0
Tải bản đầy đủ (.doc) (103 trang)

Củng cố: Nhắc lại: Sự phát triển của MT

Một phần của tài liệu GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 4 (Trang 98 -99 )

- Quạt, bóng điện

4. Củng cố: Nhắc lại: Sự phát triển của MT

- Sự phát triển của MT - Khái niệm chương trình

- Chức năng các bộ phận của MT

5. Dặn dò:

- Làm B6, B7 (SGK/8) - Học bài cũ

- Xem trước bài mới: “Chương trình máy tính được lưu ở đâu?”

NS: 04/9/2011

ND: 06/92011

Tuần 3 - Tiết 5

I. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức: Sau khi học xong, HS có khả năng

- Hiểu biết về sự phát triển của máy tính, chương trình và bộ nhớ của máy tính

- Nhận diện và biết được tác dụng của đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD và thiết bị nhớ flash

2. Kỹ năng:

- Biết sử dụng được các thiết bị nêu trên

- Biết được chương trình máy tính được lưu ở đâu và lưu nhờ những bộ phận nào?

3.Thái độ: Thể hiện được tính tích cực sáng tạo trong quá trình học tập

II. Đồ dùng dạy học:

- Đ/v giáo viên: SGK, giáo án

- Đ/v học sinh: SGK, vở, dụng cụ học tập

III. Các hoạt động dạy và học:

1. Ổn định lớp2. Bài cũ: 2. Bài cũ:

? Em hãy cho biết, khi tính chu vi hình vuông với cạnh đã biết, thông tin vào và thông tin ra là gì?

3. Bài mới:

- Giới thiệu bài: Khi em soạn thảo văn bản, hay vẽ hình mà muốn lưu lại để lần sau

dùng, chỉnh sửa hay in thì em phải lưu bài lại. Vậy bài được lưu ở đâu và lưu như thế nào? Đó chính là nhờ các thiết bị lưu trữ.

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung

1. Hoạt động 1:

- Nhắc lại khái niệm chương trình - Những chương trình và thông tin quan trọng thường được lưu trên đĩa cứng

- Lắng nghe

- Lắng nghe và ghi chép

1. Đĩa cứng:

- Đĩa cứng là thiết bị lưu trữ quan trọng nhất, được lắp đặt trong thân máy tính

Một phần của tài liệu GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 4 (Trang 98 -99 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×