SKKN Soạn và dạy bài Đột biến gen (sinh học lớp 9) theo phương pháp dạy học tích cực

15 2.8K 9
SKKN Soạn và dạy bài Đột biến gen (sinh học lớp 9) theo phương pháp dạy học tích cực

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. Soạn và dạy bài " ;Đột biến gen& quot; (SH lớp 9) theo phương pháp dạy học tích cực SOẠN VÀ DẠY BÀI “ĐỘT BIẾN GEN (SINH HỌC LỚP 9) THEO PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC Phần I: ĐẶT. An 6 Soạn và dạy bài " ;Đột biến gen& quot; (SH lớp 9) theo phương pháp dạy học tích cực Hoạt động 1: Tìm hiểu một số dạng đột biến gen. Hình thành khái niệm đột biến gen. I- ĐỘT BIẾN GEN: Thông. Nghệ An 9 Soạn và dạy bài " ;Đột biến gen& quot; (SH lớp 9) theo phương pháp dạy học tích cực vậy học sinh vừa hứng thú trong việc ghi bài và hiểu rõ về cơ chế phát sinh đột biến gen. Trước

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:35

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan