0

Giáo án Thủ công lớp 1 cả năm_Bộ 2

67 1,215 16

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:48

Nơng Thị Nhâm Môn : Thủ công Bài dạy : Giới thiệu một số loại giấy bìa và dụng cụ học thủ công Tuần : 1 Ngày dạy: 2012 I. MỤC TIÊU: - Học sinh biết một số loại giấy, bìa và dụng cụ học thủ công. - Giúp các em yêu thích môn học. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV : Giấy màu, bìa,kéo,hồ,thước kẻ,bút chì. - HS : Giấy màu,sách thủ công. III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1. Ổn đònh lớp : Hát 2. Bài cũ : Không 3.Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH  Hoạt động 1: Giới thiệu bài,ghi bảng Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết giấy,bìa.  Hoạt động 2: Giáo viên để tất cả các loại giấy màu,bìa và dụng cụ để học thủ công trên bàn để học sinh quan sát.  Hoạt động 3: - Giới thiệu giấy bìa làm từ bột của nhiều loại cây(tre,nứa,bồ đề). - Giới thiệu giấy màu để học thủ công(có 2 mặt: 1 mặt màu,1 mặt kẻ ô). - Giới thiệu thước kẻ,bút chì,hồ dán và kéo. - Giáo viên cho học sinh xem thước kẻ và hỏi: “Thước được làm bằng gì?” “Thước dùng để làm gì?” - Giáo viên nói thêm: Trên mặt thước có chia vạch và đánh số cho học sinh cầm bút chì lên và hỏi “ Bút chì dùng để làm gì?”  Để kẻ đường thẳng ta thường dùng loại bút chì cứng. - Cho học sinh cầm kéo hỏi: “Kéo dùng để làm gì?” Lưu ý: Khi sử dụng kéo cần chú ý tránh gây Quan sát và lắng nghe rồi nhắc lại đặc điểm của từng mặt giấy màu. Quan sát và trả lời. Cầm bút chì quan sát để trả lời. Cầm kéo và trả lời. Giáo án thủ cơng Trang 1 Nơng Thị Nhâm đứt tay. - Giới thiệu hồ dán : Được chế biến từ bột sắn và đựng trong hộp nhựa. Hỏi công dụng của hồ dán. Học sinh quan sát lắng nghe và trả lời. 4. Củng cố-Dặn dò : - Gọi học sinh nhắc lại tên các đồ dùng để học thủ công. - Chuẩn bò giấy trắng,giấy màu,hồ dán cho bài xé dán đầu tiên cho tuần 2. - Nhận xét lớp. I.RÚT KINH NGHIỆM : Giáo án thủ cơng Trang 2 Nơng Thị Nhâm Môn : Thủ công Bài dạy:Xé dán hình chữ nhật,hình tam giác Tuần : 2 Ngày dạy : 2012 I. MỤC TIÊU: - Học sinh biết cách xé dán hình chữ nhật,hình tam giác theo hướng dẫn. - Giúp các em biết dùng tay để xé dán được hình trên. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV : Bài mẫu về xé dán hình trên Bút chì,giấy trắng vở có kẻ ô,hồ dán,khăn lau tay. - HS : Giấy kẻ ô trắng,hồ dán,bút chì,sách thủ công,khăn. III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1. Ổn đònh lớp : Hát tập thể . 2. Bài cũ : Kiểm tra việc chuẩn bò vật liệu,dụng cụ của học sinh đầy đủ chưa? : Học sinh lấy đồ dùng để trên bàn. Nhận xét. 3.Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH  Hoạt động 1: Giới thiệu hình chữ nhật,hình tam giác. Mục tiêu: Học sinh nhớ đặc điểm của hình chữ nhật,hình tam giác. - Giáo viên cho học sinh xem bài mẫu và hỏi: “Em hãy quan sát và phát hiện xung quanh mình đồ vật nào có dạng hình chữ nhật? Đồ vật nào có dạngï hình tam giác? “  Hoạt động 2: Giáo viên vẽ và xé dán hình chữ nhật,hình tam giác. Mục tiêu: Học sinh tập vẽ và xé dán hình trên giấy trắng. a) Vẽ,xé hình chữ nhật cạnh 12x6 -Giáo viên hướng dẫn mẫu. Bước 1: Lấy 1 tờ giấy trắng kẻ ô vuông đếm ô đánh dấu và vẽ hình chữ nhật cạnh dài 12 ô,ngắn 6 ô. Bước 2: Làm các thao tác xé từng cạnh hình chữ nhật theo đường đã vẽ,xé xong đưa cho học sinh quan sát. b) Vẽ,xé hình tam giác Quan sát bài mẫu,tìm hiểu,nhận xét các hình và ghi nhớ đặc điểm những hình đó và tự tìm đồ vật có dạng hình chữ nhật,hình tam giác. Học sinh quan sát. Lấy giấy trắng ra tập đếm ô,vẽ và xé hình chữ nhật. Giáo án thủ cơng Trang 3 Nơng Thị Nhâm Bước 1: Lấy tờ giấy trắng đếm ô đánh dấu và vẽ hình chữ nhật cạnh dài 8 ô,cạnh ngắn 6 ô. Bước 2: Đếm từ trái qua phải 4 ô,đánh dấu để làm đỉnh hình tam giác. Bước 3: Xé theo các đường đã vẽ ta có một hình tam giác. c) Dán hình : Giáo viên dán mẫu hình chữ nhật trên,chú ý cách đặt hình cân đối,hình tam giác phía dưới. Quan sát và lấy giấy ra đếm ô và đánh dấu rồi xé hình tam giác. Học sinh dùng bút chì làm dấu và tập dán vào vở nháp. 4. Củng cố – Dặn dò : - Nhắc lại quy trình xé dán hình chữ nhật,hình tam giác. - Dặn dò: Chuẩn bò tuần sau xé dán thực hành trên giấy màu. - Nhận xét lớp. IV.RÚT KINH NGHIỆM: Giáo án thủ cơng Trang 4 Nơng Thị Nhâm Môn : Thủ công Bài dạy :Xé dán hình chữ nhật,hình tam giác Tuần : 3 Ngày dạy : 2012 I. MỤC TIÊU : - Học sinh biết thực hành xé dán hình chữ nhật,hình tam giác trên giấy màu đúng đẹp,ít răng cưa. - Giúp các em yêu thích môn học . II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : - GV : Bài mẫu về xé dán hình trên. - HS : Giấy màu,hồ dán,bút chì,sách thủ công,khăn. III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : 1. Ổn đònh lớp : 2. Bài cũ: Hỏi học sinh tên bài học tiết 1 : Xé dán hình chữ nhật,hình tam giác. Nhắc lại quy trình xé hình chữ nhật,hình tam giác. 3. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH  Hoạt động 1: Giới thiệu bài mẫu xé dán hình chữ nhật,hình tam giác. Mục tiêu: Học sinh thực hành xé dán được 2 hình trên giấy màu đúng kích thước,đẹp.  Hoạt động 2: Học sinh thực hành Mục tiêu: Học sinh xé hình chữ nhật đúng mẫu: 12x6 ,hình tam giác :8x6 Giáo viên quan sát,hướng dẫn học sinh đánh dấu ô ở mặt sau giấy màu và dùng thước nối sau đó xé. Lưu ý: Dùng 2 móng tay cái miết thật kỹ để xé càng ít răng cưa càng tốt .  Hoạt động 3: Dán hình Mục tiêu: Học sinh đã xé được 2 hình dán vào vở cân đối,đẹp. Học sinh lấy vở để thực hành,giáo viên quan sát, hướng dẫn thêm. Quan sát bài mẫu. Học sinh thực hành trên giấy màu theo thứ tự hình chữ nhật trước,hình tam giác sau. Học sinh lấy vở ra,dùng bút chì đánh dấu đặt hình cấn đối.Sau đó thực hành bôi hồ và dán. 4. Củng cố : - Nhắc lại quy trình xé dán hình chữ nhật,hình tam giác. - Chú ý dọn vệ sinh. Giáo án thủ cơng Trang 5 Nơng Thị Nhâm 5. Nhận xét – Dặn dò: - Tinh thần học tập và sự chuẩn bò đồ dùng học tập. - Đánh giá sản phẩm ( đều,ít răng cưa,hình cân đối,gần giống mẫu không nhăn), - Chuẩn bò : Giấy trắng,giấy màu,bút để xé dán hình vuông,hình tròn. Trình bày sản phẩm. IV. RÚT KINH NGHIỆM: Giáo án thủ cơng Trang 6 Nơng Thị Nhâm Môn : Thủ công Bài dạy : Xé dán hình vuông,hình tròn. Tuần : 4 Ngày dạy : 2012 I. MỤC TIÊU : - Học sinh làm quen với kỹ thuật xé dán giấy,cách xé dán để tạo hình. - Giúp các em xé được hình vuông,hình tròn theo hướng dẫn và dán cân đối phẳng. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - GV : Bài mẫu về xé dán hình vuông,hình tròn. Giấy màu,giấy trắng,hồ,khăn lau tay. - HS : Giấy màu,hồ dán,bút chì,sách thủ công,khăn. III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : 1. Ổn đònh lớp: Hát tập thể. 2. Bài cũ : Kiểm tra việc chuẩn bò dụng cụ học tập của học sinh : Học sinh lấy dụng cụ học tập để lên bàn. 3. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH  Hoạt động 1 : Giới thiệu bài Mục tiêu : Học sinh ghi nhớ được đặc điểm của hình vuông,hình tròn. Em hãy quan sát và tìm 1 số đồ vật xung quanh mình có dạng hình vuông,hình tròn. Em hãy ghi nhớ đặc điểm các hình đó để tập xé dán cho đúng hình.  Hoạt động 2 : Hướng dẫn xé dán hình trên giấy trắng. Mục tiêu : Học sinh vẽ và xé hình trên giấy nháp đúng mẫu. a) Vẽ và xé hình vuông. Bước 1 : Giáo viên làm mẫu. Lấy 1 tờ giấy màu lật mặt sau đếm ô,đánh dấu và vẽ hình vuông có cạnh 8 ô. Làm thao tác xé từng cạnh,xé xong lật mặt màu cho học sinh quan sát hình vuông mẫu. Bước 2: Giáo viên thao tác nhắc học sinh lấy giấy trắng ra. b) Vẽ và xé hình tròn : Giáo viên thao tác mẫu lật mặt sau giấy màu Quan sát bài mẫu và trả lời. Học sinh lắng nghe và ghi nhớ. Học sinh quan sát giáo viên làm mẫu và ghi nhớ. Học sinh kẻ ô,tập đánh dấu vẽ,xé hình vuông trên giấy trắng như giáo viên đã hướng dẫn. Học sinh quan sát và ghi nhớ. Học sinh tập đánh dấu vẽ và xé hình tròn từ hình vuông có cạnh 8 ô. Giáo án thủ cơng Trang 7 Nơng Thị Nhâm đếm ô,đánh dấu và vẽ hình vuông cạnh 8 ô,xé dán hình vuông sau đó lần lượt xé 4 góc của hình vuông,sau đó xé dần chỉnh sửa thành hình tròn. Nhắc học sinh lấy giấy trắng ra và thực hành xé. c) Hướng dẫn dán hình : - Xếp hình cân đối trước khi dán. - Dán hình bằng một lớp hồ mỏng,đều. Học sinh lắng nghe,ghi nhớ. 4) Củng cố : - Nhắc lại quy trình xé dán hình vuông,hình tròn. - Nhắc dọn vệ sinh. 5) Nhận xét – Dặn dò : - Tinh thần,thái độ học tập. - Sự chuẩn bò đồ dùng học tập. - Kỹ năng xé. - Chuẩn bò giấy màu và đồ dùng để tiết sau dán vào vở. IV. RÚT KINH NGHIỆM : Giáo án thủ cơng Trang 8 Nơng Thị Nhâm Môn : Thủ công Bài dạy : Xé dán hình vuông,hình tròn. Tuần : 5 Ngày dạy : 2012 I. MỤC TIÊU : - Học sinh biết thực hành xé dán hình vuông,hình tròn trên giấy màu đúng mẫu. - Giúp các em xé được hình vuông,hình tròn theo hướng dẫn và dán cân đối phẳng. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - GV : Bài mẫu về xé dán hình vuông,hình tròn. Giấy màu,giấy trắng,hồ,khăn lau tay. - HS : Giấy màu,hồ dán,bút chì,sách thủ công,khăn. III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : 1. Ổn đònh lớp : Hát tập thể. 2. Bài cũ : Nêu lại bài học tiết trước : Học sinh nêu . Nhắc lại quy trình xé dán hình vuông,hình tròn. Kiểm tra đồ dùng học tập. 3. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH  Hoạt động 1 : Xé hình vuông và hình tròn Mục tiêu : Học sinh xé được hình vuông,hình tròn trên giấy màu đúng mẫu. Bước 1 : Xé hình vuông. Giáo viên hướng dẫn học sinh đếm ô,đánh dấu và xé hình vuông. Giáo viên kiểm tra,giúp một số em còn chậm. Bước 2 : Xé hình tròn. Giáo viên hướng dẫn học sinh đếm ô đánh dấu trên hình vuông sau đó hướng dẫn xé 4 góc của hình vuông như đã đánh dấu,xé dần chỉnh sửa thành hình tròn. Giáo viên theo dõi hướng dẫn thêm.  Hoạt động 2 : Hướng dẫn dán hình trên giấy trắng. Mục tiêu : Học sinh dán cân đối,phẳng. Học sinh lấy giấy màu và thực hành. Học sinh thực hành đếm ô trên giấy màu và xé. Giáo án thủ cơng Trang 9 Nơng Thị Nhâm Giáo viên hướng dẫn học sinh ướm đặt các vò trí và đánh dấu. Bôi hồ lên các góc và dí dọc theo cạnh. Sau khi dán xong đặt tờ giấy lên trên và miết cho phẳng. Chấm bài. Học sinh quan sát và ghi nhớ. Học sinh thực hành . 4) Củng cố : - Giáo viên cho học sinh nêu lại quy trình xé dán hình vuông,hình tròn. - Nhắc dọn vệ sinh. 5) Nhận xét – Dặn dò : - Đánh giá sản phẩm của học sinh ( Đường xé tương đối thẳng,ít răng cưa gần giống hình mẫu,dán đều ). - Chuẩn bò giấy và đồ dùng học tập để tiết sau xé dán hình quả cam. IV. RÚT KINH NGHIỆM : Giáo án thủ cơng Trang 10 [...]... Giáo án thủ cơng Trang 12 Nơng Thị Nhâm Môn : Thủ công Bài dạy : Tuần : 7 Ngày dạy : Xé dán hình quả cam 2 0 12 I MỤC TIÊU : - Học sinh biết xé dán hình quả cam trên giấy màu đúng mẫu - Giúp các em xé ít răng cưa,dán đặt hình cân đối II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - GV : Bài mẫu về xé dán hình quả cam - HS : Giấy màu,vở,bút chì,hồ dán,thước kẻ,khăn lau III HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : 1 Ổn đònh lớp : Hát tập thể 2. .. đồ dùng học tập để học ôn bài : Kó thuật xé dán IV RÚT KINH NGHIỆM : Giáo án thủ cơng Trang 22 Nơng Thị Nhâm Môn : Thủ công Bài dạy : Tuần : 12 Ôn tập chương 1 : Kỹ thuật xé dán giấy Ngày dạy : 2 0 12 I MỤC TIÊU : - Biết chọn giấy màu phù hợp,xé dán được các hình và biết cách dán ghép,trình bày sản phẩm thành bức tranh tương... Dặn dò : Giáo án thủ cơng Trang 31 Nơng Thị Nhâm - Tinh thần,thái độ học tập và việc chuẩn bò đồ dùng học tập của học sinh - Mức độ đạt kỹ thuật gấp của toàn lớp, đánh giá sản phẩm IV RÚT KINH NGHIỆM : Giáo án thủ cơng Trang 32 Nơng Thị Nhâm Môn : Thủ công Bài dạy : Gấp cái ví ( tiết 1 ) Tuần : 17 Ngày dạy : 2 0 12 I MỤC TIÊU... Giáo án thủ cơng Trang 20 Nơng Thị Nhâm Môn : Thủ công Bài dạy : Tuần : 11 Ngày dạy : Xé dán hình con gà con 2 0 12 I MỤC TIÊU : - Học sinh xé dán được hình con gà trên giấy màu đùng mẫu,cân đối - Giúp các em xé được hình con gà con dán cân đối,phẳng - Yêu thích môn học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - GV : Bài mẫu về xé dán hình con gà con,các quy trình xé dán Giấy màu,hồ,khăn lau -... Giáo án thủ cơng Trang 14 Nơng Thị Nhâm Môn : Thủ công Tuần : 8 Bài dạy : Ngày dạy : Xé dán cây đơn giản 2 0 12 I MỤC TIÊU : - Học sinh biết cách xe dán hình cây đơn giàn trên giấy nháp - Giúp các em xé được hình thân cây,tán cây và dán hình cân đối - Yêu thích môn nghệ thuật II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - GV : Bài mẫu về xé dán hình cây đơn giản Giấy màu,dụng cụ thủ công, khăn lau - HS :... 6x1 ô,xé tiếp 1 hình chữ nhật khác cạnh 4x1 ô d) Hướng dẫn dán hình : Giáo viên làm thao Học sinh quan sát hình 2 cây đã dán tác bôi hồ lần lượt dán ghép hình thân xong cây,tán lá,thân ngắn với tán lá tròn,thân dài Giáo án thủ cơng Trang 15 Nơng Thị Nhâm với tán lá dài Học sinh lấy giấy nháp đếm ô và xé lần lượt từng bộ phận  Hoạt đông 3 : Thực hành Mục tiêu : Học sinh thực hành trên giấy nháp Giáo. .. Giáo án thủ cơng Trang 18 Nơng Thị Nhâm Môn : Thủ công Tuần : 10 Bài dạy : Xé dán hình con gà Ngày dạy : 2 0 12 I MỤC TIÊU : - Học sinh biết cách xé dán hình con gà con đơn giản - Giúp các em xé được hình con gà con dán cân đối,phẳng - Yêu thích môn học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - GV : Bài mẫu về xé dán hình con gà con có trang trí Giấy màu,hồ,khăn lau - HS : Giấy màu,giấy nháp,bút chì,bút màu,hồ dán,khăn,vở... xé dán,sau đó lên trình bày dán vào bảng lớp 4 Củng cố : Giáo viên nhắc lại kỹ thuật xé kết hợp nhận xét ,công bố thi đua trên bảng : Học sinh quan sát và có ý kiến 5 Nhận xét – Dặn dò : Giáo án thủ cơng Trang 23 Nơng Thị Nhâm Chuẩn bò học phần gấp giấy và gấp hình Nhận xét lớp IV RÚT KINH NGHIỆM : Giáo án thủ cơng Trang 24 ... Bước 1 : Bôi hồ và lần lượt sắp xép để dán Bước 2 : Dán phần thân ngắn với tán lá tròn Dán phần thân dài với tán lá dài Sau đó cho học sinh quan sát hình 2 cây đã dán xong .Giáo viên xuống kiểm tra và hướng dẫn cho 1 số em còn lúng túng HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Học sinh lấy giấy ra thực hành theo yêu cầu của giáo viên Học sinh thực hành xé thân cây Học sinh thực hành bôi hồ và dán vào vở 4 Chấm bài : 10 ... đồ dùng học thủ công lên bàn 3 Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN  Hoạt động 1 : Học sinh thực hành xé dán Mục tiêu : Học sinh xé được hình tán lá cây và thân cây đúng mẫu - Học sinh lấy giấy màu xanh lá cây đếm ô đánh dấu vẽ và xé hình lá tròn,lá dài - Hướng dẫn xé hình thân cây : Giấy màu nâu xé 2 thân cây mỗi cây dài 6x1 ô và 4x1 ô  Họat động 2 : Hướng dẫn dán hình Mục tiêu : Học sinhd án đẹp,cân . học thủ công. - Chuẩn bò giấy trắng,giấy màu,hồ dán cho bài xé dán đầu tiên cho tuần 2. - Nhận xét lớp. I.RÚT KINH NGHIỆM : Giáo án thủ cơng Trang 2 Nơng Thị Nhâm Môn : Thủ công. màu,vở tuần 2 thực hành dán vào vở. IV. RÚT KINH NGHIỆM : Giáo án thủ cơng Trang 16 Nơng Thị Nhâm Môn : Thủ công Bài dạy : Xé dán hình cây đơn giản Tuần : 9 Ngày dạy : 2 0 12 I. MỤC. Chuẩn bò : Xé dán hình con gà con. IV. RÚT KINH NGHIỆM : Giáo án thủ cơng Trang 18 Nơng Thị Nhâm Môn : Thủ công Bài dạy : Xé dán hình con gà. Tuần : 10 Ngày dạy : 2 0 12 I. MỤC TIÊU
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thủ công lớp 1 cả năm_Bộ 2, Giáo án Thủ công lớp 1 cả năm_Bộ 2,