0

Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B

20 1,725 8
  • Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 07:48

Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B PHẦN I : PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài : Để duy trì, nâng cao hiệu quả công tác phổ cập giáo dục tiểu học và đạt chỉ tiêu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi , đòi hỏi một trong những điều kiện không thể thiếu được đó là : “ Duy trì só số cho học sinh nói chung và học sinh dân tộc nói riêng” . Đây là vấn đề mà các cấp uỷ Đảng và chính quyền đòa phương quan tâm , chỉ đạo bằng các Nghò quyết của Đảng bộ huyện , xã , chi bộ nhà trường . Huyện uỷ đã tổ chức qn triệt đến các cấp uỷ đảng , các cơ quan ban ngành , đồn thể, đồng thời có cơng văn 199-CV/HU ngày 20 tháng 4 năm 2009 về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị 11-CT/TW của bộ chính trị khố X . Trong đó nhấn mạnh : các cấp uỷ đảng , chính quyền , các ban ngành đồn thể từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo , chỉ đạo tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức xã hội học tập theo tinh thần xã hội hố giáo dục , giúp học sinh bỏ học đi học lại , góp phần giảm tỉ lệ học sinh bỏ học , động viên mọi người đi học để thực hiện phổ cập giáo dục Tiểu học và Trung học cơ sở . Địa bàn xã Thuận Lợi là xã vùng sâu , vùng xa , tỷ lệ học sinh dân tộc chiếm 39,2% . Hằng năm tỷ lệ học sinh dân tộc bỏ học rất cao cụ thể năm học 2006-2007 Tiểu học Thuận Lợi B có : 40 em học sinh bỏ học chiếm tỉ lệ 9,87% cao nhất trong tồn huyện . Tỷ lệ học sinh bỏ học nhiều như thế khơng những ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả đào tạo của nhà trường cũng như ngành giáo dục của huyện, nó còn ảnh hưởng rất nhiều đến cơng tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi . Năm học 2007-2008 tơi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng nhà trường, trước những vấn đề nêu trên , tơi suy nghĩ rất nhiều : làm thế nào mà duy trì được sĩ số học sinh, để thực hiện tốt cơng tác phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi . Nên tơi đã chọn đề tài : “ Một số biện pháp quản lý nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B”. Nguyễn Thị Thu Anh 1 Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B 2. Mục đích nghiên cứu : Tìm ra các mguyên nhân chủ yếu dẫn đến học sinh bỏ học. Đề xuất những biện pháp quản lý nhằm duy trì sĩ số học sinh ở trường Tiểu học Thuận Lợi B. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu : Để dạt được mục đích nghiên cứu nêu trên đề tài tự xác định cho mình những nhiệm vụ nghiên cứu sau : 3.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài . 3.2. Tìm hiểu thực trạng và nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh bỏ học cao ở trường Tiểu học Thuận Lợi B. 3.3. Đề xuất biện pháp quản lý nhằm duy trì sĩ số học sinh giai đoạn 2008 -2010. 4. Phương pháp nghiên cứu : 4.1/ Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý thuyết : Đọc các tài liệu có liên quan đến công tác duy trì sĩ số, Các văn kiện , các chỉ, Nghị quyết của TW của Bộ chính trị, Đảng bộ huyện Đồng Phú , các Nghị quyết của Đảng ủy xã Thuận Lợi , Kế hoạch năm học của trường Tiểu học Thuận Lợi B. 4.2/ Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn : - Tôi đã dùng bảng hỏi, phỏng vấn Phụ huynh , học sinh và phỏng vấn Giáo viên. Điều tra hoàn cảnh gia đình học sinh, chế độ chính sách đối với học sinh dân tộc. 4.3/ Nhóm các phương pháp hỗ trợ : dùng bảng thống kê để nắm được số liệu học sinh bỏ học qua những năm học. Nguyễn Thị Thu Anh 2 Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B PHẦN II : NỘI DUNG CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN Bậc tiểu học là bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục quốc dân, là nơi tạo những cơ sở ban đầu cơ bản và bền vững cho trẻ em tiếp tục học lên bậc học cao hơn. Nhà trường tiểu học có vị trí, chức năng, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong việc hình thành nhân cách cho trẻ em, là nơi tổ chức một cách tự giác quá trình phát triển đúng đắn, lâu dài về tình cảm, trí tuệ, thể chất và các kỹ năng học tập, rèn luyện của học sinh. Mục tiêu, nhiệm vụ của trường tiểu học là đem đến cho trẻ em hạnh phúc được học tập, là làm cho trẻ em được hưởng thụ một nền giáo dục tốt đẹp ở trường tiểu học. Việc duy trì sĩ số trong các trường học , là một chủ trương lớn của ngành giáo dục nhằm cụ thể hoá các Nghị quyết của Đảng ta, đây là giải pháp có tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và bồi dưỡng những tài năng của đất nước. Vì chỉ trên cơ sở của sự phát triển phong phú, hài hoà có tính toàn diện của nhân cách thì tài năng con người mới có điều kiện nảy nở và phát triển một cách cơ bản và bền vững. Ở những trường tiểu học việc duy trì tốt sĩ số học sinh, học sinh được giáo dục toàn diện, được học đủ các môn học theo quy định, được thực hiện các hoạt động khác; đặc biệt các em được học các thầy cô giáo có tâm huyết, có tay nghề và tinh thần trách nhiệm cao, các em có đầy đủ các điều kiện và phương tiện học tập, các em được phát triển trong môi trường giáo dục đầy đủ, lành mạnh. Trong điều kiện đó, mỗi học sinh sẽ được phát triển theo khả năng của mình để đạt chất lượng cao, để trở thành học sinh giỏi và là tiền đề cơ bản để trẻ em tiếp tục phát triển và xuất hiện những tài năng sau này , các em sẽ là chủ nhân tương lai của đất nước . Với xã Thuận Lợi là xã vùng sâu , vùng xa , đồng bào dân tộc lại đông, kinh tế còn nghèo ,tri thức còn rất hạn chế , các em thì chưa xác định được việc học là quan trọng, dẫn đến bỏ học nhiều, với bản thân là một cán bộ quản lý trong nghề dạy học, Nguyễn Thị Thu Anh 3 Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B tôi chưa thấy trường nào bỏ học nhiều như trường này, ngay từ ngày đầu mới về trường tôi đã suy nghĩ làm thế nào để hạn chế việc bỏ học của các em và tôi đã quyết tâm tìm biện pháp để duy trì sĩ số học sinh ở trường Tiểu học Thuận Lợi B . Nguyễn Thị Thu Anh 4 Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA CÔNG TÁC DUY TRÌ SĨ SỐ Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN LỢI B : 1. Thực trạng công tác duy trì sĩ số ở trường Tiểu học Thuận Lợi B : Trường Tiểu học Thuận Lợi B là trường vùng sâu, vùng xa, còn nhiều điểm trường cách xa nhau, địa bàn dân cư rộng, nên việc xây dựng nề nếp , quản lý học sinh còn gặp nhiều khó khăn. Học sinh dân tộc chiếm 39,2%, đa số các em chưa xác định được việc học là quan trọng. Điều kiện kinh tế gia đình học sinh còn thiếu thốn. Phần đa phụ huynh học sinh lại không biết chữ nên không biết kèm con em khi ở nhà. Có một số học sinh lại chưa qua lớp mẫu giáo, nên các em nói Tiếng Việt chưa được thành thạo. Vì vậy các em rất khó tiếp thu bài. => Từ những khó khăn như trên dẫn đến nhiều năm liền tại trường TH Thuận Lợi B số lượng học sinh bỏ học rất nhiều , cụ thể : Năm học TS học sinh TSHS bỏ học Tỷ lệ Năm học 2005-2006 419 8 1,91% Năm học 2006-2007 405 40 9,87% Năm học 2007-2008 346 1 0,28% 2. Những nguyên nhân dẫn đến học sinh ở trường Tiểu học Thuận Lợi B bỏ học cao : Qua tìm hiểu , điều tra tôi nắm được các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến học sinh bỏ học cao, đó là: - Nguyên nhân thứ nhất từ phía gia đình và học sinh : + Trẻ em thuộc gia đình nghèo , đông con , các em không có áo quần lành lặn để đến lớp như bao bạn khác. Những học sinh này thường mặc cảm , tự ti về hoàn cảnh, tự cho thân phận của mình không bằng bạn bè , tự tách biệt khỏi tập thể , các em luôn cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương và chán nản dẫn đến bỏ học . Nguyễn Thị Thu Anh 5 Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B + Phần đa HS dân tộc, bố mẹ các em không biết chữ, nên khi đi học về không có ai kèm, dẫn đến học yếu, các em phải ở lại lớp nhiều năm liền cảm thấy xấu hổ thế là bỏ học . + Có một số em lại chưa qua lớp mẫu giáo, chưa làm quen với Tiếng Việt , các em phát âm rất khó, tiếp thu bài cũng chậm đâm ra chán nản , và khơng thích đi học. + Trẻ em thuộc gia đình thiếu bố ( mẹ) hoặc thiếu cả bố lẫn mẹ ; Tức là bố mẹ ly hơn hoặc bố mẹ hay cãi nhau . Số trẻ em này thường có tính khí bất thường , hay quậy phá , hờn giận , đánh nhau , tự ti , ủ ê , lúc nào cũng mặc cảm , tự cho mình thua kém và tự xa lánh bạn bè dẫn đến bỏ học . + Trẻ em mồ cơi bố hoặc mẹ , thường hay nhút nhát, ít hòa đồng , thường hay sợ hãi đám đơng , cảm thấy thua kém bạn bè, dẫn đến tự ti , mặc cảm và bỏ học. + Trẻ em thuộc gia đình có mức kinh tế trung bình, khơng đơng con, nhưng bố mẹ ít quam tâm đến con cái, lo kiếm sống , suốt ngày để các em lêu lổng , khơng quản lý giờ giấc. Số trẻ này rất tự do , bừa bãi , hay quậy phá , học ít chơi nhiều , hay trốn học, thường nói dối cha mẹ , thầy cơ , hay cãi lại người lớn , khơng biết nghe lời, ít có lòng tự trọng và thích là bỏ học . + Trẻ em thuộc gia đình khá giả, có của, hoặc bố mẹ có chức có quyền , được cha mẹ nng chiều. Thường những em này như những ơng trời con, tính khí đỏng đảnh, muốn gì được nấy, hay dỗi , thích thì học khơng thích thì thơi, đơi lúc còn tỏ ra khoe khoang coi thường bạn bè . - Ngun nhân thứ hai từ phía nhà trường và giáo viên : + Về cơng tác tổ chức và quản lí : Trường có 3 điểm lẻ, BGH trước đây lại chỉ có 2 người rất khó kết hợp với GV để quản lý học sinh . + Về đội ngũ giáo viên của trường có: 30 người. Nguyễn Thị Thu Anh 6 Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B Trình độ đào tạo giáo viên trong trường: có 29/30 người đạt chuẩn trở lên, Tuy đủ về số lượng nhưng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ không đồng đều, số giáo viên đạt “ Giáo viên dạy giỏi” các cấp còn ít, phương pháp dạy học và vận dụng phương pháp dạy học mới chưa được đồng bộ, chưa kích thích được hứng thú học tập của học sinh, đặc biệt đối với những điểm trường lẻ cách xa trung tâm. + Cơ sở vật chất - thiết bị trường học: Số phòng học của nhà trường có 08 phòng học cấp 4 được xây dựng đã lâu. Có 2 điểm trường chưa có điện. Chưa có phòng chức năng, và nơi làm việc riêng cho các bộ phận như :Y tế, công tác đội . Thư viện có rất ít sách tham khảo, chỉ đảm bảo đủ sách giáo khoa và sách giáo viên cho giáo viên giảng dạy. Thiết bị không đủ cho nhu cầu sử dụng giảng dạy trên lớp. Các em đến lớp không có quạt, không có đèn thắp sáng vào mùa mưa không có đủ sách giáo khoa, thiếu tập vở nên các em cũng chán nản và không thích đi học + Về công tác xã hội hoá giáo dục: Những năm trước đây công tác xã hội hoá chưa thực hiện tốt, một phần do dân trí địa phương thấp, cộng đồng chưa có sự quan tâm đúng mức. Do đó nhà trường hầu như là đơn thương, độc mã làm chủ trận địa giáo dục, có chăng chỉ là sự quan tâm của một bộ phận nhỏ phụ huynh. Tuy nhiên cũng có sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, Hội đồng Giáo dục xã nhưng chưa hiệu quả. + Về hiệu quả chất lượng giáo dục: Nhà trường đã thực hiện tốt chương trình, kế hoạch dạy học, nhưng do cơ sở vật chất thiếu thốn, phương pháp giảng dạy tích cực chưa được áp dụng sâu rộng. Vì vậy chất lượng giáo dục không cao. Hầu như không có học sinh giỏi cấp tỉnh và học sinh giỏi cấp huyện cũng rất hiếm hoi . Nguyễn Thị Thu Anh 7 Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B CHƯƠNG III : NHỮNG BIỆN PHÁP ĐỂ DUY TRÌ SĨ SỐ HỌC SINH Ở TRƯỜNG TH THUẬN LỢI B: Từ những ngun nhân nêu trên , tơi đã mạnh dạn đưa ra một số biện pháp để duy trì sĩ số học sinh như sau : A. Biện pháp thứ nhất áp dụng với gia đình và học sinh: Trước tiên tơi tìm hiểu từng hồn cảnh của những học sinh hay nghỉ học và những học sinh có nguy cơ bỏ học: Một trong những yếu tố quan trọng là tìm hiểu mơi trường và hồn cảnh sống của các em , bởi vì đó chính là cái nơi ni dưỡng và hình thành nhân cách của các em ngay từ thuở ban đầu. Để các em hình thành cho mình một hướng đi. Tơi tiến hành : Tìm hiểu qua phiếu thơng tin ( điều tra sơ yếu lý lịch) : Phiếu thơng tin này ngồi những thơng tin cơ bản: Họ tên bố, mẹ; địa chỉ; thêm cả hồn cảnh sống: gia đình em đó có mấy người ; em ấy là con thứ mấy; sở thích của em, thường chơi với bạn như thế nào. Tìm hiểu hồn cảnh gia đình bằng cách: đến tại gia đình các em , tiếp xúc với bố, mẹ các em để biết cụ thể hồn cảnh của những học sinh này. Tìm hiểu tính cách các em qua bạn bè . Tìm hiểu qua tổ, ấp ( thơng qua tổ trưởng, ấp trưởng của thơn ấp) . BGH cùng GV chủ nhiệm lớp theo dõi , thấy những HS nào nghỉ học từ 2 buổi trở lên , cho GV về ngay gia đình để tìm hiểu hoàn cảnh của các em , rồi kết hợp với thôn ấp đến nhà vận động các em đi học lại .Trường Lập danh sách những HS có nguy cơ bỏ học báo ngay với UBND xã quán triệt trong các buổi giao ban . Để các ấp trưởng nắm và về thôn ấp vận động bố mẹ nhắc nhở các em đi học . Nguyễn Thị Thu Anh 8 Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B Đồng thời tôi đưa ra biện pháp giáo dục trực tiếp , kết hợp với GV chủ nhiệm gần gũi tìm hiểu hoàn cảnh của các em và đưa ra biện pháp giáo dục linh hoạt với từng đối tượng : * Ở lớp 4 4 có 2 em Có nguy cơ bỏ học, 2 em này có hoàn cảnh gần giống nhau . Bố mẹ làm nghề tự do, suốt ngày lo kiếm sống , ít quan tâm đến con mình , nên ngoài giờ đến trường, các em suốt ngày lang thang trên đường , học ít chơi nhiều, đến lớp thường muộn giờ, do không biết sắp xếp thời gian ở nhà, có hôm 2 em này thức khuya xem phim, sáng ngủ quên, tự ý bỏ học mà gia đình không hay biết. Với đối tượng này tôi đã gần gũi các em vừa bằng tình thương , vừa nghiêm khắc cảnh cáo phê bình và chỉ ra hậu quả để các em sửa chữa . Ngoài ra tôi đã mời phụ huynh, họp riêng với cha mẹ của 2 em học sinh này. Đề nghị GV chủ nhiệm lớp lập nhật ký theo dõi có nhận xét kể cả GV dạy các môn chuyên . Tôi đã yêu cầu bố mẹ phối hợp với các thầy cô trong việc giáo dục cụ thể : Học sinh và cha mẹ cùng làm cam kết thực hiện những nội quy yêu cầu của nhà trường , của lớp đề ra . Lập thời gian biểu để học sinh thực hiện ở nhà , có sự giám sát của cha mẹ . Phân công học sinh khá, giỏi kèm cặp. Những học sinh được phân công giúp bạn điều chỉnh giờ học cho phù hợp, giảng bài cho bạn, học cùng bạn và trong lớp nhắc nhở động viên và kiểm tra vở ghi chép của các bạn. * /Ở lớp 2 3 có 2 em hoàn cảnh bố mẹ ly hôn ở với ông bà , các em rất nhút nhát tự ti hay mặc cảm , xa lánh bạn bè, học khá , nhưng không thích phát biểu xây dựng bài . có nhiều hôm 2 em đã rủ nhau nghỉ học . Tôi đã giao nhiệm vụ cho GV chủ nhiệm quan tâm gần gũi các em nhiều hơn , giúp các em lấy lại thăng bằng, đề nghị GV chủ nhiệm lớp giao cho 2 em, hai nhiệm vụ: 1 em làm lớp phó lao động , còn 1 em làm tổ trưởng , dần dần các em đã phát huy được vai trò của mình , trở thành những cán bộ lớp năng nổ , có trách nhiệm , khi các em có tiến bộ, tôi đã động viên các em kịp thời, bằng cách : thưởng cho các em những cuốn tập , những bộ áo quần quyên góp ở cô Nhật Anh của trường TH Tân Phú . Nguyễn Thị Thu Anh 9 Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B * / Ở lớp 2 4 có 1 em Bố mất sớm ở với mẹ, em học khá , nhưng rất bướng bỉnh,em cũng thường xun nghỉ học, hiểu được hồn cảnh của em , tơi đã trực tiếp gặp em thường xun , khun nhủ , đồng thời phát huy mặt tích cực của em là học khá , hướng em vào các hoạt động của tập thể như cho em vào đội bóng đá của trường, đội sao đỏ để theo dõi kỷ luật của các lớp bạn . Vừa để em làm vừa nghiêm khắc với những hành vi của em , một tháng sau em có chuyển biến rõ rệt, em đã đi học đều đặn trở lại . * Ở lớp 5 3 cũng có 1 em thường xun vi phạm về nề nếp học tập, hay đi học muộn , ăn mặc khơng theo nội quy của nhà trường , nhuộm tóc vàng , giờ học khơng ghi chép bài , hay nói chuyện trong lớp , quay ngang , quay ngửa , khuấy động trong lớp , người lớn nói khơng nghe lời , hay cãi lại , ln nghĩ ra mọi trò tinh nghịch ,hễ GV chủ nhiệm lớp la mắng là em nghỉ học. Qua tìm hiểu biết được em này con một gia đình khá giả , được bố mẹ nng chiều . tơi đã phải thực hiện nhiều biện pháp : chủ động gặp gỡ bố mẹ của em , bàn bạc góp ý với họ về biện pháp giáo dục, khơng chiều theo sở thích của các em và nghiêm khắc với những sai phạm . Nếu gia đình khơng giáo dục được sẽ đưa ra thơn ấp và đề nghị với UBND xã cắt mọi chế độ ưu tiên đối với đồng bào. * Ở lớp 5 4 có 3 em con nhà nghèo khơng có đủ áo quần , sách vở để đi học . Nhà trường đã kết hợp với Bí thư chi bộ của ấp Thuận Tiến đi qun góp SGK, tập vở, áo quần cũ tặng các em ngay vào đầu năm học. * Ở lớp 1 3 , 1 4 có 2 em chưa qua lớp mẫu giáo , các em khơng rành về Tiếng Việt , bố mẹ các em lại khơng biết chữ, tơi lên kế hoạch cho GV chủ nhiệm lớp kèm cặp cho các em ngay vào đầu năm học nhiều hơn những em khác. Cứ 1 tuần 2 buổi chủ yếu kèm cho các em biết đọc và biết viết . * Có một số em học yếu ở lại lớp nhiều năm , nên lớn tuổi, các em mặc cảm không thích đi học, năm học 2007-2008 nhà trường đã mở được 3 lớp phổ cập với Nguyễn Thị Thu Anh 10 [...]