0

Giáo án Thủ công lớp 3 cả năm_Bộ 12

72 921 14

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:05

Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Gi¸o viªn : Ngun ThÞ Thu Bài 2: GẤP TÀU THỦY HAI ỐNG KHÓI (2 tiết) Tiết 1 I. Mục tiêu: - Học sinh biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói. - Gấp được tàu thủy hai ống khói đúng quy trình kỹ thuật. - Học sinh yêu thích việc gấp hình. II. Giáo viên chuẩn bò: - Mẫu tàu thủy hai ống khói được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để học sinh cả lớp quan sát được. - Tranh quy trình các bước gấp tàu thủy hai ống khói. - Giấy nháp, giấy màu thủ công. - Bút màu, kéo thủ công. III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu. T gian Nội dung cơ bản Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 phút n đònh tổ chức lớp - Giáo viên yêu cầu học sinh hát tập thể. - Học sinh cả lớp hát tập thể. 2 phút Kiểm tra việc chuẩn bò của học sinh. - Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bò của học sinh. - Học sinh để dụng cụ lên bàn cho giáo viên kiểm tra. 10 phút HĐ1: Quan sát hình mẫu tàu thủy và rút ra nhận xét về đặc điểm, hình dáng của tàu. - Giáo viên giới thiệu mẫu tàu thủy 2 ống khói, đặt câu hỏi để đònh hướng học sinh quan sát và rút ra nhận xét. - Học sinh quan sát hình mẫu và trả lời câu hỏi. - Tàu thủy được gấp bằng gì? - Giấy màu thủ công. - Tàu thủy có đặc điểm như thế nào? (có những bộ phận nào?) Mấy ống khói? Các ống khói như thế nào? Thành tàu có đặc điểm gì nổi bật? Mũi tàu ra sao? - Tàu thủy có 2 ống khói giống nhau ở giữa tàu, mỗi bên thành tàu có 2 hình tam giác giống nhau, còn mũi tàu thẳng đứng. - Giáo viên: vậy mẫu Trang 1 Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Gi¸o viªn : Ngun ThÞ Thu tàu thủy (H1). - Tàu thủy này chỉ là đồ chơi gấp bằng giấy, gần giống như tàu thủy. Còn trong thực tế thì tàu thủy làm bằng sắt, thép và có cấu tạo phức tạp hơn nhiều. Học sinh nhận biết được công dụng của tàu thủy. - Vậy tàu thủy neo đậu ở đâu? - Các bến cảng. Chuyển ý: Vậy cách gấp tàu thủy như thế nào, các em chú ý quan sát. - Giáo viên tháo (mở) dần mẫu tàu thủy cho đến khi trở lại tờ giấy hình vuông ban đầu. - Học sinh quan sát giáo viên tháo dỡ tàu thủy. 15 phút HĐ2: Giáo viên làm mẫu hướng dẫn học sinh cách gấp cắt giấy. - Cách cắt tờ giấy hình vuông các em đã được học từ ở lớp 1, lớp 2. Nên bây giờ các em nhớ lại để cắt giấy. - Học sinh nhớ lại cách cắt giấy hình vuông. Bước 1: Gấp cắt giấy. - Giáo viên thực hành các thao tác gấp giấy và cắt giấy hình vuông có cạnh Học sinh quan sát. Bước 2: Gấp lấy điểm giữa hai đường dấu gấp. - Các em chú ý gấp tờ giấy hình vuông làm 4 phần bằng nhau (làm mẫu) để lấy điểm O và hai đường dấu gấp giữa hình vuông. Mở tờ giấy ra ta được (H2) Bước 3: Gấp thành tàu thủy 2 ống. - Giáo viên làm mẫu và nói: Ta đặt tờ giấy hình vuông lên bàn, mặt kẻ ô ở phía trên. Gấp lần lượt 4 Học sinh quan sát Trang 2 Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Gi¸o viªn : Ngun ThÞ Thu đỉnh của hình vuông vào, sao cho 4 đỉnh của hình vuông vào, sao cho 4 đỉnh tiếp giáp nhau ở điểm O và các cạnh gấp phải nằm đúng đường dấu gấp giữa hình (H3) - Các em lật (H3) ra mặt sau và tiếp tục gấp 4 đỉnh vào điểm O (H4). - Tiếp tục lật (H4) ra mặt sau, tương tự lại gấp 4 đỉnh của (H4) vào điểm O (H5). - Lật (H5) ra mặt sau, ta được (H6). - Bây giờ trên (H6) có 4 ô vuông, mỗi ô vuông có 2 tam giác. Cho ngón tay trỏ vào khe giữa của của 1 ô vuông và dùng ngón tay cái đẩy ô vuông đó lên. Làm tương tự với ô vuông đối diện ta được 2 ống khói của tàu thủy (H7). - Sau đó lồng 2 ngàon tay trỏ vào phía dưới 2 ông vuông còn lại để kéo sang 2 phía. Đồng thời dùng ngón tay cái và ngón giữa của 2 tay ép vào sẽ được tàu thủy 2 ống khói như (H8). Học sinh quan sát. -> Các em chú ý cắt 4 cạnh của hình vuông thẳng và bằng nhau thì gấp mới đẹp. Miết kỹ các mép gấp. 5 phút HĐ3: Học sinh - Cho học sinh làm giấy - Học sinh lần lượt Trang 3 Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Gi¸o viªn : Ngun ThÞ Thu thực hành lại các thao tác gấp tàu thủy. nháp thực hiện lần lượt các thao tác gấp tàu thuỷ. thực hành các bước xếp hình ra giấy nháp. - Giáo viên theo dõi nhận xét, bổ sung, sửa chữa, uốn nắn các thao tác học sinh thực hiện chưa đúng. Nhận xét, tuyên dương. - Trong thao tác gấp cuối cùng là khó nhất, vì để kéo hình vuông nhỏ để tạo nên ống khói. Giáo viên hướng dẫn và làm mẫu lại để học sinh quan sát và thực hiện cho đúng. - Học sinh nhận xét, bổ sung. 2 phút, IV. Nhận xét – dặn dò: - Hầu hết các em chuẩn bò đầy đủ giấy màu và các dụng cụ môn học. Có tập trung chú ý lắng nghe cô hướng dẫn và quan sát các thao tác kỹ thuật gấp tàu thủy. - Về nhà tập gấp lại từ đầu, tập gấp làm nhiều lần cho thành thạo. - Chuẩn bò tiết sau chúng ta thực hành gấp tàu thủy 2 ống khói cho đẹp, đúng mẫu quy đònh. Tiết 2 CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU. T gian Nội dung cơ bản Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 phút Ổn đònh tổ chức lớp - Giáo viên giới thiệu phần thực hành. - Học sinh cả lớp hát tập thể. 2 phút Kiểm tra việc chuẩn bò của học sinh. - Giáo viên treo tranh quy trình lên bảng. - Học sinh để dụng cụ lên bàn cho giáo viên kiểm tra. HĐ1: Học sinh nêu cách thực hiện thao tác gấp tàu thủy theo các bước. - Giáo viên gọi 2 học sinh nêu lại quy trình thao tác gấp tàu thủy như cô đã hướng dẫn hôm qua. - 2 học sinh nêu quy trình gấp tàu thủy 2 ống khói. Trang 4 Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Gi¸o viªn : Ngun ThÞ Thu Giáo viên nêu câu hỏi đònh hướng cho học sinh nhớ lại các thao tác. - Học sinh cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét, bổ sung. Bứơc 1: Gấp và cắt giấy hình vuông. - Trước khi gấp tàu thủy ta phải làm gì? - Gấp và cắt tờ giấy hình vuông. Bước 2: Gấp lấy điểm giữa và 2 đường dấu gấp giữa hình vuông. - Em gấp giấy để lấy điểm giữa và 2 đường dấu gấp như thế nào? - Gấp tờ giấy hình vuông làm 4 phần bằng nhau để lấy điểm O và 2 đường dấu gấp giữa hình vuông. - Nêu các thao tác gấp thành tàu thủy? - Đặt tờ giấy hình vuông lên bàn, mặt kẻ ô ở trên gấp lần lượt 4 đỉnh của hình vuông vào, tiếp giáp ở điểm O. - Sau đó lật mặt sau và tiếp tục gấp 4 đỉnh vào điểm O. - Lại lật ra mặt sau để gấp tương tự như trên 1 lần nữa. Nêu lại các thao tác gấp thành tàu 2 ống khói. - Em nhớ lại cách gấp 2 ống khói như thế nào? - Lấy 2 ngón tay trỏ lồng vào khe giữa 1 ô vuông, dùng ngón tay cái đẩy ô vuông đó lên. - Làm tương tự với ô vuông đối diện ta được 2 ống khói của tàu thủy. Bước 3: Gấp hoàn chỉnh tàu thủy 2 ống khói. - Giáo viên yêu cầu các em gấp hoàn chỉnh tàu thủy 2 ống khói 20 phút HĐ2: học sinh thực hành các thao tác gấp tàu thủy - Các em tự nhớ lại các thao tác lần lượt gấp tàu thủy theo quy trình . - Học sinh tự thực hành các thao tác kỹ thuật gấp tàu thủy 2 ống khói theo nhóm Trang 5 Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Gi¸o viªn : Ngun ThÞ Thu - Giáo viên quan sát, theo dõi, uốn nắn và giúp đỡ các em hoàn thành sản phẩm. Cho học sinh trưng bày sản phẩm - Em nào làm xong để lên bàn hoặc các em có thẻ dán vào vở, dùng bút màu trang trí tàu và xung quanh tàu cho đẹp. Học sinh trang trí, trưng bày tàu thủy (có thể dán vào vở) Đánh giá sản phẩm - Các em hãy tự nhận xét đánh giá sản phẩm của mình và của bạn. - Giáo viên đánh giá và nhận xét: Tàu thủy làm đẹp, có trang trí, làm đúng quy trình. Đạt loại A+ - Làm đúng, có trang trí nhưng chưa đẹp : hoàn thành A - Làm chưa hoàn thành: B Học sinh tự nhận xét đánh giá sản phẩm của mình. Học sinh đánh giá sản phẩm của bạn . - Làm nhanh, trang trí đẹp A+ - Làm xong, chưa đẹp:A - Làm chưa hoàn thành B , Nhận xét – dặn dò: Giáo viên nhận xét: Các em có chuẩn bò bài kỹ ở nhà, chú ý quan sát theo cô hướng dẫn, tự nhớ lại và tự thực hành các thao tác xếp tàu thủy đúng quy trình. - Kết quả thực hành đã biết xếp tàu thủy 2 ống khói, trang trí tàu thủy đẹp mắt. - Về nhà tập gấp lại nhiều lần cho thành thạo hơn nữa. - Chuẩn bò giờ sau: mang giấy màu, giấy nháp, bút màu, kéo để cùng học bài: “Gấp con Ếch” ___________________________ BÀI 3: GẤP CON ẾCH (2 tiết) Tiết 1: I-Mục tiêu: - Học sinh biết cách gấp con ếch - Gấp được con ếch bằng giấy đúng quy trình kỹ thuật - Hứng thú với giờ học gấp hình Trang 6 Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Gi¸o viªn : Ngun ThÞ Thu II-Chuẩn bò: Giáo viên : Mẫu con ếch được gấp bằng giấy màu, có kích thước đủ lớn để học sinh quan sát được. - Tranh quy trình gấp con ếch bằng giấy. - Giấy màu hoặc giấy trắng, kéo thủ công. - Bút màu đen hoặc bút dạ màu sẫm. III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu. T gian Nội dung cơ bản Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 phút Ổn đònh tổ chức lớp - Giáo viên yêu cầu học sinh hát tập thể. - Học sinh cả lớp hát tập thể. 2 phút Kiểm tra việc chuẩn bò của học sinh. - Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bò của học sinh. - Học sinh để dụng cụ lên bàn cho giáo viên kiểm tra. 10 phút HĐ1: Quan sát mẫu con ếch và nhận xét. - Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát. - Giáo viên giới thiệu mẫu con ếch xếp bằng giấy và nêu các câu hỏi đònh hướng: - Học sinh quan sát con ếch mẫu và trả lời. - Con ếch có mấy phần? - 3 phần: phần đầu, phần thân và phần chân. - Phần đầu có đặc điểm gì? - Phần đầu có 2 mắt, nhọn dần về phía trước. - Còn phần thân của ếch như thế nào? - Phần thân phình rộng dần về phía sau. - Các em thấy chân của ếch thế nào? - Con ếch có thể nhảy được khi chúng ta dùng ngón tay trỏ miết nhẹ vào phần cuối của thân ếch (H1) - Hai chân trước và hai chân sau ở dưới thân. - Các em có biết con ếch có ích lợi gì? - n sâu bọ, bảo vệ mùa màng. Trang 7 Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Gi¸o viªn : Ngun ThÞ Thu - Thòt ếch ăn ngon và bổ. Cho học sinh quan sát thao tác mở dần con ếch mẫu. - Gọi 1 học sinh lên mở dần hình gấp con ếch: em kéo thẳng 2 nếp gấp ở phần cuối của con ếch. - 1 học sinh mở dần hình gấp con ếch. - Mở hai chân sau và hai chân trước của ếch sang hai bên. - Học sinh cả lớp quan sát. - Các em có biết hình 6 bây giờ giống hình gì đã gấp ở lớp 2.? - Giống gấp máy bay đuôi rời đã học ở lớp 2. 20 phút HĐ2: Giáo viên làm mẫu các thao tác kỹ thuật. Bước 1: gấp cắt giấy hình vuông. Bước 2: gấp tạo 2 chân trước con ếch. - Giáo viên vừa làm thao tác mẫu vừa nói. - Các em lấy tờ giấy hình chữ nhật và thực hiện các công việc gấp cắt hình vuông giống bài trước. - Gấp giống như khi gấp phần đầu và cánh máy bay đuôi rời: gấp đôi tờ giấy hình vuông theo đường chéo (H2) được hình tam giác như (H3). Gấp đôi (H3) để lấy đường dấu sau đó mở ra. - Các em chú ý gấp tiếp hai nửa cạnh đáy của tam giác về phía trước và phía sau theo đường dấu để đỉnh A, B, C trùng nhau (H4). - Lồng 2 ngón tay cái vào trong lòng (H4) kéo sang hai bên ta được H5. - Gấp 2 nửa cạnh đáy Học sinh quan sát Trang 8 Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Gi¸o viªn : Ngun ThÞ Thu hình tam giác ở phía trên theo đường dấu, sao cho 2 nửa cạnh đáy nằm sát vào đường dấu giữa (H6) - Tiếp tục gấp 2 đỉnh của hình vuông trong (H6) theo đường dấu gấp sao cho 2 đỉnh tiếp giáp nhau ở giữa hình, ta được 2 chân trước của con ếch (H7). Bước 3: gấp tạo 2 chân sau và thân con ếch. - Các em chú ý quan sát tiếp: Ta lật H7 ra mặt sau được H8. Gấp 2 cạnh bên của hình tam giác vào sao cho 2 mép đường gấp trùng với 2 mép nếp gấp của 2 chân trước. Miết nhẹ 2 đường gấp để lấy nếp gấp. Mở 2 đường gấp ra ta có (H9a). - Tiếp tục gấp 2 cạnh bên của hình tam giác vào theo đường dấu sao cho mép gấp 2 cạnh nằm bên đúng nếp gấp (H9b). - Lật (H9b) ra mặt sau ta có (H10). Gấp phần cuối lên theo đường gấp, miết nhẹ theo đường gấp như (H11). - Tiếp tục gấp đôi phần vừa gấp lên theo đường dấu gấp (H11) ta được 2 chân sau của con ếch (H12). Học sinh quan sát Trang 9 Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Gi¸o viªn : Ngun ThÞ Thu - Lật (H12) lên. Dùng bút màu sẫm tô 2 mắt của con ếch, ta được con ếch hoàn chỉnh. Cách làm cho con ếch nhảy. - Chúng ta kéo 2 chân trước của con ếch dựng lên, để đầu con ếch dựng lên cao. Dùng ngón tay trỏ đặt vào khoảng 1/2 ô ở giữa nếp gấp phần cuối thân con ếch, miết nhẹ về phía sau rồi buông ngay, con ếch sẽ nhảy về phía trước (H14). - Mỗi lần miết thì con ếch sẽ nhảy lên một bước. Học sinh quan sát. Củng cố lại các gấp con ếch. - Gọi vài học sinh lên thực hiện cho lớp quan sát, nhận xét bổ sung. - 2 học sinh lên bảng nêu lại các thao tác gấp con ếch để cả lớp quan sát, nhận xét. IV. Nhận xét – Dặn dò: - Giáo viên nhận xét: Học sinh chuẩn bò bài đầy đủ, tập trung chú ý nghe cô hướng dẫn, nắm được các thao tác gấp giấy để làm con ếch đúng quy trình. - Về nhà tập cắt giấy và tập gấp con ếch nhiều lần cho thành thạo để tiết sau thực hành gấp con ếch. - Tiết sau mang giấy màu, kéo, bút màu để thực hành làm con ếch cho tốt. Tiết 2: Các hoạt động dạy – học chủ yếu T gian Nội dung cơ bản Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 phút Ổn đònh tổ chức lớp - Giáo viên giới thiệu phần thực hành. - 1-2 học sinh lên bảng nhắc lại và thực hiện thao tác gấp con ếch. 2 phút Kiểm tra việc - Treo tranh quy trình Trang 10 [...]... Mẫu các bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh được gấp, cắt từ giấy màu - Tranh quy trình gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh Trang 20 Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Ngun ThÞ Thu Gi¸o viªn : - Giấy thủ công các màu, giấy trắng làm nền - Kéo thủ công, hồ dán, bút màu III Các hoạt động dạy - học chủ yếu T gian Nội dung cơ bản 1 phút Ổn đònh tổ chức Hoạt động của giáo viên - lớp 2 phút Kiểm Giáo viên yêu cầu học... dán bông hoa” - - Bài 5: GẤP , CẮT, DÁN BÔNG HOA (2 tiết) Tiết 1 I Mục tiêu: - Học sinh biết ứng dụng cách gấp, cắt ngôi sao 5 cánh để cắt được bông hoa 5 cánh Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa 4 cánh, 8 cánh - Gấp, cắt, dán được bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh đúng quy trình kỹ thuật - Trang trí được những bông hoa theo ý thích - Hứng thú đối với giờ học, gấp, dắt dán hình II Giáo viên chuẩn bò: - Giáo. .. của học Giáo viên kiểm tra sự Học sinh cả lớp hát tập thể - chuẩn bò của học sinh Học sinh để dụng cụ lên bàn cho giáo sinh viên kiểm tra 10 HĐ1: Học sinh phút quan sát mẫu mẫu 1 số bông hoa 5 cánh, mẫu các bông hoa 5 bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh được gấp, cánh, 4 cánh, 8 cánh 4 cánh, 8 cánh rồi cắt từ giấy màu cho học rồi nêu nhận xét theo nêu nhận xét sinh quan sát rồi nêu các câu hỏi của giáo viên... Tranh qui trình kẻ, cắt, dán chữ V - Giấy thủ công thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán III- Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Thời gian Nội dung cơ bản Hoạt động của Trang 35 Hoạt động của Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Ngun ThÞ Thu Gi¸o viªn : giáo viên học sinh 1 phút - Ổn đònh tổ chức lớp - Giáo viên yêu cầu hát tập - Học sinh cả lớp hát tập thể thể 2 phút - Kiểm tra việc chuẩn - Giáo viên kiểm tra việc... hoa 4 cánh - E3: Hãy thực hiện và - Em gấp tờ giấy nêu cách gấp và cắt hoa 8 hình vuông thành 16 cánh? phần bằng nhau sau đó vẽ và cắt theo đường cong sẽ được bông hoa 8 cánh 20 phút HĐ2: Học sinh - Giáo viên lưu ý học - Học sinh cả lớp thực hiện các thao sinh có thể gấp và cắt thực hành thao tác cắt tác gấp và cắt hoa bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 hoa đúng quy trình kỹ 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh thuật cánh... của giáo viên - lớp 2 phút Kiểm Hoạt động của học sinh Giáo viên giới thiệu phần thực hành tra việc - chuẩn bò của học Treo tranh quy trình lên bảng sinh 10 phút HĐ1: Học sinh - Giáo viên gọi 3 em, - 3 học sinh nhắc lại nhắc lại và thực mỗi em nêu 1 loại bông, đồng thời thực hiện hiện các thao tác cách gấp hoa 5 cánh, 4 các thao tác gấp, cắt gấp, cắt hoa 5 cánh, 8 cánh hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh, 4 cánh,... vàng làm bằng giấy thủ công - Giấy thủ công màu đỏ, màu vàng, và giấy nháp - Kéo thủ công, hồ dán, bút chì, thước kẻ - Tranh quy trình gấp, cắt, dán lá cờ đỏ sao vàng III Các hoạt động dạy - học chủ yếu T gian Nội dung cơ bản 1 phút Ổn đònh tổ chức Hoạt động của giáo viên - lớp 2 phút Kiểm Giáo viên yêu cầu học Hoạt động của học sinh - sinh hát tập thể tra việc - chuẩn bò của học Giáo viên kiểm tra... kẻ, cắt, dán chữ I, T - Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán III- Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Thời gian 1 phút 2 phút 10 phút Hoạt động của giáo viên - Ổn đònh tổ chức lớp - Giáo viên yêu cầu hát tập thể - Kiểm tra việc - Giáo viên kiểm tra việc chuẩn bò của học sinh chuẩn bò của học sinh Hoạt động của học sinh - Học sinh cả lớp hát tập thể - Học sinh để dụng cụ lên bàn cho giáo viên... gấp và cắt sao 5 cánh và lá cờ đỏ sao vàng _ Trang 13 Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Ngun ThÞ Thu Bài 4: Gi¸o viªn : GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO 5 CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG (2 tiết) Tiết 1: I Mục tiêu: - Học sinh biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao vàng 5 cánh - Gấp và cắt dán được ngôi sao 5 cánh và lá cờ đỏ sao vàng đúng quy trình kỹ thuật - Yêu thích sản phẩm gấp, cắt, dán II Giáo viên chuẩn bò:... trang trí dán (trưng bày sản phẩm) và trưng bày sản phẩm lên tờ giấy trắng rồi trang vừa làm xong trí thêm cành, lá, hoặc có thể trang trí thành bó hoa, chậu hoa, giỏ hoa … H 3: Đánh giá - sản phẩm Giáo viên cho học sinh tự đánh giá sản phẩm - Giáo viên đánh giá sản phẩm: chọn sản phẩm đẹp Trang 25 - Học sinh tự đánh giá sản phẩm của mìn và đánh giá sản phẩm của bạn Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Ngun ThÞ . lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công. - Giấy thủ công màu đỏ, màu vàng, và giấy nháp. - Kéo thủ công, hồ dán, bút chì, thước kẻ. - Tranh quy trình gấp, cắt, dán lá cờ đỏ sao vàng. III. Các. nháp, giấy màu thủ công. - Bút màu, kéo thủ công. III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu. T gian Nội dung cơ bản Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 phút n đònh tổ chức lớp - Giáo viên. CẮT, DÁN BÔNG HOA (2 tiết) Tiết 1 I. Mục tiêu: - Học sinh biết ứng dụng cách gấp, cắt ngôi sao 5 cánh để cắt được bông hoa 5 cánh. Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa 4 cánh, 8 cánh. - Gấp, cắt, dán
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thủ công lớp 3 cả năm_Bộ 12, Giáo án Thủ công lớp 3 cả năm_Bộ 12, , 2 phút, IV. Nhận xét – Dặn dò