SKKN Tổ chức tiết học Địa lí theo phương pháp dạy học tích cực - Địa lý THPT

15 1.8K 7
SKKN Tổ chức tiết học Địa lí theo phương pháp dạy học tích cực - Địa lý THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “TỔ CHỨC TIẾT HỌC ĐỊA LÍ THEO PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC - A Lí THPT ************************************************************************************************** A PHần mở đầu I- Lý chọn đề ti: - Đổi phơng pháp dạy häc theo h−íng tÝch cùc lµ mét tÊt u tiến trình phát triển giáo dục Việt Nam - Để nâng cao chất lợng giáo dục theo hớng đổi yêu cầu giáo viên phải đổi phơng pháp giảng dạy để nâng cao chất lợng tiết dạy học - Vì vậy, chọn đề tài: "Tổ chức tiết dạy Địa lí theo phơng pháp dạy học tích cực" để trình bày, trao đổi với đồng chí kinh nghiệm thân tỉ chøc mét tiÕt häc theo h−íng tÝch cùc II- Mục đích nghiên cứu đề ti: - Tìm hiĨu viƯc tỉ chøc mét tiÕt häc theo h−íng d¹y học tích cực giúp cho giáo viên học sinh có biện pháp nhằm nâng cao chất lợng, hiệu giảng dạy học tập môn Địa lí nói chung III - Khách thể v đối tợng nghiên cứu: 1- Đối tợng nghiên cứu: Tổ chức tiết dạy học cụ thể 2- Khách thể nghiên cứu: Học sinh lớp 12A1, 12A2, 12A3 - Tr−êng THPT sè B¸t X¸t IV- Giả thuyết nghiên cứu: - Nếu nh giáo viên tổ chức tốt tiết học địa lí theo hớng dạy học tích cực với việc sử dụng kết hợp phơng pháp dạy học nh nêu giải vấn đề, thảo luận nhóm sử dụng số thiết bị dạy học hỗ trợ tạo không khÝ häc tËp tÝch cùc, gióp c¸c em chó ý quan tâm đến việc rèn luyện kỹ học địa lí để kết học tập đợc tốt V- Nhiệm vụ nghiên cứu đề ti: - Đề tài cần thực nhiệm vụ sau: 1- Nghiên cứu để xây dựng sở lí luận cho đề tài, sở " Đổi phơng pháp dạy học theo hớng tích cực" việc Tổ chøc tiÕt häc theo h−íng tÝch cùc” cho häc sinh Đề ti sáng kiến kinh nghiệm năm học 2010 - 2011 ************************************************************************************************** 2- Điều tra, tìm hiểu để nắm đợc thực trạng học tập học sinh tiÕt häc tỉ chøc theo h−íng d¹y häc tÝch cùc 3- Đề xuất số ý kiến biện pháp nhằm tổ chức hiệu tiết học theo hớng dạy học tích cực VI- Các phơng pháp nghiên cứu: Đối với đề tài sử dụng phơng pháp 1- Phơng pháp nghiên cứu lí thuyết: nhằm xây dựng sở lí luận cho đề tài 2- Phơng pháp quan sát: nhằm tìm hiểu hứng thú, khả tiếp thu học sinh tiết dạy học theo hớng tích cực 3- Phơng pháp điều tra: nhằm đánh giá thực trạng có học sinh thiếu tập trung, học tập không hiệu tiết học theo hớng đổi 4-Phơng pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động: - Thông qua kết kiểm tra đánh giá chất lợng hiệu tiết dạy theo hớng dạy học tích cực Đề ti sáng kiến kinh nghiệm năm học 2010 - 2011 ************************************************************************************************** b Phần nội dung Chơng I: Cơ sở lí luận đề ti I i mi Phương pháp dạy học Trung học phổ thông Quan niệm đổi phương pháp dạy học Địa lí - Đổi phương pháp dạy học (PPDH) trước hết thể đổi phong cách dạy thầy phong cách học trò: Người thầy thiết kế tình để học sinh tự khai thác, tự chiếm lĩnh kiến tạo kiến thức, người thầy tạo hội để học sinh suy nghĩ nhiều hơn, hoạt động nhiều có trách nhiệm việc học tập - Đổi PPDH Địa lí thành cơng PPDH Địa lí tác động mạnh đến người học sinh phát huy tính tích cực tự giác, chủ động tư sáng tạo người học, bồi dưỡng cho người học lực tự học, lòng say mê học tập ý chí vươn lên - Đổi PPDH có nhiều thuận lợi mà nội dung kiến thức SGK biên soạn theo tinh thần đổi PPDH, mà hầu hết trường trang bị tương đối đầy đủ phương tiện, thiết bị dạy học Đặc biệt bối cảnọccong nghệ thơng tin (CNTT) đóng vai trị quan trọng đời sống xã hội Người thầy học sinh thời kì nhận thức dạy học nhà trường phổ thơng - Việc đổi PPDH Địa lí thành công tổ chức dạy học Địa lý theo kiểu sở tăng cường áp dụng phương pháp phương tiện hình thức tổ chức dạy học đại kết hợp với việc cải biến PPDH truyền thống theo hướng đổi Những yêu cầu đổi 2.1: Tạo cho học sinh có vị điều kiện thuận lợi để học sinh tích cực hoạt động nhận thức - Người học phải trở thành chủ thể hành động tích cực tự giác chủ động sáng tạo hoạt động để kiến tạo kiến thức (tức người học phải biết cách học, cách tự hc) Đề ti sáng kiến kinh nghiệm năm học 2010 - 2011 ************************************************************************************************** - Tạo trì học sinh động lực học tập đắn để tham gia tích cực vào q trình dạy học, động hứng thú, niềm lạc quan học sinh trình học tập - Phát triển nuôi dưỡng học sinh ý thức trách nhiệm, khả tự đánh giá kết học tập mình, học sinh điều chỉnh hoạt động theo mục tiêu định mà khơng phụ thuộc vào người khác 2.2 Xác lập khẳng định vai trị người thầy q trình dạy học: - Người thầy phải người tổ chức đạo điều khiển hoạt động học tập tự giác, chủ động sáng tạo học sinh Để làm điều người thầy phải đảm nhiệm tốt chức sau: + Thiết kế lập kế hoạch cho trình dạy học mục đích nội dung, phương pháp, phương tiện hình thức dạy học (người GV cần phải xuất phát từ mục đích, nội dung học) + Uỷ thác tức thông qua đặt vấn đề nhận thức tạo động hứng thú, người thầy biến ý đồ dạy thành nhiệm vụ học tập tự nguyện, tự giác học trò chuyển giao cho trị tình để trị hoạt động thích nghi + Điều khiển q trình học tập học sinh sở thực hệ thống mệnh lệnh dẫn, trợ giúp đánh giá (Bao gồm động viên) + Thể chế hoá (đánh giá) tức xác nhận, định vị kiến thức hệ thống kiến thức có đồng hoá kiên thức riêng lẻ học sinh thành tri thức KH - XH hướng dẫn vận dụng ghi nhớ + Người thầy giáo việc nắm vững kiến thức chun mơn, PPDH cịn phải nắm chất lượng học sinh lớp dạy, biết tâm tư tình cảm, ham muốn học sinh qua dạy, tiết dạy để điều chỉnh phù hợp s dng phng phỏp mi Đề ti sáng kiến kinh nghiệm năm học 2010 - 2011 ************************************************************************************************** Chng II THỰC TRẠNG CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC TIẾT DẠY ĐỊA LÍ THEO PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC I Thiết kế dạy học Địa lí Trung học phổ thơng theo định hướng đổi Mục đích: Thiết kế dạy nội dung có tính chất định thành công hay thất bại tiết lên lớp Thiết kế dạy phải đảm bảo nội dung sau: - Thể nội dung dạy cách tường tận chi tiết - Phản ảnh mục đích đạt mục toàn hệ thống dạy - Thể đổi PPDH: Hạn chế giảng giải, thuyết trình minh hoạ giành nhiều thời gian cho học sinh làm việc Tài liệu sử dụng: - SGK Địa lí - Tài liệu tham khảo: SGV, Sổ tích luỹ, Tài liệu bồi dưỡng GV, Sách soạn giảng (những soạn mẫu) tài liệu liên quan khác Nội dung: Thiết kế dạy theo trình tự sau: 3.1 Xác định mục tiêu học: Mục tiêu học phải đạt nội dung: + Về kiến thức: Đó kiến thức cần cung cấp cho học sinh, yêu cầu cụ thể kiến thức cần đạt học nội dung mục + Về kỹ năng: Những kỹ cần cung cấp học cho học sinh: Kỹ hiểu biết, kỹ phân tích biểu đồ, lược đồ, tranh ảnh, hình vẽ có nội dung dạy Thơng qua hệ thống kênh hình, kênh chữ SGK, đồ dùng học tập, tài liệu 3.2 Thiết bị dạy học: + Là phương tiện cần thiết cho dạy giúp cho học sinh trực quan t nhn bit kin thc Đề ti sáng kiến kinh nghiệm năm học 2010 - 2011 ************************************************************************************************** + Thiết bị dạy học bao gồm: Biểu đồ, đồ, lược đồ, tranh ảnh, băng đĩa + Phương tiện (thiết bị dạy học) sử dụng tiết học không nhiều mà chọn lọc kỹ càng, phương tiện dạy học phải mang tính khoa học, thẩm mỹ tính sư phạm đáp ứng yêu cầu cho học cụ thể 3.3 Phương pháp dạy học: + Lựa chọn PPDH cho học phải phù hợp với nội dung kiến thức, đáp ứng yêu cầu đổi PPDH bao gồm hoạt động giáo viên học sinh lớp + Lựa chọn PPDH phải vào đối tượng lớp học tạo điều kiện cần thiết đáp ứng nhu cầu đối tượng học sinh Khá Trung bình, đồng thời động viên phát huy học sinh giỏi + Do tiết dạy học Địa lí người giáo viên ngồi việc nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm công việc chuẩn bị cho tiết dạy phải công phu, kỹ lưỡng, lên lớp giáo viên phải chủ động tích cực 3.4 Thiết kế hoạt động học tập học sinh - Thiết kế hoạt động học tập học sinh cơng việc có vai trò quan trọng giúp cho giáo viên chủ động q trình dạy học, cơng việc thiết kế kỹ lưỡng, khoa học kết việc tổ chức hoạt động học tập học sinh lớp đạt hiệu cao, đồng thời giúp giáo viên tự tin, sáng tạo trình dạy học - Thơng thường dạy thường tập trung hoạt động chủ yếu: + Hoạt động tập thể, cá nhân + Hoạt động theo nhóm - Hiện có số quan niệm đổi PPDH tăng cường hoạt động nhóm, hạn chế hoạt động tập thể, cá nhân Hiểu khơng hồn tồn mà cần phải có kết hợp hài hoà hoạt động tuỳ thuộc vào học cụ thể, kiến thức, kỹ cần cung cấp cho học sinh để chọn hình thức cho phù hợp Theo tơi: §Ị tμi sáng kiến kinh nghiệm năm học 2010 - 2011 ************************************************************************************************** + Đối với chủ yếu cung cấp khái niệm sử dụng phương pháp hoạt động tập thể, cá nhân, hạn chế hoạt động theo nhóm + Đối với nội dung phức tạp dễ gây nhiều ý kiến khác cần phải có hợp tác việc giải vấn đề nên tổ chức cho học sinh hoạt động theo nhóm - Dù lựa chọn hình thức dạy học giáo viên tự đặt cho số câu hỏi: + Hình thức dạy học có phù hợp với mục tiêu, phương tiện dạy học khơng, có gây hứng thú cho học sinh trình học tập khơng? + Hình thức dạy học có phù hợp với việc hình thành kỹ năng, kỹ xảo cho học sinh hay khơng, có tạo điều kiện cho học sinh tích cực học tập khơng? 3.5 Tổ chức hoạt động lên lớp: - Tổ chức hoạt động học tập học sinh cách có hiệu người giáo viên cần phải: + Đề mục tiêu cụ thể cho hoạt động; + Những phương tiện dạy học cần dùng cho hoạt động; + Tổ chức hoạt động gồm bước nào; + Những nội dung để học sinh làm việc tập thể, nhân, nhóm; + Với hoạt động giáo viên cần đưa yêu cầu cụ thể để hướng dẫn hoạt động học sinh; - Nội dung hoạt động: + Đối với hoạt động cá nhân, hoạt động tập thể: Giáo viên cần sử dụng phương pháp nêu giải vấn đề có hiệu Đây phương pháp giáo viên đưa câu hỏi đặt học sinh trước (hay hệ thống) vấn đề nhận thức đưa học sinh vào tình có vấn đề sau giáo viên phối hợp học sinh (hoặc hướng dẫn điều khiển học sinh) giải vấn đề đến kết luận cần thiết nội dung học tập Câu hỏi đặt vào tình phải tự tìm tịi câu hỏi học sinh chưa biết câu trả lời bắt tay vào tìm kiếm lời giải đáp thơng qua hệ thống kin thc Đề ti sáng kiến kinh nghiệm năm học 2010 - 2011 ************************************************************************************************** SGK qua hệ thống kênh hình, đồ dùng dạy học Tuy nhiên câu hỏi đàm thoại đơn mà câu hỏi phải tạo mâu thuẫn kiến thức cũ mới, vốn kiến thức khoa học có vốn kiến thức cần biết Nội dung câu hỏi phải vừa sức học sinh, em giải trọn vẹn hay phần lớn nội dung mà câu hỏi yêu cầu Câu hỏi phải thật gây hứng thú nhận thức học sinh + Đối với hoạt động nhóm: Đây hình thức dạy học đòi hỏi giáo viên đưa câu hỏi phù hợp, vừa sức hướng dẫn học sinh hoạt động để đến nhận thức Học sinh mạn đàm trao đổi xoay quanh vấn đề đặt dạng câu hỏi, tập hay nhiệm vụ nhận thức trường hợp học sinh giữ vai trị tích cực chủ động tham gia thảo luận, giáo viên nêu vấn đề tổng kết Hoạt động có hai hình thức: + Giáo viên nêu số câu hỏi theo hình thức vấn đề phân cơng nhóm thảo luận viết báo cáo + Giáo viên chia học sinh thành nhóm thảo luận theo nội dung phiếu học tập chuẩn bị trước 3.6 Các bước tiến hành thảo luận: B1 Chia nhóm: phân chia học sinh theo nhóm khác nhau, ý theo nhóm nên cấu học sinh có nhiều loại giỏi, khá, TB Chọn nhóm trưởng, thư ký cho nhóm, học sinh chọn làm nhóm trưởng phải có ý thức cao học tập phải biết điều khiển nhóm học tập, tiết khác giáo viên cần thay đổi thành viên nhóm tránh đơn điệu rập khn nhàm chán Mỗi nhóm thảo luận phải xếp vị trí định nhóm B2 Giao nhiệm vụ cho nhóm: Mỗi nhóm có nhiệm vụ riêng hai nhóm chung nhiệm vụ B3 Tiến hành thảo luận nhóm: + Học sinh thảo luận, em tự đề ý kiến mình, thư ký ghi chép ý kiến cẩn thận, nhóm trưởng tổng hợp ý kin thng nht, nhng ý kin Đề ti sáng kiến kinh nghiệm năm học 2010 - 2011 ************************************************************************************************** cịn trái ngược tranh luận thống ý kiến, chưa thống ghi lại ý kiến khác + Giáo viên theo dõi thảo luận nhóm, uốn nắn, điều chỉnh hướng thảo luận Những nhóm thảo luận chưa thống giáo viên khơng giải đáp mà gợi ý cho em để có thống chung, phát ý kiến học sinh thống nội dung chưa thống B4 Tổng kết thảo luận: + Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận mình: Những kiến thức, nhận thức thống nhất, kiến thức, nhận thức cịn khác + Các nhóm khác chung nhiệm vụ nêu nhận xét trước nhận thức kiến thức nhóm nội dung mà nhóm bạn trình bày Kiến thức thống không thống Giáo viên tiếp tục cho nhóm khác nêu lên ý kiến nội dung + Giáo viên tổng kết sâu vào nội dung nhận thức kèm theo uốn nắn sai sót, giải đáp thắc mắc đưa kết luận chuẩn kiến thức cho nội dung thảo luận Chú ý: Khi chuẩn bị nội dung thảo luận nhóm giáo viên cần: + Chuẩn bị tình xẩy thảo luận nhóm + Tổ chức học sinh thảo luận nhóm sơi nổi, tiết kiệm thời gian, trọng tâm + Phân phối đúng, đủ thời gian cho hoạt động phù hợp với nội dung yêu cầu thời gian tiết học II Một số dạy Địa lí lớp 12 theo tinh thần đổi PPDH: Bài 16 ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ NƯỚC TA I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức - Trình bày đặc điểm dân số phân bố dân nước ta - Xác định phân tích nguyên nhân dẫn đến gia tăng dân số hậu gia tăng dân số, phân bố dân cư không - Trình bày chiến lược phát triển dân số sử dụng hợp lí nguồn lao động §Ị tμi sáng kiến kinh nghiệm năm học 2010 - 2011 10 ************************************************************************************************** Kĩ - Phân tích sơ đồ, lược đồ, bảng số liệu thống kê - Khai thác nội dung thông tin sơ đồ, đồ phân bố dân cư Thái độ Có nhận thức đắn vấn đề dân số, ủng hộ, tuyên truyền sách dân số quốc gia địa phương II PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Kết hợp số phương pháp như: Đàm thoại, thảo luận cặp, động não, khai thác đồ, bảng số liệu, III PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Biểu đồ tỉ lệ gia tăng dân số trung bình năm qua thời kì, biểu tháp dân số nước ta - Bảng số liệu 15 nước đông dân giới - Bản đồ phân bố dân cư Việt Nam IV HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số(1') Bài (39’) Khởi động: Dân cư lao động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội Đất nước Lớp em học địa lý dân cư Việt Nam Ai cho biết dân số phân bố dân cư nước ta có đặc điểm GV gọi vài Hs trả lời tóm tắt ý nói: Để hiểu rõ vấn đề này, tìm hiểu học hơm Nội dung Hoạt động GV HS Hoạt động l:(8’) Hình thức: Cặp: Chứng minh Việt Nam nước đơng dân, có nhiều thành phần dân tộc Mục tiêu: HS chứng minh Việt Nam nước đơng dân có nhiều thành phần dân tộc Phương tiện: SGK, Átlat Tiến hành: Bước 1:GV đặt câu hỏi: đọc SGK mục 1, kết hợp kiến thức học, em chứng minh: - VN nước đơng dân - Có nhiều thành phần dân tộc, từ đánh giá thuận lợi, khó khăn phát triển kinh tế - xã hội? Bước 2: Hai HS bàn trao đổi để trả lời câu hỏi Bước 3: Một HS đại diện trình bày trước lớp, HS khác nhận xét, bổ sung GV nhận xét phần trình bày HS bổ sung kiến thức Hoạt động 2:(8’) Hình thức : Nhóm Chứng minh dân số nước ta tăng nhanh, cấu dân số trẻ Mục tiêu:HS phân tích để thấy Đơng dân, có nhiều thành phần dân tộc: * Đơng dân: - Theo thống kê, DS nước ta 84156 nghìn người (năm 2006), đứng thứ ĐNA, thứ 13 giới - Đánh giá: Nguồn lao động dồi thị trường tiêu thụ rộng lớn - Khó khăn: phát triển KT, giải việc làm * Nhiều thành phần dân tộc: - Có 54 dân tộc, dân tộc Kinh chiếm 86,2%, cịn lại dân tộc người - Thuận lợi: đa dạng sắc văn hoá truyền thống dân tộc - Khó khăn: phát triển khơng trình độ mức sống dân tộc Dân số tăng nhanh, cấu dân số trẻ: a Dân số tăng nhanh - Mỗi năm tăng triệu người - Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm Ví dụ: giai Đề ti sáng kiến kinh nghiệm năm học 2010 - 2011 11 ************************************************************************************************** dân số Việt Nam tăng nhanh cấu dân số Việt Nam trẻ Phương tiện: Hình 16.1; Bảng 16.1 sgk Tr 68 Tiến hành: Bước 1: GV chia nhóm giao nhiệm vụ cho nhóm Nhóm 1,3 :Chứng minh dân số tăng nhanh Hậu Nhóm 2, 4:Chứng minh cấu dân số trẻ Đánh giá Bước 2: HS nhóm trao đổi, đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung ý kiến Bước 3: GV nhận xét phần trình bày HS,kết luận ý nhóm Bước 4:GV đặt câu hỏi cho nhóm: - Phân tích ngun nhân gia tăng DS (Do trình độ phát triển kinh tế - xã hội Chính sách dân số, Tâm lí xã hội; Ytế, chế độ dinh dưỡng ) - Trình bày nhân tố ảnh hưởng đến phân bố dân cư Giải thích mật độ DS đồng sông Hồng cao đồng sơng Cửu Long? Hoạt động 3:(15’) Hình thức: Cặp đơi Phân tích phân bố dân cư nước ta Mục tiêu: HS phân tích phân bố dân cư nước ta chưa hợp lý có chuyển dịch Nguyên nhân Phương tiện: Bảng 16.2, hình16.2, bảng 16.3 sgk, atlát Tiến hành: Bước 1: Y/c HS kênh hình kênh chữ sgk: - Nhận xét phân bố dân cư nước ta - Đọc bảng 16.8 nhận xét & giải thích thay đổi tỷ trọng dân số thành thị nông thôn? - Đánh giá ảnh hưởng phân bố dân cư chưa hợp lý Bước 2: Từng cặp HS nghiên cứu trả lời, cặp khác bổ sung, giáo viên chuẩn kiến thức đoạn 1989 - 1999 tỉ lệ gia tăng dân số trung bình 1,7% đến giai đoạn 2002 - 2005 1,32% - Hậu gia tăng dân số : tạo nên sức ép lớn nhiều mặt b Cơ cấu dân số trẻ - Trong độ tuổi lao động chiếm 64%, năm tăng thêm khoảng 1,15 triệu người - Thuận lợi: Nguồn lao động đồi dào, động, sáng tạo - Khó khăn xếp việc làm Phân bố dân cư chưa hợp lí a Giữa đồng trung du, miền núi - Đồng tập trung 75% dân số (VD: Đồng sông Hồng mật độ 1225 người/km2); miền núi chiếm 25% dân số (Vùng Tây Bắc 69 người/km2) - Nguyên nhân: + Điều kiện tự nhiên + Lịch sử định cư + Trình độ phát triển KT-XH, sách b Giữa thành thị với nông thôn - Nông thôn chiếm 73, 1% dân số, thành thị chiếm 26,9% dân số - Dân số thành thị tăng lên, giảm tỉ lệ dân số nơng thơn Do q trình CNH – HĐH đất nước thúc đẩy q trình thị hoá =>Ành hưởng đến việc sử dụng lao động, khai thỏc ti nguyờn Đề ti sáng kiến kinh nghiệm năm học 2010 - 2011 12 ************************************************************************************************** Hot ng 4: (8’) Hình thức: Cá nhân Tìm hiểu chiến lược phát triển Chiến lược phát triển dân số hợp lí sử dân số sử dụng có hiệu nguồn dụng có hiệu nguồn lao động nước ta - Tiếp tục thực biện pháp kiềm chế gia lao động tài nguyên nước ta Mục tiêu: HS trình bày khái quát tăng dân số; GV tổ chức trị chơi: "Ai hơn" - Xây dựng sách chuyển cư phù hợp; Cách chơi: Chia lớp thành đội chơi - Đẩy mạnh chuyển dịch cấu dân số nơng thơn Mỗi đội có HS, u cầu: HS dùng thành thị; mũi tên để gắn đặc điểm dân số - Đưa xuất lao động thành chương trình lớn; phân bố dân cư với chiến lược phát - Đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp trung triển dân số tương ứng Có thể gắn du miền núi đặc điểm với nhiều chiến lược ngược lại Các HS cịn lại đánh giá: Nhóm gắn nhanh nhóm chiến thắng GV: Dân cư ln nguồn lực tác động mạnh mẽ tới phát triển KT XH nước ta Làm để sử dụng hiệu nguồn lực dân số trách nhiệm cấp quyền mà cịn trách nhiệm công dân Việt Nam IV ĐÁNH GIÁ (4’) Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi cuối sách V HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP (1’) Dặn dò học sinh học nhà, đọc trước III Kết - Tổ chức tiết học Địa lí 12 theo phương pháp dạy học truyền thống (Thầy làm trung tâm, học trò tiếp thu kiến thức thụ động): Học sinh không hứng thú với môn học, sau tiết học lượng kiến thức đọng lại học sinh thấp, giáo viên thiếu thời gian nội dung kiến thức theo sách giáo khoa biên soạn theo tinh thần đổi nhiều Kết khảo sát: đạt 50%/ lớp; - Tổ chức tiết học Địa lí theo phương pháp dạy học tích cực (Trị làm trung tâm, thầy giữ vai trị tổ chức, hướng dẫn, định hướng,…) có ứng dụng cơng nghệ thông tin vào tiết dạy: Học sinh hứng thú với tiết học, chủ động khai thác triệt để kênh chữ, kênh hình để phát kiến thức mới, giáo viên tổ chức tiết học cách nhẹ nhàng, chủ động, diễn thuyết nhiều, không mệt mỏi, học sinh thảo luận nhanh, hiệu hướng dẫn, định hướng giáo viên Thời gian đảm bảo, không s thiu thi Đề ti sáng kiến kinh nghiệm năm häc 2010 - 2011 13 ************************************************************************************************** gian để hoàn thành tiết học Sau tiết học lượng kiến thức trọng tâm in sâu, giúp học sinh học nhà dễ dàng Kết khảo sát: đạt 80%/ lớp C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I Kết luận Việc đổi phương pháp dạy học nói chung đổi phương pháp dạy học môn địa lí nói riêng cần thiết, có ý nghĩa định đến việc nâng cao chất lượng môn học tạo dựng niềm tin, tình yêu khoa học địa lí học sinh, góp phần hình thành cho học sinh khả tự nghiên cứu phối hợp để giải vấn đề học tập, nghiên cứu khoa học sống, sở để giáo dục học sinh trở thành ngi ton din II Kin ngh Đề ti sáng kiến kinh nghiệm năm học 2010 - 2011 14 ************************************************************************************************** Vỡ chất lượng giáo dục mơn Địa lí trường phổ thơng, nhiệm vụ xây dựng tình u học sinh với khoa học địa lí, giáo viên Địa lí cần đổi phương pháp dạy học theo hng tớch cc Đề ti sáng kiến kinh nghiệm năm häc 2010 - 2011 15 ... II THỰC TRẠNG CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC TIẾT DẠY ĐỊA LÍ THEO PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC I Thiết kế dạy học Địa lí Trung học phổ thơng theo định hướng đổi Mục đích: Thiết kế dạy nội dung có tính chất... sở lí ln cđa ®Ị tμi I Đổi Phương pháp dạy học Trung học phổ thông Quan niệm đổi phương pháp dạy học Địa lí - Đổi phương pháp dạy học (PPDH) trước hết thể đổi phong cách dạy thầy phong cách học. .. thầy học sinh thời kì nhận thức dạy học nhà trường phổ thông - Việc đổi PPDH Địa lí thành cơng tổ chức dạy học Địa lý theo kiểu sở tăng cường áp dụng phương pháp phương tiện hình thức tổ chức dạy

Ngày đăng: 13/04/2015, 15:47

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan