0

Một số giải pháp và kiến nghị chủ yếu nhằm mở rộng thị trường xuất nhập khẩu của công ty mimexco

94 634 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2015, 07:12

Luận văn tốt nghiệp Một số giải pháp và kiến nghị chủ yếu nhằm mở rộng thị trường xuất nhập khẩu của công ty mimexco CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU I . Khái niệm và vai trò xuất nhập khẩu 1. Khái niệm Hiện nay, xuất nhập khẩu được coi là hoạt động đem lại nguồn thu cho đất nước cao nhất, phá vỡ được các hàng rào bảo hộ mậu dịch đồng thời thúc đẩy tự do hoá thương mại. Tuy nhiên, không phải lúc nào người ta cũng có thể hiểu hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu theo cùng quan điểm mà được phản ánh dưới nhiều góc độ khác nhau. Theo qui định về chế độ và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu thì hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu phải nhằm phục vụ nền kinh tế trong nước phát triển trên cơ sở khai thác và sử dụng có hiệu quả các tiềm năng và thế mạnh sẵn có về lao động, đất đai và các tài nguyên khác của nền kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân lao động, đổi mới trang thiết bị kỹ thuật và qui trình công nghệ sản xuất, thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá đất nước, đáp ứng các yêu cầu cơ bản và cấp bách về sản xuất và đời sống, đồng thời góp phần hướng dẫn sản xuất, tiêu dùng và điều hoà cung cầu để ổn định thị trường trong nước. Theo quan điểm này, thì xuất nhập khẩu chỉ phục vụ nền kinh tế trong nước dùa vào các nguồn lực trong nước là chính, điều này rất phù hợp với một số nước đang phát triển thực hiện chiến lược hướng về xuất khẩu để nhanh chóng cải thiện cán cân thanh toán quốc tế, từng bước giảm nợ nước ngoài nhưng sẽ không thúc đẩy được các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu vì hầu hết các nguồn hàng quan trọng nhà nước độc quyền xuất khẩu. 1 Luận văn tốt nghiệp Theo quan điểm khác: Xuất nhập khẩu là hoạt động kinh doanh buôn bán trên phạm vi quốc tế. Nó không phải là hành vi buôn bán riêng lẻ mà là cả một hệ thống các quan hệ mua bán phức tạp có tổ chức cả bên trong và bên ngoài nhằm mục tiêu lợi nhuận, thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát triển, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ổn định và từng bước nâng cao mức sống của nhân dân. Xuất nhập khẩu là hoạt động dễ đem lại hiệu quả đột biến nhưng có thể gây thiệt hại lớn vì nó phải đối đầu với một hệ thống kinh tế khác từ bên ngoài mà các chủ thể trong nước tham gia xuất nhập khẩu không dễ dàng khống chế được. Quan điểm này lại coi trọng lợi nhuận, khi tham gia xuất nhập khẩu điều người ta quan tâm đầu tiên là lợi nhuận và từ mục tiêu lợi nhuận này sẽ dẫn đến việc thúc đẩy sản xuất hàng hoá, chuyển đổi cơ cấu kinh tế. So với quan điểm trên thì quan điểm này sát với thực tế hơn, việc kinh doanh xuất nhập khẩu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nh vậy cả hai quan điểm trên đều hướng hoạt động xuất nhập khẩu theo mục đích riêng song vẫn chỉ là thúc đẩy một nền kinh tế trong nước ổn định. Xuất nhập khẩu là việc mua bán hàng hoá với nước ngoài nhằm phát triển sản xuất kinh doanh đời sống. Song mua bán ở đây có những nét riêng phức tạp hơn trong nước như giao dịch với người có quốc tịch khác nhau, thị trường rộng lớn khó kiểm soát, mua bán qua trung gian chiếm tỷ trọng lớn, đồng tiền thanh toán bằng ngoại tệ mạnh, hàng hoá vận chuyển qua biên giới cửa khẩu, cửa khẩu các quốc gia khác nhau phải tuân theo các tập quán quốc tế cũng như địa phương. Không phải bất cứ một quốc gia nào cũng thực hiện mở cửa thị trường để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu. Việc thực hiện tự do hoá thương mại là nhằm mở rộng quy mô xuất khẩu của mỗi nước cũng như đạt tới điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động nhập khẩu. Kết quả của tự do hoá thương mại là tạo điều kiện mở cửa thị trường nội địa để hàng hoá, công nghệ nước ngoài cũng như những hoạt động dịch vụ quốc tế được xâm nhập dễ dàng vào thị 2 Luận văn tốt nghiệp trường nội địa đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ ra nước ngoài. Điều đó có nghĩa là cần phải đạt tới một sự hài hoà giữa tăng cường xuất khẩu với nới lỏng nhập khẩu. Song một số nước lại thực hiện bảo hộ mậu dịch là bảo hộ nền công nghiệp non trẻ đồng thời việc đánh thuế nặng vào các mặt hàng nhập khẩu tạo nên một nguồn tài chính công cộng và phân phối lại thu nhập. Mặt khác sẽ khắc phục được tình trạng thất nghiệp do sù thay thế hàng hoá nhập khẩu. Đối với người tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trước khi bước vào nghiên cứu, thực hiện các khâu nghiệp vụ phải nắm bắt được các thông tin về nhu cầu hàng hoá thị hiếu, tập quán tiêu dùng, khả năng mở rộng sản xuất, tiêu dùng trong nước, xu hướng biến động của nó. Những điều đó trở thành nếp thường xuyên trong tư duy mỗi nhà kinh doanh xuất nhập khẩu để nắm bắt được . Mặc dù xuất nhập khẩu đem lại nhiều thuận lợi song vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế: + Cạnh tranh dẫn đến tình trạng tranh mua, tranh bán hàng xuất nhập khẩu. Nếu không có sự kiểm soát của Nhà nước một cách chặt chẽ kịp thời sẽ gây các thiệt hại khi buôn bán với nước ngoài. Các hoạt động xấu về kinh tế xã hội nh buôn lậu, trèn thuế, Ðp cấp, Ðp giá dễ phát triển. + Cạnh tranh sẽ dẫn đến thôn tính lẫn nhau giữa các chủ thể kinh tế bằng các biện pháp không lành mạnh như phá hoại cản trở công việc của nhau… việc quản lý không chỉ đơn thuần tính toán về hiệu quả kinh tế mà còn phải chú trọng tới văn hoá và đạo đức xã hội. 2.Vai trò của xuất nhập khẩu Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu góp phần nâng cao hiệu quả của nền kinh tế quốc dân, do việc mở rộng và trao đổi mà khai thác triệt để lợi thế của nền kinh tế trong nước trên cơ sở phân công lao động quốc tế, nâng cao năng suất lao động và hạ giá thành. Nh vậy xuất khẩu và nhập khẩu đều có vai trò quan trọng, nó được thể hiện nh sau: 3 Luận văn tốt nghiệp 2.1 Đối với nhập khẩu Không thể nói rằng nền sản xuất của đất nước chúng tôi đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong nước mà nó còn phụ thộc rất nhiều vào các yếu tố khác nh nhân lực, tài nguyên, vốn. Nếu xét theo lý thuyết thương mại thì có thể thấy rằng các quốc gia đều có lợi khi tham gia vào hoạt động thương mại quốc tế, việc nhập khẩu sẽ bù đắp một cách hiệu quả các nhu cầu mà trong nước chưa hoặc không có khả năng đáp ứng được. Xuất phát từ nguyên do đó có thể hiểu rằng nhập khẩu là hoạt động mua hàng hoá của các doanh nghiệp trong nước từ nước ngoài nhằm mục tiêu thoả mãn nhu cầu tiêu dùng cũng như xản suất trong nước đồng thời có mối quan hệ chặt chẽ với xuất khẩu. Nhập khẩu là một hoạt động quan trọng của Thương mại quốc tế, nhập khẩu tác động một cách trực tiếp và quyết định đến sản xuất và đời sống.Nhập khẩu là để tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật công nghệ tiên tiến, hiện đại cho sản xuất và các hàng hoá cho tiêu dùng mà sản xuất trong nước không sản xuất được, hoặc sản xuất không đáp ứng nhu cầu. Nhập khẩu còn để thay thế, nghĩa là nhập khẩu những thứ mà sản xuất trong nước sẽ không có lợi bằng xuất khẩu, làm được như vậy sẽ tác động tích cực đến sù phát triển cân đối và khai thác tiềm năng, thế mạnh của nền kinh tế quốc dân về sức lao động, vốn, cơ sở vật chất, tài nguyên và khoa học kĩ thuật. Chính vì vậy mà nhập khẩu có vai trò nh sau: ∗ Nhập khẩu thóc đẩy nhanh quá trình sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. ∗ Bổ xung kịp thời những mặt mất cân đối của nền kinh tế, đảm bảo một sự phát triển cân đối ổn định, khai thác đến mức tối đa tiềm năng và khả năng của nền kinh tế vào vòng quay kinh tế. ∗ Nhập khẩu đảm bảo đầu vào cho sản xuất tạo việc làm ổn định cho người lao động góp phần cải thiện và nâng cao mức sống của nhân dân. 4 Luận văn tốt nghiệp ∗ Nhập khẩu có vai trò tích cực thúc đẩy xuất khẩu góp phần nâng cao chất lượng sản xuất hàng xuất khẩu, tạo môi trường thuận lợi cho xuất khẩu hàng hoá ra thị trường quốc tế đặc biệt là nước nhập khẩu. Có thể thấy rằng vai trò của nhập khẩu là hết sức quan trọng đặc biệt là đối với các nước đang phát triển (trong đó có Việt Nam) trong việc cải thiện đời sống kinh tế, thay đổi một số lĩnh vực, nhờ có nhập khẩu mà tiếp thu được những kinh nghiệm quản lý, công nghệ hiện đại…thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, nhập khẩu phải vừa đảm bảo phù hợp với lợi Ých của xã hội vừa tạo ra lợi nhuận các doanh nghiệp, chung và riêng phải hoà với nhau.Để đạt được điều đó thì nhập khẩu phải đạt được yêu cầu sau: + Tiết kiệm và hiệu quả cao trong việc sử dụng vốn nhập khẩu trong: điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường việc kinh doanh mua bán giữa các nước đều tính theo thời giá quốc tế và thanh toán với nhau bằng ngoại tệ tự do. Do vậy, tất cả các hợp đồng nhập khẩu phải dùa trên vấn đề lợi Ých và hiệu quả là vấn đề rất cơ bản của quốc gia, còng nh mỗi doanh nghiệp đòi hỏi các cơ quan quản lý còng nh mỗi doanh nghiệp phải : - Xác định mặt hàng nhập khẩu phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, khoa học kĩ thuật của đất nước và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân . - Giành ngoại tệ cho nhập khẩu vật tư để phụ sản xuất trong nước xét thấy có lợi hơn nhập khẩu . - Nghiên cứu thị trường để nhập khẩu được hàng hoá thích hợp, với giá cả có lợi phục vụ cho sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân. + Nhập khẩu thiết bị kĩ thuật tiên tiến hiện đại : Việc nhập khẩu thiết bị máy móc và nhận chuyển giao công nghệ, kể cả thiết bị theo con đường đầu tư hay viện trợ đều phải nắm vững phương trâm đón đầu đi thẳng vào tiếp thu công nghệ hiện đại. Nhập phải chọn lọc, tránh nhập những công nghệ lạc hậu các nước đang tìm cách thải ra. Nhất thiết không vì mục tiêu “tiết kiệm” mà nhập các thiết bị cũ, chưa dùng được bao lâu, chưa 5 Luận văn tốt nghiệp đủ để sinh lợi đã phải thay thế.Kinh nghiệm của hầu hết các nước đang phát triển là đừng biến nước mình thành “bãi rác” của các nước tiên tiến. + Bảo vệ và thúc đẩy sản xuất trong nước, tăng nhanh xuất khẩu. Nền sản xuất hiện đại của nhiều nước trên thế giới đầy ắp những kho tồn trữ hàng hoá dư thừa và những nguyên nhiên vật liệu. Trong hoàn cảnh đó, việc nhập khẩu dễ hơn là tự sản xuất trong nước. Trong điều kiện ngành công nghiệp còn non kém của Việt Nam, giá hàng nhập khẩu thường rẻ hơn, phẩm chất tốt hơn. Nhưng nếu chỉ nhập khẩu không chú ý tới sản xuất sẽ “bóp chết” sản xuất trong nước. Vì vậy, cần tính toán và tranh thủ các lợi thế của nước ta trong từng thời kì để bảo hộ và mở mang sản xuất trong nước vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa vừa tạo ra được nguồn hàng xuất khẩu mở rộng thị trường ngoài nước. 2.2 Đối với xuất khẩu Xuất khẩu có thể hiểu trên nhiều góc độ khác nhau nhưng xét theo bản chất của nó thì xuất khẩu chính là một hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp thương mại trong đó khách hàng của doanh nghiệp có thể là một cá nhân, một tổ chức nước ngoài hoặc một quốc gia khác vì sự đa dạng và tính trừu tượng của các loại hàng hoá và dịch vụ, cũng như địa điểm của các tổ chức cá nhân nước ngoài trong một chõng mực nào đó để xác định một thương vụ xuất khẩu người ta thường gặp phải một số khó khăn nhất định. Vì vậy theo một cách chung nhất thì khi nào có một lượng tiền nào đó được dịch chuyển qua một biên giới quốc gia đó thì khi đó người ta cho rằng một thương vụ xuất khẩu đã được thực hiện. Nh vậy, xuất khẩu là hoạt động trao đổi hàng hoá và dịch vụ cho nước ngoài dưới hình thức mua bán thông qua quan hệ tiền tệ (quan hệ thị trường) nhằm mục đích lợi nhuận. Xuất khẩu có vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế của từng quốc gia còng nh trên toàn thế giới. Xuất khẩu là một trong những nhân tố quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế quốc gia. 6 Luận văn tốt nghiệp Xuất khẩu là một cơ sở của nhập khẩu và là hoạt động kinh doanh để đem lại lợi nhuận lớn, là phương tiện thúc đẩy kinh tế. Mở rộng xuất khẩu để tăng thu ngoại tệ, tạo điều kiện cho nhập khẩu và phát triển cơ sở hạ tầng. Nhà nước ta luôn coi trọng và thúc đẩy các ngành kinh tế hướng theo xuất khẩu, khuyến khích các thành phần kinh tế mở rộng xuất khẩu để giải quyết công ăn việc làm và tăng thu ngoại tệ. Nh vậy xuất khẩu có vai trò hết sức to lớn thể hiện qua việc: • Đối với nền kinh tế quốc dân ∗ Xuất khẩu tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu. Trong Thương mại quốc tế xuất khẩu không chỉ để thu ngoại tệ về mà còn với mục đích đảm bảo cho nhu cầu nhập khẩu hàng hoá dịch vụ khác nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng, tăng trưởng nền kinh tế và tiến tới xuất siêu tích luỹ ngoại tệ. Xuất khẩu và nhập khẩu trong thương mại quốc tế vừa là điều kiện vừa là tiền đề của nhau, xuất khẩu để nhập khẩu, nhập khẩu để phát triển xuất khẩu. Đặc biệt ở các nước kém phát triển một trong những vật cản chính đối với sự phát triển kinh tế là thiếu tiềm lực về vốn. Vì vậy nguồn vốn huy động từ nước ngoài được coi là nguồn vốn chủ yếu cho quá trình phát triển. Nhưng mọi cơ hội đầu tư và vay nợ từ nước ngoài và các tổ chức quốc tế chỉ tăng lên khi các chủ đầu tư và người cho vay thấy được khả năng xuất khẩu của nước đó vì đây là nguồn chính đảm bảo cho đất nước có thể trả nợ được. Công nghiệp hoá đất nước đòi hỏi phải có số vốn rất lớn để nhập khẩu máy móc, thiết bị, kỹ thuật, vật tư và công nghệ tiên tiến. Nguồn vốn để nhập khẩu có thể được hình thành từ các nguồn như: .Liên doanh đầu tư với nước ngoài .Vay nợ, viện trợ, tài trợ. .Thu từ hoạt động du lịch, dịch vụ .Xuất khẩu sức lao động 7 Luận văn tốt nghiệp Trong các nguồn vốn nh đầu tư nước ngoài, vay nợ và viện trợ…cũng phải trả bằng cách này hay cách khác. Để nhập khẩu, nguồn vốn quan trọng nhất là từ xuất khẩu. Xuất khẩu quyết định qui mô và tốc độ tăng của nhập khẩu. ∗ Xuất khẩu góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang nền kinh tế hướng ngoại. + Xuất khẩu tạo điều kiện cho các ngành liên quan có cơ hội phát triển thuận lợi + Xuất khẩu tạo ra khả năng mở rộng thị trường tiêu thụ, cung cấp đầu vào cho sản xuất, khai thác tối đa sản xuất trong nước + Xuất khẩu tạo ra những tiền đề kinh tế kỹ thuật nhằm đổi mới thường xuyên năng lực sản xuất trong nước. Nói cách khác, xuất khẩu là cơ sở tạo thêm vốn và kỹ thuật, công nghệ tiên tiến thế giới từ bên ngoài + Thông qua xuất khẩu, hàng hoá sẽ tham gia vào cuộc cạnh tranh trên thị trường thế giới về giá cả, chất lượng. Cuộc cạnh tranh này đòi hỏi phải tổ chức lại sản xuất cho phù hợp với nhu cầu thị trường. + Xuất khẩu còn đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn đổi mới và hoàn thiện công tác quản lý sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành. - Xuất khẩu tạo thêm công ăn việc làm và cải thiện đời sống nhân dân. Trước hết, sản xuất hàng xuất khẩu thu hót hàng triệu lao động, tạo ra nguồn vốn để nhập khẩu vật phẩm tiêu dùng thiết yếu phục vụ đời sống của nhân dân. ∗ Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hệ kinh tế đối ngoại của đất nước. ∗ Xuất khẩu nâng cao uy tín trên thị trường thế giới, xuất khẩu và các quan hệ kinh tế đối ngoại có sự tác động qua lại phụ thuộc lẫn nhau. Xuất khẩu và các quan hệ kinh tế đối ngoại làm cho nền kinh tế gắn chặt với phân công lao động quốc tế. Thông thường hoạt động xuất khẩu ra đời sớm hơn các hoạt động kinh tế đối ngoại khác nên nó thúc đẩy các quan hệ này phát triển. 8 Luận văn tốt nghiệp Chẳng hạn, xuất khẩu và sản xuất hàng xuất khẩu thúc đẩy quan hệ tín dụng, đầu tư, vận tải quốc tế… ∗ Hoạt động xuất khẩu phát huy được các lợi thế của đất nước: Để xuất khẩu được các doanh nghiệp xuất khẩu phải lùa chọn được các ngành nghề, mặt hàng có tổng chi phí nhỏ hơn giá trị trung bình trên thị trường thế giới. Họ phải dùa vào những ngành hàng, những mặt hàng khai thác được lợi thế so sánh của đất nước cả về tương đối lẫn tuyệt đối. Hoạt động xuất khẩu thúc đẩy khai thác có hiệu quả hơn vì khi xuất khẩu các doanh nghiệp xuất khẩu có ngoại tệ để nhập máy móc thiết bị tiên tiến đưa năng suất lao động lên cao. Tóm lại, đẩy mạnh xuất khẩu được coi là vấn đề có ý nghĩa chiến lược để phát triển kinh tế, thực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. • Đối với doanh nghiệp - Thông qua hoạt động xuất khẩu, các doanh nghiệp trong nước có điều kiện tham gia vào cuộc cạnh tranh trên thị trường thế giới. Những yếu tố này đòi hỏi các doanh nghiệp phải hình thành một cơ cấu sản xuất cho phù hợp với thị trường. - Hoạt động xuất khẩu giúp cho doanh nghiệp xuất khẩu có thể tồn tại và phát triển, là vấn đề sống còn của mỗi doanh nghiệp xuất nhập khẩu.Mở rộng thị trường, đẩy mạnh số lượng tiêu thụ trên thị trường quốc tế làm tăng tốc độ quay vòng vốn thu về một lượng giá trị thặng dư lớn hơn cho doanh nghiệp. Ngoài ra còn mở rộng quan hệ kinh doanh với các bạn hàng cả trong và ngoài nước trên cơ sở hai bên cùng có lợi, chia sẻ được rủi ro mất mát trong kinh doanh, tăng cường uy tín của Công ty. - Xuất khẩu còn là nhân tố tích cực nhất đối với doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện chất lượng sản phẩm và đề ra các giải pháp nhằm củng cố nâng cao hiệu quả trong kinh doanh đồng thời có vốn để tiếp tục đầu tư và sản xuất không chỉ về chiều rộng mà cả về chiều sâu. II. CÁC HÌNH THỨC XUẤT NHẬP KHẨU CHỦ YẾU 9 Luận văn tốt nghiệp Trong quá trình hình thành phát triển chung của thế giới thì hoạt động xuất nhập khẩu có rất nhiều hình thức phong phú khác nhau mang lại hiệu quả cao nhất. Song chóng ta chỉ xét vài hình thức đã được áp dụng phổ biến trong các doanh nghiệp hiện nay như sau: 1. Các hình thức xuất khẩu Đối với hoạt động xuất khẩu có các hình thức xuất khẩu sau: 1.1 Tái xuất khẩu Mỗi nước có định nghĩa riêng về tái xuất. Những nước Tây âu và Mỹ la tinh quan niệm tái xuất là là xuất khẩu những hàng ngoại quốc, chưa qua chế biến ở nước mình. Anh, Mỹ và mọt số nước khác lại coi đó là việc xuất khẩu những hàng ngoại quốc chưa qua chế biến ở trong nước dù hàng đó đã qua lưu thông nội địa. Nh vậy các nước đều thống nhất quan niệm tái xuất là lại xuất khẩu ra nước ngoài những hàng trước đây đã nhập khẩu, chưa qua chế bioến ở nước tái xuất. Nh vậy ở đây có cả hành động mua và hành động bán nên mức rủi ro có thể lớn và lợi nhuận có thể cao. Tá có hai hình thức tái xuất khẩu sau: + Tái xuất theo đúng nghĩa của nó: Trong đó hàng hoá đi từ nước xuất khẩu đến nước tái xuất rồi lại được xuất khẩu từ nước tái xuất sang nước nhập khẩu. Nước tái xuất trả tiền nước nhập khẩu và thu tiền nước nhập khẩu. + Chuyển khẩu:Trong đó hàng hoá đi thẳng từ nước xuất khẩu sang nước nhập khẩu. Nước tái xuất trả tiền cho nướcc xuất khẩu và thu tiền của nước nhập khẩu. 1.2 Xuất khẩu trực tiếp Hầu hết các nhà sản xuất chỉ sử dụng các trung gian phân phối trong những điều kiện cần thiết. Khi đã phát triển đủ mạnh để tiến tới thành lập tổ chức bán hàng riêng của mình để có thể kiểm soát trực tiếp thị trường thì họ thích sử dụng hình thức xuất khẩu trực tiếp hơn. Trong hình thức này nhà sản 10 [...]... nghip v cao Cụng ty to iu kiờn cho cỏn b nhõn viờn c nõng cao trỡnh chuyờn mụn phự hp vi cụng vic v phỏt trin lõu di B mỏy lm vic ca cụng ty khỏ gn nh Cụng ty t chc b mỏy theo ch mt th trng, ng u l giỏm c Cụng ty cú chc nng iu hnh Lun vn tt nghip 34 hot ng ca Cụng ty v chu trỏch nhim ton din v hot ng kinh doanh, qun lý lao ng trc Tng Cụng ty v tp th cỏn b cụng nhõn viờn chc ca Cụng ty MIMEXCO Giỏm c... Tng giỏm c Tng Cụng ty khoỏng sn quý him Vit Nam v vic i tờn Cụng ty xut nhp khu khoỏng sn quý him thnh Cụng ty xut nhp khu khoỏng sn Tờn giao dch quc t : MIMEXCO Tri qua mt thi gian ngn, hot ng kinh doanh xut nhp khu ca Cụng ty ó phỏt trin mnh, ngnh ngh kinh doanh ó c m rng, uy tớn trờn th 2 C ch hot ng v qun lý 2.1 Mụ hỡnh b mỏy Cụng ty hot ng kinh doanh cú hiu qu cao thỡ Cụng ty cn cú mt c ch qun... mẽ, các công ty doanh nghiệp dều nâng cao khả năng cạnh tranh để tồn tại trên thị trờng, đồng thời có khả năng thâm nhập vào các thị trờng mới Để tồn tại thì đòi hỏi doanh nghiệp phải mở rộng thị trờng để tạo chỗ đứng vững chắc trtên thơng trờng từ đó mới phát triển đợc khả năng kinh doanh của mình * M rng th trng giỳp doanh nghip khng nh v trớ ca mỡnh trờn th trng quc t bit c doanh nghip ú kinh doanh... viờn trong cụng ty ó phn u lm vic tt v kt qu kinh doanh cú lói, biu hin l doanh thu mi nm c tng lờn Thc hin Ngh nh s 15 - CP ngy 2/3/1993 ca Chớnh Ph v Ngh nh số 388 - HBT ngy 20/11/1991 ca Hi ng b trng, B trng B Cụng nghip nng ra quyt nh s 384 Q/TCNST ngy 29/6/1993 v vic thnh lp li cụng ty thnh: Cụng Ty Xut Nhp Khu Khoỏng Sn Quý Him Tờn giao dch quc t: MIMEXCO Lun vn tt nghip 33 Cụng ty xut nhp khu... cỏch linh hot v hiu qu hn Nhn thy c vn ny Cụng ty MIMEXCO ó nhn nh ra phng hng k hoch cho vic m rng th trng ca mỡnh nhm tng mc doanh thu, li nhun, gim ri ro iu ny s th hin rừ thc trng v vic m rng th trng xut nhp khu ca mỡnh nh sau Lun vn tt nghip 32 CHUNg II Thc trng v th trng XUT NHP KHU ca Cụng ty xut nhp khu khoỏng sn VIT Nam I KHI QUT V CễNG TY MIMEXCO 1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin Vo nhng... vỡ th s lm tng mi quan h lm n lõu di, mi chi phớ gim v trỏnh c mc ri ro Đây là hoạt động có lợi nhuận cao, dới cùng một hoạt động có thể tiến hành cả hai hoạt động xuất và nhập song song, bạn hàng bán chính là bạn hàng mua vì thế sẽ làm tăng mối quan hệ làm ăn lâu dài, mọi chi phí giảm và tránh đợc mức rủi ro 2.5 Nhp khu tỏi xut L hot ng nhp khu vo trong nc nhng khụng phi tiờu th trong nc m l xut... Tng Cụng ty cng nh cỏc c quan ban ngnh khỏc Phũng k toỏn ti chớnh cú th núi l mt cỏnh tay c vn quan trng cho ban giỏm c Cụng ty trong lnh vc hot ng ti chớnh k toỏn v lựa chn phng hng kinh doanh Nh vy, cỏc phũng ban chc nng trong Cụng ty cú mi quan h ht sc cht ch vi nhau v cng phi hp thc hin cỏc hot ng kinh doanh khỏ nhp nhng n ý, m bo hon thnh tt nhim vụ chung ca Cụng ty, mc tiờu ca Cụng ty 2.2 Chc... xó hi ca ng v Nh nc Trong hot ng Cụng ty phi tuõn th cỏc chớnh sỏch, ch , cỏc quy nh ca phỏp lut Vit Nam v cỏc quy nh cú liờn quan n lut phỏp quc t Cn c vo c im kinh doanh xut nhp khu, cn c vo nhim v v xu hng phỏt trin lõu di ca Cụng ty m c cu b mỏy ca cụng ty hin ti bao gm: Phũng kinh doanh Phũng k toỏn ti chớnh Phũng t chc hnh chớnh Mễ HèNH B MY T CHC CA CễNG TY Giám Đốc Phó giám đốc Phòng tổ chức... ca Cụng ty, m bo thun li cho cỏn b cụng nhõn viờn thc hin tt cụng vic ca mỡnh Tuyn lựa c cỏn b cú trỡnh chuyờn mụn cao nng lc hp lý ng thi phi lm sao nõng cao chuyờn mụn nghip v, vn ngoi ng, nghip v ngoi thng cho tng cỏn b trong Cụng ty t ú bỏm sỏt th trng, thu hút vn cho nh sn xut y mnh hot ng kinh doanh xut nhp khu ca Cụng ty ngy mt phỏt trin em li hiu qu, biu hin l doanh thu ca Cụng ty ngy mt... mnh m, cỏc cụng ty doanh nghip du nõng cao kh nng cnh tranh tn ti trờn th trng, ng thi cú kh nng thõm nhp vo cỏc th trng mi tn ti thỡ ũi hi doanh nghip phi m rng th trng to ch ng vng chc trtờn thng trng t ú mi phỏt trin c kh nng kinh doanh ca mỡnh Xu hớng toàn cầu hoá, khu vực hoá ngày càng diĩn ra mạnh mẽ, các công ty doanh nghiệp dều nâng cao khả năng cạnh tranh để tồn tại trên thị trờng, đồng . nghiệp Một số giải pháp và kiến nghị chủ yếu nhằm mở rộng thị trường xuất nhập khẩu của công ty mimexco CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU I . Khái niệm và vai trò xuất nhập khẩu 1 nước nhập khẩu và thu tiền nước nhập khẩu. + Chuyển khẩu: Trong đó hàng hoá đi thẳng từ nước xuất khẩu sang nước nhập khẩu. Nước tái xuất trả tiền cho nướcc xuất khẩu và thu tiền của nước nhập khẩu. 1.2. với thị ttrường nước ngoài và mức độ thành công của việc xuất khẩu chủ yếu phụ thuộc vào dịch vụ của công ty quản lý xuất khẩu. * Đại lý xuất khẩu: Hình thức này có một số ưu điểm tiền được thanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp và kiến nghị chủ yếu nhằm mở rộng thị trường xuất nhập khẩu của công ty mimexco, Một số giải pháp và kiến nghị chủ yếu nhằm mở rộng thị trường xuất nhập khẩu của công ty mimexco,

Từ khóa liên quan