0

SKKN Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở THCS

3 528 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:45

. Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở THCS Họ và tên : Tô Thị Khâm – Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Cát Bà 1 Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng. Thị Khâm – Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Cát Bà 2 Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở THCS Họ và tên : Tô Thị Khâm – Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Cát. Trường THCS thị trấn Cát Bà - Điện thoại: 0313688447 ; 0982726590 - E mail : khamthcscb@gmail.com 2. Tên sản phẩm: Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở THCS, SKKN Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở THCS,

Từ khóa liên quan