BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI TUYỂN CÔNG CHỨC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CẤP XÃ

34 3.8K 4
BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI TUYỂN CÔNG CHỨC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CẤP XÃ

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

CÂU HỎI - ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM THI TUYỂN CÔNG CHỨC NGẠCH CHUYÊN VIÊN Câu hỏi Đáp án Câu 1: Thời lượng quảng cáo báo nói, báo hình không vượt % tổng thời lượng chương trình phát sóng ngày tổ chức phát sóng? a) 5% b) 10% c) 15% d) 20% Câu 2: Mỗi chương trình phim truyện ngắt để quảng cáo lần lần phút? a) 01 lần, lần 10 phút b) 02 lần, lần 05 phút c) 03 lần, lần 02 phút Câu 3: Mỗi chương trình vui chơi, giải trí ngắt để quảng cáo lần lần phút? a) 01 lần, lần 10 phút b) 02 lần, lần 05 phút c) 03 lần, lần 05 phút d) 04 lần, lần 05 phút Câu 4. Thời gian treo băng rôn quảng cáo phép kéo dài nhiều ngày? a) Không ngày b) Không 10 ngày c) Không 15 ngày d) Không 20 ngày Câu 5: Quảng cáo loa phóng hình thức tương tự a) Quảng cáo không vượt độ ồn cho phép theo quy địa điểm cố định phải tuân theo quy định nào? định pháp luật môi trường. b) Không quảng cáo trụ sở quan, đơn vị lực lượng vũ trang, trường học, bệnh viện. c) Không quảng cáo hệ thống truyền phục vụ nhiệm vụ trị xã, phường, thị trấn. d) Phải tuân thủ tất quy định trên. Câu 6. Tổ chức, doanh nghiệp cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội có đủ điều kiện. a) điều kiện b) điều kiện c) điều kiện d) điều kiện Câu 7. Âm nhạc đám cưới phải làng mạnh, vui tươi; âm đảm bảo không vượt độ ồn cho phép theo quy định; không mở nhạc: a) Trước 06 sáng sau 22 đêm b) Trước 06 sáng sau 23 đêm c) Trước 06 sáng sau 24 đêm Câu 8. Danh hiệu gia đình văn hóa gồm tiêu chuẩn? a) tiêu chuẩn b) tiêu chuẩn c) tiêu chuẩn d) tiêu chuẩn Câu 9. Danh hiệu thôn văn hóa, làng văn hóa, ấp văn hóa, văn hóa tương đương có tiêu chuẩn? a) tiêu chuẩn b) tiêu chuẩn c) tiêu chuẩn d) tiêu chuẩn Câu 10. Tổ dân phố văn hóa tương đương có tiêu chuẩn? a) tiêu chuẩn b) tiêu chuẩn c) tiêu chuẩn d) tiêu chuẩn Câu 11. Khi tổ chức xét (bình bầu) gia đình văn hóa hàng năm cho hộ, có % số người tham gia dự xét trí đề nghị hộ công nhận đạt gia đình văn hóa Chủ tịch UBND xã định công nhận. a) 50% trở lên b) 60% trở lên c) 70% trở lên Câu 12. Quyết định công nhận gia đình văn hóa hàng năm ký? a) Chủ tịch UBMTTQVN xã b) Chủ tịch UBND xã c) Trưởng BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH xã Câu 13. Cơ quan chủ trì việc tư vấn gia đình sở? a) UBND cấp xã chủ trì b) UBMTTQVN xã c) từ tư pháp a) Cán Người đủ 14xãtuổi trở lên có hành vi bạo lực gia Câu 14. Việc góp ý, phê bình cộng đồng dân cự áp đình tổ hòa giải sở hòa giải mà tiếp tục có dụng đối tượng sau đây? hành vi bạo lực gia đình. b) Người từ đủ 16 tuổi trở lên có hành vi bạo lực gia đình tổ hòa giải sở hòa giải mà tiếp tục có hành vi bạo lực gia đình. c) Người từ đủ 18 tuổi trở lên có hành vi bạo lực gia đình tổ hòa giải sở hòa giải mà tiếp tục có hành vi bạo lực gia đình Câu 15. Thời gian cấm tiếp xúc người gây bạo lực nạn nhân bạo lực gia đình Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn định bao lâu? a) Không ngày b) Không ngày c) Không 15 ngày Câu 16. Tòa án thụ lý giải vụ án dân nạn nhân bạo lực gia đình người có hành vi bạo lực gia đình, xét thấy đủ điều kiện định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc, thời gian định cấm tiếp xúc tối đa bao lâu? a) Không tháng b) Không tháng c) Không tháng Câu 17. Cơ quan quản lý nhà nước bình đẳng giới cấp huyện quan nào? a) UBND huyện b) Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện c) UBMTTTVN huyện Câu 18. Các hành vi vi phạm hành lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình bị phạt thấp tiền? a) 100.000 đồng b) 200.000 đồng c) 300.000 đồng Câu 19. Các hành vi vi phạm hành lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình bị phạt nhiều tiền? a) 20 triệu đồng b) 30 triệu đồng c) 40 triệu đồng Câu 20. Trưởng Công an nhân dân cấp xã có quyền phạt tiền hành vi vi phạm hành lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình? a) triệu đồng b) 1,5 triệu đồng c) triệu đồng Câu 21. Chủ tịch UBND cấp xã có quyền phạt tiền hành vi vi phạm hành lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình? a) triệu đồng b) triệu đồng c) triệu đồng Câu 22. Trang thông tin điện tử phân thành loại? a) loại b) loại c) loại d) loại Câu 23. Phương thức cung cấp sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử mạng phân chia thành loại? a) loại b) loại c) loại d) loại Câu 24. Theo quy định điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng không hoạt động khoảng thời gian nào? a) Từ 21 đêm đến 08 sáng b) Từ 21 đêm đến 07 sáng c) Từ 22 đêm đến 08 sáng d) Từ 22 đêm đến 07 sáng Câu 25. Theo quy định Chính phủ triển lãm văn hóa, nghệ a) Triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh triển lãm văn thuật là: hóa, nghệ thuật khác Câu 26. Theo quy định lễ hội xin phép? b) Triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh c) Triển lãm tranh, ảnh d) Điêu khắc, hội họa, nhiếp ảnh a) Lễ hội dân gian tổ chức thường xuyên, liên tục, định kỳ; lễ hội văn hóa du lịch b) Lễ hội tổ chức lần đầu c) Lễ hội có nguồn gốc từ nước tổ chức người Việt Nam nước tổ chức Câu 27. Theo quy định phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ m2 trở lên? a) 15 m2 b) 20 m2 c) 25 m2 d) 30 m2 Câu 28. Theo quy định vũ trường, phòng karaoke sở lưu trú du lịch hoạt động sau 12 đêm không 02 sáng? a) Được xếp hạng từ trở lên b) Được xếp hạng từ trở lên c) Được xếp hạng từ trở lên hạng cao cấp d) Được xếp hạng cao cấp Câu 29: Trong sản phẩm quảng cáo phải có nội dung thể a) Nhãn hiệu hàng hóa, hiệu, thương hiệu, tên riêng tiếng Việt, trừ trường hợp sau đây? tiếng nước b) Nhãn hiệu hàng hóa, hiệu, thương hiệu, tên riêng tiếng nước từ ngữ quốc tế hóa thay tiếng Việt c) Sách, báo, trang thông tin điện tử d) Chương trình phát thanh, truyền hình Câu 30. Theo quy định tổ chức, cá nhân tổ chức việc cưới, việc tang lễ hội phải tuân thủ nguyên tắc a) nguyên tắc b) nguyên tắc c) nguyên tắc d) nguyên tắc Câu 31. Tiêu chuẩn "Đời sống kinh tế ổn địnhvà bước phát triển" công nhận danh hiệu "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", a) Có 75% trở lên hộ gia đình tham gia vận động "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa" tương đương cần đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới; xây dựng sở vật chất hạ sau đây? tầng kinh tế - xã hội cộng đồng b) Có 80% trở lên hộ gia đình tham gia vận động xây dựng nông thôn mới; xây dựng sở vật chất hạ tầng kinh tế - xã hội cộng đồng c) Có 85% trở lên hộ gia đình tham gia vận động xây dựng nông thôn mới; xây dựng sở vật chất hạ tầng kinh tế - xã hội cộng đồng d) Có 90% trở lên hộ gia đình tham gia vận động xây dựng nông thôn mới; xây dựng sở vật chất hạ tầng kinh tế - xã hội cộng đồng Câu 32. Công trình sau công trình thể dục, thể thao công cộng? a) Sân vận động b) Nhà tập luyện, thi đấu thể thao c) Bể bơi d) Nhà văn hóa Câu 33. Theo quy định cán bộ, nhân viên thể thao bao gồm: a) Huấn luyện viên thể thao chuyên nghiệp, bác sĩ, nhân viên y tế b) Huấn luyên viên thể thao chuyên nghiệp c) Nhân viên y tế a) Đơn vị nghiệp thể thao bao gồm đơn vị nghiệp Câu 34. Theo Luật Thể dục thể thao đơn vị nghiệp thể thao thể thao công lập sở cung ứng dịch vụ thể thao hiểu nào? công lập b) Đơn vị nghiệp thể thao đơn vị thể thao công lập c) đơn vị nghiệp thể thao đơn vị thể thao dân lập d) Đơn vị nghiệp thể thao đơn vị cung ứng dịch vụ thể thao Câu 35. Theo quy định khoảng cách địa điểm hoạt động karaoke phải cách trường học, bệnh viện, sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, quan hành nhà nước bao nhiêu? a) Từ 150m trở lên b) Từ 200m trở lên c) Từ 250m trở lên d) Từ 300m trở lên Câu 36. Theo quy định Chính phủ để đảm bảo điều kinh doanh hoạt động vũ trường người điều hành hoạt động trực tiếp a) Có trình độ Trung cấp chuyên ngành văn hóa, nghệ phòng khiêu vũ phải có điều kiện sau đây? thuật Câu 37: Gia đình tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên là: b) Có trình độ Trung cấp chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật trở lên c) Có trình độ Cao đẳng chuyên ngành văn hóa nghệ thuật a) Gia đình có 50% số thành viên gia đình người tập luyện TDTT thường xuyên b) Gia đình có cha mẹ gia đình người tập luyện TDTT thường xuyên c) Gia đình có 50% số thành viên gia tham gia tập luyện 03 lần tuần d) Gia đình có 50% số thành viên gia đình tham gia tập luyện môn thể thao Câu 38: Theo quy định câu lạc thể dục thể thao sở tổ chức theo hình thức sau đây? a) Tổ chức phi phủ b) Tổ chức tự nguyện c) Tổ chức xã hội nghề nghiệp d) Tổ chức trị - xã hội Câu 39: Theo quy định câu lạc thể thao sở chịu quản lý nhà nước thể dục, thể thao quan sau đây: a) UBND cấp huyện b) UBND cấp xã c) Phòng Văn hoá – Thông tin cấp huyện d) Trung tâm Văn hoá – Thể thao cấp huyện Câu 40. Cơ quan, tổ chức, cá nhân sau có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành, vùng du lịch, địa bàn du lịch trọng điểm, khu du lịch quốc gia? a) Cơ quan quản lý nhà nước du lịch Trung ương b) Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch c) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Câu 41. Theo quy định Luật Du lịch du lịch sinh thái là: Câu 42. Tài nguyên du lịch bao gồm tài nguyên nào? a)Hình thức du lịch dựa vào sắc văn hoá dân tộc với tham gia cộng đồng nhằm bảo tồn phát huy giá trị văn hoá truyền thống. b) Hình thức du lịch dựa vào thiên nhiên, gắn với sắc văn hoá địa phương với tham gia cộng đồng nhằm phát triển bền vững c) Sự phát triển du lịch đáp ứng nhu cầu mà không làm tổn hại đến khả đáp ứng nhu cầu du lịch tương lai a) Tài nguyên du lịch tự nhiên tài nguyên du lịch nhân văn b) Tài nguyên du lịch nhân văn tài nguyên du lịch xã hội c) Tài nguyên du lịch xã hội tài nguyên du lịch tự nhiên a) Là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa Câu 43. Theo Luật Di sản văn hóa di sản văn hóa vật thể học, bao gồm di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng hiểu là: cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia b) Là công trình xây dựng di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học c) Là kết hợp cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị thẩm mỹ d) Là vật lưu truyền lại, có giá trị khoa học Câu 44. Theo quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành trường hợp vi phạm hành kinh doanh dịch vụ Internet năm: a) năm b) năm c) năm Câu 45. Theo quy định hành, chức danh sau đây, chức danh có thẩm quyền ban hành định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực văn hóa: a) Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin cấp Thị xã b) Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao cấp Thị xã c) Thanh tra viên chuyên ngành văn hoá Câu 46. Ngày 28 tháng hàng năm, thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày: a) Ngày phòng, chống ma túy b) Ngày dân số giới c) Ngày Gia đình Việt Nam Câu 47. Ngày giới xóa bỏ bạo lực phụ nữ ngày: a) Ngày 20 tháng 11 hàng năm b) Ngày 25 tháng 11 hàng năm c) Ngày 30 tháng 11 hàng năm Câu 48: Theo quy định, đạt điểm Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa hàng năm: a) Đạt từ 180 điểm trở lên b) Đạt từ 185 điểm trở lên c) Đạt từ 190 điểm trở lên Câu 49: Theo quy định rơi vào điểm liệt sau không a) Xã, phường, thị trấn có từ 50% khóm, ấp không đạt xét xã, phường, thị trấn văn hóa năm đó? chuẩn văn hóa b) Xã, phường, thị trấn có từ 60% khóm, ấp không đạt chuẩn văn hóa c) Xã, phường, thị trấn có từ 70% khóm, ấp không đạt chuẩn văn hóa Câu 50: Theo quy định rơi vào điểm liệt sau không a) Khóm, ấp có xảy từ 02 vụ án hình nghiêm trọng xét khóm, ấp văn hóa năm đó? ( năm tù trở lên) c) Chế độ tập thể Câu 85. Anh (chị) cho biết có nội dung điểm liệt không công nhận GĐVH a) 06 nội dung điểm liệt b) 07 nội dung điểm liệt c) 08 nội dung điểm liệt d) 09 nội dung điểm liệt Câu 86. Anh (chị) cho biết tổ chức tang lễ cử nhạc tang thời gian nào? a) Trước 5giờ sau 22giờ b) Từ 6giờ đến 22giờ c) Trước 7giờ sau 22giờ d) Trước 7giờ sau 24giờ Câu 87: Anh (chị) cho biết theo quy định sau khoảng thời gian đêm sở kinh doanh karaoke không hoạt động? a) Sau 12 đêm đến 08 sáng b) Sau 11 đêm đến 07 sáng c) Sau 10 đêm đến 09 sáng d) Sau đêm đến 09 sáng Câu 88: Anh (chị) cho biết sở tín ngưỡng có văn thông báo Ủy ban nhân dân cấp xã dự kiến thời gian hoạt động tín ngưỡng diễn vào năm sau sở trước ngày tháng mấy? a) Trước ngày 15 /10 hàng năm b) Sau ngày 15/ 10 hàng năm c) Trước ngày 15 /11 hàng năm Câu 89: Anh (chị) cho biết điều kiện tặng Giấy khen Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình văn hoá khu dân cư bình bầu công nhận “gia đình văn hoá” tiêu biểu lần trở lên? a) lần b) lần c) lần Câu 90: Anh (chị) cho biết theo quy định điểm chuẩn đạt ấp văn hoá xã biên giới điểm? a) 160 điểm b) 170 điểm c) 180 điểm d) 190 điểm Câu 91: Anh (chị) chọn câu câu sau đây: a) Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng quyền yêu cầu chia tài sản b) Mọi tài sản có thời kỳ hôn nhân tài sản chung vợ chồng c) Trong thời kỳ hôn nhân vợ chồng có quyền yêu cầu chia tài sản chung để tự kinh doanh riêng, thực nghĩa vụ dân riêng có lý đáng khác Câu 92: Anh (chị) chọn câu câu sau đây: a) Vợ, chồng có trách nhiệm ngang tài sản chung tài sản riêng vợ, chồng b) Vợ, chồng có quyền ủy quyền cho vấn đề c) Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng d) Khi ly hôn toàn tài sản vợ, chồng phải chia đôi Câu 93: Theo quy định pháp luật, hành vi không chăm sóc, giáo dục, tạo điều kiện nam nữ gia đình học tập, lao động, vui chơi, giải trí phát triển bị xử lý nào? a) Không bị xử lý b) Phạt cảnh cáo phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng c) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng Câu 94: Anh (chị) cho biết hành vi bạo lực gia đình có áp dụng trường hợp thành viên vợ chồng ly hôn hay không? a) Có áp dụng b) Không áp dụng c) Tùy trường hợp Câu 95: Anh (chị) cho biết sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình bao gồm sở nào? a) UBND cấp xã Hội Liên hiệp phụ nữ b) Trạm xá xã Đoàn Thanh niên c) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Cơ sở bảo trợ xã hội; Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; Cơ sở tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình; Địa tin cậy cộng đồng Câu 96: Anh (chị) cho biết theo quy định người có hành vi bạo lực gia đình bị xử lý nào? a) Chỉ bị xử lý xử lý kỷ luật b) Xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự, gây thiệt hại phải bồi thường c) Chỉ bị xử lý vi phạm hành Câu 97: Anh (Chị) cho biết theo Luật Hôn nhân Gia đình a) Là người lớn hứa hôn cho cháu nam 24 tuổi, nử 23 Tảo hôn gì? tuổi b) Là việc lấy vợ, lấy chồng bên hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định pháp luật c) Là bên gái cho lấy chồng đủ 18 tuổi bên trai đủ 22 tuổi Câu 98: Cơ quan có thẩm quyền ban hành định công nhận khóm, ấp đạt chuẩn văn hóa 05 năm, 10 năm liên tục? a) Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch b) Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh c) Ủy ban nhân dân tỉnh Câu 99: Theo quy định, Chủ nhiệm trung tâm văn hóa - thể thao xã công chức xã phụ trách phụ trách văn hóa - xã hội phải có tốt nghiệp chuyên ngành văn hóa xã hội thể dục thể thao từ bậc trở lên: a) Trung cấp b) Cao đẳng c) Đại học a) Tham mưu, giúp UBND cấp xã tổ chức thực nhiệm vụ, quyền hạn UBND cấp xã lĩnh vực Câu 100: Theo quy định nhiệm vụ sau nhiêm lao động, thương binh, xã hội, theo quy định pháp vụ công chức văn hóa - xã hội cấp xã luật b) Tham mưu, giúp UBND cấp xã tổ chức thực nhiệm vụ, quyền hạn UBND cấp xã lĩnh vực tư pháp, hộ tịch theo quy định pháp luật Câu 101. Theo quy định công chức văn hóa - xã hội cấp xã không a) Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực công phải trực tiếp thực nhiệm vụ sau đây: tác hòa giải sở b) Thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề địa bàn c) Thực hoạt động bảo trợ xã ho65iva2 chương trình xóa đói, giảm nghèo địa bàn cấp xã Câu 102. Anh (chị) cho biết theo Luật Di sản quy định di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (gọi chung di tích) xếp thành loại? a) loại b) loại c) loại Câu 103. Anh (chị) cho biết theo Luật Di sản quy định thẩm quyền định xếp hạng di tích cấp tỉnh, cấp xếp hạng di tích cấp tỉnh là: a) Chủ tịch UBND Tỉnh b) Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch c) Thủ tướng Chính phủ Câu 104. Anh (chị) cho biết nghệ thuật trình diễn dân gian thuộc loại di sản văn hóa nào? a) Di sản văn hóa phi vật thể b) Di sản văn hóa vật thể c) Tri thức dân gian a) Là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa Câu 105. Theo Luật Di sản văn hóa, di sản văn hóa vật thể học, bao gồm di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng hiểu là: cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia b) Là kết hợp cảng quang thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị thẩm mỹ c) Là vật lưu truyền lại, có giá trị khoa học Câu 106. Đối tượng áp dụng Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 Chính phủ gồm: a) Tổ chức, cá nhân Việt Nam b) Tổ chức, cá nhân nước c) Tổ chức cá nhân Việt Nam tổ chức, cá nhân nước hoạt động Việt Nam Câu 107. Anh (chị) cho biết, theo quy định hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa sau bị cấm tổ chức a) Tổ chức hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ hoạt động: văn hóa dành cho người nước b) Tổ chức hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa vi phạm quy định nếp sống văn minh, an ninh, trật tự phòng chống cháy nổ c) Tổ chức hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa dành cho người Việt Nam nước Câu 108. Anh (chị) cho biết, theo quy định Chính phủ không a) Sản xuất, nhập sản phẩm văn hóa dành cho nghiêm cấm hoạt động sản xuất, nhập sau đây: thiếu nhi b) Sản xuất, nhập trái phép sản phẩm vă hóa có định thu hồi, tịch thu, tiêu hủy, đình lưu hành, cấm lưu hành c) Phổ biến kinh doanh sản phẩm văn hóa có định cấm lưu hành Câu 109. Anh (chị) cho biết, Trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã cấp phép định thành lập: a) UBND cấp xã b) UBND cấp huyện c) UBND cấp tỉnh Câu 110. Theo quy định, tiêu chí quy mô xây dựng hội trường văn hóa đa vùng đồng tối thiểu phải đạt chỗ ngồi trở lên: a) 150 chỗ ngồi b) 200 chỗ ngồi c) 250 chỗ ngồi Câu 111. Theo quy định, diện tích quy hoạch xây dựng khu hội trường văn hóa đa vùng đồng tối thiểu phải đạt m2 trở lên: a) 500 m2 trở lên b) 1.000 m2 trở lên c) 1.500 m2 trở lên Câu 112. Anh (chị) cho biết lễ hội sau tổ chức phải a) Lễ hội tổ chức định kỳ có thay đổi nội phép UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: dung, thời gian, địa điểm so với truyền thống b) Lễ hội lịch sử cách mạng tiêu biểu có ý nghĩa giáo dục truyền thống c) Lễ hội dân gian tổ chức thường xuyên, liên tục, định kỳ Câu 113. Anh (chị) cho biết theo quy định, quan sau a) UBND cấp quản lý theo phân cấp Chính quan quản lý nhà nước TDTT địa phương? phủ b) HĐND cấp quản lý theo phân cấp Quốc hội c) Cơ quan văn hóa, thể thao, du lịch cấp quản lý theo phân công UBND cấp Câu 114. Theo Luật Thể dục thể thao, hành vi sau bị cấm hoạt động thể dục thể thao: a) Thông tin tuyên truyền hoạt động thể dục thể thao b) Cản trở hoạt động thể dục, thể thao hợp pháp tổ chức, cá nhân c) Thực hợp tác quốc tế thể dục, thể thao Câu 115. Anh (chị) cho biết sách nhà nước phát a) Chỉ phát triển TDTT vùng có kinh tế phát triển thể dục, thể thao nào? triển b) Ưu tiên đầu tư phát triển TDTT vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn c) Phát triển TDTT địa phương có bề dày thành tích TDTT Câu 116. Anh (chị) cho biết câu lạc thể dục, thể thao sở tổ chức theo hình thức sau đây: a) Là tổ chức tự nguyện b) Là tổ chức phi Chính phủ c) Là tổ chức trị - xã hội Câu 117. Tổ chức câu lạc thể dục, thể thao sở gồm thành phần sau đây: a) Ban Chủ nhiệm b) Hội viên câu lạc c) Ban Chủ nhiệm hội viên câu lạc a) Yêu cầu quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo Câu 118. Theo quy định Luật phòng, chống bạo lực gia đình, vệ sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, quyền lợi ích hợp nạn nhân bạo lực gia đình có nghĩa vụ sau đây: pháp b) Được bố trí nơi tạm lánh, giữ bí mật nơi tạm lánh thông tin khác theo quy định Luật Phòng, chống bạo lực gia đình c) Cung cấp thông tin liên quan đến bạo lực gia đình cho quan, tổ chức, người có thẩm quyền có yêu cầu Câu 119. Theo quy định Luật Du lịch, khu du lịch địa phương có diện tích tối thiểu bao nhiêu: a) 200 héc ta b) 250 héc ta c) 300 héc ta Câu 120. Anh (chị) cho biết, điều kiện tài nguyên du lịch để a) Có tài nguyên du lịch hấp dẫn, có khả thu hút công nhận khu du lịch địa phương là: khách du lịch b) Có tài nguyên du lịch tương đối hấp dẫn, có khả đảm bảo phục vụ 200 lược khách du lịch/năm c) Tài nguyên du lịch tương đối tốt, khả phục vụ 250 lược khách du lịch/năm Câu 121. Anh (chị) cho biết nội dung sau không thuộc nội dung quản lý nhà nước du lịch: a) Xếp hạng sở lưu trú b) Tổ chức điều tra, đánh giá tài nguyên du lịchđể xây dựng quy hoạch phát triển du lịch, xác định khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch c) Kiểm tra, tra, giải khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật du lịch Câu 122. Anh (chị) cho biết trách nhiệm thống quản lý nhà nước du lịch thuộc quan sau đây: a) Chính phủ b) Quốc hội c) Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Câu 123. Theo quy định, thời gian Ban vận động khóm, ấp tự kiểm tra chấm điểm khóm, ấp văn hóa hàng năm là: a) Đầu tháng 10 hàng năm b) Cuối tháng 10 hàng năm c) Đầu tháng 11 hàng năm Câu 124. Anh (chị) cho biết quan sau theo phân cấp Chính phủ có trách nhiệm thực quản lý nhà nước du lịch địa phương: a) Bộ, quan ngang Bộ b) Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch c) UBND tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương Câu 125. Theo quy định Luật Du lịch, khu du lịch Quốc gia có diện tích tối thiểu héc ta: a) 800 héc ta b) 900 héc ta c) 1.000 héc ta Câu 126. Anh (chị) cho biết, định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc Chủ tịch UBND cấp xã có thời hạn bao lâu: a) Không ngày b) Không ngày c) Không ngày Câu 127. Anh (chị) cho biết mức phạt tiền hành vi tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử sau 10 đêm đến sáng bao nhiêu: a) Từ 1.000.000 đến 3.000.000 đồng b) Từ 2.000.000 đến 4.000.000 đồng c) Từ 3.000.000 đến 5.000.000 đồng d) Từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng Câu 128. Theo quy định Bộ Tài mức thu lệ phí cấp a) Từ 01 phòng đến 05 phòng, mức thu lệ phí giấy phép kinh doanh karaoke thành phố trực thuộc Trung 1.000.000 đồng/giấy; từ 06 phòng trở lên, mức thu lệ phí ương quy định nào? 3.000.000 đồng/giấy b) Từ 01 phòng đến 05 phòng, mức thu lệ phí 3.000.000 đồng/giấy; từ 06 phòng trở lên, mức thu lệ phí 6.000.000 đồng/giấy c) Từ 01 đến 05 phòng, mức thu lệ phí 6.000.000 đồng/giấy; từ 06 phòng trở lên, mức thu lệ phí 12.000.000 đồng/giấy Câu 129. Anh (chị) cho biết, theo quy định Luật TDTT kích thước sử dụng sân cầu lông bao nhiêu? a) 12,40m x 6,15m b) 12,30m x 6,15m c) 13,40m x 6,10m d) 14,30m x 6,10m Câu 130. Theo Luật Bóng đá hành, kích thước khung cầu môn là: a) 7m 12 x 2m 24 b) 7m 22 x 2m 34 c) 7m 32 x 2m 44 d) 7m 42 x 2m 54 Câu 131: Anh (chị) cho biết hành vi sử dụng, truyền bá thông tin, hình ảnh, âm nhằm kích động hành vi bạo lực gia đình bị a) Phạt cảnh cáo phạt tiền từ 500.000 đồng đến phát tiền bao nhiêu? 1.000.000 đồng b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng c) Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng d) Buộc xin lỗi công khai nạn nhân có yêu cầu Câu 132: Anh (chị) cho biết thẩm quyền Chủ tịch UBND cấp xã, phường ban hành định xử phạt vi phạm hành quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet thông tin điện tử Internet hình thức phạt tiền tối đa bao nhiêu: a) 2.000.000 đồng b) 3.000.000 đồng c) 4.000.000 đồng Câu 133. Anh (chị) cho biết thẩm quyền xử phạt vi phạm hành lĩnh vực thể dục, thể thao Chủ tịch UBND cấp xã bao nhiêu: a) 1.500.000 đồng b) 2.000.000 đồng c) 3.000.000 đồng Câu 134: Theo quy định Phòng Văn hóa Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện bố trí 01 trưởng Phòng không Phó Trưởng Phòng: a) 01 Phó Trưởng Phòng b) 02 Phó Trưởng Phòng c) 03 Phó Trưởng Phòng d) 04 Phó Trưởng Phòng Câu 135. Anh (chị) cho biết, theo quy định người có hành vi hành hạ, ngược đãi thành viên gia đình bị phạt tiền bao nhiêu: a) Từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng b) Từ 1.500.000 đến 2.000.000 đồng c) Từ 2.000.000 đến 3.000.000 đồng Câu 136: Anh (chị) cho biết thẩm quyền xử phạt vi phạm hành tra viên chuyên ngành văn hóa thi hành công vụ có quyền xử phạt hình thức phạt tiền tối đa bao nhiêu: a) 500.000 đồng b) 1.000.000 đồng c) 2.000.000 đồng a) Cơ quan, đơn vị có người vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực bị xử phạt hành từ 500.000đ (năm trăm Câu 137. Theo quy định, rơi vào điểm liệt sau ngàn đồng) trở lên; đơn vị có người bị truy cứu trách không xét công nhận đơn vị văn hóa: nhiệm hình b) Cơ quan, đơn vị có người vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực bị xử phạt hành từ 300.000đ (ba trăm ngàn đồng) trở lên; đơn vị có người bị truy cứu trách nhiệm hình Câu 138: Theo quy định việc bình xét gia đình văn hóa tổ dân phòng khuyến học số hộ tổ có mặt tham dự bình xét % trở lên: a) 65% trở lên b) 70% trở lên c) 75% trở lên Câu 139: Theo quy định Luật Phòng, chống bạo lực gia đình hình thức sau xem bạo lực gia đình: a) Bạo lực thể xác b) Bạo lực tinh thần c) Bạo lực tình dục d) Bạo lực thể xác, tình dục, gia đình Câu 140. Theo quy định việc kinh doanh karaoke vũ trường địa điểm cách trường học, bệnh viện, sở tôn giáo, tín ngưỡng, quan hành nhà nước 200 mét bị xử phạt tiền? a) Phạt tiền từ 3.000.000đ đến 5.000.000đ b) Phạt tiền từ 4.000.000đ đến 6.000.000đ c) Phạt tiền từ 5.000.000đ đến 7.000.000đ d) Phạt tiền từ 7.000.000đ đến 8.000.000đ Câu 141. Anh (chị) cho biết việc kinh doanh trò chơi điện tử địa điểm cách trường tiểu học, Trung học sở, trung học phổ thông 200 mét bị xử phạt tiền: a) Phạt tiền từ 3.000.000đ đến 6.000.000đ b) Phạt tiền từ 4.000.000đ đến 8.000.000đ c) Phạt tiền từ 3.000.000đ đến 5.000.000đ d) Phạt tiền từ 7.000.000đ đến 12.000.000đ Câu 142. Theo quy định việc không thông báo thông báo không nội dung quảng cáo bảng, băng rôn đến quan a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nhà nước có thẩm quyền nơi thực quảng cáo bị xử phạt nào: b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng d) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng Câu 143. Anh (chị) cho biết kinh doanh hoạt động karaoke giấy phép không đăng ký với quan nhà nước có a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng thẩm quyền trước kinh doanh bị xử phạt nào? b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng c) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng d) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng Câu 144. Anh (chị) cho biết việc không tự tháo dỡ bảng quảng cáo, băng rôn hết hạn ghi thông báo bị xử phạt a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nào? b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng d) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng Câu 145. Anh (chị) cho biết Phòng Văn hóa Thông tin cấp a) Văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng huyện có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện cáo, bưu chính, viễn thông; công nghệ thông tin thực chức quản lý nhà nước lĩnh vực sau đây: b) Phát truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin c) Văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo, bưu chính, viễn thông; công nghệ thông tin; Phát truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin Câu 146. Theo quy định luật quảng cáo hành vi bị cấm a) Treo, đặt, dán, vẽ sản phẩm quảng cáo cột hoạt động quảng cáo là: điện b) Trụ điện, cột tín hiệu giao thông c) Cây xanh nơi công cộng d) Treo, đặt, dán, vẽ sản phẩm quảng cáo cột điện; trụ điện, cột tín hiệu giao thông; xanh nơi công cộng Câu 147. Theo Luật Hôn nhân Gia đình trường hợp sau bị cấm kết hôn: a) Người có vợ chồng b) Người lực hành vi dân c) Giữa người dòng máu trực hệ, người có họ phạm vi ba đời; d) Người có vợ chồng; người lực hành vi dân sự; người dòng máu trực hệ, người có họ phạm vi ba đời Câu 148. Tìm câu câu sau đây: a) Con nuôi đẻ không kết hôn với b) Con nuôi không thừa hưởng tài sản thừa kế theo pháp luật cha mẹ nuôi để lại cha mẹ nuôi có đẻ c) Cha mẹ nuôi không thay đổi họ tên, dân tộc nuôi theo họ tên, dân tộc d) Những người có mối quan hệ cha mẹ nuôi nuôi không kết hôn với Câu 149. Anh (chị) cho biết, theo quy định tự quản lý tài sản riêng khi: a) Từ đủ 18 tuổi trở lên b) Từ đủ 15 tuổi trở lên c) Đã kết hôn có gia đình riêng d) Có đồng ý cha, mẹ Câu 150. Theo quy định Luật Bình đẳng giời "Bình đẳng giới" là: a) Là bình đẳng riêng cho phụ nữ b) Là bình đẳng riêng nam giới c) Là việc nam, nữ có vị trí vai trò ngang nhau, tạo điều kiện hội phát huy lực thụ hưởng thành phát triển [...]... cho biết câu lạc bộ thể dục, thể thao cơ sở được tổ chức theo hình thức nào sau đây: a) Là tổ chức tự nguyện b) Là tổ chức phi Chính phủ c) Là tổ chức chính trị - xã hội Câu 117 Tổ chức của câu lạc bộ thể dục, thể thao cơ sở gồm những thành phần nào sau đây: a) Ban Chủ nhiệm b) Hội viên câu lạc bộ c) Ban Chủ nhiệm và hội viên câu lạc bộ a) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo Câu 118 Theo... trở lên: a) Trung cấp b) Cao đẳng c) Đại học a) Tham mưu, giúp UBND cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã trong lĩnh vực Câu 100: Theo quy định nhiệm vụ nào sau đây không phải nhiêm lao động, thương binh, xã hội, theo quy định của pháp vụ của công chức văn hóa - xã hội cấp xã luật b) Tham mưu, giúp UBND cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã trong lĩnh vực... theo quy định của pháp luật Câu 101 Theo quy định công chức văn hóa - xã hội cấp xã không a) Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện công phải trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ nào sau đây: tác hòa giải ở cơ sở b) Thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn c) Thực hiện các hoạt động bảo trợ xã ho65iva2 chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn cấp xã Câu 102 Anh (chị) hãy cho... về người khuyết tật Câu 66 Anh (chị) cho biết chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã và các thành viên khác của UBND cấp xã do cơ quan có thẩm quyền nào bầu ra? a) Hội đồng Nhân dân cấp Huyện b) Ủy ban Nhân dân cấp Huyện c) Hội đồng Nhân dân cấp xã Câu 67 Anh ( chị ) hãy cho biết kỷ niệm Ngày Thể thao Việt Nam là ngày, tháng mấy sau đây: a) Ngày 26/3 b) Ngày 27/3 c) Ngày 28/3 Câu 68 Anh (chị) hãy... biện pháp cấm tiếp xúc giữa người có hành vi bạo lực gia đình và nạn nhân? a) Trưởng công an cấp xã và Trưởng Công an cấp huyện b) Chủ tịch UBND cấp xã và Chủ tịch UBND cấp huyện c) Chủ tịch UBND cấp xã và Tòa án nhân dân Câu 61 Anh (chị) hãy cho biết người có hành vi bạo lực gia đình bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường, thị trấn trong những trường hợp nào? a) Bị áp dụng biện pháp trong mọi trường... quyết định cấm lưu hành Câu 109 Anh (chị) hãy cho biết, Trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã do cấp nào được phép quyết định thành lập: a) UBND cấp xã b) UBND cấp huyện c) UBND cấp tỉnh Câu 110 Theo quy định, tiêu chí quy mô xây dựng hội trường văn hóa đa năng đối với vùng đồng bằng tối thi u phải đạt bao nhiêu chỗ ngồi trở lên: a) 150 chỗ ngồi b) 200 chỗ ngồi c) 250 chỗ ngồi Câu 111 Theo quy định, diện... của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thi u 30 m2 tại các khu Câu 73 Anh (chị) hãy cho biết điều kiện để cấp giấy chứng nhận vực đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, loại II, loại III; tối đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công thi u 40 m2 tại các đô thị loại IV, loại V; tối thi u 50 m2 cộng: tại các khu vực khác b) Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò... Lễ hội dân gian đã được tổ chức thường xuyên, liên tục, định kỳ Câu 113 Anh (chị) hãy cho biết theo quy định, cơ quan nào sau a) UBND các cấp quản lý theo sự phân cấp của Chính đây là cơ quan quản lý nhà nước về TDTT ở địa phương? phủ b) HĐND các cấp quản lý theo sự phân cấp của Quốc hội c) Cơ quan văn hóa, thể thao, du lịch các cấp quản lý theo sự phân công của UBND các cấp Câu 114 Theo Luật Thể dục... trai đủ 22 tuổi Câu 98: Cơ quan nào có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận khóm, ấp đạt chuẩn văn hóa 05 năm, 10 năm liên tục? a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch b) Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh c) Ủy ban nhân dân tỉnh Câu 99: Theo quy định, Chủ nhiệm trung tâm văn hóa - thể thao xã là công chức xã phụ trách phụ trách về văn hóa - xã hội và phải có bằng tốt nghiệp chuyên ngành văn hóa xã hội hoặc thể... Câu 89: Anh (chị) hãy cho biết điều kiện được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình văn hoá được khu dân cư bình bầu và công nhận là “gia đình văn hoá” tiêu biểu mấy lần trở lên? a) 3 lần b) 2 lần c) 4 lần Câu 90: Anh (chị) hãy cho biết theo quy định điểm chuẩn đạt ấp văn hoá của xã biên giới bao nhiêu điểm? a) 160 điểm b) 170 điểm c) 180 điểm d) 190 điểm Câu 91: Anh (chị) hãy chọn câu . trường học, bệnh viện. CÂU HỎI - ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM THI TUYỂN CÔNG CHỨC NGẠCH CHUYÊN VIÊN c) Không được quảng cáo trên hệ thống truyền thanh phục vụ nhiệm vụ chính trị của xã, phường, thị trấn UBMTTQVN xã b) Chủ tịch UBND xã c) Trưởng BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH xã Câu 13. Cơ quan nào chủ trì việc tư vấn về gia đình ở cơ sở? a) UBND cấp xã chủ trì b) UBMTTQVN xã c) Cán bộ tư pháp xã Câu 14 nguyện c) Tổ chức xã hội nghề nghiệp d) Tổ chức chính trị - xã hội Câu 39: Theo quy định câu lạc bộ thể thao cơ sở chịu sự quản lý nhà nước về thể dục, thể thao của cơ quan nào sau đây: a) UBND cấp huyện b)

Ngày đăng: 12/09/2015, 09:33

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan