tổ chức tiết học địa lí theo phương pháp dạy học tích cực

16 1.5K 1
tổ chức tiết học địa lí theo phương pháp dạy học tích cực

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

S GIÁO DC VÀ ÀO TO LÀO CAI TRNG THPT S 1 BÁT XÁT ******  TÀI SÁNG KIN KINH NGHIM NM HC: 2010 - 2011 Tên đ tài: T CHC TIT HC A LÍ THEO PHNG PHÁP DY HC TÍCH CC Bát Xát, tháng 4 nm 2011 Nguyễn Thị Tuyết Nhung THPT số 1 Bát Xát ************************************************************************************************** Phần Nội dung Trang A- Phần mở đầu I Lý do chọn đề tài 2 II Mục đích nghiên cứu của đề tài 2 III Khách thể và đối tợng nghiên cứu của đề tài 2 VI Giả thuyết nghiên cứu 2 V Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 2 VI Các phơng pháp nghiên cứu 3 B- Phần nội dung I Chơng I: Cơ sở lí luận của đề tài 3 II Chơng II: Thực trạng tổ chức tiết dạy địa lí theo phơng pháp dạy học tích cực 5 II Chơng III: Kết quả 28 C- Kết luận v kiến nghị I Kết luận chung 29 Kiến nghị II 29 Ti liệu tham khảo Đề ti sáng kiến kinh nghiệm năm học 2010 - 2011 1 Nguyễn Thị Tuyết Nhung THPT số 1 Bát Xát ************************************************************************************************** A. PHần mở đầu I- Lý do chọn đề ti : - Đổi mới phơng pháp dạy học theo hớng tích cực là một tất yếu trong tiến trình phát triển nền giáo dục của Việt Nam. - Để nâng cao chất lợng giáo dục theo hớng đổi mới yêu cầu mỗi giáo viên phải đổi mới phơng pháp giảng dạy để nâng cao chất lợng từng tiết dạy học của mình. - Vì vậy, tôi chọn đề tài: "Tổ chức tiết dạy Địa lí theo phơng pháp dạy học tích cực" để trình bày, trao đổi với các đồng chí về kinh nghiệm của bản thân trong tổ chức một tiết học theo hớng tích cực. II- Mục đích nghiên cứu của đề ti: - Tìm hiểu việc tổ chức một tiết học theo hớng dạy học tích cực giúp cho giáo viên và học sinh có những biện pháp nhằm nâng cao chất lợng, hiệu quả giảng dạy và học tập môn Địa lí nói chung. III - Khách thể v đối tợng nghiên cứu: 1- Đối tợng nghiên cứu: Tổ chức tiết dạy học cụ thể 2- Khách thể nghiên cứu: Học sinh lớp 12A1, 12A2, 12A3 - Trờng THPT số 1 Bát Xát. IV- Giả thuyết nghiên cứu: - Nếu nh giáo viên tổ chức tốt tiết học địa lí theo hớng dạy học tích cực với việc sử dụng kết hợp các phơng pháp dạy học nh nêu và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm sử dụng một số thiết bị dạy học hỗ trợ thì sẽ tạo ra một không khí học tập tích cực, giúp các em chú ý quan tâm hơn đến việc rèn luyện kỹ năng học địa lí để kết quả học tập đợc tốt hơn. V- Nhiệm vụ nghiên cứu của đề ti: - Đề tài này cần thực hiện các nhiệm vụ sau: 1- Nghiên cứu để xây dựng cơ sở lí luận cho đề tài, đó là cơ sở " Đổi mới phơng pháp dạy học theo hớng tích cực" và việc Tổ chức tiết học theo hớng tích cực cho học sinh. Đề ti sáng kiến kinh nghiệm năm học 2010 - 2011 2 Nguyễn Thị Tuyết Nhung THPT số 1 Bát Xát ************************************************************************************************** 2- Điều tra, tìm hiểu để nắm đợc thực trạng học tập của học sinh trong các tiết học tổ chức theo hớng dạy học tích cực. 3- Đề xuất một số ý kiến về các biện pháp nhằm tổ chức hiệu quả tiết học theo hớng dạy học tích cực. VI- Các phơng pháp nghiên cứu: Đối với đề tài này tôi sử dụng các phơng pháp. 1- Phơng pháp nghiên cứu lí thuyết: nhằm xây dựng cơ sở lí luận cho đề tài. 2- Phơng pháp quan sát: nhằm tìm hiểu hứng thú, khả năng tiếp thu của học sinh trong các tiết dạy học theo hớng tích cực. 3- Phơng pháp điều tra: nhằm đánh giá thực trạng có bao nhiêu học sinh còn thiếu tập trung, học tập không hiệu quả trong các tiết học theo hớng đổi mới. 4-Phơng pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động: - Thông qua kết quả các bài kiểm tra có thể đánh giá chất lợng và hiệu quả các tiết dạy theo hớng dạy học tích cực. Đề ti sáng kiến kinh nghiệm năm học 2010 - 2011 3 Nguyễn Thị Tuyết Nhung THPT số 1 Bát Xát ************************************************************************************************** b. Phần nội dung Chơng I : Cơ sở lí luận của đề ti I. i mi Phng phỏp dy hc Trung hc ph thụng 1. Quan nim v i mi phng phỏp dy hc a lớ. - i mi phng phỏp dy hc (PPDH) trc ht c th hin s i mi phong cỏch dy ca thy v phong cỏch hc ca trũ: Ngi thy thit k cỏc tỡnh hung hc sinh t khai thỏc, t chim lnh v kin to kin thc, ngi thy to ra cỏc c hi hc sinh cú th suy ngh nhiu hn, hot ng nhiu hn v cú trỏch nhim hn i vi vic hc tp ca mỡnh. - i mi PPDH a lớ ch thnh cụng khi PPDH a lớ tỏc ng mnh n ngi hc sinh v phỏt huy tớnh tớch cc t giỏc, ch ng t duy sỏng to ca ngi hc, bi dng cho ngi hc nng lc t hc, lũng say mờ hc tp v ý chớ vn lờn. - i mi PPDH hin nay cú nhiu thun li khi m ni dung kin thc SGK c biờn son theo tinh thn i mi PPDH, khi m hu ht cỏc trng ó c trang b tng i y v phng tin, thit b dy hc. c bit trong bi cnccong ngh thụng tin (CNTT) ang úng vai trũ quan trng trong i sng xó hi. Ngi thy v hc sinh ang trong mt thi kỡ mi ca nhng nhn thc mi v dy v hc trong nh trng ph thụng. - Vic i mi PPDH a lớ ch thnh cụng khi chỳng ta t chc dy hc a lý theo kiu mi trờn c s tng cng ỏp dng cỏc phng phỏp phng tin hỡnh thc t chc dy hc hin i kt hp vi vic ci bin cỏc PPDH truyn thng theo nhng hng i mi. 2. Nhng yờu cu c bn i vi i mi. 2.1: To cho hc sinh cú mt v th mi v nhng iu kin thun li hc sinh tớch cc hot ng nhn thc. - Ngi hc phi tr thnh ch th hnh ng tớch cc t giỏc ch ng v sỏng to trong hot ng kin to kin thc (tc l ngi hc phi bit cỏch hc, cỏch t hc). Đề ti sáng kiến kinh nghiệm năm học 2010 - 2011 4 Nguyễn Thị Tuyết Nhung THPT số 1 Bát Xát ************************************************************************************************** - To ra v duy trỡ hc sinh nhng ng lc hc tp ỳng n tham gia tớch cc vo quỏ trỡnh dy hc, ú chớnh l ng c hng thỳ, nim lc quan ca hc sinh trong quỏ trỡnh hc tp. - Phỏt trin nuụi dng hc sinh ý thc trỏch nhim, kh nng t ỏnh giỏ kt qu hc tp ca mỡnh, hc sinh cú th iu chnh c cỏc hot ng ca mỡnh theo cỏc mc tiờu ó nh m khụng ph thuc vo ngi khỏc. 2.2. Xỏc lp khng nh vai trũ ca ngi thy trong quỏ trỡnh dy hc: - Ngi thy phi l ngi t chc ch o iu khin cỏc hot ng hc tp t giỏc, ch ng sỏng to ca hc sinh. lm iu ú ngi thy phi m nhim tt cỏc chc nng sau: + Thit k l lp k hoch cho cỏc quỏ trỡnh dy hc c v mc ớch ni dung, phng phỏp, phng tin v hỡnh thc dy hc (ngi GV cn phi xut phỏt t mc ớch, ni dung ca bi hc). + U thỏc tc l thụng qua t vn nhn thc to ng c hng thỳ, ngi thy bin ý dy ca mỡnh thnh nhim v hc tp t nguyn, t giỏc ca hc trũ v chuyn giao cho trũ nhng tỡnh hung trũ hot ng v thớch nghi. + iu khin quỏ trỡnh hc tp ca hc sinh trờn c s thc hin mt h thng mnh lnh ch dn, tr giỳp. ỏnh giỏ (Bao gm c s ng viờn). + Th ch hoỏ (ỏnh giỏ) tc l xỏc nhn, nh v kin thc mi trong h thng kin thc ó cú ng nht hoỏ kiờn thc riờng l ca hc sinh thnh tri thc KH - XH hng dn vn dng v ghi nh. + Ngi thy giỏo ngoi vic nm vng kin thc chuyờn mụn, PPDH cũn phi nm c cht lng hc sinh nhng lp mỡnh dy, bit c tõm t tỡnh cm, nhng ham mun ca hc sinh qua tng bi dy, tit dy iu chnh phự hp khi s dng phng phỏp mi. Đề ti sáng kiến kinh nghiệm năm học 2010 - 2011 5 NguyÔn ThÞ TuyÕt Nhung THPT sè 1 B¸t X¸t ************************************************************************************************** Chng II. THC TRNG CHUN B VÀ T CHC TIT DY A LÍ THEO PHNG PHÁP DY HC TÍCH CC I. Thit k bài dy hc a lí Trung hc ph thông theo đnh hng đi mi. 1. Mc đích: Thit k bài dy là ni dung c bn có tính cht quyt đnh thành công hay tht bi ca mt tit lên lp. Thit k bài dy phi đm bo nhng ni dung c bn sau: - Th hin đc ni dung bài dy mt cách tng tn chi tit. - Phn nh đc mc đích đt đc trong tng mc ca bài và toàn b h thng bài dy. - Th hin đi mi PPDH: Hn ch ging gii, thuyt trình minh ho giành nhiu thi gian cho hc sinh làm vic. 2. Tài liu s dng: - SGK a lí. - Tài liu tham kho: SGV, S tích lu, Tài liu bi dng GV, Sách son ging (nhng bài son mu) và nhng tài liu liên quan khác. 3. Ni dung: Thit k bài dy theo trình t sau: 3.1. Xác đnh mc tiêu bài hc: Mc tiêu ca bài hc phi đt đc 2 ni dung: + V kin thc: ó là nhng kin thc c bn ca bài cn cung cp cho hc sinh, nhng yêu cu c th v kin thc cn đt đc trong mt bài hc và  trong tng ni dung ca mc bài. + V k nng: Nhng k nng cn cung cp trong bài hc cho hc sinh: K nng hiu bit, k nng phân tích biu đ, lc đ, tranh nh, hình v có ni dung bài dy Thông qua h thng kênh hình, kênh ch trong SGK, đ dùng hc tp, tài liu 3.2. Thit b dy hc: + Là nhng phng tin cn thit cho bài dy giúp cho hc sinh trc quan hn trong t duy nhn bit kin thc. §Ò tμi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m häc 2010 - 2011 6 NguyÔn ThÞ TuyÕt Nhung THPT sè 1 B¸t X¸t ************************************************************************************************** + Thit b dy hc bao gm: Biu đ, bn đ, lc đ, tranh nh, bng đa + Phng tin (thit b dy hc) đc s dng trong mt tit hc không quá nhiu mà đc chn lc k càng, phng tin dy hc phi mang tính khoa hc, thm m và tính s phm đáp ng đc yêu cu cho tng bài hc c th. 3.3. Phng pháp dy hc: + La chn PPDH cho tng bài hc phi phù hp vi ni dung kin thc, đáp ng yêu cu đi mi PPDH trong đó bao gm hot đng ca giáo viên và hc sinh trên lp. + La chn PPDH phi cn c vào tng đi tng ca tng lp hc to đc các điu kin cn thit đáp ng đc nhu cu ca c 2 đi tng hc sinh Khá và Trung bình, đng thi đng viên và phát huy đc hc sinh gii. + Do đó trong mt tit dy hc a lí ngi giáo viên ngoài vic nm vng chuyên môn, nghip v s phm công vic chun b cho mt tit dy phi công phu, k lng, khi lên lp giáo viên phi ch đng tích cc hn. 3.4. Thit k các hot đng hc tp ca hc sinh. - Thit k các hot đng hc tp ca hc sinh là công vic có vai trò quan trng giúp cho giáo viên ch đng trong quá trình dy hc, công vic thit k càng k lng, càng khoa hc bao nhiêu thì kt qu ca vic t chc các hot đng hc tp ca hc sinh  trên lp càng đt hiu qu cao, đng thi giúp giáo viên t tin, sáng to trong quá trình dy hc. - Thông thng trong mt bài dy thng tp trung  2 hot đng ch yu: + Hot đng tp th, cá nhân. + Hot đng theo nhóm. - Hin nay có mt s quan nim đi mi PPDH là tng cng các hot đng nhóm, hn ch hot đng tp th, cá nhân. Hiu nh th là không hoàn toàn đúng mà cn phi có s kt hp hài hoà gia các hot đng trên tu thuc vào tng bài hc c th, nhng kin thc, k nng cn cung cp cho hc sinh đ chn hình thc nào cho phù hp. Theo tôi: §Ò tμi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m häc 2010 - 2011 7 NguyÔn ThÞ TuyÕt Nhung THPT sè 1 B¸t X¸t ************************************************************************************************** + i vi nhng bài ch yu là cung cp khái nim thì s dng phng pháp hot đng tp th, cá nhân, hn ch hot đng theo nhóm. + i vi nhng bài ni dung phc tp d gây nhiu ý kin khác nhau hoc cn phi có s hp tác trong vic gii quyt vn đ thì nên t chc cho hc sinh hot đng theo nhóm. - Dù la chn hình thc dy hc nào giáo viên cng t đt cho mình mt s câu hi: + Hình thc dy hc đó có phù hp vi mc tiêu, phng tin dy hc không, có gây đc hng thú cho hc sinh trong quá trình hc tp không? + Hình thc dy hc đó có phù hp vi vic hình thành k nng, k xo cho hc sinh hay không, có to điu kin cho hc sinh tích cc hc tp không? 3.5. T chc các hot đng lên lp: - T chc các hot đng hc tp ca hc sinh mt cách có hiu qu ngi giáo viên cn phi: +  ra mc tiêu c th cho tng hot đng; + Nhng phng tin dy hc cn dùng cho mi hot đng; + T chc các hot đng gm nhng bc nào; + Nhng ni dung nào đ hc sinh làm vic tp th, các nhân, nhóm; + Vi mi hot đng giáo viên cn đa ra yêu cu c th đ hng dn hot đng ca hc sinh; - Ni dung hot đng: + i vi hot đng cá nhân, hot đng tp th: Giáo viên cn s dng phng pháp nêu và gii quyt vn đ s có hiu qu hn. ây là phng pháp trong đó giáo viên đa ra nhng câu hi đt hc sinh trc mt (hay h thng) vn đ nhn thc đa hc sinh vào mt tình hung có vn đ sau đó giáo viên phi hp cùng hc sinh (hoc hng dn điu khin hc sinh) gii quyt vn đ đi đn kt lun cn thit trong ni dung hc tp. Câu hi đt vào tình hung phi t tìm tòi đó là câu hi hc sinh cha bit câu tr li nhng có th bt tay vào tìm kim li gii đáp thông qua h thng kin thc §Ò tμi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m häc 2010 - 2011 8 NguyÔn ThÞ TuyÕt Nhung THPT sè 1 B¸t X¸t ************************************************************************************************** trong SGK qua h thng kênh hình, đ dùng dy hc Tuy nhiên đó không phi là câu hi đàm thoi đn thun mà câu hi phi to ra mâu thun gia kin thc c và mi, gia vn kin thc khoa hc đã có và vn kin thc cn bit. Ni dung câu hi phi va sc hc sinh, các em có th gii quyt đc trn vn hay phn ln ni dung mà câu hi yêu cu. Câu hi cng phi tht s gây hng thú nhn thc ca hc sinh. + i vi hot đng nhóm: ây là hình thc dy hc mi đòi hi giáo viên đa ra câu hi phù hp, va sc hng dn hc sinh hot đng đ đi đn nhn thc. Hc sinh mn đàm trao đi xoay quanh mt vn đ đc đt ra di dng câu hi, bài tp hay nhim v nhn thc trong trng hp này hc sinh gi vai trò tích cc ch đng tham gia tho lun, giáo viên nêu vn đ và tng kt. Hot đng này có hai hình thc: + Giáo viên nêu mt s câu hi theo hình thc vn đ phân công các nhóm tho lun vit báo cáo. + Giáo viên chia hc sinh thành các nhóm và tho lun theo ni dung ca phiu hc tp đã chun b trc. 3.6. Các bc tin hành tho lun: B1. Chia nhóm: là phân chia hc sinh theo các nhóm khác nhau, chú ý theo tng nhóm nên c cu hc sinh có nhiu loi gii, khá, TB Chn nhóm trng, th ký cho tng nhóm, hc sinh đc chn làm nhóm trng phi có ý thc cao trong hc tp và phi bit điu khin nhóm hc tp,  các tit khác nhau giáo viên cn thay đi các thành viên trong nhóm tránh s đn điu rp khuôn nhàm chán. Mi nhóm tho lun phi đc sp xp v trí nht đnh trong nhóm. B2. Giao nhim v cho tng nhóm: Mi nhóm có mt nhim v riêng hoc hai nhóm cùng chung mt nhim v. B3. Tin hành tho lun nhóm: + Hc sinh ln lt tho lun, mi em t đ ra ý kin ca mình, th ký ghi chép các ý kin cn thn, nhóm trng tng hp nhng ý kin thng nht, nhng ý kin §Ò tμi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m häc 2010 - 2011 9 [...]... i III K t qu - T ch c ti t h c a lớ 12 theo ph tõm, h c trũ ti p thu ki n th c th ti t h c l ng ki n th c ng phỏp d y h c truy n th ng (Th y lm trung ng): H c sinh khụng h ng thỳ v i mụn h c, sau ng l i trong h c sinh th p, giỏo viờn thi u th i gian do n i dung ki n th c theo sỏch giỏo khoa biờn so n theo tinh th n kh o sỏt: t 50%/ l p; - T ch c ti t h c a lớ theo ph gi vai trũ t ch c, h ng d n, ng... y a lớ l p 12 theo tinh th n Bi 16 C I M DN S V PHN B i m i PPDH: DN C N C TA I M C TIấU BI H C 1 Ki n th c - Trỡnh by c nh ng c i m c b n c a dõn s v phõn b dõn n c ta - Xỏc nh v phõn tớch c nguyờn nhõn d n n s gia t ng dõn s v h u qu c a s gia t ng dõn s , phõn b dõn c khụng u - Trỡnh by c nh ng chi n l c phỏt tri n dõn s v s d ng h p lớ ngu n lao ng Đề t i sáng kiến kinh nghiệm năm học 2010 - 2011... Ki n ngh Đề t i sáng kiến kinh nghiệm năm học 2010 - 2011 14 Nguyễn Thị Tuyết Nhung THPT số 1 Bát Xát ************************************************************************************************** Vỡ ch t l ng giỏo d c mụn a lớ tr ng ph thụng, vỡ nhi m v xõy d ng tỡnh yờu trong m i h c sinh v i khoa h c a lớ, cỏc giỏo viờn a lớ c n i m i ph ng phỏp d y h c theo h ng tớch c c Ti li u tham kh o Sỏch... trỡnh by c a HS v b sung ki n th c Ho t ng 2:(8) Hỡnh th c : Nhúm Ch ng minh dõn s n c ta cũn t ng nhanh, c c u dõn s tr M c tiờu:HS phõn tớch th y c 1 ụng dõn, cú nhi u thnh ph n dõn t c: * ụng dõn: - Theo th ng kờ, DS n c ta l 84156 nghỡn ng i (n m 2006), ng th 3 NA, th 13 th gi i - ỏnh giỏ: Ngu n lao ng d i do v th tr ng tiờu th r ng l n - Khú kh n: phỏt tri n KT, gi i quy t vi c lm * Nhi u thnh... m c s ng gi a cỏc dõn t c 2 Dõn s cũn t ng nhanh, c c u dõn s tr : a Dõn s cũn t ng nhanh - M i n m t ng h n 1 tri u ng i - T l gia t ng dõn s t nhiờn gi m Vớ d : giai Đề t i sáng kiến kinh nghiệm năm học 2010 - 2011 11 Nguyễn Thị Tuyết Nhung THPT số 1 Bát Xát ************************************************************************************************** dõn s Vi t Nam t ng nhanh v c c u dõn s Vi... dõn s - Dõn s thnh th ang t ng lờn, gi m t l dõn s nụng thụn Do quỏ trỡnh CNH H H t n c thỳc y quỏ trỡnh ụ th hoỏ =>nh h ng n vi c s d ng lao ng, khai thỏc ti nguyờn Đề t i sáng kiến kinh nghiệm năm học 2010 - 2011 12 Nguyễn Thị Tuyết Nhung THPT số 1 Bát Xát ************************************************************************************************** Ho t ng 4: (8) Hỡnh th c: Cỏ nhõn Tỡm hi u... nhúm b n ó trỡnh by Ki n th c no th ng nh t v khụng th ng nh t Giỏo viờn ti p t c cho cỏc nhúm khỏc nờu lờn ý ki n c a mỡnh v nh ng n i dung trờn + Giỏo viờn t ng k t i sõu vo n i dung nh n th c ỳng kốm theo u n n n nh ng sai sút, gi i ỏp th c m c a ra k t lu n chu n ki n th c cho t ng n i dung th o lu n Chỳ ý: Khi chu n b n i dung th o lu n nhúm giỏo viờn c n: + Chu n b tỡnh hu ng cú th x y ra khi th... nh nhng, ch ng, khụng ph i di n thuy t nhi u, khụng m t m i, h c sinh th o lu n nhanh, hi u qu d is h ng d n, nh h ng c a giỏo viờn Th i gian m b o, khụng s thi u th i Đề t i sáng kiến kinh nghiệm năm học 2010 - 2011 13 Nguyễn Thị Tuyết Nhung THPT số 1 Bát Xát ************************************************************************************************** gian hon thnh ti t h c Sau ti t h c l ng ki... ************************************************************************************************** cũn trỏi ng c nhau thỡ tranh lu n th ng nh t ý ki n, n u ch a th ng nh t thỡ ghi l i nh ng ý ki n cũn khỏc nhau + Giỏo viờn theo dừi th o lu n c a t ng nhúm, u n n n, i u ch nh h ng th o lu n Nh ng nhúm th o lu n ch a th ng nh t giỏo viờn khụng gi i ỏp ngay m cú th g i ý cho cỏc em cú th ng nh t chung, phỏt hi n nh ng ý ki... d y h c theo h ng tớch c c Ti li u tham kh o Sỏch giỏo viờn, S tớch lu , Ti li u b i d ng giỏo viờn, Sỏch so n gi ng (nh ng bi so n m u) v nh ng ti li u liờn quan khỏc Đề t i sáng kiến kinh nghiệm năm học 2010 - 2011 15 . thực trạng học tập của học sinh trong các tiết học tổ chức theo hớng dạy học tích cực. 3- Đề xuất một số ý kiến về các biện pháp nhằm tổ chức hiệu quả tiết học theo hớng dạy học tích cực. VI-. tổ chức một tiết học theo hớng tích cực. II- Mục đích nghiên cứu của đề ti: - Tìm hiểu việc tổ chức một tiết học theo hớng dạy học tích cực giúp cho giáo viên và học sinh có những biện pháp. phải đổi mới phơng pháp giảng dạy để nâng cao chất lợng từng tiết dạy học của mình. - Vì vậy, tôi chọn đề tài: " ;Tổ chức tiết dạy Địa lí theo phơng pháp dạy học tích cực& quot; để trình

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:30

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan