SKKN giáo dục một số kĩ năng sống cho học sinh lớp 3 thông qua môn đạo đức

19 4K 45
SKKN giáo dục một số kĩ năng sống cho học sinh lớp 3 thông qua môn đạo đức

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Như chúng ta đã biết, ở Tiểu học các em được học nhiều môn học khác nhau. Mỗi môn học đều có mục đích đào tạo riêng, song tất cả đều có mục tiêu chung là hình thành cho các em những kiến thức cần thiết về tự nhiên xã hội, con người, thiên nhiên giúp các em có những kiến thức cần thiết làm nền tảng cơ bản để có thể tiếp tục học các bậc học tiếp theo. Vì vậy bên cạnh việc trang bị cho học sinh những vốn kiến thức kĩ năng cơ bản trong học tập, lao động còn cần phải chú ý đến việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, dạy học sinh cách làm người để học sinh có thêm vốn kinh nghiệm ứng xử với môi trường mới, với yêu cầu mới tạo khả năng cân bằng giữa kiến thức và thái độ.

Đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm GIÁO DỤC MỘT SỐ KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 3 THÔNG QUA MÔN ĐẠO ĐỨC. Tác giả : Phạm Thị Ngọc Liên Đơn vị công tác: Trường tiểu học Bồng Sơn A. MỞ ĐẦU I. Đặt vấn đề 1. Thực trạng của vấn đề đòi hỏi phải có giải pháp mới để giải quyết Như chúng ta đã biết, ở Tiểu học các em được học nhiều môn học khác nhau. Mỗi môn học đều có mục đích đào tạo riêng, song tất cả đều có mục tiêu chung là hình thành cho các em những kiến thức cần thiết về tự nhiên- xã hội, con người, thiên nhiên giúp các em có những kiến thức cần thiết làm nền tảng cơ bản để có thể tiếp tục học các bậc học tiếp theo. Vì vậy bên cạnh việc trang bị cho học sinh những vốn kiến thức kĩ năng cơ bản trong học tập, lao động còn cần phải chú ý đến việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, dạy học sinh cách làm người để học sinh có thêm vốn kinh nghiệm ứng xử với môi trường mới, với yêu cầu mới tạo khả năng cân bằng giữa kiến thức và thái độ. Tăng cường khả năng của cá nhân học sinh nhằm duy trì sự cân bằng trạng thái tinh thần và biết thích nghi với môi trường. Kĩ năng sống là năng lực cá nhân để thực hiện đầy đủ các chức năng và tham gia vào cuộc sống hàng ngày. Kĩ năng sống gắn liền với 4 trụ cột của giáo dục là: “Học để biết” bao gồm các kĩ năng tư duy như: tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, ra quyết định, giải quyết vấn đề… “Học làm người” đó là các kĩ năng cá nhân như: ứng phó với căng thẳng, kiểm soát cảm xúc tự nhận thức, tự tin… 1 “Học để sống với người khác”: giao tiếp, thương lượng hợp tác, làm việc theo nhóm… “ Học để làm”: nhằm thực hiện công việc như kĩ năng đặt mục tiêu, kĩ năng đảm trách nhiệm vụ. Muốn thành công trong học tập và cuộc sống sau này của học sinh còn cần có những kĩ năng khác như kĩ năng hợp tác ( còn gọi là kĩ năng làm việc theo nhóm); kĩ năng kiểm soát cảm xúc; kĩ năng thương lượng. Kĩ năng sống không phải tự nhiên mà có, nó hình thành thông qua học tập, lĩnh hội và rèn luyện. Quá trình hình thành không những trong nhà trường mà còn ngoài xã hội, ở gia đình. Trong thực tế hiện nay nhiều học sinh còn thiếu nhiều kĩ năng như xử lí tình huống trong cuộc sống, không biết giao tiếp trong gia đình, trong nhà trường cũng như ngoài xã hội; thiếu tự tin khi giao tiếp, thiếu bản lĩnh, thiếu sáng tạo; học tập thụ động, không tự tin kĩ năng hợp tác yếu; kiểm soát cảm xúc không tốt như còn gây gỗ, đánh nhau với những lý do vô cùng phi lý. Đặc biệt giáo dục kĩ năng sống cho học sinh được xác định là một trong những nội dung cơ bản của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực” trong nhà trường giai đoạn 2008- 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo. Từ tình hình thực tế trong quá trình giảng dạy, dự giờ, rút kinh nghệm…để thực hiện tốt việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, giúp các em biết ứng xử trong giao quá trình giao tiếp. Qua quá trình giảng dạy đã đúc kết được một số kinh nghiệm và quyết định viết đề tài sáng kiến kinh nghiệm với tiêu đề “ Giáo dục một số kĩ năng sống cho học sinh lớp 3 thông qua môn Đạo đức”. Vào đầu năm học 2012-2013 khi nhận lớp 3B trường TH Bồng Sơn có số học sinh 27 em chúng tôi đã tiến hành quan sát về thái độ, hành vi về các kĩ năng sống; qua 2 tuần theo dõi được đánh giá đánh giá như sau: Hành vi Thường xuyên Thỉnh thoảng Rất ít khi Không phát biểu 2 Số HS Tỉ lệ % Số HS Tỉ lệ % Số HS Tỉ lệ % Số HS Tỉ lệ % Thường xuyên đưa tay xin phát biểu bài 3 33,3 7 25,9 9 33,3 8 29,6 Phát biểu trong hoạt động nhóm 3 11,1 5 18,5 9 33,3 10 37 Hành vi Thường xuyên Thỉnh thoảng Rất ít khi Luôn tập trung Số HS Tỉ lệ % Số HS Tỉ lệ % Số HS Tỉ lệ % Số HS Tỉ lệ % Không tập trung khi học trên lớp 5 18,5 10 37 5 18,5 7 25,9 Hành vi Rất tốt Tốt Bình thường Không tốt Số HS Tỉ lệ % Số HS Tỉ lệ % Số HS Tỉ lệ % Số HS Tỉ lệ % Quan hệ với mọi người xung quanh ( bạn bè, thầy cô) 6 22,2 7 25,9 10 37 4 14,8 Nhận thức Tốt Chưa tốt Không tốt Số HS Tỉ lệ % Số HS Tỉ lệ % Số HS Tỉ lệ % Nhận thức giá trị một hành động 10 37 8 29,6 9 33,3 Nhận thức tìm kiếm sự hỗ trợ của mọi người xung quanh 5 18,5 9 33,3 13 48,1 Có kỹ năng giao tiếp 6 22,2 10 37 11 40,7 2. Ý nghĩa và tác dụng của giải pháp mới. 3 - Đề tài giúp học sinh có những kĩ năng sống cần thiết, phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học thông qua các mẫu chuyện, các hành vi, các tình huống. Giúp các em biết ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ với người thân trong gia đình, với thầy cô, bạn bè, với những người xung quanh, với cộng đồng quê hương đất nước. Với đề tài này giúp các em biết sống tích cực, chủ động, có mục đích, có kế hoạch, tự trọng, tự tin, có kĩ luật , biết hợp tác, giản dị, tiết kiệm, gọn gàng, vệ sinh… để trở thành con ngoan trong gia đình, học sinh tích cực trong nhà trường và công dân tốt của xã hội. 3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài Tôi đã thử nghiệm việc áp dụng sáng kiến này qua nhiều năm giảng dạy đối với mọi đối tượng học sinh ở trường tôi đang công tác nhưng chính thức quan sát khảo sát là trong năm học 2012-2013. II. Phương pháp tiến hành 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn có tính định hướng cho việc nghiên cứu, tìm giải pháp của đề tài 1.1. Cơ sở lý luận: Căn cứ vào chương trình chuẩn hiện nay do Bộ Giáo dục-Đào tạo ban hành và chuẩn kĩ năng cần đạt đối với bộ môn Đạo đức nói chung và môn Đạo đức lớp 3 nói riêng là học sinh phải biết giao tiếp ứng xử trong gia đình, nhà trường ( ông bà, cha mẹ, anh chị em, thầy cô, bạn bè ) Biết giao tiếp đúng mực trong tình huống của cuộc sống thực ( ngoài xã hội ). Thời gian chủ yếu để dạy học môn Đạo đức thực tế là một tiết / tuần. Thông qua tiết Đạo đức này giúp học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo và giải quyết vấn đề. Tuy nhiên ở lứa tuổi học sinh các em không kiên trì, nhanh nhớ 4 ,nhanh quên, dễ xúc động, hiếu động, ham hiểu biết. Đặc biệt các em rất hay bắt chước người lớn. Vì vậy không những tiết Đạo đức mà tất cả các tiết khác các em cũng ảnh hưởng rất lớn theo hướng tích cực hoặc tiêu cực mà Đạo đức là môn học có tiềm năng to lớn trong việc giáo dục kĩ năng sống cho bọc sinh tiểu học. 1.2. Cơ sở thực tiễn: Qua thực tế nhiều năm giảng dạy tôi thấy còn nhiều học sinh chưa mạnh dạn tự tin, còn e dè thụ động trong học tập và trong các hoạt động chung về sinh hoạt sao, Đội . Kĩ năng giao tiếp còn hạn chế, chưa biết cách diễn đạt, chưa biết cách trình bày ý kiến cá nhân, chưa biết đóng góp ý kiến xây dựng, hạn chế trong việc tự bảo vệ bản thân mình hoặc chỉ làm theo ý mình chứ không làm theo sự giáo dục của người lớn. Giáo viên chưa tìm ra được biện pháp, hình thức tổ chức hữu hiệu để rèn kĩ năng sống cho học sinh. 2. Các biện pháp tiến hành, thời gian tạo ra giải pháp Trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu bản thân đã giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp tôi thông qua các giờ Đạo đức như sau : Các bài học trong môn Đạo đức có rất nhiều tình huống gần gũi với các tình huống trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vậy khi dạy Đạo đức tôi luôn đổi mới phương pháp, chú trọng cho học sinh đóng vai, thể hiện cách ứng xử của mình trong mỗi tình huống. Trong quá trình dạy tôi luôn yêu cầu tất cả học sinh lần lượt đều phải lên đóng vai. Tôi thường cho học sinh thảo luận theo nhóm rồi lên thể hiện cách ứng xử trong mỗi tình huống. Như vậy học sinh sẽ mạnh dạn, tự tin và nhớ cách ứng xử trong các tình huống để vận dụng vào cuộc sống hàng ngày . Khi dạy tôi luôn bám sát vào mục tiêu của bài, vận dụng thực tế đưa vào bài giảng cho phù hợp và hiệu quả. Tôi phải nghiên cứu kĩ chương trình Đạo đức lớp 3,đưa những kiến thức này vào bộ nhớ của học sinh để các em vận dụng vào thực tế một cách hiệu quả nhất, đưa ra một số tình huống giúp học sinh phân 5 biệt, đánh giá các hành vi đúng, sai và giải thích lý do chọn hành vi đó. Không những trong giờ Đạo đức mà trong các hoạt động của lớp tôi cũng luôn tạo điều kiện để các em có khả năng giao tiếp. Trong mỗi câu chuyện kể từ cách kể, thái độ giáo viên phải là người làm mẫu thật đúng. Tôi luôn khuyến khích động viên học sinh trao đổi, đặt câu hỏi, thảo luận, phát biểu ý kiến thể hiện quan điểm, cảm xúc của mình. Chia lớp thành nhóm nhỏ sau đó đến nhóm lớn để nâng cao năng lực giao tiếp thân thiện, tự tin cho học sinh . Trong 2 năm qua tôi đã giành nhiều thời gian cho đề tài nguyên cứu này. B. NỘI DUNG I. Mục tiêu Giúp học sinh biết vận dụng tốt kiến thức đã học, làm tăng tính thực hành. Giúp học sinh biết sống và ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ với những người thân trong gia đình, với thầy cô giáo, bạn bè và những người xung quanh; với cộng đồng, quê hương đất nước và với môi trường tự nhiên; giúp các em bước đầu biết sống tích cực, chủ động, có mục đích, có kế hoạch tự trọng, tự tin, có kĩ luật, biết hợp tác, giản dị, tiết kiệm, gọn gàng, ngăn nắp, vệ sinh II. Mô tả giải pháp của đề tài 1. Tính thuyết minh mới Bản thân nội dung môn Đạo đức đã chứa đựng nhiều nội dung liên quan đến kĩ năng sống như : kĩ năng giao tiếp, ứng xử ( với ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn bè, thầy cô giáo và mọi người xung quanh ). Kĩ năng bày tỏ ý kiến của bản thân, kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề phù hợp với lứa tuổi ( trong các tình huống đạo đức ở gia đình, nhà trường và xã hội ); kĩ năng giữ vệ sinh cá nhân , kĩ năng tự phục vụ và tự quản lí thời gian , kĩ năng thu thập và xử 6 lý thông tin về các vấn đề trong thực tiễn đời sống ở nhà trường , ở cộng đồng có liên quan đến chuẩn mực hành vi đạo đức Trong môn Đạo đức giáo viên giáo dục , rèn luyện cho học sinh kĩ năng giao tiếp, ứng xử : kính trọng, lễ phép với người lớn tuổi, đoàn kết hòa nhã với bạn bè, tôn trọng không tự ý mở xem đồ đạt của người khác , giữ gìn vệ sinh môi trường, nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp ; kĩ năng từ chối, kĩ năng quyết định, kĩ năng kiềm chế cảm xúc, kĩ năng vận động, kĩ năng xử lý một số tình huống cụ thể Tùy từng bài, tùy từng nội dung giáo viên có thể lồng ghép rèn kĩ năng sống cho học sinh một cách hợp lý. 1.1. Giao tiếp ứng xử trong gia đình ( Ông bà, cha mẹ, anh chị em ) 1.1.1 Đối với giáo viên và người lớn tuổi - Mỗi giáo viên phải luôn thường xuyên tự rèn kĩ năng sống , luôn thể hiện là tấm gương sáng, mẫu mực cho học sinh noi theo. Giáo viên luôn đổi mới phương pháp để phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh (ví dụ : thảo luận, đóng vai ) Học sinh ít nhiều chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự giao tiếp trong gia đình, chịu ảnh hưởng của truyền thống và văn hóa của gia đình. Hiện nay không ít học sinh được sự cưng chiều thái quá của ông bà , cha mẹ đã trở nên “ngang ngược”. Vì thế , giáo viên cần phối hợp với phụ huynh , gia đình học sinh để tìm hiểu về hoàn cảnh sống, nắm bắt kịp thời đặc điểm tâm sinh lí của học sinh để giúp học sinh hiểu được : Giao tiếp trong gia đình là “ Kính trên – nhường dưới”. Từ đó định hướng dần cho học sinh qua lời nói, hoạt động cụ thể để học sinh có được sự giao tiếp đúng mực. Giáo viên phải là người “thiết kế”, định hướng giúp đỡ, uốn nắn học sinh, tôn trọng học sinh, giúp học sinh tự tin bằng việc khuyến khích, động viên. 1.1.2. Đối với học sinh Học sinh cần : Lễ phép, kính trọng ông bà ,cha mẹ. 7 Vâng lời, giúp đỡ bố mẹ; nhường nhịn em nhỏ. Biết tối thiểu những tình huống ứng xử với mọi người trong gia đình, biết nói “cảm ơn” , “ xin lỗi”, “vâng, dạ, ạ, thưa” với cả những người thân thiết trong gia đình, biết dùng từ ngữ phù hợp, đúng mực, phù hợp với hoàn cảnh đồng thời phải biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến mọi người ngay cả khi bất đồng quan điểm, cả khi việc không theo ý mình. Ví dụ : Bài” Quan tâm chăm sóc ông bà cha mẹ anh chị em” ta sử dụng các phương pháp : +Thảo luận + Đóng vai + Kể chuyện Sử dụng các bài hát : Cả nhà thương nhau , Ba ngọn nến Kể câu chuyện Bó hoa đẹp nhất để giúp các em nhận ra bổn phận phải quan tâm chăm sóc ông bà cha mẹ anh chị em . Kết luận : Các em sinh ra có gia đình, ông bà, cha mẹ quan tâm, chăm sóc. Bổn phận của các em là phải quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ và người thân trong gia đình. Giáo viên cần khuyến khích học sinh biết trao đổi; Giáo viên cần lắng nghe , định hướng để học sinh có cơ hội trải nghiệm mình ; hướng dẫn học sinh biết nói những lời nhận xét, biết đặt mình trong hoàn cảnh của người khác. Việc làm này góp phần hình thành thái độ tự tin, kĩ năng giao tiếp, sự cảm thông, trân trọng giá trị của bản thân cũng như của người khác. Ví dụ : Một học sinh không mang đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập. Giáo viên cần cho học sinh nói được : - Lí do vì sao em không mang đồ dùng? - Nếu em là cô giáo chủ nhiệm lớp thì em sẽ thế nào ? 8 Giáo viên cần phối hợp với phụ huynh, yêu cầu bố mẹ tìm hiểu lí do, khuyến khích học sinh có khả năng làm được việc đó bằng cách rèn cho học sinh kĩ năng tự kiểm tra, xây dựng kế hoạch . Học sinh cảm thấy tự tin hơn khi có cơ hội được trình bày vấn đề của mình . 1.2. Giao tiếp, ứng xử trong nhà trường ( thầy cô, bạn bè ) 1.2.1. Đối với giáo viên : Trong từng tiết học, môn học, đặc biệt là môn Đạo đức giáo viên phải là người làm mẫu từ cách nói năng, thái độ, đi đứng, chữ viết vì nếu giáo viên có thái độ không tốt với học sinh chúng sẽ học theo thầy đối xử không tốt với bạn bè, với mọi người xung quanh. Giáo viên biết cách và thường xuyên quan sát, gần gũi thân thiện với học sinh, phát hiện khó khăn để giúp đỡ, tư vấn. Giáo viên cần khuyến khích học sinh trao đổi, đặt câu hỏi thảo luận, phát biểu ý kiến, thể hiện quan điểm, cảm xúc riêng của mình. Giáo viên có thể chia nhóm từ nhỏ đến nhóm lớn để dễ trao đổi, giúp các em tự tin dần và luân phiên em nào cũng có thể làm nhóm trưởng để giúp học sinh mạnh dạn trong giao tiếp. Việc rèn kĩ năng giao tiếp ứng xử trong nhà trường không phải thông qua một môn học nào mà nó bao trùm toàn bộ các môn học và môn Đạo đức là được trải nghiệm thiết thực nhất. 1.2.2. Đối với học sinh Nguyên cứu tìm hiểu bài trước khi đến lớp để có thể tự tin, mạnh dạn phát biểu ý kiến, trình bày hiểu biết của mình và tham gia đóng góp ý kiến cho bạn. Học sinh phải tập dần sự mạnh dạn, phát huy những việc mình có thể làm được cho lớp, cho trường. Biết nhắc nhở bạn bè cùng tích cực tham gia việc lớp, việc trường. 9 Quý trọng các bạn có ứng xử tốt. Học tập những mặt mạnh của bạn và tham gia đóng góp ý kiến với tập thể để cùng nhau tiến bộ . Trong học tập không thụ động ngồi nghe mà cần phát biểu xây dựng bài, nêu lên điều mình muốn biết, chưa biết và tham gia tranh luận cùng các bạn. Ví dụ : Nghe lời cô giáo, giờ ra chơi các bạn chơi trò chơi tập thể, Huy đang mệt không muốn chơi nhưng các bạn cứ kéo Huy vào cùng chơi, thế là Huy cãi nhau với bạn. Nếu em cũng là người trong nhóm chơi em sẽ làm thế nào ? Nếu em là Huy, khi bị mệt không muốn chơi cùng các bạn em làm thế nào ? Ví dụ : Nhóm học sinh đóng vai xử lý tình huống có liên quan đến rèn kĩ năng sống ( giao tiếp trong trường ) Trong giờ chơi Minh và Khánh chơi trò chơi đuổi bắt, Minh đang chạy không may va phải Tuấn, có xảy ra việc cãi nhau ( Học sinh tự diễn tiếp và giải quyết tình huống) * Liên hệ : Cho học sinh nói lên suy nghĩ của mình qua tình huống đó . Nếu em là Minh. Khánh hay Tuấn em sẽ nói gì ? Học sinh sẽ được trao đổi , thảo luận với bạn bè, nêu lên ý kiến cá nhân của mình . Giáo viên là người tóm tắt các ý kiến, định hướng, giáo dục học sinh bằng các việc làm cụ thể . 1.3.Giao tiếp, ứng xử trong những tình huống của cuộc sống : 1.3.1. Đối với giáo viên : Cần định hướng cho học sinh trong giao tiếp hàng ngày, ta thường dùng những nghi thức lời nói đó là : - Lời đề nghị 10 [...]... của việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 3 thông qua môn Đạo đức Đương nhiên một môn đạo đức là chưa đủ, mỗi giáo viên còn phải biết tích hợp trong tất cả các môn và phân môn khác, có như thế hiệu quả việc giáo dục kỷ năng sống mới ngày được nâng cao Học sinh ngoan hơn, biết cách ứng xử vào các tình huống hàng ngày một cách hợp lí Việc giáo dục nội dung lĩ năng sống thông qua môn Đạo đức góp... không hẳn là một biện pháp tốt nhất để giáo dục kĩ năng sống cho học sinh nhưng thông qua môn Đạo đức phần nào cũng giáo dục đạo đức cho các em có vị trí hết sức quan trọng trong việc xây dựng con người mới Tạo cơ hội thuận lợi để học sinh thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình và phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tư tưởng đạo đức 3 Lợi ích kinh tế - xã hội Khi thực hiện biện pháp giáo dục này... khác , giảm chọc ghẹo nhau, luôn thương yêu nhau - Đề xuất, kiến nghị Chương trình Đạo đức lớp 3 có 14 bài thì cả 14 bài đều mang nội dung giáo dục đạo đức vì vậy cần phân phối chương trình cho tiết thực hành, ngoại khóa cho học sinh nhiều hơn Từ đó các em được tiếp xúc với thực tế xã hội nhiều hơn sẽ thuận lợi cho việc hình thành kĩ năng sống Thông qua công việc thì các kiến thức và kĩ năng sống của các... hiệu quả của dạy học và giáo dục toàn diện cho học sinh, đồn thời phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo ở học sinh tiểu học cụ thể : Đầu năm học tôi thấy một số học sinh chưa ngoan, hay nói bậy, đánh nhau, 14 tự tiện lấy đồ của bạn, ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp chưa tốt…Nhưng đến cuối năm học tôi thấy học sinh của mình ngoan hơn, biết cách ứng xử một số tình huống thường gặp một cách hợp lí... ơn Giáo viên có thể đưa ra những ví dụ hoặc gợi ý để học sinh nêu ví dụ, yêu cầu học sinh diễn đạt bằng các cách khác nhau để thấy được hiệu quả việc ta dùng từ ngữ thích hợp Để giao tiếp tế nhị khéo léo giáo viên cần định hướng cho học sinh biết cách xác định các nhân tố giao tiếp : - Xác định nhân vật - Xác định nội dung - Xác định khả năng 1 .3. 2 Đối với học sinh : Biết xác định được những mối quan... Chưa tốt 81,5% 18,5% 0 0 0 55,5% 45,5% 0 0 45,5% 55,5% 0 37 % 48,1% 14,8% Có kĩ năng giao tiếp với mọi đối tượng Qua quan sát bản thân nhận thấy đã có sự chuyển biến tích cực về hành vi thái độ của học sinh sau một thời gian thực hiện 13 C KẾT LUẬN Trẻ em trong lớp tuổi tiểu học rất hồn nhiên, ngây thơ trong trắng Vốn kiến thức, vốn kinh nghiệm sống của các em rất ít nhưng kết quả đạt được của sáng kiến... phù hợp Tóm lại: Thông qua giao tiếp, học sinh tự chấn chỉnh hành vi của mình cho phù hợp văn minh, lịch sự hơn, hòa đồng trong mọi trường hợp Học sinh biết nói lời hay, làm việc tốt, có thể là những việc nhỏ góp phần thúc đẩy sự phát triển của cá nhân học sinh 2 Khả năng áp dụng Đề tài này tôi đã xây dựng, thử nghiệm qua nhiều năm giảng dạy và hoàn thành xong đề tài vào tháng 2 năm 20 13 Với quá trình... : “ Nhờ một bạn cùng trang lứa chỉ đường đến bệnh viện” Học sinh có thể nêu lên một số ý kiến cá nhân : +Bạn có thể chỉ đường tới bệnh viện giúp tớ được không ? +Phiền bạn chỉ hộ tớ đường tới bệnh viện +Bạn chỉ giúp tớ đường tới bệnh viện nhé! Từ đó học sinh sẽ thấy được tác dụng hiệu quả của việc dùng lời nói lịch sự, tế nhị Qua đó giáo viên định hướng để học sinh dùng ngôn ngữ giao tiếp cho phù hợp... dục này góp phần nâng cao chất lượng học tập và khả năng giao tiếp, trả lời câu hỏi của người lớn, thầy cô (trình bày câu trả lời ) 12 Trong học tập các em sẽ mạnh dạn phát biểu bày tỏ quan điểm của mình, biết giúp bạn sửa chữa khuyết điểm Giúp các em tự tin hơn trong cuộc sống Học sinh có thể tự chiếm lĩnh tri thức mới bằng cách thông qua các hoạt động : kể chuyện, quan sát tranh, xử lí tình huống,... được những mối quan hệ tốt đẹp : Mối quan hệ với bản thân ( Sức khỏe, thật thà, trung thực ,kiên nhẫn, tợ kiềm chế ) Mối quan hệ của các em với những người xung quanh (Ông bà, cha mẹ , anh chị em, thầy cô giáo, những người lớn tuổi, bạn bè ) Mối quan hệ của các em với công việc ( học tập, hoạt động của lớp, của trường, công việc giúp đỡ gia đình, hoạt động xã hội ) Mối quan hệ của các em với thiên nhiên . tiêu đề “ Giáo dục một số kĩ năng sống cho học sinh lớp 3 thông qua môn Đạo đức . Vào đầu năm học 2012-20 13 khi nhận lớp 3B trường TH Bồng Sơn có số học sinh 27 em chúng tôi đã tiến hành quan sát. hiệu quả của việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 3 thông qua môn Đạo đức. Đương nhiên một môn đạo đức là chưa đủ, mỗi giáo viên còn phải biết tích hợp trong tất cả các môn và phân môn khác, có. dạy, đây không hẳn là một biện pháp tốt nhất để giáo dục kĩ năng sống cho học sinh nhưng thông qua môn Đạo đức phần nào cũng giáo dục đạo đức cho các em có vị trí hết sức quan trọng trong việc

Ngày đăng: 20/08/2014, 20:12

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan