0

SKKN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH - CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ TRONG BÀI TẬP ĐỊA LÝ LỚP 9 - THCS

17 1,791 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 21:55

. - cách vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9 cho học sinh lớp 9 2 trờng THCS An Thủy, kết quả nh sau: Lớp T/số học sinh Biết xác định và vẽ đúng Cha biết cách xác định 9 2 41 9 32 % 100 21 ,9. loại biểu đồ: dạng cột, tròn, đờng, miền Xác định đợc kiểu biểu đồ khi đọc bất kì một bài tập thực hành nào. Vì vậy "phơng pháp xác định - cách vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9& quot;. Giới thiệu cách vẽ - xác định biều đồ Địa lý lớp 9 Để xác định đợc yêu cầu bài ra và tiến hành vẽ biểu đồ, học sinh cần hiểu khái niệm biểu đồ. 2.1. Khái niệm Biểu đồ là một hình vẽ cho phép
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH - CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ TRONG BÀI TẬP ĐỊA LÝ LỚP 9 - THCS, SKKN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH - CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ TRONG BÀI TẬP ĐỊA LÝ LỚP 9 - THCS,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan