0

SKKN Giáo dục một số kĩ năng sống cho học sinh qua bài Thực hiện trật tự an toàn giao thông trong môn Giáo dục công dân lớp 6

20 4,076 23

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:38

. sống cho học sinh qua bài: " Thực hiện trật tự an toàn giao thông& quot; trong môn GDCĐ lớp 6 Giả thuyết của đề tài: " ;Giáo dục một số kĩ năng sống cho học sinh qua bài : Thực hiện trật tự. đề thực hiện trật tự an toàn giao thông. Vấn đề nghiên cứu: - Giáo dục một số kĩ năng sống cho học sinh lớp 6 để nâng cao ý thức tự giác thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông trong cuộc sống. cứu và mạnh dạn đưa ra một số vấn đề " ;Giáo dục một số kĩ năng sống cho học sinh qua bài : Thực hiện trật tự an toàn giao thông trong môn Giáo dục công dân lớp 6 " Giáo viên : Đỗ Thị Vân
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Giáo dục một số kĩ năng sống cho học sinh qua bài Thực hiện trật tự an toàn giao thông trong môn Giáo dục công dân lớp 6, SKKN Giáo dục một số kĩ năng sống cho học sinh qua bài Thực hiện trật tự an toàn giao thông trong môn Giáo dục công dân lớp 6,

Từ khóa liên quan