SKKN đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3

21 4.4K 14
SKKN đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trong chương trình môn Toán ở tiểu học, giải toán có lời văn giữ một vai trò quan trọng. Thông qua việc giải toán các em thấy được nhiều khái niệm toán học. Như các số, các phép tính, các đại lượng, các yếu tố hình học...đều có nguồn gốc trong cuộc sống hiện thực, trong thực tiễn hoạt động của con người, thấy được mối quan hệ biện chứng giữa các sự kiện, giữa cái đã cho và cái phải tìm. Qua việc giải toán đã rèn luyện cho học sinh năng lực tư duy và những đức tính của con người mới.

SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP, ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 3 PHẦN 1 – ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn đề tài Trong chương trình môn Toán ở tiểu học, giải toán có lời văn giữ một vai trò quan trọng. Thông qua việc giải toán các em thấy được nhiều khái niệm toán học. Như các số, các phép tính, các đại lượng, các yếu tố hình học đều có nguồn gốc trong cuộc sống hiện thực, trong thực tiễn hoạt động của con người, thấy được mối quan hệ biện chứng giữa các sự kiện, giữa cái đã cho và cái phải tìm. Qua việc giải toán đã rèn luyện cho học sinh năng lực tư duy và những đức tính của con người mới. Có ý thức vượt khó khăn, đức tính cẩn thận, làm việc có kế hoạch, thói quen xét đoán có căn cứ, thói quen tự kiểm tra kết quả công việc mình làm óc độc lập suy nghĩ, óc sáng tạo, giúp học sinh vận dụng các kiến thức, rèn luyện kỹ năng tính toán, kĩ năng ngôn ngữ. Đồng thời qua việc giải toán của học sinh mà giáo viên có thể dễ dàng phát hiện những ưu điểm, thiếu sót của các em về kiến thức, kĩ năng, tư duy để giúp học sinh phát huy những mặt đạt được và khắc phục những mặt thiếu sót. Chính vì vậy việc đổi mới phương pháp dạy toán có lời văn ở cấp tiểu học là một việc rất cần thiết mà mỗi giáo viên tiểu học cần phải nâng cao chất lượng học toán cho học sinh. Trong khi đó toán học có vị trí rất quan trọng phù hợp với cuộc sống thực tiễn đó cũng là công cụ cần thiết cho các môn học khác và để giúp học sinh nhận thức thế giới xung quanh, để hoạt động có hiệu quả trong thực tiễn. Khả năng giáo dục nhiều mặt của môn toán rất to lớn, nó có khả năng phát triển tư duy lôgic, phát triển trí tuệ. Nó có vai trò to lớn trong việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận, phương pháp giải quyết vấn đề có suy luận, có khoa học toàn diện, chính xác, có nhiều tác dụng phát triển trí thông minh, tư 1 duy độc lập sáng tạo, linh hoạt góp phần giáo dục ý trí nhẫn nại, ý trí vượt khó khăn. Từ vị trí và nhiệm vụ vô cùng quan trọng của môn toán vấn đề đặt ra cho người dạy là làm thế nào để giờ dạy - học toán có hiệu quả cao, học sinh được phát triển tính tích cực, chủ động sáng tạo trong việc chiếm lĩnh kiến thức toán học. Vậy giáo viên phải có phương pháp dạy học như thế nào? Để truyền đạt kiến thức và khả năng học bộ môn này tới học sinh tiểu học. Từ đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học là dễ nhớ nhưng mau quên, sự tập trung chú ý trong giờ học toán chưa cao, trí nhớ chưa bền vững thích học nhưng chóng chán. Vì vậy giáo viên phải làm thế nào để khắc sâu kiến thức cho học sinh và tạo ra không khí sẵn sàng học tập, chủ động tích cực trong việc tiếp thu kiến thức. Xuất phát từ cuộc sống hiện tại, đổi mới của nền kinh tế, xã hội, văn hoá, thông tin đòi hỏi con người phải có bản lĩnh dám nghĩ dám làm năng động chủ động sáng tạo có khả năng để giải quyết vấn đề. Để đáp ứng các yêu cầu trên trong giảng dạy nói chung, trong dạy học toán nói riêng đạc biệt là trong giải toán có lời văn cần phải vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học để nâng cao hiệu quả dạy - học. Hiện nay toàn ngành giáo dục nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng đang thực hiện yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh làm cho hoạt động dạy trên lớp "nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả". Để đạt được yêu cầu đó giáo viên phải có phương pháp và hình thức dạy học để nâng cao hiệu quả cho học sinh, vừa phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của lứa tuổi tiểu học và trình độ nhận thức của học sinh. Để đáp ứng với công cuộc đổi mới của đất nước nói chung và của ngành giáo dục tiểu học nói riêng. Trong quá trình dạy toán nói chung và dạy học sinh giải toán có lời văn nói riêng, mỗi giáo viên phải luôn cố gắng phấn đấu không ngừng tìm tòi nghiên cứu tìm ra những phương pháp giảng dạy mới nhất, hiệu quả nhất. Hướng dẫn giảng 2 dạy như thế nào để phát huy được tính tích cực và linh hoạt của tất cả các đối tượng học sinh, huy động thích hợp các kiến thức và khả năng để có vào các tình huống khác nhau, khắc sâu được kiến thức cho các em, giúp các em hiểu được mình để tự làm chủ kiến thức toán học, biến những kiến thức thầy cô dạy thành những kiến thức của mình. II. Mục đích nghiên cứu … III. Kết quả cần đạt … IV. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu … PHẦN 2 - NỘI DUNG I. Cơ sở lý luận nghiên cứu … II. Thực trạng vấn đề nghiên cứu 1. Thực trạng của việc dạy và học. Kế hoạch bài soạn của giáo viên còn sơ sài hoặc bỏ qua khâu hướng dẫn. Giáo viên chỉ soạn qua loa. Hay chỉ truyền thụ những kiến thức sẵn có để cung cấp cho học sinh. Giáo viên còn lúng túng khi đặt câu hỏi để hướng dẫn học sinh giải. Truyền đạt của giáo viên khi hướng dẫn giải không rõ ràng, khó hiểu. 3 Chưa đúc kết được kinh nghiệm hướng dẫn giải. Mà cứ hướng dẫn theo bài bản sư phạm của môn toán ở Tiểu học. Làm học sinh trung bình, yếu, kém, không thể tiếp thu được để giải bài toán. Giáo viên chỉ dừng lại ở mức độ giải các bài toán trong chương trình, chưa chú trọng đến kỹ năng giải toán nhận dạng các bài toán và cách giải từng dạng toán, cũng như việc vận dụng phương pháp dạy học còn hạn chế, chưa phát huy hoạt động nhóm, phát huy tính tích cực, độc lập của từng học sinh… Trong khâu lập kế hoạch giải bài toán (thực chất là phân tích đề bài, tìm các bước giải) thì giáo viên ít khi phân tích từ đáp số (nội dung phải đi tìm để trả lời cho câu hỏi cần giải quyết của bài toán), dần đi đến các dữ kiện, số liệu đã cho ở đầu bài, Vì cách dạy ít hiệu quả trong việc giúp đỡ học sinh phát triển năng lực tư duy, óc phân tích cấu trúc vấn đề tìm ra đường lối giải quyết vấn đề cho phù hợp. Còn một số giáo viên chỉ theo bài giải có sẵn ở trong sách mà nêu các bước giải toán, dùng phương pháp thuyết trình, rập khuôn theo bước đó, điều này làm hạn chế phát triển tư duy toán học ở học sinh. Các em chỉ biết rập khuôn máy móc để giải các bài toán tương tự mà không hiểu tại sao phải làm như vậy cũng như không suy nghĩ tìm tòi cách giải khác của bài toán. Học sinh đọc cho qua loa, không cần suy nghĩ giải như thế nào? Đưa ra đề toán học sinh còn chưa được tập trung, không đọc kỹ đề để hiểu yêu cầu bài tập làm gì? Giải toán có lời văn học sinh chưa biết cách để thể hiện bài giải, khó nhận ra đâu là đơn vị, lời giải của bài toán Học sinh không cảm thụ được đề toán yêu cầu làm gì? và phải làm như thế nào? Một số em khi gặp đề toán phức tạp hơn thì đã biết biến đổi dạng đã học để giải bài toán một cách tốt hơn. Tuy nhiên số học sinh này trong lớp thì không nhiều chỉ ở các em học sinh khá giỏi mới làm được. Đại đa số học sinh đều xem bài giải mẫu có trong sách, nên các em theo đó mà thực hiện rập khuôn máy móc, các bước giải toán cho các bài tương tự, cùng dạng 4 như đã đổi giá trị số. Điều này cho thấy cách giảng dạy, kết quả giảng dạy đã không phát triển được óc tư duy, lôgíc toán học cho học sinh. Đa số khi gặp các dạng bài toán giải hơi khác một chút thì các em đã không biết biến đổi đưa về dạng cơ bản hoặc tìm ra cách giải bằng các bước cơ bản đã học. Một số học sinh còn chậm, nhót nhát, kĩ năng tóm tắt bài toán cũng hạn chế, chưa có thói quen đọc và tìm hiểu kĩ bài toán dẫn tới thường nhầm lẫn giữa các dạng toán, lựa chọn phép tính cũng sai, chưa bám sát vào yêu cầu bài toán để tìm lời giải thích hợp với các phép tính. Kĩ năng tÝnh nhẩm với các phép tính (hàng ngang) và kĩ năng thực hành diễn đạt bằng lời còn hạn chế. Một số em tiếp thu bài một cách thụ động, ghi nhớ bài còn máy móc nên còn chóng quên các dạng bài toán vì thế phải có phương pháp khắc sâu kiến thức. Mặt khác học sinh không tích cực tư duy sáng tạo để tìm nhiều cách giải khác nhau, từ tìm ra con đường ngắn nhất, cách giải hay nhất. Khi trình bày bài giải, học sinh hay rập khuôn máy móc. Chính vì vậy khi gặp dạng toán khác học sinh có thể không giải được. Tóm lại học sinh không nhận ra được yêu cầu cốt lõi ở bài toán có lời văn và nếu thể hiện thì còn nhiều yếu tố như: trình bày bài giải, cách thể hiện bài giải, cách nhận ra phép tính cần làm để đáp ứng câu hỏi của bài, cách tìm ra đơn vị, đáp số của bài… Từ đó học sinh không giải được hoặc giải không hoàn chỉnh được bài toán có lời văn . 2. Kết quả, hiệu quả của thực trạng. Do thực tế hiện nay còn có nhiều giáo viên khi dạy học thường áp đặt các em qua nhận biết một số kiến thức về giải toán. Việc dạy học chủ yếu thường dựa vào tài liệu có sẵn. Vì vậy giáo viên thường làm việc một cách máy móc và thường ít quan tâm đến việc phát huy tính tích cực tự giác học tập của học sinh nhất là với đối tượng học sinh trung bình, yếu. 5 Học sinh học tập một cách thụ động, chủ yếu chỉ nghe giảng, ghi nhớ và làm theo mẫu. Do đó việc học tập thường ít hứng thú, nội dung các hoạt động học tập thường đơn điệu nghèo nàn, ít quan tâm đến phát triển năng lực cá nhân của học sinh. Việc dạy- học như vậy đang cản trở rất lớn đến khả năng phát triển năng lực toán học ở học sinh, cản trở việc đào tạo những người lao động, năng động, tự tin, linh hoạt, sáng tạo, sẵn sàng thích ứng với những đổi mới diễn ra hàng ngày. Chính vì thế nên khi dạy giải toán có lời văn cần chuyển sang phương pháp dạy học mới nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh đều tham gia tích cực vào quá trình dạy học để khỏi mắc phải những sai lầm trên. Trong thực tế giảng dạy hiện nay “ Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3” đã được nhiều giáo viên quan tâm song kết quả giải toán của nhiều học sinh vẫn chưa được cao. Học sinh còn lúng túng nhiều khi xác định phương pháp giải, cách viết lời giải nhất là đối với chương trình toán lớp 3 mới lại càng đòi hỏi giáo viên cần phải tích cực, chủ động, đầu tư, nghiên cứu mới nâng cao được kết quả giải toán có lời văn cho học sinh đặc biệt là đối với học sinh lớp 3. Nắm rõ tầm quan trọng của việc “ Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3” ở tiểu học, từ thực trạng trên tôi luôn trăn trở, tìm tòi các biện pháp dạy học nhằm góp phần giải toán có lời văn có hiệu quả. Do đó tôi đã chọn và nghiên cứu đề tài “ Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3” để đưa ra cách hướng dẫn học sinh các cách giải của một bài toán đúng và khắc phục những hạn chế thường mắc phải trong quá trình giải toán góp phần nâng cao chất lượng học toán hiện nay. Sau đây là kinh nghiệm “ Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3” mà tôi áp dụng trong quá trình giảng dạy bước đầu đạt được hiệu quả một cách rõ rệt góp phần nâng cao chất lượng giải toán cho học sinh. 6 III. Mô tả nội dung 1. các giải pháp thực hiện - Định hướng phương pháp dạy học phù hợp với các đối tượng học sinh trong lớp. - Đổi mới phương pháp cách tổ chức dạy học về nội dung giải bài toán có lời văn. 2. Các biện pháp để tổ chức thực hiện. a. Định hướng phương pháp dạy học phù hợp với các đối tượng học sinh trong lớp: Việc dạy học giải toán nhằm giúp học sinh biết vận dụng những kiến thức về toán, được rèn luyện thực hành với những yêu cầu thể hiện một cách đa dạng, phong phú. Nhờ việc dạy học giải toán mà học sinh có điều kiện rèn luyện và phát triển năng lực tư duy, rèn luyện phương pháp suy luận và những phẩm chất cần thiết của người lao động mới. Giải toán là một hoạt động bao gồm những thao tác: Xác lập được mối quan hệ giữa các dữ liệu , giữa cái đã cho và cái phải tìm trong điều kiện của bài toán: chọn được phép tính thích hợp trả lời đúng câu hỏi của bài toán. Các bài toán số học được phân chia thành các bài toán đơn và khối các bài toán hợp. Bài toán được giải bằng một bước tính gọi là bài toán đơn; bài toán được giải bằng một số bước được gọi là bài toán hợp. Hình thành và rèn luyện kỹ năng: thực hành, đọc, viết, đếm, so sánh các số, giải một số dạng bài toán đơn về cộng trừ, bước đầu diễn đạt bằng lời… Những nội dung có quan hệ đến đời sống thực tế của học sinh. Giáo dục học sinh: chăm chỉ, tự tin, cẩn thận, ham hiểu biết và hứng thú trong học tập toán Thông qua các hoạt động dạy học giải toán có lời văn , giáo viên tiếp tục giúp học sinh: Phát triển các năng lực tư duy (so sánh, lựa chọn, phân tích , tổng hợp, trừ tượng hoá, khái quát hoá); Pháp triển trí tưởng tượng không gian, tập nhận xét các 7 số liệu thu thập được, diễn đạt gọn, rõ, đúng các thông tin , cẩn thận, chăm chỉ, tự tin, hứng thú trong học tập và thực hành toán. Quá trình dạy học toán lớp 3 phải góp phần thiết thực vào việc hình thành phương pháp suy nghĩ, phương pháp học tập và làm việc tích cực, chủ động, khoa học, sáng tạo cho học sinh. Để làm được như vậy, sách giáo khoa và các tài liệu hướng dẫn giảng dạy cần giúp Gv tổ chức các hoạt động học tập, thường xuyên tạo ra tình huống có vấn đề, tìm các biện pháp lôi cuốn học sinh tự phát hiện và giải quyết vấn đề bằng cách hướng dẫn học sinh tìm hiểu kĩ vấn đề đó, huy động các kiến thức và công cụ đã có để tìm con đường hợp lí nhất giải đáp từng câu hỏi đặt ra trong quá trình giải quyết vấn đề, diễn đạt và các bước đi trong cách giải, tự kiểm tra lại các kết quả đã đạt được, cùng các bạn rút kinh nghiệm về phương pháp giải. Đó là những cơ hội để rèn luyện ngôn ngữ toán học và tập dượt cho học sinh suy luận, hình thành phương pháp học tập và làm việc khoa học, giúp học sinh tự pháp hiện và chiếm lĩnh tri thức mới, tự kiểm tra và tự khẳng định những tiến bộ của mình. b. Đổi mới phương pháp cách tổ chức dạy học về nội dung giải bài toán có lời văn: Dạy học toán có lời văn là một trong những con đường hình thành và phát triển trình độ tư duy ở học sinh (phát hiện và tự giải quyết vấn đề, tự nhận xét, so sánh, phân tích, tổng hợp rút ra qui tắc ở dạng khái quát nhất định ) Tuy nhiên để đạt hiệu cao, người giáo viên phải biết tổ chức, hướng dẫn cho học sinh (cá nhân, nhóm, cả lớp ) hoạt động theo chủ đích với sự trợ giúp đúng mức của giáo viên, của sách giáo khoa và của đồ dùng dạy học, để mỗi cá nhân học sinh “khám phá” tự phát hiện và giải quyết bài toán thông qua việc biết thiết lập mối quan hệ giữa kiến thức mới với kiến thức có liên quan đã học, với kinh nghiệm bản thân (đã học được ở trường, trong đời sống …) Với đặc trưng của mạch kiến thức này, cần lưu ý một số điểm mang tính phương pháp, cách tổ chức dạy học. Cụ thể là: 8 Điều chủ yếu khi giải toán có lời văn là dạy học sinh biết cách giải bài toán (phương pháp giải toán) Giáo viên không làm thay, không được áp đặt cách giải. Cần phải tạo cho học sinh tự tìm ra cách giải bài toán (tập trung vào ba bước: Tóm tắt bài toán để biết bài toán cho gì ?, hỏi gì ?, yều cầu gì?). Tìm cách giải thông qua việc thiết lập mối quan hệ giữa các dữ liệu của đề bài (giả thiết) với yêu cầu của bài (kết luận) để tìm phép tính tương ứng. Trình bày bài giải, viết câu lời giải, phép tính trung gian và đáp số. Trong giải toán, giáo viên cần khuyến khích học sinh tìm nhiều cách giải và biết so sánh, lựa chọn cách giải tốt. Dần dần, hình thành cho học sinh thói quen không bằng lòng với kết quả đạt được và có lòng mong muốn tìm giải pháp tốt cho bài làm của mình. Vì vậy, điều đáng quan tâm không phải là học sinh làm được nhiều bài và giáo viên cung cấp thêm nhiều bài tập cho học sinh mà chính là giáo viên cùng học sinh khai thác được các tiềm năng trong các bài tập có sẵn trong sách giáo khoa, giáo viên hướng dẫn học sinh trao đổi ý kiến về các cách giải, qua củng cố, khắc sâu kiến thức bài học. *) Biện pháp giúp đỡ học sinh. Để đạt mục đích trên, giáo viên phải thực hiện các yêu cầu sau: - Tổ chức cho học sinh hoạt động nắm vững các khái niệm toán học, cấu trúc phép tính, các thuật ngữ, (chuẩn bị cho học giải toán) - Tổ chức cho học sinh thực hiện các bước giải. - Rèn luyện kĩ năng giải toán. - Hoạt động nắm vững các khái niệm toán học, cấu trúc phép tính, các thuật ngữ: - Bài toán có lời văn nêu các vấn đề thường gặp trong đời sống các vấn đề đó gắn liền với nội dung (khái niệm, cấu trúc, thuật ngữ) toán học, do vậy giáo viên cần cho học sinh nắm vững khái niệm, thuật ngữ - Việc giải toán có lời văn, giáo viên giúp học sinh hình thành bước đầu về cách trình bày dạng bài toán có lời văn, biết giải các bài toán đơn về thêm bớt (giải bằng 9 một phép cộng hoặc phép trừ, nhân chia) trình bày bài giải gồm: câu văn thể hiện lời giải, phép tính, đáp số. - ở lớp 3, học sinh cần nắm rõ thế nào là bài toán hợp, giải bằng hai phép tính, giải bài hợp khác với bài toán đơn (giải bằng một phép tính ở lớp 1, lớp 2 như thế nào? Trên cơ sở cách giải bài toán đơn mà chuyển sang hình thành các bước giải của bài hợp (Bài toán đơn có một bước giải, bài toán hợp có hai bước giải mà trong đó mỗi bước giải có câu lời giải và phép tính tương ứng) Giải bài toán hợp cần chú ý: + Khi tóm tắt bài toán, giáo viên cho học sinh đọc kĩ bài toán. Điều này hết sức cần thiết nhằm làm rõ giả thiết (bài toán cho gì ?) và kết luận (bài toán hỏi gì ? yều cầu gì ?) Có thể tóm tắt bằng lời văn hoặc bằng sơ đồ đoạn thẳng. Từ đó học sinh có thể tìm mối quan hệ giữa “cái đã biết và cái chưa biết” đó là cầu nối để tìm cách giải quyết một cách hợp lí. Tuy nhiên không nhất thiết phải viết phần tóm tắt vào phần trình bày lời giải. + Khi trình bày lời giải, giáo viên cần giúp học sinh hiểu rõ quy trình phải làm: Viết được câu lời giải và phép tính tương ứng. Cần kiên trì để học sinh tự diễn đạt câu trả lời bằng lời trước khi viết câu lời giải. Có thể chấp nhận cách diễn đạt tuy “vụng về” nhưng đúng, rồi giáo viên uốn nắn sửa dần. Cái “khó”của việc giải toán có lời văn trong toán lớp 3 đối với học sinh chính là trinh bày (viết) bài giải. Điều này đòi hỏi giáo viên không sốt ruột, vội vàng làm thay học sinh mà phải cho học sinh tự luyện viết câu lời giải nhiều. *) Tổ chức cho học sinh thực hiện các bước giải: - Tổ chức cho học sinh tìm hiểu nôi dung bài toán bằng các thao tác: + Đọc bài toán (đọc to, đọc nhỏ, đọc thầm- đọc bằng mắt). + Tìm hiểu một số từ, thuật ngữ quan trọng để tìm hiểu nội dung, nắm bắt bài toán cho biết cái gì, bài toán yêu cầu phải tìm cái gì ? - Tìm cách giải bài toán bằng các thao tác: 10 [...]... trên học sinh lớp 3A của tôi đã có tiến bộ rõ rệt trong giải toán có lời văn nói riêng và trong môn toán nói chung Các em không còn ngại khi gặp bài toán có lời văn nữa mà còn ham thích giải toán có lời văn cũng như biết tìm ra được nhiều cách giải khác nhau trong một bài toán có lời văn Với cách hướng dẫn học sinh tìm ra nhiều cách giải của một bài toán có lời văn đã đưa ra như trên, tôi thấy chất lượng. .. việc “ Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3 đạt hiệu quả cao hơn Tôi xin chân thành cảm ơn! …………., ngày … tháng … năm 20… Người viết MỤC LỤC 17 (Bạn có thể thay đổi - thêm bớt nên số trang thay đổi do vậy chúng tôi chỉ để sẵn danh mục Bấm phím tab sẽ ra các dấu … cách đều) PHẦN I MỞ ĐẦU .Trang 3 1 Lý do chọn đề tài 4 2 3 ... gũi các em, luôn tìm phương pháp giảng dạy hết sức cụ thể, ngắn gọn để các em dễ nắm, dễ nhớ, dễ làm Chú trọng rèn kỹ năng đọc viết và kỹ thuật tính cho các em càng nhiều càng tốt Trên đây là sáng kiến Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3 tôi đã vận dụng trong quá trình giảng dạy và kết quả đạt được cũng tương đối khả quan, giúp học sinh say mê, hứng thó,... học sinh đã biết cách giải toán (có kĩ năng giải toán) , để định hình kĩ năng ấy, giáo viên rèn kĩ năng giải toán cho học sinh Rèn kĩ năng giải toán, nghĩa là cho học sinh vận dụng kĩ năng vào giải các bài toán khác nhau về hình thức Giáo viên có thể rèn kĩ năng từng bước hoặc tất cả các bước giải toán Ví dụ : Rèn kĩ năng tìm hiểu nội dung bài toán bằng các thao tác: + Đọc bài toán (đọc to, đọc nhỏ,... tìm hiểu nội dung của các bài toán cụ thể ở sách giáo khoa Tóm lại để giải bài toán có lời văn học sinh cần nắm các yếu tố sau Tìm hiểu bài toán: 13 - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? (Tức là bài toán đòi hỏi phải tìm gì?) Giải bài toán: - Thực hiện phép tính để tìm điều chưa biết nêu trong câu hỏi - Trình bày bài giải: + Nêu câu lời giải + Phép tính để giải bài toán + Đáp số IV Kết quả nghiên... nhân của học sinh trong quá trình giải toán Giáo viên cần chú trọng từng bước trong quá trình tổ chức dạy giải toán, đặc biệt là tìm hiểu đề để phân tích và lập kế hoạch giải Cần hướng dẫn học sinh đường lối chung, cách lựa chọn phương pháp giải sao cho phù hợp với từng dạng toán Giáo viên phải tìm hiểu được đối tượng học sinh, nắm được cái ưu, nhược về tâm sinh lý của học sinh để có biện pháp, phương. .. văn ở lớp 3 nói riêng và giải toán có lời văn trong chương trình toán Tiểu học nói chung đạt kết quả cao bản thân tôi có một số kiến nghị và đề xuất như sau: Người giáo viên cần phải nắm vững nội dung chương trình, bản chất của bài toán, dạng toán, mối tương quan giữa các dữ kiện của bài toán Huy động được những kiến thức vốn có của học sinh để tự các em chiếm lĩnh được nội dung kiến thức của bài học. .. như trên, tôi thấy chất lượng giải toán có lời văn lớp tôi dạy đã được nâng cao rõ rệt, học sinh nắm vững cấu trúc và phương pháp của từng dạng toán đã học, biết trình bầy lời giải một cách chính xác, ngắn gọn Kết quả cụ thể là: Số HS 20 Đầu năm Giữa học kỳ II Giỏi Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 2 10 6 30 10 50 2 10 5 25 8 40 7 35 0 0 Bài học kinh nghiệm Cả thầy trò... phương pháp giáo dục cho thích hợp Tổ chức học sinh luyện tập theo từng mức độ dễ, khó khác nhau nâng dần khả năng phát triển của các bài toán, rèn phương pháp suy nghĩ độc lập, tự chủ, tư duy sáng tạo Đưa ra những bài toán có nội dung giải quyết các vấn đề gắn liền với thực tiễn để gây hứng thú cho học sinh trong quá trình giải toán Để việc dạy học có kết quả, cần đảm bảo tính khoa học, chính xác và... hướng đổi mới lấy học sinh làm trung tâm, học sinh học theo hướng tích cực Giáo viên luôn quan tâm giúp đỡ các em Giáo viên quan sát theo dõi để có biện pháp giúp đỡ phù hợp Người giáo viên phải nắm rõ nguyên nhân tại sau các em học yếu? Yếu ở phần nào? Từ đó để có biện pháp giúp đỡ thích hợp với từng học sinh II Khuyến nghị Qua quá trình nghiên cứu và tổ chức thực hiện sáng kiến, để dạy giải toán có lời . SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP, ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 3 PHẦN 1 – ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn đề tài Trong chương trình môn Toán ở tiểu học, . “ Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3 ở tiểu học, từ thực trạng trên tôi luôn trăn trở, tìm tòi các biện pháp dạy học nhằm góp phần giải toán có lời. lời văn có hiệu quả. Do đó tôi đã chọn và nghiên cứu đề tài “ Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3 để đưa ra cách hướng dẫn học sinh các cách giải

Ngày đăng: 20/08/2014, 20:03

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan