0

Giáo án Thủ công lớp 1 cả năm_Bộ 5

37 1,232 19

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:46

TUẦN 1 Ngày dạy : Bài 1: Giới thiệu một số loại giấy, bìa và dụng cụ học thủ công I.Mục tiêu: 1.Kiến thức:Hs biết một số loại giấy bìa và dụng học thủ công. 2.Kó năng :Biết sử dụng các loại giấy, bìa và dụng cụ học thủ công. 3.Thái độ :Biết giữ gìn đồ dùng học tập. II.Đồ dùng dạy học: -GV: Các loại giấy màu, bìa và dụng cụ để học thủ công. -HS: Dụng cụ để học thủ công. III.Hoạt động dạy và học: 1.Khởi động (1’): n đònh đònh tổ chức. 2.KTBC (2’): - Kiểm tra việc chuẩn bò đồ dùng học tập của Hs. - Nhận xét. 3.Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giới thiệu bài (1’) : Ghi đề bài. Hoạt động1: (10’) Giới thiệu giấy, bìa. Mục tiêu: Cho hs quan sát giấy, bìa. Cách tiến hành: Gv cho hs quan sát giấy, bìa. + Giới thiệu: Giấy, bìa được làm từ bột của nhiều loại cây: Tre, nứa, bồ đề + Cho Hs xem quyển vở mới, giới thiệu giấy bên trong, bìa ở ngoài. + Giấy màu để học thủ công, mặt trứơc là các màu: xanh, đỏ, tím, vàng Mặt sau có kẻ ô. Kết luận: Gọi Hs phân biệt giấy, bìa. Nghỉ giữa tiết (5’) Hoạt động 2 : (13’) Giới thiệu dụng cụ để học thủ công - Mục tiêu: Hs biết những dụng cụ để học thủ công. - Cách tiến hành: Gv giới thiệu thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán. - Kết luận: Gọi hs nêu những dụng cụ để học thủ công. Hoạt động cuối (3’) : Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu một số Hs nhắc lại nội dung bài học. - Hs quan sát. - 2 Hs trả lời. - Hs quan sát. - 2 Hs trả lời. Giáo án Thủ công - Giáo dục tư tưởng: +Cẩn thận khi dùng kéo. +Cất giữ đồdùng học tập sau khi sử dụng - Nhận xét tinh thần, thái độ học tập. - Dặn dò: Chuẩn bò giấy trắng, giấy màu, hồ dán để học bài “Xé, dán hình chữ nhật, hình tam giác” RÚT KINH NGHIỆM: Giáo án Thủ công TUẦN :2 Ngày dạy : Bài 2: XÉ, DÁN HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH TAM GIÁC I.Mục tiêu: 1.Kiến thức : HS biết cách xé được đường thẳng, đường gấp khúc. 2.Kó năng : Xé , được hình chữ nhật, hình tam giác. 3.Thái độ : Biết xé thẳng, giữ vệ sinh lớp học. II.Đồ dùng dạy học: -GV: - Bài mẫu về xé, dán hình chữ nhật , hình tam giác - Giấy màu, giấy trắng, hồ dán, khăn lau -HS: Giấy màu, giấy nháp trắng, hồ dán, vở thủ công, khăn lau tay III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1.Khởi động : Hát tập thể 2.Kiểm tra bài cũ :Kiểm tra đồ dùng học tập của hs 3.Bài mới : TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét Mục tiêu: Biết quan sát, phát hiện xung quanh có đồ vật dạng hình chữ nhật, hình tam giác Cách tiến hành: Cho HS xem bài mãu, hỏi: Hãy quan sát và phát hiện xung quanh xem đồ vật nào có danïg hình chữ nhật, hình tam giác? Kết luận: Xung quanh ta có nhiều đồ vật có dạng hình chữ nhật, hình tam giác, em hãy ghi nhớ đặc điểm của những hình đó để tập xé dán cho đúng Hoạt động 2 : Hướng dẫn mẫu Mục tiêu : Hướng dẫn mẫu cách vẽ và dán hình chữ nhật và hình tamgiác Cách tiến hành : 1.Vẽ và xé hình chữ nhật đếm ô và dùng bút chì nối các dấu dể thành hình chữ nhật. - Dán qui trình lên bảng và hướng dẫn từng bước để vẽ - Xé mẫu hình chữ nhật 2.Vẽ và xé dán hình tam giác - HS quan sát - Cửa ra vào, bảng, mặt bàn, quyển sách có dạng hình chữ nhật…… - Khăn quàng đỏ có dạng hình tam giác - HS quan sát Thực hành: HS luyện tập trên giấy nháp Giáo án Thủ công -Dùng bút chì vẽ hình tam giác. -Làm mẫu và xé hình tam giác 3. GV hướng dẫn thao tác dán hình Nghỉ giữa tiết (5’) Hoạt động 3: Thực hành Mục tiêu: hướng dẫn HS thực hành trên giấy nháp. Cách tiến hành : Hướng dẫn HS vẽ , xé Yêu cầu HS kiểm tra sản phẩm lẫn nhau Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò(5’) - Yêu cầu một số HS nhắc lại qui trình xé dán hình chữ nhật, hình tam giác - Đánh giá sản phẩm - Dặn dò: về nhà chuẩn bò giấy màu để học tiếp tiết 2. - Nhận xét tiết học Luyện tập trên giấy nháp -Quan sát cách dán hình trên nền 1 tờ giấy trắng. -Lần lượt thực hành theo các bước vẽ, xé . -2 HS nhắc lại -Thu dọn vệ sinh. RÚT KINH NGHIỆM: Giáo án Thủ công TUẦN :3 Ngày dạy : Bài 2: XÉ, DÁN HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH TAM GIÁC (T2) I.Mục tiêu: 1.Kiến thức : HS biết cách xé được đường thẳng, đường gấp khúc. 2.Kó năng : Xé , dán được hình chữ nhật, hình tam giác. 3.Thái độ : Biết xé thẳng, dán sạch sẽ vào vở, giữ vệ sinh lớp học. II.Đồ dùng dạy học: -GV: - Bài mẫu về xé, dán hình chữ nhật , hình tam giác - Giấy màu, giấy trắng, hồ dán, khăn lau -HS: Giấy màu, giấy nháp trắng, hồ dán, vở thủ công, khăn lau tay III.Hoạt động dạy học: Tiết2 1.Khởi động : Hát tập thể 2.Kiểm tra bài cũ :Kiểm tra đồ dùng học tập của hs đã làm ở tiết 1. 3.Bài mới : TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: ôn lại lí thuyết Mục tiêu: nắm được quy trình xé hình chữ nhật, hình tam giác. Cách tiến hành: Cho HS xem bài mãu, hỏi để HS trả lời quy trình xé hình chữ nhật, hình tam giác. Kết luận: Nhận xét chốt lại ý HS đã trả lời. Hoạt động 2 : HS thực hành trên giấy màu Mục tiêu: HS thực hành vẽ, xé và dán hình chữ nhật, hình tamgiác Cách tiến hành : 1.Vẽ và xé hình chữ nhật đếm ô và dùng bút chì nối các dấu dể thành hình chữ nhật. 2.Vẽ và xé dán hình tam giác -Dùng bút chì vẽ hình tam giác. 3. GV hướng dẫn thao tác dán hình Nghỉ giữa tiết (5’) Hoạt động 3: trình bày sản phẩm Mục tiêu: hướng dẫn HS trình bày sản phẩm. Cách tiến hành : Yêu cầu HS kiểm tra sản phẩm lẫn nhau - HS quan sát và trả lời. Thực hành: HS luyện tập trên giấy màu và dán vào vở thủ công. - Các tổ trình bày sản phẩm Giáo án Thủ công Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò(5’) - Yêu cầu một số HS nhắc lại qui trình xé dán hình chữ nhật, hình tam giác - Đánh giá sản phẩm: Hoàn thành và không hoàn thành - Dặn dò: về nhà chuẩn bò giấy màu để học bài : Xé, dán hình vuông hình tròn. - Nhận xét tiết học. của mình trên bảng lớp. -Thu dọn vệ sinh. RÚT KINH NGHIỆM: Giáo án Thủ công TUẦN 4 Ngày dạy : Bài : XÉ, DÁN HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN. I.Mục tiêu: Sau bài học, HS biết: 1. Kiến thức: HS làm quen với kỹ thuật xé, dán giấy, cách xé, dán giấy để tạo hình. 2. Kó năng : Xé được đường thẳng , đường cong để tạo thành hình vuông, hình tròn theo hướng dẫn và dán cho cân đối. 3. Thái độ : Giữ vệ sinh lớp học sạch sẽ II.Đồ dùng dạy học: -GV :+ Bài mẫu về xé, dán hình vuông, hình tròn. + Giấy màu, giấy trắng, hồ dán, khăn lau -HS :Giấy màu, giấy nháp trắng, hồ dán, vở thủ công, khăn lau tay. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1.Khởi động : (1’) ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ : (3’) -Kiểm tra việc chuẫn bò vật liệu, dụng cụ của HS -Nhận xét. 3.Bài mới : Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét Mục tiêu: cho Hs xem bài mẫu và giảng giải. Cách tiến hành: -Cho HS xem bài mẫu, hỏi: +Hãy quan sát và phát hiện xung quanh xem đồ vật nào có danïg hình vuông, hình tròn ? Kết luận: Xung quanh ta có nhiều đồ vật có dạng hình hình vuông, hình tròn, em hãy ghi nhớ đặc điểm của những hình đó để tập xé dán cho đúng Hoạt động 2 : Hướng dẫn mẫu Mục tiêu: Hướng dẫn vẽ và xé hình vuông, hình tròn Cách tiến hành: a. Vẽ và xé hình vuông . -V ẽ hình vuông. -Dán quy trình 1 lên bảng. -Hướng dẫn từng bước để xé. -Gv làm mẫu. b.Vẽ và xé hình tròn từ hình vuông. - HS quan sát - Viên gạch hoa lát nền có hiønh vuông; ông trăng có hình tròn - HS quan sát -Hs làm trên giấy nháp. Giáo án Thủ công -Hướng dẫn vẽ 4 góc hơi uốn cong cho tròn đều. -Dán quy trình 2 lên bảng. -Hướng dẫn từng bước để xé. -Gv làm mẫu. Nghỉ giữa tiết (5’) Hoạt động 3: Thực hành Mục tiêu: hướng dẫn HS thực hành Cách tiến hành : Hướng dẫn HS vẽ , xé, dán trên giấy nháp -Yêu cầu HS kiểm tra lẫn nhau Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò(5’) - Yêu cầu một số HS nhắc lại qui trình xé dán hình hình vuông, hình tròn - Đánh giá sản phẩm - Về nhà chuẩn bò giấy màu để học tiếp tiết 2 - Nhận xét tiết học. -Thực hành: HS luyện tập trên giấy nháp -Luyện tập trên giấy nháp. -Lần lượt thực hành theo các bước vẽ,xé -Thu dọn vệ sinh. -2 HS nhắc lại RÚT KINH NGHIỆM: Giáo án Thủ công TUẦN 5 Ngày dạy : Bài : XÉ, DÁN HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN (T2). I.Mục tiêu: Sau bài học, HS biết: 1. Kiến thức: HS làm quen với kỹ thuật xé, dán giấy, cách xé, dán giấy để tạo hình. 2. Kó năng : Xé được đường thẳng , đường cong để tạo thành hình vuông, hình tròn theo hướng dẫn và dán cho cân đối. 3. Thái độ : Giữ vệ sinh lớp học sạch sẽ II.Đồ dùng dạy học: -GV :+ Bài mẫu về xé, dán hình vuông, hình tròn. + Giấy màu, giấy trắng, hồ dán, khăn lau -HS :Giấy màu, giấy nháp trắng, hồ dán, vở thủ công, khăn lau tay. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1.Khởi động : (1’) ổn đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ : (3’) -Kiểm tra việc chuẫn bò vật liệu, dụng cụ của HS -Nhận xét. 3.Bài mới : TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Ôân lại lí thuyết Mục tiêu: nắm được quy trình xé hình vuông, hình tròn. Cách tiến hành: Cho HS xem bài mãu, hỏi để HS trả lời quy trình Kết luận: Nhận xét chốt lại ý HS đã trả lời. Hoạt động 2 : HS thực hành trên giấy màu Mục tiêu: HS thực hành vẽ, xé và dán hình vuông, hình tròn. Cách tiến hành : 1.Vẽ và xé hình vuông đếm ô và dùng bút chì nối các dấu dể thành hình vuông. 2.Vẽ và xé dán hình tròn. -Dùng bút chì vẽ hình tròn. 3. GV hướng dẫn thao tác dán hình Nghỉ giữa tiết (5’) Hoạt động 3: Trình bày sản phẩm Mục tiêu: Hướng dẫn HS trình bày sản phẩm. - HS quan sát và trả lời. Thực hành: HS luyện tập trên giấy màu và dán vào vở thủ công. Giáo án Thủ công Cách tiến hành : Yêu cầu HS kiểm tra sản phẩm lẫn nhau Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò(5’) - Yêu cầu một số HS nhắc lại qui trình xé dán hình vuông, hình tròn. - Đánh giá sản phẩm: Hoàn thành và không hoàn thành - Dặn dò: về nhà chuẩn bò giấy màu để học bài : Xé, dán hình quả cam. - Nhận xét tiết học. - Các tổ trình bày sản phẩm của mình trên bảng lớp. -Thu dọn vệ sinh. RÚT KINH NGHIỆM: Giáo án Thủ công [...]... dò (5 ) Giáo án Thủ công Yêu cầu một số HS nhắc lại qui trình xé dán hình quả cam - Đánh giá sản phẩm: Hoàn thành và không hoàn thành - Dặn dò: về nhà chuẩn bò giấy màu để học bài : Xé, dán hình cây đơn giản - Nhận xét tiết học - RÚT KINH NGHIỆM: Giáo án Thủ công - Các tổ trình bày sản phẩm của mình trên bảng lớp -Thu dọn vệ sinh TUẦN 8: Ngày dạy : Bài 5: Xé, dán hình cây đơn giản I.Mục tiêu: 1. Kiến... cây đơn giản I.Mục tiêu: 1. Kiến thức:Biết cách xé, dán hình tán lá đơn giản 2.Kó năng :Xé được hình tán cây, thân cây và dán cân đối, phẳng 3.Thái độ :Ham thích môn học II.Đồ dùng dạy học: -Gv: +Bài mẫu về xé, dán hình cây đơn giản +Giấy thủ công, giấy trắng -Hs: Giấy thủ công, bút chì, hồ dán, khăn, vở thủ công III.Hoạt động dạy và học: 1. Khởi động (1 ): Ổn đònh đònh tổ chức 2.KTBC (2’) : - Kiểm tra... giấy màu, bút chì, bút màu, hồ dán cho bài học tiết 2 RÚT KINH NGHIỆM: Giáo án Thủ công - 2 Hs trả lời - 3 Hs nêu - Hs thực hành xé hình cây đơn giản và dán vào vở - Hs dọn vệ sinh, lau tay - 2 Hs nhắc lại TUẦN 9: Ngày dạy : BÀI 5: XÉ, DÁN HÌNH CÂY ĐƠN GIẢN (T2) I.Mục tiêu: 1. Kiến thức:Biết cách xé, dán hình tán lá đơn giản 2.Kó năng :Xé được hình tán cây, thân cây và dán cân đối, phẳng 3.Thái độ... dặn dò (5 ) - HS dọn vệ sinh + Yêu cầu HS nhắc lại qui trình xé, dán , hình quả cam? - 2HS nhắc lại +Đánh giá sản phẩm +Chuẩn bò giấy, bút chì, hồ dán…… cho bài học tiếp tiết 2 RÚT KINH NGHIỆM: Giáo án Thủ công TUẦN :7 Ngày dạy : Bài: XÉ, DÁN HÌNH QUẢ CAM (T2) I.Mục tiêu: 1. Kiến thức : HS biết cách xé hình quả cam từ hình vuông 2.Kó năng :Xé , dán được hình hình quả cam có cuống, lá và dán cân... dùng chì màu để vẽ Giáo án Thủ công -GV hướng dẫn cách dán cho cân đối, phẳng, đều và khuyến khích trang trí Kết luận: Các em đã xé, dán được hình con gà con - Nhắc HS dọn vệ sinh, lau tay Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò (5 ) -Yêu cầu 1 số HS nhắc lại nội dung bài học -Đánh giá sản phẩm, chon vài bài đẹp để khen -Nhận xét tinh thần, thái độ học tập -Chuẩn bò giấy màu, hồ dán, vở thủ công để tiết sau... hồ dán, vở thủ công để tiết sau thực hành “n tập chương 1 RÚT KINH NGHIỆM: Giáo án Thủ công con - HS dọn vệ sinh - 2HS nhắc lại TUẦN :12 Ngày dạy : Bài : ÔN TẬP CHƯƠNG I – KĨ THUẬT XÉ, DÁN GIẤY( tiết 1) I.Mục tiêu: 1. Kiến thức:HS nắm được kó thuật xé, dán giấy 2.Kó năng :Chọn được giấy màu phù hợp, xé, dán được các hình và biết cách ghép, dán, trình bày sản phẩm thành bức tranh tương đối hoàn chỉnh... nhắc lại TUẦN: 15 Ngày dạy : Bài: GẤP CÁI QUẠT ( tiết 1) I.Mục tiêu: 1. Kiến thức:Hs biết cách gấp cái quạt 2.Kó năng :Gấp được cái quạt bằng giấy 3.Thái độ :Yêu thích sản phẩm mình làm ra; có ý thức giữ gìn đồ dùng II.Đồ dùng dạy học: - Gv: Quạt giấy mẫu, 1 tờ giấy màu hình chữ nhật, 1 sợi chỉ - Hs: 1 tờ giấy màu, 1 tờ giấy vở, vở thủ công III.Hoạt động dạy và học: 1. Khởi động (1 ): Ổn đònh đònh... tiến hành: Gv làm mẫu -Xé phần tán cây: Gv làm mẫu và xé tán cây tròn từ tờ giấy màu xanh lá cây → Dán qui trình và hỏi: +Để xé tán cây tròn em phải xé từ hình gì? - Xé tán cây dài từ tờ giấy màu xanh đậm → Dán qui trình và hỏi: +Để xé tán cây dài em phải xé từ hình gì? - Xé phần thân câychọn giấy màu nâu → Dán qui trình và hỏi: Giáo án Thủ công Hoạt động của HS - Hs quan sát + trả lời câu hỏi - 2... :Ham thích môn học II.Đồ dùng dạy học: -Gv: +Bài mẫu về xé, dán hình cây đơn giản +Giấy thủ công, giấy trắng -Hs: Giấy thủ công, bút chì, hồ dán, khăn, vở thủ công III.Hoạt động dạy và học: 1. Khởi động (1 ): Ổn đònh đònh tổ chức 2.KTBC (2’) : - Kiểm tra việc chuẩn bò đồ dùng học tập của Hs - Nhận xét 3.Bài mới: TG Hoạt động của GV Hoạt động 1: Ôân lại lí thuyết Mục tiêu: Nắm được quy trình xé hình cây... phẩm của mình trên bảng lớp -Thu dọn vệ sinh TUẦN :10 Ngày dạy : Bài 7: XÉ, DÁN HÌNH CON GÀ CON (tiết 1) I.Mục tiêu: 1. Kiến thức : HS biết cách xé hình con gà con đơn giản 2.Kó năng : Xé , dán được hình con gà con đơn giản, dán cân đối, phẳng 3.Thái độ : Biết yêu q con vật nuôi II.Đồ dùng dạy học: -GV: +Bài mẫu về xé, dán hình con gà con, có trang trí cảnh vật +Giấy thủ công màu vàng, hồ, giấy . màu và dán vào vở thủ công. - Các tổ trình bày sản phẩm Giáo án Thủ công Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò (5 ) - Yêu cầu một số HS nhắc lại qui trình xé dán hình chữ nhật, hình tam giác - Đánh giá. cố dặn dò (5 ) - HS quan sát và trả lời. Thực hành: HS luyện tập trên giấy màu và dán vào vở thủ công. Giáo án Thủ công - Yêu cầu một số HS nhắc lại qui trình xé dán hình quả cam. - Đánh giá. NGHIỆM: Giáo án Thủ công TUẦN 5 Ngày dạy : Bài : XÉ, DÁN HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN (T2). I.Mục tiêu: Sau bài học, HS biết: 1. Kiến thức: HS làm quen với kỹ thuật xé, dán giấy, cách xé, dán giấy
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thủ công lớp 1 cả năm_Bộ 5, Giáo án Thủ công lớp 1 cả năm_Bộ 5,