... năm học < /b> 2008-2009 trường < /b> khơng có học < /b> sinh < /b> b học < /b> ; học < /b> kỳ I năm học < /b> 2009-2010 trường < /b> cũng chưa có học < /b> sinh < /b> b học < /b> Cụ thể như sau : Năm học < /b> Năm học < /b> 2007-2008 Năm học < /b> 2008-2009 Học < /b> kỳ I năm học:< /b> TSHS 346 324 324 Số < /b> HS b học < /b> 1 0 0 2009-2010 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Nguyễn Thị Thu Anh 15 Tỷ lệ 0,28% 0 0 Một < /b> số < /b> biện < /b> pháp < /b> quản < /b> lý, < /b> nhằm < /b> duy < /b> trì < /b> sĩ < /b> số < /b> học < /b> sinh < /b> dân < /b> tộc < /b> ở < /b> trường < /b> Tiểu < /b> học < /b> Thuận < /b> Lợi < /b> B. .. duy < /b> trì < /b> sĩ < /b> số < /b> ở < /b> trường < /b> Tiểu < /b> học < /b> Thuận < /b> Lợi < /b> B và ngun nhân dẫn đến thực trạng - Chương III : Các biện < /b> pháp < /b> để duy < /b> trì < /b> sĩ < /b> số < /b> học < /b> sinh < /b> ở < /b> trường < /b> Tiểu < /b> học < /b> Thuận < /b> Lợi < /b> và kết quả đạt được 3 Phần III : Kết luận và kiến nghị : I Kết luận II Một < /b> số < /b> nhận định khái qt về khả năng vận dụng sáng kiến III Một < /b> số < /b> đề xuất kiến nghị Nhận xét , xếp loại của tổ chun mơn : Nguyễn Thị Thu Anh 18 Một < /b> số < /b> biện < /b> pháp < /b> quản < /b> lý,.< /b> .. gian Nhằm < /b> động viên những em học < /b> sinh < /b> học < /b> giỏi, chăm ngoan Thu hút những Nguyễn Thị Thu Anh 12 Một < /b> số < /b> biện < /b> pháp < /b> quản < /b> lý, < /b> nhằm < /b> duy < /b> trì < /b> sĩ < /b> số < /b> học < /b> sinh < /b> dân < /b> tộc < /b> ở < /b> trường < /b> Tiểu < /b> học < /b> Thuận < /b> Lợi < /b> B em học < /b> sinh < /b> hay b học < /b> vào các hoạt động phong trào, để các em tìm thấy những niềm vui trong trường < /b> , hạn chế tình trạng b học < /b> Giáo viên chủ động cụ thể hóa nội dung và đổi mới phương pháp < /b> giảng dạy cho phù hợp với.. .Một < /b> số < /b> biện < /b> pháp < /b> quản < /b> lý, < /b> nhằm < /b> duy < /b> trì < /b> sĩ < /b> số < /b> học < /b> sinh < /b> dân < /b> tộc < /b> ở < /b> trường < /b> Tiểu < /b> học < /b> Thuận < /b> Lợi < /b> B 4 trình độ, vận động các em ra lớp : 12 em, chuyển HS chính thức qua 26 em, tổng cộng là : 38 em Năm học < /b> 2008-2009 cũng mở được 3 lớp phổ cập với 3 trình độ, vận động ra lớp: 2 em cùng với học < /b> sinh < /b> lớp dưới lên, tổng cộng : 30 em Năm học < /b> 2009-2010 tiếp tục mở được 3 lớp phổ cập với 3 trình độ, tổng... tác quản < /b> lý Trường < /b> Tiểu < /b> học < /b> như tơi Xin chân thành cảm ơn ! Thuận < /b> Lợi < /b> ngày tháng năm 2010 Người thực hiện Nguyễn Thị Thu Anh PHỤ LỤC Nguyễn Thị Thu Anh 17 Một < /b> số < /b> biện < /b> pháp < /b> quản < /b> lý, < /b> nhằm < /b> duy < /b> trì < /b> sĩ < /b> số < /b> học < /b> sinh < /b> dân < /b> tộc < /b> ở < /b> trường < /b> Tiểu < /b> học < /b> Thuận < /b> Lợi < /b> B 1 Phần I : Phần Mở đầu : - Lý do chọn đề tài - Mục đich nghiên cứu - Nhiệm vụ nghiên cứu - Phương pháp < /b> nghiên cứu 2 Phần II : Nội dung : - Chương I : Cơ sở... pháp < /b> quản < /b> lý, < /b> nhằm < /b> duy < /b> trì < /b> sĩ < /b> số < /b> học < /b> sinh < /b> dân < /b> tộc < /b> ở < /b> trường < /b> Tiểu < /b> học < /b> Thuận < /b> Lợi < /b> B và PC GDTH ĐĐT trên địa b n quản < /b> lí coi cơng tác phổ cập là nền tảng của việc nâng cao chất lượng giáo dục KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Nhờ có những biện < /b> pháp < /b> nêu trên, cùng với sự tích cực cố gắng về mọi mặt, tập thể cán b giáo viên đồng lòng, đồn kết nhất trí cao, nên đến cuối năm học < /b> 2007-2008 trường < /b> TH Thuận < /b> Lợi < /b> B có 1 em b học.< /b> .. Danh mục các tài liệu tham khảo : Nguyễn Thị Thu Anh 19 Một < /b> số < /b> biện < /b> pháp < /b> quản < /b> lý, < /b> nhằm < /b> duy < /b> trì < /b> sĩ < /b> số < /b> học < /b> sinh < /b> dân < /b> tộc < /b> ở < /b> trường < /b> Tiểu < /b> học < /b> Thuận < /b> Lợi < /b> B 1 Chỉ thị 11-CT/TW của B chính trị khóa X 2 cơng văn 199-CV/HU của huyện ủy Đồng Phú ngày 20 tháng 4 năm 2009 3 Điều lệ trường < /b> Tiểu < /b> học < /b> 4 Tạp chí giáo dục 5 b o thời đại mới Nguyễn Thị Thu Anh 20 ... xã Nhà trường < /b> tích cực đóng vai trò chính trong hoạt động của Hội đồng Giáo dục xã, cơng tác tham mưu đề xuất với cấp uỷ đảng, chính quyền kịp thời và có hiệu quả Hàng năm Nguyễn Thị Thu Anh 13 Một < /b> số < /b> biện < /b> pháp < /b> quản < /b> lý, < /b> nhằm < /b> duy < /b> trì < /b> sĩ < /b> số < /b> học < /b> sinh < /b> dân < /b> tộc < /b> ở < /b> trường < /b> Tiểu < /b> học < /b> Thuận < /b> Lợi < /b> B nhà trường < /b> thường xun đề xuất với Hội đồng Giáo dục có những hoạt động thúc đẩy sự nghiệp giáo dục trong địa b n ngày... nhà trường < /b> Liên đội thiếu niên và các sao nhi đồng Hội đồng thi đua khen thưởng, thường xun tổ chức các đợt thi đua, đánh giá xếp loại thi đua hàng tháng Quy chế dân < /b> chủ trong hoạt động của nhà trường < /b> được xây dựng và thực hiện thường xun Mọi cơng việc đều được b n b c cơng khai, đảm b o tính tập trung, dân < /b> chủ Nguyễn Thị Thu Anh 11 Một < /b> số < /b> biện < /b> pháp < /b> quản < /b> lý, < /b> nhằm < /b> duy < /b> trì < /b> sĩ < /b> số < /b> học < /b> sinh < /b> dân < /b> tộc < /b> ở < /b> trường.< /b> .. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Nguyễn Thị Thu Anh 16 Một < /b> số < /b> biện < /b> pháp < /b> quản < /b> lý, < /b> nhằm < /b> duy < /b> trì < /b> sĩ < /b> số < /b> học < /b> sinh < /b> dân < /b> tộc < /b> ở < /b> trường < /b> Tiểu < /b> học < /b> Thuận < /b> Lợi < /b> B Để đảm b o được cơng tác duy < /b> trì < /b> sĩ < /b> số < /b> ,nâng cao chất lượng giáo dục và tiến tới mục tiêu phổ cập giáo dục Tiểu < /b> học < /b> đúng độ tuổi Cần có sự quan tâm hỗ trợ đúng mức của tồn xã hội Chúng tơi xin có một < /b> số < /b> đề xuất như sau: - Đối với ngành : Đề nghị có cơ chế chính sách đào . Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA CÔNG TÁC DUY TRÌ SĨ SỐ Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN LỢI B : 1 b học . Nguyễn Thị Thu Anh 5 Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B + Phần đa HS dân tộc, b mẹ các em không biết chữ, nên khi đi học. những em học sinh học giỏi, chăm ngoan. Thu hút những Nguyễn Thị Thu Anh 12 Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B em học sinh hay b học vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B, Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B, Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B

Từ khóa liên quan