SKKN rèn kĩ năng thực hiện phép nhân số tự nhiên cho học sinh lớp 3

22 3.2K 13
SKKN rèn kĩ năng thực hiện phép nhân số tự nhiên cho học sinh lớp 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trong giai đoạn đổi mới đất nước và hội nhập hiện nay, những thay đổi của xã hội đòi hỏi nội dung, phương pháp giáo dục cũng cần hòa theo đồng nhịp với sự phát triển của khoa học công nghệ cũng như của nhu cầu xã hội. Trong chương trình Tiểu học, lớp 3 là lớp kết thúc giai đoạn đầu của bậc tiểu học và chuẩn bị xây dựng nền móng toán học tiếp giai đoạn sau. Cho nên học sinh phải nắm chắc cơ sở ban đầu về kỹ năng tính toán bốn phép tính: cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100, 1000, 10000, 100000. Vì bốn phép tính này được sử dụng hầu hết vào các khâu trong quá trình tính toán và được ứng dụng rất nhiều trong đời sống. Như vậy, phép nhân cũng là một trong những phép tính đóng vai trò chủ đạo trong chuỗi kiến thức số học. Nó góp phần giúp học sinh học tốt môn Toán.

SKKN: Rèn kĩ thực phép nhân số tự nheein cho học sinh lớp Tên đề tài: RÈN KỸ NĂNG THỰC HIỆN PHÉP NHÂN SỐ TỰ NHIÊN CHO HỌC SINH LỚP A/ MỞ ĐẦU I ĐẶT VẤN ĐỀ Thực trạng vấn đề địi hỏi có giải pháp để giải Trong giai đoạn đổi đất nước hội nhập nay, thay đổi xã hội đòi hỏi nội dung, phương pháp giáo dục cần hòa theo đồng nhịp với phát triển khoa học công nghệ nhu cầu xã hội - Trong chương trình Tiểu học, lớp lớp kết thúc giai đoạn đầu bậc tiểu học chuẩn bị xây dựng móng toán học tiếp giai đoạn sau Cho nên học sinh phải nắm sở ban đầu kỹ tính tốn bốn phép tính: cộng, trừ, nhân, chia phạm vi 100, 1000, 10000, 100000 Vì bốn phép tính sử dụng hầu hết vào khâu q trình tính tốn ứng dụng nhiều đời sống Như vậy, phép nhân phép tính đóng vai trị chủ đạo chuỗi kiến thức số học Nó góp phần giúp học sinh học tốt mơn Tốn - Tuy nhiên, q trình dạy tốn, tơi thấy cịn khơng học sinh chưa nắm kiến thức kỹ trên; kiến thức kỹ thực phép nhân số tự nhiên nhiều nguyên nhân như: đặc điểm tâm lí lứa tuổi, tính vội vàng hấp tấp, đơn giản hoá vấn đề, Từ đó, em làm tốn cịn chậm, mắc nhiều sai sót em ngại học tốn, học yếu tốn Bên cạnh đó, việc giảng dạy giáo viên đơi cịn chưa thật cải tiến phương pháp, chưa theo kịp với phát triển khoa học cơng nghệ ,cịn trung thành giảng dạy theo khn mẫu sách hướng dẫn, cịn ý đến đối tượng học sinh chưa phát huy khả sáng tạo em SKKN: Rèn kĩ thực phép nhân số tự nheein cho học sinh lớp - Xuất phát từ lí nêu trên, qua q trình trực tiếp giảng dạy, nghiên cứu, tích lũy tham khảo, trao đổi với đồng nghiệp, thân tơi nhận thấy cần có số giải pháp thiết thực xin đề xuất số ý kiến quan điểm thân việc “rèn kỹ thực phép nhân số tự nhiên cho học sinh lớp 3” nhằm giúp học sinh nắm kiến thức thành thạo kỹ thực phép tính nhân số tự nhiên để góp phần giúp em học tốt mơn tốn Ý nghĩa tác dụng giải pháp + Phân tích tồn sai lầm định hướng khắc phục tồn sai lầm học sinh giải toán, thực phép tính nhân số tự nhiên cho học sinh lớp 3, tạo tiền đề sở cho học sinh lớp học + Hình thành hệ thống giải pháp rèn cho học sinh nắm kiến thức thành thạo kỹ tính tốn; đặc biệt phép tính nhân Từ đó, học sinh hồn thiện kỹ giải dạng tốn có liên quan như: tính diện tích, gấp số lên nhiều lần, Qua đó, bước hình thành tư học Toán niềm say mê học Toán học sinh Từ đó, thúc đẩy ý thức tự học, tự nghiên cứu, sở tiền đề giúp cho học sinh tiếp tục phát triển tư lớp học; bậc học - Thông qua hệ thống giải pháp đề xem hệ thống kỹ dạy học Tốn góp phần hồn thiện lực sư phạm cho giáo viên; nhằm đáp ứng nhu cầu đổi phương pháp theo xu hướng dạy học tích cực Đồng thời, bước hồn thiện phát triển tư Toán cho học sinh Phạm vi nghiên cứu đề tài Kiến thức kỹ thực tính nhân số tự nhiên chương trình Tốn lớp II PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH Cơ sở lý luận thực tiễn có tính định hướng cho việc nghiên cứu, tìm giải pháp đề tài 1.1 Cơ sở lí luận SKKN: Rèn kĩ thực phép nhân số tự nheein cho học sinh lớp Toán học mơn khoa học có tính tư cao trừu tượng - địi hỏi tính hệ thống, lơgic Để giải tốn, u cầu đề địi hỏi người giải tốn phải có tư hệ thống kiến thức định đó, kỹ phương pháp giải tốn tương ứng Do đó, dạy học Tốn ngồi việc cung cấp kiến thức cịn đòi hỏi người Thầy phải trọng đến việc rèn luyện kỹ giải Toán cho học sinh - Mơn Tốn mơn học khác cung cấp tri thức khoa học ban đầu, nhận thức giới xung quanh nhằm phát triển lực nhận thức, hoạt động tư bồi dưỡng tình cảm đạo đức tốt đẹp người Mơn Tốn trường Tiểu học mơn học độc lập, chiếm phần lớn thời gian chương trình học Mơn Tốn mơn khoa học nghiên cứu có hệ thống, phù hợp với hoạt động nhận thức tự nhiên người Mơn Tốn cịn mơn học cần thiết để học tốt môn học khác, nhận thức giới xung quanh để hoạt động có hiệu thực tiễn Mơn Tốn có khả giáo dục lớn việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, suy luận logic, thao tác tư cần thiết để nhận thức giới thực như: Trừu tượng hố, khái qt hố, khả phân tích tổng hợp, so sánh, dự đoán, chứng minh - Chương trình Tốn lớp góp phần thực đổi giáo dục toán học Tiểu học nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục đào tạo giai đoạn đẩy mạnh cơng nghiệp hố - đại hoá đất nước - Lớp lớp kết thúc giai đoạn đầu bậc tiểu học, cần phải chuẩn bị đầy đủ kiến thức sở để học sinh học tốt giai đoạn cuối bậc tiểu học làm tảng cho bậc học - Kiến thức mơn Tốn hỗ trợ cho mơn học khác phục vụ trực tiếp đời sống hàng ngày 1.2 Cơ sở thực tiễn - Ở lớp 3, với việc học phép tính cộng, trừ, học sinh cịn phải học tiếp phép tính nhân Trên thực tế lớp tôi,qua trực tiếp giảng dạy hàng ngày SKKN: Rèn kĩ thực phép nhân số tự nheein cho học sinh lớp nhận thấy có nhiều em học chậm, làm cịn sai sót lúng túng kiến thức nhiều nguyên nhân - Thực tế, tiết dạy, để giúp đối tượng học sinh nắm kiến thức kỹ thực phép nhân vấn đề không dễ - Đặc điểm em thường đơn giản hoá vấn đề, hấp tấp, cẩu thả tập trung làm - Học sinh bậc Tiểu học - với độ tuổi tập trung từ đến 10 tuổi, với lứa tuổi này; em hiếu động; say mê ham thích tìm tịi; sáng tạo điều lạ lí thú Đặc biệt hình ảnh trực quan nhạy cảm việc hình thành tư Tuy nhiên em thường thiếu tập trung ý vào vấn đề học kiên nhẫn, gặp khó khăn em dễ chán nản, buông xuôi - Tuy độ tuổi khả nhận thức, phát triển tư trí nhớ em khơng đồng Còn số em học chậm nhớ mà nhanh quên Kỹ tính tốn em cịn nhiều sai sót Khơng em cịn qn bảng nhân, việc thực phép nhân số có nhiều chữ số với số có chữ số có nhớ hai, ba lần em nhớ lần đầu mà quên không nhớ lần Hoặc phép nhân có nhớ nhiều em thường nhớ 1, - Các em cịn nhỏ, ham chơi, tính tự giác học tập, khả tập trung hạn chế Phụ huynh quan tâm đến việc học chuẩn bị nhà Từ em khơng chu đáo làm ảnh hưởng khơng đến việc học lớp + Thực tế dạy học cá nhân Trường Tiểu học Bồng Sơn; kể từ năm 2008 đến + Kết mơn Tốn học sinh lớp phụ trách giảng dạy Các biện pháp tiến hành thời gian tạo giải pháp * Nghiên cứu tài liệu: + Các giáo trình phương pháp dạy học Toán SKKN: Rèn kĩ thực phép nhân số tự nheein cho học sinh lớp + Yêu cầu nội dung (chuẩn kiến thức kỹ năng) phương pháp dạy học Toán bậc Tiểu học + Các tài liệu nâng cao tham khảo có liên quan * Thực nghiệm thực tế giảng dạy: + Phân tích kết giải học sinh tìm hiểu nguyên nhân điều chỉnh khắc phục + Kinh nghiệm dạy học cá nhân + Tham khảo chuyên môn đồng nghiệp + Thực đối chiếu kết chất lượng môn Tốn lớp trực tiếp giảng dạy từ rút kinh nghiệm điều chỉnh bổ sung thời gian từ năm học 2008 – 2009 đến trường Tiểu học số Bồng Sơn • Thời gian tiến hành tạo giải pháp: Từ năm học 2008 - 2009 đến B/ NỘI DUNG I MỤC TIÊU SKKN: Rèn kĩ thực phép nhân số tự nheein cho học sinh lớp Tên đề tài: “RÈN KỸ NĂNG THỰC HIỆN PHÉP NHÂN SỐ TỰ NHIÊN CHO HỌC SINH LỚP 3” * Nhiệm vụ: - Phân tích tình hình thực tại, xác định hạn chế sai sót học sinh q trình thực phép tính nhân - Trình bày giải pháp giúp học sinh khắc phục hạn chế sai sót (có ví dụ minh họa) II MÔ TẢ GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI Thuyết minh tính 1.1 Tóm tắt nội dung phép tính nhân chương trình Tốn lớp Nội dung chủ yếu: + Phép nhân bảng: Các bảng nhân 6, 7, 8, + Phép nhân bảng (tính viết): Nhân số có 2, 3, 4, chữ số với số có chữ số phạm vi 100, 1000, 10000, 100000 + Nhân nhẩm: nhân nhẩm bảng, nhân nhẩm bảng 1.2 Hệ thống giải pháp dạy học để rèn kỹ thực hành phép nhân - Dạy học phép nhân thường áp dụng phương pháp truyền thống như: nêu vấn đề, trực quan, giảng giải, minh hoạ, gợi mở - vấn đáp, luyện tập - thực hành, … Đây phương pháp mang lại hiệu cao biết sử dụng lúc, chỗ Trong đó, để hình thành khái niệm phép nhân, lập bảng tính nhân phương pháp trực quan, giảng giải - minh hoạ (nhất giai đoạn đầu) đóng vai trị chủ yếu Để rèn kỹ tính nhân phương pháp chủ yếu luyện tập - thực hành, cụ thể: 1.2.1 Đối với phép tính nhân bảng: Hình thành bảng nhân - Chúng ta biết, nhiệm vụ bản, trọng tâm việc dạy phép nhân lớp trước hết giúp học sinh nắm bảng nhân có kỹ thực tốt SKKN: Rèn kĩ thực phép nhân số tự nheein cho học sinh lớp nhân bảng Vì học sinh tính nhẩm nhân bảng tốt thuận lợi cho q trình thực nhân ngồi bảng Do vậy, để dạy cho học sinh thực phép nhân bảng đạt hiệu cao, giáo viên cần phải coi trọng việc hình thành khái niệm phép tính nhân Trước học "Phép nhân", học sinh phải học “Tổng nhiều số” Ở học sinh tính tổng số hạng Giáo viên phải lưu ý để học sinh nhận tổng có số hạng Trên sở đó, giáo viên giúp em học phép nhân, tính kết phép nhân bảng nhân(nhất bảng nhân đầu tiên) Chẳng hạn: Khái niệm phép nhân: Phép nhân hai số tự nhiên định nghĩa phép cộng số hạng nhau.Với hai số tự nhiên a, b cho phép cộng: a + a4 + a43a +a+ 4 + số hạng b Được viết thành a x b , số a số b gọi thừa số, kết phép nhân a x b gọi tích Chẳng hạn: + ghi x 5+5=5x2 Cách viết: x = 10 Cách đọc: lấy lần 10 Hay: nhân 10 Trong : thừa số, thừa số , 10 tích Do đó, giáo viên phải làm tốt khâu sau: Bên cạnh đó,việc sử dụng đồ dùng trực quan giai đoạn lập bảng nhân quan trọng Kĩ thuật chung nhân bảng là: học sinh thao tác bìa có chấm trịn Tuy nhiên, mức độ trực quan khơng giống giai đoạn Ở lớp (học kì I), học sinh tiếp tục học bảng nhân 6, 7, 8, Lúc này, em có kinh nghiệm sử dụng đồ dùng học tập, quen thành thạo với cách xây dựng phép nhân từ miếng bìa Hơn nữa, lên lớp trình độ nhận thức học sinh phát triển trước Do vậy, hướng SKKN: Rèn kĩ thực phép nhân số tự nheein cho học sinh lớp dẫn học sinh lập bảng nhân giai đoạn này, giáo viên phải tăng dần mức độ khái quát để kích thích trí tưởng tượng, phát triển tư cho học sinh Chẳng hạn: Giáo viên không hướng dẫn cách lập phép tính nhân bảng nhân trước mà nêu lệnh để học sinh thao tác bìa với chấm trịn để lập 3, phép tính nhân bảng Các phép tính cịn lại u cầu học sinh phải tự lập cách dựa vào phép đếm thêm dựa vào bảng nhân học Ví dụ: Khi hướng dẫn học sinh lập bảng nhân 6, giáo viên yêu cầu học sinh sử dụng bìa , bìa có chấm trịn để lập phép tính: × = 6 × = 12 × = 18 Sau học sinh nhận xét để từ × = 12 Suy × = 18 Cụ thể là: Với bìa, học sinh nêu : "6 lấy lần, ta có × 3" Mặt khác, từ bìa ta lấy × × + Vậy × + = 18 Bằng cách vậy, học sinh khơng dùng bìa mà tìm kết phép tính: × = × + = 24 × = × + = 30 Hoặc dựa bảng nhân học : × = × = 24 × = × = 30 Trên sở hình thành tương tự học sinh tự hình thành bảng nhân cách tư hơn; khơng cần dựa vào giáo cụ trực quan SKKN: Rèn kĩ thực phép nhân số tự nheein cho học sinh lớp - Sau đó, để giúp học sinh thực tốt nhân bảng giáo viên cần dựa vào đặc điểm lứa tuổi em (nhất giai đoạn đầu), khả ghi nhớ máy móc tốt Đây điều kiện thuận lợi để giáo viên tổ chức cho học sinh học thuộc bảng nhân cách cho em đọc đi, đọc lại nhiều lần Tái phép tính nhiều lần cách cho học sinh thường xuyên làm bài, giáo viên theo dõi, kiểm tra liên tục Tổ chức cho học sinh tự kiểm tra việc ghi nhớ bảng nhân lẫn lớp Đây việc làm cần thiết học sinh nhớ bảng nhân có đủ sở thực phép tính nhân ngồi bảng Như vậy, sử dụng phương pháp dạy học hợp lí khơng giúp học sinh nắm kiến thức mà phát triển tư nhiều 1.2.2 Đối với phép tính nhân bảng - Đối với nhân bảng, phương pháp chủ yếu làm mẫu, luyện tập – thực hành ví dụ cụ thể - Trong trình hình thành kiến thức phép nhân bảng, sau thực mẫu giảng giải - hỏi đáp, giáo viên cho học sinh nhắc lại bước thực tính thứ tự thực phép tính Từ học sinh tự rút kiến thức Như vậy, học sinh khắc sâu kiến thức nắm - Tuy nhiên, q trình thực tính nhân ngồi bảng học sinh thường mắc sai lầm như: đặt sai phép tính (lệch cột, nhân khơng đống qui tắc, …) quên nhớ thực nhớ sai tính có nhớ, a/ Các tính nhân không nhớ + Với tập này, thực đại đa số học sinh có kết Nhưng có số học sinh thực đặt tính sai thực tính sai thứ tự; khơng ý điều chỉnh “vơ hình chung” tạo lỗ hỏng kỹ cho học sinh mà sau khó sửa Ví dụ: Thực tính: 1034 × + Đại đa số học sinh tính kết (2068), học sinh đặt sai phép tính Chẳng hạn: SKKN: Rèn kĩ thực phép nhân số tự nheein cho học sinh lớp 1034 ×2 Hoặc thực tính sai thứ tự như: lấy nhân 1, nhân 0, nhân 3; + Với lỗi không điều chỉnh khắc phục kịp thời ảnh hưởng nhiều đến kết tính nhân có nhớ sau tính nhân số có nhiều chữ số học lớp sau Khắc phục lỗi sai này, giáo viên cho học sinh nhắc lại, củng cố lại: ? Cách đặt tính nào?  Đặt số hàng theo cột (Số đặt cột với số 4) ? Thực phép nhân theo thứ tự sao?  Thực từ phải sang trái (2 nhân 4; nhân 3; nhân 0; ….) ? Cách viết kết nào?  Viết kết theo cột với hàng tương ứng (Số đặt cột với số 4: hàng đơn vị; số đặt cột với số 3: hàng chục; ….) b/ Các tính nhân có nhớ Khi thực tính nhân có nhớ, học sinh thường mắc số lỗi sai lầm phổ biến sau: Không hiểu việc ghi nhớ, nên không ghi nhớ mà viết kết trực tiếp, rời rạc Ví dụ: 6016 mà thực kết là: 6016 × × 480848 48128  Phân tích sai lầm: SKKN: Rèn kĩ thực phép nhân số tự nheein cho học sinh lớp - Khi lấy nhân với 48; học sinh khơng hiểu kết gồm chục đơn vị Đồng thời, học sinh không quan tâm đến phép tính nhân cịn thực tiếp tục tiếp theo, nên ghi kết 48, tiếp tục thực nhân 1; … Sai lầm thường xảy với đối tượng học sinh yếu - Khắc phục sai lầm này, giáo viên cần rèn cho học sinh thói quen nhận xét tốn xác định loại tính nhân số có nhiều chữ số xác định vị trí chữ số thuộc hàng lớp nào? Khi nhân số có nhiều chữ số với số có chữ số có nhớ hai, ba lần liên tiếp, học sinh thường nhớ lần mà quên nhớ lần Ví dụ: 1917 × mà thực kết là: 1917 × 4668 7668  Phân tích sai lầm: - Trong q trình thực có hai kết bảng nhân lớn (có nhớ) là: nhân 28; nhân 36 Nhưng học sinh thực lần ghi nhớ dẫn đến kết sai, sai lầm phổ biến Hoặc phép nhân có nhớ nhiều (nhớ 2, 3, ), học sinh nhớ 2913 × mà thực kết là: 9652 2913 × 11652 + Cách khắc phục: Giáo viên khắc phục cho học sinh hai lỗi cách: Yêu cầu em nhẩm thầm tính (vừa tính vừa nhẩm) viết số cần nhớ lề phép tính nhớ cộng số nhớ vào lần nhân Giáo viên nhắc cách thường xuyên để học sinh thành thói quen tính SKKN: Rèn kĩ thực phép nhân số tự nheein cho học sinh lớp - Để giúp học sinh khắc sâu rèn luyện thành thạo kỹ thực phép tính nhân có nhớ giáo viên cần để lại niềm tin trình giải mẫu Câu hỏi mà nhiều học sinh phân vân đặt thực phép tính là: Vì phải nhớ? Số nhớ gì? Do đó, thực mẫu giáo viên cần thực giải thích chi tiết thao tác Việc làm giúp học sinh độ tuổi lớp Ba nắm tin tưởng vào kiến thức kỹ lĩnh hội Từ bước hình thành thói quen phát triển tư cho học sinh Chẳng hạn: Thực tính: 8719 × - Đặt tính theo cột dọc: Chú ý nhắc lại quan hệ cột với chữ số hành (chữ số cột với chữ số 9) 8719 × - Thực tính nhân hàng: Theo thứ tự từ phải sang trái (Từ hàng đơn vị; chục; trăm; ….) nhân 36  Thực kết tính chục đơn vị nên ghi vào hàng đơn vị vào hàng chục (3 ghi dạng nhớ) nhân  Số hàng chục nên ta có chục kết hợp với chục nhớ ta có chục nên ghi số vào hàng chục tích - Tương tự ta có kết quả: 8719 × 34876 1.2.3 Đối với phép tính nhân nhẩm: Cách dạy: - Tính nhẩm bảng: giáo viên yêu cầu học sinh dựa vào bảng nhân học thuộc nhẩm nhớ lại để viết kết vào phép tính SKKN: Rèn kĩ thực phép nhân số tự nheein cho học sinh lớp Ví dụ: × = 36 × = 49 × = 63 - Tính nhẩm ngồi bảng: Trong chương trình Tốn lớp 3, việc tính nhẩm bảng thực chủ yếu tính nhân với số trịn chục, trịn trăm, trịn nghìn Để hoc sinh làm sai sót, giáo viên làm tốt khâu hướng dẫn phân tích tốn mẫu: Ví dụ: Từ sở: nghìn × = nghìn hay: 1000 × = 3000 Thực tính: 2000 × = Giáo viên làm mẫu: 2000 × = ? Nhẩm: nghìn × = nghìn Vậy: 2000 × = 6000 Trên sở mẫu, giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét Từ đó, rút kết luận: Muốn nhân số với số trịn chục, trịn trăm, trịn nghìn, … ta nhân số với số chục, số trăm, số nghìn, … tương ứng, viết vào bên phải kết 1; 2; 3; … chữ số Đây tiền đề; sở để thực tính nhẩm hình thành kỹ tính nhẩm cho học sinh + Với dạng này, học sinh thường gặp sai lầm xác định quan hệ chữ số số không Chẳng hạn: Thực tính: 10200 × Học sinh thực hiện: 12 × = 72 -> Kết quả: 72000 (Kết sai)  Phân tích sai lầm: - Học sinh ngộ nhận vai trị chữ số khơng hàng chục nghìn, nên lầm tưởng số trịn nghìn mà thực chất số trịn trăm có số trăm 102 trăm Bài tính : 102 × = 612 -> Kết quả: 61200 + Đối với học sinh khá, ta khai thác nhằm củng cố rèn luyện kỹ tính nhẩm qua tập mức độ cao Chẳng hạn: Thực tính nhẩm phép tính sau: SKKN: Rèn kĩ thực phép nhân số tự nheein cho học sinh lớp a/ × × b/ × 18 × 50 c/ 20 × × 500 Với tính này, ta định hướng cho học sinh thay đổi vị trí thừa số dãy tính để đưa tính nhân với số trịn chục; trịn trăm; trịn nghìn a/ × × = × × b/ × 18 × 50 = 18 × × 50 = 18 × 100 = 1800 c/ 20 × × 500 = × 20 = × 10 = 80 × 500 = × 10000 = 70000 + Đối với học sinh giỏi ta tiếp tục nâng cao với tính dạng: a/ 17 × b/ + 17 × = 17 × (2 + 8) = 17 × 10 = 170 × 27 + 23 × = × (27 + 23) = × 50 = 400 - Như rèn luyện học sinh thực hành cần từ dễ đến khó bước rèn luyện, khắc phục sai lầm - Đặc biệt giáo viên phải bám sát, theo dõi bước thực tính học sinh phát lỗi sai để có biện pháp sửa sai kịp thời - Cứ vậy, giáo viên thường xuyên củng cố kiến thức suốt trình học sinh luyện tập - thực hành Từ nắm kiến thức thành thạo kỹ thực phép tính nhân hơn.Cũng từ đó, góp phần giúp học sinh hồn thiện kỹ giải dạng tốn có liên quan Ngồi ra, để rèn kỹ thực phép nhân, tơi cịn thực giải pháp sau: - Trong buổi học, giáo viên thường xuyên sử dụng phương pháp luyện tập - thực hành trình rèn luyện kỹ thực phép nhân số tự nhiên cho học sinh nhiều hình thức (nhóm đơi, nhóm lớn, cá nhân) - Cố gắng dành thêm thời gian kiểm tra bài, chấm chữa trực sát đối tượng học sinh để củng cố kiến thức cho phù hợp với đối tượng.Từ SKKN: Rèn kĩ thực phép nhân số tự nheein cho học sinh lớp đó, lựa chọn tập hợp lí cho đối tượng học sinh Như vậy, giúp em có điều kiện rèn luyện kỹ tính tốn nhân thành thạo tính nhanh - Trong q trình luyện tập - thực hành, giáo viên tăng dần mức độ yêu cầu, độ khó bài, tạo điều kiện cho học sinh tự tái hiện, vận dụng kiến thức kỹ sẵn có để làm bài, đồng thời rèn cho học sinh khả trừu tượng, khả so sánh, khái qt hố, tổng hợp hố, bước hình thành phát triển tư toán cho học sinh - Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với phụ huynh việc hướng dẫn em học nhà, giúp em ôn lại học lớp để nắm vững kiến thức học - Đồng thời tổ chức tốt đôi bạn học tập giúp truy đầu giờ, Khả áp dụng lợi ích kinh tế - xã hội  Đề tài áp dụng xun suốt q trình dạy học phép tính nhân; hiệu việc hình thành kiến thức kỹ thực tính nhân cho học sinh  Các giải pháp đề tài hỗ trợ tích cực cho việc thực đổi phương pháp dạy học giải tốn  Có thể áp dụng giải pháp trình dạy học Toán cho đối tượng học sinh lớp 3; 4; Lợi ích kinh tế - xã hội Qua vận dụng vào thực tế lớp, thấy đề tài “Rèn kỹ thực phép nhân số tự nhiên cho học sinh lớp 3” có hiệu có khả vận dụng cho tất đối tượng học sinh đặt biệt học sinh trung bình trung bình yếu mơn tốn Sau khoảng thời gian vận dụng phương pháp vào thực tiễn giảng dạy mơn Tốn lớp 3, tơi nhận thấy học sinh lớp có tiến bước vươn lên Từ học sinh chưa nắm vững bảng nhân, kỹ thực phép SKKN: Rèn kĩ thực phép nhân số tự nheein cho học sinh lớp tính nhân đơn giản cịn chậm, nhiều sai sót em có niềm vui hứng thú học toán Hệ thống giải pháp đề cập đề tài không dừng lại phạm vi lớp 3, mà phát triển khai thác, vận dụng hợp lý vào lớp bậc Tiểu học Nhất học sinh nắm kỹ đặt tính, nhân nhẩm, thực tính có nhớ, … thực hành thành thạo, giúp cho học sinh thực phép tính nhân với số có nhiều chữ số chương trình Tốn lớp tốt Đầu năm học lớp cịn học sinh yếu Tốn đến Giữa kì I Cuối kì I, chất lượng mơn Tốn lớp đạt 100% từ trung bình trở lên, cụ thể: Tính hiệu đề tài minh chứng qua bảng số liệu sau: Kết kiểm tra phép tính nhân Năm học TS GIỎI HS SL 33 17 34 % KHÁ SL % TRUNG BÌNH YẾU SL % SL % 51,52 10 30,30 12,12 6,06 19 55,88 11 32,35 8,82 2,94 33 19 57,58 11 33,33 9,09 - - 32 19 59,38 11 34,38 6,25 - - 30 20 66,67 3,33 - - 2007 - 2008 (Chưa áp dụng SKKN) 2008 - 2009 (Thử nghiệm SKKN) 2009 - 2010 Áp dụng giải pháp SKKN 2010 - 2011 Áp dụng giải pháp SKKN 2011 - 2012 Áp dụng giải pháp SKKN 30,00 SKKN: Rèn kĩ thực phép nhân số tự nheein cho học sinh lớp 2012 - 2013 Áp dụng giải 32 pháp SKKN 24 75,0 21,88 3,12 - - Trên phương pháp hướng dẫn học sinh lớp rèn kỹ thực phép nhân số tự nhiên, nghĩ làm tốt em tránh sai sót thường gặp giúp em vận dụng tốt kỹ tính nhân vào làm tốn: tìm thành phần chưa biết, tính giá trị biểu thức, giải tốn có lời văn Từ đó, em học tốt mơn Tốn hơn, thơng qua giải pháp rèn phép nhân ảnh hưởng lớn đến kết dạy học Toán đại trà bồi dưỡng phát triển lực tư sáng tạo cho học sinh giỏi Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng mơn Tốn nói riêng chất lượng giáo dục nói chung, đáp ứng yêu cầu xã hội Đối với học sinh, có đủ vốn kiến thức, nắm vận dụng thành thạo phương pháp giải toán em tự tin hơn, thích học tốn khơng cịn ngại học Qua đó, bước hình thành phát triển tư sáng tạo, khoa học cho học sinh góp phần hình thành giới quan, nhân sinh quan kỹ sống cho học sinh đáp ứng nhu cầu hòa nhịp phát triển xã hội Nội dung đề tài xem tư liệu tham khảo, trao đổi chia sẻ bổ sung vào lực sư phạm đáp ứng với xu đổi phương pháp giảng dạy, bước hoàn thiện lực giáo viên C/ KẾT LUẬN SKKN: Rèn kĩ thực phép nhân số tự nheein cho học sinh lớp Trên sở kết đạt bước đầu học sinh, rút số kinh nghiệm sau: - Hướng dẫn học sinh nắm đầy đủ kỹ bản, cần thiết làm tính phương pháp phù hợp để rèn em kỹ tính tốn xác - Thường xun quan sát, theo dõi bước làm đối tượng học sinh để thấy em sai bước nào, sai nào, sai Từ giáo viên kịp thời giúp em sửa sai lúc, chỗ Như học sinh hiểu dễ dàng khắc phục chỗ sai - Kích thích tư sáng tạo, khả phân tích tổng hợp học sinh trình dạy tốn Giáo viên cần đưa toán vừa sức với học sinh Tránh tập không phù hợp làm cho học sinh nhàm chán, căng thẳng - Đặc biệt ln tạo khơng khí học nhẹ nhàng thân thiện, tránh gây áp lực căng thẳng học sinh - Gần gũi động viên em học yếu toán để em tiến tự tin - Hiểu rõ đặt điểm nhận thức, đặc điểm tâm lý lứa tuổi, hồn cảnh gia đình lực học tập em giúp giáo viên lựa chọn vận dụng phương pháp dạy học đúng, hiệu phát huy tính tích cực học tập học sinh Với trách nhiệm say mê nghề nghiệp trình dạy học, năm kề đây, trước thực trạng chất lượng giáo dục nói chung mơn Tốn nói riêng chưa đáp ứng nhu cầu, mà nguyên nhân tư tốn học sinh cịn hạn chế Cá nhân cố gắng nghiên cứu đúc kết số kinh nghiệm dạy học Toán nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học mơn qua việc rèn kỹ thực phép tính nhân số tự nhiên cho học sinh Chắc nội dung biện pháp nhiều bất cập, thiếu sót, mong lãnh đạo ngành, đồng nghiệp nghiên cứu, chỉnh lí, bổ sung, trao đổi để hoạt động dạy học đạt hiệu cao hơn, thiết thực hơn, giúp giáo viên hồn thành nhiệm vụ trị mình, góp phần vào việc đào tạo hệ trẻ có tri thức tốt, có phương pháp làm việc SKKN: Rèn kĩ thực phép nhân số tự nheein cho học sinh lớp khoa học, linh hoạt, sáng tạo trở thành lực lượng lao động tốt công cơng nghiệp hố – đại hố đất nước Bồng Sơn, ngày 27 tháng 02 năm 2014 Người viết Nguyễn Thị Vân MỤC LỤC - NỘI DUNG Trang * Phần A: MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề - 01 Thực trạng vấn đề địi hỏi phải có giải pháp giải 01 Ý nghĩa tác dụng giải pháp 02 Phạm vi nghiên cứu đề tài 02 II Phương pháp tiến hành - 02 Cơ cở lí luận thực tiển có tính định hướng cho việc nghiên cứu, tìm giải pháp đề tài 02 Các biện pháp tiến hành, thời gian tạo giải pháp - - 04 * Phần B: NỘI DUNG I Mục tiêu - 05 II Mô tả giải pháp đề tài 05 Thuyết minh tính - 05  Tóm tắt nội dung phép nhân chương trình Tốn lớp 05  Hệ thống giải pháp dạy học SKKN: Rèn kĩ thực phép nhân số tự nheein cho học sinh lớp để rèn kỹ thực hành phép nhân - 05 Khả áp dụng 12 Lợi ích kinh tế - xã hội 13 * Phần CI: KÊT LUẬN Kết luận - 15 THẨM ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… SKKN: Rèn kĩ thực phép nhân số tự nheein cho học sinh lớp …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… SKKN: Rèn kĩ thực phép nhân số tự nheein cho học sinh lớp ... pháp SKKN 30 ,00 SKKN: Rèn kĩ thực phép nhân số tự nheein cho học sinh lớp 2012 - 20 13 Áp dụng giải 32 pháp SKKN 24 75,0 21,88 3, 12 - - Trên phương pháp hướng dẫn học sinh lớp rèn kỹ thực phép nhân. .. dạy học Tốn cho đối tượng học sinh lớp 3; 4; Lợi ích kinh tế - xã hội Qua vận dụng vào thực tế lớp, thấy đề tài ? ?Rèn kỹ thực phép nhân số tự nhiên cho học sinh lớp 3? ?? có hiệu có khả vận dụng cho. .. có số giải pháp thiết thực xin đề xuất số ý kiến quan điểm thân việc ? ?rèn kỹ thực phép nhân số tự nhiên cho học sinh lớp 3? ?? nhằm giúp học sinh nắm kiến thức thành thạo kỹ thực phép tính nhân số

Ngày đăng: 22/08/2014, 06:43

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan