0

NCKHSPUD Nâng cao kĩ năng nhận dạng và vẽ biểu đồ bài tập thực hành Địa lí 9

23 1,733 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:15

. 12/10/2012 Địa lí 9 16 Thực hành vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế. 9/ 11/2012 Địa lí 9 24 Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình. nhận dạng, vẽ một số biểu đồ trong bài tập thực hành Địa lí 9 ? 4. Giả thuyết nghiên cứu: Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng Tư liệu điện tử trong dạy học để nâng cao kĩ năng nhận dạng và vẽ. LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 11 1. Kết luận 2. Khuyến nghị VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 12 IX. PHỤ LỤC CỦA ĐỀ TÀI 13 I. TÊN ĐỀ TÀI : “ Nâng cao kĩ năng nhận dạng và vẽ biểu đồ bài tập thực hành Địa lí 9 thông
- Xem thêm -

Xem thêm: NCKHSPUD Nâng cao kĩ năng nhận dạng và vẽ biểu đồ bài tập thực hành Địa lí 9, NCKHSPUD Nâng cao kĩ năng nhận dạng và vẽ biểu đồ bài tập thực hành Địa lí 9,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN