0

SKKN Phương pháp giảng dạy cách vẽ trong phân môn vẽ trang trí của Mỹ thuật THCS

46 2,430 15

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 19:55

. TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH 15 PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁCH VẼ TRONG PHÂN MÔN VẼ TRANG TRÍ CỦA MỸ THUẬT THCS Mỹ thuật 8: Bài 4. Vẽ trang trí. TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ CHẬU CẢNH. Hầu hết các tiết dạy của. TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH 10 PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁCH VẼ TRONG PHÂN MÔN VẼ TRANG TRÍ CỦA MỸ THUẬT THCS 1. Lý thuyết: Tìm hiểu về: - Cách sắp xếp trong trang trí. - Màu sắc và phương pháp. tập đối với phân môn vẽ trang trí như sau: NGƯỜI THỰC HIỆN: PHẠM DOÃN THỊ MÃI TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH 7 PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁCH VẼ TRONG PHÂN MÔN VẼ TRANG TRÍ CỦA MỸ THUẬT THCS - Tiến
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Phương pháp giảng dạy cách vẽ trong phân môn vẽ trang trí của Mỹ thuật THCS, SKKN Phương pháp giảng dạy cách vẽ trong phân môn vẽ trang trí của Mỹ thuật THCS, , Bài 18. Vẽ trang trí. TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG

Từ khóa liên quan