SKKN Phương pháp giảng dạy cách vẽ trong phân môn vẽ trang trí của Mỹ thuật THCS

46 2.5K 15
SKKN Phương pháp giảng dạy cách vẽ trong phân môn vẽ trang trí của Mỹ thuật THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH 15 PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁCH VẼ TRONG PHÂN MÔN VẼ TRANG TRÍ CỦA MỸ THUẬT THCS Mỹ thuật 8: Bài 4. Vẽ trang trí. TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ CHẬU CẢNH. Hầu hết các tiết dạy của. TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH 10 PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁCH VẼ TRONG PHÂN MÔN VẼ TRANG TRÍ CỦA MỸ THUẬT THCS 1. Lý thuyết: Tìm hiểu về: - Cách sắp xếp trong trang trí. - Màu sắc và phương pháp. tập đối với phân môn vẽ trang trí như sau: NGƯỜI THỰC HIỆN: PHẠM DOÃN THỊ MÃI TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH 7 PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁCH VẼ TRONG PHÂN MÔN VẼ TRANG TRÍ CỦA MỸ THUẬT THCS - Tiến

Ngày đăng: 23/03/2015, 19:55

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Lớp 6

  • Bài 18. Vẽ trang trí. TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG

    • I. Mục tiêu.

      • Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ

      • CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan