SKKN Xây dựng bộ đề kiểm tra nhằm tăng khả năng học hiểu của học sinh, giảm nhẹ việc học thuộc

61 1.3K 2
SKKN Xây dựng bộ đề kiểm tra nhằm tăng khả năng học hiểu của học sinh, giảm nhẹ việc học thuộc

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. trở lên . - Xây dựng bộ đề kiểm tra nhằm tăng khả năng học hiểu của học sinh, giảm nhẹ việc học thuộc . PHẦN II - NỘI DUNG Với những tiêu chí trên , tôi đã xây dựng bộ đề gồm 12 bài ( 6 bài 15. PHẦN I - ĐẶT VẤN ĐỀ 1 . Kiểm tra đánh giá là nhằm mục đích đánh giá kết quả học tập của học sinh sau một chủ đề , một chương , một học kỳ hay toàn bộ năm học . Kiểm tra còn giúp học sinh củng. kiểm tra xây dựng theo mức kiến thức cao dần nhất là bài kiểm tra 45 phút nhằm phân loại tốt học lực học sinh nhưng vẫn đãm bảo học sinh trung bình có điểm trung bình trở lên . - Xây dựng bộ

Ngày đăng: 28/03/2015, 10:35

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • PHẦN II - NỘI DUNG

 • Câu 1: ( 3 điểm) Các câu nói sau , câu nào đúng ?

 • Câu 1: ( 3 điểm) Các câu nói sau , câu nào đúng ?

 • Câu 1: ( 3 điểm) Các câu nói sau , câu nào đúng ?

 • Câu 1: ( 3 điểm) Các câu nói sau , câu nào đúng ?

  • Bài làm

  • Bài làm

  • Bài làm

  • Bài làm

 • Trả lời

 • Bài Làm

 • Trả lời

 • Bài Làm

 • Trả lời

 • Bài Làm

 • Trả lời

 • Bài Làm

  • Xem như thể tích dung dịch không đổi khi cho chất rắn vào nước

  • Câu 3: (4 điểm ) Cho kim loại kẽm tác dụng với 50 gam dung dịch axítclohiđríc HCl 36,5%

  • Câu 3: (4 điểm ) Cho kim loại magiê tác dụng với 100 gam dung dịch axítclohiđríc HCl 18,25%

  • Câu 3: (4 điểm ) Cho kim loại canxi tác dụng với 50 gam dung dịch axítclohiđríc HCl 18,25%

  • Câu 3: (4 điểm ) Cho kim loại sắt tác dụng với 100 gam dung dịch axítclohiđríc HCl 36,5%

   • PHẦN III- KẾT LUẬN

    • Diễn Mỹ ngày 19/05/2005

 • Môn hoá học ; Thời gian làm bài :120 phút

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan