0

NCKHSPUD Nâng cao kết quả học tập môn Toán cho học sinh lớp 3 thông qua phương pháp trò chơi

22 3,019 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 07:09

. học sinh lớp 3 thông qua phương pháp trò chơi Giả thuyết của đề tài: Nâng cao kết quả học tập môn Toán cho học sinh lớp 3 thông qua phương pháp trò chơi đó được kiểm chứng. * Bàn luận Kết quả. Sen 3 Nâng cao kết quả học tập môn Toán cho học sinh lớp 3 thông qua phương pháp trò chơi Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương: Lớp 3A1 là lớp thực nghiệm và lớp 3A2 là lớp. Hà Sen 16 Nâng cao kết quả học tập môn Toán cho học sinh lớp 3 thông qua phương pháp trò chơi mạch lạc. Nhất là tạo hứng thú học tập, tạo niềm vui, lòng say mê học tập cho học sinh. Từ đó
- Xem thêm -

Xem thêm: NCKHSPUD Nâng cao kết quả học tập môn Toán cho học sinh lớp 3 thông qua phương pháp trò chơi, NCKHSPUD Nâng cao kết quả học tập môn Toán cho học sinh lớp 3 thông qua phương pháp trò chơi,

Từ khóa liên quan