NCKHSPUD Nâng cao kết quả học tập môn Toán cho học sinh lớp 3 thông qua phương pháp trò chơi

22 3K 10
NCKHSPUD Nâng cao kết quả học tập môn Toán cho học sinh lớp 3 thông qua phương pháp trò chơi

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. học sinh lớp 3 thông qua phương pháp trò chơi Giả thuyết của đề tài: Nâng cao kết quả học tập môn Toán cho học sinh lớp 3 thông qua phương pháp trò chơi đó được kiểm chứng. * Bàn luận Kết quả. Sen 3 Nâng cao kết quả học tập môn Toán cho học sinh lớp 3 thông qua phương pháp trò chơi Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương: Lớp 3A1 là lớp thực nghiệm và lớp 3A2 là lớp. Hà Sen 16 Nâng cao kết quả học tập môn Toán cho học sinh lớp 3 thông qua phương pháp trò chơi mạch lạc. Nhất là tạo hứng thú học tập, tạo niềm vui, lòng say mê học tập cho học sinh. Từ đó

Ngày đăng: 29/03/2015, 07:09

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Trò chơi 1 : Truyền điện

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan