0

SKKN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRỰC QUAN VÀ VIỆC VẬN DỤNG KÊNH HÌNH TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ Ở THCS

14 2,027 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 22:02

. niệm : -Phương pháp dạy học trưch quan là phương pháp sử dụng các phương pháp trực quan trước,trong và sau khi lĩnh hội kiến thức,tài liệu học tập mới . Sử dụng các phương tiện trực quan nhằm. trò rất quan trọng đối với việc dạy và học địa lý , đặc biệt là đối với dạy và học môn Địa lý theo phương pháp đổi mới . Các phương tiện dạy học trực quan vừa là phương tiện để dạy học , nhưng. Phương pháp sử dụng tranh ảnh , hình vẽ . -Các phương pháp khác . 2/ Định hướng về việc sử dụng phương tiện dạy học trực quan trong dạy học địa lý . Vai trò của phương tiện dạy học trực quan đối
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRỰC QUAN VÀ VIỆC VẬN DỤNG KÊNH HÌNH TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ Ở THCS, SKKN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRỰC QUAN VÀ VIỆC VẬN DỤNG KÊNH HÌNH TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ Ở THCS,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan