SKKN Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong môn vật lý lớp 6

15 3.4K 27
SKKN Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong môn vật lý lớp 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong mơn vật lý lớp 6 DẠY HỌC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG MÔN VẬT LÝ LỚP 6 **************** PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU 1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong. năm học 2011 - 2012 3 Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong môn vật lý lớp 6 Trong các môn học ở trường THCS môn vật lý là một trong số những môn học quan trọng nhất. Học vật lý là học. với việc học tập môn vật lí. II. THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC KHI CHƯA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI. Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2011 - 2012 4 Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong môn vật lý lớp 6 Trong

Ngày đăng: 31/03/2015, 15:45

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan