SKKN Phương pháp giảng dạy các bài tập đảo ngữ

12 446 0
SKKN Phương pháp giảng dạy các bài tập đảo ngữ

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. học tập. Với bài: Phơng pháp làm bài tập đảo ngữ, tôi đem lại cho các em sự hứng thú với một số cấu trúc khó, nhng các em hiểu bài một cách dễ dàng. Từ một bài cụ thể tôi đã áp dụng ở nhiều bài. làm các bài tập đảo ngữ cho học sinh. Đa ra những kinh nghiệm nhỏ này mong góp phần tạo nhiều phơng pháp làm bài tập đảo ngữ có hiệu quả cao. Từ dó giúp mọi ngời không gặp khó khăn khi giảng dạy. phong phú trên các bài học trên lớp, hay các bài tập về nhà. Là giáo viên dạy ngoại ngữ- Tiếng Anh phải giúp học sinh bớc đâu làm quen với thế nào là: Phơng pháp làm bài tập đảo ngữ - Inversion

Ngày đăng: 29/03/2015, 20:25

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan