CÂU HỎI THI TUYỂN CÔNG CHỨC NGẠCH CÁN SỰ CẤP XÃ NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

2 7.4K 27

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2015, 09:33

CÂU HỎI THI TUYỂN CÔNG CHỨC NGẠCH CÁN SỰ CẤP XÃ NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH I. PHẦN THI VIẾT Câu 1: Anh (chị) nêu nhiệm vụ, quyền hạn Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện, thị xã, thành phố? Câu 2: Anh (chị) trình bày chức trách, nhiệm vụ công chức Văn hóa - xã hội cấp xã? Để thực tốt chức trách nhiệm vụ giao, công chức Văn hóa–xã hội phải làm gì? Câu 3: Anh (chị) cho biết sắc văn hóa dân tộc gì? Vì phải giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc? Câu 4: Trong môi trường giáo dục môi trường gia đình quan trọng nhất, anh (chị) trình bày nội dung giáo dục gia đình? Câu 5: Anh (Chị) cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quy định thực nếp sống văn minh tổ chức Lễ hội nào? Câu 6. Anh (chị) trình bày nội dung tư vấn cộng đồng dân cư phòng ngừa bạo lực gia đình; liên hệ thực tiễn việc thực nội dung thời gian qua địa phương? Câu 7: Theo quy định Luật Hôn nhân Gia đình việc đăng ký khai sinh có yếu tố nước pháp luật quy định nào? Câu 8: Anh (chị) Hãy trình bày nội dung công tác gia đình? Câu 9: Anh (chị) trình bày hình thức truyền thông phòng chống bạo lực gia đình? Những ưu điểm, hạn chế hình thức truyền thông này? Câu 10: Bằng hiểu biết mình, anh (chị) phân tích nội dung Văn hóa gia đình gia đình văn hóa, mối quan hệ chúng. Câu 11: Anh (chị) cho biết nhà nước có sách phòng, chống bạo lực gia đình? Nêu biện pháp phòng, ngừa bạo lực gia đình? Câu 12: Anh (chị) cho biết hành vi bị nghiêm cấm quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet thông tin mạng? Câu 13: Anh (chị) cho biết quyền nghĩa vụ người quảng cáo theo Luật Quảng cáo? Câu 14: Anh (chị) nêu trách nhiệm nhà nước nhà trường giáo dục thể chất trường học? Câu 15: Anh (chị) nêu khái niệm du lịch hoạt động du lịch? Các nguyên tắc phát triển du lịch? Câu 16: Anh (Chị) trình bày nội dung quản lý nhà nước di sản văn hóa theo quy định Luật Di sản văn hóa? Câu 17. Anh (chị) cho biết Giải thi đấu thể thao quần chúng gồm giải nào? Nêu nguyên tắc tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng? Liên hệ thực tiễn tổ chức giải thể thao quần chúng địa phương? Câu 18. Việc phòng, chống bạo lực gia đình thực theo nguyên tắc nào? Tiêu chuẩn nhân viên tư vấn, người làm việc quan hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, sở tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình? Câu 19: Anh (chị) nêu vị trí, chức Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện, thị xã, thành phố? Câu 20: Anh (chị) cho biết trách nhiệm chủ sở kinh doanh karaoke quy định nào? Câu 21: Anh (chị) cho biết quy định cấm hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng? Câu 22: Anh (chị) trình bày phương pháp quản lý Nhà nước văn hóa? Câu 23: Anh (chị) trình bày hành vi bị nghiêm cấm hoạt động thể dục, thể thao? Câu 24: Anh (chị) trình bày tổ chức máy, biên chế Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện, thị xã, thành phố: Câu 25: Anh (chị) trình bày vị trí, chức năng, nhiệm vụ câu lạc thể thao sở? Câu 26: Anh (chị) cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quy định tổ chức, cá nhân tổ chức tham gia lễ hội cần thực yêu cầu nào? Câu 27: Anh (chị) cho biết Luật hôn nhân gia đình quy định quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài? Trường hợp quan chức từ chối việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài? Câu 28: Anh (chị) trình bày điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng? Câu 29: Trình bày quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh, phổ biến băng, đĩa ca nhạc, sân khấu? Câu 30: Anh (chị) trình bày trách nhiệm quản lý nhà nước quảng cáo? Nêu sản phẩm, hàng hóa dịch vụ cấm quảng cáo theo Luật Quảng cáo? . CÂU HỎI THI TUYỂN CÔNG CHỨC NGẠCH CÁN SỰ CẤP XÃ NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH I. PHẦN THI VIẾT Câu 1: Anh (chị) hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Văn hóa và Thông tin cấp. huyện, thị xã, thành phố? Câu 2: Anh (chị) hãy trình bày chức trách, nhiệm vụ của công chức Văn hóa - xã hội cấp xã? Để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, công chức Văn hóa xã hội phải. của câu lạc bộ thể thao cơ sở? Câu 26: Anh (chị) hãy cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tổ chức, cá nhân khi tổ chức hoặc tham gia lễ hội cần thực hiện những yêu cầu nào? Câu

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan