SKKN Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường mẫu giáo

15 2.1K 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2015, 07:04

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG MẪU GIÁO” TaiLieu.VN Page 1 I. PHẦN MỞ ĐẦU: Đất nước ta đã và đang bước vào thời kì mới, thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà mục tiêu là đến năm 2020 nước ta trở thành một nước công nghiệp. Để đạt được mục tiêu đó Đại hội Đảng lần thứ XI với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, toàn diện Giáo dục & Đào tạo với những định hướng khá cụ thể: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới toàn diện và phát triển nhanh giáo dục và đào tạo. Với quan điểm “Đổi mới căn bản, toàn diện nền Giáo dục & Đào tạo của Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt”. Trong công cuộc đổi mới giáo dục phải được bắt đầu ngay từ bậc học mầm non: Bởi vì MaCaRen Cô một nhà triết học nổi tiếng người Nga đã từng khẳng định: “90% những gì con người lấy được từ xã hội hình thành từ xã hội là từ trước tuổi lên 5”; Và Bác Hồ kính yêu của chúng ta lúc sinh thời cũng đã nói lời tâm huyết: “Trẻ em hôm nay là cái bóng cái hình của đất nước sau này, vì vậy đầu tư cho công tác giáo dục là một việc làm cần thiết…” Ngày nay Đảng và Nhà nước ta cũng đã xác định: “Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Mục tiêu của giáo dục mầm non là đào tạo nhân cách con người phát triển toàn diện”. Và: “Giáo dục mầm non là khâu đầu tiên của việc đào tạo nhân cách con người mới, tạo tiền đề cho sự phát triển về sau”. Để thực hiện được mục tiêu trên, trong sự nghiệp giáo dục thì đội ngũ cán bộ quản lý chính là lực lượng nòng cốt lãnh đạo đội ngũ giáo viên thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm học. Thực tế cho chúng ta thấy muốn trò tốt thì trước hết phải có thầy tốt, mà muốn có đội ngũ tốt thì phải có cán bộ quản lý tốt, phải biết tự hoàn thiện mình. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã chỉ rõ: Việc tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, xây dựng cán bộ trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, gắn bó với nhân dân. Có cơ chế và chính sách phát triển, tuyển chọn đào tạo bồi dưỡng cán bộ, trọng dụng những người có đức, có tài thực hiện đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh TaiLieu.VN Page 2 đạo trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ. Bác Hồ dạy: “Có cán bộ tốt, làm việc gì cũng xong Muốn việc thành hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém” Vì vậy với việc cán bộ quản lý phải tự hoàn thiện mình là một nhiệm vụ khác cũng không kém phần quan trọng, đó chính là công tác xây dựng phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, không ngừng chăm lo, cải thiện đời sống vật chất cũng như tinh thần cho đội ngũ giáo viên chính là một trong những nhân tố cơ bản nhất góp phần quyết định đến sự thành công hay thất bại vào việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm học đã xây dựng. Để làm được điều đó thì đòi hỏi người cán bộ quản lý phải có những biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên mang tính sáng tạo, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, của nhà trường. II. NỘI DUNG THỰC HIỆN SÁNG KIẾN 1. Thuận lợi, khó khăn: a. Thuận lợi Trong năm học gần đây nhà trường được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể trong toàn xã đầu tư xây dựng trường lớp khang trang, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học. Chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho đội ngũ cán bộ giáo viên ngày một tốt hơn. Phần lớn cán bộ giáo viên trong nhà trường có tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng như trong cuộc sống đời thường. - Đội ngũ giáo viên trẻ khỏe, yêu nghề mến trẻ, nhiệt tình trong công tác. - Trình độ đào tạo của giáo viên đạt chuẩn so với yêu cầu hiện nay. b. Khó khăn TaiLieu.VN Page 3 Bên cạnh những thuận lợi nêu trên thì nhà trường vẫn còn gặp không ít những khó khăn sau: - Trường Mẫu giáo xã Tân Ân là một trường mới thành lập, nằm trên địa bàn xã khó khăn nhất trong huyện. Cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, chưa có bếp ăn, đồ chơi ngoài trời và thiết bị tin học đưa vào phục vụ cho công tác giảng dạy. - Đội ngũ giáo viên đa số mới ra trường. Trình độ đào tạo hệ trung học sư phạm mầm non cử tuyển. Chính vì vậy trình độ chuyên môn còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Một số giáo viên chưa thật sự nỗ lực cố gắng trong công việc, chưa đầu tư làm đồ dùng đồ chơi để phục vụ cho các hoạt động của trẻ. Chưa thực sự linh hoạt sáng tạo trong công tác soạn giảng, chưa có kỹ thuật viết sáng kiến kinh nghiệm nhằm mục đích đổi mới biện pháp dạy và học đạt hiệu quả. Vì vậy chăm sóc giáo dục trẻ còn hạn chế. Chế độ đãi ngộ của giáo viên tuy đã được nâng lên xong vẫn còn thấp so với mặt bằng chung của xã hội. Do vậy, đời sống giáo viên mầm non còn gặp nhiều khó khăn dẫn tới một số giáo viên chưa yêu tâm công tác. - Xuất phát từ những thuận lợi khó khăn nêu trên nên tôi quyết định chọn đề tài: “Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường mẫu giáo xã Tân Ân” 2. Các biện pháp Biện pháp 1: Xây dựng ổn định đội ngũ giáo viên Muốn có chất lượng chăm sóc, giáo dục tốt thì trước hết phải làm tốt công tác xây dựng và ổn định đội ngũ giáo viên, vì đội ngũ giáo viên là những người trực tiếp làm công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ phần lớn trông vào sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ giáo viên. Để làm tốt công tác xây dựng và ổn định đội ngũ giáo viên, trước hết tôi quan tâm đến việc chọn, phân công chuyên môn giáo viên phù hợp với năng lực và điều kiện hoàn cảnh của từng người cụ thể: Chọn những giáo viên có trình độ chuẩn và trên chuẩn, có năng lực sư phạm khá trở lên, có kinh nghiệm trong công tác nuôi dạy trẻ có tinh thần trách nhiệm cao trong công TaiLieu.VN Page 4 việc trực tiếp dạy lớp Lá. Cố gắng duy trì ổn định đội ngũ giáo viên, hạn chế thấp nhất sự xáo chộn, thay đổi để giáo viên có đủ thời gian tích lũy những kinh nghiệm, yên tâm công tác, tuy nhiên để duy trì, phát huy chất lượng hiệu quả công việc của giáo viên thì cũng cần thiết phải quan tâm đến điều kiện và hoàn cảnh kinh tế của từng người. Chẳng hạn đối với giáo viên có con nhỏ, kinh tế khó khăn thì tạo điều kiện cho dạy ở những lớp bé. Mặt khác chọn những giáo viên có năng lực sư phạm tốt, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng tuyên truyền mang tính thuyết phục cao, trực tiếp làm tổ trưởng chuyên môn của các tổ, khối. Tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm tổ chức sinh hoạt chuyên môn cho các thành viên trong tổ vào thứ 7 tuần 1, 2 hàng tháng. Biện pháp 2: Chăm lo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên Xây dựng ổn định đội ngũ giáo viên là một việc làm cần thiết, xong không kém phần quan trọng đó là vấn đề chăm lo bồi dưỡng năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên là một việc làm thường xuyên và liên tục. Cần phải thường xuyên học tập, nghiên cứu tài liệu thì mới có cơ hội cập nhật được thông tin và những vấn đề mới mẻ vào trong thực tiễn dạy học đạt hiệu quả. Chăm lo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên bao gồm các khía cạnh sau: 2.1 Động viên giáo viên tích cực học tập văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ. Xuất phát từ thực tiễn ở trường tôi tỷ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn thấp, vẫn còn 1 giáo viên có trình độ văn hóa hết lớp 9(THCS) dẫn đến nhận thức và năng lực của giáo viên không có sự đồng đều. Do đó nhà trường gặp không ít khó khăn trong việc triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chính của năm học. Vì vậy trong thời gian gần đây tôi rất quan tâm tới việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và năng lực tác phong sư phạm cho đội ngũ giáo viên. Trong năm học vừa qua tôi luôn động viên và tạo mọi điều kiện cho giáo viên đi học để nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ như; học đại học tại chức, từ xa…để đạt trình độ trên chuẩn. Do được động viên quan tâm đúng mức nên trong năm học vừa qua nhà trường có 2 giáo viên đang theo học các lớp đào tạo trên chuẩn, góp phần nâng cao tỷ lệ giáo viên TaiLieu.VN Page 5 đạt trình độ trên chuẩn. Đây là một biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ giáo viên. 2.2 Tích cực kiểm tra giúp đỡ giáo viên về chuyên môn nghiệp vụ Ngoài việc tạo điều kiện để giáo viên đi học các kháo đào tạo sư phạm, tôi còn thường xuyên dành thời gian để kiểm tra, thăm lớp dự giờ giáo viên, kiểm tra việc thực hiện giờ giấc, quy chế chuyên môn của giáo viên. Tôi dựa vào phân phối chương trình, kế hoạch giáo dục tháng, tuần, ngày, dựa vào chủ đề chủ điểm để tiến hành kiểm tra giáo viên và việc thực hiện nội dung, kế hoạch giảng dạy hàng ngày. Tích cực dự giờ đối với những giáo viên yếu, tìm ra những thiếu sót trong chuyên môn. Để góp ý rút kinh nghiệm, trong một thời gian ngắn, tôi tiến hành kiểm tra, dự giờ lại để đánh giá xem sự chuyển biến của giáo viên đã đạt tới đâu. Nếu không có sự chuyển biến thì đánh vào thi đua học kỳ, lấy đó làm cơ sở để bình xét thi đua cuối năm học. 2.3 Tổ chức hội giảng, viết sáng kiến kinh nghiệm, bồi dưỡng phát triển nhân tố mới Song song với việc rèn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, năng lực cho giáo viên là chỉ đạo tốt hội giảng cấp trường, thi viết sáng kiến kinh nghiệm vào đầu tháng 11 kết quả 5/5 giáo viên tham gia. Trong đó có 1 giáo viên đạt loại giỏi đạt tỷ lệ 20%, 3 giáo viên đạt khá đạt tỷ lệ 60%, đạt yêu cầu 2, đạt tỷ lệ 40%. Thông qua hội thi nhằm mục đích tạo được thật nhiều cơ hội cho giáo viên được giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau làm giấy lên phong trào thi đua hai tốt trong nhà trường. Mặt khác, thông qua hội thi giúp cán bộ quản lý phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng những giáo viên có năng lực, kỹ năng sư phạm tốt tham gia hội thi cấp huyện trong những năm tới. Đây chính là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua và tổ chức thực hiện các hoạt động của nhà trường. 2.4. Tổ chức hội thi đồ dùng, đồ chơi tự làm cấp trường. Nhà trường đã phát động phong trào làm đồ dùng đồ chơi từ những nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương. Tổ chức hội thi đồ dùng đồ chơi tự làm cấp trường vào tháng 2 năm 2011 Kết quả 100% giáo viên có đồ dùng đồ chơi tham gia hội thi, trong đó: 2/12 bộ xếp loại A đạt tỷ lệ 16,66% TaiLieu.VN Page 6 3/12 bộ xếp loại B đạt tỷ lệ 25% 3/12 bộ xếp loại C đạt tỷ lệ 25% Tổng kết hội thi có trao phần thưởng theo cơ cấu: nhất, nhì, ba và khuyến khích. Số tiền thưởng được trích từ quỹ hội phụ huynh. Phần thưởng tuy nhỏ nhưng đã góp phần động viên tinh thần chị em giáo viên, tạo điều kiện thúc đẩy phong trào làm đồ dùng đồ chơi phục vụ dạy và học góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường. 2.5 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Năm học 2011 – 2012 là năm tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ là việc làm quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong trường mầm non. Muốn làm được điều đó thì trước hết giáo viên phải biết sử dụng thành thạo máy vi tính. Xong thực tế Tân Ân là một đơn vị còn có nhiều khó khăn. Phần lớn giáo viên chưa có điều kiện để tiếp xúc và làm quen với máy tính. Trong năm học vừa qua tôi đã động viên 4 giáo viên đi học các khóa đào tạo tin học vào buổi tối. Trong đó có 1 giáo viên có chứng chỉ B, 3 giáo viên có chứng chỉ A. Ngoài ra vào các buổi sinh hoạt chuyên môn hàng tháng, tôi đã tạo điều kiện cho giáo viên được làm quen và tiếp xúc với máy tính thông qua các hoạt động dạy học. Nhờ vậy mà năm học 2011-2012 chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường được nâng lên một cách đáng kể. Biện pháp 3: Xây dựng nề nếp dạy và học: Duy trì đổi mới nội dung, hình thức kiểm tra chất lượng định kỳ. 3.1. Xây dựng nề nếp dạy và học Thực tế cho thấy: Nếu chuyên môn của giáo viên vững vàng nhưng nề nếp dạy và học yếu thì việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên sẽ không phát huy được hiệu quả. Chính vì vậy song song với việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên là việc xây dựng nề nếp dạy và học. Trước hết phải không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, khơi dậy lòng nhiệt tình sẵn có của mỗi giáo viên. Mỗi giáo viên phải thật TaiLieu.VN Page 7 sự gương mẫu, tự giác trong công việc, quan tâm chăm sóc các cháu cẩn thận chu đáo để tạo được niềm tin của các bậc phụ huynh. Nhiệm vụ chính của trường mầm non là chăm sóc, nuôi dưỡng dạy dỗ các cháu, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng của trẻ trong thời gian ở trường. Thực hiện tốt kế hoạch đã được xây dựng, duy trì và phát huy tốt nề nếp quản lý của nhà trường, quy chế chuyên môn, nề nếp soạn giảng của giáo viên, nề nếp học tập của các cháu. Nề nếp của cô tốt thì đó là tấm gương sáng đối với các cháu, đưa các cháu vào nề nếp, còn nếu cô buông lỏng trong khâu quản lý trẻ thì nề nếp của trẻ sẽ yếu. Vì vậy tôi đã rất coi trọng việc xây dựng nề nếp của cô giáo theo tinh thần phương trâm kết hợp tác dụng, chỉ đạo của cô với vai trò tích cực chủ động của trẻ. Trước hết, tôi xây dựng quy định cụ thể về quy chế, nề nếp làm việc của giáo viên. Tổ chức cho cán bộ quản lý và giáo viên bổ xung, sau khi thống nhất cao về nội dung quy chế thì tổ chức học tập quy chế đã được xây dựng. Phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền nhà trường với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường như: đoàn thanh niên, công đoàn kiểm tra giám sát việc thực hiện của giáo viên. Qua kiểm tra, nếu phát hiện có giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn kịp thời điều chỉnh rút kinh nghiệm. Bên cạnh việc quy định rèn nề nếp cho giáo viên là việc rèn nề nếp học tập và vui chơi cho các cháu. Tôi thường xuyên nhắc nhở giáo viên phải rèn nề nếp cho các cháu ngay từ lớp Mầm và lớp Chồi, có vậy thì lên lớp Lá trẻ mới có được các kỹ năng và nề nếp tốt, tạo điều kiện thuận lợi và tâm thế vững vàng khi bước chân vào trường tiểu học. 3.2 Duy trì, đổi mới nội dung hình thức kiểm tra chất lượng định kỳ Như chúng ta đã biết, nếu các mặt khác làm tốt nhưng buông lỏng công tác thanh tra, kiểm tra giáo viên thì sẽ không quản lý, đánh giá được chất lượng dạy của giáo viên và chất lượng học tập của các cháu. Những việc làm tốt của giáo viên không được nhìn thấy, những điểm yếu của giáo viên không được chỉ ra để rút kinh nghiệm thì chất lượng dạy và học sẽ không thể nâng cao lên được. Hơn nữa nếu không kiểm tra đánh giá nghiêm túc thì giáo viên sẽ dễ dàng buông xuôi, bỏ qua hoặc thực hiện chỉ là lấy lệ, không có hiệu quả. Nội dung kiểm tra là các môn học và các hoạt động. Tuy nhiên trong mỗi lần kiểm tra, không thể kiểm tra được 100% số trẻ và cũng không thể kiểm tra được tất cả các môn học và các hoạt động. Vì vậy để giáo viên không TaiLieu.VN Page 8 chủ quan, không dạy lỏi và đánh giá được chất lượng dạy và học một cách khách quan thì đòi hỏi phải liên tục thay đổi nội dung và hình thức kiểm tra theo từng kỳ. Chất lượng kiểm tra là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua, có vậy mới thúc đẩy giáo viên hoạt động tích cực, chất lượng một cách tự nguyện, tự giác mà không cần phải liên tục theo dõi, thúc dục từ phía cán bộ quản lý của nhà trường. Biện pháp 4: Quán triệt giáo viên thực hiện tốt các phong trào thi đua do ngành, trường phát động. Thấm nhuần lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh “thi đua là yêu nước, những người thi đua là những người yêu nước”. Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức được nhiều phong trào thi đua gối sóng trong năm học do ngành phát động. Tại hội nghị dân chủ đầu năm học, Ban giám hiệu đã đề ra các chỉ tiêu thi đua về các mặt hoạt động của nhà trường và các danh hiệu thi đua mà mỗi tập thể và cá nhân cần phấn đấu, tiến hành phát động thi đua, tạo điều kiện thuận lợi để tất cả cán bộ quản lý và giáo viên đều phấn khởi đăng ký danh hiệu thi đua. Sau mỗi đợt thi đua, nhà trường đều có tổng kết, nêu gương những giáo viên có thành tích trong việc thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng kịp thời để chị em giáo viên phấn khởi tiếp tục phấn đấu. Nguồn kinh phí dành cho khen thưởng được trích từ nguồn quỹ hội cha mẹ học sinh. Biện pháp 5. Bồi dưỡng năng lực tuyên truyền cho giáo viên. Công tác tuyên truyền, vận động có tác dụng rất lớn tới chất lượng giáo dục và công tác nuôi dưỡng trẻ. Phần lớn thời gian của trẻ là học tập và vui chơi ở trường. Vì vậy vai trò chủa cô giáo trong việc chăm sóc giáo dục trẻ là rất quan trọng. Tuy vậy nếu chỉ có cô giáo thôi thì chưa đủ mà vẫn cần phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường, giữa cô giáo chủ nhiệm với cha mẹ của trẻ. Để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giữa gia đình và nhà trường, giữa cô giáo chủ nhiệm với cha mẹ của trẻ nhằm nâng cao chất lượng nuôi và dạy thì trước hết mỗi giáo viên phải là một tuyên truyền viên giỏi. Do khả năng của mỗi giáo viên có sự chênh lệch khác nhau nên nhà trường phải trực tiếp quan tâm tới việc bồi dưỡng năng lực tuyên truyền cho dội ngũ giáo viên. * Nội dung - Tuyên truyền vận động các cháu đến trường mầm non. TaiLieu.VN Page 9 - Vận động phụ huynh nộp tiền theo quy chế dân chủ để mua tài liệu, đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị học tập cho trẻ. - Vận động phụ huynh đóng góp quỹ hội và ủng hộ cây xanh ghế đá tạo cảnh quan cho trường. - Tuyên truyền kiến thức nuôi dạy con theo khoa học.v.v… * Hình thức - Tổ chức các góc tuyên truyền tại các khối lớp. - Tuyên truyền tại các cuộc họp phụ huynh, các hội thi. - Tuyên truyền ở mọi lúc, mọi nơi ( vào giờ đón trả trẻ mỗi ngày) - Tổ chức viết bài, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã. * Mục đích Thông báo các khoaûn đóng góp cần thiết để mua đồ dùng đồ chơi, tài liệu phục vụ cho trẻ hoaït động ngay từ đầu năm học. Xây dựng quỹ hội phụ huynh để thưởng cho giáo viên và học sinh có thành tích dạy tốt và học tốt, thăm hỏi động viên giáo viên và học sinh khi gặp tai nạn rủi ro… Hướng dẫn phụ huynh nắm được một số yêu cầu cần đạt về thể chất, trí tuệ ở từng độ tuổi. Phương pháp nuôi dạy con theo khoa học nhằm hướng tới các cháu có một thể lực tốt. Phần lớn các cháu có thể lực tốt thì tư duy của trẻ đều phát triển theo chiều hướng tích cực và ngược lại nếu thể lực của trẻ không tốt thì trẻ buồn phiền, thu động không tích cực tham gia vào các hoạt động, tư duy kém phát triển. Để làm tốt những yêu cầu của công tác tuyên truyền nhà trường cung cấp cho giáo viên kiến thức, tài liệu, những văn bản quy phạm pháp luật, luật giáo dục, điều lệ trường mầm non… Rèn cho giáo viên khả năng nói và viết để từ đó chị em giáo viên có kiến thức vững vàng khi thực hiện công tác tuyên truyền, vận động tới các bậc phụ huynh, các ban ngành đoàn thể ấp sở tại như trưởng ấp, bí thư chi bộ, chi hội phụ nữ đoàn thanh niên… Tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân trong công tác xã hội hóa giáo dục. Biện pháp 6: Sử dụng công tác quản lý phù hợp TaiLieu.VN Page 10 [...]... trong nhà trường Đội ngũ giáo viên là những người trực tiếp quyết định chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường Đội ngũ giáo viên là những người trực tiếp làm công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, là người quyết định sự thành công của một nhà trường Do vậy, người quản lý phải tìm tòi sáng tạo, cải tiến phương pháp giảng dạy, phương pháp quản lý để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhằm đáp ứng với... đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ giáo viên nhằm phát huy được tối đa khả năng và lòng nhiệt tình trách nhiệm của từng thành viên trong Hội đồng sư phạm 4 Kết luận Trong sự nghiệp giáo dục, đội ngũ cán bộ quản lý là một nhân tố cơ bản quyết định hoàn thành mục tiêu quản lý nhà trường, đồng thời đó cũng là một nhân tố có ý nghĩa trực tiếp quyết định chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. .. tự giác trong công việc - Trong những năm làm công tác quản lý, đặc biệt là năm 2011-2012 tôi đã vận dụng linh hoạt các phương pháp quản lý nêu trên Tùy từng hoàn cảnh, tùy từng cá nhân để áp dụng phương pháp quản lý sao cho phù hợp Tuyệt đối không sử dụng một biện pháp (phương pháp) duy nhất trong tình huống quản lý Trong nhà trường đội ngũ giáo viên là đối tượng chủ yếu của các nhà quản lý mà con... Về năng lực 00 sư phạm 00 03 50 03 50 Về chất lượng 01 giáo dục toàn diện 16,67 02 33,33 03 50 Các danh hiệu 01 thi đua 16,67 03 50 02 33,33 chuyên 01 nghiệp 3 Bài học kinh nghiệm Trong công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo người cán bộ quản lý cần phải: - Quan tâm tới việc xây dựng, ổn định đội ngũ giáo viên vì nếu có ổn định thì giáo viên mới phát huy được hết khả năng hiện có... viên phục tùng Phương pháp này nhằm khơi dậy sức mạnh tổ chức, xác lập trật tự kỷ cương của bộ máy giúp cho quyết định của cán bộ quản lý được thi hành một cách nhanh chóng và chính xác - Phương pháp tâm lý giáo dục: Cán bộ quản lý tác động đến giáo viên thông qua đời sống tâm lý giáo viên như: Tâm tư tình cảm, nguyện vọng… nhằm khai thác tiềm năng con người, kích thích ở giáo viên niềm say mê của con... dụng các phương pháp trong tình huống quản lý đòi hỏi phải hết sức khéo léo, linh hoạt và tế nhị bởi lẽ các phương pháp chỉ mang tính chất hỗ trợ còn quyết định thành TaiLieu.VN Page 11 công lại phụ thuộc chính vào tài năng vận dụng các phương pháp của người cán bộ quản lý Biện pháp 7: Cán bộ quản lý luôn tự hoàn thiện mình - Cán bộ quản lý phải luôn tự hoàn thiện mình Lâu nay cán bộ quản lý thường vẫn... quy tụ được đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức và năng lực sư phạm tốt, đoàn kết nội bộ, phục tùng cấp trên thì người cán bộ quản lý phải biết sử dụng phương pháp phù hợp, bao gồm 4 phương pháp quản lý sau: - Phương pháp thuyết phục: Cán bộ quản lý tác động vào nhận thức của con người bằng lý lẽ làm cho con người nhận thức đúng đắn và tự nguyện, thừa nhận các yêu cầu của người quản lý, từ đó có... và phẩm chất cơ bản sau: - Về phẩm chất: Người cán bộ quản lý phải có phẩm chất chính trị tốt, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương chính sách, pháp luật của nhà nước Luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động và các phong trào thi đua của nhà trường Sống hòa mình với tập thể giáo viên làm việc nhiệt tình nhất Tích cực học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý cho bản... phạt vật chất gắn liền với chất lượng thực hiện công việc được giao - Phương pháp hành chính tổ chức: Cán bộ quản lý tác động đến giáo viên trên cơ sở và quyền lực hành chính, bất kì một hệ thống quản lý nào cũng đều có mối quan hệ tổ chức, có quan hệ, quyền uy và phục tùng, quan hệ cá nhân và tổ chức Đây là phương pháp cưỡng bức đơn phương một bên là hiệu trưởng ra quyết đinh, một bên là giáo viên phục... hỏi giáo viên phải thế này, phải thế kia mà không cần để ý đến mình đã làm những gì và làm như thế nào trước đội ngũ giáo viên Như vậy công việc hiệu quả sẽ không cao, giáo viên sẽ không phục tùng, người cán bộ quản lý sẽ hoàn toàn không có uy tín đối với cấp dưới - Vì vậy, để tạo được uy tín đối với cấp dưới thì bắt buộc người cán bộ quản lý phải luôn tự hoàn thiện mình theo yêu cầu của người quản lý . pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường mẫu giáo xã Tân Ân” 2. Các biện pháp Biện pháp 1: Xây dựng ổn định đội ngũ giáo viên Muốn có chất lượng chăm sóc, giáo. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG MẪU GIÁO” TaiLieu.VN Page 1 I. PHẦN MỞ ĐẦU: Đất nước ta. pháp quản lý sao cho phù hợp. Tuyệt đối không sử dụng một biện pháp (phương pháp) duy nhất trong tình huống quản lý. Trong nhà trường đội ngũ giáo viên là đối tượng chủ yếu của các nhà quản lý

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan