Giáo án Thủ công lớp 2 cả năm_Bộ 6

62 1.2K 2
Giáo án Thủ công lớp 2 cả năm_Bộ 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày dạy : 20/08/10 TUẦN :1 TIẾT :1 GẤP TÊN LỬA (tiết 1) I. MỤC TIÊU - Biết cách gấp tên lửa. - Gấp được tên lửa. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng . - HS hứng thú và yêu thích gấp hình. * Với HS khéo tay: Gấp được tên lửa , Các nếp gấp phẳng, thẳng . Tên lửa sử dụng được. II. CHUẨN BỊ - GV: Mẫu tên lửa được gấp bằng giấy thủ công. Giấy thủ công có kẻ ô. Mẫu quy trình giấy tên lửa. - HS: Giấy nháp. III. CÁC HOẠT ĐỘNG TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 4’ 1. Bài cũ - GV kiểm tra việc chuẩn bị giấy nháp của HS. - Nhận xét. - Các nhóm trưởng báo cáo. 1’ 2. Bài mới a)Giới thiệu: - GV giới thiệu – ghi bảng. - HS nhắc lại. 32’ b)Hướng dẫn các hoạt động  Hoạt động 1: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét. - Giới thiệu mẫu gấp tên lửa – Đặt câu hỏi: + Hình dáng của tên lửa? + Màu sắc của mẫu tên lửa? + Tên lửa có mấy phần? - Chốt: Tên lửa có 2 phần đó là: phần mũi và phần thân. - Gợi ý: Để gấp được tên lửa cần tờ giấy có hình gì? - GV mở dần mẫu giấy tên lửa.  Kết luận: Tên lửa được gấp từ tờ giấy có hình chữ nhật. - HS quan sát nhận xét - HS trả lời. - Hình chữ nhật, hình vuông, . . . Giáo án Thủ công lớp 2 1 - GV lần lượt gấp lại từ bước 1 đến khi được tên lửa như ban đầu. GV nêu câu hỏi: + Để gấp được tên lửa, ta gấp phần nào trước phần nào sau?  Chốt lại cách gấp. - Gấp phần mũi trước, phần thân sau. - HS quan sát hình vẽ từ H1 đến H6  Hoạt động 2: Hướng dẫn quy trình kỹ thuật. - Treo quy trình gấp – Giới thiệu 2 bước: Gấp tạo mũi và thân tên lửa (H1 đến H4), tạo tên lửa và sử dụng (H5 và H6). - Gợi ý qua hình vẽ để HS nêu cách gấp từng hình. - GV thao tác mẫu từng bước: - HS quan sát và theo dõi từng bước gấp của GV  Bước 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa. • GV thực hiện các bước gấp từ H1 đến H4. - Đặt tờ giấy hình chữ nhật lên bàn, mặt kẻ ô ở trên. Gấp đôi tờ giấy theo chiều dài để lấy đường dấu giữa (H.1). Mở tờ giấy ra, gấp theo đường dấu gấp ở hình 1 sao cho hai mép giấy mới gấp nằm sát đường dấu giữa (H.2). - Gấp theo đường dấu gấp ở hình 2 vào sát đường dấu giữa được hình 3. - Gấp theo đường dấu gấp ở hình 3 vào sát đường dấu giữa được hình 4.  Lưu ý: Sau mỗi lần gấp, miết theo đường mới gấp cho thẳng và phẳng. - - HS nhắc lại.  Bước 2: Tạo tên lửa và sử dụng • GV thực hiệc các bước gấp từ H5 đến H6 - Bẻ các nếp gấp sang hai bên đường dấu giữa và miết dọc theo đường dấu giữa, được tên lửa (H.5). Cầm vào nếp gấp giữa cho hai cánh tên lửa ngang ra (H.6) và phóng tên lửa theo hướng chếch lên không tung. - Giáo dục HS an toàn khi vui chơi.  Chốt các bước gấp tên lửa và lưu ý: 2 cách phải đều nhau để tên lừa không bị lệch. - HS nhắc lại. 2 Giáo án Thủ công lớp 2  Hoạt động 3: Củng cố. - Chia nhóm, yêu cầu mỗi HS trong nhóm thực hành gấp tên lửa. - Quan sát – uốn nắn và tuyên dương nhóm có tiến bộ. - HS thực hành theo nhóm 3’ 3. Củng cố – Dặn dò - Chuẩn bị: Giấy màu (10 x 15ô) - Tập gấp nhiều lần và tập phóng tên lửa để học tiết 2. - Nhận xét tiết học. Ngày dạy : 27/08/10 TUẦN :2 TIẾT :2 GẤP TÊN LỬA (tiết 2) I. MỤC TIÊU - Biết cách gấp tên lửa. - Gấp được tên lửa. Các nếp gấp phẳng, thẳng ,sản phẩm đẹp. HS gấp được tên lửa thành thạo. - HS hứng thú và yêu thích gấp hình. * Với HS khéo tay: Gấp được tên lửa , Các nếp gấp phẳng, thẳng . Tên lửa sử dụng được. II. CHUẨN BỊ - GV: Mẫu tên lửa được gấp bằng giấy thủ công. Giấy thủ công có kẻ ô. Mẫu quy trình giấy tên lửa. - HS: Giấy nháp. III. CÁC HOẠT ĐỘNG TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 4’ 1.Kiểm tra :Gấp tên lửa - YC h/s nêu các bước thực hiện để gấp tên lửa - Nhận xét - B1:Gấp tạo mũi &thân tên lửa - B2:Tạo tên lửa & sử dụng 1’ 2.Bài mới : a)Giới thiệu : Gấp tên lửa (T2) 32’ b)Hướng dẫn các hoạt động : Giáo án Thủ công lớp 2 3  -Hoạt động 1:Quan sát –nhận xét - GV : hỏi lại các thao tác gấp tên lửa ở tiết 1. + Muốn gấp được tên lửa các em thực hiện mấy bước? (có 2 bước).  Bước 1: Gấp tạo mũi tên và thân tên lửa. - HS trả lời. - HS phát biểu, cả lớp theo dõi nhận xét. - Nêu lại các bước gấp.  Bước 2 : Tạo tên lửa và sử dụng.  Hoạt động 2:Hướng dẫn –thực hành gấp tên lửa - Tổ chức cho HS thực hành gấp tên lửa theo tổ. - Gợi ý HS trình bày sản phẩm và chọn ra những sản phẩm đẹp để tuyên dương nhằm khích lệ HS. - Theo dõi nhắc nhở từng tổ. - Đánh giá sản phẩm của HS. - Chia lớp thành 2 đội thi đua phóng tên lửa. - Nhận xét -Tuyên dương đội thắng. - HS thực hành gấp theo tổ gấp tên lửa và trình bày trên giấy A4. Thi đua với các tổ khác. - Từng tổ lên trình bày sản phẩm. - Đại diện 2 dãy bàn lên thi đua. - Cả lớp theo dõi nhận xét. 3’ 3 Nhận xét - dặn dò : - Nhận xét về tinh thần, thái độ, kết quả học tập của HS. - Dặn dò chuẩn bị bài sau : Gấp máy bay phản lực. Ngày dạy : 03/09/10 TUẦN :3 TIẾT :3 GẤP MÁY BAY PHẢN LỰC (tiết 1) I/ MỤC TIÊU : - Biết cách gấp máy bay. - Gấp được máy bay. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng . - Học sinh hứng thú gấp hình. * Với HS khéo tay: Gấp được máy bay , Các nếp gấp phẳng, thẳng . Máy bay sử dụng được. II/ CHUẨN BỊ : 4 Giáo án Thủ công lớp 2 - GV : Quy trình gấp máy bay phản lực, mẫu gấp. - HS : Giấy thủ công, vở. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 4’ 1. Kiểm tra : 1’ 2. Bài mới : a) Giới thiệu bài. Gấp máy bay phản lực 32’ b)Hướng dẫn các hoạt động :  Hoạt động 1 : Quan sát, nhận xét. - Hỏi: + Máy bay phản lực có hình dáng như thế nào ? + Gồm có mấy phần ? + Em có nhận xét gì ? - Gọi 1 HS lên mở máy bay phản lực ra nhận xét (giấy hình chữ nhật). - Cho HS so sánh mẫu tên lửa và máy bay phản lực có điểm gì giống nhau, điểm gì khác nhau? - Quan sát. - Giống tên lửa. - 3 phần : mũi, thân, cánh. - Cách gấp giống tên lửa (có thân và cánh giống nhau, tên lửa mũi nhọn, máy bay mũi bằng).  Hoạt động 2 : Hướng dẫn gấp. - Làm mẫu lần 1 vừa gấp vừa nêu qui trình gấp. - Hướng dẫn HS gấp máy bay phản lực trên qui trình dán lên bảng và đặt câu hỏi.  Bước 1 : Gấp tạo mũi, thân, cánh máy bay phản lực. - Gấp giống như cách gấp tên lửa để có được (hình 1 và hình 2). - Gấp toàn bộ phần trên vừa gấp xuống theo đường dấu gấp ở hình 2 sao cho đỉnh A nằm trên đường dấu giữa, được (hình 3). - HS quan sát. - HS tập trung quan sát và trả lời Hình 1 Hình 2 Hình 3 - Gấp theo đường dấu gấp ở hình 4 sao cho đỉnh A ngược lên trên để giữ chặt hai nếp gấp bên, được (hình 5). - Gấp tiếp theo đường dấu gấp ở hình 5 sao cho hai đỉnh phía trên và hai mép bên sát vào đường dấu giữa như (hình 6). Hình 4 Hình 5 Hình 6  Bước 2 : Tạo máy bay phản lực và sử dụng. - Bẻ các nếp gấp sang hai bên đường dấu giữa và Hình 7 Hình 8 Giáo án Thủ công lớp 2 5 miết dọc theo đường dấu giữa, được máy bay phản lực (hình 7) - Cầm vào nếp gấp giữa cho hai cánh máy bay ngang sang hai bên, hướng máy bay chếch lên phía trên để phóng như phóng tên lửa ( hình 8) - Gọi 2 HS lên gấp lại máy bay phản lực. - Tổ chức cho cả lớp gấp máy bay phản lực theo nhóm. - Cho các nhóm trình bày sản phẩm Nhận xét – Tuyên dương sản phảm đẹp - HS gấp theo quy trình. Chia nhóm thực hành. - Đại diện nhóm trình bày. 3’ 3. Nhận xét - dặn dò : - Chuẩn bị giấy màu tiết sau thực hành 6 Giáo án Thủ công lớp 2 Ngày dạy : 10/09/10 TUẦN :4 TIẾT :4 GẤP MÁY BAY PHẢN LỰC (tiết 2) I/ MỤC TIÊU : - Biết cách gấp máy bay. - Gấp được nhanh máy bay. Các nếp gấp phẳng, thẳng ,sản phẩm đẹp. - Học sinh hứng thú gấp hình. * Với HS khéo tay: Gấp được máy bay , Các nếp gấp phẳng, thẳng . Máy bay sử dụng được. II/ CHUẨN BỊ : - Giáo viên : Quy trình gấp máy bay phản lực, mẫu gấp. - Học sinh : Giấy thủ công, vở. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 4’ 1.Kiểm tra : - Gấp máy bay phản lực. 1’ 2.Bài mới : a)Giới thiệu bài. Gấp máy bay phản lực (tt) 32’ b)Hướng dẫn các hoạt động : Hoạt động 1 : Quan sát, nhận xét. - Hỏi: + Máy bay phản lực có hình dáng như thế nào ? + Gồm có mấy phần ? + Em có nhận xét gì ? - Y/C HS nêu lại các bước gấp. - Quan sát. - Giống tên lửa. - 3 phần : mũi, thân, cánh. - Cách gấp giống tên lửa. - Nêu lại các bước gấp. Hoạt động 2 : Hướng dẫn thực hành gấp máy bay phản lực. - Gấp tạo mũi, thân, cánh máy bay phản lực. - Tạo máy bay phản lực và sử dụng. - HS gấp theo quy trình. Chia nhóm thực hành. - Đại diện nhóm trình bày. - Thực hiện tiếp tạo máy bay phản lực. - Cầm vào nếp giấy giữa cho 2 cánh máy bay ngang sang hai bên, hướng máy bay chếch lên để phóng như phóng tên lửa. 3’ - Đánh giá sản phẩm của HS Giáo án Thủ công lớp 2 7 - Chọn ra một số máy bay phản lực gấp đẹp , Tuyên dương. - Nhận xét. Đánh giá kết quả. 3.Nhận xét, dặn dò : - Nhận xét tiết học - Dặn dò Tập gấp máy bay. - Trình bày sản phẩm. - Cả lớp nhận xét sản phẩm của từng nhóm. Ngày dạy :17/09/10 TUẦN :5 TIẾT :5 GẤP MÁY BAY ĐUÔI RỜI (tiết 1). I. MỤC TIÊU: - Gấp được máy bay đuôi rời hoặc một số đồ chơi tự chọn đơn giản, phù hợp - Làm được máy bay đuôi rời bằng giấy nháp. Các nếp gấp tương đối thẳng ,phẳng. - HS yêu thích môn gấp hình, thích tự làm đồ chơi, biết yêu quý sản phẩm do tự mình làm ra. * Với HS khéo:Gấp được MBĐR hoặc một đồ chơi tự chọn. Các nếp gấp thẳng, phẳng.Sản phẩm sử dụng được. II. CHUẨN BỊ: - Mẫu máy bay đuôi rời gấy bằng giấy thủ công. - Quy trình gấp máy bay đuôi rời có hình minh họa cho từng bước gấp. - Giấy thủ công ,nháp (khổ A4), kéo, bút thước. III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: 8 Giáo án Thủ công lớp 2 Giáo án Thủ công lớp 2 9 TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 4’ 1. Bài cũ : Kiểm tra dụng cụ. 1’ 2. Bài mới : a)Giới thiệu bài Nêu tên bài học –Ghi tựa: “Gấp máy bay đuôi rời” - HS nhắc lại tên bài. 32’ b)Hướng dẫn các hoạt động :  Hoạt động 1: - Hướng dẫn quan sát và nhận xét mẫu. - Giới thiệu mẫu gấp MBĐR và nêu câu hỏi : + Máy bay đuôi rời được làm bằng gì ? + Máy bay đuôi rời gồm các bộ phận nào ? - HS quan sát mẫu, trả lời câu hỏi. - Làm bằng giấy. - HS trả lời.  GV chốt lại : Máy bay đuôi rời gồm có đầu, cánh, thân, đuôi. Phần đầu và cánh không dính liền phần thân và đuôi. - Mở dần mẫu gấp phần đầu và cánh về dạng tờ giấy ban đầu, hỏi : + Muốn gấp đầu và cánh máy bay ta dùng tờ giấy hình gì ? - Gắn tờ giấy hình vuông lên khổ giấy A4 trên bảng, Mở dần phần thân và đuôi gắn tiếp lên,hỏi: + Muốn gấp MBĐR ta dùng tờ giấy hình gì ? - Để gấp MBĐR, ta cần gấp những bộ phận nào ? - Gấp mẫu lần 1 vừa gấp vừa nêu qui trình. - HS quan sát. - Hình chữ nhật. - HS trả lời. - Đầu, cánh, thân, đuôi. - HS quan sát.  Hoạt động 2: - Hướng dẫn gấp từng bước theo quy trình.  Bước 1 : Cắt tờ giấy hình chữ nhật thành một hình vuông và một hình chữ nhật. - HS quan sát thao tác mẫu của GV cùng tham gia nói cách gấp theo quy trình . - Gấp chéo tờ giấy hình CN theo đường dấu gấp ở (H1a) sao cho cạnh ngắn trùng với cạnh dài, được (H1b). Gấp tiếp theo đường dấu gấp ở (H1b). Sau đó mở tờ giấy ra và cắt theo đường nếp gấp để được một hình vuông và một hình CN (H.2). Hình 1 Hình 2  Bước 2 : Gấp đầu và cánh máy bay. - Gấp đôi tờ giấy hình vuông theo đường chéo được hình tam giác (H.3a). - Gấp đôi tiếp theo đường dấu gấp ở hình 3a để lấy đường dấu giữa rồi mở ra được hình 3b. Hình 3 Ngày dạy : 24/09/10 TUẦN :6 TIẾT :6 GẤP MÁY BAY ĐUÔI RỜI (tiết 2). I. MỤC TIÊU: - Gấp được máy bay đuôi rời hoặc một số đồ chơi tự chọn đơn giản ,phù hợp - Gấp nhanh ,các nếp gấp thẳng ,phẳng.Sản phẩm đẹp. - HS yêu thích môn gấp hình, thích tự làm đồ chơi, biết yêu quý sản phẩm do tự mình làm ra. 10 Giáo án Thủ công lớp 2 [...]... cắt dán lại hình tròn  Hình 6 - Cả lớp theo dõi nhận xét Theo dõi chỉnh sửa  Hoạt động 3 : - Tổ chức gấp, cắt dán hình tròn cho cả lớp (theo - HS thao tác gấp, cắt dán hình tròn Cả dõi giúp đỡ HS) lớp thực hành  Đánh giá kết quả 3’ - Nhận xét 3 Nhận xét dặn dò: Giáo án Thủ công lớp 2 25 Ngày dạy : 26 /11/10 TUẦN :14 TIẾT :14 GẤP CẮT DÁN HÌNH TRÒN (tiết 2) I/ MỤC TIÊU : - Biết cách gấp ,cắt ,dán hình... So sánh MN với cạnh hình vuông ? - Nhắc nhở : Cắt bỏ phần gạch chéo ta sẽ được hình tròn + Hướng dẫn gấp, cắt dán mẫu lần 1  Hoạt động 2 : - Hướng dẫn gấp  Bước 1 :Gấp hình - Cắt một hình vuông có cạnh là 6 ô (H1) - Gấp tư hình vuông theo đường chéo được H2a Hình 1 24 Hình 2a Giáo án Thủ công lớp 2 và điểm O là điểm giữa của đường chéo Gấp đôi H2a để lấy đường dấu giữa và mở ra được H2b - Gấp H2b... Quy trình gấp, cắt, dán - HS -Giấy thủ công, vở III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 4’ 1 Kiểm tra : việc chuẩn bị của HS HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 2 Bài mới : 1’ a)Giới thiệu bài : Gấp cắt, dán biển báo giao thông - HS nêu tên bài - Hình tròn cấm xe đi ngược chiều 32 b)Hướng dẫn các hoạt động:  Hoạt động 1 : Quan sát nhận xét Giáo án Thủ công lớp 2 27 + Hình dáng, kích thước màu sắc... đỡ - Trình bày sản phẩm - Cả lớp nhận xét, tuyên dương sản phẩm + Đánh giá sản phẩm đẹp 3’ 28 3 Nhận xét – Dặn dò: Giáo án Thủ công lớp 2 Ngày dạy : 10/ 12/ 10 TUẦN : 16 Tiết : 16 GẤP CẮT, DÁN BIỂN BÁO GIAO THÔNG CẤM XE ĐI NGƯỢC CHIỀU (Tiết 2) I/ MỤC TIÊU : - Biết cách gấp ,cắt ,dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều - Gấp ,cắt ,dán được biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều Đường cắt không còn... đáy không mui gấp bằng giấy thủ công lớn cỡ giấy A3 - Quy trình gấp thuyền phẳng đáy không mui có hình vẽ minh họa cho từng bước gấp Giáo án Thủ công lớp 2 15 - Giấy thủ công, giấy nháp cỡ khổ giấy A4 III CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: TG 4’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1.Kiểm tra : KT đồ dùng học tập HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 2. Bài mới : 1’ a)Giới thiệu: Gấp thuyền phẳng đáykhông mui (tt) 32 b)Hướng dẫn các hoạt động:... mui thuyền Giáo án Thủ công lớp 2  Bước 2 : Gấp các nếp gấp cách đều  Bước 3 : Gấp tạo thân và mũi thuyền  Bước 4 : Tạo thuyền phẳng đáy có mui - Gọi 2 HS lên thực hiện các thao tác gấp thuyền - Cả lớp quan sát và nhận xét  Hoạt động 2 : - Tổ chức thực hành theo nhóm : - Cả lớp thực hành theo nhóm, làm xong mỗi nhóm trình bày sản phẩm trên bảng Theo dõi giúp đỡ HS  Hoạt động 3 :  Đánh giá kết... thực hành theo nhóm - Theo dõi giúp đỡ cấm đỗ xe - 3’ 32 Đánh giá sản phẩm của HS HS thực hành theo nhóm - Các nhóm trình bày sản phẩm 3 Nhận xét – Dặn dò Giáo án Thủ công lớp 2 Ngày dạy : 24 / 12/ 10 TUẦN :18 Tiết :18 GẤP CẮT DÁN BIỂN BÁO GIAO THÔNG CẤM ĐỖ XE (Tiết 2) I MỤC TIÊU - Biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đổ xe - Gấp, cắt, dán được biển báo giao thông cấm đổ xe Đường cắt không... (GDSDTKNL&HQ) Giáo án Thủ công lớp 2 29 * Với HS khá : - Gấp ,cắt , dán được biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều Đường cắt ít mấp mô Biển báo cân đối II/ CHUẨN BỊ : - GV - Mẫu biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều - Quy trình gấp, cắt, dán - HS -Giấy thủ công, vở III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 4’ 1 Kiểm tra : việc chuẩn bị của HS HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 2 Bài mới : 1’... - Tổ chức cho HS làm kiểm tra (giúp đỡ HS yếu) IV ĐÁNH GIÁ: - Theo 2 mức:  Hoàn thành  Chưa hoàn thành V NHẬN XÉT DẶN DÒ: - Dặn dò mang đủ dụng cụ học tập để học bài: Gấp, cắt dán hình tròn Ngày dạy : 19/11/10 TUẦN :13 TIẾT :13 GẤP CẮT DÁN HÌNH TRÒN (tiết 1) I/ MỤC TIÊU : Giáo án Thủ công lớp 2 23 - Biết cách gấp ,cắt ,dán hình tròn - Gấp ,cắt ,dán được hình tròn Hình có thể chưa tròn đều và có kích... ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1 Bài cũ : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Gọi HS lên bảng thực hiện 3 bước gấp cắt hình - Gấp cắt dán hình tròn /tiết 1 tròn - 2 em lên bảng thực hiện các thao tác - Nhận xét, đánh giá gấp.- Nhận xét 2 Dạy bài mới : 1’ a)Giới thiệu Gấp, cắt dán hình tròn (t2) 32 b)Hướng dẫn các hoạt động: - Gấp cắt dán hình tròn / tiết 2  Bước 1 : Gấp hình  Bước 2 : Cắt hình tròn  Bước 3 : Dán hình . thủ công. - Quy trình gấp máy bay đuôi rời có hình minh họa cho từng bước gấp. - Giấy thủ công ,nháp (khổ A4), kéo, bút thước. III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: 8 Giáo án Thủ công lớp 2 Giáo án Thủ. Hình 6 Hình 7 Hình 8 Hình 9 Hình 10 - HS trả lời 14 Giáo án Thủ công lớp 2  Bước 3 : Tạo thuyền PĐKM. (Làm mẫu 2l). - Lách 2 ngón tay cái vào trong 2 mép giấy, các ngón còn lại cầm ở 2 bên. xét - B1:Gấp tạo mũi &thân tên lửa - B2:Tạo tên lửa & sử dụng 1’ 2. Bài mới : a)Giới thiệu : Gấp tên lửa (T2) 32 b)Hướng dẫn các hoạt động : Giáo án Thủ công lớp 2 3  -Hoạt động 1:Quan sát

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:55

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • TUẦN :1

 • TIẾT :1 GẤP TÊN LỬA (tiết 1)

 • I. MỤC TIÊU

 • Biết cách gấp tên lửa.

 • II. CHUẨN BỊ

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG

  • a)Giới thiệu:

   • TUẦN :2

   • TIẾT :2 GẤP TÊN LỬA (tiết 2)

 • I. MỤC TIÊU

 • Biết cách gấp tên lửa.

 • II. CHUẨN BỊ

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG

  • TUẦN :3

 • Biết cách gấp máy bay.

  • TUẦN :4

 • Biết cách gấp máy bay.

 • Biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui.

 • Biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui.

 • Biết cách thuyền phẳng đáy có mui.

 • Biết cách thuyền phẳng đáy có mui.

  • Tiết :15 GẤP CẮT, DÁN BIỂN BÁO GIAO THÔNG

  • I/ MỤC TIÊU :

  • II/ CHUẨN BỊ :

  • III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

  • Tiết :16 GẤP CẮT, DÁN BIỂN BÁO GIAO THÔNG

  • I/ MỤC TIÊU :

  • II/ CHUẨN BỊ :

  • III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

  • Biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đổ xe

  • Biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đổ xe

  • Tiết 19 CẮT, GẤP, TRANG TRÍ THIẾP CHÚC MỪNG (Tiết 1)

  • I. MỤC TIÊU

  • Tiết 20 CẮT, GẤP, TRANG TRÍ THIẾP CHÚC MỪNG (Tiết 2)

  • I. MỤC TIÊU

  • I. MỤC TIÊU

  • I. MỤC TIÊU

  • Tiết:25 LÀM DÂY XÚC XÍCH TRANG TRÍ (Tiết 1)

  • Tiết:26 LÀM DÂY XÚC XÍCH TRANG TRÍ (Tiết 2)

  • Tiết :29 LÀM VÒNG ĐEO TAY. (tiết 1)

  • I. MỤC TIÊU

  • Tiết :30 LÀM VÒNG ĐEO TAY. (tiết 2)

  • I. MỤC TIÊU

  • Tiết :31 LÀM CON BƯỚM (tiết 1)

  • I. MỤC TIÊU

  • Tiết :32 LÀM CON BƯỚM (tiết 2)

  • I. MỤC TIÊU

  • TUẦN :35

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan