0

SKKN BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HỌC LỰC YẾU CHO HỌC SINH LỚP 3

11 1,639 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:48

. SKKN: BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HỌC LỰC YẾU CHO HỌC SINH LỚP 3 PHẦN 1 – ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn đề tài Trách nhiệm là một người giáo viên ở bậc tiểu học, tôi đã có nhiều trăn. góp phần nâng cao chất lượng dạy ở khối 3. Vì vậy, tôi tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu và chọn đề tài Biện pháp khắc phục học lực yếu cho học sinh lớp 3 để làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm. ta cần có những biện pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng học sinh yếu trong dạy và học ở khối lớp 3 nói riêng và toàn trường nói chung. Ở Bình Hoà hầu hết phụ huynh học sinh sống bằng nghề
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HỌC LỰC YẾU CHO HỌC SINH LỚP 3, SKKN BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HỌC LỰC YẾU CHO HỌC SINH LỚP 3,

Từ khóa liên quan