SKKN Phương pháp dạy học nêu vấn đề và hướng dẫn HS phát hiện và giải quyết vấn đề trong hóa học 8

28 1,861 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 10:34

SỞ GD - ĐT TỈNH BRVT PHÒNG GD - ĐT HUYỆN TÂN THÀNH SÁNG KIẾN KINH NGHỆM ĐỀ TÀI Phương pháp dạy học nêu vấn đề và hướng dẫn HS phát hiện và giải quyết vấn đề trong hóa học 8  GV thực hiện : Nguyễn Thị Mai Trang Trường THCS Phước Hòa Phước Hòa, ngày 15 tháng 11 năm 2010 Nguyễn Thị Mai Trang Trường THCS Phước Hòa Tỉnh BRVT K23sinh hoa CĐSP NGHE AN Phương pháp dạy học nêu vấn đề và hướng dẫn hs phát hiện và giải quyết vấn đề trong hóa học 8 PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ VÀ HƯỚNG DẪN HS PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG HÓA HỌC 8 A.PHẦN MỞ ĐẦU I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1. Lý do khách quan: Thế kỷ 21 với nền kinh tế tri thức đòi hỏi con người muốn tồn tại đều phải học, học suốt đời. Vì thế năng lực học tập của con người phải được nâng lên mạnh mẽ nhờ vào trước hết người học biết “Học cách học” và người dạy biết “Dạy cách học”. Như vậy thầy giáo phải là “Thầy dạy việc học, là chuyên gia của việc học”. Ngày nay dạy cách học đã trở thành một trong những mục tiêu đào tạo, chứ không còn chỉ là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo Trong một xã hội đang phát triển nhanh theo cơ chế thị trường, cạnh tranh gay gắt thì phát hiện sớm, giải quyết nhanh, sáng tạo và hợp lý những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn là một năng lực đảm bảo sự thành đạt trong học tập và cuộc sống. Vì vậy, tập dượt cho học sinh biết phát hiện, đưa ra và giải quyết các vấn đề gặp phải trong học tập, trong cuộc sống của các nhân, gia đình và cộng đồng, không chỉ có ý nghĩa ở tầm phương pháp dạy học mà được đặt ra như một mục tiêu giáo dục và đào tạo. Mặt khác, để thực hiện tốt việc đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. Bộ giáo dục và đào tạo chủ trương áp dụng hình thức trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra và thi cử. Trắc nghiệm khách quan là phương pháp kiểm tra kiến thức chính xác khách quan. Thông qua các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm các em học sinh có dịp củng cố khắc sâu các kiến thức đã học trong sách giáo khoa, đồng thời nó giúp thầy và trò điều chỉnh việc dạy và học nhằm đạt kết quả cao hơn. 2. Thực trạng : Thực tế qua giảng dạy bộ môn hoá học bậc THCS cho thấy :  Học sinh chưa nắm được các định luật, các khái niệm cơ bản về hoá học, chưa hiểu được đầy đủ ý nghĩa định tính và định lượng của ký hiệu, công thức và phương trình hoá học.  Nhiều học sinh chưa biết cách giải bài tập hoá học, lí do là học sinh chưa nắm được phương pháp chung để giải hoặc thiếu kĩ năng tính toán . Tuy nhiên đó chưa đủ kết luận học sinh không biết gì về hoá học, mà còn do những nguyên nhân khác, khiến phần lớn học sinh khi giải bài tập thường cảm thấy khó khăn lúng túng.  Các kỹ năng như xác định hoá trị, lập công thức và phương trình hoá học còn yếu và chậm.  Chưa được quan tâm đúng mức hoặc phổ biến hơn là ít được rèn luyện. Do đó học sinh có khả năng giải được các bài tập nhỏ song khi lồng ghép vào các bài tập hoá học hoàn chỉnh thì lúng túng, mất phương hướng không biết cách giải quyết.  Câu hỏi hoặc bài tập do giáo viên đưa ra, chưa đủ kích thích tư duy của học sinh, chưa tạo được những tình huống giúp học sinh phát hiện và giải quyết được vấn đề.  Hs chưa có kỹ năng khái quát hóa kiến thức,ghi nhớ kiến thức một cách máy móc, thái độ yêu thích bộ môn chưa cao. Nguyễn Thị Mai Trang Trường THCS Phước Hòa Tỉnh BRVT K23sinh hoa CĐSP NGHE AN Phương pháp dạy học nêu vấn đề và hướng dẫn hs phát hiện và giải quyết vấn đề trong hóa học 8 Với suy nghĩ và trong thực tiễn làm công tác giảng dạy, tôi soạn thảo đề tổng kết kinh nghiệm “Hướng dẫn học sinh phát hiện và giải quyết vấn đề khi học môn hoá học”, nhằm giúp các em củng cố vững chắc các kiến thức lý thuyết và tự hoàn thiện các kỹ năng phân tích, rèn luyện cho các em kỹ năng nhạy bén khi chọn câu trả lời đúng trong các bài tập trắc nghiệm khách quan và bài tập tự luận.Cũng như rèn luện các em kỹ năng suy luận quy napï ,yêu thích bộ môn. Hy vọng với chút ít kinh nghiệm được rút kết từ bản thân, cộng với những kinh nghiệm học hỏi được qua đồng nghiệp……sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn. Rất mong sự đóng góp ý kiến chân tình của quý đồng nghiệp để chúng tôi ngày càng được hoàn thiện hơn trong nghề nghiệp. B.PHẦN NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN  Dạy học nêu vấn đề là một hình thức có hiệu quả để nâng cao tính tích cực tư duy của học sinh, đồng thời gắn liền hai mặt kiến thức và tư duy. Tư duy của học sinh thường bắt đầu từ vấn đề mới lạ, đòi hỏi phải được giải quyết, nghĩa là tư duy của học sinh bắt đầu hoạt động, khi các em có thắc mắc về nhận thức, lúc đó tư duy sẽ mang tính chất tích cực tìm tòi phát hiện và từ đó học sinh sẽ có hứng thú cao với vấn đề nghiên cứu.  Học tập sẽ không có kết quả cao, nếu không có sự hoạt động nhận thức tích cực của học sinh, nếu các em không tập trung chú ý vào vấn đề nghiên cứu, nếu không có lòng ham muốn, nhận thức điều chưa biềt.  Dạy học nêu vấn đề góp phần đáng kể vào việc hình thành ở học sinh nhân cách, có khả năng sáng tạo thực sự, góp phần vào việc rèn luyện trí thông minh cho học sinh. Muốn phát triển được trí thông minh, cần cho các em luyện tập, tiếp thu kiến thức, vận dụng kiến thức một cách sâu sắc và có hệ thống.  Dạy học nêu vấn đề giúp cho học sinh không chỉ nắm được tri thức, mà còn nắm được cả phương pháp chiếm lĩnh tri thức đó, phát triển tư duy tích cực sáng tạo, được chuẩn bị một năng lực thích ứng với đời sống xã hội, phát hiện kịp thời và giải quyết hợp lý các vấn đề nảy sinh.  Dạy học nêu vấn đề không chỉ giới hạn ở phạm trù phương pháp dạy học, nó đòi hỏi đổi mới nội dung, đổi mới cách tổ chức quá trình dạy học trong mối quan hệ thống nhất. Dạy học nêu vấn đề dùng “Vấn đề ” làm điểm kích thích và làm tiêu điểm cho hoạt động học tập của học sinh, thường bắt đầu từ những vấn đề đặt ra, hơn là từ sự trình bày kiến thức, nó tạo điều kiện để học sinh tự chiếm lĩnh kiến thức, kỹ năng, thông qua giải quyết những vấn đề đặt ra, được sắp xếp một cách logich và được lấy từ nội dung bài học và sự hỗ trợ cũa giáo viên. II . NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI: 1.Thuận lợi:  Trang thiết bị của nhà trường được trang bị tương đối đầy đủ như:  Bảng phụ, bút lông bảng.  Bảng từ ( trang bị cho tất cả các phòng học.  Có phòng dành riêng cho dạy học ứng dụng công nghệ thông tin.  Có phòng thí nghiệm Hóa – Sinh GV: 3 Phương pháp dạy học nêu vấn đề và hướng dẫn hs phát hiện và giải quyết vấn đề trong hóa học 8  Có sự giúp đỡ và góp ý tận tình của ban lãnh đạo và các đồng nghiệp trong nhà trường .  Mạng Internet đã cung cấp được rất nhiều tài liệu bổ ích phục vụ cho việc soạn giảng giáo án điện tử( địa chỉ : baigiang.bachkim.com ). 2. Khó khăn: ♦ Giáo viên sẽ mất nhiều thời gian để suy nghĩ, thiết kế các hoạt động, làm đồ dùng dạy học, truy cập mạng Internet để tìm thông tin cho bài dạy. ♦ Thời gian thực hiện chuyên đề quá ít, khảo sát học sinh chưa mang tính chất đại trà. ♦ Phần mềm hỗ trợ soạn giảng cho môn Hóa học thật sự hiệu quả thì rất hiếm cũng ít người biết đến, mới chỉ có một số ít người biết sử dụng các phần mềm đó. Phòng dạy công nghệ thông tin còn quá ít. ♦ HS chưa ý thức cao trong việc tự học. III/BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI : 1.Những yêu cầu đối với giáo viên khi soạn giảng. *Xác định mục tiêu bài học:GV phải xác định rõ mục đích yêu cầu của bài học .Đó là những kiến thức,kĩ năng,mà HS chiếm lĩnh được sau khi học. * Điêù tra sự hiểu biết của HS về những vấn đề liên quan đến bài học. *Xây dựng phương án triển khai bài. +/Xác định kiến thức nào cần thông báo,những kiến thức nào sẽ tổ chức cho HS tự xây dựng. +/Xây dựng tình huống học tập, thường bằng thí nghiệm,bài toán nhận thức xoáy vào những kiến thức và kỹ năng trọng tâm của bài học. +/Dự kiến câu hỏi dự kiến và phân tích câu trả lời của HS có thể xảy ra trong giờ học. +/Dự kiến cách tổ chức các nhóm HS làm việc và thảo luận. Để thực hiện được các yêu cầu trên GV cần:  Phải tham khảo sách giáo khoa ,chuẩn kiến thức, sách giáo viên của bài học,sách tham khảo Phải tham khảo sách giáo khoa ,chuẩn kiến thức, sách giáo viên của bài học,sách tham khảo củng như mạng internet, của chương từ đó xây dựng hệ thống câu hỏi làm rõ được kiến thức . củng như mạng internet, của chương từ đó xây dựng hệ thống câu hỏi làm rõ được kiến thức .  Phải tận tâm đầu tư nghiên cứu bài giảng thật kĩ.  Tích cực dự giờ đồng nghiệp trong cùng bộ môn và các môn học khác để từ đó tích lũy được nhiều kinh nghiệm, hình thành ý tưởng mới, phát huy khả năng sáng tạo của bản thân.  Thiết kế bài giảng sao cho phù hợp với với điều kiện thực tế của nhà trường như trang thiết bị đồ dùng dạy học, phù hợp với trình độ học sinh, phù hợp với nội dung chương trình của sách giáo khoa hiện hành. Cần lưu ý không lạm dụng công nghệ thông tin, không quá thiên về trình chiếu, không hoàn toàn rời xa phấn trắng bảng đen. Hãy coi công nghệ là một phương tiện hỗ trợ soạn giảng hiện đại cho soạn giảng mà thôi.  Chuẩn bị chu đáo đồ dùng dạy học, sắp xếp có thứ tự ngăn nắp tạo thuận lợi cho giáo viên khi giảng bài được nhịp nhàng, nhanh chóng, tránh lãng phí thời gian khi lên lớp, hoàn thành tốt bài giảng.  Vận dụng và kết hợp nhiều phương pháp dạy học tích cực một cách sáng tạo, linh động.  Chia nhóm sao cho tỷ lệ giữa các đối tượng học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu, kém được cân đối. Muốn vậy giáo viên bộ môn phải trao đổi với các giáo viên chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh theo tiêu chí trên từ đầu năm học (chẳng hạn hình thành các “đôi bạn cùng tiến” trong nhóm hoặc “nhóm bạn cùng tiến” mà chương trình đội viên đã và đang thực hiện ở nhà trường).  Có biện pháp và hình thức tổ chức kiểm tra đánh giá phù hợp với trình độ học sinh, nội dung chương trình sách giáo khoa hiện hành, nhằm đạt được mục tiêu: “Học sinh phải học thật, thi thật, có chất lượng thật”.  Để chuẩn bị bài cho tiết sau GV phải dặn dò kỹ,hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu khó.Và GV phải kiểm tra đánh giá kết quả sự chuẩn bị bài của HS. Những yêu cầu đối với HS Phải nghiên cứu bài trước ở nhà theo yêu cầu của GV đã dặn dò. Nguyễn Thị Mai Trang Trường THCS Phước Hòa Tỉnh BRVT K23sinh hoa CĐSP NGHE AN Phương pháp dạy học nêu vấn đề và hướng dẫn hs phát hiện và giải quyết vấn đề trong hóa học 8 2. Một số hình thức tổ chức dạy học theo hình thức nêu vấn đề và giải quyết vấn đề . Trong dạy học nêu vấn đề không chỉ coi trọng việc truyền thụ kiến thức mà còn coi trọng cả việc hướng dẫn cho học sinh độc lập tìm ra con đường dẫn đến kiến thức mới. Những vấn đề trong học tập, luôn tồn tại một cách khách quan, nhưng không phải ai cũng nhận ra nó, không phải lúc nào học sinh cũng nhận ra nó, vì khả năng nhận thấy vấn đề là một phẩm chất, một thành phần quan trọng của tư duy sáng tạo.  Hình thức thiết kế câu hỏi : ♦ Câu hỏi trắc nghiệm được thiết kế dưới dạng điền khuyết,ghép đôi,hoàn thành bảng. ♦ Một số câu hỏi gợi ý để mở rộng và đào sâu kiến thức. Chuẩn bị: GV chẩn bị bảng phụ hoặc máy chiếu, phiếu học tập.  Tổ chức hoạt động: • Hoạt động cá nhân (Chuẩn bị HS là bảng cá nhân). • Hoạt động theo nhóm.(Chuẩn bị bảng nhóm)Trong quá trình thảo luận phải tuân theo cấu trúc sau:  Làm việc chung cả lớp  Nêu vấn đề ,xác định nhiệm vụ nhận thức.  Tổ chức các nhóm,giao nhiệm vụ.  Hướng dẫn cách làm việc theo nhóm.  Làm việc theo nhóm.  Trao đổi ý kiến thảo luận trong nhóm.  Phân công từng nhóm,từng cá nhân làm việc độc lập rồi trao đổi.  Cử đại diện trình bày kết quả làm việc của nhóm.  Thảo luận tổng kết trước lớp.  Các nhóm lần lượt báo cáo kết quả.  Thảo luận chung.  GV tổng kết, đặt vấn đề cho bài kế tiếp hoặc vấn đề tiếp theo. Ví dụ minh họa hệ thống câu hỏi giúp HS phát hiện vấn đề và cách giải quyết trong hóa học 8. Bài 2: Chất Khi hình thành khái niệm chất tinh khiết ,hỗn hợp. Đặt vấn đề: Nước tinh khiết có gì khác nước khoáng?Nước ao hồ,nước biển…? Yêu cầu HS học nhóm đôi hoàn thành bảng sau: So sánh Giống nhau gì về thành phần Khác nhau gì về thành phần Nước cất Nước khoáng GV thông báo nước cất là chất tinh khiết,nước khoáng là hỗn hợp.HS rút ra khái niệm chất tinh khiết, hỗn hợp. Bài 4 :Nguyên tử: Khi hình thành khái niệm lớp electron. Sơ đồ một số nguyên tử. GV: 5 Phương pháp dạy học nêu vấn đề và hướng dẫn hs phát hiện và giải quyết vấn đề trong hóa học 8 Hãy quan sát sơ đồ va thảo luận nhómø hoàn thành bảng sau: Nguyên tử Số p Số e Số lớp e Số e lớp ngoài cùng. Heli Cacbon Nhôm Silic Yêu cầu HS nhận xét số p và số e, hình thành khái niệm lớp electron. Bài 5:Nguyên tố: Khi hình thành khái niệm nguyên tố: GV đặt vấn đề: GV đặt vấn đề: GV cung cấp 1 g H 2 O có bao nhiêu nguyên tử H, bao nhiêu nguyên tử O? Nguyễn Thị Mai Trang Trường THCS Phước Hòa Tỉnh BRVT K23sinh hoa CĐSP NGHE AN Phương pháp dạy học nêu vấn đề và hướng dẫn hs phát hiện và giải quyết vấn đề trong hóa học 8 GV tiếp tục đặt vấn đề: 1. Ba nguyên tử Hiđrô ở bảng thuộc cùng 1 nguyên tố hiđrô vì sao ? (Tìm điểm giống nhau) Nguyên tố Hiđrô Hạt nhân nguyên tử Nguyên tử hiđrô 1 Nguyên tử hiđrô 2 o Nguyên tử hiđrô 3 oo Số P 1 1 1 Số n 0 1 2 Nguyên tố hóa học là gì ? Khi hình thành kí hiệu hóa học của nguyên tố. Yêu cầu HS đối chiếu bảng 42 SGK viết ký hiệu của các nguyên tố sau: Tên nguyên tố Kí hiệu hóa học của nguyên tố Nhận xét về kí hiệu hóa học của nguyên tố Đồng Oxi Lưu huỳnh Bạc Các bon HS rút ra kết luận về cách viết ký hiệu nguyên tố hóa học. Khi hướng dẫn HS ghi nhớ nguyên tử khối. GV: 7 Phương pháp dạy học nêu vấn đề và hướng dẫn hs phát hiện và giải quyết vấn đề trong hóa học 8 Bài 6:Đơn chất và hợp chất,phân tử. Khi hình thành khái niệm “ Đơn chất và hợp chất” : GV đặt vấn đề khí oxi do 1 ngun tố oxi tạo nên, khí cácbonic do 2 ngun tố tạo nên là cacbon và oxi vậy chia chất thành mấy loại. Phiếu học tập: Dựa vào thành phần ngun tố tạo nên chất hãy chia những chất trong bảng dưới đây thành 2 nhóm STT Chất Nguyên tố Phân loại Nhóm Nhóm 1 Khí OXI O 2 Khí Nitơ N 3 Nước H,O 4 mùi Na,Cl 5 Sắt sun phát Fe,S,O 6 Khí clo Cl 7 Đồng Cu .Hãy thử đặt tên cho nhóm ? cho biết chất được chia thành mấy loại? Thế nào là đơn chất ? Thế nào là hợp chất. Khái niệm phân tử. GV đặt vấn đề:Nêu đặc điểm cấu tạo của đơn chất phi kim và hợp chất, chúng có đặc điểm gì giống nhau. GV đặt vấn đề, vậy chúng còn có tên gọi nào khác khơng? Hãy hồn thành bảng dựa vào thành phần ngun tử đã cho. Tên chất Phân loại Hạt hợp thành Giống nhau về Nguyễn Thị Mai Trang Trường THCS Phước Hòa Tỉnh BRVT K23sinh hoa CĐSP NGHE AN Phương pháp dạy học nêu vấn đề và hướng dẫn hs phát hiện và giải quyết vấn đề trong hóa học 8 ( nguyên tử liên kết) thành phần Khí Oxi Đơn chất phi kim Hai nguyên tử O liên kết với nhau Khí nitơ Đơn chất phi kim Hai nguyên tử N liên kết với nhau Nước Hợp chất 2nguyên tử H liên kết với 1 nguyên tử O Axit sunfuric Hợp chất 2nguyên tử H liên kết với 1 nguyên tử S và 4 nguyên tử O. Đá vôi Hợp chất 1 nguyên tử Ca liên kết với 1nguyên tử C và 3 nguyên tử O.  Yêu cầu HS nêu khái niệm phân tử. Bài 9:Công thức hóa học. Khi hình thành CTHH Yêu cầu HS ghi ký hiệu 1 số nguyên tố. GV đặt vấn đề: Các em đã biết ký hiệu của nguyên tố hóa học.Vậy khi biểu diễn CTHH thì chúng ta biểu diễn như thế nào. Khi hình thành CTHH của đơn chất kim loại Hãy hoàn thành bảng sau và nhận xét thành phần của CTHH đơn chất kim loại. Tên đơn chất kim loại Ký hiệu NTHH tạo nên chất CTHH của đơn chất kim loại Nhận xét thành phần CTHH Đồng Cu Nhôm Al Sắt Fe Can xi Ca Yêu cầu HS nêu CTHH của đơn chất kim loại. GV tổng quát A ? Ký hiệu NTHH CTHH đơn chất kim loại? Khi hình thành CTHH của đơn chất phi kim Hãy hoàn thành bảng sau và nhận xét thành phần của CTHH đơn chất phi kim. Tên đơn chất kim loại Ký hiệu NTHH tạo nên chất CTHH của đơn chất phi kim Nhận xét thành phần CTHH Khí oxi O 2 Khí nitơ N 2 Khí Clo Cl 2 Khí hiđrô H 2 GV: 9 Phương pháp dạy học nêu vấn đề và hướng dẫn hs phát hiện và giải quyết vấn đề trong hóa học 8 u cầu HS nêu CTHH của đơn chất phi kim GV tổng qt A ? Ký hiệu NTHH CTHH đơn chất phi kim? GV thơng báo trừ một số CTHH đơn chất phi kim Cacbon,lưu huỳnh,photpho…có CTHH như CTHH của đơn chất kim loại. Khi hình thành CTHH của hợp chất Hãy hồn thành bảng sau và nhận xét thành phần của CTHH hợp chất (Lưu ý chú ý thêm các đặc điểm dưới chân của mỗi ký hiệu NTHH để có nhận xét về thành phần CTHH đầy đủ nhất. Tên hợp chất Ký hiệu NTHH Tạo nên chất CTHH của Hợp chất Nhận xét thành phần CTHH Nước H , O H 2 O Muối NaCl Đá vơi CaCO 3 Natri hiđrơxit NaOH u cầu HS nêu CTHH của Hợp chất. Khi hình thành ý nghĩa của CTHH. GV đặt vấn đề từ CTHH cho ta biết điều gì? u cầu HS hồn thành bảng sau: CTHH Ngun tố có trong chất Số ngun tử của mỗi ngun tố trong 1 phân tử của chất Phân tử khối của chất H 2 SO 4 H,S,O 2H,1S,4O =2.1+32.1+16.4=98đvc NaCl Ca(OH) 2 N 2 Al 2 (SO 4 ) 3 Yêu cầu HS nêu ý nghóa của CTHH. Bài 10:Hóa trị, Khi hình thành cách xác định hóa trị, KHÁI NIỆM HĨA TRỊ: u cầu HS hồn thành nội dung của bảng sau: S T T Tên chất Công thức hóa học Hóa trò H Số nguyên tử H Số ngun tử ngun tố hay nhóm ngun tử khác Hóa trị ngun tố hay nhóm ngun tử khác Nhận xét hóa trị của ngun tố hay nhóm ngun tử khác với chỉ số ngun tử H. 1 Axít clohiđric HCl I 1H 1Cl Cl(I) 2 Nước H 2 O I O(II) 3 Amoniắc NH 3 I N(III) 4 axitsunfuric H 2 SO 4 I SO 4 (II) 5 Axít photphoric H 3 PO 4 I PO 4 (III) Yêu cầu rút ra cách xác đònh hóa trò Nguyễn Thị Mai Trang Trường THCS Phước Hòa Tỉnh BRVT K23sinh hoa CĐSP NGHE AN [...]... biện pháp tích cực thích hợp giúp cho học sinh có điều kiện học tập tốt nhất  25 Phương pháp dạy học nêu vấn đề và hướng dẫn hs phát hiện và giải quyết vấn đề trong hóa học 8 TÀI LIỆU THAM KHẢO  Sách chuan kiến thức và kỹ năng Sách đổi mới phương pháp dạy và học của Bộ GD&ĐT 2010 Mạng inter net Sách giáo khoa hố học 8 Sách gv hóa 8 (Dương Tất Tốn - Trần Q Sơn) Sách 250 bài tốn hóa học 8 Phương pháp. .. dạy học hố học (Nguyễn Cương - Nguyễn Mạnh Duy) Một số vấn đề đổi mới PPDH ở trường THCS (Cao Thị Thặng - Nguyễn Phú Tuấn) Rèn luyện kỹ năng giải bài tập (Ngơ Ngọc An) ………… oOo………… Nguyễn Thị Mai Trang Trường THCS Phước Hòa Tỉnh BRVT K23sinh hoa CĐSP NGHE AN Phương pháp dạy học nêu vấn đề và hướng dẫn hs phát hiện và giải quyết vấn đề trong hóa học 8 27 Phương pháp dạy học nêu vấn đề và hướng dẫn hs. .. xét khối lượng chất trước và sau phản ứng 13 Phương pháp dạy học nêu vấn đề và hướng dẫn hs phát hiện và giải quyết vấn đề trong hóa học 8 Hãy nêu định luật bảo tồn khối lượng ? Khi u cầu HS giải thích định luật u cầu HS dựa v sơ đồ tượng trưng cho phản ứng hóa học giữa khí hiđrơ và khí oxi tạo ra nước .Giải thích định luật Những ngun tử liên kết với nhau Có phân tử Số ngun tử O và ngun tử H Trước phản... trong trường hợp a,b một số là số chẵn 1 số là số lẻ hoặc cả hai đều lẻ a b Tổng qt: AxBy 11 Phương pháp dạy học nêu vấn đề và hướng dẫn hs phát hiện và giải quyết vấn đề trong hóa học 8 CTHH AxBy Hóa trị NT A Chỉ số NTB Hóa trị B Chỉ số nt B CaO Ca(II) O(II) AlPO 4 Al(III) PO 4(III) NaOH Na(I) OH(I) Nhận xét hóa trị và chỉ số của ngun tố này với hóa trị và chỉ số của ngun tố hay nhóm ngun tử kia trong. . .Phương pháp dạy học nêu vấn đề và hướng dẫn hs phát hiện và giải quyết vấn đề trong hóa học 8 GV đặt vấn đề từ cách dựa vào hóa trò nguyên tố H ta xác đònh được một số nguyên tố nhưng chưa đầy đủ vậy có thể xác đònh dựa theo cách nào nữa? Số Nhận xét hóa Cơng Số S Hóa ngun trị của ngun thức ngun tử Hóa trị ngun T Tên chất trị tử O tố khác vời Hóa ngun tố tố khác T O Chỉ số học khác Ngun... Phương pháp dạy học nêu vấn đề và hướng dẫn hs phát hiện và giải quyết vấn đề trong hóa học 8 2 Thử nêu định nghĩa Muối ? 3 Viết cơng thức dạng chung của các muối ? 4 Nêu cách gọi tên của các muối ? 5 Cho biết sự khác nhau giữa các muối trên ? 6 Muối có mấy loại ? Kể tên và cho ví dụ ? II CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN A BÀI TẬP TÍNH THEO CƠNG THỨC HĨA HỌC: Bài tập tính theo cơng thức hố học lớp 8. .. 8 Xác định cơng thức hóa học của hợp chất X Nguyễn Thị Mai Trang Trường THCS Phước Hòa Tỉnh BRVT K23sinh hoa CĐSP NGHE AN Phương pháp dạy học nêu vấn đề và hướng dẫn hs phát hiện và giải quyết vấn đề trong hóa học 8 Bài giải Gọi cơng thức của hợp chất X là : CxOy Ta có tỉ lệ : x : y = 3 12 : 8 16 = 0,25 : 0,5 = 1 : 2 Vậy cơng thức hóa học của X : CO2 Bài 5 :Một oxit của nitơ có phân tử khối là 1 08, ... Bài giải Phương trình hố học : CaCO3 to CaO + CO2 100 kg 56 kg 150 kg x ? kg Khối lượng CaO thu được ( theo lý thuyết) : x = 150.56 = 84 kg 100 Hiệu suất phản ứng : 23 Phương pháp dạy học nêu vấn đề và hướng dẫn hs phát hiện và giải quyết vấn đề trong hóa học 8 H= 67,2 100% = 80 % 84 Bài 2 : Sắt được sản xuất theo sơ đồ phản ứng: Al + Fe2O3 Fe + Al2O3 Tính khối lượng nhơm phải dùng để sản xuất được 1 68. .. z M C z = %C 100 Giải ra tìm x, y, z Chú ý : - Nếu đề bài khơng cho dữ kiện M : Đặt tỉ lệ ngang - Nếu đề bài có dữ kiện M : Đặt tỉ lệ dọc b) Bài tập vận dụng : Bài 1 : Một hợp chất có thành phần % về khối lượng các ngun tố : 70%Fe,30%O Hãy xác định cơng thức hóa học của hợp chất đó 19 Phương pháp dạy học nêu vấn đề và hướng dẫn hs phát hiện và giải quyết vấn đề trong hóa học 8 Bài giải : Chú ý: Đây... đã học, làm cho học sinh tin vào khoa học và từ đó u thích bộ mơn Do vậy học sinh nắm vững kiến thức và nhớ lâu, nhờ đó chất lượng bộ mơn ngày càng được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá giỏi ngày càng tăng, học sinh yếu kém ngày càng giảm III/KẾT LUẬN Nguyễn Thị Mai Trang Trường THCS Phước Hòa Tỉnh BRVT K23sinh hoa CĐSP NGHE AN Phương pháp dạy học nêu vấn đề và hướng dẫn hs phát hiện và giải quyết vấn đề . AN Phương pháp dạy học nêu vấn đề và hướng dẫn hs phát hiện và giải quyết vấn đề trong hóa học 8 PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ VÀ HƯỚNG DẪN HS PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG HÓA HỌC 8 A.PHẦN. AN Phương pháp dạy học nêu vấn đề và hướng dẫn hs phát hiện và giải quyết vấn đề trong hóa học 8 2. Một số hình thức tổ chức dạy học theo hình thức nêu vấn đề và giải quyết vấn đề . Trong dạy học. AN Phương pháp dạy học nêu vấn đề và hướng dẫn hs phát hiện và giải quyết vấn đề trong hóa học 8 Với suy nghĩ và trong thực tiễn làm công tác giảng dạy, tôi soạn thảo đề tổng kết kinh nghiệm “Hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Phương pháp dạy học nêu vấn đề và hướng dẫn HS phát hiện và giải quyết vấn đề trong hóa học 8, SKKN Phương pháp dạy học nêu vấn đề và hướng dẫn HS phát hiện và giải quyết vấn đề trong hóa học 8, SKKN Phương pháp dạy học nêu vấn đề và hướng dẫn HS phát hiện và giải quyết vấn đề trong hóa học 8

Từ khóa liên quan