0

Phương pháp hạch toán thu nhập

45 942 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2012, 15:05

Phương pháp hạch toán thu nhập Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Lời nói đầuNếu phải đánh giá xem một ngời có hoạt động kinh tế tốt không? có thể trớc tiên ngời ta sẽ nhìn vào thu nhập của anh ta. Một ngời có thu nhập cao dễ dàng mua đợc những hàng hoá thiết yếu và sang trọng. Không có gì đáng ngạc nhiên khi những ng-ời có thu nhập cao đợc hởng thụ mức sống cac - nhà ở sang trọng hơn, chăm sóc sức khoẻ tốt hơn, có những chiếc xe hơi sành điệu hơn và nhiều kỳ nghỉ sang trọng hơnTơng tự cũng áp dụng cho các doanh nghiệp. Khi đánh giá xem doanh nghiệp dó có hoạt động sản xuất kinh doanh tốt không, dĩ nhiên ngời ta thờng nhìn vào thu nhập mà doanh nghiệp đạt đợc trong kỳ tài chính. Thu nhập doanh nghiệp là chỉ tiêu chất lợng tổng hợp biểu hiện kết quả cuối cùng của một quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nó phản ánh đầy đủ các mặt số lợng và chất lợng hoạt động của doanh nghiệp, phản ánh kết quả sử dụng các yếu tố cơ bản của sản xuất nh: lao động, vật t, tài sản cố địnhđồng thời nó còn là một đòn bẩy kinh doanh quan trọng có tác động khuyến khích ngời lao động và các đơn vị ra sức phát triển sản xuất.Thu nhập doanh nghiệp hay lợi nhuận doanh nghiệp là chỉ tiêu phản ánh đầy đủ nhất, chính xác nhất về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu một doanh nghiệp hoạt động tốt, sử dụng các nguồn lực có hiệu quả sẽ cho lợi nhuận cao, nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đợc mở rộng, thu nhập của ngời lao động tăng lên, và góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Trong nền kinh tế thi trờng hiện nay, thu nhập doanh nghiệp không chỉ có ý nghĩa rất quan trọng đối với doanh nghiệp mà nó còn là vấn đề quan tâm của nhiều ngời: của nhà nớc, của các nhà đầu t, của ngời lao độngthì kế toán thu nhập doanh nghiệp lại đóng vai trò quan trọng trong việc phản ánh nó lên các sổ sách, chứng từ của doanh nghiệp. Cùng với sự hình thành & phát triển của các hoạt động sản xuất kinh doanh từ trớc tới nay hệ thống kế toán nói chung và kế toán thu nhập nói riêng luôn đợc sửa đổi bổ sung thông qua các luật, chuẩn mực và thông tMục tiêu là hoàn thiện hệ thống kế toán để kế toán có thể thực hiện đợc đầy đủ các chức năng vốn có của nó. Tuy nhiên, hiên nay Việt Nam đang trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trờng, kế toán Việt Nam đang trong tiến trình đổi mới và hội nhập Quốc tế, điều đó cho thâý phải đa ra một phơng 1Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368pháp hoạch toán thu nhập hoàn thiện và có hiệu quả là điều rất cần thiết.Chính vì vậy em đã lựa chọn đề tài này. Em mong rằng trong quá trình thực hiện và hoàn thành đề tài sẽ giúp cho mình có đợc kiến thức sâu rộng và hoàn thiện hơn về vấn đề này.Em xin chân thành cảm ơn thầy Phạm Quang đã tận tình hớng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành đề án này. 2Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nội dung I. Bản chất thu nhập doanh nghiệp và nguyên tắc hạch toán 1.1. Thu nhập của các chủ thể.* Thu nhập cá nhân. Thu nhập cá nhân là thu nhập mà các gia đình nhận đợc trớc khi nộp thuế thu nhập cá nhân Thu nhập cá nhân có thể đợc hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, và đối với mỗi cá nhân khác nhau thì cũng có mức thu nhập khác nhau- ngời có thu nhập cao ngời có thu nhập thấp. Trong chính sách về thuế của nớc ta hiện nay có đánh thuế những cá nhân có thu nhập cao. Thuế thu nhập cá nhân ra đời đã lâu trong lịch sử thuế khoá và đợc coi là thứ thuế công bằng nhất trong phân phối thu nhập của xã hội. Đến nay, thuế thu nhập cá nhân đã trở thành một loại thuế cơ bản, giữ vai trò trách nhiêm trung tâm trong cơ chế thuế của các nớc phất triển. ở nớc ta, từ năm 1991 Nhà nớc đã ban hành pháp lệnh thuế thu nhập đối với ngời có thu nhập (gọi tắt là thuế thu nhập). Qua hơn 12 năm thực hiện, tình hình thu nộp thuế thu nhập ngày càng đi vào nề nếp, Nhà nớc đã điều chỉnh khởi điểm chịu thuế 3 lần, nhng số thuế thu nhập ngày càng tăng, điều đó chứng tỏ mức thu nhập bình quân trong xã hội đợc nâng cao. Một trong những biện pháp có hiệu quả của thuế thu nhập cá nhân là ph-ơng pháp khấu trừ thuế, tức là cá nhân có thu nhập không trực tiếp nộp mà tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ thu nhập trớc khi chi trả cho cá nhân.Thu nhập cá nhân chịu thuế gồm thu nhập thờng xuyên và thu nhập không thờng xuyên:- Thu nhập thờng xuyên là thu nhập từ tiền lơng, tiền công, và các khoản phụ cấp, tiền thởng. Các khoản thu nhập ngoài tiền lơng, tiền công do tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ và không thuộc diện chịu thuế lợi tức nh: dịch vụ t vấn theo hợp đồng dài hạn, dạy học, dạy nghề, luyện thi, biểu diễn văn hoá nghệ thuật. 3Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368- Thu nhập không thờng xuyên là thu nhập dới hình thức quà biếu bằng hiện vật từ nớc ngoài chuyển về, thu nhập về trúng thởng xổ số, thu nhập về tiền bản quyền các tác phẩm văn học nghệ thuật, thu nhập từ dịch vụ môi giới, thởng khuyến mại, thu nhập từ các hoạt động hội thảo khoa học.Thực tế trong thời gian qua tuy chế độ đề cập mọi khoản thu nhập phải chịu thuế nhng vẫn còn một số khoản cha triển khai thu triệt để dẫn đến không công bằng trong xã hội. D luận xã hội đã đòi hỏi phải có biện pháp tích cực để triển khai thu các khoản thu nhập cao của các phóng viên, biên tập viên, luật s, kiến trúc s, ca sỹ, giáo viên, giảng viên, các cá nhân tham gia nghiên cứu khoa học, hội thảo .Đối với các lợi ích đợc hởng nh: tiền học phí đào tạo nhân viên trả cho nơi đào tạo, chi phí về phép của nhân viên về thăm gia đình, học phí cho con nhân viên nớc ngoài mà cá nhân không trực tiếp nhận bằng tiền thì không thuộc đối tợng chịu thuế thu nhập cá nhân.* Thu nhâp quốc dânThu nhập quốc dân là tổng thu nhập mà công dân một nớc tạo ra trong quá trình sản xuất hàng hoá; là phần còn lại của tổng sản phẩm quốc dân ròng(NNP) sau khi trừ đi phần thuế gián thu* Thu nhập doanh nghiệpThu nhập doanh nghiệp là chỉ tiêu tài chính phản ánh kết quả cuối cùng của một quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời gian nhấp định (tháng, quý, năm) & còn đợc gọi là lợi nhuậnThu nhập thực hiện cả năm là kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh, thu nhập từ hoạt động tài chính và thu nhập khác- Thu nhập từ hoạt động kinh doanh: Là khoản chênh lệch giữa doanh thu và giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ trong năm tài chính của doanh nghiệp- Thu nhập từ hoạt động tài chính: Là số thu lớn hơn số chi của hoạt động tài chính, bao gồm: Hoạt động cho thuê tài sản; mua bán chứng khoán; mua bán ngoại tệ; lãi tiền gửi ngân hàng thuộc vốn kinh doanh; lãi cho vay vốn; lợi tức cổ phần và 4Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368lợi nhuận đợc chia từ phần vốn góp liên doanh hợp doanh; hoàn nhập số dự phòng giảm giá đầu t chứng khoán.- Thu nhập hoạt động khác: Là số thu lớn hơn số chi của các hoạt động khác, bao gồm: Khoản phải trả nhng không trả đợc do phía chủ nợ; khoản nợ khó đòi đã duyệt bỏ nay thu hồi dợc; lợi nhuận từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; khoản thu vật t , tài sản thừa sau khi đã bù trừ hao hụt mất mát; khoản chênh lệch do thanh lý nhợng bán tài sản; lợi nhuận các năm trớc phát hiện năm nay; hoàn nhập số d các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi; tiền trích bảo hành sản phẩm còn thừa khi hết hạn bảo hành.1.2 Nội dung thu nhập doanh nghiệp.1.2.1 Doanh thu. Tổng doanh thu của doanh nghiệp đợc hình thành từ tổng hợp doanh thu từ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu từ hoạt động tài chính, và thu nhập từ các hoạt động khác.a. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụThời điểm xác định doanh thu là thời điểm hàng hoá, dịch vụ đã đợc tiêu thụ, không phân biệt đã thu đợc tiền hay cha.- Bán hàng: Bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra và bán hàng mua vào.- Cung cấp dịch vụ: Thực hiện công việc đã thoả thuận theo hợp đồng trong một kỳ, hoặc nhiều kỳ kế toán, nh cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho thuê TSCĐ theo phơng thức cho thuê hoạt độngDoanh thu để tính thu nhậptoàn bộ số tiền bán hàng, tiền cung ứng dịch vụ bao gồm cả trợ giá, phụ thu, phụ phí thêm ngoàI giá mà cơ sở sản xuất, kinh doanh đợc hởng (nếu có). Doanh thu này bao gồm cả doanh nghiệp bán hàng nội bộ.Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu, tặng, doanh thu đợc xác định theo giá bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tơng tơng trên thị trờng tại thời điểm trao đổi, biếu, tặng.Đối với sản phẩm tự sản xuất dùng cho nội bộ doanh nghiệp, doanh thu là chi phí để sản xuất ra sản phẩm đó. 5Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Đối với gia công hàng hoá, doanh thu tiền thu về gia công bao gồm cả tiền công, nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí khác phục vụ cho việc gia công hàng hoá. Doanh thu đợc xác định khi bên nhận gia công đã viết hoá đơn, đồng thời với việc chuyển trả hàng hoá đã gia công cho bên đa gia công.Trờng hợp bán hàng qua đại lý, doanh thu đợc xác định khi đại lý giao hàng cho ngời mua hoặc khi:+ Bên nhận đại lý chuyển quyền sở hữu cho ngời mua.+ Bên nhận đại lý xuất hoá đơn.Đối với hoạt động cho thuê nhà, thuê tài sản, doanh thu là số tiền thu tong kỳ theo hợp đồng. Trờng hợp bên thuê trả trớc cho nhiều năm thì doanh thu đợc tính phân bổ tơng ứng theo thời gian thuê tong năm trả trớc.Trong trờng hợp doanh nghiệp có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế phát sinh hoặc tỷ giao dịch bình quân trên thị trờng ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế.Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ (-) đi các khoản giảm trừ doanh thu. Các khoản trừ doanh thu gồm: Chiết khấu thơng mại cho khách hàng đợc hởng, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu và thuế GTGT (nếu tính theo phơng pháp trực tiếp).b. Doanh thu hoạt động tài chínhDoanh thu hoạt động tài chính là những khoản doanh thu do hoạt động đầu t tài chính hoặc do kinh doanh về vốn đem lại. Doanh thu từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp bao gồm:- Tiền lãi: Lãi cho vay; lãi tiền gửi; lãi bán hàng trả chem., trả góp; lãi đầu t trái phiếu, tín phiếu; chiết khấu thanh toán đợc hởng do mua hàng hoá, dịch vụ; lãi cho thuê tài chính- Thu nhập từ cho thuê tài sản, cho ngời khác sử dụng tài sản (bằn sáng chế, nhãn hiệu thơng mại, bản quyền tác giả, phần mềm vi tính)- Cổ tức lợi nhuận đợc chia 6Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368- Thu nhập về hoạt động đầu t mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn- Thu nhập chuyển nhợng, cho thuê cơ sở hạ tầng- Thu nhập về các hoạt động đầu t khác- Chênh lệch lãi do bán ngoại tệ; khoản lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ- Chênh lệch lãi chuyển nhợng vốn.- c. Thu nhập khácThu nhập khác gồm những khoản thu nhập ngoài hoạt động tao ra doanh thu cha đợc tinh ở trên. Thu nhập khác của doanh nghiệp gồm:- Thu nhập từ chuyển nhợng tài sản, thanh lý tài sản.- Thu các khoản thu khó đòi đã bù đắp bằng khoản dự phòng nay đòi đợc- Thu về tiền phạ vi phạm hợp đồng kinh tế.- Thu các khoản nợ phải trả không xác định đợc chủ nợ.- Các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của những năm trớc bi bỏ sót mới phát hiện râ.- Các khoản thu nhập liên quan đến viêc tiêu thụ hàng hoá, cung cấp dịch vụ không tinh trong doanh thu nh: thởng giải phóng tàu nhanh, tiền thởng phuc vụ trong ngành ăn uống, khách sạn.- Các khoản thu nhập khác nh: thu nhập về tiêu thụ phế liệu, phế phẩm, quà biếu, quà tặng bằn hiện vật, bằng tiền của các tổ chức, cá nhân tặng cho cơ sở kinh doanh- Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xoá sổ.- Thu từ bán vật t, hàng hoá, tài sản dôi thừa, bán cung cụ dụng cụ đã phân bổ hết giá trị, bị h hỏng hoặc không cần sử dụng.- Thu về các khoản thuế phải nộp đợc Nhà nớc giảm (trừ thuế thu nhập doanh nghiệp).- Thu nhập qua biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức cá nhân tặng cho doanh nghiệp.- Các khoản thu nhập của những năm trớc bị bỏ sót hay quên ghi sổ kế toán năm nay mới phát hiện ra 7Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.3681.2.2 Chi phía.Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh* Giá vốn hàn bánGiá vốn háng bán đợc xác định để tính kết quả kinh doanh bao gồm:- Giá thực tế xuất kho (giá vốn) của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ.- Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công vợt trên mức bình thờng và chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ, không đợc tính vào trị giá hàng tồn kho mà phải tính vào giá vốn hàng bán của kỳ kế toán.- Các khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ (-) phần bồi thờng do trách nhiệm cá nhân gây ra.- Chi phí xây dựng, tự chế TSCĐ vợt trên mức bình thờng không đợc tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng, tự chế hoàn thành.- Các khoản chênh lệch giữa số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập năm nay lớn hơn khoản đã lập dự phòng năm trớc.Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ đợc xác định nh sau:Doanh Doanh Chiết khấu Giảm giá Hàng Thuế tiêu thụ thu = thu bán - thơng - hàng - bán bị - đặc biệt, thuếthuần hàng mại bán trả lại xuất khẩu Lợi nhuận gộp từ Doanh thu bán hàng Giá vốn bán hàng và cung = và cung cấp dịch vụ - hàng cấp dịch vụ thuần bán* Chi phí bán hàngLà toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ. Bao gồm: - Chi phí nhân viên bán hàng: Gồm các khoản tiền lơng phải trả cho nhân viên bán hàng, nhân viên đóng gói, bảo quản sản phẩm hàng hoá, vận chuyển hàng hoá đi tiêu thụ và các khoản trích bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn 8Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368- Chi phí vật liệu bao bì phục vụ cho việc đóng gói sản phẩm, bảo quản sản phẩm nhiên liệu để vận chuyển đi tiêu thụ; phụ tùng thay thế dùng cho việc sửa chữa bảo dỡng TSCĐ của bộ phận bán hàng.- Chi phí dụng cụ, đồ dùng phục vụ cho hoạt động bán hàng nh các dụng cụ đo lờng, bán ghế, máy tính cầm tay- Chi phí khấu hao TSCĐ ở bộ phận bảo quản sản phẩm, hàng hoá, bộ phận bán hàng nh: Khấu hao nhà kho, cửa hàng, phơng tiện vận chuyển- Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho hoạt động bán hàng nh: chi phí thuê ngoài, sửa chữa TSCĐ; tiền thuê kho bãi; tiền thuê bốc vác vận chuyển hàng hoá đi tiêu thụ; hoa hang phải trả cho đại lý và các đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu- Chi phí khác bằn tiền đã chi phục vụ cho hoạt động bán hàng gồm: chi phí giớ thiêu sản phẩm hàng hoá; chi phí chào hàng; quảng cáo; chi tiếp khách ở bộ phận bán hàng; chi phí tổ chức hội nghị khách hàng; chi phí bảo hàng sản phẩm*Chi phí quản lý doanh nghiệpLà toàn bộ chi phí có liên quan đến hoạt động quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và quản lý điều hành chung của toàn doanh nghiệp. Bao gồm:- Chi phí nhân viên quản lý doanh ghiệp: Gồm tiên lơng và các khoản phụ cấp, ăn ca phải trả cho ban giám đốc, nhân viên ở các phòng ban, và các khoản trích kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.- Chi phí vật liệu phục vụ cho hoạt động quản lý doanh nghiệp- Chi phí đồ dùng văn phòng phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp- Chi phí khấu hao TSCĐ phục vụ chung cho toàn doanh nghiệp: Nhà, văn phòng làm việc của doanh nghiệp, vật liệu kiến trúc, phơng tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn, thiết bị văn phòng- Thuế, phí, lệ phí: Thuế môn bài, thuế nhà đất, và các khoản phí, lệ phí khác- Chi phí dự phòng gồm: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng phải thu khó đòi- Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho quản lý doanh nghiệp nh: Tiền điện, n-ớc, điện thoại, fax, thuê nhà làm văn phòng, thuê ngoài sữa chữa tài sản cố định phục vụ cho khối văn phòng doanh nghiệp 9Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368- Chi phí khác bằng tiền đã chi ra để phục vụ cho việc điều hành quản lý chung của toàn doanh nghiệp: chi phí tiếp khách, hội nghị, công tác phí, chi phí kiểm toánb. Chi phí tài chínhChi phí tài chính là các khoản chi phí liên quan đến các hoạt động về đầu t tài chính và kinh doanh vốn. các chi phí hoạt động tài chính ở doanh nghiệp bao gồm:- Chi phí liên doanh, liên kết không tính vào giá vốn góp.- Chi phí cho thuê tài sản.- Giá trị gốc của bất động sản khi nhợng bán.- Chi phí mua bná chứng khoán kể cả tổn thất trong đầu t (nếu có).- Lỗ do nhợng bán ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại ngoại tệ cuối kỳ của nợ phải thu, nợ phải trả dài hạn (không bao gồm chênh lệch tỷ giá ngoại tệ thuộc vốn vay để đầu t XDCB khi cha đa công trình vào sử dụng hoặc vốn vay bằng ngoại tệ để góp vốn liên doanh).- Thuế GTGT phải nộp trong trờng hợp áp dụng phơng pháp tính thuế trực tiếp- Chi phí về lãi tiền vay phải trả (không bao gồm lãi tiền vay dài hạn để XDCB khi công trình cha đa vào sử dụng).- Chi phí chiết khấu thanh toán cho ngời mua hàng khi thanh toán tiền trớc hạn.- Dự phòng giảm giá đầu t chứng khoán- Chi phí khác liên quan đến hoạt động đầu t ra ngoài doanh nghiệp Lợi nhuận thuần Lợi nhận gộp Doanh thu Chi Chi Chi phí từ hoạt động = từ bán hàng và + hoạt động - phí tài - phí bán - quản lý kinh doanh cung cấp dịch vụ tài chính chính hàng DNc. Chi phí khácChi phí khác là các khoản chi phí của các hoạt động ngoài hoạt động XSKD tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. Chi phí khác trong doanh nghiệp thờng bao gồm:- Giá trị còn lại của TSCĐ khi nhợng bán và thanh lý.- Chi phí nhợng bán và thanh lý TSCĐ.- Chi phí cho việc thu hồi các khoản nợ đã xoá sổ kế toán.- Các khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế. 10[...]... nhËp (gọi tắt là thu thu nhập) . Qua hơn 12 năm thực hiện, tình hình thu nộp thu thu nhập ngày càng đi vào nề nếp, Nhà nớc đà điều chỉnh khởi điểm chịu thu 3 lần, nhng số thu thu nhập ngày càng tăng, điều đó chứng tỏ mức thu nhập bình quân trong xà hội đợc nâng cao. Một trong những biện pháp có hiệu quả của thu thu nhập cá nhân là ph-ơng pháp khấu trừ thu , tức là cá nhân có thu nhập không trực... Néi dung I. Bản chất thu nhập doanh nghiệp và nguyên tắc hạch toán 1.1. Thu nhập của các chủ thể.* Thu nhập cá nhân. Thu nhập cá nhân là thu nhập mà các gia đình nhận đợc trớc khi nộp thu thu nhập cá nhân Thu nhập cá nhân có thể đợc hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, và đối với mỗi cá nhân khác nhau thì cũng có møc thu nhËp kh¸c nhau- ngêi cã thu nhËp cao ngêi cã thu nhËp thÊp. Trong chÝnh... chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ thu nhập trớc khi chi trả cho cá nhân. Thu nhập cá nhân chịu thu gồm thu nhập thờng xuyên và thu nhập không thờng xuyên:- Thu nhập thờng xuyên là thu nhập từ tiền lơng, tiền công, và các khoản phụ cấp, tiền thởng. Các khoản thu nhập ngoài tiền lơng, tiền công do tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ và không thu c diện chịu thu lợi tức nh: dịch... đánh thu những cá nhân có thu nhập cao. Thu thu nhập cá nhân ra đời đà lâu trong lịch sử thu khoá và đợc coi là thứ thu công bằng nhất trong phân phèi thu nhËp cđa x· héi. §Õn nay, th thu nhập cá nhân đà trở thành một loại thu cơ bản, giữ vai trò trách nhiêm trung tâm trong cơ chế thu của các nớc phất triển. ở nớc ta, từ năm 1991 Nhà nớc đà ban hành pháp lƯnh th thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu. .. từng kì hạch toán. Kì kế toán để xác định lợi nhuận thờng là một tháng, một quý, hoặc một nămII. Chế độ hạch toán thu nhập hiện hành.2.1 Chế độ hạch toán doanh thu 2.1.1 Doanh thu bán hàng2.1.1.1. Tài khoản sử dụng * TK 511 : Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụNguyên tắc hạch toán: 1- Tài khoản 511 "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" chỉ phản ánh doanh thu của khối lợng sản phẩm,... 711 - Thu nhập khác.f. Trờng hợp đợc giảm, hoàn thu GTGT phải nộp:- Nếu số thu GTGT đợc giảm, trừ vào số thu GTGT phải nộp trong kỳ, ghi:Nợ TK 3331 - Thu GTGT phải népCã TK 711 - Thu nhËp kh¸c.- NÕu sè thu GTGT đợc hoàn lại, khi Nhà nớc trả lại bằng tiỊn, ghi:Nỵ TK 111, 112, Cã TK 711 - Thu nhập khác.g. Các khoản thu nhập kinh doanh của những năm trớc bị bỏ sót hay quên ghi sổ kế toán, ... Lợilợi nhuận = thu n từ hoạt + nhuậntrớc thu động kinh doanh khác* Phơng pháp hạch toán Hạch toán xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đợc thực hiện vào cuối kỳ theo trình tự sau:- Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu Nợ TK 511, 512Có TK 512, 531, 532- Kết chuyển doanh thu thuần sang tài khoản xác đinh kết quả:Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng thu nNợ TK 512: Doanh thu nội bộCó TK... 133 - Thu GTGT đợc khấu trừ (Nếu có)Có các TK 111, 112, 141, 331, (Tổng giá thanh toán) .- Phản ánh số thu nhập khác về thanh lý, nhợng bán TSCĐ:+ Đối với doanh nghiệp nộp thu GTGT theo phơng pháp khấu trừ, ghi:Nợ TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán) Có TK 711 - Thu nhËp kh¸c (Sè thu nhËp cha cã thu GTGT)Cã TK 3331 - Thu GTGT ph¶i nép .+ Đối với doanh nghiệp nộp thu GTGT theo phơng pháp. .. biệt doanh thu đà thu tiền hay sẽ thu đợc tiền.2- Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đợc thực hiện theo nguyên tắc sau:- Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thu c đối tợng chịu thu GTGT theo phơng pháp khấu trừ, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là giá bán cha có thu GTGT;- Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ không thu c diện chịu thu GTGT, hoặc chịu thu GTGT... lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368i. Cuèi kú kế toán tính toán, xác định thu GTGT phải nộp tính theo phơng pháp trực tiếp đối với hoạt động tài chính, ghi:Nợ TK 515Có TK 33312.1.3 Thu nhập khác* Tài khoản sử dụng: TK 711 :Thu nhập khác . Tài khoản này có kết cấu nh sauBên Nợ: - Số thu GTGT phải nộp (nếu có) tính theo phơng pháp trực tiếp đối với các khoản thu nhập khác (nếu cã) (ë doanh nghiƯp nép . I. Bản chất thu nhập doanh nghiệp và nguyên tắc hạch toán 1.1. Thu nhập của các chủ thể.* Thu nhập cá nhân. Thu nhập cá nhân là thu nhập mà các gia. ngời có thu nhập cao ngời có thu nhập thấp. Trong chính sách về thu của nớc ta hiện nay có đánh thu những cá nhân có thu nhập cao. Thu thu nhập cá nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp hạch toán thu nhập, Phương pháp hạch toán thu nhập, , Thu nhËp cđa c¸c chđ thĨ., Néi dung thu nhËp doanh nghiÖp., Chế độ hạch toán doanh thu, Chế độ hạch toán chi phí, Muc tiêu thực hiện ý kiến hoàn thiện

Từ khóa liên quan