Giáo án Thủ công lớp 2 cả năm_Bộ 10

35 1.3K 13
Giáo án Thủ công lớp 2 cả năm_Bộ 10

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tuần 1 Thứ năm ngày 3 tháng 9 năm 2009 Thủ công Bài1: Gấp tên lửa (Tiết1) I. Mục tiêu : - HS biết cách gấp tên lửa . - HS gấp đợc tên lửa . - HS hứng thú và yêu thích gấp hình . II. Đồ dùng Dạy- Học : + Gv : - Mẫu tên lửa gấp bằng giấy thủ công hoặc giấy mầu tơng đơng khổ A4 . - Qui trình gấp tên lửa có hình vẽ minh hoạ cho từng bớc gấp . + HS : Giấy thủ công ( hoặc giấy mầu ) và giấy nháp khổ A4 , bút màu . III. Các hoạt động Dạy -Học chủ yếu : * Các hoạt động của thầy 1. ổn định tổ chức . 2. Kiểm tra . 3. Bài mới : a. GV HD HS quan sát và nhận xét . + GV cho HS quan sát mẫu gấp tên lửa và đặt các câu hỏi về hình dáng , màu sắc , các phần của tên lửa . ( phần mũi , thân ) + GV mở dần các nếp gấp của mẫu gấp tên lửa sau đó gấp lại nh ban đầu theo từng bớc . nêu câu hỏi về các gấp tên lửa . b. Giáo viên hớng dẫn mẫu . * - B ớc 1 : Gấp và tạo mũi tên lửa . - Đặt tờ giấy lên mặt bàn, mặt kẻ ô ở trên gấp đôi tờ giấy theo chiều dài ( H1 ) SGV . mở tờ giấy ra gấp theo ( H2 ) tạo đầu tên lửa . - GV HD HS gấp theo các điểm đã đánh dấu ở trên các mép giấy nh ở ( H3 ) . - Gấp theo H3 theo đờng dấu để đợc ( H4 ) . sau mỗi lần gấp lấy ngón tay miết theo đ- ờng mới gấp cho thẳng và phẳng . *- B ớc 2 : Tạo tên lửa và sử dụng . - Gv bẻ các nếp gấp sang hai bên và miết dọc theo đờng dấu giữa , đợc tên lửa nh ( H5 ) cầm vào giữa tên lửa cho cánh tên lửa ngang ra nh ( H6 ) và phóng tên lửa lên không trung . - Gv gọi một vài HS khá lên bảng thao * Các hoạt động của trò - Sự chuẩn bị của học sinh . -HS quan sát mẫu . và nhận xét . -HS quan sát và trả lời các câu hỏi . -Hs quan sát các thao tác của giáo viên . HS cần nắm đợc các bớc và thao tác . -3 HS lên bảng làm lại . - Các HS khác tập làm trên giấy nháp của mình . 1 tác lại các bớc gấp tên lửa cho cả lớp quan sát . - GV nhận xét kết luận . 4. Củng cố dặn dò: - HS về nhà tập gấp tên lửa . - HS chuẩn bị cho giờ học sau . ____________________________________________________________________ Tuần: 2 Thứ năm ngày 10 tháng 9 năm 2009 Thủ công Gấp tên lửa (tiết 2) I. Mục tiêu: - Qua tiết 2 biết gấp đợc tên lửa theo đúng kĩ thuật. - Gấp đẹp, phẳng và bay đợc. - Rèn đôi tay khéo léo. II. Đồ dùng Dạy -Học: - Giấy thủ công. - Kéo. III. Hoạt động Dạy -Học: * Hoạt động của thầy 1. ổn định tổ chức . 2. Kiểm tra . 3. Bài mới : Giới thiệu bài. * HS thực hành gấp tên lửa. - GV HD HS trang trí sản phẩm đẹp để tuyên dơng động viên khích lệ các em. - Đánh giá sản phẩm của HS. - Cuối giờ cho HS phóng tên lửa và nhắc HS vệ sinh lớp học. * Hoạt động của trò - 1 HS lên bảng vừa thực hiện vừa nói qua 2 bớc: Bớc 1: Tạo gấp mũi và thân tên lửa. Bớc 2: Tạo tên lửa và sử dụng. - HS thực hành gấp tên lửa. - Gấp xong tập trang trí sản phẩm của mình. 4.Nhận xét dặn dò - Nhận xét giờ học. - Về nhà gấp lại cho đẹp. 2 Tuần: 3 Thứ năm ngày 17 tháng 9 năm 2009 Thủ công Bài 2: Gấp máy bay phản lực (Tiết 1) I. Mục tiêu : - HS biết cách gấp máy bay phản lực . - HS gấp đợc máy bay phản lực . - HS hứng thú và yêu thích gấp hình . II. Đồ dùng Dạy -Học : + Gv: -Mẫu máy bay phản lựcgấp bằng giấy thủ công hoặc giấy mầu tơng đơng khổ A4. Qui trình gấp máy bay phản lực có hình vẽ minh hoạ cho từng bớc gấp . + HS : Giấy thủ công ( hoặc giấy mầu ) và giấy nháp khổ A4 , bút màu . III. Các hoạt động Dạy -Học chủ yếu : * Hoạt động của thầy 1. ổn định tổ chức . 2. Kiểm tra . 3. Bài mới : a. GV HD HS thực hành gấp máy bay phản lực + GV cho HS quan sát mẫu gấp máy bay phản lực và đặt các câu hỏi định hớng về hình dáng , màu sắc, các phần của máy bay.( phần mũi , thân ) + GV mở dần các nếp gấp của mẫu gấp máy bay phản lực sau đó gấp lại nh ban đầu theo từng bớc . nêu câu hỏi về cách gấp máy bay phản lực có gì giống và khác nhau với gấp tên lửa . b. Giáo viên hớng dẫn HS nhắc lại các thao tác gấp máy bay phản lực. * - B ớc 1 : Gấp tạo mũi và thân , cánh máy bay phản lực - Gv tổ chức cho HS thực hành . - Đặt tờ giấy lên mặt bàn, mặt kẻ ô ở trên gấp đôi tờ giấy theo chiều dài ( H1 ) SGV . mở tờ giấy ra gấp theo ( H2 ) tạo đầu máy bay . - GV HD HS gấp theo các điểm đã đánh dấu ở trên các mép giấy nh ở ( H3 ) . - Gấp theo H3 theo đờng dấu để đợc ( H4 ) * Hoạt động của trò - Sự chuẩn bị của học sinh . -HS quan sát mẫu . và nhận xét . -HS quan sát và trả lời các câu hỏi . -Hs nhắc lại và thực hiện các thao tác gấp máy bay phản lực đã học . HS cần nắm đợc các bớc và thao tác để gập máy bay phản lực . 3 (H5) và (H6) SGV/ 196 . sau mỗi lần gấp lấy ngón tay miết theo đờng mới gấp cho thẳng và phẳng . *- B ớc 2 : Tạo máy bay phản lực và sử dụng . - Gv tổ chức cho học sinh thực hành gấp máy bay. - Gv gợi ý cho HS trang trí sản phẩm và chọn ra những sản phẩm đẹp đẻ tuyên dơng nhằm động viên khích lệ các em . - Gv đánh giá SP của HS . - cuối giờ cho HS phóng máy bay. Nhắc HS giữ trật tự , vệ sinh an toàn khi phóng máy bay. - GV nhận xét kết luận . 4.Nhận xét dặn dò - HS về nhà tập gấp tên lửa . - HS chuẩn bị cho giờ học sau - HS làm thực hành trên giấy của mình và trng bày SP của mình . - Các HS thực hành phóng máy bay phản lực . ___________________________________________________________________ Tuần: 4 Thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 2009 Thủ công Bài 2: Gấp máy bay phản lực (Tiết 2) I. Mục tiêu : - HS biết cách gấp máy bay phản lực . - HS gấp đợc máy bay phản lực . - HS hứng thú và yêu thích gấp hình . II. Đồ dùng dạy học : + Gv : -Mẫu máy bay phản lựcgấp bằng giấy thủ công hoặc giấy mầu tơng đơng khổ A4 . - Qui trình gấp máy bay phản lực có hình vẽ minh hoạ cho từng bớc gấp . + HS : Giấy thủ công ( hoặc giấy mầu ) và giấy nháp khổ A4 , bút màu . III. Các hoạt động dạy học chủ yếu : * Hoạt động của thầy 1. ổn định tổ chức . 2. Kiểm tra . 3. Bài mới : +Hoạt động 1 GV HD HS thực hành gấp máy bay phản * Hoạt động của trò - Sự chuẩn bị của học sinh . 4 lực - Giáo viên hớng dẫn HS nhắc lại các thao tác gấp máy bay phản lực. * - B ớc 1 : Gấp tạo mũi và thân , cánh máy bay phản lực *- B ớc 2 : Tạo máy bay phản lực vả dụng + Hoạt động 2: Hớng dẫn HS thực hành. Chọn một số máy bay đẹp để tuyên dơng. Đánh gía kết quả sản phẩm. HS thi phóng máy bay. 4.Nhận xét dặn dò -Nhận xét giờ học. -Giờ sau mang giấy thủ công, bút màu để gấp máy bay. -HS trả lời các câu hỏi . -HS nhắc lại và thực hiện các thao tác gấp máy bay phản lực đã học . - HS làm thực hành trên giấy của mình và trng bày SP của mình . - Các HS thực hành phóng máy bay -HS trang trí máy bay phản lực . Tuần: 5 Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009 Thủ công Bài 3: Gấp máy bay đuôi rời (Tiết 1) I. Mục tiêu : - HS biết cách gấp máy bayđuôi rời. - HS gấp đợc máy bay. đuôi rời - HS hứng thú và yêu thích gấp hình . II. Đồ dùng Dạy -Học : + Gv : -Mẫu máy bay đuôi rời gấp bằng giấy thủ công hoặc giấy mầu tơng đơng khổ A4 . - Qui trình gấp máy bay đuôi rời có hình vẽ minh hoạ cho từng bớc gấp . + HS : Giấy thủ công (hoặc giấy mầu) và giấy nháp khổ A4 , bút màu . III. Các hoạt động Dạy -Học chủ yếu : * Hoạt động của thầy 1. ổ n định tổ chức . 2. Kiểm tra . 3. Bài mới : a GV HD HS quan sát và nhận xét + GV cho HS quan sát mẫu gấp máy bay đuôi rời và đặt các câu hỏi định hớng về hình * Hoạt động của trò - Sự chuẩn bị của học sinh . -HS quan sát mẫu . và nhận xét . 5 dáng , màu sắc, các phần của máy bay.(phần mũi, thân, đuôi máy bay) + GV mở dần các nếp gấp của mẫu gấp máy bay đuôi rời sau đó gấp lại nh ban đầu theo từng bớc . nêu câu hỏi về cách gấp máy bay đuôi rời có gì giống và khác nhau với gấp tên lửa và máy bay phản lực. b Giáo viên h ớng dẫn mãu các thao tác gấp máy bay đuôi rời * - B ớc 1 : Cắt tờ giấy hình chữ nhật to thành 1 hình vuông và một hình chữ nhật . - Gv tổ chức cho HS thực hành . - Đặt tờ giấy lên mặt bàn, mặt kẻ ô lên trên gấp chéo tờ giấy (Ha) SGV . mở tờ giấy ra gấp theo (Hb) tạo đầu máy bay ở (H1). và hình 2 * B ớc 2 : Gấp đầu và cánh máy bay - GV HD HS gấp theo các điểm đã đánh dấu ở trên các mép giấy nh ở ( H3 ) . - Gấp theo H3 theo đờng dấu để đợc (H4) (H5) và (H6) (H7) (H8) (H9 ) và (H10)SGV/ 200 - 201 . sau mỗi lần gấp lấy ngón tay miết theo đờng mới gấp cho thẳng và phẳng . *- B ớc 3 : Làm thân và đuôi máy bay . - Gv tổ chức HS thực hành gấp đuôi và thân máy bay. - Gv hớng dẫn theo hình 11 và 12 SGV/ 202. * B ớc 4 : Lắp máy bay hoàn chỉnh và sử dụng . - cuối giờ cho HS nhắc lặi các thao tác và các bớc gấp. - GV nhận xét kết luận . 4 Nhận xét dặn dò - HS về nhà tập gấp máy bay đuôi rời. - HS chuẩn bị cho giờ học sau -HS quan sát và trả lời các câu hỏi . -HS nhắc lại và thực hiện các thao tác gấp máy bay đuôi rời đã học . HS cần nắm đợc các bớc và thao tác để gập máy bay đuôi rời . - HS làm thực hành trên giấy của mình . _____________________________________________________________________ Tuần: 6 Thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2009 Thủ công Bài 3: Gấp máy bay đuôi rời (Tiết 2) I. Mục tiêu : - HS biết cách gấp máy bay đuôi rời. - HS gấp đợc máy bay. đuôi rời - HS hứng thú và yêu thích gấp hình . 6 II. Đồ dùng Dạy -Học : + Gv : -Mẫu máy bay đuôi rời gấp bằng giấy thủ công hoặc giấy mầu tơng đơng khổ A4 . - Qui trình gấp máy bay đuôi rời có hình vẽ minh hoạ cho từng bớc gấp . + HS : Giấy thủ công (hoặc giấy mầu) và giấy nháp khổ A4 , bút màu . III. Các hoạt động Dạy -Học chủ yếu : * Hoạt động của thầy 1- ổn định tổ chức . 2- Kiểm tra . 3- Bài mới : * Hoạt động 3 HS thực hành gấp máy bay đuôi rời -Gọi 2 học sinh thao tác gấp máy bay đuôi rời. * Tổ chức cho học sinh thực hành 4 Nhận xét dặn dò - HS về nhà tập gấp máy bay đuôi rời. - HS chuẩn bị cho giờ học sau * Hoạt động của thầy - Sự chuẩn bị của học sinh . - 2 HS lên bảng vừa thực hiện vừa nói qua 3 bớc: - Bớc 1 : Cắt tờ giấy hình chữ nhật to thành 1 hình vuông và một hình chữ nhật . -Bớc 2 : Gấp đầu và cánh máy bay - Bớc 3 : Làm thân và đuôi máy bay -Bớc 4 : Lắp máy bay hoàn chỉnh và sử dụng . -HS quan sát mẫu . và nhận xét . Học sinh thực hành-Tranh trí và trng bày sản phẩm -Học sinh tập phóng máy bay đuôi rời. . __________________________________________________________________ Tuần: 7 Thứ t ngày 14 tháng 10 năm 2009 Thủ công Bài 4: Gấp thuyền phẳng đáy không mui (Tiết 1) I. Mục tiêu : - HS biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui. - HS gấp thuyền phẳng đáy không mui. - HS hứng thú và yêu thích gấp hình . II. Đồ dùng Dạy -Học : + Gv: -Mẫu thuyền phẳng đáy không mui.gấp bằng giấy thủ công hoặc giấy mầu t- ơng đơng khổ A4 . - Qui trình gấp thuyền phẳng đáy không mui. Có hình vẽ minh hoạ cho từng bớc gấp + HS : Giấy thủ công (hoặc giấy mầu) và giấy nháp khổ A4 , bút màu . III Các hoạt động Dạy -Học chủ yếu : 7 * Các hoạt động của thầy 1- ổn định tổ chức . 2- Kiểm tra . 3- Bài mới : a GV HD HS quan sát và nhận xét + GV cho HS quan sát mẫu gấp thuyền phẳng đáy không mui. và đặt các câu hỏi định hớng về hình dáng , màu sắc, các phần của thuyền phẳng đáy không mui. máy bay.(phần mũi, thân) + GV mở dần các nếp gấp của mẫu gấp thuyền phẳng đáy không mui. sau đó gấp lại nh ban đầu theo từng bớc . nêu câu hỏi về cách gấp thuyền phẳng đáy không mui. b Giáo viên h ớng dẫn mãu các thao tác gấp thuyền phẳng đáy không mui. * - B ớc 1 : Gấp các nếp gấp cách đều . - Gv tổ chức cho HS thực hành . - Đặt tờ giấy lên mặt bàn, mặt kẻ ô lên trên gấp tờ giấy (H3) SGV. mở tờ giấy ra gấp theo (H4) tạo thuyền phẳng đáy không mui ở (H). và hình 2 * B ớc 2 : Gấp tạo thân và mũi thuyền - GV HD HS gấp theo các điểm đã đánh dấu ở trên các mép giấy nh ở (H3) . - Gấp theo hình mẫu SGV/ 205 - 206 . sau mỗi lần gấp lấy ngón tay miết theo đờng mới gấp cho thẳng và phẳng . *- B ớc 3 : Tạo thuyền phẳng đáy không mui.và đuôi máybay . - Gv tổ chức HS thực hành gấp thuyền phẳng đáy không mui. - Gv hớng dẫn theo hình 11 và 12 SGV/ 206. - Cuối giờ cho HS nhắc lặi các thao tác và các bớc gấp. - GV nhận xét kết luận . 4 Nhận xét dặn dò - HS về nhà tập gấp thuyền phẳng đáy không mui. máy bay đuôi rời. - HS chuẩn bị cho giờ học sau * Các hoạt động của - Sự chuẩn bị của học sinh . -HS quan sát mẫu . và nhận xét . -HS quan sát và trả lời các câu hỏi . -Hs nhắc lại và thực hiện các thao tác gấp thuyền phẳng đáy không mui. đã học . HS cần nắm đợc các bớc và thao tác để gập thuyền phẳng đáy không mui. . - HS làm thực hành trên giấy của mình . Tuần: 8 Thứ t ngày 21 tháng 10 năm 2009 Thủ công Bài 4: Gấp thuyền phẳng đáy không mui (Tiết 2) I. Mục tiêu : - HS biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui. 8 - HS gấp thuyền phẳng đáy không mui. - HS hứng thú và yêu thích gấp hình . II. Đồ dùng Dạy -Học : + Gv : -Mẫu thuyền phẳng đáy không mui.gấp bằng giấy thủ công hoặc giấy mầu t- ơng đơng khổ A4 . + HS : Giấy thủ công ( hoặc giấy mầu ) và giấy nháp khổ A4 , bút màu . III Các hoạt động Dạy -Học chủ yếu : * Các hoạt động của thầy 1- ổn định tổ chức . 2- Kiểm tra . 3- Bài mới : * Hoạt động 3 HS thực hành gấp thuyền phẳng đáy không mui -Gọi 2 học sinh thao tác gấp thuyền phẳng đáy không mui. * Tổ chức cho học sinh thực hành 4 Nhận xét dặn dò - HS về nhà tập gấp máy bay đuôi rời. - HS chuẩn bị cho giờ học sau * Các hoạt động của trò - Sự chuẩn bị của học sinh . Sự chuẩn bị của học sinh . - 2 HS lên bảng vừa thực hiện vừa nói qua 3 bớc: - Bớc 1 : Gấp các nếp gấp cách đều . -Bớc 2 : Gấp tạo thân và mũi thuyền - Bớc 3 : Tạo thuyền phẳng đáy không mui. -HS quan sát mẫu . và nhận xét . Học sinh thực hành-Tranh trí và trng bày sản phẩm . Tuần: 9 Thứ t ngày 28 tháng 10 năm 2009 Thủ công Bài 5: Gấp thuyền phẳng đáy có mui (Tiết 1) I. Mục tiêu : - HS biết cách gấp thuyền phẳng đáy có mui. - HS gấp thuyền phẳng đáy có mui. - HS hứng thú và yêu thích gấp hình . II. Đồ dùng Dạy -Học : + Gv : - Mẫu thuyền phẳng đáy có mui.gấp bằng giấy thủ công hoặc giấy mầu tơng đơng khổ A4 . - Qui trình gấp thuyền phẳng đáy có mui. có hình vẽ minh hoạ cho từng bớc gấp . + HS : Giấy thủ công (hoặc giấy mầu) và giấy nháp khổ A4, bút màu . III. Các hoạt động dạy học chủ yếu : * Các hoạt động của thầy * Các hoạt động của thầy 9 1- ổn định tổ chức . 2 Kiểm tra . 3 Bài mới : a GV HD HS quan sát và nhận xét + GV cho HS quan sát mẫu gấp thuyền phẳng đáy có mui. và đặt các câu hỏi định hớng về hình dáng , màu sắc, các phần của thuyền phẳng đáy có mui. (phần mũi, thân) + GV mở dần các nếp gấp của mẫu gấp thuyền phẳng đáy có mui. sau đó gấp lại nh ban đầu theo từng bớc . nêu câu hỏi về cách gấp thuyền phẳng đáy có mui. có gì giống với gấp thuyền phẳng đáy không mui. b Giáo viên h ớng dẫn mãu các thao tác gấp thuyền phẳng đáy có mui. * - B ớc 1 : Gấp các nếp gấp cách đều . - Gv tổ chức cho HS thực hành . - Đặt tờ giấy lên mặt bàn, mặt kẻ ô lên trên gấp tờ giấy (H3) SGV . mở tờ giấy ra gấp theo (H4) tạo thuyền phẳng đáy có mui ở (H1). và hình 2 * B ớc 2 : Gấp tạo thân và mũi thuyền - GV HD HS gấp theo các điểm đã đánh dấu ở trên các mép giấy nh ở (H3) . - Gấp theo H3 theo đờng dấu để đợc (H4) (H5) và (H6) (H7) (H8) (H9) và (H10)SGV/ 205 - 206 sau mỗi lần gấp lấy ngón tay miết theo đờng mới gấp cho thẳng và phẳng . *- B ớc 3 : Tạo thuyền phẳng đáy có mui. . - Gv tổ chức HS thực hành gấp thuyền phẳng đáy có mui. . - Gv hớng dẫn theo hình 11 và 12 SGV/ 206. - cuối giờ cho HS nhắc lặi các thao tác và các b- ớc gấp. - GV nhận xét kết luận . 4 Nhận xét dặn dò - HS về nhà tập gấp thuyền phẳng đáy có mui. - HS chuẩn bị cho giờ học sau - Sự chuẩn bị của học sinh . -HS quan sát mẫu . và nhận xét . -HS quan sát và trả lời các câu hỏi . -Hs nhắc lại và thực hiện các thao tác gấp thuyền phẳng đáy có mui. đã học . HS cần nắm đợc các bớc và thao tác để gập thuyền phẳng đáy có mui. . - HS làm thực hành trên giấy của mình . Tuần: 10 Thứ t ngày 4 tháng 11 năm 2009 Thủ công Tiết 10: Gấp thuyền phẳng đáy có mui (Tiết 2) I. Mục tiêu : 10 [...]... bài TUần13 Thứ t ngày 30 tháng 11 năm 20 05 Thủ công Tiết 13 :Gấp, cắt, dán hình tròn I Mục tiêu - HS biết gấp, cắt, dán hình tròn - Gấp, cắt, dán đợc hình tròn - HS có hứng thú với giờ học thủ công II Đồ dùng Dạy -Học GV : Mẫu hình tròn đợc dán trên nền hình vuông Quy trình gấp, cắt, dán hình tròn, giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút chì, thớc kẻ HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút chì, thớc kẻ III Các... tục tập gấp, cắt, dán các hình đã học Tuần 24 Thứ t ngày 24 tháng 2 năm 20 10 Thủ công Tiết 24 :Ôn tập chơng II : Phối hợp gấp, cắt, dán hình I Mục tiêu - Tiếp tục củng cố cho HS kĩ năng cắt, gấp, dán hình đã học - Yêu cầu làm đợc sản phẩm đẹp 23 - Rèn luyện đôi tay khéo léo II Đồ dùng Dạy -Học GV : Các hình mẫu nh tuần 23 HS : kéo, giấy thủ công, hồ dán III Các hoạt động... đôi cánh bớm [r nếp gấp dấu giữa sao cho 2 cánh bớm mở theo 2 hớng ngợc chiều nhau + Bớc 4 : Làm râu bớm : gấp đôi nan giấy làm râu bớm, dùng thân bút chì vuốt + HS cắt giấy và tập gấp cánh bớm cong mặt của 2 đầu nan râu Dán râu vào thân bớm 4 Củng cố dặn dò - GV nhận xét tiết học - Về nhà tập gấp lại cánh bớm Tuần 32 Thứ t ngày 21 tháng 4 năm 20 10 Thủ công Tiết 32 :Làm... sau học tiếp Tuần 26 Tiết I Mục tiêu Thứ t ngày 10 tháng 3 năm 20 10 Thủ công 26 :Làm dây xúc xích trang trí - HS biết làm dây xúc xích bằng giấy thủ công - Làm đợc dây xúc xích để trang trí - Thích làm đồ chơi, yêu thích sản phẩm lao động của mình II Đồ dùng Dạy -Học GV : Dây xúc xích mẫu, Quy trình làm dây xúc xích, giấy thủ công hoặc giấy màu, giấy trắng, kéo, hồ dán HS : Giấy thủ công hoặc giấy màu,... làm đồng hồ đeo tay Tuần 28 Tiết Thứ t ngày 24 tháng 3 năm 20 10 Thủ công 28 :Làm đồng hồ đeo tay (Tiết 2) 27 I Mục tiêu - HS biết cách làm đồng hồ đeo tay bằng giấy - Làm đợc đồng hồ đeo tay - Thích làm đồ chơi, yêu thích sản phẩm của mình II Đồ dùng Dạy -Học GV : Mẫu đồng hồ đeo tay bằng giấy, quy trình làm đồng hồ, giấy thủ công HS : Giấy thủ công hoặc giấy màu, kéo, hồ dán, bút chì, bút màu, thớc... 3 : Dán thành phong bì + HS thực hành dán phong bì + HS trang trí,, trng bày SP - GV nhận xét tinh thần học tập, sự chuẩn bị bài, kĩ năng cắt, dán của HS - Dặn HS giờ sau mang giấy thủ công, vở HS, giấy trắng, bút chì, bút mầu, thớc kẻ, kéo, ôn lại các bài đã học 22 Tuần 23 Thứ t ngày 17 tháng 2 năm 20 10 Thủ công Tiết 23 :Ôn tập chơng II - Phối hợp gấp, cắt, dán hình I Mục tiêu - Cho HS ôn lại kĩ năng... thần học tập, sự chuẩn bị bài, kĩ năng thực hành SP của HS 20 - Giờ sau mang giấy vở học sinh, bút chì, bút màu, thức kẻ, hồ dán, kéo để học bài " Gấp, cắt, dán phong bì " _ Tuần 21 I Mục tiêu Thứ t ngày 27 tháng 1 năm 20 10 Thủ công Tiết 21 :Gấp, cắt, dán phong bì - HS biết gấp, cắt, dán phong bì - Gấp, cắt, dán đợc phong bì - Thích làm phong bì để sử dụng II Đồ dùng... gấp, cắt, dán hình tròn - Gấp, cắt, dán đợc hình tròn - HS có hứng thú với giờ học thủ công II Đồ dùng Dạy -Học GV : Mẫu hình tròn đợc dán trên nền hình vuông Quy trình gấp, cắt, dán hình tròn, giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút chì, thớc kẻ HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút chì, thớc kẻ III Các hoạt động Dạy -Học chủ yếu * Các hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1- ổn định tổ chức - Giấy thủ công, giấy... đánh giá sản phẩm của HS 4 Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học, tinh thần học tập của HS - Dặn HS giờ sau mang giấy thủ công, giấy trắng, thớc kẻ, bút chì để học bài : Gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ chiều xe đi TUần17 Tiết Thứ t ngày 23 tháng 12 năm 20 09 Thủ công 17 :Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe I Mục tiêu - HS biết gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe - Gấp, cắt, dán... 2 : Cắt phong bì - Mở tờ giấy ra, cắt theo đờng dấu gấp để bỏ những phần ghạch chéo ở H4 đợc H5 + Bớc 3 : Dán thành phong bì - Gấp lại theo các nếp gấp ở H5, dán hai 21 mép bên và gấp mép trên theo đờng dấu gấp ta đợc chiếc phong bì + HS tập gấp 4 Hoạt động nối tiếp - GV nhận xét giờ học - Về nhà thực hành tiếp _ Tuần 22 Tiết Thứ t ngày 3 tháng 2 năm 20 10 Thủ công 22 . mang giấy thủ công, giấy trắng, thớc kẻ, bút chì để học bài : Gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ chiều xe đi. TUần17 Thứ t ngày 23 tháng 12 năm 20 09 Thủ công T iết 17 :Gấp, cắt, dán biển báo. t ngày 30 tháng 11 năm 20 05 Thủ công Tiết 13 :Gấp, cắt, dán hình tròn I. Mục tiêu - HS biết gấp, cắt, dán hình tròn - Gấp, cắt, dán đợc hình tròn - HS có hứng thú với giờ học thủ công II. Đồ. giờ sau mang giấy thủ công, giấy trắng, bút chì, thớc kẻ, kéo học bài gấp, cắt, dán biển báo giao thông TUần15 Thứ t ngày 9 tháng 12 năm 20 09 Thủ công T iết 15:Gấp, cắt, dán biển báo giao thông

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:02

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Thứ tư ngày 30 tháng 11 năm 2005

   • Thủ công

  • ____________________________________________________________________

  • Thứ tư ngày 3 tháng 12 năm 2009

   • Thủ công

    • III. Các hoạt động Dạy -Học chủ yếu

  • Thứ tư ngày 9 tháng 12 năm 2009

   • Thủ công

 • Tuần 23

  • Thứ tư ngày 17 tháng 2 năm 2010

   • Thủ công

    • Tuần 24

  • Thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2010

   • Thủ công

 • Tuần 25__

  • Thứ tư ngày 3 tháng 3 năm 2010

   • Thủ công

    • Tuần 26

  • Thứ tư ngày 10 tháng 3 năm 2010

   • Thủ công

    • Tuần 27

  • Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010

   • Thủ công

 • Tuần 28__

  • Thứ tư ngày 24 tháng 3 năm 2010

   • Thủ công

 • Tuần 29__

  • Thứ tư ngày 31 tháng 3năm 2010

   • Thủ công

    • Tuần 30

  • Thứ tư ngày 7 tháng 4 năm 2010

   • Thủ công

    • Tiết 30 :Làm vòng đeo tay

    • Tuần 31

  • Thứ tư ngày 14 tháng 4 năm 2010

   • Thủ công

   • Tuần 32

  • Thứ tư ngày 21 tháng 4 năm 2010

   • Thủ công

   • Tiết 32 :Làm con bướm

    • Tuần 33

  • Thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2010

   • Thủ công

    • Tuần 34

    • Tuần 35

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan