Giáo án Thủ công lớp 2 cả năm_Bộ 7

36 929 1
Giáo án Thủ công lớp 2 cả năm_Bộ 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Th ngy thỏng nm 20. Tiết 1: gấp tên lửa ( tiết 1) A/ Mục tiêu:TCKT B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Một tên lửa gấp bằng giấy thủ công khổ to.Quy trình gấp tên lửa, giấy thủ công. - HS : Giấy thủ công, bút màu. C/ Phơng pháp: Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập. D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. ổn định tổ chức: (1) 2. Kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2) 3. Bài mới: (30) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b. Quan sát và nhận xét: - GT chiếc tên lửa hỏi: ? Trên tay cô cầm vật gì. ? Tên lửa gồm những bộ phận nào. ? Đợc gấp từ vật liệu gì. Tên lửa thật đợc làm bằng sắt dùng để phóng vào vũ trụ, vào bầu trời. ? Tên lửa đợc gấp bởi hình gì. c. HD thao tác: - Treo quy trình gấp. * Bớc 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa. - Đặt tờ giấy lên mặt bàn, phần dòng kẻ ô ở trên, gấp đôi tờ giấy để lấy đờng dấu giữa. - Mở giấy gấp theo đờng dấu gấp ở H1 đợc H2. - Gấp theo đờng dấu gấp ( theo chiều mũi tên) ở H 2 đợc h3. - Gấp theo đờng dấu ở H3 đợc H4. - Sau mỗi lần gấp miết theo đờng gấp cho thật phẳng. *Bớc 2: Tạo tên lửa và sử dụng: - Bẻ các mép gấp sang hai bên đờng dấu giữa và miết theo đờng dấu đợc tên lửa H5. - Cầm vào nếp gấp giữa cho hai cánh tên lửa ngang ra đợc H6. Phóng tên lửa theo hớng chếch lên không chung. - YC nhắc lại các bớc. d. Thực hành: - YC cả lớp gấp tên lửa trên giấy nháp. - Quan sát giúp h/s còn lúng túng. 4. Củng cố dặn dò: (2) - YC nhắc lại các bớc gấp tên lửa. - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp tên lửa trên giấy thủ công. - Nhận xét tiết học. - Hát - Để đồ dùng lên bàn. - Nhắc lại. - Mô hình tên lửa. - Phần mũi, thân, mũi tên lửa dài. - Gấp bằng giấy. - Gấp bằng tờ giấy hình chữ nhật. - Quan sát. - Lắng nghe. - Theo dõi các bớc gấp. - Nhắc lại. - 2 h/s lên bảng thao tác lại các bớc gấp. - Cả lớp quan sát. - Thực hành gấp trên giấy nháp. Th ngy thỏng nm 20. TH CễNG Tiết 2: gấp tên lửa ( tiết 2) A/ Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh biết cách gấp tên lửa đúng và đẹp. 2. Kỹ năng: Gấp thành thạo, nhanh, chính xác. 3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quý sản phẩm mình làm ra. B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Một tên lửa gấp bằng giấy thủ công khổ to. Quy trình gấp tên lửa, giấy thủ công. - HS : Giấy thủ công, bút màu. C/ Phơng pháp: Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập. D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. ổn định tổ chức: (1) 2. Kiểm tra bài cũ:(1-2) ? Gấp tên lửa gồm mấy bớc. - Nhận xét. 3. Bài mới: (30) - Hát - Gấp tên lửa gồm 2 bớc: Bớc1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa, bớc2: Tạo tên lửa và sử dụng. a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b.Thực hành: c. HD thao tác: - Treo qui trình gấp HD thực hành. -YC nhắc lại các thao tác gấp. * Bớc 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa. *Bớc 2: Tạo tên lửa và sử dụng: d. Thực hành: - YC các nhóm thực hành gấp tên lửa trên giấy thủ công - Phát giấy khổ to cho các nhóm trình bày sản phẩm. - Quan sát giúp h/s còn lúng túng. 4. Củng cố dặn dò: (2) - YC nhắc lại các bớc gấp tên lửa. - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp tên lửa trên giấy thủ công. - Nhận xét tiết học. - Nhắc lại. - Quan sát - 1 h/s nhắc lại qui trình gấp. - 2 h/s lên bảng thực hành gấp tên lửa. - Cả lớp quan sát. - 3 nhóm thực hành gấp và trang trí tên lửa, rồi ghi tên mình vào cánh tên lửa sau đó dán tên lửa và trang trí bức tranh của nhóm mình cho sinh động bằng cách dùng bút màu vẽ thêm các hoạ tiết. - Các nhóm trình bày sản phẩm. - Nhận xét bình chọn - 2 h/s lên thực hành phóng tên lửa. - Đại diện các nhóm phóng thi. - Nhận xét bình chọn. Th ngy thỏng nm 20. Tiết 3: gấp máy bay phản lực ( tiết 1) A/ Mục tiêu:TCKT B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Một máy bay phản lực gấp bằng giấy thủ công khổ to. Quy trình gấp máy bay, giấy thủ công. - HS: Giấy thủ công, bút màu. C/ Phơng pháp: Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập. D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. ổn định tổ chức: (1) 2. Kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2) 3. Bài mới: (30) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b. Quan sát và nhận xét: - GT chiếc máy bay phản lực hỏi: ? Trên tay cô cầm vật gì. ? Máy bay gồm những bộ phận nào. - Cho h/s quan sát tên lửa và máy bay để so sánh sự giống và khác nhau ntn. ? Tên lửa đợc bằng gì, gấp bởi hình gì. c. HD thao tác: - Treo quy trình gấp. * Bớc 1: Gấp tạo mũi và thân và cánh máy bay. - Gấp giống nh tên lửa. - Gấp đôi từ giấy theo chiều dài để lấy đờng dấu giữa. - Hát - Để đồ dùng lên bàn. - Nhắc lại. - Quan sát. - Máy bay phản lực. - Gồm mũi, thân và cánh máy bay. Mũi bằng. - Quan sát máy bay phản lực và tên lửa. + Giống: Gồm mũi, thân và cánh. + Khác: Mũi tên lửa nhọn, mũi máy bay bằng. - Đợc gấp bằng giấy. Từ hình chữ nhật. - Mở giấy ra đợc hình 1 và 2. - Gấp toàn bộ phần trên theo đờng dấu gấp ở H2, Sao cho đỉnh A trùng với đờng dấu giữa đợc H3 - Gấp theo đờng dấu gấp ở hình 3 sao cho 2 đỉnh tiếp giáp nhau ở đờng dấu giữa đợc H4. - Gấp theo đờng dấu gấp ở H4 đợc H5. - Gấp tiếp theo đờng dáu gấp ở H5 sao cho 2 đỉnh phía trên và 2 mép bên sát vào đờng dấu giữa nh H6. *Bớc 2: Tạo máy bay và sử dụng: - Bẻ các mép gấp song song hai bên đờng dấu gấp và miết dọc theo đờng dấu giữa đợc máy bay phản lực. - Cầm vào nếp gấp giữa cho hai cánh máy bay chếch lên không chung để phóng nh phóng tên lửa. - YC nhắc lại các bớc. d. Thực hành: - YC cả lớp gấp tên lửa trên giấy nháp. - Quan sát giúp h/s còn lúng túng. 4. Củng cố dặn dò: (2) - YC nhắc lại các bớc máy bay. - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp máy bay trên giấy thủ công. - Nhận xét tiết học. - Quan sát Lắng nghe. - Lắng nghe. - 2 h/s nêu lại các bớc gấp. - Thực hành trên giấy nháp. Tiết 4: gấp may bay phản lực ( tiết 2) A/ Mục tiêu (TCKT) B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Một máy bay gấp bằng giấy thủ công khổ to. Quy trình gấp máy bay, giấy thủ công. - HS : Giấy thủ công, bút màu. C/ Phơng pháp: Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập. D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. ổn định tổ chức: (1) 2. Kiểm tra bài cũ:(1-2) ? YC nhắc lại các bớc gấp máy bay phản lực. - Nhận xét. 3. Bài mới: (30) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b. HD thao tác: - Treo qui trình gấp HD thực hành. -YC nhắc lại các thao tác gấp. * Bớc 1: Gấp tạo mũi và thân và cánh máy bay. - Gấp giống nh tên lửa. - Gấp đôi từ giấy theo chiều dài để lấy đờng dấu giữa. - Mở giấy ra đợc hình 1 và 2. - Gấp toàn bộ phần trên theo đờng dấu gấp ở H2, Sao cho đỉnh A trùng với đờng dấu giữa đợc H3. *Bớc 2: Tạo máy bay và sử dụng: - Bẻ các mép gấp song song hai bên đờng dấu gấp và miết dọc theo đờng dấu giữa đợc máy bay phản lực. - Cầm vào nếp gấp giữa cho hai cánh máy bay chếch lên không chung để phóng nh phóng tên lửa. d. Thực hành: - YC các nhóm thực hành gấp tên lửa trên giấy thủ công - Phát giấy khổ to cho các nhóm trình bày sản phẩm. - Quan sát giúp h/s còn lúng túng. 4. Củng cố dặn dò: (2) - YC nhắc lại các bớc gấp tên lửa. - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp máy bay đuôi rời . - Nhận xét tiết học. - Hát - Gấp máy bay gồm 2 bớc: Bớc1: Gấp tạo mũi thân và cánh máy bay, bớc2: Tạo máy bay và sử dụng. - Nhắc lại. - Quan sát - 1 h/s nhắc lại qui trình gấp. - 2 h/s lên bảng thực hành gấp máy bay - Cả lớp quan sát. - 3 nhóm thực hành gấp và trang trí máy bay phản lực, rồi ghi tên mình vào cánh máy bay sau đó dán máy bay và trang trí bức tranh của nhóm mình cho sinh động bằng cách dùng bút màu vẽ thêm các hoạ tiết. - Các nhóm trình bày sản phẩm. - Nhận xét bình chọn - 2 h/s lên thực hành phóng máy bay. - Đại diện các nhóm phóng thi. - Nhận xét bình chọn. Th ngy thỏng nm 20. Tiết 5: gấp máy bay đuôI rời ( tiết 1) A/ Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh biết cách gấp máy bay đuôi rời. 2. Kỹ năng: Học sinh gấp đợc máy bay đuôi rời đúng và đẹp. 3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu thích môn học. B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Một máy bay đuôi rời gấp bằng giấy thủ công khổ to. Quy trình gấp máy bay, giấy thủ công. - HS: Giấy thủ công, bút màu. C/ Phơng pháp: Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập. D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. ổn định tổ chức: (1) 2. Kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2) 3. Bài mới: (30) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b. Quan sát và nhận xét: - GT chiếc máy bay đuôi rời hỏi: ? Trên tay cô cầm vật gì. ? Máy bay gồm những bộ phận nào. ? Máy bay đợc bằng gì, gấp bởi hình gì. - Hát - Để đồ dùng lên bàn. - Nhắc lại. - Quan sát. - Máy bay đuôi rời. - Gồm đầu, thân, cánh và đuôi máy bay. - Đợc gấp bằng giấy. Từ hình chữ c. HD thao tác: - Treo quy trình gấp. * Bớc 1: Gấp chéơ tờ giấy hình chữ nhật theo đ- ờng dấu. Gấp ở H1a sao cho cạnh ngắn trùng với canh dài đợc H1b. - Gấp đờng dấu giữa ở H1b (chú ý miết mạnh để tạo nếp gấp) Sau đó mở tờ giấy ra và cắt theo đ- ờng nếp gấp đợc 1 hình vuông, một hình chữ nhật. *Bớc 2: Gấp đầu và cánh máy bay: - Gấp đôi tờ giấy hình vuông theo đờng chéo đ- ợc hình tam giác(H3a) Gấp đôi theo đờng dấu gấp ở H3a để lấy đờng dấu giữa rồi mở ra đợc H3b. - Gấp theo đờng dấu gấp ở H3 sao cho đỉnh B trùng với đỉnh A (H4) - Lật mặt sau gấp nh mặt trớc sao chođỉnh C trùng với đỉnh A đợc H5. - Lồng hai ngón tay cái vào lòng tờ giấy HV mới gấp kéo sang hai bên đợc H6. - Gấp hai nửa cạnh đáy H6 vào đờng dấu đợc H7. Gấp theo các đờng dấu gấp (Nằm ở phần mới gấp lên) vào đờng dấu giữa nh H8. - Dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái luồn vào hai góc HV ở hai bên ép vào theo nếp gấp đợc máy bay nh hình 9. Gấp theo đờngdấu ở H9 bvề phía sau đợc đầu cánh máy bay nh H10. * Bớc 3: Làm thân và đuôi máy bay. - Dùng phần giấy HCN để làm đuôi máy bay. - Gấp đôi tờ giấy HCN theo chiều dài, gấp đôi tờ giấy theo chiều rộng, mở tờ giấy ra và đánh dấu khoảng 1/4 chiều dài để làm đuôi máy bay (H11) Dùng kéo cắt bỏ phần gạch chéo đợc H12. * Bớc 4: Lắp máy bay hoàn chỉnh và sử dụng. - Mở phần máy bay ra cho thân máy bay vào (H14) Gấp lại nh cũ đợc máy bay hoàn chỉnh (H14) Gấp đôi máy bay theo chiều dài và miết theo đờng vừa gấp đợc (H15) YC nhắc lại các bớc. d. Thực hành: - YC cả lớp gấp trên giấy nháp. - Quan sát giúp h/s còn lúng túng. 4. Củng cố dặn dò: (2) - YC nhắc lại các bớc máy bay đuôi rời. - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp máy bay trên giấy thủ công. - Nhận xét tiết học. nhật sau đó gấp tạo hình vuông. - Quan sát Lắng nghe. - Lắng nghe. - 2 h/s nêu lại các bớc gấp. - 2 h/s thực hành gấp. - Cả lớp quan sát Nhận xét. - Thực hành trên giấy nháp. Th cụng: Tiết 6 : gấp máy bay đuôI rời ( tiết 2) A/ Mục tiêu: (TCKT) 1. Kiến thức: Học sinh gấp đợc máy bay đuôi rời đúng và đẹp. 2. Kỹ năng : Biết trình bày sản phẩm và phóng máy bay. 3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu thích môn học. B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Một máy bay đuôi rời gấp bằng giấy thủ công khổ to. Quy trình gấp máy bay, giấy thủ công. - HS : Giấy thủ công, bút màu. C/ Phơng pháp: Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập. D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. ổn định tổ chức: (1) 2. Kiểm tra bài cũ :(1-2) ? Gấp máy bay đuôi rời cần thực hiện theo mấy bớc. 3. Bài mới: (30) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b. Thực hành: ? Nêu lại các thao tác gấp máy bay đuôi rời. - Chia nhóm bầu nhóm trởng - YC các nhóm thực hành gấp. - Quan sát giúp h/s còn lúng t - Gợi ý cho h/s cách trang trí máy bay nh vẽ ngôi sao, lá cờ. - YC các nhóm trình bày. - Chọn những sản phẩm đẹp để trng bày tuyên dơng. - Cho h/s thi phóng máy bay. - Hát - Cần thực hiện qua 4 bớc. - Nhắc lại. - 2,3 h/s nêu * Bớc 1: Gấp chéơ tờ giấy hình chữ nhật theo đờng dấu *Bớc 2: Gấp đầu và cánh máy bay: * Bớc 3: Làm thân và đuôi máy bay. * Bớc 4: Lắp máy bay hoàn chỉnh và sử dụng. - Các nhóm trình bày sản phẩm của nhóm mình. - Bình chọn nhận xét. - Từng nhóm lên thi phóng máy bay trớc lớp. 4. Củng cố dặn dò: (2) - YC nhắc lại các bớc gấp máy bay đuôi rời. - Đánh giá sản phẩm. - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp thuyền phẳng đáy không mui. - Nhận xét tiết học. Thủ công: Tiết 7: gấp thuyền phẳng đáy không mui ( tiết 1) A/ Mục tiêu: (TCKT) 1. Kiến thức: Học sinh biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui. 2. Kỹ năng : Học sinh gấp đúng các bớc, các thao tác. 3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu thích môn học. B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Một thuyền phẳng đáy, gấp bằng giấy thủ công khổ to. Quy trình gấp thuyền, giấy thủ công. - HS: Giấy thủ công, bút màu. C/ Phơng pháp: Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập. D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. ổn định tổ chức: (1) 2. Kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2) 3. Bài mới: (30) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b. Quan sát và nhận xét: - GT chiếc thuyền hỏi: ? Trên tay cô cầm vật gì. ? Có nhận xét gì về hình dáng màu sắc, tác dụng của thuyền. ? Thuyền đợc gấp bằng gì, gấp bởi hình gì. c. HD thao tác: - Treo quy trình gấp. * Bớc 1: Gấp tạo 4 mép gấp cách đều. - Đặt ngang tờ giấy thủ công lên mặt bàn, để mạt ô ở trên (H1) Gấp đôi tờ giấy theo chiều dài đợc (H3) - Gấp đôi mặt trớc theo đờng dấu gấp ở ( H3) đ- ợc H4. - Lật H4 ra mặt sau gấp đôi nh mặt trớc đợc hình 5. * Bớc 2: Gấp tạo thân và mũi thuyền. - Lách hai ngón tay vào trong 2 mép giấy, các nhón còn lại cầm hai bên phía ngoài. Lộn các nếp gấp vào lòng thuyền. - Gấp theo nếp gấp sao cho cạnh ngắn trùng với cạnh dài. Tơng tự nh H7. - Lật H7 ra mặt sau gấp 2 lần giống nh H5 đợc H8. - Gấp theo đờng dấu gấp sang 2 bên đợc H9, H10. Dọc theo 2 cạnh thuyền vừa lộn cho phẳng sẽ đợc thuyền phẳng đáy không mui. - YC nhắc lại các bớc gấp. - Hát - Để đồ dùng lên bàn. - Nhắc lại. - Quan sát. - Chiếc thuyền. - 2 bên là mạn thuyền, đáy thuyền, mũi thuyền thon dài, thuyền dùng để chở ngời, hàng hoáthuyền đợc làm bằng sắt hoặc bằng gỗ. - Thuyền gấp bằng giấy. Hình chữ nhật. - Quan sát Lắng nghe. - Lắng nghe. d. Thực hành: - YC cả lớp gấp máy bay trên giấy nháp. - Quan sát giúp h/s còn lúng túng. 4. Củng cố dặn dò: (2) - YC nhắc lại các bớc gấp thuyền. - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp thuyền trên giấy thủ công. - Nhận xét tiết học. - 2 h/s nêu lại các bớc gấp. - Thực hành trên giấy nháp. Thủ công: Tiết 8: gấp thuyền phẳng đáy không mui ( tiết 2) A/ Mục tiêu: ( TCKT) 1. Kiến thức: Học sinh gấp thuyền phẳng đáy không mui đẹp, chính xác. 2. Kỹ năng: Học sinh gấp đúng, biết trình bày sản phẩm. 3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra. B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Một thuyền phẳng đáy, gấp bằng giấy thủ công khổ to. Quy trình gấp thuyền, giấy thủ công. - HS : Giấy thủ công, bút màu. C/ Phơng pháp: Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập. D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học [...]... bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp cắt, dán hình tròn Thủ công: Tiết 14 : gấp, cắt, dán hình tròn (tiết 2) A/ Mục tiêu: (TCKT) 1 Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán đợc hình tròn đúng và đẹp 2 Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán hình tròn 3 GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Bài mẫu, quy trình gấp - HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán C/ Phơng... Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp, cắt, dán phong bì.- Nhận xét tiết học Thủ công: Tiết 22 : gấp, cắt , dán phong bì (tiết2) A/ Mục tiêu (TCKT) 1 Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán phong bì 2 Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán phong bì đúng và đẹp 3 GD h/s yêu thích môn học, yêu quý sản phẩm mình làm ra B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Phong bì mẫu - HS : Giấy A4, kéo, hồ dán C/ Phơng pháp:... bì c Đánh giá sản phẩm: - Nếp gấp phẳng, dán phẳng, đẹp - Chọn sản phẩm đẹp tuyên dơng - Trình bày sản phẩm 4 Củng cố dặn dò: (2) - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau gấp, cắt trang trí phong bì Thủ công: Tiết 23 : ôn tập chơng II -phối hợp gấp, cắt, dán hình A/ Mục tiêu (TCKT) 1 Kiến thức: Ôn tập kỹ năng về chơng II Phối hợp gấp, cắt, dán hình 2 Kỹ năng: Rèn kỹ năng gấp, cắt, dán hình... nêu: - Bài14: Gấp, cắt, dán hình tròn - Bài16: Gấp, cắt, dán biển báo giao thông - Bài18: Gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe - Bài20:Gấp, cắt, trang trí thiếp chúc mừng - Bài 22: Gấp, cắt, dán phong bì - Các nhóm thực hành gấp - Trình bày sản phẩm Nhận xét bình chọn - Nhận xét tiết học Thủ công: Tiết 24 : ôn tập chơng II phối hợp gấp,cắt, dán hình A/ Mục tiêu: (TCKT) 1 Kiến thức: Đánh giá kiến thức, kỹ... xích ta cần thực hiện qua - Thực hiện qua 2 bớc Bớc1 Cắt những bớc nào? - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành làm các nan giấy, bớc 2 dán các nan giấy thành dây xúc xích dây xúc xích - Nhận xét tiết học Thủ công: Tiết 26 : làm dây xúc xích trang trí (tiết2) A/ Mục tiêu:( TCKT) 1 Kiến thức: Học sinh biết cách làm dây xúc xích trang trí bằng giấy thủ công 2 Kỹ năng: Học sinh làm đợc dây xúc xích... học tập hoặc trang trí gia đình c Đánh giá sản phẩm: - Sản phẩm dán phẳng, màu sắc đẹp - Chọn sản phẩm tuyên dơng 4 Củng cố dặn dò: (2) - Nhận xét về sự chuẩn bị, ý thức, tinh thần học tập của HS - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau làm đồng hồ đeo tay - Nhận xét tiết học - Bớc 2: Dán các nan giấy - Nhắc lại - 2 h/s nhắc lại - Thực hành làm dây xúc xích Thủ công: Tiết 27 : làm đồng hồ đeo tay (tiết1) A/... dò: (2) - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau gấp, cắt trang trí phong bì Thủ công: Tiết 21 : gấp, cắt, dán phong bì (tiết1) A/ Mục tiêu: ( TCKT) 1 Kiến thức: Học sinh biết cách gấp, cắt, dán phong bì 2 Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán phong bì 3 GD h/s có ý thức học tập, rèn đôi bàn tay khéo léo B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Phong bì mẫu, quy trình gấp - HS : Giấy A4, kéo, hồ dán,... Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp cắt, trên giấy nháp dán biển báo giao thông trên giấy thủ công - Nhận xét tiết học - Thực hành qua 2bớc Thủ công Tit 16 : cắt, dán biển báo giao thông(tiết 2) A/ Mục tiêu:( TCKT) 1 Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán đợc biển báo giao thông đẹp, cân đối 2 Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán biển báo chỉ lối đi thuận chiều và cấm xe đi ngợc chiều 3 GD... sát các thao tác gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe - Nhắc lại các bớc gấp - Thực hành gấp, cắt, dán biển báo - Thực hiện qua hai bớc: Gấp, cắt, biển báo; dán biển báo Thủ công: Tiết 18: gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe (tiết2) A/ Mục tiêu:( TCKT) 1 Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán đợc biển báo giao thông cấm đỗ xe đúng đẹp 2 Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm... cắt, dán hình trên giấy thủ công - Nêu quy trình gấp, cắt, dán biển - YC h/s nhắc lại quy trình gấp, cắt, dán biển báo báo GT cấm đỗ xe + Bớc 1: Gấp, cắt biển báo cấm đỗ xe + Bớc2: Dán biển báo cấm đỗ xe - Tổ chức cho h/s thực hành theo nhóm - Quan sát giúp đỡ h/s còn lúng túng hoàn thành - Thực hành gấp, cắt, dán biển báo sản phẩm theo nhóm 6 c Đánh giá sản phẩm - YC trình bày sản phẩm: Gấp, cắt, dán . gấp, cắt, dán hình trên giấy thủ công. c. Đánh giá sản phẩm. - YC trình bày sản phẩm: Gấp, cắt, dán đúng quy trình sản phẩm dán cân đối, đẹp. 4. Củng cố dặn dò: (2) - Để gấp, cắt, dán đợc hình. 2 bớc: Bớc1: Gấp tạo thân và mũi thuyền; Bớc 2: Tạo thuyền. - Gồm 2 bớc: Bớc1: Gấp tạo thân và mũi thuyền; Bớc 2: Tạo thuyền có mui. - Các nhóm gấp. Nhận xét bình chọn. Thủ công: Tiết 12. 4. Củng cố dặn dò: (2) - Để gấp, cắt, dán đợc hình ta cần thực hiện mấy bớc? - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp cắt, dán biển báo giao thông trên giấy thủ công. - Nhận xét tiết

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:55

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan