Một số giải pháp rèn luyện đạo đức cho học sinh lớp 3

10 5.3K 24
Một số giải pháp rèn luyện đạo đức cho học sinh lớp 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

. được một số giải pháp triển khai để đổi mới phương pháp dạy học đạo đức ở tiểu học. -Nắm được các vấn đề lí luận về giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3 để vận dụng chúng vào những bài học cụ. năng của học sinh: bằng nhiều việc làm khác nhau, cũng như nhiều hình thức khác nhau. II. Cơ sở thực tiễn: 3 - Khi dạy môn Đạo Đức lớp 3, một số giáo viên chưa sử dụng các phương pháp dạy học có. đã đưa 9 môn học bắt buộc vào bậc tiểu học nhưng thời gian dành cho môn Đạo Đức còn hạn chế dẫn đến học sinh chưa chú tâm vào môn học này. -Học sinh lớp 3 còn nhỏ (9 tuổi) nên trong gia đình

Ngày đăng: 21/03/2015, 16:12

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan