0

SKKN Kĩ năng xác định và vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9

28 1,738 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:15

. "Kỹ năng xác định và vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9 " 2.Cơ sở khoa học: Phan Thị Nguyệt THCS Chí Tân Khoái Châu Hng Yên 2 "Kỹ năng xác định và vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý. Yên 7 "Kỹ năng xác định và vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9 " - Yêu cầu: Kết hợp yêu cầu của biểu đồ cột và biểu đồ đờng. 3- Đọc kĩ yêu cầu Có nhiều loại biểu đồ. Để vẽ biểu đồ, học. 199 1-2002 0% 100% 50% 199 1 199 3 199 5 199 7 199 9 2001 2002 Dịch vụ vụ Nông, lâm, ng nghiệp Công nghiệp, xây dựng 100% 0% 50% "Kỹ năng xác định và vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9 " oI#i;2#!Y8?+
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Kĩ năng xác định và vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9, SKKN Kĩ năng xác định và vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9,