0

Hạch toán nguyên vật liệu ở công ty sản xuất- xuất nhập khẩu xe đạp xe máy

35 1,031 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2012, 16:17

Hạch toán nguyên vật liệu ở công ty sản xuất- xuất nhập khẩu xe đạp xe máy Lời mở đầuTrong xu thế đổi mới cuả đất nớc,nền kinh tế thị trờng hiện nay đã và đang mở ra nhiều cơ hội cũng nh những thách thức lớn đôí với các doanh nghiệp.để vợt qua sự chọn lọc đào thải khắt khe của thị trờng, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp cần phải hợp lí hóa mọi khâu trong qui trình sản xuất và quản lý sản xuất của mình. Điêù này đòi hỏi việc tổ chức công tác kế toán phải không ngừng đổi mới cho phù hợp ,nhằm đáp ứng đợc nhu cầu quản lý đề ra .Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố,trong đó nguyên vật liệu và việc hạch toán nguyên vật liệu là một yếu tố rất quan trọng vì chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng rất lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Do vậy, việc hạch toán nguyên vật liệu sao cho sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm nguyên vật liệu nhằm giảm chi phí sản xuất và hạ thấp giá thành sản phẩm là vấn đề quan tâm thờng xuyên của các doanh nghiệp .Nhận thức đợc ý nghĩa rất quan trọng của vấn đề này , em đã chọn đề tài: Hạch toán nguyên vật liệu công ty sản xuất- xuất nhập khâủ xe đạp xe máy Hà nội sau khi đã học lớp kế toán trởng do khoa ngân hàng tài chính tổ chức .Công ty sản xuất-xuất nhập khẩu xe đạp xe máy Hà nội là một trong những công ty đang khẳng định vị trí của mình trong xu hớng đổi mới chung của đất nớc.Nội dung của đề tài đợc chia làm 3 phần:- Phần 1: Lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu các doanh nghiệp sản xuất .- Phần 2: Thực tế của việc hạch toán nguyên vật liệu tại công ty sản xuất- xuất nhập khẩu xe đạp xe máy Hà nội.- Phần 3: Một số ý kiến đề xuất về việc hạch toán nguyên vật liệu tại công ty sản xuất-xuất nhập khẩu xe đạp xe máy Hà nội.1Với sự hạn chế về thời gian cũng nh kiến thức, kinh nghiệm, bài thu hoạch này không thể tránh khỏi thiếu sót. kính mong các thầy cô góp ý để đề tài đợc hoàn thiện hơn.2Phần 1Lí luận chung về kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất kinh doanhI.Sự cần thiết của công tác kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất:1.Vai trò của nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh:Nguyên vật liệu là đối tợng lao động, là yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và là cơ sở vật chất để tạo nên sản phẩm mới. Do vậy, việc sxkd sẽ bị ảnh hởng lớn nếu việc cung cấp nguyên vật liệu không đầy đủ và kịp thời. Mặt khác,chất lợng sản phẩm phụ thuộc rất lớn vào chất lợng nguyên vật liệu .Vì nguyên vật liệuvật chất cấu thành nên vật thể của sản phẩm và chi phí nguyên vật liệu chiếm 1 tỉ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sx.VD: trong giá thành sản phẩm công nghiệp cơ khí chi phí NVL chiếm 50-60%, trong công nghiệp chế biến chiếm 80%.Qua đó ta thấy việc tiết kiệm NVL có ý nghĩa rất lớn trong việc hạ giá thành sp .Các dn cần quản lí nguyên vật liệu chặt chẽ mọi khâu: thu mua, bảo quản, dự trữ, và sử dụng nhằm hạ thấp chi phí NVL, giảm giá thành sp.Về mặt giá trị, NVL là tài sản dự trữ, thuộc tài sản lu động. Do đó, việc tăng tốc độ lu chuyển vốn kd không thể tách rời việc dự trữ và sử dụng sản phẩm nguyên vật liệu hợp lí, tiết kiệm.Rõ ràng,nguyên vật liệu có vai trò to lớn trong hoạt động sxkd của doanh nghiệp sản xuất.Trong quản lí NVL phải quản lí chặt các mặt: số lợng,chất lợng, giá cả của NVL cung cấp. Vì vậy,công tác kế toán NVL là điều kiện không thể thiếu nhằm cung cấp kịp thời đồng bộ các vật liệu cần thiết trong sx, hạn chế tối đa sự mất mát lãng phí NVL trong mọi khâu của quá trình sx.2.Nhiệm vụ kế toán NVL trong doanh nghiệp sản xuất Do vai trò quan trọng của NVL trong sxkd, nhà nớc đã có những chính sách chế độ về công tác quản lí vật t mọi khâu và xác định nhiệm vụ của kế toán NVL nh sau: 3-Tổ chức ghi chép, phản ảnh tổng hợp số liêu về việc thu mua, vận chuyển, bảo quản, tình hình xuất nhập tồn kho của vật liệu, tính giá thực tế của vật liệu đã thu mua. Thực hiện đủ các ghi chép ban đầu về vật liệu, mở các sổ kế toán vật liệu để thực hiện hạch toán vật liệu đúng chế độ, đúng phơng pháp quy định nhằm bảo đảm sự thống nhất trong công tác kế toán, tạo điều kiện cho công tác chỉ đạo trong phạm vi toàn dn.-Kiểm tra việc chấp hành chế độ bảo quản dự trữ và sử dụng vật liệu, kiểm tra việc nhập xuất nguyên vật liệu, phát hiện ngăn ngừa và đề xuất biện pháp xử lý các hiện tợng thừa thiếu, ứ đọng, kém phẩm chất của nguyên vật liệu đã tiêu thụ. Tính toán chính xác số lợng giá trị thực tế của nguyên vật liệu đa vào sử dụng và số đã tiêu hao trong quá trình sxkd. Phân bổ chính xác giá trị của nguyên vật liệu đã tiêu hao vào các đối tợng sử dụng.-Kiểm kê nguyên vật liệu, đánh giá vật liệu theo chế độ nhà nớc đã quy định, lập báo cáo về vật t, tiến hành phân tích kinh tế về tình hình thu dự trữ bảo quản và sử dụng vật liệu một cách hợp lí trong hoạt động sxkd, tiết kiệm và hạ thấp chi phí nguyên vật liệu.II.Phân loại và đánh giá vật liệu trong doanh nghiệp sxkd:1.Phân loại vật liệu :Để tiến hành sxkd, các doanh nghiệp phải sử dụng nhiều loại vật liệu với các nội dung kinh tế và chức năng hoạt động khác nhau. Để quản lí tốt vật liệu , đòi hỏi các doanh nghiệp phải nhận biết từng loại vật liệu. Vì vậy, cần phải phân loại vật liệu theo các tiêu thức nhất định để tổ chức tốt công tác quản lí, công tác kế toán vật liệu, đảm bảo sử dụng có hiệu quả vật liệu trong sxkd. Nhìn chung, trong các doanh nghiệp sản xuất, vật liệu đợc chia nh sau:a>Dựa vào nội dung kinh tế và yêu cầu kế toán quản trị, vật liệu gồm:-Nguyên vật liệu chính: là đối tợng lao động chủ yếu cấu thành nên thực thể của sản phẩm nh sắt thép trong các doanh nghiệp chế tạo máy,cơ khí-Vật liệu phụ: là đối tợng lao động nhng không phải là cơ sơ vật chất chủ yếu hình thành nên các sản phẩm mới chỉ có tác dụng phụ trong sản xuất, chế tạo sản phẩm .4-Nhiên liệu: là loại vật liệu khi sử dụng có tác dụng cung cấp nhiệt lợng cho quá trình sxkd.-Phụ tùng thay thế: gồm các loai phụ tùng, chi tiết để thay thế , sửa chữa máy móc thiết bị sản xuất, phơng tiện vận tải.-Thiết bị xây dựng cơ bản: gồm các loại thiết bị, phong tiện đợc sử dụng cho việc xây dựng cơ bản .-Vật liệu khác: là các loại vật liệu loại ra trong quá trình sản xuất , chế tao sản phẩm .b>Dựa vào công dụng của vật liệu và nội dung quy định quản lí vật liệu trên các tàI khoản kế toán , vật liệu trong dn đơc chia thành:-Nguyên vật liệu đợc dùng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm .-Nguyên vật liệu dùng cho các nhu cầu khác nh: quản lí dn,quản lí phân xởng.c>Dựa vào nguàn hình thành, vật liệu bao gồm:-Vật liệu mua ngoài.-Vật liệu tự sản xuất .2. Đánh giá vật liệu2.1.Đánh giá nguyên vật liệu theo giá vốn thực tế a>Đánh giá thực tế nhập kho:Trong dn sản xuất, nguyên vật liệu dợc nhập từ nhiều nguồn khác nhau và giá thực tế của chúng đợc xác định nh sau:+Đối với nguyên vật liệu mua ngoài:Giá vốn thực tế =(GIá trên hoá đơn + Chi phí thu thực tế Khoản giảm giá) Với dn áp dụng VAT theo phơng pháp : Khấu trừ: Giá trị vật t mua ngoài đợc phản ánh theo giá mua cha thuế. VAT đầu vào đựơc theo dõi trên tài khoản thuế đầu vào. Trực tiếp: Giá thực tế nhập kho đợc phản ánh theo giá thanh toán. VAT không đợc khấu trừ.+Đối với vật liệu tự gia công chế biến:Giá vốn thực tế = (Tiền trả cho ngời nhận gia công chế biến + Chi phí vận chuyển bốc dỡ)5+Trờng hợp đơn vị khác góp vốn liên doanh, giá do hội đồng liên doanh đánh giá .+Phế liệu đợc phản ánh theo giá ớc tính.b> Giá thực tế xuất kho:Giá thực tế của nguyên vật liệu xuất kho có thể đợc tính theo 1 trong các cách sau:+Phơng pháp nhập trớc-xuất trớc:Giá thực tế vật liệu xuất dùng.=(Giá thực tế đơn vị vật liệu nhập trong từng lần nhập trớc)X (Số lợng vật liệu xuất dùng trong kỳ thuộc từng lần trớc đó).+Phơng pháp nhập sau xuất trớc:Giá thực tế vật liệu xuất dùng. =(Giá thực tế vật liệu nhập theo lần nhập sau cùng)X(Số lợng vật liệu xuất dùng trong kỳ thuộc từng lần trớc) Hai phơng pháp này hạch toán đúng giá trị lô hàng phù hợp công tác bảo quản vật liệu tại kho nhng gây khó khăn cho việc hạch toán chi tiết.+Tính theo giá thực tế tồn đầu kỳ:Giá thực tế vật liệu = xuất dùng trong kỳ(Đơn giá vật liệu tồn đầu kỳ)X (Số lợng vật liệu xuất trong kỳ).Trong đó:Đơn giá bình quân Giá thực tế vật liệu tồn kho đầu kỳ vật liệu tồn kho = đầu kỳ Số lợng vật liệu tồn đầu kỳ.+Tính theo giá bình quân:Giá thực tế vật liệu xuất kho = (Số lợng xuất) x (Đơn giá bình quân).Giá vật liệu tồn đầu kỳ + Giá vật liệu nhập trong kỳGiá bình quân = 6Số lợng vật liệu tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ. +Tính theo giá thực tế sau mỗi lần nhập: Phơng pháp này đòi hỏi dn phải quản lí vật liệu theo từng lô hàng, căn cứ vào lợng xuất kho và đơn giá nhập thực tế của lô hàng đó để tính ra giá thực tế vật liệu xuất kho.2.2.Đánh giá vật liệu theo giá hạch toán:Giá thực tế vật liệu = xuất khoGiá hạch toán vật liệu xuất dùng trong kỳX (Hệ số giá vật liệu )Giá thực tế vật liệu tồn đầu kỳ và nhập trong kỳHệ số giá vật liệu =Giá hạch toán vật liệu tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ. Phơng pháp này giúp cho việc tính toán đơn giản hơn, giảm khối lợng công tác kế toán hàng ngày, tăng chức năng kiểm tra của kế toán, tạo thuận lợi cho việc tổ chức hach toán nội bộ.III. Phơng pháp chi tiết nguyên vật liệu :1.Chứng từ kế toán :Theo chế độ chứng từ kế toán hiện hành và hoá đơn chứng từ ban hành theo luật thúe GTGT, chứng từ sổ sách kế toán dùng trong công tác hạch toán nhập xuất vật liệu bao gồm:-Phiếu nhập kho (mẫu 01_VT)-Phiếu xuất kho (mẫu 02_VT)-Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ ( mẫu 03_VT)-Biên bản kiểm kê vật t sản phẩm hàng hoá (mẫu 08_VT)-Hoá đơn GTGT theo thông t 100 (thuế GTGT)-Hoá đơn cớc phí vận chuyển (mẫu 03_BH)Ngoài các chứng từ trên, dn có thể sử dụng thêm các chứng từ kế toán hớng dẫn.2.Sổ kế toán chi tiết vật liệu : Tuỳ theo phơng pháp kế toán có chi tiết áp dụng trong các dn, kế toán vật liệu sử dụng các sổ kế toán chi tiết sau:7-Sổ (thẻ ) kho. Sổ (thẻ) kế toán chi tiết vật liệu .-Sổ số d. -Sổ đối chiếu luân chuyểnNgoài ra, dn còn có thể sử dụng các bảng kê nhập xuất, bảng luỹ kế nhập xuất tồn kho vật liệu để việc ghi sổ kế toán chi tiết đợc dơn giản, nhanh chóng kịp thời.3.Các phơng pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu 3.1 Phơng pháp ghi thẻ song song:-Tại kho: Thủ kho sử dụng thẻ kho để ghi chép tình hình nhập xuất tồn kho hàng ngày theo chỉ tiêu số lợng. Thẻ kho đợc mở theo từng kho, từng thứ vật liệu .-Tại phòng kế toán :kế toán vật liệu sử dụng cơ sở chi tiết vật liệu để ghi chép phản ánh tình hình biến động của vật liệu theo chỉ tiêu số lợng và số tiền cho từng loại vật liệu.3.2 phơng pháp sổ đối chiếu luân chuyển-Tại kho: viêc ghi chép của thủ kho cũng thực hiện trên thẻ kho.-Tại phòng kế toán :kế toán mở sổ đối chiếu luân chuyển để ghi tình hình nhập xuất tồn kho của từng loại vật liệu từng kho dùng cho cả năm mỗi tháng chỉ ghi 1 lần vào cuối tháng. Để có số liệu kế toán phải lập bảng kê nhập bảng kê xuất trên cơ sở các chứng từ nhập xuất định kỳ từ kho gửi lên. Sổ đối chiếu luân chuyển cũng đợc theo dõi về cả chỉ tiêu số lợng và chỉ tiêu giá trị.Cuối tháng tiến hành kiểm tra dối chiếu giữa sổ đối chiếu luân chuyển với thẻ kho và số liệu kế toán tổng hợp. Phơng pháp này thích hợp cho các dn không có nhiều nghiệp vụ nhập xuất không bố trí nhân viên kế toán vật liệu do đó không có điều kiện ghi chép tình hình nhập xuất hàng ngày.3.3 Phơng pháp sổ số d-Tại kho: thủ kho cũng thực hiện việc ghi chép trên thẻ kho nhng cuối tháng phải ghi số tồn kho sang sổ số d vào cột số liệu.-Tại phòng kế toán :kế toán mở sổ số d theo từng kho chung cho cả năm đẻ ghi chép tình hình nhập xuất.từ các bảng kê nhập xuất kế toán lập bảng luỹ kế nhập xuất.Sau đó lập bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho của từng nhóm vật liệu theo chỉ tiêu giá trị. Cuối tháng khi nhận đợc sổ số d do thủ kho gửi lên kế toán căn cứ 8vào số tồn cuối thang svà đơn giá hạch toán tính ra giá trị tồn kho để ghi vào cột số tiền trên sổ số d. Việc kiểm tra đợc tiến hành vào cuối tháng căn cứ vào cột sốtiền tồn kho cuối tháng trên sổ số d đoói chiếu với cột tơng ứng trên bảng kê tổng hợp nxt của kế toán tổng hợp.Phơng pháp này thích hợp với các dn có lợng vật liệu nhập xuất nhiều lần trong tháng và sử dụng giá hạch toán để hạch toán vật liệu xây dựng danh điểm vật liệu , trình độ chuyên môn của cán bộ kế toán vững vàng .IV.kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 1.Hạch toán theo phơng pháp kê khai thờng xuyên *Khái niệm:phơng pháp kê khai thờng xuyên là phơng pháp theo dõi và phản ánh tình hình hiện có biến động tăng giảm hang tồn kho nói chung và vật liệu nói riêng một cách thờng xuyên trên các tài khoản phản ánh từng loại.*Tài khoản sử dụng :-TK 152 nguyên vật liệu:dùng để theo dõi phản ánh tình hình hiện có biến động tăng giảm của nguyên vật liệu trong kỳ Bên nợ:phản ánh nghiệp vụ làm tăng giá trị nguyên vật liệu trong kỳ theo giá thực tế . Bên có: phản ánh các nghiệp vụ làm giảm giá trị nguyên vật liệu trong kỳ. Số d bên nợ:phản ánh giá trị nguyên vật liệu tồn kho.-TK 151 hàng mua đi đờng:những loại vật t hàng hoá dn đã mua hoặc chấp nhận mua nhng đến cuối tháng hàng vẫn cha về nhập kho. Bên nợ: phản ánh giá trị hàng đi đờng tăng trong kỳ. Bên có:phản ánh giá trị hàng đi đờng nhập kho hoặc xuất dùng trực tiếp . D nợ: phản ánh giá trị hàng đang đi đờng .-Các TK liên quan:111,112,133,331, Việc hạch toán tổng hợp vật liệu theo phơng pháp kê khai thờng xuyên có thể đợc khái quát theo sơ đồ sau: 9111,112,331 152 621 mua sắm xuất cho sxsp133 (chi tiết cho từng loại)xuất cho các bộ phận 627,641,642411 đợc cấp phát tặng góp vốn liên doanh 128,222 thởng nhận vốn góp liên doanh. 1388412,3381,642,128,222 cho vay bằng nguyên tăng do các nguyên vật liệu giảm do các nguyên 642,1381,334 nhân khác. nhân khác 2.Hạch toán theo phơng pháp kiẻm kê định kỳ:*KháI niệm: phơng pháp kiểm kê định kỳ là phơng pháp chỉ phản ánh giá trị tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ trên cơ sở kiểm kê cuối kỳ, xác định giá trị tồn kho và giá trị xuất dùng trong kỳ.*TK sử dụng :-TK 611 mua hàng dùng đẻ phản ánh tình hình thu mua, tăng giảm vật liệu dụng ctừ đó xác định giá trị xuất dùng.Bên nợ: phản ánh giá trị vật liệu cong cụ tồn đầu kỳ và tăng trong kỳ.Bên có:phản ánh giá trị vật liệu công cụ tồn cuôI kỳ và xuất dùng trong kỳ.Nhóm TK loại 6 không có số d.-Các TK nhóm 5 : 151,152,153-Các TK liên quan : 111,112,331,411Việc hạch toán vật liệu theo phơng pháp kiểm kê định kỳ có thể đợc khái quát nh sau:10[...]... luận chung về kế toán nguyên vật liệu các doanh nghiệp sản xuất .- Phần 2: Thực tế của việc hạch toán nguyên vật liệu tại công ty sản xuất- xuất nhập khẩu xe đạp xe máy Hà nội.- Phần 3: Một số ý kiến đề xuất về việc hạch toán nguyên vật liệu tại công ty sản xuất- xuất nhập khẩu xe đạp xe máy Hà nội.1 Sơ đồ chi tiết tài khoản 331- thanh toán với ngời bánTên ngời bán: công ty cao su sao vàngTháng3/2000Diễn... lợi nhận cho công ty. Qua tìm hiểu có thể thấy rõ công tác kế toán nguyên vật liệu có một vi trí nhất định tại công ty sản xuất XNK xe đạp xe máy Hà nội. Hạch toán nguyên vật liệucông cụ đắc lực giúp lÃnh đạo công ty nắm bắt đợc tình hình và chỉ đsạo sản xuất. Hạch toán nguyên vật liệu có phản ánh chính xác, kịp thời, đầy đủ tình thu mua và dự trữ nguyên vật liệu thì lÃnh đạo công ty mới có biện... thấp giá thành sản phẩm là vấn đề quan tâm thờng xuyên của các doanh nghiệp .Nhận thức đợc ý nghĩa rất quan trọng của vấn đề này , em đà chọn đề tài: Hạch toán nguyên vật liệu công ty sản xuất- xuất nhập khâủ xe đạp xe máy Hà nội sau khi đà học lớp kế toán trởng do khoa ngân hàng tài chính tổ chức . Công ty sản xuất- xuất nhập khẩu xe đạp xe máy Hà nội là một trong những công ty đang khẳng định... .II.Thực trạng hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty sản xuất_ XNK xe đạp -xe máy Hà nội :1.Đánh giá nguyên vật liệu công ty: Đánh giá vật liệu là dùng thớc đo tiền tệ để biểu hiện giá trị của vật liệu theo những nguyên tắc nhất định đảm bảo cho yêu cầu: chânthực,thống nhất. Trong kế toán nói chung, kế toán vật liệu nói riêng nguyên tắc cơ bản là hạch toán theo giá vốn thực tế để hạch toán chi tiết... tổ chức bộ máy kế toán và hình thức sổ kế toán tại công ty: 1.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán : Công ty sản xuất- XNK xe đạp -xe máy Hà nội là đơn vị sản xuất có quy mô vừa, có hoạt động sxkd ngay tại công ty các đơn vị nội bộ trực thuộc công ty. Công ty có trụ sở và các đơn vị nội bộ bố trí 2 địa điểm khác nhau. Từ đặc điểm này , công ty đà áp dụng hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập chung... lợng. đối với vật liẹu mua vào dùng hoá đơn GTGT có VAT 20 Phần 1Lí luận chung về kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất kinh doanhI.Sự cần thiết của công tác kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất: 1.Vai trò của nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh: Nguyên vật liệu là đối tợng lao động, là yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và là cơ sở vật chất để tạo nên sản phẩm mới.... trình sản xuất lắp ráp công ty sản xuất XNK xe đạp xe máy Hà nội. Chi phí vật liệu chiếm tỷ trọng rất lớn trong giá thành sản phẩm của công ty. Vì vậy, một lần nữa có thể khẳng địn rằng công tác tổ chức quản lí và kế toán nguyên vật liệu là một nội dung hết sức quan trọng. Nếu quản lí tốt sẽ góp phần tiết kiệm chi phí về nguyên liệu, sử dụng hợp lí và hiệu quả nguyên vật liệu giảm giá thành sản. .. hoạt động sản xuất kinh doanh cđa doanh nghiƯp bÞ chi phèi bëi rÊt nhiều yếu tố,trong đó nguyên vật liệu và việc hạch toán nguyên vật liệu là một yếu tố rất quan trọng vì chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng rất lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Do vậy, việc hạch toán nguyên vËt liƯu sao cho sư dơng cã hiƯu qu¶, tiÕt kiệm nguyên vật liệu nhằm giảm chi phí sản xuất và hạ... nhận Thủ kho KTT Thủ trởng đơn vị Tại công ty sản xuất NXK xe đạp xe máy Hà nội , hạch toán chi tiết đợc tiến hành theo phơng pháp thẻ song song. Một trong các yếu tố của công tác đòi hỏi phải phản ánh, theo dõi chặt chẽ tình hình nhập xuất tồn kho theo từng thứ loại vật liệu về số lợng, chát lợng chủng loại và giá trị. Vật liệu sử dụng công ty đa dạng, nghiệp vụ xuất nhập vật t diễn ra thờng xuyên... 14Tên vật t: phụ tùngNhÃn hiệuvà quy cách: Lôp 650 2/m đen vàngNgày thángSố liệu chứng từ Trích yếu Số lợng Ghi chú Nhập Xuất Nhập Xuất Tồn03/305/309/310/312/324/31922125210611722401/3/2000Mua công ty cao su sao vàng Sản xuất lắp ráp xe Sản xuất lắp ráp xe Mua công ty cao su sao vàng Sản xuất lắp ráp xe Sản xuất lắp ráp xe 400200806020120210Cộng 600 280 670+ Tại phòng kế toán . toán nguyên vật liệu ở các doanh nghiệp sản xuất .- Phần 2: Thực tế của việc hạch toán nguyên vật liệu tại công ty sản xuất- xuất nhập khẩu xe đạp xe máy. .II.Thực trạng hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty sản xuất_ XNK xe đạp -xe máy Hà nội :1.Đánh giá nguyên vật liệu ở công ty: Đánh giá vật liệu là dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạch toán nguyên vật liệu ở công ty sản xuất- xuất nhập khẩu xe đạp xe máy, Hạch toán nguyên vật liệu ở công ty sản xuất- xuất nhập khẩu xe đạp xe máy, , Đánh giá vật liệu 1.Đánh giá nguyên vật liệu theo giá vốn thực tế

Hình ảnh liên quan

-TK 611 “mua hàng” dùng đẻ phản ánh tình hình thu mua, tăng giảm vật liệu dụng ctừ đó xác định giá trị xuất dùng. - Hạch toán nguyên vật liệu ở công ty sản xuất- xuất nhập khẩu xe đạp xe máy

611.

“mua hàng” dùng đẻ phản ánh tình hình thu mua, tăng giảm vật liệu dụng ctừ đó xác định giá trị xuất dùng Xem tại trang 10 của tài liệu.
Theo chế độ kế toán hiện hàn hở nớc ta có 4 hình thức sổ sách kế toán dùng để kế toán tổng hợp nguyên vật liệu đó là: - Hạch toán nguyên vật liệu ở công ty sản xuất- xuất nhập khẩu xe đạp xe máy

heo.

chế độ kế toán hiện hàn hở nớc ta có 4 hình thức sổ sách kế toán dùng để kế toán tổng hợp nguyên vật liệu đó là: Xem tại trang 11 của tài liệu.
II.Đặc đIểm tổ chức bộ máy kế toán và hình thức sổ kế toán tại công ty: - Hạch toán nguyên vật liệu ở công ty sản xuất- xuất nhập khẩu xe đạp xe máy

c.

đIểm tổ chức bộ máy kế toán và hình thức sổ kế toán tại công ty: Xem tại trang 13 của tài liệu.
Bảng - Hạch toán nguyên vật liệu ở công ty sản xuất- xuất nhập khẩu xe đạp xe máy

ng.

Xem tại trang 15 của tài liệu.
bảng nhập xuất tồn kho, kế táon lập bảng kê xuất choi từng loại vật liệu, chi tiết cho vật liệu chính, vật liệu phụ. - Hạch toán nguyên vật liệu ở công ty sản xuất- xuất nhập khẩu xe đạp xe máy

bảng nh.

ập xuất tồn kho, kế táon lập bảng kê xuất choi từng loại vật liệu, chi tiết cho vật liệu chính, vật liệu phụ Xem tại trang 28 của tài liệu.
Bảng kê 3-Tính giá trị thực tế vật liệu xuất kho - Hạch toán nguyên vật liệu ở công ty sản xuất- xuất nhập khẩu xe đạp xe máy

Bảng k.

ê 3-Tính giá trị thực tế vật liệu xuất kho Xem tại trang 34 của tài liệu.

Từ khóa liên quan