SKKN LỒNG GHÉP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀO MÔN SINH HỌC Ở THCS

22 2.8K 6
SKKN LỒNG GHÉP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀO MÔN SINH HỌC Ở THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường Người viết: Nguyễn Tuấn Anh Phần I: Đặt vấn đề “Từ người sinh ra, người luôn gắng sức thay đổi môi trường - Con người gieo trồng, gặt hái, xây dựng, phá hủy Cảnh quan xanh tươi nhanh chóng trở thành khối bê tơng xám xịt Thế giới tự nhiên xung quanh trở nên ọp ẹp - tất chúng ta, giống người đương thời, ích kỷ khơng sẵn lịng bỏ thói xấu mình” (Peter Sahdbach Cheshire, Vương quốc Anh ‘Trẻ em nghĩ màu xanh’ 1988, UNEP, Nairobi) Đó nhận xét trẻ em môi trường để nhắc nhở mối quan tâm quan trọng là: Trách nhiệm hệ bảo vệ trái đất cho cháu Điều thể lời giới thiệu Tuyên ngôn Stockholm Môi trường Con người (1972) biểu thị quan tâm tới cháu chúng ta: “Bảo vệ cải thiện môi trường cho hệ hôm mai sau trở nên mực tiêu cấp bách nhân loại – mục tiêu kiên trì hài hịa với mục tiêu xây dựng nèn hịa bình phát triển kinh tế xã hội toàn giới” Như vậy, với tính chất việc bảo vệ mơi trường (BVMT) mà việc giáo dục bảo vệ môi trường (GDBVMT) hoạt động tiến hành từ lâu phạm vi toàn giới Ở nước ta nay, vấn đề BVMT trở nên cấp bách hết mơi trường bị hủy hoại nghiêm trọng, gây nên cân sinh thái, cạn kiệt nguồn tài ngun, nhiễm khơng khí, đất, nguồn nước khắp nơi ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống Các vấn đề môi trường ngày coi trọng giáo dục Việt Nam Một môi trường xanh, sạch, đẹp vô cần thiết sống củ Nó đảm bảo cho sống tố đẹp Những trẻ em giáo dục cách tơn trọng mơi trường xung quanh góp phần gìn giữ mơi trường tồn trái đất Đó lí giáo dục mơi trường coi yếu tố chu chốt chương trình giáo dục phổ thông Lồng ghép giáo dục môi trường vào môn học cách tiếp cận hiệu nhằm giáo dục cho hệ trẻ có định đắn môi trường nhiều tình khác sống Qua tìm hiểu tơi thấy chương trình mơn sinh học lớp 9, phần “Sinh vật Môi trường” học tốt để lồng ghép GDBVMT cho học sinh cuối cấp THCS Xin trình bày số ý kiến cá nhân Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường Người viết: Nguyễn Tuấn Anh Phần II Nội dung I/ Nhận thức vấn đề Giáo dục môi trường: 1.GDBVMT chương trình THCS nhằm đạt mục tiêu sau:  Kiến thức : Học sinh có hiểu biết : Khái niệm môi trường, hệ sinh thái, thành phần môi trờng, quan hệ chúng  Nguồn tài nguyên, khai thác, sử dụng, tái tạo phát triển bền vững  Mối quan hệ người - dân số môi trường  Sự ô nhiễm suy thối mơi trường (hiện trạng, ngun nhân, hậu quả)  Các biện pháp bảo vệ MT (MT địa phương, quốc gia, khu vực, toàn cầu)  Thái độ – Tình cảm :  Có tình cảm u q, tơn trọng thiên nhiên  Có tình u q hương, đất nước, tơn trọng di sản văn hóa  Có thái độ thân thiện với mơi trường ý thức hành động trước vấn đề môi trường nảy sinh  Có ý thức : - Quan tâm thường xun đến mơi trường sống cá nhân, gia đình, cộng động - Bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ rừng, bảo vệ đất đai, bảo vệ nguồn nước, khơng khí - Giữ gìn vệ sinh, an tồn thực phẩm, an toàn lao động - Ủng hộ, chủ động tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, phê phán hành vi gây hại cho môi trường  Kĩ – Hành vi :  Có hành động cụ thể bảo vệ môi trường  Tuyên truyền, vận động người tham gia hoạt động bảo vệ MT gia đình, nhà trường , xã hội Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường Người viết: Nguyễn Tuấn Anh 2.Nội dung GDBVMT chương trình THCS, gồm chủ đề :i dung GDBVMT chương trình THCS, gồm chủ đề :ng trình THCS, gồm chủ đề :m chủ đề : đề : cơng trình THCS, gồm chủ đề : :n : TT Tên chủ đề Nội dung - Khái niệm môi trường Môi trường sống - Môi trường tự nhiên - Môi trường nhân tạo - Tài nguyên thiên nhiên - Con người thành phần môi Quan hệ trường người mơi - Vai trị mơi trường người trường - Tác động conngười mơi trường - Ơ nhiễm MT : Ơ nhiễm nước, khơng khí, Sự nhiễm suy tiếng ồn, nhiễm biển thối mơi trường - Chất thải - Suy thoái rừng - Suy thoái đất - Suy giảm đa dạng sinh học - Những quy định pháp luật bảo vệ Các biện pháp bảo môi trường phát triển bền vững vệ trường, phát triển - Các hoạt động bảo vệ môi trường bền vững - Nhiệm vụ học sinh việc bảo vệ mơi trường Mỗi mơn học góp phần giải nội dung nêu Ví dụ môn Sinh học giúp học sinh hiểu đa dạng sinh học việc bảo vệ chúng Mơn Hóa học giúp cho học sinh hiểu việc sử dụng phân bón hóa học thuốc bảo vệ thực vật có ảnh hưởng sinh vật cần sử dụng chúng cách hợp lí Mơn Ngữ văn, mơn Mĩ thuật, Âm nhạc…giáo dục em tình u thiên nhiên, trân trọng di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, niềm xót thương nét đẹp tạo hóa phá hoại Mơn địa lí giúp em biết tài nguyên khoáng sản đất nước, việc khai thác sử dụng chúng cách hợp lí, bảo đảm phát triển bền vững… Đặc biệt hoạt động ngồi lên lớp có Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường Người viết: Nguyễn Tuấn Anh ưu việc GDBVMT Qua hoạt động, mặt củng cố kiến thức môi trường, mặt khác rèn luyện kĩ hành động mơi trường, kĩ phân tích, đánh giá mơi trường 3.Xác định mục tiêu GDBVMT môn học: Để xác định mục tiêu GDBVMT môn cần :  Nghiên cứu mục tiêu GDBVMT THCS  Nghiên cứu mục tiêu môn học  Suy nghĩ xem môn học góp phần thực mục tiêu mục tiêu GDBVMT cấp :  Về kiến thức  Về tình cảm - thái độ  Về kĩ - hành vi bảo vệ môi trường  Trao đổi với đồng nghiệp mơn  Bổ sung, chỉnh sửa, hồn thiện mục tiêu 4.Xác định mục tiêu GDBVMT qua tiết học: Để xác định mục tiêu GDBVMT qua bài, cần tiến hành theo bước sau :  Rà soát SGK, chọn  Nghiên cứu nội dung hướng dẫn sách SGV chọn  Xác định nội dung GDBVMT tích hợp học chọn  Xác định mục tiêu GDBVMT sở trả lời câu hỏi :  Bài giúp cho học sinh hiểu biết mơi trường biện pháp BVMT ?  Bài học có phần giáo dục ý thức BVMT cho học sinh khơng ? Nếu có giáo dục ý thức BVMT ?  Bài học có góp phần rèn luyện kĩ - hành vi BVMT không ? Nếu có kĩ cụ thể ? Đối với học sinh THCS, cần giáo dục ý thức quan tâm đến môi trường , trang bị cho họ hiểu biết kĩ cần thiết để họ có khả xử lí số vấn đề mơi trường cụ thể Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường Người viết: Nguyễn Tuấn Anh II/ Lồng ghép giáo dục môi trường phần “Sinh vật Môi trường” Tìm hiểu nội dung chương trình “Sinh vật Mơi trường” Chương trình “Sinh vật Mơi trường” phân phối học kỳ II môn sinh học lớp Gồm bốn chương, chương có điển hình thiết kế theo lối mở dễ dàng lồng gép nội dung GDBVMT, cụ thể sau: - Chương I : Sinh vật môi trường Giúp học sinh nắm khái niệm môi trường, nhân tố sinh thái môi trường, tác động nhân tố vô sinh hữu sinh lên sinh vật - Chương II: Hệ sinh thái Giúp học sinh nắm khái niệm quần thể, quần xã, hệ sinh thái: bao gồm quần xã sinh vật khu vực sống quần xã (sinh cảnh) Sự tác động qua lại quần xã sinh cảnh tạo nên nhiều mối quan hệ, quan hệ dinh dưỡng có vai trò quan trọng thể qua chuỗi lưới thức ăn Trong chương II em cần nắm vững đặc điểm quần thể người, tác động tăng dân số đến phát triển xã hội - Chương III: Con người, dân số môi trường Giúp học sinh nắm tác động người mơi trường: Những tác động tích cực tiêu cực Khái niêm ô nhiễm môi trường khơng khí, đất, nguồn nước… hậu tình trạng ô nhiễm biện pháp nhằm hạn chế ô nhiễm mơi trường Bài thực hành với mục tiêu tìm hiểu nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường địa phương, giáo dục cho em ý thức tham gia phịng chống nhiễm mơi trường - Chương IV: Bảo vệ môi trường Giúp học sinh nắm tầm quan trọng tác dụng biện pháp sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên, biện pháp bảo vệ thiên nhiên hoang dã đa dạng hệ sinh thái Nắm được: tinh thần Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường Người viết: Nguyễn Tuấn Anh Luật bảo vệ môi trường, hành vi người vi phạm Luật bảo vệ môi trường Nội dung GDBVMT lồng ghép cụ thể: Chương I: Sinh vật Môi trường Bài 41: Môi trường nhân tố sinh thái Nội dung Khái niệm môi trường: Hoạt động dạy Sử dụng phim đèn chiếu với nội dung sau: Thỏ rừng Kết luận: Tất yếu tố tạo nên môi trường sống thỏ rừng Hỏi: Môi trường sống gì? Các loại trường sống mơi Đưa bảng có sẵn loại mơi trường: Mơi trường đất - khơng khí; Mơi trường nước; Mơi trường sinh vật Và tên số sinh vật: Cây hoa hồng, cá chép, bướm, sâu đục thân lúa, giun tròn, giun đốt, ếch, địa y… Yêu cầu: Điền tên sinh vật theo môi trường sống phù hợp? Hỏi: Con người có Nhấn mạnh ảnh tác động tích cực tiêu hưởng nhân tố cực tới môi trường? Nhấn mạnh: Để BVMT người tới môi sống cần chung sức ngăn trường chặn hành vi tiêu Hoạt động học - Điền từ: Nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, mưa, thức ăn, thú vào mũi tên - Khái quát thành khái niệm môi trường - Điền tên sinh vật theo môi trường sống chúng đưa kết luận vầ loại mơi trường sống - Trả lời: Những tác động tích cực: cải tạo, nuôi dưỡng, lai ghép, bảo Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường Người viết: Nguyễn Tuấn Anh cực gây ô nhiễm môi trường cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên tồn Những tác động tiêu cực: săn bắn, đốt phá, xả rác bừa bãi Bài 44: Ảnh hưởng lẫn giưa sinh vật Mục tiêu: - Học sinh mối quan hệ loài khác loài - Học sinh rõ ý nghĩa mối quan hệ Hoạt động dạy I/ Quan hệ lồi: Hoạt động học Các sinh vật lồi có + Quan hệ hỗ trợ: dạng quan hệ nào? Chống gió bão, tránh kẻ thù, Cây thơng, tre … mọc thành khóm, kiếm thức ăn thành rừng Con kiến, trâu rừng sống thành bầy, đàn có lợi cho + Quan hệ cạnh tranh: chúng? Thiếu thức ăn, nơi ở, ô nhiễm môi Khi số lượng cá thể lồi q đơng trường sống khu vực sống gây bất lợi gì? Trong trồng trọt chăn ni người ta Tạo cánh đồng chuyên canh lợi dụng mối quan hệ hỗ trợ ngô, lúa: tránh gió bão, tăng hiệu nào? thụ phấn Ni vịt đàn, lợn đàn: chúng tranh ăn, mau lớn II/ Quan hệ khác loài: Hỏi: Một to vườn bị chặt có ảnh hưởng đến sinh vật sống xung quanh khu vực không? Hỏi: Nhiều cổ thụ rừng bị chặt phá sinh vật sống khu rừng bị ảnh hưởng nào? Vậy, chặt cần quan tâm đến ảnh hưởng đến mơi trường xung quanh Cây to nơi làm tổ kiếm thức ăn kiến, chim Cây to nơi bám địa y che nắng cho nhiều bụi khác Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường Người viết: Nguyễn Tuấn Anh Liên hệ GDBVMT: Em có nhận xét tình trạng lâm Khơng khai thác rừng bừa bãi tặc chặt phá rừng nay? Bài 45: Thực hành Tìm hiểu mơi trường Lựa chọn hình thức quan sát thiên nhiên Đây hình thức có nhiều điều kiện thích hợp để giáo dục lịng yêu thiên nhiên ý thức BVMT Khu vực quan sát: 1/ Vườn trường: môi trường nhân tạo 2/ Ao nước vườn nhà trường, bờ ao có nhiều xanh mọc tự nhiên gần với môi trường tự nhiên Học sinh quan sát nhiều sinh vật sống khu vực như: Bụi khoai nước, loại cỏ gà, cỏ bợ, cỏ thài lài, cỏ ba lá, bụi găng, lim xanh nhện, kiến, giun đốt, nhái, cóc Các em thấy nhiều địa y thân lim xanh, nhiều mạng nhện bụi găng … Trả lời câu hỏi: - Số lượng sinh vật em quan sát được? - Em quan sát thấy có loại mơi trường sống? Mơi trường sống có số lượng sinh vật nhiều nhất? Mơi trường nhất? Các em cịn thấy đoạn bờ ao có nhiều giấy vụn, vỏ kẹo rác thải học sinh ăn qùa vặt vứt qua cửa sổ phòng học Yêu cầu học sinh nhận xét thay đổi môi trường khu vực (Cỏ bị rác thải lấp lên, khơng khí có mùi, có nhiều ruồi nhặng) Liên hệ GDBVMT: Trả lời câu hỏi: - Tác hại xả rác bừa bãi? - Cần làm để bảo vệ mơi trường tự nhiên? Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường Người viết: Nguyễn Tuấn Anh Chương II: Hệ sinh thái Bài 47 Quần thể sinh vật Sau học sinh năm khái niệm Quần thể sinh vật đặc trưng quần thể, giáo viên cần nhấn mạnh phần Ảnh hưởng môi trường tới quần thể sinh vật cách đưa hệ thống câu hỏi câu trả lời sau: Câu hỏi: Các nhân tố môi trường ảnh hưởng tới đặc điểm quần thể? Trả lời: Số lượng cá thể quần thể tức làm thay đổi mật độ quần thể Câu hỏi: Mật độ quần thể điều chỉnh tự nhiên nào? Trả lời: Mật độ quần thể điều chỉnh chế trì trạng thái cân quần thể: Khi mật độ cao, điều kiện sống suy giảm, quần thể dẫn đến giảm số lượng tượng di cư phận quần thể, giảm khả sinh sản mắn đẻ cá thể cái, giảm sức sống sót cá thể non già… Khi mật độ giảm, điều chỉnh theo hướng ngược lại, khả sinh sản khả sống sót cá thể quần thể tăng cao Tuy nhiên, nhiều trường hợp, mật độ giảm xuống thấp khả phục hồi gặp khó khăn dẫn tới diệt vong Liên hệ GDBVMT: Qua tượng rút kết luận gì? Trả lời: Con người hoạt động làm thay đổi trường sống tự nhiên quần thể, thay đổi cân quần thể Cần tôn trọng môi trường tự nhiên quần thể Bài 48: Quần thể người Học sinh cần nắm số đặc trưng quần thể người liên quan đến vấn đề dân số, từ nhận thức dân số phát triển xã hội, để sau em với người dân thực tốt Pháp lệnh dân số Giáo viên đưa tài liệu tham khảo sau: Một nhận xét trẻ em: “Kiểm sốt dân số đóng vai trị lớn mơi trường Càng đơng người làm cho mơi trường lộn xộn Điều gây bệnh hoạn mơi trường xung quanh Ví dụ, bạn đến thăm nhà có đơng con, nhà đơi Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường Người viết: Nguyễn Tuấn Anh trở nên bẩn thỉu bùa bãi Điều xảy với giới S Asokan, Madras, India, ‘Trẻ em nghĩ màu xanh’ 1988, UNEP, Nairobi” Liên hệ GDBVMT: Em có nhận xét bạn nhỏ không? Nhận xét em ảnh hưởng gia tăng dân số đến môi trường chất lượng sống? Trả lời: Dân số tăng nhanh dẫn đến: thiếu nơi ở, nguồn nước ăn, ô nhiễm môi trường, tàn phá rừng tài nguyên khác Để có phát triển bền vững, quốc gia cần phải phát triển dân số hợp lí Có vậy, cá nhân, gia đình tồn xã hội có sống với chất lượng tốt, người xã hội ni dưỡng, chăm sóc có điều kiện phát triển tồn diện Em lấy vài ví dụ cụ thể để thấy tăng dân số nhanh gây ô nhiễm môi trường sống? Trả lời: Dân số nhiều nảy sinh nhiều nhu cầu phục vụ đời sống, cần nhiều lương thực, nhiều quần áo, nhiều nơi ở, nhiều phương tiện lại… nên nhiều nhà máy xây dựng, nhiều khu đô thị mọc lên dẫn đến có nhiều khí thải, rác thải chất thải sinh hoạt khác, rừng ngày thu hẹp…tức môi trường bị ô nhiễm Bài 49: Quần xã sinh vật Mục tiêu: Học sinh việc nắm khái niệm quần xã sinh vật, dấu hiệu điển hình quần xã sinh vật, cần phải thấy rõ mối quan hệ ngoại cảnh với quần xã khái niệm cân sinh thái Thực giảng: Nhấn mạnh khái niệm cân sinh thái: Giáo viên đưa vấn đề (Theo hình 49.3 Quan hệ số lượng sâu số lượng chim bắt sâu): Mơi trường sống thuận lợi, có nhiều cây, dẫn đến sâu ăn nhiều, dẫn đến 10 Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường Người viết: Nguyễn Tuấn Anh chim ăn sâu tăng, dẫn đến sâu ăn lại giảm Nếu sâu ăn mà hết chim ăn sâu ăn gì? Học sinh: Số lượng sâu ăn bị số lượng chim ăn sâu khống chế ngược lại Giáo viên kết luận: Số lượng cá thể luôn khống chế mức độ phù hợp với khả môi trường, tạo nên cân sinh học quần xã Liên hệ GDBVMT : + Tác động người gây cân sinh học quần xã? + Chúng ta cần làm để bảo vệ thiên nhiên? Trả lời: + Săn bắn, chặt phá bừa bãi gây cân sinh học + Nhà nước ban hành Pháp lệnh bảo vệ thiên nhiên hoang dã + Tuyên truyền cho người dân tham gia bảo vệ môi trường, thiên nhiên Bài 52: Thực hành Hệ sinh thái Mục tiêu: Qua thực hành học sinh nắm thành phần hệ sinh thái, chuỗi thức ăn lưới thức ăn hệ sinh thái từ đề xuất biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng nhiệt đới Tiến hành: Hoạt động dạy Giao tập nhỏ: Hoạt động học Học sinh dựa vào kiến thức học + Trong hệ sinh thái gồm sinh thành lập lưới thức ăn sau: vật: Thực vật, sâu, ếch, de, thỏ, hổ, Châu chấu báo, đại bàng, rắn, gà, châu chấu, sinh Thự c vật phân hủy + Hãy thành lập lưới thức ăn vật Thỏ ếch Sâu gà Dê hổ cáo rắn đại bàng Sinh vật phân hủy Học sinh: - Kể tên loài sinh vật sống 11 Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường Người viết: Nguyễn Tuấn Anh khu rừng nhiệt đới - Xây dựng lưới thức ăn - Nguy đe dọa phá vỡ cân sinh thái Liên hệ GDBVMT: Thảo luận theo chủ đề: Biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng - Biện pháp bảo vệ: nhiệt đới + Nghiêm cấm chặt phá rừng Cần làm rõ ý sau: + Nghiêm cấm săn bắn động vật - Số lượng sinh vật hệ sinh thái + Bảo vệ loài thực vật - Lưới thức ăn hệ sinh thái động vật có số lượng - Các lồi có bị đe dọa tiêu diệt không? + Tuyên truyền đến người dân - Biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng ý thức bảo vệ rừng nhiệt đới gì? Chương III: Con người, dân số mơi trường Bài 53: Tác động người môi trường Hoạt động 2: Tác động người làm suy thoái tự nhiên Mục tiêu: Học sinh hoạt động cụ thể người gây hậu cho môi trường Tiến hành: Hoạt động dạy Giáo viên nêu câu hỏi: Hoạt động học Học sinh trả lời + Những hoạt động người + Theo nội dung bảng 53.1 SGK tr 159 làm phá hủy môi trường tự nhiên? + Những hoạt động gây hậu gì? + Ngồi hoạt động + Xây dựng nhiều nhà máy lớn, thải người liệt kê bảng 53.1 chất thải công nghiệp chưa qua xử SGK, em cho biết cịn hoạt động lí vào mơi trường người gây suy thối mơi 12 Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường Người viết: Nguyễn Tuấn Anh trường? Liên hệ GDBVMT: + Trình bày hậu việc chặt phá + Lũ quét Hà Giang; Lở đất Yên rừng bừa bãi gây chắy rừng? Bái; Sạt lở bờ sông Hồng Kết luận: Nhiều hoạt động người gây hậu xấu như: cân sinh thái, xói mịn đất, lũ lụt, hạn hán, cạn kiệt nước ngầm, nhiều lồi động vật q có nguy bị tuyệt chủng Hoạt động 3: Vai trò người việc bảo vệ cải tạo môi trường tự nhiên Mục tiêu: Chỉ hoạt động tích cực người việc cải tạo môi trường tự nhiên Hoạt động dạy Giáo viên nêu câu hỏi: Hoạt động học Học sinh trả lời theo nội dung phần III + Con người làm để bảo vệ cải tr.159 SGK tạo môi trường? + Liên hệ GDBVMT: Học sinh kể thêm: Cho biết thành tựu người + Phủ xanh đồi trọc đạt việc bảo vệ cải tạo + Xây dựng khu bảo tồn môi trường? + Xây dựng nhà máy thủy điện Bài 55: Ơ nhiễm mơi trường Phần III: Hạn chế ô nhiêm môi trường Mục tiêu: Học sinh nắm nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, từ có ý thức bảo vệ mơi trường sống Tiến hành: Hoạt động dạy Hoạt động học 13 Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường Người viết: Nguyễn Tuấn Anh Giáo viên tổ chức giảng dạng thi - Thể lệ: + Chia lớp thành nhóm + Các nhóm bốc thăm câu hỏi, chuẩn Đại diện học sinh bốc thăm câu hỏi, bị vịng 10 phút chuẩn bị theo u cầu: + Trình bày từ đến phút + Sắp xếp tranh ảnh theo thứ tự để dán + Trả lời điểm quà lên bảng trình bày Câu hỏi: Nguyên nhân gây ô + Ghi nhanh ý kiến giấy nhiễm khơng khí? Biện pháp hạn chế ô + Cử đại diện trình bày đáp án nhiêm khơng khí gì? Bản thân em làm để góp phần giảm nhiễm khơng khí? (Câu hỏi tương tự với nội dung ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật ô nhiễm chất thải rắn) Các nhóm trình bày theo trình tự: Giáo viên hai học sinh giỏi làm + Nguyên nhân gây ô nhiễm giám khảo + Biện pháp hạn chế ô nhiễm Giáo viên lưu ý học sinh phương pháp + Đóng góp ý kiến thân trình bày để đạt điểm cao Các bạn khác nhóm phép Sau nhóm trình bày xong bổ sung nội dung BGK đánh giá cơng Các nhóm khác hỏi câu bố kết có liên quan đến nội dung kiến thức, Kết thúc: không trả lời bị trừ điểm Yêu cầu: Hoàn thành bảng 55 SGK Học sinh điền vào bảng 55 từ nội dung tr.168 nhóm vừa trình bày Giáo viên mở rộng: Có bảo vệ Học sinh đọc kết luận cuối mơi trường khơng bị nhiễm hệ tương lai tương lai đươc sống bầu khơng khí 14 Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường Người viết: Nguyễn Tuấn Anh lành, bền vững Chương IV: Bảo vệ mơi trường Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên Nhấn mạnh: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên hình thức sử dụng vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng tài nguyên xã hội tại, vừa đảm bảo trì lâu dài nguồn tài nguyên cho hệ cháu mai sau Liên hệ GDBVMT Đưa phiếu học tập sau:a phiếu học tập sau:u học tập sau:c tập sau:p sau: Loại tài nguyên Nội dung Tài nguyên đất Tài nguyên nước Tài nguyên rừng Đặc điểm Các sử dụng hợp lí Câu hỏi: thân em làm để góp phần sử dụng tài ngun thiên nhiên hợp lí? Trả lời: Học sinh cần nêu + Bản thân hiểu giá trị tài nguyên + Tham gia hoạt động bảo vệ nguồn nước, bảo vệ xanh… + Tuyên truyền cho bạn bè người xung quanh để có ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Bài 59: Khôi phục môi trường gìn giữ thiên nhiên hoanh dã Sau học sinh nắm ý nghĩa việc khôi phục mơi trường gìn giữ thiên nhiên hoanh dã biện pháp bảo vệ thiên nhiên cần cho em thấy vai trò học sinh việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã theo hình thức thảo luận, sau: Giáo viên đưa vấn đề để học sinh thảo luận: Vai trò học sinh việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã gỉ? Học sinh phải nêu việc làm sau: 15 Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường Người viết: Nguyễn Tuấn Anh - Trồng cây, bảo vệ - Khơng xả rác bừa bãi - Tìm hiểu thơng tin sách báo việc bảo vệ thiên nhiên Giáo viên kết luận: + Tham gia tuyên truyền giá trị thiên nhiên mục đích bảo vệ thiên nhiên cho bạn bè cộng đồng + Có nhiều biện pháp bảo vệ thiên nhiên quan trọng ý thức trách nhiệm với thiên nhiên học sinh Bài 60 Bảo vệ đa dạng hệ sinh thái Cần nhấn mạnh ý nghĩa biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng Giáo viên nêu câu hỏi: Bảo vệ hệ sinh thái rừng có ý nghĩa gì? Học sinh trả lời: Bảo vệ hệ sinh thái rừng bảo vệ môi trường sống nhiều loài sinh vật Hệ sinh thái rừng bảo vệ hóp phần điều hịa khí hậu, giữ cân sinh thái Trái Đất Câu hỏi: Mất rừng gây hậu nào? Trả lời: Mất rừng nhiều nguồn tài nguyên sinh vật quý giá, đồng thời nguyên nhân dẫn tới hạn hán, lũ lụt, xói mịn đất … gây cân sinh thái Trái Đất Câu hỏi: Hãy nêu biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng? Trả lời: - Xây dựng kế hoạch để khai thác nguồn tài nguyên mức độ phù hợp - Xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia… - Trồng gây rừng - Phòng chống cháy rừng - Vận động đồng bào dân tộc người định canh, định cư - Phát triển dân số hợp lí, ngăn cản việc di dân tự tới trồng trọt rừng - Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường Đánh gía kết quả: Sau hồn thành chương trình sinh học lớp 9, phần “Sinh vật Môi trường” với việc áp dụng cách thức nêu trên, nhận thấy, học sinh có đầy đủ 16 Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường Người viết: Nguyễn Tuấn Anh kiến thức môi trường, nắm vững biện pháp bảo vệ mơi trường hình thành em ý thức bảo vệ môi trường thái độ tô1n trọng thiên nhiên, đặc biệt thiên nhiên hoang dã Các em trả lời câu hỏi có cách ứng xử phù hợp với tình mơi trường đây: + Mơi trường gì? + Con người có tác động tích cực tiêu cực tới môi trường? + Sự tăng dân số nhanh có ảnh hưởng tới mơi trường phát triển xã hội? Hãy lấy ví dụ để khẳng định dân số đông gây ô nhiễm môi trường? + Sự cân sinh thái quần xã diễn nào? + Thiết lập lưới thức ăn hệ sinh thái rừng nhiệt đới Nêu biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng nhiệt đới? + Các tác động người làm suy thối mơi trường? Con người bảo vệ, cải tạo mơi trường tự nhiên nào? Thói quen vứt rác bừa bãi gây hậu cho mơi trường? + Ngun nhân gây nhiễm môi trường? Tại khu vực nhà nhúng ta, có tác dụng lọc khí tự nhiên tốt nhất? + Em đánh tình trạng môi trường địa phương, giải pháp khắc phục tình trạng tại? + Tình hình sử dụng tài nguyên nước ta nào, biện pháp sử dụng tài ngun hợp lí? + Vai trị học sinh việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã gì? Khi gặp đàn cị kiếm ăn cánh đồng lúa Em xử nào?… Với vấn đề đó, hỏi, học sinh trả lời đầy đủ nội dung theo kiến thức học chương trình, chứng tỏ mục tiêu giáo dục môi trường thành công 17 Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường Người viết: Nguyễn Tuấn Anh Phần III: Kết luận Khuyến nghị Kết luận: Giáo dục mơi trường q trình làm thức tỉnh người, đặc biệt học sinh hơm cịn ngồi ghế nhà trường ngày mai chủ nhân tương lai giới, có nhận thức mơi trường ý nghĩa sống cịn việc bảo vệ mơi trường, thường xun quan tâm đến mơi trường, hình thành kĩ bảo vệ môi trường, bảo đảm cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bước nâng cao chất lượng sống cho thân, gia đình nhân loại Qua việc lồng ghép giáo dục BVMT chương trình Sinh vật Môi trường, nhận thấy em đã: + Nắm kiến thức môi trường bảo vệ mơi trường + Dần hình thành thói quen kĩ chống ô nhiễm môi trường, giữ cân sinh thái + Tham gia tích cực vào hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo tồn phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên + Đấu tranh chống lại hành vi phá hoại mơi trường, có thái đọ tơn trọng thiên nhiên + Có ý thức tun truyền, vận động người tham gia bảo vệ môi trường sống Khuyến nghị Với nhà trường: Không có mơn sinh học, mà thấp thống mơn học chương trình giáo dục phổ thơng THCS, thấy lồng gép nội dung giáo dục mơi trường, ví dụ: Bài “Sài Gịn tơi u” (lớp 7), “Quê hương” (lớp 8) – Ngữ văn), “Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam” (Địa lí, lớp 8), “Chống nhiễm tiếng ơn” (Vật lí), “Nước (Hóa học) Vì vậy, cơng tác đạo chuyên môn đề nghị nhà trường phải thể phối hợp thống nhất, đồng môn học vấn đề giáo dục môi trường 18 Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường Người viết: Nguyễn Tuấn Anh Để kỉ niệm Ngày Trái Đất, đề nghị liên đội tổ chức Hoạt động giáo dục ngồi lên lớp theo chủ đề trên, có trị chơi chữ theo gợi ý sau đây: (Xem phần phụ lục) Với Đoàn niên: Chú trọng phong trào “Xanh – Sạch - Đẹp” trường học khu dân cư Với Phòng giáo dục: Nên tổ chức tiết chuyên đề “Lồng ghép giáo dục môi trường” môn sinh học địa lý mà cịn mơn học khác Trên suy nghĩ áp dụng thân nội dung “Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường” dạy phần “Sinh vật Môi trường” môn sinh học lớp trường THCS Nam Hồng năm học 2005 – 2006 Chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến phản hồi người đọc Xin trân trọng cảm ơn! MỤC LCC LC LCC Phần I: Đặt vấn đề PhÇn II Néi dung I/ Nhận thức vấn đề Giáo dục môi trêng: 1.GDBVMT chơng trình THCS nhằm đạt đợc mục tiêu sau: 2.Nội dung GDBVMT chơng trình THCS, gồm chủ đề : 3.Xác định mục tiêu GDBVMT môn học: 4.Xác định mục tiêu GDBVMT qua tiết học: .4 II/ Lång ghÐp gi¸o dơc môi trờng phần Sinh vật Môi trờng Tìm hiểu nội dung chơng trình Sinh vật Môi trờng Nội dung GDBVMT lồng ghép cụ thể: Chơng I: Sinh vật Môi trờng Bµi 41: Môi trờng nhân tố sinh thái Bµi 45: Thùc hµnh Tìm hiểu môi trờng Chơng II: Hệ sinh thái Bµi 47 Qn thĨ sinh vËt Bài 48: Quần thể ngời Bài 52: Thực hành Hệ sinh thái 11 Ch¬ng III: Con ngêi, dân số môi trờng 12 Bài 53: Tác động ngời đối víi m«i trêng .12 19 Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường Người viết: Nguyễn Tun Anh Chơng IV: Bảo vệ môi trờng 14 Bài 59: Khôi phục môi trờng gìn giữ thiên nhiên hoanh dà 15 Bài 60 Bảo vệ đa dạng hƯ sinh th¸i .15 Đánh gía kết quả: .16 PhÇn III: KÕt luËn Khuyến nghị 17 Kết luận: 17 KhuyÕn nghÞ 18 PHỤ LỤC Ô CHỮ : K Ê H O A C H N H N Ă N G L Ư Ơ N G M Ă T T T C H Ô I T V Ư T H I Ê U Ư N G N H H S O N G T T  N D L A P H Ô I X A T Ê T T R Ô N B O R A R R A O T H U N G A I R A C Ơ I I C H Ê E A C B Ư A B A I K I N H H Ư N H C  N C V  T G  Y Câu hỏi đáp án ô chữ: Câu 1: Gồm chữ – Nơi tập trung rác thải (Bãi rác) Câu 2: Gồm 10 chữ - Đây phong trào đội đwocj bạn nhỏ tích cực tham gia góp phần làm cho thành phố xanh – - đẹp (Kế hoạch nhỏ) Câu 3: Gồm 16 chữ – Nguồn lượng quan trọng sống trái đất ? (Năng lượng mặt trời) Câu 4: Gồm chữ – Một nguyên tắc quan trọng xử lý rác ? (Tái chế) Câu 5: Gồm chữ – Một dụng cụ thiếu người công nhân môi trường? (Chổi tre) Câu 6: Gồm 12 chữ - Đây hành vi thường gặp gây ô nhiễm môi trường ? (Vứt rác bừa bãi) Câu 7: Gồm 14 chữ –Hiện tượng trái đất nóng lên gọi ? (Hiệu ứng nhà kính) Câu 8: Gồm chữ – Một phản ứng thể tiếp xúc với khói bụi ? (Ho) Câu 9: Gồm chữ - Đây thảm họa xảy nước Đông Nam Á gây thiệt hại lớn người ? (Sóng thần) Câu 10: theo em giới động vật thực vật, giới xuất trước tiên giới Câu 11: Một việc làm sử dụng tối đa sản phẩm ? (Tận dụng) Câu 12: Người ta ví rừng với người để đảm bảo cho sống tồn trái đất? (Lá phổi xanh) Câu 13: Gồm 11 chữ - Điền từ thích hợp vào chỗ trống Mùa xuân ……………… Làm cho đất nước ngày xuân 20 ... đề ? ?Lồng ghép giáo dục môi trường? ?? mơn sinh học địa lý mà cịn môn học khác Trên suy nghĩ áp dụng thân nội dung ? ?Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường? ?? dạy phần ? ?Sinh vật Môi trường? ?? môn sinh học. .. bảo vệ môi trường Người viết: Nguyễn Tuấn Anh Luật bảo vệ môi trường, hành vi người vi phạm Luật bảo vệ môi trường Nội dung GDBVMT lồng ghép cụ thể: Chương I: Sinh vật Môi trường Bài 41: Môi trường. .. pháp luật bảo vệ Các biện pháp bảo môi trường phát triển bền vững vệ trường, phát triển - Các hoạt động bảo vệ môi trường bền vững - Nhiệm vụ học sinh việc bảo vệ môi trường Mỗi mơn học góp phần

Ngày đăng: 28/03/2015, 16:44

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Phần I: Đặt vấn đề

 • Phần II Nội dung

  • I/ Nhận thức vấn đề Giáo dục môi trường:

   • 1.GDBVMT trong chương trình THCS nhằm đạt được các mục tiêu sau:

   • 2.Nội dung GDBVMT trong chương trình THCS, gồm 4 chủ đề cơ bản :

   • 3.Xác định mục tiêu GDBVMT trong từng môn học:

   • 4.Xác định mục tiêu GDBVMT qua từng tiết học:

   • II/ Lồng ghép giáo dục môi trường trong phần “Sinh vật và Môi trường”

    • 1. Tìm hiểu nội dung chương trình “Sinh vật và Môi trường”.

    • 2. Nội dung GDBVMT lồng ghép trong các bài cụ thể:

     • Chương I: Sinh vật và Môi trường

     • Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái

     • Bài 45: Thực hành Tìm hiểu môi trường

     • Chương II: Hệ sinh thái

     • Bài 47 Quần thể sinh vật

     • Bài 48: Quần thể người

      • Bài 49: Quần xã sinh vật

      • Bài 52: Thực hành Hệ sinh thái

      • Chương III: Con người, dân số và môi trường

      • Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường

       • Bài 55: Ô nhiễm môi trường

       • Chương IV: Bảo vệ môi trường

        • Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

        • Bài 59: Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoanh dã

        • Bài 60 Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

        • 3. Đánh gía kết quả:

        • Phần III: Kết luận và Khuyến nghị

         • Kết luận:

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan