SKKN một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

20 5.9K 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2014, 06:55

V.I.Lê Nin trong thư gửi học sinh Học viện trường Đảng Ca ri bê trong những ngày đầu cách mạng Tháng Mười Nga đã nói “ Trong bất kỳ nhà trường nào điều quan trọng nhất là phương hướng, thì các bài giảng phương hướng đó do cái gì quyết định ? Hoàn toàn do và chỉ do đội ngũ những người giảng. SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 1. MỞ ĐẦU 1.1) LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: V.I.Lê Nin trong thư gửi học sinh Học viện trường Đảng Ca ri bê trong những ngày đầu cách mạng Tháng Mười Nga đã nói “ Trong bất kỳ nhà trường nào điều quan trọng nhất là phương hướng, thì các bài giảng phương hướng đó do cái gì quyết định ? Hoàn toàn do và chỉ do đội ngũ những người giảng. Bác Hồ kính yêu cũng đã từng dạy: “ Muốn có chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa” – Con người xã hội chủ nghĩa trước hết là con người phải được đào tạo, có văn hóa, có kiến thức khoa học và xã hội, có tinh thần yêu nước, có đạo đức cách mạng, và để làm được thế, hơn lúc nào hết, chất lượng những người thầy cô giáo – đội ngũ đào tạo ra học sinh là một trong những động lực chủ chốt ảnh hưởng trực tiếp chất lượng của nhiều thế hệ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Với phương châm xem phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, là điều kiện phát huy nguồn lực con người, Đảng ta xác định mục tiêu cơ bản của giáo dục nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo con người Việt Nam có tri thức, có kỷ năng, có thái độ ứng xử đáp ứng được công cuộc đổi mới hiện nay. Muốn thực hiện được điều trên, đội ngũ giáo viên đóng vai trò quan trọng quyết định chất lượng giáo dục. Như vậy, giáo dục và đào tạo là chìa khóa mở cửa tiến vào tương lai. Để đào tạo nên con người mới “vừa hồng vừa chuyên” đáp ứng yêu cầu của xã hội, đòi hỏi người làm công tác quản lý nhà trường phải luôn trăn trở để tìm nhiều biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường, nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra. Cụ thể là đội ngũ giáo viên phải chuẩn hóa về trình độ đào tạo, có tư tưởng và lập trường -1- SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có lương tâm nghề nghiệp, giỏi về chuyên môn, năng động, sáng tạo. Xuất phát từ: - Yêu cầu đổi mới của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. - Từ mục tiêu đào tạo của giáo dục Tiểu học. - Từ vị trí, vai trò của giáo viên Tiểu học. - Từ chuẩn nghề nghề nghiệp giáo viên Tiểu học. - Từ thực trạng của đội ngũ giáo viên trường Tiểu học QT. Tôi đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài “ Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên” của trường Tiểu học QT. 1.2) ĐIỂM MỚI CỦA ĐỀ TÀI: Điểm mới của đề tài này là trang bị cho Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng những kiến thức cơ bản trong công tác quản lý nhà trường, nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Tiểu học. Một là, lập quy hoach, tuyển chọn, bổ sung nhân sự đội ngũ. Hai là, phân công bố trí giáo viên. Ba là, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Bốn là, động viên, khuyến khích vật chất và tinh thần cho đội ngũ giáo viên. 2. PHẦN NỘI DUNG 2.1) THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC QT. 2.1.1 Khái quát tình hình phát triển của trường Tiểu học QT: -2- SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên * Vài nét về tình hình xã hội Xã QT: Xã QT có dân số 11 456 người, với 2 463 hộ, đa số người dân đã được phổ cập Tiểu học. Là một địa phương mà dân cư thuộc 5 khu vực chính: A; B; C; D; E. Đời sống chung của người dân toàn xã đa số ở mức trung bình, số hộ nghèo toàn xã chiếm tỉ lệ khá đông. Nhìn chung mức sống của người dân xã QT đạt mức trung bình so với toàn huyện. Là một địa phương truyền thống hiếu học chưa cao, đa số người dân làm ăn phụ thuộc vào đồng ruộng , đời sống kinh tế gia đình còn gặp nhiều khó khăn thiếu thốn, phụ huynh học sinh còn chăm lo vào việc mưu sinh hàng ngày nên chưa quan tâm đến việc học hành của con em. Trong những năm gần đây việc học sinh bỏ học giữa chừng vẫn còn tồn tại. Hiện nay trên địa bàn xã QT tồn tại 4 trường học: 1 trường mầm non; 2 trường Tiểu học và 1 trường trung học cơ sở với hơn 3000 học sinh. Cơ sở vật chất trường học thực sự chưa đáp ứng được nhu cầu dạy và học, các phòng chức năng, các phòng học bộ môn đang còn thiếu, sân chơi bãi tập chưa đảm bảo, trang thiết bị dạy học còn nghèo cùng với đội ngũ giáo viên lớn tuổi vẫn còn tồn tại nhiều. Do đó phần nào cũng ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của nhà trường. * Tình hình phát triển của trường Tiểu học QT: Trường Tiểu học QT được thành lập từ năm 1995, đến nay đẫ được 18 năm tuổi, là trường nằm ở khu vực nông thôn nhưng lại ngay của ngõ của thị trấn nên hàng năm cũng đã thu hút được nhiều học sinh. Từ ngày thành lập đến nay trường luôn luôn phấn đấu không ngừng và nhiều năm liền đạt trường Xuất sắc. Đặc biệt trường Tiểu học QT đã được UBND tỉnh Quảng Bình công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức 2 vào năm 2006 và đã được kiểm tra công nhận lại. Hiện nay trường có 20 lớp với 556 học sinh, có 33 cán bộ giáo viên và nhân viên. 2.1.2. Khái quát tình hình đội ngũ giáo viên trường Tiểu học QT. -3- SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên + Tổng số giáo viên trực tiếp giảng dạy 27 đồng chí + Trình độ đạt chuẩn: 27/27 Tỉ lệ 100% + Trình độ trên chuẩn: 23/27 Tỉ lệ 85% + Năng lực sư phạm tính đến năm 2012 có 13 giáo viên đạt loại xuất sắc; 9 giáo viên đạt loại khá và 5 giáo viên đạt loại trung bình, không có giáo viên xếp loại năng lực sư phạm loại yếu. + Độ tuổi giáo viên trên 40 có 9 đ/c + Đảng viên có 25 đ/c. 2.1.3 Thực trạng công tác bồi dưỡng giáo viên ở trường Tiểu học QT. * Những việc đã làm được: Trong những năm qua, công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên được triển khai qua rất nhiều hình thức và đã thu được nhiều kết quả khả quan. - Bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho đội ngũ giáo viên: hầu hết các đồng chí giáo viên trong trường có lập trường tư tưởng vững vàng, có lối sống lành mạnh trong sáng, luôn mẫu mực và thực hiện được “ Tấm gương sáng cho học sinh noi theo”. Từ chỗ năm học 2009 chỉ có 18 đảng viên nay đã tăng lên 25 đảng viên. Đây là một sự phấn đấu không mệt mỏi của giáo viên và sự quan tâm của cấp ủy, lãnh đạo nhà trường mới có được kết quả như vậy. - Đội ngũ giáo viên của trường luôn đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Khi đồng chí mình gặp khó khăn, chị em trong trường đều góp sức giúp đỡ cả tinh thần và vật chất, biết chia sẻ cùng nhau khi vui buồn, tập thể chị em trong nhà trường thực sự như một tổ ấm. - Trong việc thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục, không phải đổi mới hoàn toàn mà trong quá trình tự đổi mới đó, vẫn kế thừa và phát triển phương pháp giáo dục cổ truyền, hữu ích, những sự vận dụng phải hết sức linh động, sáng tạo khi sử dụng phương pháp mới, tránh máy móc, cứng nhắc. -4- SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên - Phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo tạo điều kiện cho các giáo viên học các chứng chỉ trong hè. Nhà trường đã sắp xếp bố trí dạy thay thật khoa học để tạo điều kiện cho giáo viên được đi học để nâng cao chuẩn. Năm 2009 nhà trường chỉ có 13 đ/c trình độ đại học, 5 đ/c trình độ cao đẳng, nhưng đến nay đã có 23 đồng chí tôt nghiệp đại học. - Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và nhằm tạo điều kiện cho các giáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của nhau, trường còn tổ chức các giờ dạy mời bạn đồng nghiệp tới dự, góp ý kiến, giúp đỡ nhau về kỹ năng sư phạm và trình độ chuyên môn, tạo không khí cởi mở, thân thiện và thi đua cùng tiến bộ. Trong hè cũng tổ chức cho giáo viên được tham gia bồi dưỡng thường xuyên. Trường tổ chức triển khai chuyên đề. Bên cạnh đó lãnh đạo nhà trường cũng bố trí tăng cường việc kiểm tra, dự giờ đột xuất để nắm chắc trình độ, ý thức giảng dạy và những khó khăn nảy sinh để cùng giáo viên kịp thời giải quyết. Tổ chức thường xuyên các cuộc thi viết chữ đẹp bằng hai hình thức: thi viết trên giấy và viết trên bảng để rèn luyện thêm kỹ năng viết cho giáo viên. Mỗi cá nhân giáo viên đều có sổ cấp nhật kiến thức hàng ngày, sổ rèn chữ. Các tổ chuyên môn khi sinh hoạt cũng được cải tiến nội dung, thực tiễn, hiệu quả với những chuyên đề và nội dung cụ thể theo từng đợt sinh hoạt, không sinh hoạt chiếu lệ, chung chung. - Phó hiệu trưởng chủ động trong việc chỉ đạo, lên kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Phó hiệu trưởng cùng một số tổ trưởng trực tiếp thường xuyên đi dự giờ nắm chắc mặt mạnh, yếu từng đồng chí, chỉ rõ cho giáo viên từng bước đi, từng phương pháp cụ thể, yêu cầu giáo viên nắm chắc các đối tượng học sinh của mình, trình độ nhận thức, hoàn cảnh gia đình từng học sinh, qua đó có những biện pháp thích hợp và hiệu quả trong quá trình đứng lớp giảng dạy, nhằm mục đích giúp học sinh từ em yếu đến ẹm giỏi đều tiếp thu hết kiến thức của bài giảng. - Ban giám hiệu thường xuyên khuyến khích các giáo viên giỏi sáng tạo trong giảng dạy, viết báo cáo kinh nghiệm, phổ biến cho toàn thể giáo -5- SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên viên , tạo nên niềm hứng khởi công việc và sự đoàn kết gắn bó thương yêu, giúp đỡ nhau, cùng toàn trường một ý chí thi đua dạy tốt và học tốt. - Hàng năm có 100% giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm cấp trường. 3.2. Những việc chưa làm được: - Việc tuyển chọn và bổ sung nhân sự còn chịu sự tác động, điều tiết của cấp trên nên gây nên áp lực và sự nể nang cho người quản lí. Chính vì vậy sự lựa chọn giáo viên có năng lực để tuyển chọn về trường khó thực hiện như mong muốn. - Phân công bố trí giáo viên chưa hợp lý nên không phát huy được tiềm năng vốn có trong mỗi cá nhân, làm giảm chất lượng công việc. - Một số giáo viên thiếu tình thương trách nhiệm, thậm chí còn vi phạm các chuẩn mực đạo đức. - Chưa xây dựng được phòng truyền thống của nhà trường. - nhà trường đã thường xuyên tổ chức các hoạt động bồi dưỡng song kết quả mang lại chưa cao. - Trường dạy 10 buổi /tuần nên thời gian dành cho các buổi sinh hoạt chuyên môn còn eo hẹp. - Tổ chức các hội thi giáo viên giỏi còn mang tính hình thức. - Tổ chức học tập các chuyên đề còn ít, đặc biệt tổ chức cho giáo viên đi tham quan học tập các trường điển hình chưa thực hiện được. - Tinh thần tự học, tự bồi dưỡng của một số giáo viên còn hạn chế, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học trên lớp còn yếu, còn mang tính rập khuôn, máy móc. Kết quả xếp loại giáo viên năm học: 2010 – 2011 ( Khi chưa áp dụng sáng kiến) 2010-2011 -6- SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Nội dung SL % Giáo viên giỏi trường 5 Giáo viên giỏi Huyện 6 Giáo viên giỏi Tỉnh 3 Giáo viên giỏi các cấp 14 Xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp GV Tiểu học Xuất sắc: 6 Khá: 9; T Bình: 11 Giáo viên đạt lao động tiên tiến. 22/29 75.0% 2.2) MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO BỒI DƯỠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC QT. 2.2.1 Lập quy hoạch, tuyển chọn, bổ sung nhân sự đội ngũ. Lập quy hoạch nhân sự là việc xác định nhu cầu về số lượng, chất lượng, cơ cấu về cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhằm đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ của nhà trường. Khi lập quy hoạch nhân sự, cần căn cứ vào các văn bản pháp quy của Phòng giáo dục - UBND Huyện định biên cho các cơ sở giáo dục, căn cứ vào nội dung, kế hoạch giáo dục và thực trạng đội ngũ giáo viên trong nhà trường. Các biện pháp cụ thể trong lập quy hoạch nhân sự đối với trường Tiểu học QT trong giai đoạn hiện nay là: - Rà soát tình hình nhân sự. - Phân loại số lượng, chất lượng đội ngũ. - Lập kế hoạch nhân sự trên cơ sở yêu cầu của năm học mới. - Chú trọng công tác lựa chọn tổ trưởng chuyên môn, là người có phẩm chất, có tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật cao, có năng lực chuyên môn vững vàng. -7- SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên - Xây dựng tổ chuyên môn mang tính lồng ghép: chọn các môn tương đồng vào một tổ, tìm hạt nhân nổi trội làm tổ trưởng và nhóm trưởng. Khi năng lực chuyên môn và số lượng giáo viên của một số bộ môn tăng, đủ điều kiện thì tách tổ. Tuyển chọn, bổ sung nhân sự nhằm đảm bảo đủ số lượng giáo viên, nhân viên như bản quy hoạch đề ra. Biện pháp cụ thể là đề xuất với Phòng giáo dục và UBND huyện phân bổ các giáo viên bộ môn thiếu, giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy và năng lực chuyên môn giỏi, giáo viên đạt chuẩn. 2.2.2 Phân công, bố trí giáo viên Phân công, bố trí giáo viên, nhân viên là quyền hạn và trách nhiệm của người hiệu trưởng. Đó là việc phân công giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm các lớp trong trường. Nếu phân công hợp lý sẽ phát huy tối đa tiềm năng giáo viên, ngược lại phân công bố trí không hợp lý sẽ làm giảm chất lượng công việc cá nhân ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục chung của nhà trường. Đối với trường Tiểu học QT việc phân công bố trí giáo viên đòi hỏi người quản lí phải hết sức cẩn trọng. Biện pháp thực hiện: - Yêu cầu cá nhân đề đạt nguyện vọng. - Tổ chuyên môn trao đổi, bàn bạc trên cơ sở đánh giá năng lực giáo viên ở năm học trước. - Dựa trên cơ sở phân công của tổ để ra quyết định. - Do đội ngũ giáo viên chưa đồng bộ với số tiết giảng dạy theo bộ môn, đối với những giáo viên dạy không đủ tiết bộ môn của mình thì dựa vào khả năng, năng lực của giáo viên, khéo léo thuyết phục giáo viên chấp nhận dạy thêm một số tiết môn khác. Khi phân công giáo viên chủ nhiệm lớp, Nhà trường luôn đảm bảo các yêu cầu: -8- SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên - Phù hợp với trình độ đào tạo và năng lực của từng người. - Đảm bảo tính kế thừa có sự ổn định trong một thời gian nhất định ít nhất là 1 năm học. 2.2.3 Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao, hoàn thiện nhân cách của giáo viên. Muốn nâng cao chất lượng giáo dục trong trường tiểu học, người làm công tác quản lý cần đặc biệt quan tâm tới công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. * Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức và tư tưởng chính trị cho đội ngũ giáo viên. - Vấn đề nhận thức về tầm quan trọng của việc nâng cao đội ngũ nhà giáo đối với mỗi giáo viên là một công việc hết sức cần thiết. Hiểu và nhận thức đầy đủ về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp giáo dục giai đoạn hiện nay, mỗi một người thầy sẽ nhận thức đúng vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình đối với thế hệ trẻ. Nhận thức đúng điều đó, họ sẽ sẵn sàng đem hết khả năng của mình phục vụ cho sự nghiệp giáo dục. Ban giám hiệu nhà trường tranh thủ sự giúp đỡ, chỉ đạo của chi bộ tổ chức nói chuyện thời sự hoặc tổ chức các lớp học về tư tưởng Hồ Chí Minh, về độc lập dân tộc, về xu thế toàn cầu hoá, về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về sự nghiệp giáo dục. Sau các đợt học tập, giáo viên viết thu hoạch, nhà trường và chi bộ tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm. Tổ chức học tập nghị quyết của Đảng các cấp, các văn bản pháp quy, chỉ thị của Bộ Giáo dục- Đào tạo, luật giáo dục, điều lệ trường phổ thông, nhiệm vụ năm học của Sở Giáo dục- Đào tạo, kế hoạch năm học của trường. Yêu cầu 100% giáo viên tham gia. Đề xuất với chi bộ Đảng cử giáo viên ưu tú tham gia lớp cảm tình Đảng và phấn đấu kết nạp ít nhất 1 đồng chí ưu tú vào hàng ngũ Đảng Cộng sản trong một năm. -9- SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên - Trong quá trình bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ, phẩm chất đạo đức của người thầy phải được coi trọng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, người thầy phải xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Phải xây dựng thói quen làm việc có kỷ cương, nề nếp, lương tâm, trách nhiệm. Thông qua bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho thầy cô giáo có niềm tự hào gắn bó với nghề, với trường để tạo động lực phát triển nhà trường. Hàng năm, nhà trường kết hợp với tổ chức công đoàn cho giáo viên nghiên cứu luật giáo dục, luật công chức, xây dựng hòm thư góp ý để kịp thời điều chỉnh các hành vi thiếu chuẩn mực của giáo viên. - Bồi dưỡng lòng nhân ái sư phạm cho đội ngũ giáo viên là nội dung quan trọng trong công tác bồi dưỡng chất lượng giáo viên. Tình yêu thương học sinh là điểm xuất phát của mọi sự sáng tạo sư phạm và làm cho giáo viên có trách nhiệm cao với công việc. Tình yêu thương học sinh thể hiện trong các hoạt động giảng dạy và giáo dục, đó cũng là điểm xuất phát của tình yêu nghề nghiệp. Để tăng thêm lòng yêu nghề của người thầy, tập thể học sinh có sự tác động mạnh. Nhà trường kết hợp với tổ chức Đoàn thanh niên và Hội cha mẹ học sinh trong trường giáo dục con em, xây dựng kỷ cương nề nếp dạy học để tăng thêm lòng yêu trường, mến lớp trong mỗi người thầy. * Bồi dưỡng các kỹ năng sư phạm Đây là yêu cầu cơ bản, quan trọng trong công tác bồi dưỡng giáo viên. Bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cụ thể là: kỷ năng lập kế hoạch dạy học, kỹ năng dạy học trên lớp, kỹ năng tổ chức quản lý giáo dục học sinh, kỹ năng giao tiếp với học sinh, đồng nghiệp và cộng đồng, kỹ năng lập hồ sơ, tài liệu giáo dục giảng dạy. Đặc biệt trong khi tiến hành triển khai thực hiện chương trình nội dung sách giáo khoa mới, giáo viên cần phải có kỹ năng sử dụng các phương pháp dạy học tích cực và sử dụng thành thạo các thiết bị dạy học theo đặc trưng bộ môn. Giáo viên cũng cần có kỹ năng hướng dẫn học sinh tự học, kỹ năng ra đề kiểm tra, kỹ năng đánh giá học sinh. Các biện pháp thực hiện: -10- [...]... triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn 2010-2020, giúp nhà trường tạo dựng mũi nhọn trong đào tạo học sinh giỏi 2.2.4 Động viên, khuyến khích vật chất và tinh thần cho đội ngũ giáo viên * Khích lệ về vật chất -12- SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Sử dụng biện pháp khích lệ về vật chất trong quản lý nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là... Bình: 14 Giáo viên đạt lao động tiên tiến 22/29 25/31 80.6% 29/33 87.8% 75.0% 3 PHẦN KẾT LUẬN 3.1 Ý nghĩa, phạm vi áp dụng: Ý nghĩa: Đội ngũ giáo viên là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng giáo dục vì sự sống còn của giáo dục đào tạo là ở chất lượng giáo dục và hiệu quả -15- SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Nhưng thực tế trong năm qua, đội ngũ giáo viên trong... ngừng điều chỉnh để ngày càng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và xu thế chung của thời đại * Hiệu quả khi áp dụng đề tài: Nội dung Giáo viên giỏi trường Giáo viên giỏi 2010-2011 SL % 2011-2012 SL % 2012-2013 SL % 5 7 9 6 9 12 Huyện -14- SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Giáo viên giỏi Tỉnh Giáo viên giỏi các 3 14 4 20 4 25 cấp Xếp loại giáo viên Xuất.. .SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên - Tổ chức hội thảo cấp trường chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học nhằm cung cấp cho giáo viên kinh nghiệm trong soạn bài, lên lớp - Kết hợp với hội cha mẹ học sinh trong giáo dục con em: một tháng giáo viên chủ nhiệm mời ban chấp hành chi hội phụ huynh tham gia sinh hoạt với lớp ít nhất một lần - Kết hợp với... các biện pháp phù hợp song do giới hạn của một SKKN nên trong quá trình nghiên cứu còn có một số biện pháp chưa có điều kiện đi sâu và đó cũng chính là đề tài để cho tôi tiếp tục nghiên cứu sau này Phạm vi áp dụng: Áp dụng đối với tất cả cán bộ quản lí ở Trường Tiểu học -16- SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 3.2 Những kiến nghị, đề xuất: - Đề nghị Phòng giáo. .. vị, trong đề tài sáng kiến, tôi đã đề xuất bốn biện pháp quản lý nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại trường Tiểu học Một là, lập quy hoach, tuyển chọn, bổ sung nhân sự đội ngũ Hai là, phân công bố trí giáo viên Ba là, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Bốn là, động viên, khuyến khích vật chất và tinh thần cho đội ngũ giáo viên Những kết luận nêu trên cho thấy các nhiệm vụ của đề tài đã... Tóm lại, để quản lý nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trung học phổ thông có rất nhiều biện pháp Trên cơ sở nền tảng lý luận, người quản lý cần phải biết phân tích tình hình cơ sở, để từ đó đề ra các biện pháp phù hợp trong quản lý Trên đây là một số biện pháp quản lý mà chúng tôi cho là hữu hiệu để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường Tiểu học Quảng Thọ trong... thưởng cho giáo viên Tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương pháp tiếp tục triển khai - Kết hợp với tổ chức công đoàn, hội cha mẹ học sinh tổ chức chu đáo thăm hỏi kịp thời cán bộ giáo viên vào các ngày lễ lớn trong năm: ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày lễ Quốc khánh, ngày Tết -13- SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên - Tạo nguồn kinh phí: Trích một phần kinh... với CSTĐ cấp tỉnh mới xét nâng lương trước thời hạn thì quá khó so với giáo viên) Ngày 15 tháng 5 năm 2013 Người viết MỤC LỤC (Bạn có thể thay đổi - thêm bớt nên số trang thay đổi do vậy chúng tôi chỉ để sẵn danh mục Bấm phím tab sẽ ra các dấu … cách đều) -17- SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên PHẦN I MỞ ĐẦU .Trang 3 1 Lý do chọn đề tài 4... của đội ngũ giáo viên sẽ có ý nghĩa lớn cùng toàn ngành hoàn thành nhiệm vụ Một trường học có uy tín phải là một trường học có môi trường sư phạm lành mạnh, trong đó đội ngũ giáo viên là linh hồn, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo Vì thế mỗi một giáo viên phải biết cố gắng không mệt mỏi để xứng đáng là người giáo viên kiểu mẫu trong thời kỳ đất nước bước vào giao đoạn mới Xây dựng và nâng cao chất . vật chất. -12- SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Sử dụng biện pháp khích lệ về vật chất trong quản lý nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. cán bộ giáo viên và nhân viên. 2.1.2. Khái quát tình hình đội ngũ giáo viên trường Tiểu học QT. -3- SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên + Tổng số giáo viên. sự sống còn của giáo dục đào tạo là ở chất lượng giáo dục và hiệu quả. -15- SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Nhưng thực tế trong năm qua, đội ngũ giáo viên

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan