0

SKKN: Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm trong môn Công nghệ lớp 11 THPT

31 3,684 17

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2014, 06:35

Việc giảm tải chương trình sách giáo khoa môn Công nghệ 11 đã phần nào phù hợp hơn cho việc nắm vững kiến thức cơ bản cho học sinh và từ những vấn đề nêu trên nên tôi muốn đưa ra các câu hỏi nhằm giúp cho học sinh củng cố kiến thức cơ bản nhất của một số bài trong chương trình sách giáo khoa Công nghệ 11. Tên đề tài tôi muốn gửi tới đó là: “ Bộ câu hỏi kiểm tra môn Công nghệ lớp 11 THPT ”, với đề tài này chưa đáp ứng được toàn bộ chương trình và phù hợp với từng bài mong các bạn đọc có thêm những góp ý và bổ sung các câu hỏi làm cho việc ôn tập các bài học cho học sinh dễ hiểu và thích học bộ môn hơn cũng từ đó sẽ hoàn thiện bộ ngân hàng câu hỏi cho bộ môn Công nghệ lớp 11. Sáng kiến kinh nghiệm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ 11 THPT Phần mục lục Trang Phần 1. Mở đầu 1 I. Lý do chọn Sáng kiến kinh nghiệm 1 II. Mục đích 2 III. Đối tợng, phơng pháp nghiên cứu và khảo sát 2 IV. Nhiệm vụ đề tài 2 V. Tác dụng của đề tài 3 Phần 2. Nội dung 4 Chơng 1. Cơ sở khoa học 4 I. Cơ sở lí luận 4 II. Cơ sở thực tiễn 4 Chơng 2. Thực trạng vấn đề 5 Chơng 3. Những biện pháp mang tính khả thi 6 Chơng 4. Kiểm chứng các giải pháp 26 Phần 3. Kết luận 34 Phần 1. mở đầu I- Lý do chọn đề tài: Sách giáo khoa và sách giáo viên là tài liệu nhằm giáo viên dạy tốt môn Công nghệ 11 qua đó cũng là cơ sở để giáo viên kiểm tra đánh giá học sinh . Dựa vào tài liệu cơ bản đó ngời giáo viên cần xác định đợc một số yêu cầu sau: - Hiểu rõ đợc mục tiêu và nội dung chính của từng bài dạy cụ thể trong sách giáo khoa môn Công nghệ 11. - Lập đợc kế hoạch dạy từng bài cho các tiết dạy theo định hớng tăng cờng tính chủ động , tự lực, sáng tạo của học sinh phổ thông. - Biết đợc những thuận lợi và khó khăn trong công việc dạy học môn Công nghệ lớp 11. - Thông qua từng bài cụ thể giáo viên cô đọng lại những kiến thức cơn bản nhất cho học sinh và từ đó đa ra từng loại câu hỏi phù hợp với từng bài và cũng đa ra một số câu hỏi nâng cao để học sinh hiểu thêm đợc bản chất của bài sâu hơn. Nguyễn Minh Phơng Trờng THPT Nguyễn Đăng Đạo Trang 1 Sáng kiến kinh nghiệm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ 11 THPT Việc giảm tải chơng trình sách giáo khoa môn Công nghệ 11 đã phần nào phù hợp hơn cho việc nắm vững kiến thức cơ bản cho học sinh và từ những vấn đề nêu trên nên tôi muốn đa ra các câu hỏi nhằm giúp cho học sinh củng cố kiến thức cơ bản nhất của một số bài trong chơng trình sách giáo khoa Công nghệ 11. Tên đề tài tôi muốn gửi tới đó là: Bộ câu hỏi kiểm tra môn Công nghệ lớp 11 THPT , với đề tài này cha đáp ứng đợc toàn bộ chơng trình và phù hợp với từng bài mong các bạn đọc có thêm những góp ý và bổ sung các câu hỏi làm cho việc ôn tập các bài học cho học sinh dễ hiểu và thích học bộ môn hơn cũng từ đó sẽ hoàn thiện bộ ngân hàng câu hỏi cho bộ môn Công nghệ lớp 11. II- Mục đích của đề tài: Sau khi nghiên cứu, rút kinh nghiệm hy vọng đề tài này sẽ tìm ra những giải pháp cụ thể nhằm phát huy tính tích cực trong việc kiểm tra đánh giá học sinh THPT môn Công nghệ. Với môn Công nghệ 11 kiến thức thật khó và trìu t- ợng mà các em chỉ học trên cơ sở lí thuyết nên tiếp thu đã khó mà kiểm tra đánh giá lại là một việc rất khó đối với các em. ở đây việc áp dụng bộ câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm sẽ quyết định đến sự hình thành t duy kỹ thuật cho học sinh tạo điều kiện tốt cho việc lĩnh hội kiến thức và hình thành kỹ năng. Phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong việc tiếp thu kiến thức mới. Việc đánh giá học sinh qua bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan giúp cho học sinh hiểu và nắm bài nhanh nhất đồng thời tạo hứng thú cho học sinh trong việc học và kiểm tra môn Công nghệ. III- Đối tợng nghiên cứu và khảo sát: Đối với bộ môn Công nghệ THPT, đây là môn học phản ánh những thành tựu khoa học tơng ứng, nhng nó chịu sự quy định của những điều kiện dạy học. Nội dung dạy học và kiểm tra trong trờng phổ thông phải cơ bản, thiết thực, hiện đại đồng thời phải phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý học sinh và đáp ứng yêu cầu tiến bộ khoa học - công nghệ. Vì đối tợng nghiên cứu của môn Công nghệ rất phong phú, đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực cụ thể khác nhau trong sản xuất công nghiệp (cơ khí, động lực, điện kỹ thuật, điện tử ) Với đối tợng nghiên cứu về công nghệ đồ sộ nh vậy việc kiểm tra đánh giá chất lợng cho học sinh là một vấn đề rất khó cha có nhiều giáo viên làm đợc chính vì vậy tôi đã mạnh dạn làm đề tài với tiêu đề: Bộ câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm lớp 11 THPT nhằm đánh giá mặt bằng hiểu biết về kiến thức cũng nh đánh giá đợc chất lợng của học sinh một cách chính xác hơn. iV- Nhiệm vụ của đề tài: Nguyễn Minh Phơng Trờng THPT Nguyễn Đăng Đạo Trang 2 Sáng kiến kinh nghiệm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ 11 THPT Qua hơn 10 năm công tác giảng dạy lớp 11 THPT Nguyễn Đăng Đạo, tôi cảm thấy có rất nhiều khó khăn trong việc đánh giá học sinh học tập môn Công nghệ. Chính vì vậy việc nghiên cứu sử dụng bộ câu hỏi trắc nghiệm cho môn Công nghệ sẽ giúp học sinh nắm đợc kiến thức cơ bản nhất đồng thời đánh giá đ- ợc việc học của các em một cách chính xác nhất. Thời gian nghiên cứu từ năm học 2010-2011 đến nay thông qua các quá trình sau: - Qua mỗi bài soạn ngân hàng câu hỏi của cá nhân và sau mỗi năm đều có sự chỉnh lý để nâng cao chất lợng câu hỏi. - Qua quá trình kiểm tra đánh giá để thấy đợc tín hiệu ngợc của học sinh. - Qua quá trình tìm tòi tài liệu, su tầm câu hỏi hay trên mạng Internet. V- Tác dụng của đề tài: Đề tài mong muốn đợc đóng góp một phần vào việc đổi mới phơng pháp đánh giá chất lợng việc dạy học môn Công nghệ trong trờng THPT theo hớng tích cực lấy học sinh làm trung tâm và hởng ứng phong tr o của ngành đó là đánh giá học sinh theo hớng tích cực bằng biện pháp sử dụng câu hỏi trắc nghiệm. Đồng thời tạo sự hứng thú cho các em tích cực học tập bộ môn công nghệ vốn khô khan, trừu tợng nhằm thay đổi về nhận thức của các em học sinh khi tiếp cận với bộ môn khoa học kỹ thuật này. Phần 2. nội dung Chơng 1: cơ sở khoa học của sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Minh Phơng Trờng THPT Nguyễn Đăng Đạo Trang 3 Sáng kiến kinh nghiệm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ 11 THPT I. Cơ sở lí luận Trong dạy học, việc kiểm tra đánh giá là công việc có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong dạy học nói chung và môn Công nghệ nói riêng. Đánh giá là một khâu không thể thiếu để điều chỉnh quá trình dạy và học, là động lực để đổi mới phơng pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lợng dạy học. Nhiều năm qua cách kiểm tra, đánh giá cũ chỉ dừng lại ở mức tái hiện kiến thức cũ, phạm vi kiến thức hẹp, vì vậy học sinh thờng hay học tủ, thuộc lòng kiến thức mà không hiểu bài Để đổi mới phơng pháp dạy học, giáo viên cần có thông tin ngợc kịp thời, nhanh chóng để kịp thời đa ra các phơng án tối u, gợi mở, dẫn dắt học sinh tìm và nắm kiến thức. Kiểm tra bằng trắc nghiệm khách quan tuy còn nhiều nhợc điểm nhng là phơng pháp khắc phục đợc những nhợc điểm trên. Việc ra đề trắc nghiệm tuy có nhiều vất vả, nhng bù lại giáo viên nhanh chóng nắm đợc khả năng tiếp thu của học sinh ngay trong khi giảng dạy, sau mỗi bài giảng, sau một chơng, một học kỳ Kiểm tra trắc nghiệm không thể thay thế hoàn toàn cho bài kiểm tra tự luận. Việc kết hợp giữa các phơng pháp kiểm tra một cách hợp lý sẽ tăng hiệu quả đánh giá chính xác mức độ nắm kiến thức của học sinh để có phơng pháp giảng dạy phù hợp II. Cơ sở thực tiễn Thấy rõ đợc lợi ích của phơng pháp kiểm tra trắc nghiệm, trong những năm gần đây tôi đã áp dụng phơng pháp kiểm tra trắc nghiệm để kiểm tra các bài 15 phút, 45 phút và bài học kỳ. Tuy nhiên không thể thay thế toàn bộ các bài tự luận mà phải kết hợp tốt giữa hai cách kiểm tra này. Trong quá trình thực hiện tôi đã trao đổi nhiều với đồng nghiệp và xin ý kiến góp ý, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để sao cho có kết quả tốt. Qua kiểm tra tôi thấy phơng pháp trắc nghiệm khách quan có nhiều u điểm, đặc biệt nó phất huy đợc tính tích cực học tập, đánh giá nhanh, chính xác, tiết kiệm nhiều thời gian kiểm tra và chấm bài. Khi kiểm tra học sinh hứng thú làm bài và tỏ ra rất phấn khởi (kể cả các em cha làm đợc bài). Kết quả kiểm tra cho thấy các em hiểu bài, đạt kết quả khá cao. Năm học 2011-2012 tôi đã mạnh dạn viết đề tài "Bộ câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm môn công nghệ lớp 11 THPT". Tuy nhiên các câu hỏi này cũng còn có nhiều hạn chế. Qua các năm học tiếp theo và qua đúc rút kinh nghiệm qua các lần kiểm tra tôi xin bổ xung và soạn tiếp một số câu hỏi, trớc hết làm tài liệu cho bản thân sau nữa góp phần làm phong phú ngân hàng đề trắc nghiệm cho môn công nghệ lớp 11. Rất mong đợc sự đóng góp, góp ý của lãnh đạo và đồng nghiệp. Chơng 2: Thực trạng vấn đề sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Minh Phơng Trờng THPT Nguyễn Đăng Đạo Trang 4 Sáng kiến kinh nghiệm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ 11 THPT 1. Đại đa số học sinh của Trờng THPT Nguyễn Đăng Đạo là học sinh ở vùng nông thôn , trình độ nhận thức của các em không đồng đều. Địa bàn khu vực tr- ờng đóng phát triển không đồng đều. Tình trạng ngại học, coi nhẹ môn học do đây không phải là môn thi tốt nghiệp và thi vào Đại học, Cao đẳng Nên đã dẫn đến một thực tế đáng buồn là kết quả, hiệu quả của giờ kiểm tra đánh giá cha cao, cha đạt đợc nhiều theo mục đích, yêu cầu đặt ra. 2. Kiến thức về môn công nghệ lớp 11 là nội dung mang tính trừu tợng, học sinh không thể trực tiếp quan sát, tri giác đợc. Để tiếp thu đợc nội dung này học sinh phải hình dung, tởng tợng, phải thực hiện các thao tác t duy dới sự hớng dẫn của giáo viên. Do đó đã gây ra nhiều khó khăn cho học sinh trong việc tiếp nhận cũng nh khắc sâu kiến thức của bài học, dẫn đến sự say mê, yêu thích môn học của học sinh không nhiều, chất lợng và hiệu quả của giờ học cha cao. Nguyên nhân do nhiều phía: Xu hớng lựa chọn nghề nghiệp, sức thuyết phục của chơng trình còn ở mức độ, tâm lí coi nhẹ môn học của học sinh và còn nhiều lí do khác nữa đợc đa ra để biện minh cho một thực tế là chất lợng và hiệu quả đánh giá môn học cha cao. Song tôi thiết nghĩ mấu chốt của vấn đề là ở chỗ bản thân ngời giáo viên Công nghệ cũng đang dạt theo sự ngại học của học sinh, cha tích cực tìm giải pháp nâng cao việc đánh giá chất lợng, quá nặng nề đến việc đánh giá sâu kiến thức mà không thấy kiến thức ấy phải đợc tổ chức thế nào để giúp học sinh tiếp nhận một cách dễ dàng và hứng thú. Hoà nhập với việc đổi mới đánh giá chơng trình, sách giáo khoa, phơng pháp dạy học hiện nay, rút kinh nghiệm giảng dạy từ đồng nghiệp và bằng thực tế giảng dạy của mình, tôi xin mạnh dạn giới thiệu sáng kiến kinh nghiệm : Bộ câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm môn Công nghệ lớp 11 THPT. Để thực hiện tốt chất lợng kiểm tra đánh giá theo tinh thần đổi mới, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và hứng thú của học sinh. Bản thân tôi đã không ngừng đổi mới về t duy, nhận thức từ khâu soạn giáo án kiểm tra phù hợp với việc nắm bắt tình hình học tập của học sinh, từ đó điều chỉnh cho phù hợp với thực tế nhà trờng và từng đối tợng học sinh. Chơng 3: Những biện pháp mang tính khả thi Năm học 2007-2008 môn Công nghệ 11 theo sách giáo khoa mới đợc giảng dạy năm đầu tiên. Chơng trình có ba phần: Phần vẽ kỹ thuật, phần cơ khí và động cơ đốt trong. Các kiến thức đã đợc cập nhật, hiện đại phù hợp với thực tế. Nhiều kiến thức mới đợc bổ xung giúp học sinh có điều kiện tiếp xúc với khoa học kỹ thuật tiên tiến. Việc đổi mới phơng pháp dạy học là yếu tố thiết yếu Nguyễn Minh Phơng Trờng THPT Nguyễn Đăng Đạo Trang 5 Sáng kiến kinh nghiệm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ 11 THPT để phát huy tích tích cực của học sinh, đồng thời phải tích cực đổi mới cách kiểm tra đánh giá nhằm nắm bắt nhanh và chính xác kết quả và mức độ hiểu biết, nắm kiến thức của các em. Việc ra đề trắc nghiệm, khó khăn nhất là chọn các phơng án trả lời (đáp án). Số đáp án càng nhiều thì độ chính xác càng cao. Các đáp án phải thể hiện đợc sự khó khăn trong lựa chọn. Học sinh chỉ lựa chọn dễ dàng nếu hiểu và nắm chắc bài. Với kinh nghiệm còn rất ít tôi xin đa ra một số câu hỏi trắc nghiệm theo từng bài của chơng trình công nghệ lớp 11 THPT để các bạn đồng nghiệp tham khảo và góp ý. 1. Chuẩn cần đánh giá: - Tiêu chuẩn đánh giá học sinh qua các bài kiểm tra nói chung. 2. Định hớng sử dụng: Dùng để kiểm tra miệng, 15 phút hoặc 45 phút 3. Thông tin về câu hỏi: - Dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan - Nguồn câu hỏi : Tự biên soạn. Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật 1. Trong khung tên ghi kích thớc nào đúng: A- Chiều dài 140mm; chiều rộng 22mm B- Chiều dài 140mm; chiều rộng 52mm C- Chiều dài 140mm; chiều rộng 42mm D- Chiều dài 140mm; chiều rộng 32mm 2. Khổ giấy lớn nhất theo tiêu chuẩn TCVN 7285: 2003 có kích thớc là: A-1189 x 841 B- 1198 x 841 C- 1189 x 814 D- 1189 x 481 3. Một thùng đựng hàng bằng gỗ có kích thớc chiều cao 1,5 m, khi biểu diễn trên bản vẽ kỹ thuật chiều cao là 75mm. Tỷ lệ nào sau đây là tỷ lệ đã đợc dùng để vẽ? A- 1:20 B- 1: 50 C- 20:1 D- 50:1 4. Đờng gióng kích thớc đợc vẽ bằng nét vẽ nào dới đây: A- Nét liền đậm B- Nét liền mảnh C Nét lợn sóng D. Cả 3 nét trên 5. Trên các bản vẽ kĩ thuật, khung tên đợc đặt ở vị trí nào dới đây: A- Góc phải phía dới bản vẽ B- Góc phải phía trên bản vẽ C- Góc trái phía dới bản vẽ C- Góc trái phía trên bản vẽ Đáp án và hớng dẫn trả lời câu hỏi: Câu 1: Khoanh đúng: D Câu 2: Khoanh đúng: A Câu 3: Khoanh đúng: C Câu 4: Khoanh đúng: B Câu 5: Khoanh đúng: A Nguyễn Minh Phơng Trờng THPT Nguyễn Đăng Đạo Trang 6 Sáng kiến kinh nghiệm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ 11 THPT Bài 2: Hình chiếu vuông góc 1. ở phơng pháp chiếu góc thứ nhất, vật thể đặt ở ví trí nh thế nào đối với mặt phẳng hình chiếu đứng theo hớng chiếu. A. Phía trớc B. Phía sau C. ở giữa D. Bên phải 2. ở phơng pháp chiếu góc thứ nhất chọn mặt phẳng hình chiếu đứng là mặt phẳng bản vẽ thì hai mặt phẳng còn lại phải xoay góc bao nhiêu so với mặt phẳng bản vẽ: A. 180 0 B. 270 0 C. 90 0 D. 0 0 3. Điền từ trong bảng trên vào các chỗ trống cho thích hợp: Trong phơng pháp chiếu góc thứ nhất, hình chiếu đứng đặt (1) hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh đặt ở (2) hình chiếu đứng. A- ở trên(1)- bên phải(2) B- ở dới(1) bên phải(2) C- ở trên(1)- bên trái(2) D- ở dới(1) bên trái(2) 4. Khi vẽ hình cầu theo phơng pháp chiếu góc thứ nhất cho kết quả hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh giống nhau. A. Sai B. Đúng 5. Hệ thống mặt phẳng hình chiếu gồm có bao nhiêu mặt phẳng: A. 1 B. 2 C. 4 D. 3 Đáp án và hớng dẫn trả lời câu hỏi: Câu 1. Khoanh đúng A Câu 2. Khoanh đúng C Câu 3: Khoanh đúng A Câu 4. Khoanh đúng B Câu 5. Khoanh đúng D Bài 3: Hình chiếu vuông góc Câu 1 Câu 2 Nguyễn Minh Phơng Trờng THPT Nguyễn Đăng Đạo Trang 7 Sáng kiến kinh nghiệm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ 11 THPT Câu 3 Câu 4 Đáp án và hớng dẫn trả lời câu hỏi: Câu 1. Khoanh đúng C Câu 2. Khoanh đúng B Câu 3. Khoanh đúng C Câu 4. Khoanh đúng C Bài 4: Hình cắt mặt cắt 1. Phát biểu sau đây đúng hay sai: Hình cắt và mặt cắt giống nhau để biểu diễn cấu tạo bên trong của vật thể. A- Đúng B- Sai 2. Mặt phẳng cắt là: A- mặt phẳng cắt qua vật thể và song song với hình chiếu đứng hoặc hình chiếu bằng. B- mặt phẳng cắt một phần vật thể song song với mặt phẳng hình chiếu đứng. C- mặt phẳng tởng tợng cắt vật thể thành hai phần, song song với mặt phẳng hình chiếu. D- mặt phẳng cắt vật thể thành hai phần bằng nhau song song với hình chiếu. 3. Mặt cắt là: A- hình biểu diễn các đờng bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt. B- hình biểu diễn mặt phẳng cắt trên các mặt phẳng hình chiếu. C- hình biểu diễn của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt. D- hình biểu diễn của vật thể trên các mặt phẳng hình chiếu. 4. Hình cắt là: A- hình biểu diễn của mặt phẳng cắt trên các mặt phẳng hình chiếu. Nguyễn Minh Phơng Trờng THPT Nguyễn Đăng Đạo Trang 8 Sáng kiến kinh nghiệm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ 11 THPT B- hình biểu diễn mặt cắt và các đờng bao của vật thể sau mặt phẳng cắt. C- hình biểu diễn của vật thể trên mặt phẳng hình chiếu đứng. D- hình biểu diễn của vật thể trên các mặt phẳng hình chiếu đứng, bằng, cạnh. 5. Những vật thể có đặc điểm nh thế nào thì có thể dùng hình cắt một nửa để biểu diễn trên bản vẽ kỹ thuật. A- Đối xứng B- Không đối xứng C- Phức tạp D- Không phức tạp Đáp án và hớng dẫn trả lời câu hỏi Câu 1. Khoanh đúng B Câu 2. Khoanh đúng C Câu 3. Khoanh đúng A Câu 4. Khoanh đúng B Câu 5. Khoanh đúng A Bài 5: Hình chiếu trục đo 1. Hình chiếu trục đo là hình biểu diễn ba chiều của vật thể đợc xây dựng bằng phép chiếu song song. A- Đúng B- Sai 2. Hệ trục tọa độ OXYZ gắn vào vật thể khi xây dựng hình chiếu trục đo có đặc điểm nào sau đây? A- Không song song với hớng chiếu. B- Không vuông góc với mặt phẳng chiếu. C- Các trục OX, OY,OZ không song song với hớng chiếu. D- Các trục OX,OY,OZ vuông góc với nhau. 3. Khi xây dựng hình chiếu trục đo ngời ta chọn phơng chiếu l nh thế nào? A- Không song song với các trục của hệ trục toạ độ OXYZ và mặt phẳng hình chiếu. B- Không vuông góc với mặt phẳng chiếu và song song với một trục của hệ trục toạ độ OXYZ. C- Vuông góc với mặt phằng hình chiếu và song song với một trục của hệ trục toạ độ OXYZ. D- Song song với một trục của hệ trục toạ độ OXYZ và song song với mặt phẳng hình chiếu. 4. Góc trục đo là: A- Góc giữa các trục tọa độ OX,OY,OZ. B- Góc giữa các trục tọa độ OX,OY,OZ. C- Góc giữa các trục đo OX,OY,OZ. D- Góc giữa các trục đo OX,OY,OZ. 5. Hệ số biến dạng theo trục OY trong hình chiếu trục đo xiên góc cân là: Nguyễn Minh Phơng Trờng THPT Nguyễn Đăng Đạo Trang 9 Sáng kiến kinh nghiệm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ 11 THPT A. 1 B. 0,5 C. 0,75 D. 1,5 Đáp án và hớng dẫn trả lời câu hỏi: Câu 1. Khoanh đúng A Câu 2. Khoanh đúng D Câu 3. Khoanh đúng A Câu 4. Khoanh đúng C Câu 5. Khoanh đúng B Bài 7: Hình chiếu phối cảnh 1. Đờng chân trời là giao tuyến của hai mặt phẳng nào? A- Mặt tranh và mặt phẳng hình chiếu. B- Mặt tranh và mặt phẳng vật thể. C- Mặt tranh và mặt phẳng tầm mắt. D- Mặt phẳng vật thể và mặt phẳng tầm mắt. 2. Hình chiếu phối cảnh một điểm tụ nhận đợc khi mặt tranh ở vị trí nh thế nào trong các trờng hợp sau đây? A- Mặt tranh vuông góc với một mặt của vật thể. B- Mặt tranh song song với một cạnh của vật thể. C- Mặt tranh vuông góc với một cạnh của vật thể. D- Mặt tranh song song với một mặt của vật thể. 3. Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ nhận đợc khi mặt tranh ở vị trí nh thế nào trong các trờng hợp sau đây? A- Mặt tranh không vuông góc với một mặt nào của vật thể. B- Mặt tranh không song song với một cạnh nào của vật thể. C- Mặt tranh không vuông góc với một cạnh nào của vật thể. D- Mặt tranh không song song với một mặt nào của vật thể. Đáp án và hớng dẫn trả lời câu hỏi: Câu 1. Khoanh đúng C Câu 2. Khoanh đúng D Câu 3. Khoanh đúng D Bài 8 : Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật. 1. Trong quá trình thiết kế, giai đoạn nào cần phải lập bản vẽ? A - Giai đoạn điều tra, hình thành ý tởng. B - Giai đoạn thu thập thông tin, tiến hành thiết kế. C - Giai đoạn làm mô hình thử nghiệm. D - Giai đoạn thẩm định, đánh giá phơng án thiết kế. 2. Khi lập hồ sơ kĩ thuật gồm có: Nguyễn Minh Phơng Trờng THPT Nguyễn Đăng Đạo Trang 10 [...]... tin về câu hỏi: - Dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan: 10 câu - Nguồn câu hỏi : Tự biên soạn Kiểm tra 15 phút Môn Công Nghệ lớp 11 Họ và tên: Lớp 11A Đề bài Khoanh tròn một đáp án trả lời đúng nhất 1 Trong khung tên ghi kích thớc nào đúng: Trờng THPT Nguyễn Đăng Đạo Nguyễn Minh Phơng Trờng THPT Nguyễn Đăng Đạo Trang 22 Sáng kiến kinh nghiệm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ 11 THPT A-... đến máy công tác B - Để có thể tạo cho máy công tác có số vòng quay thích hợp C - Để có thể tạo cho máy công tác có mômen quay thích hợp D - Cả ba câu trên Đáp án và hớng dẫn trả lời câu hỏi: Câu 1: Khoanh đúng C Nguyễn Minh Phơng Trờng THPT Nguyễn Đăng Đạo Trang 19 Sáng kiến kinh nghiệm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ 11 THPT Câu 2: Khoanh đúng B Câu 3: Khoanh đúng D Bài 33 - Động cơ đốt trong. .. lời câu hỏi: Câu 1 Khoanh đúng A Câu 2 Khoanh đúng B Nguyễn Minh Phơng Trờng THPT Nguyễn Đăng Đạo Trang 11 Sáng kiến kinh nghiệm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ 11 THPT Bài 20 Khái quát về động cơ đốt trong 1 Theo khái niệm, động cơ đốt trong là một loại: A - Động cơ nhiệt, bao gồm động 2 kì và 4 kì, chạy bằng xăng và nhiên liệu điezen B - Động cơ nhiệt dùng để biến đổi nhiệt năng thành công. .. THPT Tài liệu tham khảo: 1 Sách giáo khoa Công nghệ công nghiệp NXB Giáo dục năm 2007 2 Sách giáo viên Công nghệ công nghiệp NXB Giáo dục năm 2007 3 Ngân hàng câu hỏi môn Công nghệ công nghiệp Lớp học bồi dỡng thờng xuyên năm 2007-2008 4 Ngân hàng câu hỏi môn Công nghệ công nghiệp Mạng Internet Phiếu đánh giá đề tài - Thẩm định, đánh giá đề tài sáng kiến kinh nghiệm: ... Trờng THPT Nguyễn Đăng Đạo Trang 16 Sáng kiến kinh nghiệm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ 11 THPT B - Quạt gió C - Van hằng nhiệt D - Két làm mát dầu 4 Bộ phn không thể thiếu đợc trong động cơ làm mát bằng không khí là: A - Cánh tản nhiệt, quạt gió, tấm hớng gió B - Cánh tản nhiệt, quạt gió C - Cánh tản nhiệt D - Cả ba câu trên Đáp án và hớng dẫn trả lời câu hỏi: Câu 1: Khoanh đúng D Câu 2:... học sinh Nguyễn Minh Phơng Trờng THPT Nguyễn Đăng Đạo Trang 28 Sáng kiến kinh nghiệm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ 11 THPT - Phải tích cực trau dồi kiến thức tìm tòi trong thực tế và kiến thức trên mạng để có những câu hỏi hay và độ chính xác cao mà còn tạo cho học sinh hiểu thêm kiến thức bài học b)- ý kiến với các cấp lãnh đạo chỉ đạo bộ môn - Dạy học Công nghệ là một việc rất khó khăn nhng... khuỷu Nguyễn Minh Phơng Trờng THPT Nguyễn Đăng Đạo Trang 14 Sáng kiến kinh nghiệm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ 11 THPT C - Đầu trục khuỷu, cổ khuỷu, chốt khuỷu và đuôi trục khuỷu D - Đầu trục khuỷu, cổ khuỷu, má khuỷu, chốt khuỷu và đuôi trục khuỷu Đáp án và hớng dẫn trả lời câu hỏi: Câu 1: Khoanh đúng B Câu 2: Khoanh đúng D Câu 3: Khoanh đúng A Câu 4: Khoanh đúng B Câu 5: Khoanh đúng D Bài 24... hoàn toàn bằng trắc nghiệm với thời gian 45 phút Nguyễn Minh Phơng Trờng THPT Nguyễn Đăng Đạo Trang 27 Sáng kiến kinh nghiệm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ 11 THPT Phần 3: Kết luận 1 Qua thời gian triển khai đề tài bằng phơng pháp trắc nghiệm , tôi thấy rằng đề tài này không chỉ giúp cho giáo viên kiểm tra đợc sự tiếp thu của học sinh mà còn tạo cho học sinh khả năng nhạy bén trong kiến thức... khá giỏi ở lớp 11A1 nhiều hơn và lớp 11A2 cũng là chính xác vì mặt bằng nhận thức của các em lớp 11A1 tốt hơn B Bài kiểm tra 45 phút 1 Chuẩn cần đánh giá: - Biết các khái niệm cơ bản về các bài 20 đến bài 30 - Biết khái quát về kiến thức cơ bản về động cơ đốt trong 2 Định hớng sử dụng: Dùng để kiểm tra 45 phút 3 Thông tin về câu hỏi: - Dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan: 20 câu - Nguồn câu hỏi : Tự... gây tiếng ồn hơn D - Do hình dáng xe máy khá giống xe đạp Đáp án và hớng dẫn trả lời câu hỏi: Câu 1: Khoanh đúng C Câu 2: Khoanh đúng B Câu 3: Khoanh đúng D Câu 4: Khoanh đúng A Chơng 4: kiểm chứng các giải pháp Tôi đa ra một số mẫu bài kiểm tra trắc nghiệm dành cho môn Công nghệ 11 cho 2 lớp 11A1 và 11A2 của trờng THPT Nguyễn Đăng Đạo để tiến hành khảo sát nh sau: A Bài kiểm tra 15 phút 1 Chuẩn cần . nghệ lớp 11. Rất mong đợc sự đóng góp, góp ý của lãnh đạo và đồng nghiệp. Chơng 2: Thực trạng vấn đề sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Minh Phơng Trờng THPT Nguyễn Đăng Đạo Trang 4 Sáng kiến kinh nghiệm:. 32mm 2. Khổ giấy lớn nhất theo tiêu chuẩn TCVN 7285: 2003 có kích thớc là: A -118 9 x 841 B- 119 8 x 841 C- 118 9 x 814 D- 118 9 x 481 3. Một thùng đựng hàng bằng gỗ có kích thớc chiều cao 1,5 m, khi. khoa Công nghệ 11. Tên đề tài tôi muốn gửi tới đó là: Bộ câu hỏi kiểm tra môn Công nghệ lớp 11 THPT , với đề tài này cha đáp ứng đợc toàn bộ chơng trình và phù hợp với từng bài mong các bạn đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm trong môn Công nghệ lớp 11 THPT, SKKN: Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm trong môn Công nghệ lớp 11 THPT,

Từ khóa liên quan