0

Giáo án Thủ công lớp 3 cả năm_Bộ 5

43 712 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:07

Trường TH số 1 Khe Sanh Giáo án Thủ công Lớp 3 Dạy Thứ 6 ngày 14 tháng 9 năm 2012 TUẦN 1: GẤP TÀU THỦY HAI ỐNG KHÓI (tiết 1 ) I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói. - Gấp được tàu thuỷ hai ống khói . Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. Tàu thủy tương đối cân đổi. - HS khéo tay: Gấp được tàu thủy hai ống khói . Các nếp gấp thẳng, phẳng. Tàu thủy cân đối. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu tàu thuỷ hai ống khói đã gấp sẵn. - Tranh quy trình gấp tàu thủy hai ống khói. - Giấy nháp, giấy thủ công. Bút màu, kéo thủ công. IV. Các hoạt động Dạy – Học: TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 10’ 20’ 1.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Kiểm tra dụng cụ, đồ dùng học tập của HS và nhận xét. - GV giới thiệu mẫu tàu thuỷ hai ống khói và đặt câu hỏi định hướng quan sát – SGV tr.191. - GV giải thích. - GV liên hệ thực tế về tác dụng của tàu thuỷ – SGV tr.191. 2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Giáo viên hướng dẫn mẫu. Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông. - GV gợi ý để HS nhớ lại cách cắt tờ giấy hình vuông. Bước 2: Gấp lấy điểm giữa và 2 đường dấu gấp giữa hình vuông – SGV tr.192. - Lưu ý: không quy định số ô vuông của tờ giấy. Bước 3: Gấp thành tàu thuỷ hai ống khói – SGV tr.192. - GV và HS cả lớp quan sát. GV sửa chữa Hát Để dụng cụ, đồ dùng học tập môn thủ công lên bàn. - HS quan sát mẫu, nhận xét đặc điểm, hình dáng của tàu thuỷ. - HS suy nghĩ tìm ra cách gấp tàu thuỷ. - 1 HS lên bảng mở dần tàu thuỷ mẫu cho đến khi trở lại tờ giấy hình vuông ban đầu. Học sinh hoạt động nhóm. - HS lên bảng thực hiện. - 1, 2 HS lên bảng thao tác lại các bước gấp. - Quan sát thao tác của GV. - HS tập gấp tàu thuỷ hai ống khói GV: Phạm Tị Xinh 1 Trường TH số 1 Khe Sanh Giáo án Thủ công Lớp 3 5’ uốn nắn. 3. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Nhận xét giờ học. Hôm sau các em học tiếp. bằng giấy nháp. VỀ NHÀ CÁC EM TIẾP TỤC GẤP LẠI NHIỀU LẦN NHỮNG ĐIỀU EM ĐÃ HỌC ĐƯỢC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM. TUẦN 2: Dạy Thứ 6 ngày 21 tháng 9 năm 2012 GẤP TÀU THỦY HAI ỐNG KHÓI ( tiết 2) I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói. - Gấp được tàu thuỷ hai ống khói . Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. Tàu thủy tương đối cân đổi. - HS khéo tay: Gấp được tàu thủy hai ống khói . Các nếp gấp thẳng, phẳng. Tàu thủy cân đối. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu tàu thuỷ hai ống khói được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để HS cả lớp quan sát được. - Tranh quy trình gấp tàu thủy hai ống khói. - Giấy nháp, giấy thủ công. Bút màu, kéo thủ công. IV. Các hoạt động dạy – học: TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 10’ 20’ 1.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Kiểm tra dụng cụ, đồ dùng học tập của HS và nhận xét. Tiếp tục HDHS thực hiện tiếp hoạt động 3. 2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - 2 HS nhắc lại quy trình gấp tàu thuỷ hai ống khói và thực hành gấp trước lớp. GV: Phạm Tị Xinh 2 Trường TH số 1 Khe Sanh Giáo án Thủ công Lớp 3 5’ HS thực hành gấp tàu thủy hai ống khói. - GV gọi HS thao tác gấp tàu thủy hai ống khói theo các bước đã hướng dẫn. - GV gợi ý: Sau khi gấp được tàu thuỷ, có thể dùng bút màu trang trí xung quanh tàu cho đẹp. GV tổ chức cho HS thực hành. - GV quan sát, uốn nắn để các em hoàn thành sản phẩm. - GV đánh giá kết quả thực hành của HS. 3.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS. Đánh giá sản phẩm - HS thực hành. - HS trưng bày sản phẩm. VỀ NHÀ CÁC EM TIẾP TỤC GẤP LẠI NHIỀU LẦN NHỮNG GÌ EM HỌC ĐƯỢC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM. HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Gấp con ếch”. TUẦN 3 Dạy Thứ 6 ngày 28 tháng 9 năm 2012 GẤP CON ẾCH ( tiết 1) I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp con ếch. - Gấp được con ếch bằng giấy , nếp gấp tương đối thăng phẳng. - HS khéo tay: Gấp được con ếch bằng giấy . Nếp gấp thẳng, phẳng. Con ếch cân đối . Làm cho con ếch nhảy được. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu con ếch được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để HS cả lớp quan sát được. - Tranh quy trình gấp con ếch bằng giấy. - Giấy màu hoặc giấy trắng, kéo thủ công. - Bút màu đen hoặc bút dạ màu sẫm. IV. Các hoạt động dạy – học: GV: Phạm Tị Xinh 3 Trường TH số 1 Khe Sanh Giáo án Thủ công Lớp 3 TG Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 10’ 20 5’ 1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN GV giới thiệu mẫu con ếch được gấp bằng giấy và đặt câu hỏi định hướng quan sát – SGV tr.195. - GV liên hệ thực tế về hình dạng và ích lợi của con ếch – SGV tr.195. Giáo viên hướng dẫn mẫu. 2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH GV quan sát và trợ giúp cho nhưng HS còn lúng túng Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông – SGV tr.196 Bước 2: Gấp hai chân trước con ếch – SGV tr.196. Bước 3: Gấp tạo hai chân sau và thân con ếch – SGV tr.197. * Cách làm cho con ếch nhảy – SGV tr.199. 3. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Nhận xét giờ học. 4 HS gấp tàu thủy 2 ống khói. Cả lớp quan sát và nhận xét. - HS quan sát mẫu, trả lời câu hỏi về đặc điểm, hình dáng, lợi ích của con ếch. Học sinh thực hành theo nhóm - HS lên bảng mở dần hình gấp con ếch. Từ đó HS bắt đầu hình dung được cách gấp con ếch. - HS quan sát thao tác của GV và tập gấp con ếch theo các bước đã hướng dẫn. VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP LẠI NHỮNG GÌ EM ĐÃ HỌC ĐƯỢC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM. Hôm sau học tiếp. TUẦN 4 Dạy Thứ 6 ngày 05 tháng 10 năm 2012 GẤP CON ẾCH ( tiết 2) I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp con ếch. - Gấp được con ếch bằng giấy , nếp gấp tương đối thăng phẳng. - HS khéo tay: Gấp được con ếch bằng giấy . Nếp gấp thẳng, phẳng. Con ếch cân đối . Làm cho con ếch nhảy được. GV: Phạm Tị Xinh 4 Trường TH số 1 Khe Sanh Giáo án Thủ công Lớp 3 II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu con ếch được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để HS cả lớp quan sát được. - Tranh quy trình gấp con ếch bằng giấy. - Giấy màu hoặc giấy trắng, kéo thủ công. - Bút màu đen hoặc bút dạ màu sẫm. IV. Các hoạt động dạy – học: Thời gian Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 10’ 20’ 5’ 1.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Tiếp tục HDHS thực hiện hoạt động GẤP CON ẾCH 3. HOẠT ĐÔNGK THỰC HÀNH Hướng dẫn HS thực hành theo nhóm HS thực hành gấp con ếch. - GV tổ chức cho HS thực hành gấp con ếch như tiết trước. Trưng bày sản phẩm - GV giải thích nguyên nhân làm cho con ếch không nhảy được để các em rút kinh nghiệm – SGV tr.200. - GV chọn một số sản phẩm đẹp cho cả lớp quan sát. - GV đánh giá sản phẩm của HS. 3. HOẠT ĐỘNGỨNG DỤNG - GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS. Hát - 2 HS lên bảng nhắc lại và thực hiện các thao tác gấp con ếch đã học ở tiết 1. Nhắc lại 3 bước gấp con ếch. - HS gấp con ếch theo nhóm. - HS trong nhóm thi xem ếch của ai nhả- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng”.y xa hơn, nhanh hơn. VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP LẠI NHỮNG GÌ EM ĐÃ HỌC ĐƯỢC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM. ____________________________________________________ TUẦN 5 Dạy Thứ 6 ngày 13 tháng 10 năm 2012 GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH GV: Phạm Tị Xinh 5 Trường TH số 1 Khe Sanh Giáo án Thủ công Lớp 3 VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG ( tiết1) I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh. - Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng . Các cánh của ngôi sao tương đối đều nhau. Hình dán tương đối phẳng, cân đối. - HS khéo tay: Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi sao đều nhau. Hình dán phẳng, cân đối. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công. - Giấy thủ công màu đỏ, màu vàng và giấy nháp. - Kéo thủ công, hồ dán, bút chì, thước kẻ. - Tranh quy trình gấp, cắt, dán là cờ đỏ sao vàng. IV. Các hoạt động dạy – học: Thời gian Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 10’ 20’ 1 HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Giáo viên hướng dẫn HS quan sát và nhận xét. - GV giới thiệu mẫu lá cờ đỏ sao vàng và đặt câu hỏi định hướng quan sát để rút ra nhận xét – SGV tr. 201. - GV liên hệ thực tiễn và nêu ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng SGV 201, 202. 2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Giáo viên HD mẫu. Học sinh thực hành theo nhóm GV quan sát các nhóm thực hiện dộng thờ giúp đỡ cho những em còn lúng túng. Bước 1: Giấy gấp để cắt ngôi sao năm cánh SGV tr.202. Bước 2: Cắt ngôi sao vàng năm cánh - SGV tr.203. Bước 3: Dán ngôi sao vàng năm cánh Hát - HS nhận xét tỉ lệ giữa chiều dài, chiều rộng của lá cờ và kích thước ngôi sao. - HS quan sát mẫu, trả lời câu hỏi về đặc điểm, hình dáng, của lá cờ đỏ sao vàng. - 1, 2 HS nhắc lại cách thực hiện các thao tác gấp, cắt ngôi sao năm cánh. - HS cả lớp quan sát, nhận xét. - HS tập gấp, cắt ngôi sao năm cánh. Tiếp tục tập gấp tiếp hôm sau học tiếp. VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP LẠI GV: Phạm Tị Xinh 6 Trường TH số 1 Khe Sanh Giáo án Thủ công Lớp 3 5’ vào tờ giấy màu đỏ để được lá cờ đỏ sao vàng – SGV tr.204. 3.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Nhận xét giờ học NHỮNG ĐIỀU EM HỌC ĐƯỢC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM. ________________________________________________________ TUẦN 6 Dạy Thứ 6 ngày 20 tháng 10 năm 2012 GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG ( tiết2 ) I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh. - Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng . Các cánh của ngôi sao tương đối đều nhau. Hình dán tương đối phẳng, cân đối. - HS khéo tay: Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi sao đều nhau. Hình dán phẳng, cân đối. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công. - Giấy thủ công màu đỏ, màu vàng và giấy nháp. - Kéo thủ công, hồ dán, bút chì, thước kẻ. IV. Các hoạt động Dạy – Học: Thời gian Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 25’ 1.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Nhắc lại các gấp ngôi sao năm cánh. 2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH a.HS thực hành gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh theo nhóm. - GV gọi HS nhắc lại và thực hiện các bước gấp, cắt ngôi sao năm cánh. - GV nhận xét và treo tranh quy trình gấp, Hát - 1 HS khác nhắc lại cách cắt, dán ngôi sao để được lá cờ đỏ sao vàng. - HS nhắc lại các bước thực hiện. - HS trưng bày sản phẩm. HS thực hành gấp, cắt, dán lá cờ GV: Phạm Tị Xinh 7 Trường TH số 1 Khe Sanh Giáo án Thủ công Lớp 3 5’ cắt, dán – SGV tr. 205. b. Trưng bày sản phẩm - GV đánh giá sản phẩm thực hành của HS. 3. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS. đỏ sao vàng. VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP LẠI NHỮNG GÌ EM ĐÃ HỌC ĐƯỢC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM. Chuẩn bị trước bài: Gấp cắt, dán bông hoa. TUẦN 7 Dạy Thứ 6 ngày 03 tháng 11 năm 2012 GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA ( tiết 1) I. Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách gấp, cắt, dán bông hoa. Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa tương đối đều nhau. - HS khéo tay : Gấp, cắt, dán được bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh , các cánh của bông hoa đều nhau. - Có thể cắt được nhiều bong hoa, trình bày đẹp. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh được gấp, cắt từ giấy màu. - Tranh quy trình gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh. - Giấy thủ công các màu, giấy trắng làm nền. - Kéo thủ công, hồ dán, bút màu. IV. Các hoạt động dạy – học: Thời gian Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 10’ 1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Kiểm tra bài cũ: Hát Để đụng cụ học tập lên bàn. GV: Phạm Tị Xinh 8 Trường TH số 1 Khe Sanh Giáo án Thủ công Lớp 3 20’ 5’ GV kiểm tra và nhận xét Bài mới: Giáo viên hướng dẫn HS quan sát và nhận xét. - GV giới thiệu mẫu một số bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh. - GV nêu câu hỏi gợi ý để HS trả lời về cách gấp, cắt bông hoa năm cánh trên cơ sở nhớ lại bài học trước – SGV tr.206 - GV liên hệ thực tế – SGV tr.207. Giáo viên hướng dẫn mẫu. 2. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN a) Gấp, cắt bông hoa 5 cánh: - GV giúp HS củng cố vận dụng kỹ năng gấp, cắt ngôi sao 5 cánh để cắt hoa. - Hướng dẫn HS cắt, gấp bông hoa 5 cánh theo các bước – SGV tr.207. - GV mở rộng: Tuỳ từng cách vẽ và cắt lượn theo đường cong sẽ được 5 cánh hoa hình dạng khác nhau. b) Gấp, cắt bông hoa 4 cánh, 8 cánh – SGV tr.208 c) Dán các hình bông hoa –SGV tr.209 - GV tổ chức cho HS tập gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh. 3. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Nhận xét giờ học - HS quan sát và nêu một số nhận xét. - 1, 2 HS lên bảng thực hiện gấp, cắt ngôi sao 5 cánh. Học sinh hoạt động theo nhóm - 2 HS thực hiện thao tác gấp, cắt bông hoa 8 cánh. VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP , CẮT LẠI NHỮNG GÌ EM ĐÃ HỌC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM. Hôm Sau học tiếp TUẦN 8 Day Thứ 6 ngày 03 tháng 11 năm 2012 GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA ( tiết 2) I. Mục đích – yêu cầu: GV: Phạm Tị Xinh 9 Trường TH số 1 Khe Sanh Giáo án Thủ công Lớp 3 - HS biết cách gấp, cắt, dán bông hoa. Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa tương đối đều nhau. - HS khéo tay : Gấp, cắt, dán được bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh , các cánh của bông hoa đều nhau. - Có thể cắt được nhiều bong hoa, trình bày đẹp. II. Đồ dùng dạy – học: - Mẫu bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh được gấp, cắt từ giấy màu. - Giấy thủ công các màu, giấy trắng làm nền. - Kéo thủ công, hồ dán, bút màu. IV. Các hoạt động dạy – học: Thời gian Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 10’ 20’ 5’ 1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Kiểm tra bài cũ : Tiếp tục HDHS thực hiện gấp cắt dán bông hoa. 2. HOẠT DỘNG THỰC HÀNH a.HS thực hành gấp, cắt, dán bông hoa. - GV yêu cầu HS nhắc lại và thực hiện thao tác gấp, cắt để được hình bông hoa. GV theo dõi và giúp đỡ các em còn lúng túng. b. Trưng bày sản phẩm - GV nhận xét. - Chú ý: Có thể cắt bông hoa 4 cánh, 8 cánh có kích thước khác nhau để trình bày cho đẹp. - GV đánh giá kết quả thực hành của HS. 3. HOẠT DỘNG ỨNG DỤNG - GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS. - HS quan sát lại tranh quy trình. Học sinh hoạt động theo nhóm. - HS thực hành và trang trí sản phẩm. - HS trưng bày sản phẩm. HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để làm bài kiểm tra cuối chương “Phối hợp gấp, cắt, dán hình”. VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP , CẮT LẠI NHỮNG GÌ EM ĐÃ HỌC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM. GV: Phạm Tị Xinh 10 [...]... II Đồ dùng dạy – học: - Mẫu tấm lọ hoa gắn tường làm giấy thủ công được dán trên tờ bìa - Tranh quy trình làm lọ hoa gắn tường - Giấy thủ công, tờ bìa khổ A4, kéo thủ công, hồ dán, bút màu GV: Phạm Tị Xinh 33 Trường TH số 1 Khe Sanh Giáo án Thủ công Lớp 3 IV Các hoạt động dạy – học: Tiết 2 + 3 TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 30 ’ Hoạt động 3: HS thực hành làm lọ hoa gắn tường và trang trí - GV nhận... lại các bài trong chương II “Cắt, dán chữ cái đơn giản” và giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để làm bài kiểm tra 23 Trường TH số 1 Khe Sanh Giáo án Thủ công Lớp 3 Ngày soạn: 20 / 1 / 20 13 Ngày Dạy: Thứ 6 ngày 18 tháng 01 năm 20 13 TUẦN 19 ÔN TẬP CHƯƠNG II CẮT, DÁN CHỮ CÁI ĐƠN GIẢN (1 TIẾT) I Mục đích – yêu cầu: - Biết cách kẻ, cắt, dán một số chữ cái đơn giản có nét thẳng,... Chữ dán tương đối phẳng - HS khéo tay: Kẻ, cắt dán được chữ H, U, các nét chữ thẳng và đều nhau Chữ dán phẳng II Đồ dùng dạy – học: - Mẫu chữ H, U cắt đã dán và mẫu chữ H, U cắt từ giấy màu hoặc giấy trắng Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ H, U - Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán GV: Phạm Tị Xinh 17 Trường TH số 1 Khe Sanh Giáo án Thủ công Lớp 3 IV Các hoạt động dạy – học: TG 5p Hoạt... hành của HS Giáo án Thủ công Lớp 3 VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP , CẮT LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM - Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Cắt, dán chữ H, U” Ngày soạn: 02 / 12 / 2012 Ngày Dạy: Thứ 6 ngày 07 tháng 12 năm 2012 Tuần 13 BÀI 8: CẮT, DÁN CHỮ H, U (tiết1) I Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ H, U.Kẻ cát dán được chữ... sản phẩm VỀ NHÀ THỰC HÀNH LẠI NHỮNG GÌ EM ĐÃ HỌC ĐƯỢC TRONG TIẾT HOC HÔM NAY 30 Trường TH số 1 Khe Sanh Giáo án Thủ công Lớp 3 - Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ CHO NGƯỜI THÂN XEM công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Đan hoa chữ thập đơn” Ngày soạn: 30 / 01 / 20 13 Ngày Dạy: Thứ ngày tháng năm 20 13 TUẦN 25 LÀM LỌ HOA GẮN TƯỜNG (tiết 1) I Mục tiêu - HS biết cỏch làm được lọ hoa gắn... soạn: 5 / 1 / 20 13 Ngày Dạy: Thứ 6 ngày 11 tháng 1 năm 20 13 Tuần 18 CẮT, DÁN CHỮ VUI VẺ (TIẾT 2) I Mục đích – yêu cầu: GV: Phạm Tị Xinh 22 Trường TH số 1 Khe Sanh Giáo án Thủ công Lớp 3 - Kẻ, cắt, dán được chữ Vui Vẻ các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau Chữ dán tương đối phẳng - HS khéo tay: Kẻ, cắt dán được chữ VUI VE các nét chữ thẳng và đều nhau Chữ dán phẳng, cân đối - HS yêu thích cắt, dán chữ... giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Cắt, dán chữ cái đơn giản” Giáo án Thủ công Lớp 3 VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP , CẮT, DÁN LẠI NHỮNG GÌ EM ĐÃ HỌC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM Ngày soạn: 10 / 11 / 2012 Ngày Dạy: Thứ 6 ngày 17 tháng 11 năm 2012 TUẦN 10 ÔN TẬP PHỐI HỢP GẤP, CẮT, DÁN HÌNH (tiết 2) I Mục đích – yêu cầu: - Ôn tập, củng cố được kiến thức, kỹ năng phối hợp gấp, cắt, dán một... mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Cắt, dán chữ cái đơn giản” Giáo án Thủ công Lớp 3 - HS làm bài kiểm tra VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP , CẮT LẠI NHỮNG GÌ EM ĐÃ HỌC ĐƯƠCK HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM Ngày soạn: 12 / 11 / 2012 Ngày Dạy: Thứ 6 ngày 24 tháng 11 năm 2012 Tuần 11: CẮT, DÁN CHỮ I, T (tiết 1) I Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ I, T.Kẻ cắt dán được chữ... ngày 21 tháng 12 năm 2012 Tuần 15 BÀI 9: CẮT, DÁN CHỮ V GV: Phạm Tị Xinh 18 Trường TH số 1 Khe Sanh Giáo án Thủ công Lớp 3 I Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ V - Kẻ, cắt, dán được chữ V các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau Chữ dán tương đối phẳng - HS khéo tay: Kẻ, cắt dán được chữ V các nét chữ thẳng và đều nhau Chữ dán phẳng II Đồ dùng dạy – học: - Mẫu chữ V cắt đã dán và mẫu... “Cắt, dán chữ Vui vẻ” Giáo án Thủ công Lớp 3 - HS nhắc lại các bước kẻ, cắt, dán các chữ E theo quy trình 3 bước - HS thực hành kẻ, cắt, dán chữ E - HS trưng bày sản phẩm VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP , CẮT LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM Ngày soạn: 31 / 12 / 2012 Ngày Dạy: Thứ 4 ngày 04 tháng 1 năm 20 13 Tuần 17 CẮT, DÁN CHỮ VUI VẺ (tiết 1) I Mục đích – yêu cầu: - HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ . THÂN XEM. ____________________________________________________ TUẦN 5 Dạy Thứ 6 ngày 13 tháng 10 năm 2012 GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH GV: Phạm Tị Xinh 5 Trường TH số 1 Khe Sanh Giáo án Thủ công Lớp 3 VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG ( tiết1) I trình kẻ, cắt, dán chữ I, T. - Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán. IV. Các hoạt động dạy – học: GV: Phạm Tị Xinh 13 Trường TH số 1 Khe Sanh Giáo án Thủ công Lớp 3 TG Hoạt động. số 1 Khe Sanh Giáo án Thủ công Lớp 3 20’ 5 GV kiểm tra và nhận xét Bài mới: Giáo viên hướng dẫn HS quan sát và nhận xét. - GV giới thiệu mẫu một số bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh. - GV nêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thủ công lớp 3 cả năm_Bộ 5, Giáo án Thủ công lớp 3 cả năm_Bộ 5,

Trích đoạn