0

SKKN Phương pháp dạy học tích cực trong dạy học vật lí THCS

33 2,162 15
  • SKKN Phương pháp dạy học tích cực trong dạy học vật lí THCS

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:01

A. PHẦN MỞ ĐẦU I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Vấn đề phát huy tính tích cực học tập của học sinh đã được đặt ra trong ngành giáo dục từ lâu, cao điểm là từ năm 2001. Thế nhưng cho đến nay ở một số giáo viên sự chuyển biến về phương pháp dạy học chưa được là bao chủ yếu vẫn là thông báo kiến thức định sẵn, cách học thụ động sách vở, vẫn là “Thầy đọc – trò chép”, giáo viên quyết định toàn bộ quá trình dạy học. Học sinh thụ động tiếp thu, ghi nhớ, nhắc lại, dập khuôn. Lối dạy đó có thể làm cho học sinh có thể bắt trước,có thể đạt kết quả cao trong các kỳ thi kiểm tra kiến thức, nhưng lại tỏ ra yếu kém khi phải hoạt động sáng tạo, khi phải giải quyết những vấn đề mới của thực tiễn. Nếu cứ tiếp tục dạy và học thụ động như thế, giáo dục không thể đáp ứng được yêu cầu mới của xã hội. Sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, sự thách thức trước nguy cơ tụt hậu đang đòi hỏi đổi mới giáo dục, trong đó có sự đổi mới căn bản về phương pháp dạy học. Luật giáo dục, điều 24.2 đã ghi “Phương pháp dạy học phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; Phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; Bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; Tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”. Khác với các bộ môn khác, Vật Lý là bộ môn khoa học thực nghiệm. Gắn liên với đời sống của con người. Mục đích của việc Dạy – học Vật Lý không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ cho học sinh những kiến thức, kỹ năng Vật Lý mà loài người đã tích lũy đươc, mà còn đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng cho học sinh năng lực suy nghĩ độc lập, không dập khuôn, năng lực sáng tạo, năng lực hành động thực tiễn để tạo ra những kiến thức mới, phương pháp mới, những năng lực 1 giải quyết vấn đề mới nhạy bén, hiệu quả, thiết thực và phù hợp với hiệu quả thực tế. Muốn đạt được mục đích này trong dạy học Vật Lí thì việc dạy học vật lí phải được tiến hành thông qua các hoạt động của học sinh. Muốn đổi mới cách học thì phải đổi mới cách dạy, đổi mới cách dạy chính là đổi mới phương pháp. Trong phương pháp dạy học vật lí mới này, vai trò của giáo viên là tạo điều kiện thuân lợi cho học sinh họat động, kích thích hứng thú học tập của học sinh, hướng dẫn tổ chức và giúp đỡ để học sinh có thể thực hiện thành công nhiệm vụ học tập. Tránh làm thay cho học sinh những gì mà học sinh có thể tự lực làm được, rèn luyện cho học sinh làm việc tự lực, trở thành chủ thể của hoạt động nhận thức, tìm tòi khám phá ra cá kiến thức mới, phát triển năng lực trí tuệ. Để góp phần giải quyết vấn đề trên tôi đã mạnh dạn sưu tầm tài liệu về các phương pháp dạy học tích cực nói chung và phương pháp dạy học vật lý nói riêng, cộng với quá trình giảng dạy ,sự giúp đỡ của đồng nghiệp rồi viết thành đề tài này. II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đề tài tìm và chọn ra một số phương pháp dạy học tích cực cơ bản, phù hợp đặc trưng của bộ môn Vật Lí THCS, trong đó có sự kết hợp với các phương pháp khác, qua đó giúp bản thân tôi có cơ sở và định hướng tốt và vững hơn khi dạy học vật lí. Ap dụng đề tài này thường xuyên sẽ tạo cho học sinh có thói quen học tập tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo trong hoạt động nhận thức, giúp các em hứng thú hơn khi học vật lí, bước đầu làm quen với bộ môn vật lí thực nghiệm. Ngoài ra tôi hy vọng đề tài còn là tài liệu tham khảo cho việc dạy vật lí của giáo viên các trường THCS trên địa bàn huyện. III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đề tài nghiên cứu các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học vật lí THCS ở học sinh các lớp 6A, 7B, 8A, 9A trường THCS thị trấn. IV. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU. 2 1. Phương pháp nghiên cứu . - Tham khảo, nghiên cứu tài liệu hướng dẫn về phương pháp dạy học tích cực nói chung và phương pháp dạy học tích trong vật lí nói riêng. - Tham khảo SGK, SGV, SBT các khối 6,7,8,9. - Áp dụng dạy thử vào giờ dạy trên lớp. - Tham khảo ý kiến của đồng nghiệp, thăm dò ý kiến của học học sinh sau mỗi giờ dạy để rút kinh nghiệm. -Tích lũy các giờ dạy trên lớp, dự giờ của đồng nghiệp. - So sánh chất lượng giờ dạy, lực học của học sinh khi chưa áp dụng đề tài với kkhi đã áp dụng đề tài. 2. Nội dung nghiên cứu Đề tài nghiên cứu các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học vật lí. Gồm các phương pháp sau đây: -Phương pháp dạy và học hoạt động nhóm trong dạy học vật lí -Phương pháp dạy và học đặt và giải quyết vấn đề. -Phương pháp xử lí thông tin theo mô hình quy nạp -Phương pháp xử lí thông tin theo mô hình diễn dịch -Phương pháp xử lí thông tin theo mô hình hợp tác -Phương pháp xử lí thông tin theo mô hình khảo sát khám phá -Phương pháp vấn đáp tìm tòi V. PHẠM VI NGHIÊN CỨU. Đề tài áp dụng ở các tiết dạy trên lớp ở trường THCS thị trấn Cành Nàng. VI. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VÀ Ý NGHĨA LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN. Đề tài đưa ra một số phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng của bộ môn vật lí, qua đó đóng góp cho việc đổi mới phương pháp dạy học vật lí nói riêng trong tình hình hiện nay. 3 Nhằm tạo cho giáo viên có định hướng tốt hơn trong việc soạn, giảng, chất lượng giờ dạy được nâng cao hơn; phát huy tính tích cực, chủ động , sáng tạo của học sinh, giúp học sinh hiểu bản chất vấn đề và ghi nhớ lâu, chính xác. Học sinh biết làm thí nghiệm, áp dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề vật lí đơn giản, nhờ đó các em thêm yêu học vật lí. B. PHẦN NỘI DUNG I. T HỰC TRẠNG VẤN ĐỀ Trên tinh thần đổi mới giáo dục hiện nay việc dạy học bộ môn Vật Lí nói riêng, các môn học khác nói chung đã đổi mới theo phương pháp dạy học tích cực. Phương pháp dạy học tích cực có vai trò quan trọng trong việc phát huy tính chủ động, tích cực và sáng tạo của học sinh. Tính ưu việt của phương pháp dạy học này đã được thừa nhận, được đông đảo anh chị em giáo viên nồng nhiệt hưởng ứng. Song trong thực tế đó cách dạy học truyền thống vẫn còn ăn sâu vào tiềm thức của một số giáo viên, do tính bảo thủ hoặc kém khả năng thích ứng. Đối với một số giáo viên có ý thức vận dụng phương pháp dạy học tích cực nhưng kết quả chưa được như mong đợi, chưa đáp ứng được tinh thần thực sự “đổi mới”. Nguyên nhân của tình trạng trên đựơc thể hiện ở một số điểm sau: - Một phần giáo viên áp dụng chưa thật hợp lí hoặc máy móc không cải biến hoặc áp dụng chưa thật phù hợp với loại bài dạy, phần dạy. Trong phương pháp cụ thể nào đó giáo viên chưa xác định chính xác các bước đi, giáo viên chưa tận dụng triệt để đồ dùng dạy học, đồ dùng thí ngiệm . 4 - Trong quá trình dạy giáo viên chưa thực sự là người điều khiển dẫn dắt học sinh tự chiếm lĩnh kiến thức . Do vậy học sinh chưa được và chưa có thói quen phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo, phát triển tư duy mới. Kết quả của sự dạy và học đó làm cho giáo viên không có thói quen và kĩ năng trong phương pháp dạy học tích cực còn học sinh học tập chưa trở thành chủ thể của việc tiếp nhận thức kiến thức mới. Khi chưa áp dụng đề tài vào giảng dạy các lớp ở trường tôi thu được và nhận thấy rằng học sinh tiếp nhận kiến thức thụ động, máy móc, không được phát triển về tư duy tích cực, chủ động ,sáng tạo. Học sinh có thể nhớ và thuộc kiến thức nhưng không hiểu sâu bản chất của kiến thức, vận dụng kiến thức không linh hoạt, nhạy bén, khả năng thực hành của các em chưa cao. Kết quả cụ thể như sau: 6A 7B 8A 9A Giỏi 4% 3% 3.5% 4% Khá 30% 35% 30% 28% TB 61% 58% 56.5% 58% Yếu 5% 4% 10% 10% Phương pháp dạy học quan hệ mật thiết với nội dung và kết quả dạy học, có phương pháp phù hợp với nội dung bài học thì kết quả dạy học sẽ cao. Hiện nay ở bộ môn vật lí đồ dùng thí nghiệm cơ bản đầy đủ, sách giáo khoa biên soan phù hợp với cách dạy mới, cùng với phương pháp dạy học hợp lí là điều kiện cơ bản để đạt được mục tiêu cuả việc dạy học vật lí. Trước tình hình đó, tôi đưa ra bảy phương pháp dạy học tích cực áp dụng trong dạy học vật lí nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên. Trong từng phương pháp có trình bày nội dung, cách thực hiện và ví dụ minh họa cho phương pháp đó. II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ A. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 5 - Theo phương pháp này, lớp học được chia thành nhiều nhóm nhỏ. Tùy mục đích yêu cầu của vấn đề học tập, các nhóm được phân chia ngẫu nhiên hoặc có chủ định , được duy trì ổn định hoặc thay đổi trong từng phần của tiết học, được giao cùng nhiệm vụ hoặc nhiệm vụ khác nhau. -Nhóm tự bầu ra nhóm trưởng. Trong nhóm có thể phân công mỗi người một phần việc, như: người lắp ráp thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm, thư kí ghi kết quả, báo cáo kết quả… Trong nhóm, mỗi thành viên đều phải làm việc tích cực, không được ỷ laị một vài người hiểu biết và năng động hơn. Các thành viên trong nhóm giúp đỡ nhau tìm hiểu vắn đề nêu ra trong không khí thi đua với các nhóm khác. kết quả làm việc chung của mỗi nhóm sẽ đóng góp vào kết quả học tập chung của cả lớp. Để trình bày kết quả làm việc của nhóm trước toàn lớp, nhóm có thể cử ra một đại diện hoặc phân công mỗi thành viên trình bày một phần nếu nhiệm vụ của nhóm khá phức tạp. - Cấu tạo của một buổi học vật lí theo nhóm có thể như sau: 1. Làm việc chung cả lớp: a. giáo viên đặt vấn đề bằng cách nêu hiện tượng hoặc làm thí nghiệm, xác định nhiệm vụ b. Tổ chức cá nhóm, giao nhiệm vụ, đồ dùng thí nhgiệm (nếu có) c. Hướng dẫn cách làm việc theo nhóm 2. Làm việc theo nhóm a. Phân công trong nhóm b. Thành viên trong nhóm trao đổi hoặc cùng làm thí nghiệm, thảo luận trong nhóm. c. Cử đại diện trình bày kết quả. 3. Tổng kết trước lớp. a. Các nhóm lần lượt báo cáo kết quả. 6 b. Thảo luận chung cả lớp. c. Giáo viên tổng kết, nhận xét buổi làm vệc. • Ví dụ về phương pháp theo nhóm nhỏ trong bài: Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Acsimet ♣ Chuẩn bị: cho mỗi nhóm: 1 lực kế 0- 2.5N, 1 vật nặng bằng nhôm có thể tích 50 cm 3 , 1 bình chia độ, nước, 1 giá đỡ, bảng ghi kết quả. ♣Nội dung thực hành 7 Gv: viết công thức tính độ lớn lực đẩy Ac si met? Hs: F A = d.V, d là trọng lượng riêng của chất lỏng, V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. Gv: Vậy độ lớn của lực đẩy Ac si met bằng trọng lượng phần nước bị vật chiếm chỗ. Muốn kiểm chứng độ lớn này cần phải đo đại lượng nào? Hs: Ta phải đo độ lớn của F A và trọng lượng phần nước bị vật chiếm chỗ. Gv: Ta đo các đại lượng đó ra sao? Hs: Thảo luận về phương án đo. Gv giao nhiệm vụ và hướng dẫn cách làm việc trong nhóm bằng phiếu giao việc. 8 Phiu giao vic 1. Đo lực đẩy F A a. Đo trọng lợng P của vật trong không khí. b. Đo hợp lực F của các lực tác dụng lên vật khi vật chìm trong nớc. c. F A = 2. Đo trọng lợng của phần nớc có thể tích bằng thể tích của vật. a. Đo thể tích vật nặng, cũng chính là thể tích của phần nớc bị vật chiếm chỗ. - Đánh dấu mực nớc trong bình khi cha nhúng vật- vạch 1(V 1 ) - Đánh dấu mực nớc trong bình khi nhúng chìm vật- vạch 2 (V 2 ) - Thể tích vật V = b. Đo trọng lợng của nớc có thể tích bằng thể tích của vật - Dùng lực kế đo trọng lợng của bình khi nớc ở vạch 1, P 1 = . . . - Đổ thêm nớc vào bình đến mức 2. Đo trọng lợng của bình ở mức 2, P 2 = - Trọng lợng phần nớc bị vật chiếm chỗ: P N = . 9 HS lµm viÖc theo nhãm vµ ®iÒn kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o thùc hµnh: Mẫu báo cáo thực hành : NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY AC SI MET. (Nhóm…… ) 1. Kết quả đo F A Lần đo P(N) F(N) F A = P – F (N) 1 2 3 Kết quả trung bình F A = 3 ++ = …………. 2.Kết quả đo trọng lượng phần nước có thể tích bằng thể tích của vật Lần đo P 1 (N) P 2 (N) P N = P 2 -P 1 (N) 1 2 3 Kết quả trung bình: P= 3 ++ = ………… 4. Nhận xét kết quả đo và rút ra kết luận. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 10 [...]... phng phỏp ny l: Trong xó hi phỏt trin theo c ch th trng, cnh tranh gay gt thỡ phỏt hin sm v gii quyt vn hp lý nhng vn ny sinh trong thc tin l mt nng lc m bo cho s thnh t trong cuc sng Vỡ vy tp dt cho hc sinhphỏt hin , t v gii quyt vn gp phi trong hc tp, trong cuc sng cỏ nhõn, gia ỡnh v cng ng l mc tiờu c bn trong dy hc vt lớ Cu trỳc mt bi hc (mt phn bi hc) theo dy hc gii quyt vn trong dy hc vt... tớch khụng khớ trong bỡnh cu li tng lờn khi ta ỏp tay núng vo bỡnh? 4 Ta cú kt lun gỡ v cht khớ khi núng lờn, lnh i? Cht khớkhi núng lờn, co li khi 5 Vn dng a Gii thớch ti sao qu búng bn b bp, nhỳng vo nc núng cú th phng lờn? 6 Trong thớ nghim v bỡnh núng lnh (hỡnh 20.3 SGK) Ti sao khi ngui i, nc dõng lờn trong ng thy tinh? Nhỡn vo nc trong ng thy tinh ta bit tri núng hay lnh? Mc nc trong ng thy... Ghi vo phiu hc tp li gii thớch: khi gp núng, khụng khớ trong qu búng n ra, lm cho qu búng phng lờn - Phỏt biu trờn lp, ghi vo phiu hc tp - Khi lnh i, khụng khớ trong bỡnh co li do ú - nc mu dõng lờn trong ng HS: - Mc nc dõng cao l tri lnh, vỡ tri lnh, khụng khớ trong bỡnh co li, nc dõng lờn - Mc nc tt xung l tri núng, vỡ tri núng, - khụng khớ trong bỡnh n ra, y nc tt xung Hot ng 3: Vn dng v cng c kin... thỡ c phỏt huy tớnh tớch cc vn cú ca mỡnh Vi mong mun gúp mt phn nh trong vic thc hin mc tiờu giỏo dc nh trng THCS (nht l vn i mi phng phỏp) trong quan im i mi giỏo dc hin nay, l giỏo viờn trc tip ging dy b mụn vt lớ tụi ó dnh thi gian trn tr v tỡm tũi c gng hon thnh ti Vn dng mt s phng phỏp dy hc tớch cc trong dy hc vt lớ trng THCS Tuy nhiờn do iu kin cng nh nng lc cũn hn ch nờn khụng th trỏnh... tin hnh trong tng nhúm v gia cỏc nhúm trong mt lp Phng phỏp ny cú th tin hnh theo cỏc bc sau; - Cỏc HS trong lp c chia thnh mt s nhúm - Cỏc nhúm c giao nhim v nghiờn cu v mt vn - Mi nhúm trỡng by kt qu m nhúm mỡnh ó nghiờn cu c - So sỏnh v tho lun v cỏc kt qu nghiờn cu ca cỏc nhúm, t ú khỏm phỏ ra kin thc mi Vớ d bi: on mch song song (vt lớ 9) Hot ng: Tỡm tũi cụng thc liờn h gia cng dũng in trong mch... núng, khụng khớ trong qu búng n ra lm búng phng lờn GV giỳp HS loi tr dn v i n d on: khi gp núng, khụng khớ trong qu búng n ra lm búng phng lờn GV ly ra 1 qu búng bn bp nhng b thng nhỳng vo nc núng, yờu cu HS d oỏn v sau ú lm thớ nghim kim chng: cho 1 qu búng bn bp nhng b thng nhỳng vo nc núng HS quan sỏt ri nhn xột: - Qu búng bn b thng thỡ khụng phng lờn, ch cú bt khớ xut hin trong nc - Trong qu búng... thớch Gv: Nhỡn vo mc nc trong ng ta bit c tri núng hay lnh Nhỡn vo mc nc dõng cao, tri nong hay lnh? Vỡ sao? Nhỡn vo mc nc tt xung, tri núng hay lnh? Vỡ sao? Ghi chỳ: 19 Phng ỏn dy bi ny tuy cú khỏc SGK mt chỳt, tuy nhiờn v mc tiờu bi hc c bn khụnng thay i õy ta ch mun lm rừ mc tiờu v vic chau ri, luyn tp cho Hs quen dn vi phng phỏp nghiờn cu ph bin trong vt lớ: phng phỏp thc nghim Trong ú khõu d oỏn v... song Hot ng: Tỡm tũi cụng thc tớnh in tr tng ng (vt lớ 9) M N R2 20 Hỡnh 1 Gv: Trong mch in hỡnh1, hai in tr R1, R2 ó c thay th bng mt in tr duy nht R Nu cng dũng in trong mch chớnh vn d nguyờn nh trc thỡ R c gi l in tr tng ng ca R1v R2 M R N GV: cỏc em hóy suy ngh t cỏc ó cú tỡm ra mt cụng thc liờn h R1, R2 v R Cho HS trao i trong tng nhúm Mi nhúm lm vic 5 phỳt i din nhúm trỡnh by: U1 Nhúm1:Ta cú: U2... dựng git nc mu gii hn th tớch khớ trong bỡnh Git nc linh ng nờn cng d quan sỏt xut v thc hin phng ỏn kim tra d oỏn Hs: Trao i nhúm, xut cỏc thớ nghim kim tra - nỳt bỡnh khớ li, h núng, nỳt bt ra - Cm mt vũi cao su qua nỳt bỡnh khớ, lun u vũi vo nc, h núng bỡnh, bt khớ ni lờn trong nc - Cm ng thy tinh qua nỳt bỡnh khớ, dựng git nc mu gii hn th tớch khớ HS trao i trong nhúm thng nht phng ỏn dựng bỡnh... ra cỏc gii phỏp Gv: mun kim tra nhit lng nc thu vo ph thuc vo khi lng nc ta phi tin hnh thớ nghim nh th no? trong thớ nghim ú ta phi gi nguyờn yu t no, thay i yu t no? Hs: cho phng ỏn: ta un 2 cc nc trong ú : 2 v cc ging nhau, 2 ốn ging nhau, un cho mi bỡnh tng thờm 200c thỡ ngng un, khi lng nc trong 2 bỡnh khỏc nhau, bỡnh no un lõu hn thỡ bỡnh ú nhn nhit lng nhiu hn Gv cho cỏc nhúm lm thớ nghim v i . nghiên cứu các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học vật lí. Gồm các phương pháp sau đây: -Phương pháp dạy và học hoạt động nhóm trong dạy học vật lí -Phương pháp dạy và học đặt và giải. theo phương pháp dạy học tích cực. Phương pháp dạy học tích cực có vai trò quan trọng trong việc phát huy tính chủ động, tích cực và sáng tạo của học sinh. Tính ưu việt của phương pháp dạy học. nghiên cứu các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học vật lí THCS ở học sinh các lớp 6A, 7B, 8A, 9A trường THCS thị trấn. IV. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU. 2 1. Phương pháp nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Phương pháp dạy học tích cực trong dạy học vật lí THCS, SKKN Phương pháp dạy học tích cực trong dạy học vật lí THCS, SKKN Phương pháp dạy học tích cực trong dạy học vật lí THCS, E. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÍ THÔNG TIN THEO MÔ HÌNH HỢP TÁC

Từ khóa liên quan