0

Vận dụng PPDH phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học địa lí ở THCS

17 1,404 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:14

. là dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề ? Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề ( hay dạy học giải quyết vấn đề ) là phương pháp dạy học dựa trên những quy luật của sự lĩnh hội tri thức và. trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 5 Vận dụng PPDH phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học địa lí ở THCS Ý tưởng học tập và ghi nhớ được thay thế bởi ý tưởng hoạt độngvà thể nghiệm của học sinh trong. quyết vấn đề Người thực hiện: Nguyễn Thị Huệ- GV trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 7 Vận dụng PPDH phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học địa lí ở THCS + HS thực hiện cách giải quyết vấn đề theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng PPDH phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học địa lí ở THCS, Vận dụng PPDH phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học địa lí ở THCS,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan