SKKN ĐỔI MỚI GIẢNG DẠY MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 3 QUA TRÒ CHƠI SẮM VAI.

19 2.2K 5
SKKN ĐỔI MỚI GIẢNG DẠY MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 3 QUA TRÒ CHƠI SẮM VAI.

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. SKKN: ĐỔI MỚI GIẢNG DẠY MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 3 QUA "TRÒ CHƠI SẮM VAI& quot;. PHẦN 1 – ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn đề tài Đào tạo thế. vai Trò chơi sắm vai được đưa vào quá trình dạy học môn đạo đức vì nó giúp các em: - Qua chơi mà học những chuẩn mực hành vi đạo đức một cách nhẹ nhàng, thoải mái. 2. 4. Yêu cầu của trò chơi sắm. lý tình huống. 2. Sử dụng trò chơi sắm vai trong tiết 2 - Đạo đức 3 2. 1. Tác dụng của trò chơi đối với trẻ em Trò chơi là nhu cầu tất yếu của trẻ. Thông qua trò chơi, các em nhỏ nhất là ở

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:48

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan