0

Giáo án Thủ công lớp 3 cả năm_Bộ 10

56 920 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:05

Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3 Ngày dạy: 24 tháng 8 năm 2013 TUẦN 1: GẤP TÀU THỦY HAI ỐNG KHÓI (tiết 1 ) I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói. - Gấp được tàu thuỷ hai ống khói . Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. Tàu thủy tương đối cân đổi. - HS khéo tay: Gấp được tàu thủy hai ống khói . Các nếp gấp thẳng, phẳng. Tàu thủy cân đối. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu tàu thuỷ hai ống khói đã gấp sẵn. - Tranh quy trình gấp tàu thủy hai ống khói. - Giấy nháp, giấy thủ công. Bút màu, kéo thủ công. IV. Các hoạt động Dạy – Học: TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1’ 5’ 28’ 14’ 14’ 1.Ổn định tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra dụng cụ, đồ dùng học tập của HS và nhận xét. 3 Bài mới: Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn HS quan sát và nhận xét. - GV giới thiệu mẫu tàu thuỷ hai ống khói và đặt câu 1.Ổn định tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra dụng cụ, đồ dùng học tập của HS và nhận xét. 3 Bài mới: hỏi định hướng quan sát – SGV tr.191. - GV giải thích. - GV liên hệ thực tế về tác dụng của tàu thuỷ – SGV tr.191. Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu. Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông. - GV gợi ý để HS nhớ lại cách cắt tờ giấy hình vuông. Hát Để dụng cụ, đồ dùng học tập môn thủ công lên bàn. - HS quan sát mẫu, nhận xét đặc điểm, hình dáng của tàu thuỷ. - HS suy nghĩ tìm ra cách gấp tàu thuỷ. - 1 HS lên bảng mở dần tàu thuỷ mẫu cho đến khi trở lại tờ giấy hình vuông ban đầu. - HS lên bảng thực hiện. - 1, 2 HS lên bảng thao tác lại các bước gấp. - Quan sát thao tác của GV. - HS tập gấp tàu thuỷ hai ống khói bằng giấy nháp. GV: NGUYỄN VĂN THUỶ Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3 1’ Bước 2: Gấp lấy điểm giữa và 2 đường dấu gấp giữa hình vuông – SGV tr.192. - Lưu ý: không quy định số ô vuông của tờ giấy. Bước 3: Gấp thành tàu thuỷ hai ống khói – SGV tr.192. - GV và HS cả lớp quan sát. GV sửa chữa uốn nắn. 4. Cũng cố, Dặn dò: Nhận xét giờ học. Về nhà các em tiếp tục gấp lại nhiều lần. Hôm sau các em học tiếp. Rút kinh nghiệm: TUẦN 2: Dạy Thứ 4 ngày 7 tháng 9 năm 2011 GẤP TÀU THỦY HAI ỐNG KHÓI ( tiết 2) I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói. - Gấp được tàu thuỷ hai ống khói . Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. Tàu thủy tương đối cân đổi. - HS khéo tay: Gấp được tàu thủy hai ống khói . Các nếp gấp thẳng, phẳng. Tàu thủy cân đối. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu tàu thuỷ hai ống khói được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để HS cả lớp quan sát được. - Tranh quy trình gấp tàu thủy hai ống khói. - Giấy nháp, giấy thủ công. Bút màu, kéo thủ công. IV. Các hoạt động dạy – học: GV: NGUYỄN VĂN THUỶ Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3 TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1’ 5’ 28’ 13’ 15’ 1’ 1.Ổn định tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra dụng cụ, đồ dùng học tập của HS và nhận xét. 3 Bài mới: Tiếp tục HDHS thực hiện tiếp hoạt động 3. Hoạt động 3: a.HS thực hành gấp tàu thủy hai ống khói. - GV gọi HS thao tác gấp tàu thủy hai ống khói theo các bước đã hướng dẫn. - GV gợi ý: Sau khi gấp được tàu thuỷ, có thể dùng bút màu trang trí xung quanh tàu cho đẹp. b. GV tổ chức cho HS thực hành. - GV quan sát, uốn nắn để các em hoàn thành sản phẩm. - GV đánh giá kết quả thực hành của HS. 4.Nhận xét- dặn dò: - GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS. Đánh giá sản phẩm - 2 HS nhắc lại quy trình gấp tàu thuỷ hai ống khói và thực hành gấp trước lớp. - HS thực hành. - HS trưng bày sản phẩm. HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Gấp con ếch”. TUẦN 3 Dạy Thứ 4 ngày 14 tháng 9 năm 2011 GẤP CON ẾCH ( tiết 1) I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp con ếch. - Gấp được con ếch bằng giấy , nếp gấp tương đối thăng phẳng. - HS khéo tay: Gấp được con ếch bằng giấy . Nếp gấp thẳng, phẳng. Con ếch cân đối . Làm cho con ếch nhảy được. II. Đồ dùng dạy – học: GV: NGUYỄN VĂN THUỶ Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3 - Mẫu con ếch được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để HS cả lớp quan sát được. - Tranh quy trình gấp con ếch bằng giấy. - Giấy màu hoặc giấy trắng, kéo thủ công. - Bút màu đen hoặc bút dạ màu sẫm. IV. Các hoạt động dạy – học: TG Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1’ 5’ 28’ 14’ 14’ 1’ - GV giới thiệu mẫu con ếch được gấp bằng giấy và đặt câu hỏi định hướng quan sát – SGV tr.195. - GV liên hệ thực tế về hình dạng và ích lợi của con ếch – SGV tr.195. Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu. Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông – SGV tr.196 Bước 2: Gấp hai chân trước con ếch – SGV tr.196. Bước 3: Gấp tạo hai chân sau và thân con ếch – SGV tr.197. * Cách làm cho con ếch nhảy – SGV tr.199. 4. GV nhận, xét dặn dò: Nhận xét giờ học. 4 HS gấp tàu thủy 2 ống khói. Cả lớp quan sát và nhận xét. - HS quan sát mẫu, trả lời câu hỏi về đặc điểm, hình dáng, lợi ích của con ếch. - HS lên bảng mở dần hình gấp con ếch. Từ đó HS bắt đầu hình dung được cách gấp con ếch. - HS quan sát thao tác của GV và tập gấp con ếch theo các bước đã hướng dẫn. Về nhà tiếp tục tập gấp lại hôm sau học tiếp. TUẦN 4 Dạy Thứ 4 ngày 21 tháng 9 năm 2011 GẤP CON ẾCH ( tiết 2) GV: NGUYỄN VĂN THUỶ Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3 I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp con ếch. - Gấp được con ếch bằng giấy , nếp gấp tương đối thăng phẳng. - HS khéo tay: Gấp được con ếch bằng giấy . Nếp gấp thẳng, phẳng. Con ếch cân đối . Làm cho con ếch nhảy được. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu con ếch được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để HS cả lớp quan sát được. - Tranh quy trình gấp con ếch bằng giấy. - Giấy màu hoặc giấy trắng, kéo thủ công. - Bút màu đen hoặc bút dạ màu sẫm. IV. Các hoạt động dạy – học: Thời gian Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1’ 5’ 28’ 18’ 10’ 5’ 1.Ổn định tổ chức lớp: 2.Kiểm tra bài cũ: 3.Bài mới: Tiếp tục HDHS thực hiện hoạt động 3 Hoạt động 3: a.HS thực hành gấp con ếch. - GV tổ chức cho HS thực hành gấp con ếch như tiết trước. b.Trưng bày sản phẩm - GV giải thích nguyên nhân làm cho con ếch không nhảy được để các em rút kinh nghiệm – SGV tr.200. - GV chọn một số sản phẩm đẹp cho cả lớp quan sát. - GV đánh giá sản phẩm của HS. * Nhận xét- dặn dò: - GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS. Hát - 2 HS lên bảng nhắc lại và thực hiện các thao tác gấp con ếch đã học ở tiết 1. Nhắc lại 3 bước gấp con ếch. - HS gấp con ếch theo nhóm. - HS trong nhóm thi xem ếch của ai nhả- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng”.y xa hơn, nhanh hơn. ____________________________________________________ GV: NGUYỄN VĂN THUỶ Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3 TUẦN 5 Dạy Thứ 4 ngày 28 tháng 9 năm 2011 GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG ( tiết1) I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh. - Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng . Các cánh của ngôi sao tương đối đều nhau. Hình dán tương đối phẳng, cân đối. - HS khéo tay: Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi sao đều nhau. Hình dán phẳng, cân đối. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công. - Giấy thủ công màu đỏ, màu vàng và giấy nháp. - Kéo thủ công, hồ dán, bút chì, thước kẻ. - Tranh quy trình gấp, cắt, dán là cờ đỏ sao vàng. IV. Các hoạt động dạy – học: Thời gian Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1’ 3’ 30’ 15’ 15’ 1.Ổn định tổ chức lớp: 2.Kiểm tra bài cũ: 3.Bài mới: Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn HS quan sát và nhận xét. - GV giới thiệu mẫu lá cờ đỏ sao vàng và đặt câu hỏi định hướng quan sát để rút ra nhận xét – SGV tr. 201. - GV liên hệ thực tiễn và nêu ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng SGV 201, 202. Hoạt động 2: Giáo viên HD mẫu. Bước 1: Giấy gấp để cắt ngôi sao năm cánh SGV tr.202. Bước 2: Cắt ngôi sao vàng năm cánh - SGV tr.203. Hát - HS nhận xét tỉ lệ giữa chiều dài, chiều rộng của lá cờ và kích thước ngôi sao. - HS quan sát mẫu, trả lời câu hỏi về đặc điểm, hình dáng, của lá cờ đỏ sao vàng. - 1, 2 HS nhắc lại cách thực hiện các thao tác gấp, cắt ngôi sao năm cánh. - HS cả lớp quan sát, nhận xét. - HS tập gấp, cắt ngôi sao năm cánh. GV: NGUYỄN VĂN THUỶ Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3 1’ Bước 3: Dán ngôi sao vàng năm cánh vào tờ giấy màu đỏ để được lá cờ đỏ sao vàng – SGV tr.204. 4. Cũng cố, dặn dò : Nhận xét giờ học Tiếp tục tập gấp tiếp hôm sau học tiếp. ________________________________________________________ TUẦN 6 Dạy Thứ 4 ngày 5 tháng 10 năm 2011 GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG ( tiết2 ) I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh. - Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng . Các cánh của ngôi sao tương đối đều nhau. Hình dán tương đối phẳng, cân đối. - HS khéo tay: Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi sao đều nhau. Hình dán phẳng, cân đối. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công. - Giấy thủ công màu đỏ, màu vàng và giấy nháp. - Kéo thủ công, hồ dán, bút chì, thước kẻ. IV. Các hoạt động Dạy – Học: Thời gian Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1’ 5’ 28’ 14’ 1.Ổn định tổ chức lớp: 2.Kiểm tra bài cũ: Nhắc lại các gấp ngôi sao năm cánh. 3.Bài mới: Hoạt động 3: a.HS thực hành gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh. Hát - 1 HS khác nhắc lại cách cắt, dán ngôi sao để được lá cờ đỏ sao vàng. - HS nhắc lại các bước thực hiện. - HS trưng bày sản phẩm. GV: NGUYỄN VĂN THUỶ Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3 14’ 1’ - GV gọi HS nhắc lại và thực hiện các bước gấp, cắt ngôi sao năm cánh. - GV nhận xét và treo tranh quy trình gấp, cắt, dán – SGV tr. 205. b. Trưng bày sản phẩm - GV đánh giá sản phẩm thực hành của HS. 4. Nhận xét- dặn dò: - GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS. HS thực hành gấp, cắt, dán lá cờ đỏ sao vàng. Chuẩn bị trước bài: Gấp cắt, dán bông hoa. TUẦN 7 Dạy Thứ 4 ngày 12 tháng 10 năm 2011 GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA ( tiết 1) I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp, cắt, dán bông hoa. Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa tương đối đều nhau. - HS khéo tay : Gấp, cắt, dán được bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh , các cánh của bông hoa đều nhau. - Có thể cắt được nhiều bong hoa, trình bày đẹp. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh được gấp, cắt từ giấy màu. - Tranh quy trình gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh. - Giấy thủ công các màu, giấy trắng làm nền. - Kéo thủ công, hồ dán, bút màu. IV. Các hoạt động dạy – học: Thời gian Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1’ 1. Ổn định tổ chức lớp: Hát GV: NGUYỄN VĂN THUỶ Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3 4’ 29’ 14’ 15’ 1’ 2. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra và nhận xét 3. Bài mới: Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn HS quan sát và nhận xét. - GV giới thiệu mẫu một số bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh. - GV nêu câu hỏi gợi ý để HS trả lời về cách gấp, cắt bông hoa năm cánh trên cơ sở nhớ lại bài học trước – SGV tr.206 - GV liên hệ thực tế – SGV tr.207. Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu. a) Gấp, cắt bông hoa 5 cánh: - GV giúp HS củng cố vận dụng kỹ năng gấp, cắt ngôi sao 5 cánh để cắt hoa. - Hướng dẫn HS cắt, gấp bông hoa 5 cánh theo các bước – SGV tr.207. - GV mở rộng: Tuỳ từng cách vẽ và cắt lượn theo đường cong sẽ được 5 cánh hoa hình dạng khác nhau. b) Gấp, cắt bông hoa 4 cánh, 8 cánh – SGV tr.208 c) Dán các hình bông hoa –SGV tr.209 - GV tổ chức cho HS tập gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh. 4.Cũng cố dặn dò: Nhận xét giờ học Để đụng cụ học tập lên bàn. - HS quan sát và nêu một số nhận xét. - 1, 2 HS lên bảng thực hiện gấp, cắt ngôi sao 5 cánh. - 2 HS thực hiện thao tác gấp, cắt bông hoa 8 cánh. Hôm Sau học tiếp TUẦN 8 Day Thứ 4 ngày 19 tháng 10 năm 2011 GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA ( tiết 2) I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp, cắt, dán bông hoa. Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa tương đối đều nhau. GV: NGUYỄN VĂN THUỶ Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3 - HS khéo tay : Gấp, cắt, dán được bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh , các cánh của bông hoa đều nhau. - Có thể cắt được nhiều bong hoa, trình bày đẹp. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh được gấp, cắt từ giấy màu. - Giấy thủ công các màu, giấy trắng làm nền. - Kéo thủ công, hồ dán, bút màu. IV. Các hoạt động dạy – học: Thời gian Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1’ 5’ 28’ 14’ 14’ 1’ 1. Ổn định tổ chức lớp : 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Bài mới :Tiếp tục HDHS thực hiện hoạt động 3 Hoạt động 3: a.HS thực hành gấp, cắt, dán bông hoa. - GV yêu cầu HS nhắc lại và thực hiện thao tác gấp, cắt để được hình bông hoa. b. Trưng bày sản phẩm - GV nhận xét. - Chú ý: Có thể cắt bông hoa 4 cánh, 8 cánh có kích thước khác nhau để trình bày cho đẹp. - GV đánh giá kết quả thực hành của HS. * Nhận xét- dặn dò: - GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS. - HS quan sát lại tranh quy trình. - HS thực hành và trang trí sản phẩm. - HS trưng bày sản phẩm. HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để làm bài kiểm tra cuối chương “Phối hợp gấp, cắt, dán hình”. Ngày soạn: 20/10/2011 Ngày Dạy: Thứ 4 ngày 26 tháng 10 năm 2011 TUẦN 9 ÔN TẬP GV: NGUYỄN VĂN THUỶ [...]... - Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Cắt, dán chữ cái đơn giản” GV: NGUYỄN VĂN THUỶ Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3 Chuyên môn kiểm tra ngày: Bài soan: PHT: Lê Thị Tuyết Nhung Ngày soạn: 17 /10/ 2011 Ngày Dạy: Lớp 3A tiết 2, lớp 3B tiết 4.Thứ 4 ngày 26 tháng 10 năm 2011 TUẦN 10 ÔN TẬP PHỐI HỢP GẤP, CẮT, DÁN HÌNH (tiết 1) I Mục đích – yêu... Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3 Lê Thị Tuyết Nhung _ Ngày soạn: 26/11/2011 Ngày Dạy: Lớp 3A tiết 2, lớp 3B tiết 4.Thứ 4 ngày 30 tháng 11 năm 2011 Tuần 15 BÀI 9: CẮT, DÁN CHỮ V I Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ V - Kẻ, cắt, dán được chữ V các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau Chữ dán tương đối phẳng - HS khéo tay: Kẻ, cắt dán được chữ V các nét... thẳng và đều nhau Chữ dán tương đối phẳng - HS khéo tay: Kẻ, cắt dán được chữ H, U, các nét chữ thẳng và đều nhau Chữ dán phẳng II Đồ dùng dạy – học: GV: NGUYỄN VĂN THUỶ Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3 - Mẫu chữ H, U cắt đã dán và mẫu chữ H, U cắt từ giấy màu hoặc giấy trắng Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ H, U - Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán IV Các hoạt động dạy... nhau Chữ dán tương đối phẳng - HS khéo tay: Kẻ, cắt dán được chữ E các nét chữ thẳng và đều nhau Chữ dán phẳng II Đồ dùng dạy – học: - Mẫu chữ V cắt đã dán và mẫu chữ E cắt từ giấy màu hoặc giấy trắng Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ E - Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán IV Các hoạt động dạy – học: GV: NGUYỄN VĂN THUỶ Trường TH TRẦN VĂN ƠN TG 1’ 4’ Giáo án Thủ công Lớp 3 Hoạt động... đích – yêu cầu: Giáo án Thủ công Lớp 3 CẮT, DÁN CHỮ I, T (tiết 2) - Kẻ, cắt, dán được chữ I, T các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau Chữ dán tương đối phẳng - HS khéo tay: Kẻ, cắt dán được chữ I, T, các nét chữ thẳng và đều nhau Chữ dán phẳng II Đồ dùng dạy – học: - Mẫu chữ I, T cắt đã dán và mẫu chữ I, T cắt từ giấy màu hoặc giấy trắng Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ I, T - Giấy thủ công, thước kẻ,... giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Cắt, dán chữ cái đơn giản” Chuyên môn kiểm tra ngày: Bài soan: PHT: Lê Thị Tuyết Nhung Ngày soạn: 27 /10/ 2011 Ngày Dạy: Lớp 3A tiết 2, lớp 3B tiết 4.Thứ 4 ngày 02 tháng 11 năm 2011 Tuần 11: CẮT, DÁN CHỮ I, T (tiết 1) I Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ I, T.Kẻ cắt dán được chữ I,T Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau Chữ dán... mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Cắt, dán chữ Vui vẻ” - HS thực hành theo nhóm - HS nhắc lại các bước kẻ, cắt, dán các chữ E theo quy trình 3 bước - HS thực hành kẻ, cắt, dán chữ E - HS trưng bày sản phẩm Chuyên môn kiểm tra ngày: Bài soan: PHT: Lê Thị Tuyết Nhung _ GV: NGUYỄN VĂN THUỶ Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3 Ngày soạn: 10/ 12/2011... TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3 2’ Chuyên môn kiểm tra ngày: Bài soan: PHT: Lê Thị Tuyết Nhung _ Ngày soạn: 24 /12/2011 Ngày Dạy: Lớp 3A tiết 2, lớp 3B tiết 4.Thứ 4 ngày 28 tháng 12 năm 2011 Tuần 18 CẮT, DÁN CHỮ VUI VẺ (TIẾT 2) I Mục đích – yêu cầu: - Kẻ, cắt, dán được chữ Vui Vẻ các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau Chữ dán tương đối phẳng - HS khéo tay: Kẻ, cắt dán được chữ... “Cắt, dán chữ cái đơn giản” và giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để làm bài kiểm tra Ngày dạy : 04 tháng 01 năm 2014 TUẦN 19 ÔN TẬP CHƯƠNG II GV: NGUYỄN VĂN THUỶ Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3 CẮT, DÁN CHỮ CÁI ĐƠN GIẢN (1 TIẾT) I Mục đích – yêu cầu: - Biết cách kẻ, cắt, dán một số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng - HS khéo tay: Kẻ, cắt , dán đượ... thủ công để học bài “Đan nong mốt” Rút kinh nghiệm: GV: NGUYỄN VĂN THUỶ Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3 Ngày dạy: ngày 11 tháng 01 năm 2014 Tuần 20 KIỂM TRA CHƯƠNG II CẮT, DÁN CHỮ CÁI ĐƠN GIẢN (1 tiết) GV: NGUYỄN VĂN THUỶ Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3 I Mục đích – yêu cầu: Kẻ, cắt, dán một số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng HS khéo tay: Có thể sử dụng các chữ cái . VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3 Chuyên môn kiểm tra ngày: Bài soan: PHT: Lê Thị Tuyết Nhung Ngày soạn: 17 /10/ 2011 Ngày Dạy: Lớp 3A tiết 2, lớp 3B tiết 4.Thứ 4 ngày 26 tháng 10 năm 2011 TUẦN 10 . soạn: 5/11/2011 Ngày Dạy: Lớp 3A tiết 2, lớp 3B tiết 4.Thứ 4 ngày 09 tháng 11 năm 2011 GV: NGUYỄN VĂN THUỶ Trường TH TRẦN VĂN ƠN Giáo án Thủ công Lớp 3 Tuần 12 : CẮT, DÁN CHỮ I, T (tiết 2) I tháng 10 năm 2011 GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG ( tiết2 ) I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh. - Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thủ công lớp 3 cả năm_Bộ 10, Giáo án Thủ công lớp 3 cả năm_Bộ 10,