0

Một số biện pháp chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ” ở Trường Tiểu học số 1 xã Mường Than_SKKN loại A cấp tỉnh

31 2,204 20
  • Một số biện pháp chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ” ở Trường Tiểu học số 1 xã Mường Than_SKKN loại A cấp tỉnh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2015, 22:34

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THAN UYÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 XÃ MƯỜNG THAN TỔ KHỐI 5 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ I XÃ MƯỜNG THAN Họ và tên người thực hiện: Đỗ Thị Hà Chức vụ: Hiệu trưởng Năm thực hiện: 2012 - 2013 1 PHẦN MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài. Môi trường giáo dục luôn có tác động rất lớn đến sự hình thành và phát triển nhân cách con người thông qua các mối quan hệ trong xã hội, trong nhà trường, trong gia đình. Như chúng ta đã biết, trường học là cái nôi đầu tiên cho mỗi học sinh bắt đầu cuộc sống học tập, rèn luyện. Đến trường, học sinh được học hành, được tiếp thu những kiến thức, tri thức khoa học một cách có hệ thống, được rèn luyện hành vi đạo đức, có kỹ năng cần thiết để hình thành và phát triển những phẩm chất tốt đẹp của con người mới. Để xây dựng môi trường giáo dục thân thiện trong trường học góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, năm học 2008-2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị Số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013. Kế hoạch 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông năm học 2008-2009 và giai đoạn 2008-2013. Công văn số 71/KH- SGD&ĐT Lai Châu - Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông năm học 2008-2009. Đến nay, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã được triển khai thực hiện rộng khắp trong các trường phổ thông trên mọi miền của đất nước ta. Việc tổ chức phong trào sao cho hiệu quả, phù hợp với đặc thù của mỗi nhà trường là sự sáng tạo riêng của “Người quản lý” trong các đơn vị trường học. Trong gần 5 năm triển khai và thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, sau mỗi năm học với vai trò là người quản lý lãnh đạo điều hành nhà trường bản thân đã nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm về những ưu điểm, hạn chế của các giải pháp, từ đó tìm ra nguyên nhân của những yếu kém, hạn chế để có các biện pháp chỉ đạo phù hợp sát với thực tế nhằm khắc phục cho các năm học tiếp theo. Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhà trường đã có những bước chuyển biến tích cực: Chất lượng giáo dục được đánh giá cao, môi trường giáo dục lành mạnh an toàn. Năm học 2012-2013 nhà trường phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia mức độ I và là đơn vị tiêu biểu về phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013. Để đạt được mực tiêu đó năm học này tôi quan tâm chỉ đạo các hoạt động như: Giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học; hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường; xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp; sự sáng tạo trong việc tổ chức hoạt động ngoại khóa mang tính chất giáo dục cao. Trên cơ sở một số kinh nghiệm đã được đúc rút trong quá trình triển khai thực phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” những năm qua, căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, thực hiện nhiệm vụ 2 năm học, tôi quyết định lựa chọn nghiên cứu chuyên đề: Một số biện pháp chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở Trường Tiểu học số 1 xã Mường Than. II. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu. 1. Phạm vi nghiên cứu: Trường Tiểu học số 1 xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Thời gian nghiên cứu và hoàn thiện chuyên đề 3 năm học, năm học 2010-2011, năm học 2011-2012 và năm học 2012-2013. Đối tượng khảo sát thực nghiệm: 40 cán bộ giáo viên, nhân viên; 438 học sinh. 2. Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở trường Tiểu học số 1 xã Mường Than. III. Mục đích nghiên cứu. “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong trường học để tăng cường và nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh, mang đến sự hứng thú, chủ động, tích cực trong học tập cho các em. Phát triển những kỹ năng học tập, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, giúp học sinh mạnh dạn chủ động tiếp thu kiến thức, tự tin trong mọi hoạt động học tập cũng như vui chơi, xây dựng trường lớp sạch đẹp, an toàn. Trong đó đặc biệt là phát huy khả năng tự tìm hiểu, khám phá, tư duy sáng tạo cần có cho các em học sinh, để các em cảm nhận được “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. IV. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu. Biện pháp “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là sự tích lũy những kinh nghiệm của bản thân trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào. Đối với nhà trường: Cảnh quan nhà trường xanh, sạch và đẹp, chất lượng và hiệu quả đáp ứng đủ các tiêu chí của trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Đối với giáo viên: Sáng tạo hơn trong việc tổ chức hoạt động dạy học đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng, phương pháp dạy phù hợp với đối tượng học sinh, học sinh dễ tiếp thu kiến thức. Đối với học sinh: Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập, tu dưỡng và trong các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội. Môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, học sinh có tinh thần thoải mái, vui vẻ trong học tập. Học sinh được rèn luyện kỹ năng học tập, kỹ năng sống thông qua hoạt động giáo dục, các trò chơi lành mạnh và bổ ích, các em tự tin hơn trong giao tiếp, biết trân trọng giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. 3 PHẦN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. Cơ sở lý luận. Trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nền kinh tế hội nhập, đang tiến đến nền kinh tế tri thức của thế kỷ XXI, chính vì vậy đòi hỏi cần có những con người có kỹ năng tư duy cao, tự tin phát triển năng lực của mình. Phương pháp quản lý, phương pháp giáo dục cũ không thể xây dựng và phát triển cho học sinh những kỹ năng đó. Chính vì thế mỗi người quản lý, mỗi giáo viên cần đổi mới phương pháp làm việc, quản lý và dạy học theo phương pháp mới, từng bước sử dụng hiệu quả công nghệ dạy học tiên tiến, để yêu cầu trên đạt hiệu quả cần phải có những biện pháp tích cực trong việc xây dựng mô hình: “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động nhằm xây dựng trường học có chất lượng giáo dục toàn diện, hiệu quả. Các thầy giáo, cô giáo thân thiện trong giảng dạy, thân thiện trong đánh giá xếp loại kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, thể hiện sự công bằng, khách quan trong giảng dạy và giáo dục học sinh, thể hiện lương tâm, trách nhiệm của người làm công tác giáo dục đối với thế hệ học sinh, sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước. Trường học thân thiện gắn bó chặt chẽ với việc phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Trong môi trường giáo dục toàn diện đó, học sinh hứng thú học tập, chủ động tìm hiểu kiến thức dưới sự hướng dẫn của giáo viên, thực hiện tốt học đi đôi với hành, biết rèn luyện kỹ năng và phương pháp học tập, đặc biệt là phát huy khả năng tự tìm hiểu, khả năng khám phá, tư duy sáng tạo. Trong quá trình thực hiện đổi mới giáo dục, đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, các biện pháp đưa ra để thực hiện xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực là cơ sở để hình thành mô hình trường thân thiện, lớp thân thiện. - Xây dựng môi trường trường học thân thiện: bảo đảm các lớp học an toàn, sạch sẽ, có cây xanh, thoáng mát và ngày càng đẹp hơn. Học sinh tích cực tham gia tạo cảnh quan lớp học, giữ gìn vệ sinh lớp học và vệ sinh cá nhân. - Giảng dạy tích cực: Các thầy giáo, cô giáo tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tính tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên của học sinh, rèn luyện khả năng tự học của các em. Hiệu quả dạy và học đạt chất lượng ngày càng cao. - Rèn luyện kỹ năng học, sinh hoạt theo nhóm và kỹ năng ứng xử hợp lý với các tình huống bằng các trò chơi học tập tích cực. - Hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh qua các tiết sinh hoạt tập thể, đoàn kết, thân thiện. - Giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc ở địa phương qua các câu chuyện kể, qua việc tham gia giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sỹ, các gia đình có công với cách mạng ở địa phương, qua các trò chơi dân gian, qua điệu múa, câu hát. 4 Để đạt được kết quả tốt trong phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, cần phải thực hiện các biện pháp giáo dục tích cực, cụ thể hóa nội dung các công việc phù hợp với tình hình thực tế của trường, của địa phương, để xây dựng và hoàn thành được các mục tiêu mà nhiệm vụ năm học đã đề ra. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực chính là sự cụ thể hóa của yêu cầu “Dạy tốt, học tốt” mà chúng ta đã tiến hành thực hiện trước đây, nhưng hiện nay dạy tốt không chỉ là hoạt động của cá nhân giáo viên, mà là hoạt động của tập thể các thầy giáo, cô giáo, là sự tham gia của gia đình, xã hội vào quá trình sư phạm, tạo môi trường thân thiện cho học sinh. Dạy tốt không chỉ có các thầy giáo, cô giáo là người dạy, truyền đạt những kiến thức văn hóa, những hành vi đạo đức tốt, cách ứng xử, tình đoàn kết thân ái cho học sinh, mà chính các em được trưởng thành thông qua các hoạt động tích cực trong học tập, trong hoạt động tập thể, vui chơi, múa hát, hoạt động xã hội. Các em không chỉ là đối tượng cần được giáo dục, mà các em chính là những người nuôi dưỡng và duy trì bản sắc văn hóa dân tộc. Các em được tham gia vào các hoạt động trồng và chăm sóc cây, hoa, tạo cảnh quan cho trường, lớp học, được rèn kỹ năng sống qua các hoạt động vui chơi, học tập và lao động, qua việc chăm sóc, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sỹ, các gia đình có công với cách mạng, ý thức giữ gìn và bảo vệ các di tích lịch sử của địa phương, của đất nước. Những biện pháp giáo dục, các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học trước đây còn có những mặt hạn chế như chưa phát huy được tính tích cực và chưa tạo được sự hứng thú trong học tập cho học sinh. Qua các năm 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 triển khai và thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, với những kinh nghiệm được tích lũy qua phong trào “Dạy tốt - Học tốt”, hưởng ứng phong trào thi đua này, tôi cố gắng làm tốt công tác chỉ đạo, thực hiện đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo việc đổi mới phương pháp dạy học, áp dụng các biện pháp tích cực nhằm tạo ra môi trường thân thiện trong giáo dục ở trường, phát huy cao nhất khả năng tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập cũng như kỹ năng sống cho học sinh. Từ lý do trên tôi mạnh dạn nghiên cứu và đưa ra một số biện pháp xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. II. Thực trạng của vấn đề. Trường Tiểu học số 1 xã Mường Than được tách ra từ trường Tiểu học xã Mường Than tháng 8 năm 2010, năm học 2010-2011 trường có 18 lớp/400 học sinh; năm học 2011-2012 trường có 20 lớp/435 học sinh; năm học 2012-2013 trường có 20 lớp/438 học sinh. Chất lượng giảng dạy và các hoạt động giáo dục của trường được Phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá tốt. Mấy năm gần đây trường luôn đạt Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc được Ủy Ban nhân dân huyện, Ủy Ban nhân dân tỉnh khen. Trường có nhiều chuyển biến về tất cả các hoạt động, chuyển biến về chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng đội ngũ. Tháng 1 năm 2013 trường vinh dự được đón Bằng công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Có được kết quả đó là nhờ có sự đổi mới trong công tác quản lý của người Hiệu trưởng, việc đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên. Trường thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do ngành phát động, xây dựng được 5 môi trường giáo dục thân thiện, thu hút đông đảo các lực lượng trong trường và ngoài xã hội cùng tham gia vào công tác giáo dục, thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Trường phấn đấu xây dựng thành công các tiêu chuẩn trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Cảnh quan nhà trường gọn gàng, sạch sẽ; Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến từ khi thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở trường Tiểu học số 1 xã Mường Than có nhiều thuận lợi để giúp tôi thực hiện tốt, nhưng cũng gặp không ít khó khăn. 1. Thuận lợi: Trường Tiểu học số 1 xã Mường Than là một trường thuộc xã vùng hai, cách trung tâm huyện 4 km, giao thông đi lại thuận tiện, học sinh học tập chung tại một điểm trường. Đội ngũ giáo viên đảm bảo tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp, giáo viên nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và nhân dân. 2. Khó khăn: Bên cạnh những thuận lợi đó, nhà trường vẫn còn có đối mặt với những khó khăn nhất định như: - Chất lượng đội ngũ: Trình độ chuyên môn chưa đồng đều, việc đổi mới phương pháp dạy học của số ít cán bộ giáo viên thực hiện chưa được hiệu quả, giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện còn thấp; - Học sinh: Gần 80% học sinh là người dân tộc, nên việc nhận thức của các em cũng có những hạn chế nhất định. Đa số học sinh Tiểu học chưa xác định được rõ ràng mục đích của việc học tập là gì, nhất là học sinh ở vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh khá chưa cao, số lượng học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện chưa nhiều; - Cơ sở vật chất: Chưa đảm bảo về phòng học, chủ yếu là phòng học tạm, bàn ghế học sinh chưa đúng quy cách; mặt bằng sân chơi bãi tập chưa đảm bảo an toàn cho học sinh tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; trường lớp chưa đảm bảo tiêu chí xanh, sạch, đẹp, . * Nguyên nhân: Công tác quản lý chỉ đạo của ban giám hiệu chưa được khoa học, nhiều giáo viên chưa đổi mới phương pháp dạy học, vận dụng các phương pháp dạy học chưa linh họat, hình thức tổ chức dạy học còn đơn điệu, chưa sáng tạo, chưa phong phú. Công tác tham mưu, phối kết hợp giữa các đoàn thể trong và ngoài nhà trường chưa được thường xuyên, chưa kịp thời. Thiếu cơ sở vật chất nên trường lớp chưa khang trang, chưa sạch, chưa đẹp, chưa gọn gàng; chưa tranh thủ được sự quan tâm của các bậc phụ huynh và các tổ chức xã hội trong việc hỗ trợ vật chất cho nhà trường. Giáo viên chưa sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động tập thể và hoạt động ngoài giờ lên lớp do đó chưa thu hút được học sinh. Việc tổ chức các 6 trò chơi dân gian, thi hát dân ca, các bài hát, các điệu múa dân tộc cho học sinh chưa thường xuyên, còn mang tính hình thức chưa phát huy được khả năng tự tìm tòi, khám phá của học sinh. Các em ít được giao lưu, khi tham gia các hoạt động học tập, vui chơi còn rụt rè, thiếu tự tin, ngại giao tiếp vì vốn tiếng Việt của các em còn hạn chế. Những năm học trước chất lượng giáo dục, chất lượng đội ngũ của trường còn nhiều hạn chế, các phong trào thi đua đạt chất lượng không cao. Cụ thể như tỷ lệ giáo viên dạy giỏi các cấp thấp, mỗi năm số lượng giáo viên tham gia hội giảng cấp huyện ít, số giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện chỉ đạt 06 đồng chí. Chất lượng học tập của học sinh chưa đảm bảo, chất lượng mũi nhọn chưa cao. Chất lượng đội ngũ và chất lượng giáo dục hai năm học, từ khi bắt đầu phát động và thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” như sau: 3. Kết quả điểu tra thực tế: * Cán bộ giáo viên, nhân viên: Xếp loại CM Giáo viên dạy giỏi Năm học TSCBG VNV Tốt Khá TB Trường Huyện Tỉnh 2008-2009 40 14/40 (35%) 18/40 (45%) 8/40 (20%) 14/38 (36,8%) 6/38 15,8% 0 2009-2010 44 28/44 (63,6%) 10/44 (22,7%) 6/44 (13,7%) 18/40 (45%) 6/40 (5%) 0 * Học sinh: Hạnh kiểm Học lực Học sinh giỏi các cấp Năm học TS HS THĐĐ (Đ) THCĐĐ (CĐ) Giỏi Khá TB Yếu Trường Huyện Tỉnh 2008- 2009 633 (10KT) 623/623 (100%) 0 74/623 (11,9%) 105/623 (16,9%) 437/623 (70,1%) 7/623 (1,1%) 42/179 (23,7%) 4/42 (9,5%) 0 2009- 2010 680 (11KT) 669/669 (100%) 0 140/669 (20,9%) 241/669 (36,0% 284/669 (42,5%) 4/669 (0,6%) 79/381 (20,7%) 10/79 (12,7%) 3/6 (50%) Nhìn vào bảng số liệu thấy được chất lượng đội ngũ, chất lượng học sinh đã có sự chuyển biến năm sau cao hơn năm trước, có được kết quả đó là nhờ vào sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường trong công tác giảng dạy, học tập và rèn luyện. Từ khi thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” chất lượng đó đã dần có sự chuyển biến. Những năm học gần đây, nhất là từ khi phát động và thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tich cực”. Chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng có nhiều chuyển biến. Trường luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá; thân thiện trong đánh giá kết quả rèn luyện, học tập của học sinh, đánh giá công bằng, khách quan, không chạy 7 theo thành tích, dạy học sát đối tượng, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đoàn kết, thân thiện. Áp lực công việc rất lớn, kỳ vọng của phụ huynh học sinh khi gửi con em họ vào trường rất nhiều. Giữ vững uy tín của trường, góp phần vào phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông mà Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Với trách nhiệm của một giáo viên, một người quản lý, tôi nghĩ mỗi chúng ta cần phải chủ động, sáng tạo, tìm các biện pháp tích cực để giảng dạy, giúp đỡ học sinh trong học tập và rèn luyện để các em có được sự tự tin về bản thân mình. Từ đó các em chủ động, hứng thú trong học tập, các em tự khẳng định mình, từng bước hoàn thiện để phát triển những kỹ năng cần thiết mà cuộc sống, xã hội yêu cầu. Trước thực trạng trên tôi đưa ra một số biện pháp chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tại trường Tiểu học số 1 xã Mường Than. III. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề. 1. Huy động các nguồn lực cho việc xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn. Nội dung thứ nhất trong 5 nội dung của Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT, đã nêu “Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn, là: bảo đảm trường an toàn, sạch sẽ, có cây xanh, thoáng mát và ngày càng đẹp hơn, lớp học đủ ánh sáng, bàn ghế hợp với lứa tuổi học sinh. Tổ chức để học sinh trồng cây vào dịp đầu xuân và chăm sóc cây thường xuyên. Trường có đủ nhà vệ sinh được đặt ở vị trí phù hợp với cảnh quan trường học, được giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Học sinh tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ vệ sinh các công trình công cộng, nhà trường, lớp học và cá nhân. Muốn thực hiện được nội dung này, việc quy hoạch để trồng cây ở trường cần hợp lý về vị trí, chọn loại cây để vừa tạo bóng mát, vẻ đẹp cho trường vừa dễ chăm sóc, cần phân công học sinh chăm sóc để tạo sự thi đua giữa các lớp. Tham mưu để thiết kế xây dựng phòng học đủ ánh sáng cho học sinh và giáo viên. Bố trí bàn ghế và sắp xếp học sinh vào các phòng học phù hợp lứa tuổi học sinh của từng lớp. Ngoài ra trường còn phải làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh hiểu thế nào là xanh, sạch, đẹp, an toàn, mọi người hiểu được thì sẽ làm được. Đảm bảo trường, lớp học an toàn, sạch sẽ, có cây xanh, thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông và ngày càng đẹp hơn, lớp học có đủ ánh sáng, bàn ghế đúng kích cỡ, phù hợp với lứa tuổi học sinh Tiểu học. Phát động phong trào thi đua ngay từ đầu năm học, mỗi cá nhân học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên, mỗi tập thể lớp, tổ khối thi đua trang trí lớp học, trồng hoa, trồng cây. Tuyên truyền để mọi người hiểu được ý nghĩa của phong trào, cùng chung tay xây dựng trường lớp. Công việc này do chính giáo viên và học sinh cùng đảm nhiệm, không chỉ có trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, mà tất cả các lớp học cũng cần phải làm được điều đó. Huy động cán bộ giáo viên, nhân viên tìm chọn và trồng các cây xanh lấy bóng mát, trồng các loại cây hoa tô thêm cảnh đẹp cho trường. Tranh thủ những giờ nghỉ, thời gian rảnh, giáo viên và học sinh cùng nhau chăm sóc. Qua các việc làm tưởng chừng như rất giản đơn đó nhưng đã giáo dục học sinh tính tự giác, thói 8 quen hoạt động tập thể, yêu lao động, gần gũi với môi trường thiên nhiên. Từ đó các em biết trân trọng những thành quả lao động mà các em đã làm nên, các em yêu trường, yêu lớp hơn. Mỗi lớp học có những chậu hoa nhỏ, có một chậu cây cảnh, tràn ngập sắc màu thiên nhiên. Có không gian thân thiện ấy để mỗi ngày đến lớp các em cảm thấy mình đang đươc sống và học tập trong môi trường thiên nhiên xanh tươi, rực rỡ sắc màu. Học sinh đến trường có tâm trạng thoải mái, tinh thần phấn khởi, các em tiếp thu kiến thức tốt hơn, thích đến trường để được học, được tự mình trang trí làm đẹp cho lớp học của mình. Quang cảnh trường, lớp nhà trường luôn sạch sẽ, gọn gàng, trường có cây xanh cho bóng mát, có bồn hoa cây cảnh, khu vui chơi, sân thể dục và hoạt động ngoài giờ luôn sạch sẽ, an toàn giúp cho học sinh thoải mái tham gia các hoạt động học tập và vui chơi. Mỗi lớp học đều có các bình hoa để trang trí trên bàn thầy cô giáo, trên các ô cửa sổ, trước cửa lớp có các cây cảnh luôn xanh tươi nhờ có sự chăm sóc hàng ngày của học sinh. Mỗi lớp có từ một đến hai cây cảnh, toàn trường có trên 40 cây bóng mát và cây ăn quả, có 10 bồn hoa trồng các loại hoa khác nhau, phân công cho các khối lớp để hàng ngày các em chăm sóc. Các lớp học thường xuyên được quét dọn, lau rửa nên lúc nào cũng sạch sẽ. Trong lớp các bảng, biểu, khẩu hiệu được trình bày khoa học, mang tính thẩm mỹ phù hợp với lứa tuổi các em. Mỗi buổi sáng đến lớp, sau các giờ học buổi chiều, học sinh và các thầy cô giáo cùng nhau chăm sóc cây, hoa, vệ sinh trường lớp, được tham gia vào các hoạt động này học sinh rất phấn khởi, các em làm việc hăng say, tự giác và thi đua nhau làm rất tích cực, các em biết giữ gìn và bảo quản các thành quả mà mình làm nên. Qua đó giáo dục học sinh tính tự giác, sáng tạo, ý thức trách nhiệm trong học tập cũng như trong lao động. Trong các lớp đều có bảng chống lóa, có đủ bàn ghế chắc chắn, phù hợp lứa tuổi của học sinh Tiểu học. Cụ thể, trường có 20 lớp/20 lớp được trang trí đẹp, các chậu hoa cây cảnh được sắp xếp khoa học, hợp lý với từng vị trí của từng lớp. Huy động sự tham gia đóng góp của các bậc phụ huynh làm đường nước sạch để có nước sạch cho học sinh sử dụng. Việc khám và chăm sóc sức khỏe cho học sinh cũng rất được quan tâm, cụ thể: Hàng năm các em được phòng Y tế huyện, trạm Y tế xã phối kết hợp khám sức khỏe định kỳ 2 lần cho toàn thể học sinh của trường, nhân viên Y tế của trường thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh của học sinh, tổ chức cho học sinh súc miệng hàng tuần để ngừa bệnh sâu răng. Hoạt động chính trong lớp học là dạy và học. Hai hoạt động này diễn ra chủ yếu trong lớp học, chính vì vậy việc trang trí lớp học cho phù hợp với lứa tuổi của các em cũng rất cần thiết. Muốn có một lớp học thân thiện, thoáng mát và đẹp thì việc trang trí cho lớp học của các em là một công việc mang lại cho các em không ít thích thú. Khuyến khích học sinh tự tạo ra môi trường học tập trong lớp theo sở thích, các em được trang trí lớp học bằng tranh ảnh các em tự sưu tầm, một vài vật dụng trang trí khác như bảng ghi những điều em muốn nói, xây dựng góc thư viện, bảng hoa điểm mười, bảng trưng bày những bài văn hay, những bài toán đạt điểm tốt, những bài vẽ đẹp, những sản phẩm mỹ thuật, thủ công đẹp, bảng dự báo thời tiết, bảng sinh nhật lớp mình để lớp học thật sự gần gũi, thân thiện với các em. Trong quá trình các em thực hiện việc trang trí lớp học, giáo viên vừa hướng dẫn, giúp đỡ, vừa làm cùng các em, động viên các em để các em phấn khởi, hào hứng với 9 công việc được giao. Ví dụ: Trang trí mảng tường cuối lớp học, giáo viên gợi ý cách làm, phân công nhiệm vụ cho từng tổ học sinh, yêu cầu phụ huynh hỗ trợ thêm như tìm kiếm giúp học sinh những đồ vật mà các em yêu thích để các em mang đến trang trí lớp. Đối với các em, chủ động tìm kiếm các đồ vật theo chủ đề, phối hợp với nhau để trang trí theo sở thích, phù hợp, khoa học, có sự chỉ đạo, hướng dẫn của giáo viên. Hoạt động này không chỉ có học sinh, giáo viên tham gia mà có cả sự tham gia của các bậc phụ huynh, ngoài việc làm đẹp cho lớp học, học sinh còn thấy được sự chung tay của thầy giáo, cô giáo, của cha mẹ, đó là sự quan tâm của mọi người đối với các em, giáo dục các em lòng biết ơn, kính trọng, ý thức bảo vệ giữ gìn, nâng niu thành quả lao động của mình. Hoặc bảng trưng bày sản phẩm: Các bài văn hay, các bài chữ đẹp, các sản phẩm thủ công, mỹ thuật của các em được treo ngay ngắn trên tường để các bạn trong lớp cùng xem, học tập lẫn nhau, kích thích học sinh phấn đấu, vươn lên trong học tập, mong muốn làm được những điều mà bạn mình đã làm được, từ đó nhân rộng những điển hình tiên tiến trong học tập. Tổ chức các hoạt động trồng cây đầu năm, chăm sóc cây và hoa, việc làm trực nhật lớp hàng ngày, các em được tham gia cùng thầy cô giáo làm đất trồng cây, trồng hoa, được sách nước, tự tay múc những gàu nước tưới cho cây, quét lớp, lau cửa lớp học, lau bàn ghế, lau bảng mỗi buổi học. Thông qua những việc làm đó, giúp các em làm quen với công việc lao động, giáo dục các em ý thức giữ gìn vệ sinh chung, biết thực hiên vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp, tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, biết bảo vệ và giữ gìn môi trường thân thiện ở trường, ở lớp. Một trường học thân thiện thì kiến trúc của toàn bộ trường học cũng cần được thiết kế phù hợp với lứa tuổi và tâm sinh lý học sinh. Cảnh quan và môi trường trong trường cũng cần được quan tâm khi thiết kế để tạo một môi trường thân thiện và an toàn cho học sinh khi ra chơi và tham gia các hoạt động ngoài trời. Không chỉ chú trọng phát triển mảng xanh trong khuôn viên trường, xây dựng môi trường học tập hiệu quả còn được đặt ra ở từng lớp học. Nhiệm vụ này do chính giáo viên, học sinh đảm nhận. Tìm cây xanh, hoa lá trang trí trong lớp đối với giáo viên và học sinh không khó, cây cỏ quanh nhà, ngay trong sân, vườn trường. Quan trọng là tạo lập, rèn luyện cho học sinh thói quen quan tâm đến tập thể, môi trường thiên nhiên, quang cảnh trường lớp. Để các em có thể cảm nhận được có thêm chậu cây, có thêm bình hoa lớp học như thêm bạn. Đến trường học sinh phải ngồi trong lớp học cả ngày thì tránh sao khỏi nhàm chán. Để bớt đi sự nhàm chán, có thể khuyến khích học sinh tự tạo ra môi trường học tập trong lớp theo sở thích của các em. Hãy để các em trang trí lớp học bằng tranh ảnh hay các vật trang trí khác, để lớp học thật gần gũi và ấm cúng như là góc học tập ở nhà của các em, tạo thêm hứng thú trong học tập cho các em. Hãy để các em tự nêu ra khẩu hiệu học tập và rèn luyện cho chính các em. Trong lớp, môi trường học tập thân thiện đã được đặc biệt quan tâm, ngoài bàn ghế và diện tích lớp học đạt chuẩn quy định, các biện pháp tích cực khác để tạo được cảnh quan lớp học thân thiện, gần gũi đó là thầy giáo, cô giáo, học sinh và phụ huynh cùng [...]... Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thi n, hoc sinh tích cực” có ý ngh a vô cùng quan trọng trong các trường phổ thông, thực hiện phong trào thi đua đã thúc đẩy được phong trào học tập, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng được môi trường giáo dục an toàn, thân thi n, cho nên: Hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thi n, học sinh tích cực”, ... học sinh tích cực” - Kế hoạch số 7575/KHLN/BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN ngày 19 /8/2008 gi a Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Văn h a Thông tin và Du lịch, Trung Ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về triển khai Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thi n, học sinh tích cực” trong các trường Phổ thông giai đoạn 2008-2 013 - Một số bài báo viết về Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thi n, học sinh. .. trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thi n, học sinh tích cực” - Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, năm học: 2008-2009; 2009-2 010 ; 2 010 2 011 ; 2 011 -2 012 ; 2 012 -2 013 c a Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Than Uyên - Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT c a Bộ GD-ĐT ngày 22/7/2008 Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thi n,... kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thi n, học sinh tích cực” ở trường Tiểu học số 1 xã Mường Than, đã được áp dụng tại trường Tiểu học số 1 xã Mường Than, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, cụ thể: Kết quả học tập và rèn luyện đạo đức c a học sinh chuyển biến rõ rệt, 10 0% học sinh được đánh giá xếp loại hạnh kiểm thực hiện đầy đủ Chất lượng... 87/427 17 9/389 10 9/389 (46%) (28%) 15 6/427 18 1/427 17 8/435 16 1/435 ( 21, 8%) (40,9%) (37%) Qua quá trình phấn đấu, năm học 2 011 -2 012 Trường được công nhận đạt danh hiệu Trường học thân thi n, học sinh tích cực” Năm học 2 012 -2 013 xây dựng thành công Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I và nhà trường vinh dự được đón Bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ I vào tháng 01 năm 2 013 Qua việc vận... tưởng và yên tâm mỗi ngày đ a con đến trường III Khả năng ứng dụng, triển khai Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thi n, học sinh tích cực” đã được áp dụng tại trường Tiểu học số 1 xã Mường Than, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, có khả năng áp dụng rộng rãi tại các trường Tiểu học trong toàn huyện IV Những kiến nghị, đề xuất Phong. .. 2 010 -2 011 ) dự thi viết chữ đẹp cấp huyện 11 đồng chí, đạt giải 11 đồng chí Thi Tiếng hát giáo viên do huyện tổ chức đạt giải ba toàn đoàn; Dự thi đồ dùng dạy học tự làm tham gia ba đồ dùng đạt giải ba đồ dùng, đạt 01 giải A; 02 giải C 18 Kết quả thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2 012 -2 013 đạt 20 đồng chí Kết quả đánh giá xếp loại cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh năm học 2 010 -2 011 , 2 011 -2 012 ... quả thi học sinh giỏi cấp huyện năm học: 2 010 -2 011 đạt 12 giải, trong đó đạt 01 giải nhì; đạt 02 giải ba; giải khuyến khích đạt 9 giải Thi học sinh giỏi cấp tỉnh (Lớp 5) đạt 03 giải Kết quả thi viết chữ đẹp cấp huyện cũng đạt được những kết quả đáng kể, có 25 học sinh tham gia, đạt giải 25 em Giao lưu “Tiếng Việt c a chúng em” đạt giải nhì trong cụm xã Kết quả thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2 011 -2 012 ... 2 011 -2 012 và 2 012 -2 013 như sau: * Cán bộ giáo viên, nhân viên: TỔNG XẾP LOẠI SỐ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC CBGV GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TỐT KHÁ T.BÌNH TRƯỜNG HUYỆN TỈNH 24/35 6/35 5/35 23/32 14 /23 0 (68,6%) (17 ,1% ) (14 ,3%) ( 71, 9%) (60,9%) 29/40 10 /40 1/ 40 25/35 14 /35 1( TPT Đội (72,5%) (25%) (2,5%) ( 71, 4%) (40%) giỏi) 39/ 41 2/ 41 0 32/35 20/32 (95 ,1% ) (4,9%) ( 91, 4%) (62,5%) NV 2 010 -2 011 2 011 -2 012 2 012 -2 013 35 40 41 0... học thân thi n, học sinh tích cực” có ý ngh a rất lớn trong công tác giáo dục Phong trào chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn h a trong nhà trường Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng trong giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh Đẩy mạnh phong trào xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an . trạng trên tôi đ a ra một số biện pháp chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thi n, học sinh tích cực” tại trường Tiểu học số 1 xã Mường Than. III. Các biện pháp đã tiến hành. tôi quyết định l a chọn nghiên cứu chuyên đề: Một số biện pháp chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thi n, học sinh tích cực” ở Trường Tiểu học số 1 xã Mường Than. II. Phạm. THAN UYÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 XÃ MƯỜNG THAN TỔ KHỐI 5 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THI N, HỌC SINH TÍCH CỰC”
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ” ở Trường Tiểu học số 1 xã Mường Than_SKKN loại A cấp tỉnh, Một số biện pháp chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ” ở Trường Tiểu học số 1 xã Mường Than_SKKN loại A cấp tỉnh, Một số biện pháp chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ” ở Trường Tiểu học số 1 xã Mường Than_SKKN loại A cấp tỉnh

Từ khóa liên quan