BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI TUYỂN CÔNG CHỨC NGẠCH CÁN SỰ CẤP XÃ

36 2.7K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2015, 09:33

CÂU HỎI - ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM THI TUYỂN CÔNG CHỨC NGẠCH CÁN SỰ Câu hỏi Đáp án Câu 1. Tổ chức, doanh nghiệp cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội có đủ điều kiện. a) điều kiện b) điều kiện c) điều kiện d) điều kiện Câu 2. Âm nhạc đám cưới phải làng mạnh, vui tươi; âm đảm bảo không vượt độ ồn cho phép theo quy định; không mở nhạc: a) Trước 06 sáng sau 22 đêm b) Trước 06 sáng sau 23 đêm c) Trước 06 sáng sau 24 đêm Câu 3. Danh hiệu gia đình văn hóa gồm tiêu chuẩn? a) tiêu chuẩn b) tiêu chuẩn c) tiêu chuẩn d) tiêu chuẩn Câu 4. Danh hiệu thôn văn hóa, làng văn hóa, ấp văn hóa, văn hóa tương đương có tiêu chuẩn? a) tiêu chuẩn b) tiêu chuẩn c) tiêu chuẩn d) tiêu chuẩn Câu 5. Tổ dân phố văn hóa tương đương có tiêu chuẩn? a) tiêu chuẩn b) tiêu chuẩn c) tiêu chuẩn d) tiêu chuẩn Câu 6. Tòa án thụ lý giải vụ án dân nạn nhân bạo lực gia đình người có hành vi bạo lực gia đình, xét thấy đủ điều kiện định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc, thời gian định cấm tiếp xúc tối đa bao lâu? a) Không tháng b) Không tháng c) Không tháng Câu 7. Cơ quan quản lý nhà nước bình đẳng giới cấp huyện quan nào? a) UBND huyện b) Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện c) UBMTTTVN huyện Câu 8. Các hành vi vi phạm hành lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình bị phạt thấp tiền? a) 100.000 đồng b) 200.000 đồng c) 300.000 đồng Câu 9. Các hành vi vi phạm hành lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình bị phạt nhiều tiền? a) 20 triệu đồng b) 30 triệu đồng c) 40 triệu đồng Câu 10. Trưởng Công an nhân dân cấp xã có quyền phạt tiền hành vi vi phạm hành lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình? a) triệu đồng b) 1,5 triệu đồng c) triệu đồng Câu 11. Chủ tịch UBND cấp xã có quyền phạt tiền hành vi vi phạm hành lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình? a) triệu đồng b) triệu đồng c) triệu đồng Câu 12. Trang thông tin điện tử phân thành loại? a) loại b) loại c) loại d) loại Câu 13. Phương thức cung cấp sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử mạng phân chia thành loại? a) loại b) loại c) loại d) loại Câu 14. Theo quy định điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng không hoạt động khoảng thời gian nào? a) Từ 21 đêm đến 08 sáng b) Từ 21 đêm đến 07 sáng c) Từ 22 đêm đến 08 sáng d) Từ 22 đêm đến 07 sáng Câu 15. Theo quy định Chính phủ triển lãm văn hóa, nghệ a) Triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh triển lãm văn thuật là: hóa, nghệ thuật khác b) Triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh c) Triển lãm tranh, ảnh d) Điêu khắc, hội họa, nhiếp ảnh a) Lễ hội dân gian tổ chức thường xuyên, liên Câu 16. Theo quy định lễ hội xin phép? tục, định kỳ; lễ hội văn hóa du lịch b) Lễ hội tổ chức lần đầu c) Lễ hội có nguồn gốc từ nước tổ chức người Việt Nam nước tổ chức Câu 17. Theo quy định phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ m2 trở lên? a) 15 m2 b) 20 m2 c) 25 m2 d) 30 m2 Câu 18. Theo quy định vũ trường, phòng karaoke sở lưu trú du lịch hoạt động sau 12 đêm không 02 sáng? a) Được xếp hạng từ trở lên b) Được xếp hạng từ trở lên c) Được xếp hạng từ trở lên hạng cao cấp d) Được xếp hạng cao cấp Câu 19: Trong sản phẩm quảng cáo phải có nội dung thể a) Nhãn hiệu hàng hóa, hiệu, thương hiệu, tên riêng tiếng Việt, trừ trường hợp sau đây? tiếng nước b) Nhãn hiệu hàng hóa, hiệu, thương hiệu, tên riêng tiếng nước từ ngữ quốc tế hóa thay tiếng Việt c) Sách, báo, trang thông tin điện tử d) Chương trình phát thanh, truyền hình Câu 20. Theo quy định tổ chức, cá nhân tổ chức việc cưới, việc tang lễ hội phải tuân thủ nguyên tắc a) nguyên tắc b) nguyên tắc c) nguyên tắc d) nguyên tắc Câu 21. Tiêu chuẩn "Đời sống kinh tế ổn địnhvà bước phát triển" công nhận danh hiệu "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", a) Có 75% trở lên hộ gia đình tham gia vận động "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa" tương đương cần đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới; xây dựng sở vật chất hạ sau đây? tầng kinh tế - xã hội cộng đồng b) Có 80% trở lên hộ gia đình tham gia vận động xây dựng nông thôn mới; xây dựng sở vật chất hạ tầng kinh tế - xã hội cộng đồng c) Có 85% trở lên hộ gia đình tham gia vận động xây dựng nông thôn mới; xây dựng sở vật chất hạ tầng kinh tế - xã hội cộng đồng Câu 22. Công trình sau công trình thể dục, thể thao công cộng? a) Sân vận động b) Nhà tập luyện, thi đấu thể thao c) Bể bơi d) Nhà văn hóa Câu 23. Theo quy định cán bộ, nhân viên thể thao bao gồm: a) Huấn luyện viên thể thao chuyên nghiệp, bác sĩ, nhân viên y tế b) Huấn luyên viên thể thao chuyên nghiệp c) Nhân viên y tế a) Đơn vị nghiệp thể thao bao gồm đơn vị nghiệp Câu 24. Theo Luật Thể dục thể thao đơn vị nghiệp thể thao thể thao công lập sở cung ứng dịch vụ thể thao hiểu nào? công lập b) Đơn vị nghiệp thể thao đơn vị thể thao công lập c) đơn vị nghiệp thể thao đơn vị thể thao dân lập d) Đơn vị nghiệp thể thao đơn vị cung ứng dịch vụ thể thao Câu 25. Theo quy định khoảng cách địa điểm hoạt động karaoke phải cách trường học, bệnh viện, sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, quan hành nhà nước bao nhiêu? a) Từ 150m trở lên b) Từ 200m trở lên c) Từ 250m trở lên d) Từ 300m trở lên Câu 26. Theo quy định Chính phủ để đảm bảo điều kinh doanh hoạt động vũ trường người điều hành hoạt động trực tiếp a) Có trình độ Trung cấp chuyên ngành văn hóa, nghệ phòng khiêu vũ phải có điều kiện sau đây? thuật b) Có trình độ Trung cấp chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật trở lên c) Có trình độ Cao đẳng chuyên ngành văn hóa nghệ thuật Câu 27: Gia đình tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên là: a) Gia đình có 50% số thành viên gia đình người tập luyện TDTT thường xuyên b) Gia đình có cha mẹ gia đình người tập luyện TDTT thường xuyên c) Gia đình có 50% số thành viên gia tham gia tập luyện 03 lần tuần d) Gia đình có 50% số thành viên gia đình tham gia tập luyện môn thể thao Câu 28: Theo quy định câu lạc thể dục thể thao sở tổ chức theo hình thức sau đây? a) Tổ chức phi phủ b) Tổ chức tự nguyện c) Tổ chức xã hội nghề nghiệp d) Tổ chức trị - xã hội Câu 29: Theo quy định câu lạc thể thao sở chịu quản lý nhà nước thể dục, thể thao quan sau đây: a) UBND cấp huyện b) UBND cấp xã c) Phòng Văn hoá – Thông tin cấp huyện d) Trung tâm Văn hoá – Thể thao cấp huyện Câu 30. Cơ quan, tổ chức, cá nhân sau có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành, vùng du lịch, địa bàn du lịch trọng điểm, khu du lịch quốc gia? a) Cơ quan quản lý nhà nước du lịch Trung ương b) Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch c) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Câu 31. Theo quy định Luật Du lịch du lịch sinh thái là: a)Hình thức du lịch dựa vào sắc văn hoá dân tộc với tham gia cộng đồng nhằm bảo tồn phát huy giá trị văn hoá truyền thống. b) Hình thức du lịch dựa vào thiên nhiên, gắn với sắc văn hoá địa phương với tham gia cộng đồng nhằm phát triển bền vững Câu 32. Tài nguyên du lịch bao gồm tài nguyên nào? c) Sự phát triển du lịch đáp ứng nhu cầu mà không làm tổn hại đến khả đáp ứng nhu cầu du lịch tương lai a) Tài nguyên du lịch tự nhiên tài nguyên du lịch nhân văn b) Tài nguyên du lịch nhân văn tài nguyên du lịch xã hội c) Tài nguyên du lịch xã hội tài nguyên du lịch tự nhiên a) Là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa Câu 33. Theo Luật Di sản văn hóa di sản văn hóa vật thể học, bao gồm di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng hiểu là: cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia b) Là công trình xây dựng di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học c) Là kết hợp cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị thẩm mỹ d) Là vật lưu truyền lại, có giá trị khoa học Câu 34. Theo quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành trường hợp vi phạm hành kinh doanh dịch vụ Internet năm: a) năm b) năm c) năm Câu 35. Theo quy định hành, chức danh sau đây, chức danh có thẩm quyền ban hành định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực văn hóa: a) Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin cấp Thị xã b) Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao cấp Thị xã c) Thanh tra viên chuyên ngành văn hoá Câu 36. Ngày 28 tháng hàng năm, thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày: a) Ngày phòng, chống ma túy b) Ngày dân số giới c) Ngày Gia đình Việt Nam Câu 37. Ngày giới xóa bỏ bạo lực phụ nữ ngày: a) Ngày 20 tháng 11 hàng năm b) Ngày 25 tháng 11 hàng năm c) Ngày 30 tháng 11 hàng năm Câu 38: Theo quy định, đạt điểm Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa hàng năm: a) Đạt từ 180 điểm trở lên b) Đạt từ 185 điểm trở lên c) Đạt từ 190 điểm trở lên Câu 39: Theo quy định rơi vào điểm liệt sau không a) Xã, phường, thị trấn có từ 50% khóm, ấp không đạt xét xã, phường, thị trấn văn hóa năm đó? chuẩn văn hóa b) Xã, phường, thị trấn có từ 60% khóm, ấp không đạt chuẩn văn hóa c) Xã, phường, thị trấn có từ 70% khóm, ấp không đạt chuẩn văn hóa Câu 40: Theo quy định rơi vào điểm liệt sau không a) Khóm, ấp có xảy từ 02 vụ án hình nghiêm trọng xét khóm, ấp văn hóa năm đó? ( năm tù trở lên) b) Khóm, ấp có xảy từ 03 vụ án hình nghiêm trọng ( năm tù trở lên) c) Khóm, ấp có xảy từ 04 vụ án hình nghiêm trọng ( năm tù trở lên) Câu 41. Theo quy định hành, thời gian họp xét gia đình văn khoảng phút? a) 60 phút – 80 phút b) 50 phút - 90 phút c) 60 phút – 90 phút d) 70 phút - 90 phút Câu 42. Chế độ hôn nhân gia đình nước ta dựa nguyên tắc a) Quan hệ hôn nhân gia đình tôn trọng nào: pháp luật bảo vệ b) Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, vợ chồng, vợ chồng bình đẳng c) Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp thành viên gia đình Câu 43. Theo quy định Luật Hôn nhân gia đình a) Có quan hệ phạm vi ba đời, có dòng máu trường hợp sau không bị cấm kết hôn: trực hệ b) Kết hôn với người bị nhiễm HIV/AIDS c) Người lực hành vi dân d) Những người giới tính Câu 44. Luật Hôn nhân gia đình quy định độ tuổi kết hôn là: a) Nữ từ 18 tuổi trở lên; nam từ 20 tuổi trở lên b) Nữ từ đủ 18 tuổi; nam từ đủ 20 tuổi c) Mọi công dân từ 18 tuổi trở lên d) Nam, nữ từ 20 tuổi trở lên Câu 45. Thủ tục kết hôn theo quy định Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam là: a) Chỉ cần tổ chức tiệc cưới b) Phải đăng ký kết hôn UBND nơi bên nam thường trú c) Phải đăng ký kết hôn án d) Phải đăng ký kết hôn UBND nơi bên nam bên nữ thường trú Câu 46. Người 18 tuổi có hành vi bạo lực gia đình bị áp dụng biện pháp giáo dục xã, phường, thị trấn mà tiếp tục thực hành vi bạo lực gia đình chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình bị áp dụng biện pháp giáo dục nào? a) Đưa vào sở giáo dục b) Đưa vào trường giáo dưỡng c) Bắt tạm giam b) Xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự, gây thiệt hại phải bồi thường c) Chỉ bị xử lý vi phạm hành Câu 87: Anh (Chị) cho biết theo Luật Hôn nhân Gia đình a) Là người lớn hứa hôn cho cháu nam 24 tuổi, nử 23 Tảo hôn gì? tuổi b) Là việc lấy vợ, lấy chồng bên hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định pháp luật c) Là bên gái cho lấy chồng đủ 18 tuổi bên trai đủ 22 tuổi Câu 88: Cơ quan có thẩm quyền ban hành định công nhận khóm, ấp đạt chuẩn văn hóa 05 năm, 10 năm liên tục? a) Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch b) Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh c) Ủy ban nhân dân tỉnh Câu 89: Theo quy định, Chủ nhiệm trung tâm văn hóa - thể thao xã công chức xã phụ trách phụ trách văn hóa - xã hội phải có tốt nghiệp chuyên ngành văn hóa xã hội thể dục thể thao từ bậc trở lên: a) Trung cấp b) Cao đẳng c) Đại học a) Tham mưu, giúp UBND cấp xã tổ chức thực nhiệm vụ, quyền hạn UBND cấp xã lĩnh vực Câu 90: Theo quy định nhiệm vụ sau nhiêm vụ lao động, thương binh, xã hội, theo quy định pháp công chức văn hóa - xã hội cấp xã luật b) Tham mưu, giúp UBND cấp xã tổ chức thực nhiệm vụ, quyền hạn UBND cấp xã lĩnh vực tư pháp, hộ tịch theo quy định pháp luật Câu 91. Theo quy định công chức văn hóa - xã hội cấp xã không a) Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực công phải trực tiếp thực nhiệm vụ sau đây: tác hòa giải sở b) Thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề địa bàn c) Thực hoạt động bảo trợ xã ho65iva2 chương trình xóa đói, giảm nghèo địa bàn cấp xã Câu 92. Anh (chị) cho biết theo Luật Di sản quy định di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (gọi chung di tích) xếp thành loại? a) loại b) loại c) loại Câu 93. Anh (chị) cho biết theo Luật Di sản quy định thẩm quyền định xếp hạng di tích cấp tỉnh, cấp xếp hạng di tích cấp tỉnh là: a) Chủ tịch UBND Tỉnh b) Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch c) Thủ tướng Chính phủ Câu 94. Anh (chị) cho biết nghệ thuật trình diễn dân gian thuộc loại di sản văn hóa nào? a) Di sản văn hóa phi vật thể b) Di sản văn hóa vật thể c) Tri thức dân gian a) Là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa Câu 95. Theo Luật Di sản văn hóa, di sản văn hóa vật thể học, bao gồm di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng hiểu là: cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia b) Là kết hợp cảng quang thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị thẩm mỹ c) Là vật lưu truyền lại, có giá trị khoa học Câu 96. Đối tượng áp dụng Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 Chính phủ gồm: a) Tổ chức, cá nhân Việt Nam b) Tổ chức, cá nhân nước c) Tổ chức cá nhân Việt Nam tổ chức, cá nhân nước hoạt động Việt Nam Câu 97. Anh (chị) cho biết, theo quy định hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa sau bị cấm tổ chức a) Tổ chức hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ hoạt động: văn hóa dành cho người nước b) Tổ chức hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa vi phạm quy định nếp sống văn minh, an ninh, trật tự phòng chống cháy nổ c) Tổ chức hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa dành cho người Việt Nam nước Câu 98. Anh (chị) cho biết, theo quy định Chính phủ không a) Sản xuất, nhập sản phẩm văn hóa dành cho nghiêm cấm hoạt động sản xuất, nhập sau đây: thiếu nhi b) Sản xuất, nhập trái phép sản phẩm vă hóa có định thu hồi, tịch thu, tiêu hủy, đình lưu hành, cấm lưu hành c) Phổ biến kinh doanh sản phẩm văn hóa có định cấm lưu hành Câu 99. Anh (chị) cho biết, Trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã cấp phép định thành lập: a) UBND cấp xã b) UBND cấp huyện c) UBND cấp tỉnh Câu 100. Theo quy định, tiêu chí quy mô xây dựng hội trường văn hóa đa vùng đồng tối thiểu phải đạt chỗ ngồi trở lên: a) 150 chỗ ngồi b) 200 chỗ ngồi c) 250 chỗ ngồi Câu 101. Anh (chị) cho biết câu lạc thể dục, thể thao sở tổ chức theo hình thức sau đây: a) Là tổ chức tự nguyện b) Là tổ chức phi Chính phủ c) Là tổ chức trị - xã hội Câu 102. Tổ chức câu lạc thể dục, thể thao sở gồm thành phần sau đây: a) Ban Chủ nhiệm b) Hội viên câu lạc c) Ban Chủ nhiệm hội viên câu lạc a) Yêu cầu quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo Câu 103. Theo quy định Luật phòng, chống bạo lực gia đình, vệ sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, quyền lợi ích hợp nạn nhân bạo lực gia đình có nghĩa vụ sau đây: pháp b) Được bố trí nơi tạm lánh, giữ bí mật nơi tạm lánh thông tin khác theo quy định Luật Phòng, chống bạo lực gia đình c) Cung cấp thông tin liên quan đến bạo lực gia đình cho quan, tổ chức, người có thẩm quyền có yêu cầu Câu 104. Theo quy định Luật Du lịch, khu du lịch địa phương có diện tích tối thiểu bao nhiêu: a) 200 héc ta b) 250 héc ta c) 300 héc ta Câu 105. Anh (chị) cho biết, điều kiện tài nguyên du lịch để a) Có tài nguyên du lịch hấp dẫn, có khả thu hút công nhận khu du lịch địa phương là: khách du lịch b) Có tài nguyên du lịch tương đối hấp dẫn, có khả đảm bảo phục vụ 200 lược khách du lịch/năm c) Tài nguyên du lịch tương đối tốt, khả phục vụ 250 lược khách du lịch/năm Câu 106. Anh (chị) cho biết, định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc Chủ tịch UBND cấp xã có thời hạn bao lâu: a) Không ngày b) Không ngày c) Không ngày Câu 107. Anh (chị) cho biết mức phạt tiền hành vi tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử sau 10 đêm đến sáng bao nhiêu: a) Từ 1.000.000 đến 3.000.000 đồng b) Từ 2.000.000 đến 4.000.000 đồng c) Từ 3.000.000 đến 5.000.000 đồng d) Từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng Câu 108. Theo quy định Bộ Tài mức thu lệ phí cấp a) Từ 01 phòng đến 05 phòng, mức thu lệ phí giấy phép kinh doanh karaoke thành phố trực thuộc Trung 1.000.000 đồng/giấy; từ 06 phòng trở lên, mức thu lệ phí ương quy định nào? 3.000.000 đồng/giấy b) Từ 01 phòng đến 05 phòng, mức thu lệ phí 3.000.000 đồng/giấy; từ 06 phòng trở lên, mức thu lệ phí 6.000.000 đồng/giấy c) Từ 01 đến 05 phòng, mức thu lệ phí 6.000.000 đồng/giấy; từ 06 phòng trở lên, mức thu lệ phí 12.000.000 đồng/giấy Câu 109. Anh (chị) cho biết, theo quy định Luật TDTT kích thước sử dụng sân cầu lông bao nhiêu? a) 12,40m x 6,15m b) 12,30m x 6,15m c) 13,40m x 6,10m d) 14,30m x 6,10m Câu 110. Theo Luật Bóng đá hành, kích thước khung cầu môn là: a) 7m 12 x 2m 24 b) 7m 22 x 2m 34 c) 7m 32 x 2m 44 d) 7m 42 x 2m 54 Câu 111: Anh (chị) cho biết hành vi sử dụng, truyền bá thông tin, hình ảnh, âm nhằm kích động hành vi bạo lực gia đình bị a) Phạt cảnh cáo phạt tiền từ 500.000 đồng đến phát tiền bao nhiêu? 1.000.000 đồng b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng c) Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng d) Buộc xin lỗi công khai nạn nhân có yêu cầu Câu 112: Anh (chị) cho biết thẩm quyền Chủ tịch UBND cấp xã, phường ban hành định xử phạt vi phạm hành quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet thông tin điện tử Internet hình thức phạt tiền tối đa bao nhiêu: a) 2.000.000 đồng b) 3.000.000 đồng c) 4.000.000 đồng Câu 113. Anh (chị) cho biết thẩm quyền xử phạt vi phạm hành lĩnh vực thể dục, thể thao Chủ tịch UBND cấp xã bao nhiêu: a) 1.500.000 đồng b) 2.000.000 đồng c) 3.000.000 đồng Câu 114: Theo quy định Phòng Văn hóa Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện bố trí 01 trưởng Phòng không Phó Trưởng Phòng: a) 01 Phó Trưởng Phòng b) 02 Phó Trưởng Phòng c) 03 Phó Trưởng Phòng d) 04 Phó Trưởng Phòng Câu 115. Anh (chị) cho biết, theo quy định người có hành vi hành hạ, ngược đãi thành viên gia đình bị phạt tiền bao nhiêu: a) Từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng b) Từ 1.500.000 đến 2.000.000 đồng c) Từ 2.000.000 đến 3.000.000 đồng Câu 116: Anh (chị) cho biết thẩm quyền xử phạt vi phạm hành tra viên chuyên ngành văn hóa thi hành công vụ có quyền xử phạt hình thức phạt tiền tối đa bao nhiêu: a) 500.000 đồng b) 1.000.000 đồng c) 2.000.000 đồng a) Cơ quan, đơn vị có người vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực bị xử phạt hành từ 500.000đ (năm trăm Câu 117. Theo quy định, rơi vào điểm liệt sau ngàn đồng) trở lên; đơn vị có người bị truy cứu trách không xét công nhận đơn vị văn hóa: nhiệm hình b) Cơ quan, đơn vị có người vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực bị xử phạt hành từ 300.000đ (ba trăm ngàn đồng) trở lên; đơn vị có người bị truy cứu trách nhiệm hình Câu 118: Theo quy định việc bình xét gia đình văn hóa tổ dân phòng khuyến học số hộ tổ có mặt tham dự bình xét % trở lên: a) 65% trở lên b) 70% trở lên c) 75% trở lên Câu 119: Theo quy định Luật Phòng, chống bạo lực gia đình hình thức sau xem bạo lực gia đình: a) Bạo lực thể xác b) Bạo lực tinh thần c) Bạo lực tình dục d) Bạo lực thể xác, tình dục, gia đình Câu 120: Thời lượng quảng cáo báo nói, báo hình không vượt %tổng thời lượng chương trình phát sóng ngày tổ chức phát sóng? a) 5% b) 10% c) 15% d) 20% Câu 121. Mỗi chương trình phim truyện ngắt để quảng cáo lần lần phút? a) 01 lần, lần 10 phút b) 02 lần, lần 05 phút c) 03 lần, lần 02 phút Câu 122. Mỗi chương trình vui chơi, giải trí ngắt để quảng cáo lần lần phút? a) 01 lần, lần 10 phút b) 02 lần, lần 05 phút c) 03 lần, lần 05 phút d) 04 lần, lần 05 phút Câu 123. Thời gian treo băng rôn quảng cáo phép kéo dài nhiều ngày? a) Không ngày b) Không 10 ngày c) Không 15 ngày d) Không 20 ngày Câu 124. Quảng cáo loa phóng hình thức tương tự a) Quảng cáo không vượt độ ồn cho phép theo quy địa điểm cố định phải tuân theo quy định nào? định pháp luật môi trường. b) Không quảng cáo trụ sở quan, đơn vị lực lượng vũ trang, trường học, bệnh viện. c) Không quảng cáo hệ thống truyền phục vụ nhiệm vụ trị xã, phường, thị trấn. d) Phải tuân thủ tất quy định trên. Câu 125. Anh (chị) cho biết Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện a) Văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng thực chức quản lý nhà nước lĩnh vực sau đây: cáo, bưu chính, viễn thông; công nghệ thông tin b) Phát truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin d) Văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo, bưu chính, viễn thông; công nghệ thông tin; Phát truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin Câu 126. Theo quy định luật quảng cáo hành vi bị cấm a) Treo, đặt, dán, vẽ sản phẩm quảng cáo cột hoạt động quảng cáo là: điện b) Trụ điện, cột tín hiệu giao thông c) Cây xanh nơi công cộng d) Treo, đặt, dán, vẽ sản phẩm quảng cáo cột điện; trụ điện, cột tín hiệu giao thông; xanh nơi công cộng Câu 127. Theo Luật Hôn nhân Gia đình trường hợp sau bị cấm kết hôn: a) Người có vợ chồng b) Người lực hành vi dân c) Giữa người dòng máu trực hệ, người có họ phạm vi ba đời; d) Người có vợ chồng; người lực hành vi dân sự; người dòng máu trực hệ, người có họ phạm vi ba đời Câu 128. Tìm câu câu sau đây: a) Con nuôi đẻ không kết hôn với b) Con nuôi không thừa hưởng tài sản thừa kế theo pháp luật cha mẹ nuôi để lại cha mẹ nuôi có đẻ c) Cha mẹ nuôi không thay đổi họ tên, dân tộc nuôi theo họ tên, dân tộc d) Những người có mối quan hệ cha mẹ nuôi nuôi không kết hôn với Câu 129. Anh (chị) cho biết, theo quy định tự quản lý tài sản riêng khi: a) Từ đủ 18 tuổi trở lên b) Từ đủ 15 tuổi trở lên c) Đã kết hôn có gia đình riêng d) Có đồng ý cha, mẹ Câu 130. Theo quy định Luật Bình đẳng giời "Bình đẳng giới" là: a) Là bình đẳng riêng cho phụ nữ b) Là bình đẳng riêng nam giới c) Là việc nam, nữ có vị trí vai trò ngang nhau, tạo điều kiện hội phát huy lực thụ hưởng thành phát triển Câu 131. Theo Luật Bình đẳng giới phân biệt đối xử giới a) Là việc hạn chế, loại trừ, không công nhận gì: không coi trọng vai trò, vị trí nam nữ b) Là việc gây bất bình đẳng nam nữ lĩnh vực đời sống xã hội gia đình c) Là việc hạn chế, loại trừ, không công nhận không coi trọng vai trò, vị trí nam nữ; việc gây bất bình đẳng nam nữ lĩnh vực đời sống xã hội gia đình Câu 132. Theo quy định Luật Bình đẳng giới, hành vi sau bị nghiêm cấm: a) Cản trở nam, nữ thực bình đẳng giới b) Phân biệt đối xử giới hình thức c) Bạo lực sở giới d) Cản trở nam, nữ thực bình đẳng giới; phân biệt đối xử giới hình thức; bạo lực sở giới Câu 133. Luật Phòng chống bạo lực gia đình quy định nhóm a) Nhóm hành vi bạo lực thể chất nhóm hành vi hành vi bạo lực gia đình đây: bạo lực tinh thần b) Nhóm hành vi bạo lực thể chất; nhóm hành vi bạo lực kinh tế c) Nhóm hành vi bạo lực thể chất; nhóm hành vi bạo lực tinh thần; nhóm hành vi bạo lực kinh tế; nhóm hành vi bạo lực tình dục Câu 134. Theo quy định hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình bị phạt tiền: a) Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng b) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng c) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng Câu 135. Theo quy định Luật Phòng, chống bạo lực gia đình hành vi đối xử tồi tệ với thành viên gia đình như: bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, không cho hạn chế vệ sinh cá nhân, giam hãm nơi có môi trường độc hại, nguy hiểm bị phạt nào: a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng b) Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng Câu 136. Theo quy định Luật Phòng, chống bạo lực gia đình hành vi cấm thành viên gia đình khỏi nhà, ngăn cản thành viên gia đình có mối quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh nhằm mục đích cô lập, gây áp lực thường xuyên tâm lý thành viên bị xử phạt nào: a) Phạt tiền từ 40.000 đồng đến 60.000 đồng b) Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng c) Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng Câu 137. Anh (chị) cho biết theo quy định hồ sơ để cấp phép karaoke gồm loại: a) Có 03 loại b) Có 04 loại c) Có 05 loại Câu 138. Anh (chị) cho biết theo quy định để cấp phép hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử cần điều kiện: a) 02 điều kiện b) 03 điều kiện c) 04 điều kiện Câu 139. Theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực gia đình phân chia thành hành vi: a) hành vi b) hành vi c) hành vi d) hành vi Câu 140. Anh (chị) cho biết có nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình: a) nguyên tắc b) nguyên tắc c) nguyên tắc d) nguyên tắc Câu 141. Theo quy định Luật Phòng, chống bạo lực gia đình nạn nhân bạo lực gia đình có quyền: a) quyền b) quyền c) quyền d) quyền Câu 142. Anh (chị) cho biết sở sau sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình: a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh b) Cơ sở hỗ trợ việc làm c) Cơ sở bảo trợ xã hội d) Cơ sở tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Câu 143. Anh (chị) cho biết trách nhiệm Hội Liên hiệp Phụ a) Tổ chức tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình, nữ Việt Nam phòng chống bạo lực gia đình là: sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình b) Phối hợp với quan, tổ chức cộng đồng dân cư phòng, chống bạo lực gia đình Câu 144. Anh (chị) cho biết quyền, nghĩa vụ người sử dụng internet: a) Được sử dụng dịch vụ internet b) Tuân thủ thời gian hoạt động điểm truy nhập internet công cộng c) Được kinh doanh lại dịch vụ internet hình thức Câu 145. Theo quy định Luật Quảng cáo quảng cáo báo in, trang phụ trương quảng cáo phải ghi rõ thông tin sau đây: a) Tên tờ báo b) Tên, địa quan báo chí c) Dòng "Phụ trương quảng cáo không tính vào giá bán" d) Tên tờ báo; tên, địa quan báo chí; dòng "Phụ trương quảng cáo không tính vào giá bán" Câu 146. Theo Luật Quảng cáo, quảng cáo báo nói, báo hình chương trình không quảng cáo: a) Chương trình thời b) Chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp kiện trị đặc biệt, kỷ niệm ngày lễ lớn dân tộc c) Chương trình thời sự; Chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp kiện trị đặc biệt, kỷ niệm ngày lễ lớn dân tộc Câu 147. Theo quy định xử phạt hành lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch quảng cáo phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng hành vi sau đây: a) Quảng cáo môn thể thao bị cấm b) Quảng cáo phương pháp huấn luyện bị cấm c) Quảng cáo trái điều lệ, luật thi đấu môn thể thao d) Quảng cáo môn thể thao bị cấm; quảng cáo phương pháp huấn luyện bị cấm; quảng cáo trái điều lệ, luật thi đấu môn thể thao Câu 148. Anh (chị) cho biết theo quy định lễ tang tổ chức a) Có thể rải tiền Việt Nam loại tiền nước nhà địa điểm công cộng phải thực hiện: đường đưa tang, phải đảm bảo trật tự b) Lễ tang phải tổ chức chu đáo, trang nghiêm tiết kiệm, phù hợp với tập quán, truyền thống văn hóa dân tộc hoàn cảnh gia đình người qua đời Câu 149. Anh (chị) cho biết tiêu chuẩn "đời sống văn hóa lành a) Duy trì phong trào văn hóa, thể thao, thu hút 60% mạnh, phong phú" công nhận danh hiệu "Tổ dân phố văn trở lên số người dân tham gia hoạt động văn hóa, hóa" tương đương cần đáp ứng yêu cầu sau đây: thể thao cộng đồng b) Duy trì phong trào văn hóa, thể thao, thu hút 65% trở lên số người dân tham gia hoạt động văn hóa, thể thao cộng đồng Câu 150. Anh (chị) cho biết theo quy định Luật TDTT nội dung sau ưu tiên sách nhà nước a) Hỗ trợ tổ chức hoạt động thể dục, thể thao quần phát triển thể dục thể thao: chúng b) Đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên thể dục, thể thao c) Tuyên truyền, hướng dẫn tập luyện môn thể thao d) Hỗ trợ tổ chức hoạt động thể dục, thể thao quần chúng; đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên thể dục, thể thao; tuyên truyền, hướng dẫn tập luyện môn thể thao [...]... phải nhiêm vụ lao động, thương binh, xã hội, theo quy định của pháp của công chức văn hóa - xã hội cấp xã luật b) Tham mưu, giúp UBND cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã trong lĩnh vực tư pháp, hộ tịch theo quy định của pháp luật Câu 91 Theo quy định công chức văn hóa - xã hội cấp xã không a) Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện công phải trực tiếp thực hiện các nhiệm... c) Ủy ban nhân dân tỉnh Câu 89: Theo quy định, Chủ nhiệm trung tâm văn hóa - thể thao xã là công chức xã phụ trách phụ trách về văn hóa - xã hội và phải có bằng tốt nghiệp chuyên ngành văn hóa xã hội hoặc thể dục thể thao từ bậc nào trở lên: a) Trung cấp b) Cao đẳng c) Đại học a) Tham mưu, giúp UBND cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã trong lĩnh vực Câu 90: Theo quy định nhiệm... lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự Câu 50 Anh (chị) hãy cho biết tổ chức, cá nhân nào sau đây có thẩm quyền áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc giữa người có hành vi bạo lực gia đình và nạn nhân? a) Trưởng công an cấp xã và Trưởng Công an cấp huyện b) Chủ tịch UBND cấp xã và Chủ tịch UBND cấp huyện c) Chủ tịch UBND cấp xã và Tòa án nhân dân Câu 51 Anh (chị) hãy cho biết người có hành vi bạo... trường văn hóa đa năng đối với vùng đồng bằng tối thi u phải đạt bao nhiêu chỗ ngồi trở lên: a) 150 chỗ ngồi b) 200 chỗ ngồi c) 250 chỗ ngồi Câu 101 Anh (chị) hãy cho biết câu lạc bộ thể dục, thể thao cơ sở được tổ chức theo hình thức nào sau đây: a) Là tổ chức tự nguyện b) Là tổ chức phi Chính phủ c) Là tổ chức chính trị - xã hội Câu 102 Tổ chức của câu lạc bộ thể dục, thể thao cơ sở gồm những thành phần... về người khuyết tật Câu 56 Anh (chị) cho biết chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã và các thành viên khác của UBND cấp xã do cơ quan có thẩm quyền nào bầu ra? a) Hội đồng Nhân dân cấp Huyện b) Ủy ban Nhân dân cấp Huyện c) Hội đồng Nhân dân cấp xã Câu 57 Anh ( chị ) hãy cho biết kỷ niệm Ngày Thể thao Việt Nam là ngày, tháng mấy sau đây: a) Ngày 26/3 b) Ngày 27/3 c) Ngày 28/3 Câu 58 Anh (chị) hãy... nào sau đây: thi u nhi b) Sản xuất, nhập khẩu trái phép các sản phẩm vă hóa đã có quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu hủy, đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành c) Phổ biến và kinh doanh các sản phẩm văn hóa đã có quyết định cấm lưu hành Câu 99 Anh (chị) hãy cho biết, Trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã do cấp nào được phép quyết định thành lập: a) UBND cấp xã b) UBND cấp huyện c) UBND cấp tỉnh Câu 100 Theo... của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thi u 30 m2 tại các khu Câu 63 Anh (chị) hãy cho biết điều kiện để cấp giấy chứng nhận vực đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, loại II, loại III; tối đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công thi u 40 m2 tại các đô thị loại IV, loại V; tối thi u 50 m2 cộng: tại các khu vực khác b) Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò... quốc gia b) Là sự kết hợp giữa cảng quang thi n nhiên với công trình kiến trúc có giá trị thẩm mỹ c) Là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị khoa học Câu 96 Đối tượng áp dụng tại Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ gồm: a) Tổ chức, cá nhân Việt Nam b) Tổ chức, cá nhân nước ngoài c) Tổ chức cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam Câu 97 Anh (chị)... động bảo trợ xã ho65iva2 chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn cấp xã Câu 92 Anh (chị) hãy cho biết theo Luật Di sản quy định di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (gọi chung là di tích) được xếp thành mấy loại? a) 1 loại b) 2 loại c) 3 loại Câu 93 Anh (chị) hãy cho biết theo Luật Di sản quy định thẩm quyền quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh, cấp bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh là:... cho biết gia đình được công nhận gia đình văn hóa 03 năm liên tục do cơ quan nào ký và cấp giấy chứng nhận a) UBMTTQ xã, thị trấn b) UBND xã, thị trấn c) Ban Chỉ đạo XDĐSVH xã, thị trấn Câu 59 Anh (chị) hãy cho biết quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang thì thi hài (linh cửu) quàng tại nhà không quá bao nhiêu giờ phải được chôn cất ? a) 46 giờ b) 48 giờ c) 52 giờ Câu 50 Anh (chị) hãy cho . tiêu chuẩn Câu 5. Tổ dân phố văn hóa và tương đương có bao nhiêu tiêu chuẩn? a) 3 tiêu chuẩn b) 4 tiêu chuẩn c) 5 tiêu chuẩn CÂU HỎI - ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM THI TUYỂN CÔNG CHỨC NGẠCH CÁN SỰ d) 6 tiêu. thao Câu 28: Theo quy định câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở được tổ chức theo hình thức nào sau đây? a) Tổ chức phi chính phủ b) Tổ chức tự nguyện c) Tổ chức xã hội nghề nghiệp d) Tổ chức chính. - xã hội Câu 29: Theo quy định câu lạc bộ thể thao cơ sở chịu sự quản lý nhà nước về thể dục, thể thao của cơ quan nào sau đây: a) UBND cấp huyện b) UBND cấp xã c) Phòng Văn hoá – Thông tin cấp

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan