CÂU HỎI THI TUYỂN CÔNG CHỨC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CẤP XÃ NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

2 6.5K 27

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2015, 09:33

CÂU HỎI THI TUYỂN CÔNG CHỨC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CẤP XÃ NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH I. PHẦN THI VIẾT Câu 1. Anh (chị) cho biết Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định đối tượng bảo vệ nào? Hành vi thành viên gia đình vô ý gây thương tích cho thành viên khác gia đình có phải bạo lực gia đình không hành vi có bị xử lý theo pháp luật không? Câu 2: Anh (chị) trình bày phương pháp quản lý Nhà nước văn hóa? Câu 3: Anh (chị) cho biết quy định cấm hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng? Câu 4: Từ phát động phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tỉnh Đồng Tháp đề phương châm “Kiên trì, bước, tự giác”, anh (chị) hiểu phương châm phong trào nào? Câu 5. Anh (chị) cho biết trách nhiệm Hội liên hiệp Phụ nữ việc thực bình đẳng giới? Câu 6: Anh (chị) trình bày chức trách, nhiệm vụ công chức Văn hóa - xã hội cấp xã? Để thực tốt chức trách nhiệm vụ giao, công chức Văn hóa–xã hội phải làm gì? Câu 7: Anh (chị) trình bày hành vi bị nghiêm cấm hoạt động thể dục, thể thao? Câu 8: Anh (chị) trình bày nội dung quản lý nhà nước biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp người mẫu; lưu hành, kinh doanh ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu gì? Câu 9: Anh (chị) nêu quy định cấm hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Câu 10: Anh (chị) nêu cụ thể hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo bảng quảng cáo, băngrôn? Câu 11: Trình bày quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh, phổ biến băng, đĩa ca nhạc, sân khấu? Câu 12: Anh (chị) cho biết Luật hôn nhân gia đình quy định quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài? Trường hợp quan chức từ chối việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài? (30 điểm). Câu 13: Anh (chị) cho biết sắc văn hóa dân tộc gì? Vì phải giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc? Câu 14: Anh (Chị) trình bày vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Trung tâm Văn hóa Thể thao cấp huyện, thị xã, thành phố? Câu 15: Anh (Chị) trình bày nội dung quản lý nhà nước di sản văn hóa theo quy định Luật Di sản văn hóa? Câu 16. Anh (chị) cho biết theo Luật Di sản Văn hóa, di tích xếp thành hạng? Dựa sở nào? Câu 17. Anh (chị) Nêu Chính sách nhà nước phát triển thể dục, thể thao? Liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị công tác việc áp dụng thực sách này? Câu 18. Anh (chị) cho biết Giải thi đấu thể thao quần chúng gồm giải nào? nêu nguyên tắc tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng? Liên hệ thực tiễn tổ chức giải thể thao quần chúng địa phương? Câu 19. Trình bày tiêu chuẩn công nhận danh tổ dân phố văn hoá tương đương; liên hệ thực tiễn địa phương việc áp dụng tiêu chuẩn để bình xét? Câu 20. Việc phòng, chống bạo lực gia đình thực theo nguyên tắc nào? Tiêu chuẩn nhân viên tư vấn, người làm việc quan hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, sở tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình? Câu 21: Anh (chị) nêu vị trí, chức Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện, thị xã, thành phố? Câu 22: Anh (chị) nêu tổ chức máy, biên chế Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện, thị xã, thành phố: Câu 23: Anh (chị) trình bày vị trí, chức năng, nhiệm vụ câu lạc thể thao sở? Câu 24: Anh (chị) trình bày trách nhiệm quản lý nhà nước quảng cáo? Nêu sản phẩm, hàng hóa dịch vụ cấm quảng cáo theo Luật Quảng cáo? Câu 25. Anh (chị) trình bày khái niệm tài nguyên du lịch; loại tài nguyên du lịch? Trách nhiệm quản lý, bảo vệ, tôn tạo phát triển tài nguyên du lịch? Câu 26: Anh (chị) trình bày điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng? Câu 27: Anh (chị) nêu loại sở lưu trú du lịch, điều kiện kinh doanh lưu trú du lịch? Câu 28: Anh (chị) nêu cụ thể tiêu chuẩn để đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”? Câu 29: Anh (chị) trình bày điều kiện kinh doanh karaoke? Thẩm quyền thủ tục cấp phép nào? Câu 30: Anh (chị) nêu nhiệm vụ, quyền hạn Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện, thị xã, thành phố? . CÂU HỎI THI TUYỂN CÔNG CHỨC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CẤP XÃ NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH I. PHẦN THI VIẾT Câu 1. Anh (chị) hãy cho biết Luật Phòng,. cấp xã? Để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, công chức Văn hóa xã hội phải làm gì? Câu 7: Anh (chị) hãy trình bày các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thể dục, thể thao? Câu. nguyên tắc tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng? Liên hệ thực tiễn tổ chức giải thể thao quần chúng tại địa phương? Câu 19. Trình bày các tiêu chuẩn công nhận danh tổ dân phố văn hoá và tương

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan