0

Phương pháp dạy học tích cực trong bài thực hành công nghệ

19 2,188 12

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 14:17

. Năm học 2011 - 2012 3 Chuyên đề: Phơng pháp dạy học tích cực ở một số bài thực hành môn Công nghệ 6 V lớ lun v thc tin, vic phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh trong giờ thực hành mụn Công nghệ. Trờng THCS Cộng Hòa Năm học 2011 - 2012 16 Chuyên đề: Phơng pháp dạy học tích cực ở một số bài thực hành môn Công nghệ 6 - Năm học 2011 - 2012 tôi đợc phân công dạy môn Công nghệ khối 6 gồm 4 lớp. Thuận Trờng THCS Cộng Hòa Năm học 2011 - 2012 17 Chuyên đề: Phơng pháp dạy học tích cực ở một số bài thực hành môn Công nghệ 6 Trong thc t ging dy các bài thực hành Cụng ngh 6 thì tôi thấy rằng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp dạy học tích cực trong bài thực hành công nghệ, Phương pháp dạy học tích cực trong bài thực hành công nghệ,

Từ khóa liên quan