0

SKKN Cách xác định - cách vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9-THCS

20 2,063 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:15

. bài, xác định yêu cầu: dạng biểu đồ và bài tham khảo mẫu. - Bài tập 1 - Bài tập2 - Bài tập3 - Bài tập 4 10 - Bài tập 5 Bài tập 1: Biểu đồ hình cột: * Dạng 1: Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện tình. bảng Giới thiệu cách vẽ -xác định biều đồ Địa lý lớp 9 Để xác định được yêu cầu bài ra và tiến hành vẽ biểu đồ, học sinh cần hiểu khái niệm biểu đồ. I- Khái niệm: Biểu đồ là một hình vẽ cho phép. tự xác định và vẽ được biểu đồ và làm trọn vẹn được các bài tập Địa lý. Với phương pháp và kinh nghiệm của bản thân, tôi mạnh dạn xin đưa ra Cách xác định - cách vẽ biểu đồ trong bài tập địa
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Cách xác định - cách vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9-THCS, SKKN Cách xác định - cách vẽ biểu đồ trong bài tập địa lý lớp 9-THCS,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN