0

Giáo án Thủ công lớp 3 cả năm_Bộ 8

64 1,125 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:02

Trường tiểu học Hiệp Hòa “C” Giáo án Thủ công lớp 3 Tuần : 1 Thứ năm ngày 18 tháng 8 năm 2011 Tiết : 1 Thủ công GẤP TÀU THỦY HAI ỐNG KHÓI (tiết1) I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Học sinh biết cách gấp tàu thủy hai ống khói. 2.Kó năng: - Gấp được tàu thủy hai ống khói.Các nếp gấp tương đối phẳng, tàu thủy tương đối cân đối. Với HS khéo tay: - Gấp được tàu thủy hai ống khói. Các nếp gấp thẳng, phẳng. Tàu thủy cân đối. 3.Thái độ: - Yêu thích gấp hình. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Mẫu tàu thủy hai ống khói. Tranh quy trình gấp tàu thủy hai ống khói. Giấy nháp, thủ công, bút màu, kéo thủ công. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 1. Khởi động (ổn đònh tổ chức). 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH * Hoạt động 1. Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét. Mục tiêu: HS quan sát nhận xét về đặc điểm và hình dáng chiếc tàu thuỷ 2 ống khói. Cách tiến hành: + Giới thiệu mẫu tàu thủy hai ống khói gấp bằng giấy. + Giáo viên nêu lại phần nhận xét của học sinh và chỉ vào mẫu tàu thủy. + Giáo viên nêu tác dụng của tàu thủy thật (làm bằng sắt thép): chở hàng hóa, hành + Học sinh quan sát để rút ra nhận xét về đặc điểm, hình dáng của tàu thủy mẫu. + Tàu thủy có hai ống khói giống nhau ở giữa tàu, mỗi bên thành tàu có hai hình tam giác giống nhau, mũi tàu thẳng đứng. (hình 1/ SGV/ 191) Giáo viên: Thạch Minh Trang 1 Trường tiểu học Hiệp Hòa “C” Giáo án Thủ công lớp 3 khách trên sông, biển. + Giáo viên yêu cầu. + Giáo viên gọi 1 học sinh. * Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu. Mục tiêu: HS biết gấp theo đúng quy trình. Cách tiến hành: - Bước 1. +Gấp, cắt tờ giấy hình vuông (SGV/191). - Bước 2. + Gấp lấy điểm giữa và hai đường dấu gấp giữa hình vuông. - Bước 3: + Gấp thành tàu thủy hai ống khói. SGV/192;193. - Giáo viên chú ý: Trong bước 1, cần gấp và cắt sao cho bốn cạnh hình vuông thẳng và bằng nhau thì hình gấp mới đẹp. Sau mỗi lần gấp, cần miết kỹ các đường gấp cho phẳng. - Giáo viên quan sát nếu học sinh nào còn lúng túng khi thực hiện thì giáo viên cần hướng dẫn lại để học sinh cả lớp biết cách thực hiện. 4. Củng cố & dặn dò: + Học sinh nào gấp xong - Giáo viên cho cả lớp quan sát. + Giáo viên nhận xét – tuyên dương, dặn dò học sinh về nhà tập gấp tàu thủy gai ống khói. +Tiết sau học tiếp theo. + Học sinh suy nghó, tìm ra các gấp tàu thủy mẫu trước khi hướng dẫn của giáo viên. + Học sinh lên bảng mở dần tàu thủy mẫu cho đến khi trở lại tờ giấy hình vuông ban đầu. + Hình 2/ SGV/ 192. + Hình 3/ SGV/ 192. + Hình 4;5;6;7;8/193. + Học sinh gấp tàu thủy hai ống khói bằng giấy. Giáo viên: Thạch Minh Trang 2 Trường tiểu học Hiệp Hòa “C” Giáo án Thủ công lớp 3 Tuần : 2 Thứ năm ngày 25 tháng 8 năm 2011 Tiết : 2 Thủ công GẤP TÀU THỦY HAI ỐNG KHÓI (tiết2) I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức - Học sinh biết cách gấp tàu thủy hai ống khói. 2.Kó năng: - Gấp được tàu thủy hai ống khói.Các neap gấp tương đối phẳng,tàu thủy tương đối cân đối. Với HS khéo tay: - Gấp được tàu thủy hai ống khói. Các nếp gấp thẳng, phẳng. Tàu thủy cân đối. 3.Thái độ: - Yêu thích gấp hình. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Như tiết trước. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 1. Khởi động (ổn đònh tổ chức). 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra giấy thủ công, kéo, bút màu. 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH * Hoạt động 3. Thực hành. Mục tiêu: HS gấp được tàu thuỷ có hai ống khói. Cách tiến hành: + Giáo viên yêu cầu học sinh nêu lại các thao tác gấp tàu thủy hai ống khói theo các bước đã hướng dẫn. + Giáo viên nhận xét và nhắc lại quy trình gấp tàu thủy hai ống khói. + Giáo viên nhắc học sinh. + Học sinh thực hành gấp tàu thủy hai ống khói. - Bước 1: gấp, cắt tờ giấy hình vuông. - Bước 2: gấp lấy điểm giữa và hai đường dấu gấp giữa hình vuông. - Bước 3: gấp thành tàu thủy hai ống khói. + Sau khi gấp được tàu thủy, các em có thể dán vào vở hoặc trình bày vào1 tờ giấy cứng (nhóm của mình). Giáo viên: Thạch Minh Trang 3 Trường tiểu học Hiệp Hòa “C” Giáo án Thủ công lớp 3 + Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành. + Giáo viên đến từng bàn quan sát, uốn nắn cho những học sinh chưa đúng, giúp đỡ những học sinh còn lúng túng để học sinh hoàn thành sản phẩm. + Giáo viên nhận xét các sản phẩm được trình bày trên bảng. + Giáo viên đánh giá kết quả thực hành của nhóm (học sinh). 4. Củng cố & dặn dò: + Giáo viên nhận xét sự chuẩn bò bài, tinh thần, thái độ học tập, kết quả thực hành của học sinh. + Dặn dò: + Sau đó dùng bút màu trang trí tàu và xung quanh cho đẹp. + Học sinh thực hành và trưng bày sản phẩm theo yêu cầu của giáo viên. + Lớp bình chọn nhóm đạt loại A + , loại A + Giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo để học bài “Gấp con Ếch”. Giáo viên: Thạch Minh Trang 4 Trường tiểu học Hiệp Hòa “C” Giáo án Thủ công lớp 3 Tuần : 3 Thứ năm ngày 1 tháng 9 năm 2011 Tiết : 3 Thủ công GẤP CON ẾCH (tiết 1) I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Học sinh biết cách gấp con ếch. 2.Kó năng: - Gấp được con ếch bằng giấy đúng quy trình, kỹ thuật. Với HSkhéo tay: - Gấp được con ếch bằng giấy . Nếp gấp phẳng , thẳng. Con ếch cân đối. - Làm cho con ếch nhảy được. 3.Thái độ: - Hứng thú với giờ học gấp hình. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:  Mẫu con ếch được gấp bằng giấy màu có kích thước đủ lớn.  Tranh quy trình gấp con ếch bằng giấy.  Giấy màu, giấy trắng, kéo thủ công, bút màu (dạ). III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 1. Khởi động (ổn đònh tổ chức). 2. Kiểm tra bài cũ:  Cả lớp hát bài “Chú ếch con”. 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH * Hoạt động 1. Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét.ư Mục tiêu: HS quan sát nhận xét con ếch gồm 3 phần: Đầu, thân và các chi. Cách tiến hành: + Giáo viên giới thiệu mẫu con ếch gấp bằng giấy và nêu câu hỏi đònh hướng. - Con ếch được chia thành mấy phần? + Giáo viên vừa nói vừa chỉ vào mẫu: - Phần đầu có hai mắt, nhọn dần về phía trước. - Phần thân phình dần rộng về phía sau. - Hai chân trước và hai chân sau ở phía dước + Học sinh quan sát con ếch mẫu. + gồm 3 phần: -phần đầu. -Phần thân và phần chân. Giáo viên: Thạch Minh Trang 5 Trường tiểu học Hiệp Hòa “C” Giáo án Thủ công lớp 3 thân. - Con ếch có thể nhảy được khi ta dùng ngón trỏ miết nhẹ vào phần cuối của thân ếch. + Giáo viên liên hệ thực tế về hình dạng và nêu lợi ích của con ếch. * Hoạt động 2:Giáo viên hướng dẫn mẫu. Mục tiêu: HS nắm được qui trình gấp một con ếch. Cách tiến hành: - Bước 1. + Gấp, cắt tờ giấy hình vuông. + Lấy tờ giấy hình chữ nhật và thực hiện các công việc gấp, cắt giống như đã thực hiện ở bài trước. - Bước 2. + Gấp tạo hai chân trước con ếch. + Thực hiện thao tác. + Gấp hai nửa cạnh đáy về phía trước và phía sau theo đường dấu gấp sao cho đỉnh B và đỉnh C trùng với đỉnh A. + Lồng hai ngón tay cái vào trong lòng hình 4 kéo sang hai bên được hình 5;6;7./197/ SGV. - Bước 3: Gấp tạo hai chân sau và thân con ếch. + Lật hình 7 ra mặt sau được hình 8/197/SGV. Miết nhẹ theo nếp gấp để lấy nếp gấp. Mở hai đường gấp ra. + Lật hình 9b ra mặt sau được hình 10. Hình 11;12;13/198/ SGV. + Cách làm cho con ếch nhảy: - Kéo hai chân trước con ếch dựng lên để đầu của ếch hướng lên cao. - Mỗi lần miết như vậy, ếch sẽ nhảy lên một bước (hình 14/199). + Giáo viên hướng dẫn vừa thực hiện nhanh các thao tác gấp con ếch một lần nữa để học sinh hiểu được cách gấp. + Hình 1/ SGV/ 195. + Học sinh lên bảng mở dần hình con ếch gấp bằng cách kéo thẳng hai nếp gấp ở phần cuối của con ếch. Sau đó mở hai chân sau và hai chân trước Tương tự gấp máy bay đuôi rời. + Hình 2;3/ SGV/ 196. Hình 9a 9b /198. + Học sinh tập làm nháp con ếch theo các bước đã hướng dẫn. Giáo viên: Thạch Minh Trang 6 Trường tiểu học Hiệp Hòa “C” Giáo án Thủ công lớp 3 + Giáo viên chú ý quan sát, sửa sai và hướng dẫn lại. 4. Củng cố & dặn dò: + Gọi 1;2 học sinh lên bảng + Dặn dò về nhà tập gấp con ếch cho thành thạo. + Tiết sau chuẩn bò giấy màu để gấp con ếch. + Học sinh lên bảng thao tác lại các bước gấp con ếch để cả lớp cùng quan sát và nhận xét. Giáo viên: Thạch Minh Trang 7 Trường tiểu học Hiệp Hòa “C” Giáo án Thủ công lớp 3 Tuần : 4 Thứ năm ngày 8 tháng 9 năm 2011 Tiết : 4 Thủ công GẤP CON ẾCH (tiết 2) I . MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Học sinh biết cách gấp con ếch. 2.Kó năng: - Gấp được con ếch bằng giấy đúng quy trình, kỹ thuật. Với HSkhéo tay: - Gấp được con ếch bằng giấy . Nếp gấp phẳng , thẳng. Con each cân đối. - Làm cho con ếch nhảy được. 3.Thái độ: - Hứng thú với giờ học gấp hình. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:  Vật mẫu con ếch.  Giấy thủ công, kéo, hồ dán. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 1. Khởi động (ổn đònh tổ chức). 2. Kiểm tra bài cũ:  Giáo viên kiểm tra ĐDHT của học sinh. 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH * Hoạt động 3. Thực hành. Mục tiêu: HS thực hành theo qui trình gấp và gấp được con ếch. Cách tiến hành: + Giáo viên gọi một vài học sinh lên bảng thao tác và nhắc lại quy trình gấp con ếch. + Giáo viên treo tranh quy trình gấp con ếch lên bảng và nhắc lại các bước trước khi học sinh thực hành. + Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành gấp con ếch theo nhóm. + Học sinh thực hành gấp con ếch. - Bước 1: gấp, cắt tờ giấy hình vuông. - Bước 2: gấp tạo hai chân trước con ếch. - Bước 3: gấp tạo hai chân sau và thân con ếch. + Học sinh theo dõi các bước (theo tranh). + Học sinh thực hành theo nhóm (tổ). + Học sinh gấp xong con ếch. Giáo viên: Thạch Minh Trang 8 Trường tiểu học Hiệp Hòa “C” Giáo án Thủ công lớp 3 + Giáo viên đến các nhóm quan sát, giúp đỡ, uốn nắn cho những học sinh còn lúng túng. + Giáo viên tổ chức cho học sinh trong nhóm thi xem ếch của ai nhảy xa hơn, nhanh hơn. + Cuối giờ học, giáo viên gọi một số học sinh mang con ếch đã gấp được lên bàn. Giáo viên dùng tay trỏ miết nhẹ liên tục cho con ếch nhảy nhiều bước. + Giáo viên nhận xét và rút kinh nghiệm vì sao có con ếch nhảy nhanh, có con nhảy chậm, có con không nhảy được? + Giáo viên chọn sản phẩm đẹp. + Giáo viên nhận xét, khen ngợi những con ếch gấp đẹp để động viên, khuyến khích học sinh. + Giáo viên đánh giá sản phẩm. + Xếp loại A + , A, B 4. Củng cố & dặn dò: + Giáo viên nhận xét sự chuẩ bò, tinh thần, thái độ và kết quả học tập của học sinh. + Dặn dò học sinh giờ học sau mang giấy nháp, giấy thủ công, kéo, bút chì, hồ dán học bài: “Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng”. +Lớp quan sát, nhận xét. + Học sinh quan sát những sản phẩm đẹp, làm đúng quy cách nên nhảy nhanh. Bỉ sung: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Dut BGH : ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… Giáo viên: Thạch Minh Trang 9 Trường tiểu học Hiệp Hòa “C” Giáo án Thủ công lớp 3 Tuần : 5 Thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2011 Tiết : 5 Thủ công GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG (T1) I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Học sinh biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh. 2.Kó năng: - Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi sao tương đối đều nhau. Hình dáng tương đối phẳng, cân đối.  Với HS khéo tay: - Gấp, cắt ,dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng.Cánh của ngôi sao đều nhau.Hình dán phẳng , cân đối. 3.Thái độ: - Yêu thích sản phẩm gấp, cắt, dán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:  Mẫu lá cờ đỏ sao vàng bằng giấy thủ công.  Giấy thủ công màu đỏ, vàng và giấy nháp, kéo, hồ dán.  Tranh quy trình gấp, cắt, dán lá cờ đỏ sao vàng. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 1. Khởi động (ổn đònh tổ chức). 2. Kiểm tra bài cũ:  Kiểm tra ĐDHT chuẩn bò của học sinh.  Giáo viên nhận xét.  Giới thiệu bài mới. 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH * Hoạt động 1. Hướng dẫn HS quan sát ngôi sao 5 cánh. Mục tiêu: HS biết nhận xét lá cờ đỏ sao vàng có hình dạng màu sắc như thế nào. Cách tiến hành: + Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét. + Giáo viên giới thiệu mẫu lá cờ đỏ sao vàng được cắt, dán từ giấy thủ công và đặt câu hỏi đònh hướng để học sinh quan sát. - Lá cờ hình gì? Màu gì? + Học sinh quan sát để rút ra nhận xét. + Lá cờ hình chữ nhật, màu đỏ, trên có ngôi Giáo viên: Thạch Minh Trang 10 [...]... tháng 9 năm 2011 Trang 14 Trường tiểu học Hiệp Hòa “C” Giáo án Thủ công lớp 3 Tiết : 7 Thủ công GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA (T1) I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức:  Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa 2 Kó năng:  Gấp, cắt, dán được bông hoa Các cánh của bông tương đối đều nhau 3. Thái độ: Yêu thích sản phẩm gấp , cắt, dán bông hoa  Với HSkhéo tay : -Gấp,cắt, dán được bông hoa năm cánh, bốn cánh, tám cánh Các cánh... ………………………………………………… ………………………………………………… Tuần : 8 Tiết : 8 Giáo viên: Thạch Minh Thứ năm ngày 6 tháng 10 năm 2011 Trang 17 Trường tiểu học Hiệp Hòa “C” Giáo án Thủ công lớp 3 Thủ công GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA (T2) I MỤC TIÊU:  Học sinh gấp cắt, dán bông hoa 5 cánh (4 cánh, 8 cánh) như tiết 1 II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:  Giỏ hoa như SGV/210 (hoa thật nếu có)  Dụng cụ kéo, hồ, thủ công III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:... chuẩn bò giấy thủ công, kéo, hồ dán … để cắt dán chữ “V” Giáo viên: Thạch Minh Trang 30 Trường tiểu học Hiệp Hòa “C” Tuần : 15 Tiết : 15 Giáo án Thủ công lớp 3 Thứ năm ngày 24 tháng 11 năm 2011 Thủ công CẮT, DÁN CHỮ V I MỤC TIÊU:  Biết cáh kẻ, cắt, dán chữ V  Kẻ, cắt, dán được chữ V theo đúng quy trình kó thuật  Học sinh hứng thú cắt chữ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo viên: Thạch Minh Trang 31 Trường tiểu... giờ học sau chửan bò giấy thủ công, kéo, hồ, nháp để học “Cắt, dán chữ H, U” Tuần : 13 Tiết : 13 Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 2011 Thủ công CẮT, DÁN CHỮ H, U (T1) Giáo viên: Thạch Minh Trang 27 Trường tiểu học Hiệp Hòa “C” Giáo án Thủ công lớp 3 I MỤC TIÊU:  Học sinh biết cách kẻ, cắt, dán chữ H, U  Kẻ, cắt, dán được chữ H, U đúng quy trình kó thuật  Học sinh thích cắt, dán chữ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:... ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo viên: Thạch Minh Trang 33 Trường tiểu học Hiệp Hòa “C” Giáo án Thủ công lớp 3 Mẫu chữ E cắt đã dán và mẫu chữ E được cắt từ giấy thủ công  Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ E  Giấy thủ công, thước kẻ, kéo, hồ dán … III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 1 Khởi động (ổn đònh tổ chức) 2 Kiểm tra bài cũ:  Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh 3 Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG... xét, đánh giá sản phẩm thực hành của học sinh 4 Củng cố & dặn dò: + Giáo viên nhận xét sự chuẩn bò, tinh thần thái độ học tập và kó năng thực hành của học sinh + Dặn dò học sinh chuẩn bò tiết học sau kéo, hồ, thủ công … để học bài “Cắt dán chữ VUI VẺ” Giáo viên: Thạch Minh Trang 35 Trường tiểu học Hiệp Hòa “C” Tuần : 17 Tiết : 17 Giáo án Thủ công lớp 3 Thứ năm ngày 08 tháng 12 năm 2011 Thủ công CẮT DÁN... Tranh quy trình  Thủ công, hồ dán Giáo viên: Thạch Minh Trang 29 Trường tiểu học Hiệp Hòa “C” Giáo án Thủ công lớp 3 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 1 Khởi động (ổn đònh tổ chức) 2 Kiểm tra bài cũ:  Giáo viên kiểm tra dụng cụ học tập giờ thủ công 3 Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH * Hoạt động 3 Thực hành Mục tiêu: Như mục tiêu bài học Cách tiến hành: + Giáo viên yêu cầu... kéo, hồb dán, thủ công … tiết sau “Cắt dán chữ I,T” Tuần : 12 Tiết : 12 Thứ năm ngày 3 tháng 11 năm 2011 Thủ công CẮT, DÁN CHỮ I, T (T2) Giáo viên: Thạch Minh Trang 25 Trường tiểu học Hiệp Hòa “C” Giáo án Thủ công lớp 3 I MỤC TIÊU:  Tương tự tiết trước II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:  Chữ mẫu I, T  Giấy màu, kéo, hồ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 1 Khởi động (ổn đònh tổ chức) 2 Kiểm tra bài cũ:  Giáo viên... cánh gấp, cắt, dán lá cờ đỏ sao vàng - Bước 3: dán ngôi sao vàng năm cánh vào - Quan tâm giúp đỡ, uốn nắn những học tờ giấy màu đỏ để được lá cờ đỏ sao vàng sinh chưa làm được hoặc còn lúng túng năm cánh Giáo viên: Thạch Minh Trang 13 Trường tiểu học Hiệp Hòa “C” Giáo án Thủ công lớp 3 + Giáo viên đánh giá sản phẩm của học sinh + Học sinh trưng bày sản phẩm theo tổ 4 Củng cố & dặn dò: + Lớp nhận xét và... Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu Mục tiêu: HS nắm được cách kẻ, cắt, dán chữ E Cách tiến hành: - Bước 1 Kẻ chữ E + Học sinh thực hành + học sinh nhắc lại cách kẻ, cắt, dán chữ E bước 1: kẻ chữ E + Lật mặt sau tờ giấy thủ công kẻ, cắt 1 hình bước 2: cắt chữ E Giáo viên: Thạch Minh Trang 34 Trường tiểu học Hiệp Hòa “C” Giáo án Thủ công lớp 3 chữ nhật có chiều dài 5 ô, rộng 2,5 ô bước 3: dán chữ E + . Hòa “C” Giáo án Thủ công lớp 3 Tuần : 1 Thứ năm ngày 18 tháng 8 năm 2011 Tiết : 1 Thủ công GẤP TÀU THỦY HAI ỐNG KHÓI (tiết1) I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Học sinh biết cách gấp tàu thủy hai. con ếch để cả lớp cùng quan sát và nhận xét. Giáo viên: Thạch Minh Trang 7 Trường tiểu học Hiệp Hòa “C” Giáo án Thủ công lớp 3 Tuần : 4 Thứ năm ngày 8 tháng 9 năm 2011 Tiết : 4 Thủ công GẤP. ………………………………………………… Giáo viên: Thạch Minh Trang 9 Trường tiểu học Hiệp Hòa “C” Giáo án Thủ công lớp 3 Tuần : 5 Thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2011 Tiết : 5 Thủ công GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thủ công lớp 3 cả năm_Bộ 8, Giáo án Thủ công lớp 3 cả năm_Bộ 8,