SKKN Giáo dục một số kỹ năng sống cho học sinh qua bài 15 Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai Địa lí 12 THPT, nhàm giúp cho học sinh học tập tích cực và phát triển toàn diện

19 2.1K 10
SKKN Giáo dục một số kỹ năng sống cho học sinh qua bài 15 Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai Địa lí 12 THPT, nhàm giúp cho học sinh học tập tích cực và phát triển toàn diện

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC TT NỘI DUNG A LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI B NỘI DUNG I Cơ sở lí luận II Cơ sở thực tiễn III Thực trạng vấn đề Đối với giáo viên Đối với học sinh IV Các giải pháp thực Những nội dung giáo dục kỹ sống cho học sinh nhà trường phổ thông Phương pháp giáo dục kỹ sống cho học sinh qua 15 "Bảo môi trường phịng chống thiên tai" Địa lí 12 THPT V Thực nghiệm kết C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO TRANG 3 5 6 13 13 15 A LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI - Các em học sinh chủ nhân tương lai, người định phát triển quê hương đất nước năm tới Nếu khơng có kĩ sống, em thực tốt trách nhiệm thân, gia đình, cộng đồng đất nước - Lứa tuổi học sinh lứa tuổi hình thành giá trị nhân cách, giàu ước mơ, ham hiểu biết, thích tìm tịi, khám phá song thiếu hiểu biết sâu sắc xã hội, cịn thiếu kinh nghiệm sống, dễ bị lơi kéo, kích động… Đặc biệt bối cảnh hội nhập quốc tế chế thị trường nay, hệ trẻ thường xuyên chịu tác động đan xen yếu tố tích cực tiêu cực, ln đặt vào hoàn cảnh phải lựa chọn giá trị, phải đương đầu với khó khăn, thách thức, áp lực tiêu cực Nếu không giáo dục kĩ sống, thiếu kĩ sống, em dễ bị lôi kéo vào hành vi tiêu cực, bạo lực, vào lối sống ích kỉ, lai căng, thực dụng, dễ bị phát triển lệch lạc nhân cách Đối với học sinh trường THPT Lang Chánh, vấn đề giáo dục kĩ nắng sống lồng ghép vào môn học lại cần thiết Vì đa số học sinh trường dân tộc thiểu số sống vùng sâu vùng xa, điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nên em cịn thiếu nhiều kĩ sống khả tiếp thu kiến thức môn học nhiều hạn chế Một nguyên nhân dẫn đến tượng tiêu cực phận học sinh trường thời gian vừa qua như: mắc tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, đua xe máy, ăn chơi sa đọa, yêu đương không lành mạnh, sống thử, sống khơng có mục tiêu hồi bão em thiếu kĩ sống cần thiết như: kĩ xác định giá trị, kĩ từ chối, kĩ kiên định, kĩ giải mâu thuẫn, kĩ thương lượng, kĩ giao tiếp, Vì vậy, việc giáo dục kĩ sống cho cho học sinh cần thiết, giúp em rèn luyện hành vi có trách nhiệm thân, gia đình, cộng đồng Tổ quốc; giúp em có khả ứng phó tích cực trước tình sống, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bạn bè người, sống tích cực, chủ động, an tồn, hài hòa lành mạnh Nhận thấy vai trò to lớn việc giáo dục kĩ sống mơn Địa Lí mơn giáo dục lồng ghép kĩ sống vào chương trình mơn học Vì tơi mạnh dạn nghiên cứu đề tài mong muốn chia sẻ đồng nghiệp nhằm đóng góp phần kinh nghiệm giáo dục cho học sinh trường trở thành người tồn diện, động, sáng tạo hịa nhập cộng đồng, có ích cho xã hội B NỘI DUNG ĐỀ TÀI I Cơ sở lí luận Thuật ngữ kĩ sống bắt đầu xuất nhà trường phổ thông Việt Nam từ năm 1995 - 1996, thông qua Dự án “Giáo dục kĩ sống để bảo vệ sức khỏe phòng chống HIV/AIDS cho thiếu niên nhà trường” UNICEF phối hợp với Bộ Giáo dục – Đào tạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực Từ đến nay, nhiều quan, tổ chức nước quốc tế tiến hành giáo dục kĩ sống gắn với giáo dục vấn đề xã hội như: phòng chống ma túy, phòng chống mại dâm, phòng chống bn bán phụ nữ trẻ em, phịng chống tai nạn thương tích, phịng chống tai nạn bom mìn, bảo vệ môi trường,… Giáo dục phổ thông nước ta năm vừa qua đổi mục tiêu, nội dung phương pháp dạy học gắn với bốn trụ cột giáo dục kỉ XXI: Học để biết, học để làm, học để tự khẳng định, học để chung sống - mà thực chất cách tiếp cận kĩ sống Đặc biệt, rèn luyện kĩ sống cho học sinh Bộ Giáo dục Đào tạo xác định năm nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường phổ thông giai đoạn 2008- 2013 Thực tế cho thấy có nhiều quan niệm khác kĩ sống: - Theo Tổ chức Y tế giới (WHO), kĩ sống khả để có hành vi thích ứng tích cực, giúp cá nhân ứng xử hiệu trước nhu cầu thách thức sống hàng ngày - Theo Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), kĩ sống cách tiếp cận giúp thay đổi hình thành hành vi Cách tiếp cận lưu ý đến cân tiếp thu kiến thức, hình thành thái độ kĩ - Theo Tổ chức văn hóa, khoa học giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO), kĩ sống gắn với trụ cột giáo dục, là: Học để biết gồm kĩ tư như: tư phê phán, tư sáng tạo, định, giải vấn đề, nhận thức hậu quả,…; Học làm người gồm kĩ cá nhân như: ứng phó với căng thẳng, kiểm sốt cảm xúc, tự nhận thức, tự tin,…; Học để sống với người khác gồm kĩ xã hội như: giao tiếp, thương lượng, tự khẳng định, hợp tác, làm việc theo nhóm, thể cảm thơng; Học để làm gồm kĩ thực công việc nhiệm vụ như: kĩ đặt mục tiêu, đảm nhận trách nhiệm,… II Cơ sở thực tiễn Mục tiêu giáo dục Việt Nam chuyển từ mục tiêu cung cấp kiến thức chủ yếu sang hình thành phát triển lực cần thiết người học để đáp ứng phát triển nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Mục tiêu giáo dục Việt Nam thể mục tiêu giáo dục kỉ XXI: Học để biết, học để làm, học để tự khẳng định học để chung sống (Delor, 1996) Giáo dục kĩ sống cho học sinh nhà trường phổ thông nhằm mục tiêu sau: - Trang bị cho học sinh kiến thức, giá trị, thái độ kĩ phù hợp Trên sở hình thành cho học sinh hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ hành vi, thói quen tiêu cực mối quan hệ, tình hoạt động hàng ngày - Tạo hội thuận lợi để học sinh thực tốt quyền, bổn phận phát triển hài hịa thể chất, trí tuệ, tinh thần đạo đức Giáo dục kĩ sống có tầm quan trọng to lớn, đặc biệt đối tượng học sinh trường Vì: - Giáo dục kĩ sống thúc đẩy phát triển cá nhân xã hội - Giáo dục kĩ sống yêu cầu cấp thiết hệ trẻ - Giáo dục kĩ sống góp phần giảm tình trạng bạo lực học đường - Giáo dục kĩ sống giúp em thích nghi với sống đại ngày - Giáo dục kĩ sống cho học sinh cách bồi dưỡng cho học sinh kĩ làm việc mà em cần tương lai III Thực trạng vấn đề Đối với giáo viên Trong năm qua vấn đề giáo dục kĩ sống cho học sinh ngành giáo dục Việt Nam triển khai sâu rộng với mục tiêu chuyển từ cung cấp kiến thức chủ yếu sang hình thành phát triển lực cần thiết người học để đáp ứng phát triển nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Tuy nhiên trường ta vấn đề giáo dục kĩ sống cho học sinh nhiều hạn chế Đối với giáo viên chủ nhiệm cịn có nhiều giáo viên chưa thực quan tâm chưa hiểu tầm quan trọng giáo dục kĩ sống; chí cịn có số giáo viên thiếu kĩ sống dẫn đến học sinh lớp chủ nhiệm chất lượng học tập nếp không tốt Đối với giáo viên môn đặc biệt môn dễ lồng ghép giáo dục kĩ sống cho học sinh như: Văn, Sử, Địa, Sinh, Giáo dục cơng dân Thì cịn dạy nặng kiến thức quan tâm đến giáo dục kĩ sống; có quan tâm chưa thường xuyên, chưa có kế hoạch nội dung Đối với học sinh Đối tượng học sinh trường THPT Lang Chánh học sinh dân tộc thiểu số sống vùng sâu vùng xa, điều kiện kinh tế - xã hội cịn khó khăn Vì ảnh hưởng không nhỏ đến hạn chế kĩ sống em Qua thực tế cho thấy kĩ sống học sinh THPT Lang Chánh yếu: Cụ thể: - Đa phần em chưa có kĩ xác định mục tiêu cách rõ ràng Nhiều em học sinh học để làm gì, khơng có động học tập, khơng có mục đích lý tưởng hồi bão - Kĩ hoạt động nhóm cịn hạn chế, mức trung bình chí yếu - Các em chưa tìm hướng giải gặp khó khăn học tập, sống - Hiện tượng bạo lực học đường ngày tăng - Khả giao tiếp chủ động hạn chế Nhiều học sinh đứng trước đám đơng cịn rụt rè, bị tâm lý, bình tĩnh đẫn đến khả giao tiếp cịn hạn chế - Việc xác định vấn đề quan trọng sống nhiều chưa rõ, chưa với chuẩn mực - Hầu em chưa có kĩ định, mà định vấn đề cách cảm tính IV Các giải pháp thực Những nội dung giáo dục kỹ sống cho học sinh nhà trường phổ thông - Kĩ tự nhận thức - Kĩ giải tình đặc biệt khó khăn sống - Kĩ giao tiếp - Kĩ định - Kĩ kiên định - Kĩ đặt mục tiêu - Kĩ đối phó với stress - Kĩ giải hóa cảm xúc tiêu cực - Kĩ hợp tác - Kĩ quản lí thời gian - Kĩ tìm kiếm xử lí thơng tin - Kĩ thể tự tin - Một số kĩ sống quan trọng khác Phương pháp giáo dục kỹ sống cho học sinh qua 15 "Bảo vệ mơi trường phịng chống thiên tai" 2.1 Kĩ kiên định giải tình đặc biệt khó khăn sống - Kĩ kiên định giải tình đặc biệt khó khăn sống kĩ thực mong muốn từ chối khơng muốn, cơng việc có nhiều khó khăn thử thách Khi có kĩ kiên định học sinh dung hòa hiếu thắng, tính phục tùng em tự bảo vệ kiến quan điểm, thái độ định thân, đứng vững trước áp lực khó khăn sống từ bên * Để giáo dục kĩ giáo viên sử dụng phương pháp sau: Bước Giáo viên sử dụng kĩ thuật đặt câu hỏi cho học sinh Câu 1: Vấn đề bảo vệ mơi trường phịng chống thiên tai mang tính: A Cấp bách huyện Lang Chánh B Cấp bách tỉnh Thanh Hóa C Cấp bách nước Việt Nam D Cấp bách toàn Thế giới Câu 2: Biểu tình trạng cân sinh thái môi trường là: A Gia tăng bão B Gây lũ, lụt, hạn hán C Biến đổi thời tiết, khí hậu D Trái Đất nóng lên, hiệu ứng nhà kính E Tất Câu 3: Các môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng nước ta là: A Môi trường không khí B Mơi trường nước C Mơi trường đất D Tất Câu Ở địa phương Lang Chánh thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai nào? A Triều cường B Sóng thần C Lũ qt D Vịi rồng Câu 5: Để bảo vệ mơi trường phòng chống thiên tai cần khắc phục thời gian xong? A 01 ngày B 01 Tháng C 01 năm D Lâu dài Câu 6: Nếu địa phương bạn sống bị ô nhiễm môi trường ảnh hưởng thiên tai bạn sẽ: A Chạy địa phương khác sinh sống B Ở lại tìm biện pháp khắc phục đề biện pháp phòng chống Bước Học sinh trả lời, giáo viên chuẩn kiến thức kết luận Những vấn đề mang tích cấp bách tồn cầu Đây vấn đề khó khăn nan giải tồn xã hội địi hỏi phải có kiên nhẫn, bền bỉ khắc phục dần, đồng lâu dài nhằm tìm biện pháp tối ưu Qua nội dung giúp em học sinh có kĩ sống kiện định khơng hoang mang nao núng khắc phục khó khăn sống 2.2 Kĩ xác định mục tiêu - Mục tiêu đích mà học sinh muốn đạt tới, muốn thực giai đoạn, công việc - Kỹ đặt mục tiêu khả học sinh việc đề đích thực cho vấn đề sống Việc đặt mục tiêu sống điều quan trọng cần thiết Nó giúp em sống có định hướng, khơng có q nhiều ảo tưởng tham vọng - Người có k • ĩ đặt mục tiêu xác định mục tiêu cách cụ thể thực tế, phù hợp với hoàn cảnh thân * Để giáo dục kĩ cho học sinh giáo viên cần sử dụng phương pháp sau: Bước Giáo viên dùng kĩ thuật đặt câu hỏi Câu 1: Tại cần phải bảo vệ mơi trường phịng chống thiên tai? Câu 2: Cơng việc bảo vệ mơi trường phịng chống thiên tai thuộc trách nhiệm ai? Câu 3: Mục tiêu nhiệm vụ chiến lược bảo vệ môi trường gì? Câu Bản thân em đặt mục tiêu hành động để bảo vệ mơi trường phịng chống thiên tai địa phương em? Bước Học sinh thảo luận trả lời, giáo viên kết luận Mỗi người biết hoạt động bảo vệ môi trường hoạt động giữ cho mơi trường lành đẹp, phịng ngừa, hạn chế tác động xấu môi trường, ứng phó cố mơi trường; khắc phục nhiễm, suy thối, phục hồi cải thiện mơi trường; khai thác sử dụng hợp lí tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học Đất nước ta thời kì cơng nghiệp hóa, đại hóa với đời phát triển nhiều nhà máy, xí nghiệp với lượng chất thải khí thải mơi trường lớn, khơng có hoạt động bảo vệ mơi trường, khơng xử lí chất thải trước thải mơi trường gây hậu nghiêm trọng sức khỏe, tính mạng người phát triển bền vững đất nước Nhờ hoạt động bảo vệ môi trường phần hạn chế tác hại chất thải khí thải nhà máy, xí nghiệp, Bên cạnh hoạt động bảo vệ mơi trường mơi trường có ý nghĩa giới đứng trước thực trạng Trái đất nóng dần lên, vấn đề bảo vệ mơi trường khơng nhiệm vụ cá nhân mà tồn nhân loại Bảo vệ mơi trường vấn đề sống nhân loại, nhân tố đảm bảo sức khỏe chất lượng sống nhân dân; góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội, ổn định trị, an ninh quốc gia thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế nước ta Từ việc phân tích vai trị ý nghĩa việc bảo vệ mơi trường, phòng chống thiên tai, học sinh hứng thú học tập xác định mục tiêu học học tập để làm gì; từ em hình thành kĩ xác định mục tiêu cho sống 2.3 Kĩ giao tiếp thể tự tin Đặc thù học sinh trường động, rụt rè, ngại tiếp xúc, không tự tin đứng trước nhiều người - Giao tiếp trình tiếp xúc trao đổi thơng tin, mong muốn, suy nghĩ, tình cảm người với người khác - Giao tiếp kĩ quan trọng giúp học sinh có nhiều thuận lợi học tập sống, cho phép em có tự tin đối diện với người Khả giao tiếp em hình thành trình rèn luyện lâu dài, qua kinh nghiệm thực tế thân em, qua việc học hỏi người khác đặc biệt rèn luyện qua tình cụ thể sống * Để giáo dục kĩ giáo viên sử dụng số phương pháp sau: - Trò chơi Địa Lí: Giáo viên chọ trị chơi "Hiểu qua Địa Lí" Cách tiến hành: + Bước 1: Giáo viên chọn số đối tượng tượng Địa lí phù hợp + Bước 2: Chọn lượt chơi 02 học sinh A B, học sinh A quay mặt lên bảng nhìn đối tượng giải thích, học sinh B quay mặt xuống lớp nghe giải 10 thích trả lời đối tượng đề cho bảng khoảng thời gian định (Lưu ý tránh phạm quy) Ví dụ: Bão CO2 Lũ quét Hạn hán WSC IUCN Công nghiệp Rừng Băng tan => Người hỏi (giải thích) hỏi sau: Ngun nhân gây hiệu ứng nhà kính bầu khí có nhiều khí gì? Tổ chức bảo tồn thiên nhiên giới viết tắt là? vv - Phương pháp đóng vai Trong mục số thiên tai chủ yếu biện pháp phòng chống, Bước 1: Giáo viên chọn số vùng chịu ảnh hưởng mạnh thiên tai như: Trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung, Đồng sông Cửu Long Bước 2: Giáo viên chia lớp thành nhóm, nhóm đóng vai cán nhân dân vùng (Nhóm trưởng cán bộ) giao nhiệm vụ Nhóm Nội dung tìm hiểu báo cáo Nêu thực trạng, nguyên nhân, hậu biện pháp phòng chống Nêu thực trạng, nguyên nhân, hậu biện pháp phòng chống Nêu thực trạng, nguyên nhân, hậu biện pháp phòng chống Nêu thực trạng, nguyên nhân, hậu biện pháp phòng chống Thiên tai Bão Ngập lụt Lũ quét Hạn hán Vùng phụ trách Duyên hải miền Trung Đồng sông Cửu Long Trung du miền núi Bắc Bộ Tây Nguyên 11 Bước 3: Học sinh nhóm thảo luận, cán nhóm báo cáo, giáo viên kết luận Phương pháp giáo dục kĩ giao tiếp mà giáo dục cho học sinh kĩ sống biết hợp tác, chia sẻ giúp đỡ sống 2.4 Kĩ tự nhận thức kĩ tìm kiếm xử lí thơng tin Đây kĩ giúp cho học sinh kĩ tư độc lập, tự giác, rèn luyện đức tính tính cần cù chịu khó sáng tạo học sinh sống * Để giáo dục kĩ giáo viên chọn số phương pháp sau: Cách 1: Giáo viên đăt câu hỏi để học sinh thảo luận trả lời Câu 1: Nêu vai trị, chức mơi trương? Câu 2: Tại phải bảo vệ môi trường? Câu 3: Địa phương huyện Lang Chánh chịu ảnh hưởng thiên tai nào? Hậu sao? Nêu biện pháp phòng chống? - Cách 2: Giáo viên thông qua tiết dạy ngoại khóa thực tế tìm hiểu về: Thực trạng sử dụng bảo vệ tài nguyên, ô nhiễm môi trường, hậu qủa thiên tai địa phương huyện Lang Chánh, sau yêu cầu học sinh viết báo cáo chủ đề tìm hiểu Qua phương pháp giúp học sinh nhận thức vấn đề bảo vệ tài nguyên môi trường, phòng chống thiên tai quan trọng, cần thiết cấp bách Qua giáo dục cho em kĩ tự nhận thức, tự hành động sống 2.5 Kĩ đương đầu, hóa giải Stress cảm xúc tiêu cực Đối với học sinh nói chung thường chịu nhiều áp lực như: Học nhiều môn kiến thức nhiều, học nhiều thời gian, áp lực điểm số Bên cạnh học sinh trường THPT Lang Chánh đa số nhà xa trọ, kinh tế khó khăn nên ngồi áp lực học cịn có áp lực kinh tế, điều kiện sống, sinh hoạt Những điều tác 12 động xấu tới mặt sức khoẻ thể chất, tâm lý tình cảm, tư hành vi hành động em Vấn đề môi trường thiên tai vấn đề ảnh hưởng thường xuyên nước ta Đây vấn đề tiêu cực tự nhiên xã hội mang lại * Để giáo dục kĩ giáo viên sử dụng số phương pháp sau: Cách 1: Giáo viên đặt tính để học sinh suy nghĩ trả lời vận dụng - Tình 1: Bạn phá rừng chưa? Nếu thấy người phá rừng bạn hành động nào? - Tình 2: Trên đường học bạn thấy người phun thuốc trừ sâu rửa bình phun vứt chai thuốc hết suối mà bạn qua Bạn suy nghĩ làm gì? - Tình 3: Trước tình hình bão đổ vào địa phương bạn sống Bạn làm gì? Cách 2: Cho nhóm học sinh lớp thi sưu tầm tự sáng tác câu hiệu bảo vệ mơi trường phịng chống thiên tai Qua nội dung phương pháp giáo dục kĩ đương đầu, hóa giải stress cảm xúc tiêu cực cho học sinh tạo tâm học tập thoải mái giúp em tiếp thu học tốt hơn, đặc biệt nội dung học tập khó 2.6 Kĩ bảo vệ mơi trường - Là khả em học sinh tham gia tích cực có hiệu vào hoạt động bảo vệ mơi trường có việc ứng xử hợp lí với mơi trường, tun truyền bảo vệ mơi trường - Để có kĩ sống bảo vệ môi trường em học sinh cần phải biết vai trị mơi trường, hiểu kiến thức môi trường, kiến thức bảo vệ môi trường, trạng môi trường nơi em sống * Để giáo dục kĩ giáo viên sử dụng phương pháp sau: 13 - Giáo viên cho học sinh đọc câu hiệu ý nghĩa vai trò việc bảo vệ mơi trường • Bảo vệ mơi trường nghiệp toàn Đảng, toàn dân tồn qn • Bảo vệ mơi trường trách nhiệm tồn xã hội • Bảo vệ mơi trường nghĩa vụ cơng dân • Bảo vệ rừng bảo vệ phổi • Cơng nghiệp hóa, đại hóa phải bảo vệ mơi trường • Mỗi người làm cho giới • Vì mơi trường lành, chung sức xây dựng … Xanh – - đẹp • Nhân dân … hưởng ứng ngày mơi trường giới 05/6/2010 • Đa dạng sinh học sống Đa dạng sinh học sống • Nhiều lồi – Một hành tinh – Tương lai • Nước vệ sinh môi trường nhu cầu sống • Hãy giữ gìn vệ sinh, khơng vứt rác đường • Vì tương lai q hương đất nước, giữ lấy màu xanh làm mơi trường • Trồng thêm xanh thêm hành động mơi trường • Xanh biển, xanh rừng, xanh đất nước; Sạch làng, bản, đường phố • Sống tốt cho mơi trường sống tốt cho • Môi trường hôm – Cuộc sống ngày mai • Môi trường sống – Cuộc sống mơi trường 2.7 Kĩ sống phịng chống thiên tai - Là khả em học sinh biết cách phịng chống thiên tai cách có hiệu Trong sống có nhiều tượng thiên nhiên xảy cách bất thường, em học sinh khơng có kĩ phòng chống cách hiệu gây hậu đáng tiếc 14 Nước ta nói chung huyện Lang Chánh nói riêng, địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai như: Lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, mưa đá, rét đậm, rét hại * Để giáo dục kĩ giáo viên sử dụng phương pháp sau: - Giáo viên giáo dục thông qua câu ca dao, tục ngữ như: “ Nào chài lưới khơi, Thấy mây đỏ bơi thuyền vào ” “ Kiến đắp thành bão, Kiến ẵm chạy rảo mưa ” Chớp đằng đông, nước đồng tràn ngập Chớp đằng đông vừa trông vừa chạy Chớp đằng nam vừa làm vừa chơi Chớp đơng nhay nháy, gà gáy mưa Trên trời có vẩy tê tê Là mưa sửa kéo mai Đầu măng ngã gục vào hè Nương nhờ vào mẹ kẻo e bảo Cỏ gà loang lỗ, tức đỗ mưa to Rễ sanh trắng điềm nắng hết Qụa tắm ráo, Sáo tắm mưa Gío heo may chuồn chuồn bay bão Cóc nghiến trời nắng mưa Êch kêu om om, ao chôm đầy nước Chuồn chuồn bay thấp mưa Bay cao nắng bay vừa trời râm Cua bò lên cao, lũ Cò bay ngược, nước vơ nhà Cị bay xi nước lui biển Én bay thấp, mưa ngập bờ ao Én bay cao mưa rào lại tạnh Kiến đen vỡ tổ bay Bão táp mưa sa tới gần Rán mỡ gà có nhà giữ Đơng rắc tía tía màu hồng Gọi thủ thỉ bảo chồng nhỏ to Nhà em tìm kiếm to Chống nhà tránh bão đỡ lo sau 15 V Thực nghiệm kết quả: Thông qua việc áp dụng lấy ý kiến thăm dò số lớp học sinh thuộc khối 10, khối 11 khối 12 cho thấy kết sau: Ý thức học tập rèn luyện học sinh lớp trực tiếp dạy áp dụng phương pháp cao so với học sinh lớp chưa áp dụng - Kết cụ thể: 12C1 12C2 12C3 12C4 12A1 40 42 41 42 36 38 36 37 28 10 12 Học môn Địa Lí khơng có ích cho sống (khơng thích học) 1 10 14 12A4 42 20 10 12 Học mơn Địa Học mơn Địa Số Lí có ích cho Lí có ích nhiều học sống cho sống sinh (Khá thích (rất thích học) học) Lớp Ghi Trực tiếp dạy áp dụng Không trực tiếp dạy, không áp dụng C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Căn vào mục tiêu, nhiệm vụ kết nghiên cứu thực đề tài giáo dục kĩ sống cho học sinh trường THPT Lang Chánh qua mơn Địa Lí tác giả thu kết sau: - Góp phần làm phong phú thêm sở lí luận thực tiễn tài liệu giáo dục kĩ sống cho học sinh thông qua phương pháp giảng dạy tổ chức trị chơi địa lí - Nhận thấy giáo dục kĩ sống cho học sinh trường thơng qua mơn Địa lí khơng giúp học sinh phát triển tồn diện mà cịn góp phần gúp học sinh học tập tích cực giúp giáo viên đổi phương pháp dạy học hiệu 16 - Nắm thực trạng giáo dục kĩ sống cho học sinh nhà trường nay, nêu nguyên nhân thực trạng - Đưa kiến thức kĩ sống, tầm quan trọng việc giáo dục kĩ sống cho học sinh - Nêu nội dung cách thức tiến hành giáo dục kĩ sống cho học sinh - Rút kết luận bước đầu hiệu việc giáo dục kĩ sống cho học sinh thơng qua mơn Địa lí - Với nội dung đạt hi vọng đề tài tài liệu tham khảo hữu ích cho thầy cô giáo em học sinh nhà trường phổ thông Kiến nghị - Nhà trường cần quan tâm nhiều đến việc giáo dục kĩ sống cho học sinh Cần triển khai có kế hoạch đồng nhiều môn - Trong dạy học cần tăng cường nhiều việc tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm giáo dục kĩ sống cho học sinh - Cần tạo điều kiện để học sinh học địa lí thực tế số nơi 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thanh Bình (2008), “Giáo dục kĩ sống cho học sinh THPT”, Tạp chí KHGD Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), Tài liệu tập huấn kĩ sống giới, NXB Giáo dục, TP Hồ Chí Minh Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), Giáo dục kĩ sống mơn Địa lí Trường Trung Học Phổ Thơng, NXB Giáo dục, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), Giáo dục kĩ sống hoạt động Giáo dục lên lớp Trường Trung Học Phổ Thông, NXB Giáo dục, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), Giáo dục kĩ sống môn Giáo dục công dân Trường Trung Học Phổ Thông, NXB Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Dược, Nguyễn Trọng Phúc (2007), Lí luận dạy học địa lí, NXB Đại Học sư phạm, Hà Nội Huỳnh Văn Sơn (2008), Bạn trẻ kỹ sống, NXB Lao động Xã hội, Hà Nội XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hóa, ngày 20 tháng năm 2013 Tơi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác 18 Phạm Văn Tâm 19 ... thức kĩ sống, tầm quan trọng việc giáo dục kĩ sống cho học sinh - Nêu nội dung cách thức tiến hành giáo dục kĩ sống cho học sinh - Rút kết luận bước đầu hiệu việc giáo dục kĩ sống cho học sinh thơng... Kĩ bảo vệ môi trường - Là khả em học sinh tham gia tích cực có hiệu vào hoạt động bảo vệ môi trường có việc ứng xử hợp lí với mơi trường, tun truyền bảo vệ mơi trường - Để có kĩ sống bảo vệ môi. .. Lí khơng có ích cho sống (khơng thích học) 1 10 14 12A4 42 20 10 12 Học môn Địa Học môn Địa Số Lí có ích cho Lí có ích nhiều học sống cho sống sinh (Khá thích (rất thích học) học) Lớp Ghi Trực

Ngày đăng: 17/04/2015, 07:10

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân

 • Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội

 • Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của mỗi công dân

 • Bảo vệ rừng là bảo vệ lá phổi của chính mình

 • Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải đi đối với bảo vệ môi trường

 • Mỗi người đều có thể làm cho thế giới sạch hơn

 • Vì môi trường trong lành, hãy chung sức xây dựng …. Xanh – sạch - đẹp

 • Nhân dân … nhiệt liệt hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6/2010

 • Đa dạng sinh học là sự sống. Đa dạng sinh học là cuộc sống của chúng ta.

 • Nhiều loài – Một hành tinh – Tương lai chúng ta.

 • Nước sạch và vệ sinh môi trường là nhu cầu của sự sống

 • Hãy giữ gìn vệ sinh, không vứt rác ra đường

 • Vì tương lai quê hương đất nước, hãy giữ lấy màu xanh và làm sạch môi trường.

 • Trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động vì môi trường

 • Xanh biển, xanh rừng, xanh đất nước; Sạch làng, sạch bản, sạch đường phố

 • Sống tốt cho môi trường là sống tốt cho chính mình

 • Môi trường hôm nay – Cuộc sống ngày mai

 • Môi trường là cuộc sống – Cuộc sống là môi trường

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan