SKKN rèn kĩ năng thực hiện phép nhân số tự nhiên cho học sinh lớp 3

20 4K 24
SKKN rèn kĩ năng thực hiện phép nhân số tự nhiên cho học sinh lớp 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trong chương trình Tiểu học, lớp 3 là lớp kết thúc giai đoạn đầu của bậc tiểu học và chuẩn bị xây dựng nền móng toán học tiếp giai đoạn sau. Cho nên học sinh phải nắm thật chắc cơ sở ban đầu về kĩ năng tính toán bốn phép tính: cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100, 1000, 10000, 100000. Vì bốn phép tính này được sử dụng hầu hết vào các khâu trong quá trình tính toán và được ứng dụng rất nhiều trong đời sống. Như vậy, phép nhân cũng là một trong những phép tính đóng vai trò chủ đạo trong tuyến kiến thức số học. Nó góp phần giúp học sinh học tốt môn Toán.

TÊN ĐỀ TÀI: RÈN KĨ NĂNG THỰC HIỆN PHÉP NHÂN SỐ TỰ NHIÊN CHO HỌC SINH LỚP Nguyễn Thị Vân Trường Tiểu học Bồng Sơn A/ MỞ ĐẦU I ĐẶT VẤN ĐỀ Thực trạng vấn đề đòi hỏi phải có giải pháp để giải - Trong chương trình Tiểu học, lớp lớp kết thúc giai đoạn đầu bậc tiểu học chuẩn bị xây dựng móng tốn học tiếp giai đoạn sau Cho nên học sinh phải nắm thật sở ban đầu kĩ tính tốn bốn phép tính: cộng, trừ, nhân, chia phạm vi 100, 1000, 10000, 100000 Vì bốn phép tính sử dụng hầu hết vào khâu q trình tính tốn ứng dụng nhiều đời sống Như vậy, phép nhân phép tính đóng vai trị chủ đạo tuyến kiến thức số học Nó góp phần giúp học sinh học tốt mơn Tốn - Tuy nhiên, q trình dạy tốn, tơi thấy cịn khơng học sinh chưa nắm kĩ nhiều nguyên nhân : đặc điểm tâm lí lứa tuổi, tính vội vàng hấp tấp, đơn giản hố vấn đề, Từ em làm tốn cịn mắc nhiều sai sót em ngại học toán, học yếu toán Bên cạnh đó, việc giảng dạy giáo viên đơi chưa thật cải tiến phương pháp, trung thành giảng dạy theo khuôn mẫu sách hướng dẫn, sách giáo khoa cịn ý đến việc phát huy khả sáng tạo học sinh - Xuất phát từ tình hình thực tế trên, tơi mong muốn tìm giải pháp nhằm giúp học sinh nắm kiến thức thành thạo kĩ thực phép tính nhân số tự nhiên để góp phần giúp em học tốt mơn tốn - - Ý nghĩa tác dụng giải pháp Khắc phục tồn sai lầm học sinh giải tốn, thực phép tính nhân số tự nhiên cho học sinh lớp 3, tạo tiền đề sở cho học sinh lớp học Rèn cho học sinh thành thạo kĩ tính tốn; đặc biệt phép tính nhân Từ đó, học sinh hồn thiện kĩ giải dạng tốn có liên quan như: tính diện tích; gấp số lên nhiều lần … Qua đó, bước hình thành tư học Tốn niềm say mê học Toán học sinh Phạm vi nghiên cứu đề tài + Kĩ thực tính nhân số tự nhiên chương trình Tốn lớp II PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH Cơ sở lý luận thực tiễn có tính định hướng cho việc nghiên cứu, tìm giải pháp đề tài 1.1 Cơ sở lí luận - Chúng ta biết, chương trình tiểu học, với mơn Tiếng Việt, mơn Tốn góp phần hình thành phát triển sở ban đầu quan trọng nhân cách người Môn tốn hỗ trợ mơn học khác ứng dụng nhiều sống hàng ngày Ngoài kiến thức kĩ mơn Tốn tiểu học cần thiết để chuẩn bị học tiếp bậc học - Chương trình Tốn lớp góp phần thực đổi giáo dục toán học tiểu học nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục đào tạo giai đoạn đẩy mạnh cơng nghiệp hố - đại hố đất nước - Lớp lớp kết thúc giai đoạn đầu bậc tiểu học, cần phải chuẩn bị đầy đủ kiến thức sở để học sinh học tốt giai đoạn cuối bậc tiểu học làm tảng cho bậc học - Kiến thức môn Tốn hỗ trợ cho mơn học khác phục vụ trực tiếp đời sống hàng ngày - - 1.2 Cơ sở thực tiễn - Ở lớp 3, với việc học phép tính cộng, trừ, học sinh phải học tiếp phép nhân Trên thực tế lớp tơi, cịn có nhiều em học chậm lúng túng kiến thức nhiều nguyên nhân - Thực tế, tiết dạy, để giúp học sinh nắm kiến thức vấn đề không dễ - Đặc điểm em thường đơn giản hoá vấn đề, hấp tấp, cẩu thả làm - Tuy độ tuổi khả nhận thức, phát triển tư trí nhớ em khơng đồng Cịn số em học chậm nhớ mà nhanh qn Kĩ tính tốn em cịn nhiều sai sót Khơng em cịn quên bảng nhân, việc thực phép nhân số có nhiều chữ số với số có chữ số có nhớ hai, ba lần em nhớ lần đầu mà quên không nhớ lần Hoặc phép nhân có nhớ nhiều em thường nhớ - Các em nhỏ, ham chơi, khả tập trung hạn chế Phụ huynh quan tâm đến việc học chuẩn bị nhà Từ em không chu đáo làm ảnh hưởng đến việc học lớp Các biện pháp tiến hành thời gian tạo giải pháp * Các biện pháp tiến hành: + Phân tích kết giải học sinh tìm hiểu nguyên nhân điều chỉnh khắc phục + Trao đổi học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp + Tham khảo nghiên cứu tài liệu có liên quan phương tiện thơng tin Từ đó, đúc kết rút kinh nghiệm vận dụng có điều chỉnh bổ sung kịp thời * Thời gian tiến hành tạo giải pháp: Từ năm học 2008 – 2009 đến - - B/ NỘI DUNG I MỤC TIÊU Đề tài: “RÈN KĨ NĂNG THỰC HIỆN PHÉP NHÂN SỐ TỰ NHIÊN CHO HỌC SINH LỚP 3” - Phân tích tình hình thực tại, xác định hạn chế sai sót học sinh thực tính nhân đặt tính (khi thực cột dọc); thực sai qui trình … - Trình bày giải pháp giúp học sinh khắc phục Qua đó, rèn kĩ cho học sinh thực phép nhân số tự nhiên (Có ví dụ minh họa) - Thơng qua đề tài đề xuất, hệ thống dạng loại tập thực giải tốn có liên quan đến tính nhân - Đề tài hình thành, tạo giải pháp thơng qua việc thực nghiệm phân tích kết giai đoạn - Thông qua đề tài q trình rèn kĩ năng, giáo dục tính tỉ mỉ, cẩn thận xác khoa học q trình giải tốn Từ hình thành phát triển lực Tốn cho học sinh II MƠ TẢ GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI Thuyết minh tính Nội dung giải pháp dạy học để rèn kĩ thực hành phép nhân cho học sinh lớp 3: Nội dung chủ yếu: + Nhân bảng: Các bảng nhân 6, 7, 8, + Phép nhân ngồi bảng (tính viết): Nhân số có 2, 3, 4, chữ số với số có chữ số phạm vi 100, 1000, 10000, 100000 + Nhân nhẩm Giải pháp dạy học để rèn kĩ thực hành phép nhân: - - - Dạy học phép nhân thường áp dụng phương pháp truyền thống như: trực quan, giảng giải, minh hoạ, luyện tập - thực hành, gợi mở - vấn đáp Đây phương pháp mang lại hiệu cao biết sử dụng lúc, chỗ Trong đó, để hình thành khái niệm phép nhân, lập bảng tính phương pháp trực quan, giảng giải - minh hoạ (nhất giai đoạn đầu) đóng vai trị chủ yếu Để rèn kĩ tính phương pháp chủ yếu luyện tập - thực hành, cụ thể: * Đối với phép tính nhân bảng: - Chúng ta điều biết, nhiệm vụ bản, trọng tâm việc dạy phép nhân lớp trước hết giúp học sinh có kĩ thực tốt nhân bảng Phép nhân phép tính khó học sinh giáo viên phải coi trọng việc hình thành khái niệm phép tính, cách thực phép tính Hơn học sinh tính nhẩm nhân bảng tốt thuận lợi cho trình thực nhân bảng Do vậy, giáo viên phải làm tốt khâu sau: Trước học phép tính (phép nhân), học sinh có giai đoạn chuẩn bị Đây sở cho việc hình thành kiến thức mới, cầu nối kiến thức học kiến thức học Vì vậy, dạy học giai đoạn này, giáo viên cần chuẩn bị tốt kiến thức cho học sinh để làm sở vững cho em học kiến thức tiếp theo, cụ thể : + Học sinh học "Tổng nhiều số" trước học "Phép nhân" Ở học sinh tính tổng số hạng Giáo viên phải lưu ý để nhận tổng có số hạng để giúp học sinh học phép nhân, tính kết phép nhân bảng nhân (nhất bảng nhân đầu tiên) Việc sử dụng đồ dùng trực quan giai đoạn lập bảng nhân quan trọng Kĩ thuật chung nhân bảng là: học sinh thao tác bìa có chấm trịn Tuy nhiên mức độ trực quan khơng giống giai đoạn Ở lớp (học kì I), học sinh tiếp tục học bảng nhân 6, 7, 8, Lúc này, em có kinh nghiệm sử dụng đồ dùng học tập, quen thành thạo với cách xây dựng phép nhân từ miếng bìa Hơn nữa, lên lớp trình độ nhận thức học sinh phát triển trước Nên hướng dẫn học sinh lập bảng nhân, giáo viên phải tăng dần mức độ khái quát để kích thích trí tưởng tượng, phát triển tư cho học sinh - - Chẳng hạn: Giáo viên khơng lập phép tính lớp Hai mà nêu lệnh để học sinh thao tác bìa với chấm trịn để lập 3, phép tính bảng Các phép tính lại học sinh phải tự lập dựa vào phép đếm thêm dựa vào bảng nhân học  Ví dụ: Khi hướng dẫn học sinh lập bảng nhân 6, giáo viên yêu cầu học sinh sử dụng bìa , bìa có chấm trịn để lập phép tính : × = 6 × = 12 × = 18 Sau học sinh nhận xét để từ × = 12 Suy × = 18 Cụ thể là: Với bìa, học sinh nêu: "6 lấy lần, ta có × 3" Mặt khác, từ bìa ta lấy × × + Vậy × + = 18 Bằng cách vậy, học sinh khơng dùng bìa mà tìm kết phép tính: × = × + = 24 × = × + = 30 Hoặc dựa bảng nhân học: × = × = 24 × = × = 30 Như vậy, sử dụng phương pháp dạy học hợp lí khơng giúp học sinh nắm kiến thức mà phát triển tư nhiều - Sau đó, để học sinh thực tốt nhân bảng giáo viên dựa vào đặc điểm lứa tuổi em (nhất giai đoạn đầu), có khả ghi nhớ tốt Đây điều kiện thuận lợi, sở để giáo viên tổ chức cho học sinh học thuộc bảng nhân cách cho em đọc đi, đọc lại nhiều lần Tái phép tính nhiều lần cách cho học sinh thường xuyên làm bài, giáo viên theo dõi, kiểm tra liên tục Tổ chức cho học sinh tự kiểm tra việc ghi nhớ bảng nhân lẫn lớp Đây việc làm cần thiết học sinh nhớ bảng nhân có đủ sở thực phép tính nhân ngồi bảng * Đối với phép tính nhân ngồi bảng: - - - Đối với nhân bảng, phương pháp chủ yếu làm mẫu, luyện tập – thực hành ví dụ cụ thể - Trong trình hình thành phép nhân, sau giảng giải - hỏi đáp, giáo viên cho học sinh nhắc lại tự rút kiến thức Như vậy, học sinh khắc sâu kiến thức nắm - Trong q trình thực tính nhân học sinh thường mắc sai lầm như: đặt sai phép tính (lệch cột, …) quên nhớ thực nhớ sai tính có nhớ - Khi rèn luyện học sinh thực hành cần từ dễ đến khó bước rèn luyện, khắc phục sai lầm Thông thường ban đầu học sinh làm quen với kĩ thực phép tính nhân ngồi bảng hoạt động thực hành toán đơn giản (không nhớ) + Với tập giải tập đại đa số học sinh có kết Nhưng có số học sinh thực đặt tính sai thực tính sai thứ tự; không ý điều chỉnh “vơ hình chung” tạo lỗ hỏng kĩ cho học sinh mà sau khó sửa  Ví dụ: Thực tính: 1034 x + Đại đa số học sinh trả lời kết (2068), học sinh đặt sai phép tính Chẳng hạn 1034 thực tính sai thứ tự như: lấy × nhân 1, Giáo viên cho học sinh nhắc lại, củng cố lại: cách đặt tính nào? Thực phép nhân theo thứ tự sao? Cách viết kết nào? Giáo viên thường xuyên củng cố suốt trình học sinh luyện tập thực hành Từ học sinh nắm cách đặt tính tính Khi thực tính nhân (đặt tính cột dọc), giáo viên cần phân tích thực mẫu nhắc lại sửa sai, qui trình thực tính nhân: - - * Đặt tính: - Chọn thừa số có nhiều chữ số viết trước Thừa số cịn lại viết bên theo nguyên tắc: hàng đơn vị đến hàng chục; … số hàng viết thẳng cột với * Thực nhân: - Lấy hàng đơn vị thừa số thứ hai (thừa số xếp dưới) nhân cho thừa số thứ (thực từ phải sang trái) Với phép nhân có nhớ lưu ý có nhớ cộng vào tích nhân với số liền kề bên trái Kết tích cần tìm - Đặc biệt giáo viên phải bám sát, theo dõi bước thực tính học sinh phát lỗi sai để có biện pháp sửa sai kịp thời Khi nhân số có nhiều chữ số với số có chữ số có nhớ hai, ba lần liên tiếp, học sinh thường nhớ lần mà quên nhớ lần  Ví dụ : 1917 × mà thực kết là: 1917 × 4668 7668 Hoặc phép nhân có nhớ nhiều (nhớ 2, 3, ), học sinh nhớ 2913 × mà thực kết là: 2913 × 9652 11652 + Cách khắc phục: Giáo viên khắc phục cho học sinh hai lỗi cách: Yêu cầu em nhẩm thầm tính (vừa tính vừa nhẩm) viết số cần nhớ lề phép tính nhớ cộng số nhớ vào lần nhân Giáo viên nhắc cách thường xuyên để học sinh thành thói quen tính - Để giúp học sinh khắc sâu rèn luyện thành thạo kĩ thực phép tính nhân có nhớ giáo viên cần để lại niềm tin trình giải mẫu Câu hỏi mà nhiều học sinh phân vân đặt thực phép tính là: Vì phải nhớ? Số nhớ gì? Do đó, thực mẫu giáo viên cần thực giải thích chi tiết thao tác Việc làm giúp học sinh độ tuổi lớp Ba nắm tin tưởng vào kiến thức kĩ lĩnh hội Từ - - bước hình thành thói quen phát triển tư cho học sinh Chẳng hạn: Thực tính: 8719 × - Đặt tính theo cột dọc: Chú ý nhắc lại quan hệ cột với chữ số hàng (chữ số cột với chữ số 9) 8719 × - Thực tính nhân hàng: nhân 36  Thực chục đơn vị nên ghi vào hàng đơn vị vào hàng chục (3 ghi dạng nhớ) nhân  Số hàng chục nên ta có chục kết hợp với chục nhớ ta có chục nên ghi số vào hàng chục tích - Tương tự ta có kết quả: 8719 × 34872 * Đối với phép tính nhân nhẩm: - Tính nhẩm bảng: yêu cầu học sinh dựa vào bảng nhân học thuộc nhẩm nhớ lại để viết kết vào phép tính  Ví dụ: × = 36 × = 49 × = 63 - Tính nhẩm ngồi bảng: Để hoc sinh làm sai sót, giáo viên làm tốt khâu hướng dẫn phân tích mẫu theo sách giáo khoa:  Ví dụ: 2000 × = Giáo viên làm mẫu: 2000 × = ? Nhẩm: nghìn × = nghìn Vậy: 2000 × = 6000 Trên sở mẫu giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét Từ đó, rút kết luận: Nhân với 10; 100; 1000; … viết lại số thêm vào bên phải 1; 2; 3;… chữ số Đây tiền đề; sở để thực tính nhẩm hình thành kĩ tính nhẩm cho học sinh - - + Đối với học sinh khá, ta khai thác nhằm củng cố rèn luyện kỹ tính nhẩm qua tập mức độ cao Chẳng hạn: Thực tính nhẩm phép tính sau: a/ × × b/ × 18 × 50 c/ 20 × × 500 Với tính này, ta định hướng cho học sinh thay đổi vị trí thừa số dãy tính để đưa tính nhân với số trịn chục; trịn trăm; trịn nghìn a/ × × = × × b/ × 18 × 50 = 18 × × 50 c/ 20 × × 500 = × 20 = × 10 = 80 = 18 × 100 = 1800 × 500 = × 10000 = 70000 + Đối với học sinh giỏi ta tiếp tục nâng cao với tính dạng: a/ b/ 17 × + 17 × = 17 × (2 + 8) = 17 × 10 = 170 × 27 + 23 × = × (27 + 23) = × 50 = 400 Ngồi ra, để rèn kĩ thực phép nhân, tơi cịn thực giải pháp sau: - Trong buổi học, giáo viên thường xuyên sử dụng phương pháp luyện tập - thực hành trình rèn luyện kĩ thực phép nhân số tự nhiên cho học sinh nhiều hình thức (nhóm đơi, nhóm lớn, cá nhân) - Cố gắng dành thêm thời gian kiểm tra bài, chấm chữa trực sát đối tượng học sinh để củng cố kiến thức cho phù hợp với đối tượng Từ đó, lựa chọn tập hợp lí cho đối tượng học sinh Như vậy, em có điều kiện rèn luyện kĩ tính tốn nhân thành thạo tính nhanh - Trong q trình luyện tập - thực hành, giáo viên tăng dần mức độ yêu cầu, độ khó bài, tạo điều kiện cho học sinh tự tái hiện, vận dụng kiến thức, kĩ sẵn có để làm bài, đồng thời rèn cho học sinh khả trừu tượng, khả so sánh, khái qt hố, tổng hợp hố, bước hình thành phát triển tư toán cho học sinh - 10 - - Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với phụ huynh việc hướng dẫn em học nhà, giúp em ôn lại học lớp để nắm vững kiến thức học - Đồng thời tổ chức tốt đôi bạn học tập giúp truy đầu giờ, Khả áp dụng lợi ích kinh tế - xã hội Qua vận dụng vào thực tế lớp, thấy đề tài “Rèn kĩ thực phép nhân số tự nhiên cho học sinh lớp 3” có hiệu có khả vận dụng cho tất đối tượng học sinh đặc biệt học sinh trung bình trung bình yếu mơn tốn Sau khoảng thời gian vận dụng phương pháp vào thực tiễn giảng dạy mơn Tốn lớp 3, tơi nhận thấy học sinh lớp có tiến bước vươn lên Cụ thể nhiều học sinh thực thành thạo tính nhân vận dụng vào tốn giải có liên quan - Học sinh hứng thú học tập, khơng cịn học sinh chán nản, chay lười Từ góp phần khắc phục tình trạng học sinh bỏ học khơng theo kịp kiến thức Có nhiều học sinh ban đầu chưa nắm vững bảng nhân, kĩ thực phép tính nhân đơn giản cịn chậm, nhiều sai sót thực thành thạo tính nhân có niềm vui hứng thú học toán Đầu năm học lớp cịn học sinh yếu Tốn đến Giữa kì I Cuối kì I, chất lượng mơn Tốn lớp đạt 100% từ trung bình trở lên, cụ thể : Tính hiệu đề tài minh chứng qua bảng số liệu sau: - 11 - Kết kiểm tra phép tính nhân Năm học 2007 – 2008 (Chưa áp dụng SKKN) 2008 – 2009 (Thử nghiệm SKKN) 2009 – 2010 2010 - 2011 2011 – 2012 TSố GIỎI HS SL 33 % KHÁ TRUNG BÌNH SL % SL % 17 51,52 10 30,30 34 19 55,88 11 32,35 33 32 30 19 57,58 19 59,38 20 66,67 11 11 33,33 34,38 30,00 YẾU SL % 12,12 6,06 8,82 2,94 9,09 6,25 3,33 - - Trên phương pháp hướng dẫn học sinh lớp rèn kĩ thực phép nhân số tự nhiên Tôi nghĩ làm tốt em tránh sai sót thường gặp giúp em vận dụng tốt kĩ tính nhân vào làm tốn: tìm thành phần chưa biết, tính giá trị biểu thức, giải tốn có lời văn Từ đó, em học tốt mơn Tốn Như phép nhân ảnh hưởng lớn đến kết dạy học Toán đại trà bồi dưỡng phát triển lực tư sáng tạo cho học sinh giỏi Đối với học sinh, có đủ vốn kiến thức, phương pháp giải toán em tự tin hơn, thích học tốn khơng cịn ngại học C/ KẾT LUẬN - 12 - Trên sở kết đạt bước đầu học sinh, rút số kinh nghiệm sau: - Hướng dẫn học sinh nắm đầy đủ kĩ bản, cần thiết làm tính phương pháp phù hợp để rèn em kĩ tính tốn xác - Thường xuyên quan sát, theo dõi bước làm học sinh để thấy em sai bước nào? Sai nào? Vì sai vậy? Từ giáo viên kịp thời giúp em sửa sai lúc, chỗ Như học sinh hiểu dễ dàng khắc phục chỗ sai - Kích thích tư sáng tạo, khả phân tích tổng hợp q trình dạy toán cho học sinh Giáo viên cần đưa toán vừa sức với học sinh Tránh tốn q dễ q khó làm cho học sinh nhàm chán căng thẳng - Đặc biệt tạo khơng khí học nhẹ nhàng, thân thiện, tránh gây áp lực căng thẳng học sinh - Gần gũi động viên em học yếu toán để em có tiến - Hiểu rõ đặt điểm nhận thức, đặc điểm tâm lý lứa tuổi, hoàn cảnh gia đình lực học tập em giúp giáo viên lựa chọn vận dụng phương pháp dạy học đúng, hiệu phát huy tính tích cực học tập học sinh Với trách nhiệm say mê nghề nghiệp trình dạy học, năm gần đây, trước thực trạng chất lượng giáo dục nói chung mơn Tốn nói riêng chưa đáp ứng nhu cầu, mà ngun nhân tư tốn học sinh cịn hạn chế Cá nhân tơi cố gắng nghiên cứu đúc kết số kinh nghiệm dạy học Tốn nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn qua việc rèn kỹ thực phép tính nhân số tự nhiên cho học sinh Chắc nội dung biện pháp nhiều bất cập, thiếu sót, mong lãnh đạo ngành, đồng nghiệp nghiên cứu, chỉnh lí, bổ sung, trao đổi để hoạt động dạy học đạt hiệu cao hơn, thiết thực hơn, giúp giáo viên hồn thành nhiệm vụ trị mình, góp phần vào việc đào tạo hệ trẻ có tri thức tốt, có phương pháp làm việc khoa học, linh hoạt, sáng tạo trở thành lực lượng lao động tốt cơng cơng nghiệp hố - đại hoá đất nước hội nhập quốc tế./ - 13 - MỤC LỤC - - 14 - NỘI DUNG Trang * Phần I: MỞ ĐẦU I/ Đặt vấn đề - 01 1- Thực trạng vấn đề địi hỏi phải có giải pháp giải 01 - Ý nghĩa tác dụng giải pháp 01 - Phạm vi nghiên cứu đề tài 02 II/ Phương pháp tiến hành - 02 - Cơ cở lí luận thực tiển có tính định hướng cho việc nghiên cứu, tìm giải pháp đề tài 02 - Các biện pháp tiến hành, thời gian tạo giải pháp - 03 * Phần II: NỘI DUNG I/ Mục tiêu - 04 II/ Mô tả giải pháp đề tài - 04 1- Thuyết minh tính - 04 - Khả áp dụng lợi ích kinh tế - xã hội - 09 * Phần III: KẾT LUẬN Kết luận - 15 - 11 Ý KIẾN XÉT DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH - 16 - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc BẢN CAM KẾT I THÔNG TIN TÁC GIẢ Họ tên: ……………………… Ngày, tháng, năm sinh: ………… Đơn vị: Trường tiểu học ……… Địên thoại: 0912345678 E-mail: 0912345678@gmail.com II TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên SKKN: III NỘI DUNG CAM KẾT Tôi xin cam kết sáng kiến kinh nghiệm áp dụng thành công giảng dạy trường ……………………………… Trong trường hợp có xảy tranh chấp quyền sở hữu phần hay toàn sản phẩm sáng kiến kinh nghiệm mà người vi phạm, tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo sở GD&ĐT Sáng kiến kinh nghiệm phổ biến cho đồng nghiệp nên có bạn đọc học tập, nghiên cứu, sử dụng, áp dụng sáng kiến không khiếu nại hay đòi hỏi quyền sở hữu …………, ngày … tháng … năm 20… Người cam kết (Ký, ghi rõ họ tên) - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - ... lầm học sinh giải tốn, thực phép tính nhân số tự nhiên cho học sinh lớp 3, tạo tiền đề sở cho học sinh lớp học Rèn cho học sinh thành thạo kĩ tính tốn; đặc biệt phép tính nhân Từ đó, học sinh. .. 10 30 ,30 34 19 55,88 11 32 ,35 33 32 30 19 57,58 19 59 ,38 20 66,67 11 11 33 ,33 34 ,38 30 ,00 YẾU SL % 12,12 6,06 8,82 2,94 9,09 6,25 3, 33 - - Trên phương pháp hướng dẫn học sinh lớp rèn kĩ thực phép. .. xã hội Qua vận dụng vào thực tế lớp, thấy đề tài ? ?Rèn kĩ thực phép nhân số tự nhiên cho học sinh lớp 3? ?? có hiệu có khả vận dụng cho tất đối tượng học sinh đặc biệt học sinh trung bình trung bình

Ngày đăng: 20/08/2014, 20:38

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan